Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 958 din 18 noiembrie 1999  privind aprobarea documentelor speciale utilizate pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 958 din 18 noiembrie 1999 privind aprobarea documentelor speciale utilizate pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 23 noiembrie 1999
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    În vederea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, se aprobă formularele-tip de cerere şi de borderou de plată, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Formularele-tip de cerere şi de borderou de plată, altele decât cele aprobate conform art. 1, tipărite sau aflate în curs de tipărire până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor putea intra în circulaţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.


                    PRIM-MINISTRU
                     RADU VASILE

                   Contrasemnează:
                   ---------------
                   Secretar de stat,
             şeful Departamentului pentru
             Administraţie Publică Locală,
                     Vlad Roşca

                 Ministrul finanţelor,
                 Decebal Traian Remeş

          Ministrul industriei şi comerţului,
                    Radu Berceanu    ANEXA 1

    PRIMĂRIA
    ................ Aprobat un ajutor bănesc
    (municipiu, sector, oraş, comuna) de ........ lei/luna
    Numărul de înregistrare........
    Ziua ...., luna ......., anul ......

                                                       Primar,
                                                     ............


                      CERERE
privind acordarea ajutorului bănesc conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, în luna ............

    Subsemnatul/subsemnata ......../(numele şi prenumele)/............., având calitatea de*) ..........., născut/născută la data de ..../(ziua, luna, anul)/......., domiciliat/domiciliată în localitatea ........./(codul, denumirea)/......................, str. ...../(codul, denumirea)/......... nr. ..........., bl. ......, sc. ......., ap. ........, oficiul poştal ............., judeţul/sectorul ............., posesor al actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate) seria ..... nr. ........., eliberat de .............. la data de ..........., vă rog să aprobaţi acordarea unui ajutor bănesc familiei pe care o reprezint, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999.
    Declar pe propria răspundere următoarele:
    1. Locuinţa situată la adresa de mai sus este locuinţa de domiciliu şi este racordată la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice.
    2. Familia pentru care solicit ajutorul bănesc este compusă din ........... membri, după cum urmează:

 ┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐
 │ │ │ │ Calitatea în familie │ Codul │
 │Nr. │ Numele şi │ Data naşterii │(soţ, soţie, alte persoa-│ numeric │
 │crt.│ prenumele │(ziua, luna, anul)│ ne care au acelaşi │ personal**) │
 │ │ │ │ domiciliu) │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 1.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 2.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 3.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 4.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 5.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 6.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 7.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 8.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 9.│ │ │ │ │
 ├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
 │ 10.│ │ │ │ │
 └────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴──────────────┘

----------
    *) Proprietarul locuinţei, titularul contractului de închiriere, alt membru de familie major şi legal împuternicit.
    **) Se preia din actul de identitate sau din certificatul de naştere.
----------

    NOTA:
    În numărul membrilor de familie nu se includ persoanele aflate în întreţinerea statului (în instituţii de asistenţă socială, care îşi satisfac stagiul militar, în unităţi de învăţământ speciale cu internat, în detenţie etc.).
    În cazul familiilor cu peste zece membri se va completa o anexă cu aceleaşi elemente.
    3. Veniturile individuale realizate de membrii familiei în luna anterioară celei pentru care solicit ajutor bănesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999:


 ┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐
 │ │ │ Veniturile nete individuale lunare*) │ │
 │ │ │ realizate din │ │
 │Nr. │ Numele şi ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ Total │
 │crt.│ prenumele │Co-│Su-│Co-│Su-│Co-│Su-│Co-│Su-│Co-│Su-│Co-│Su-│ lei │
 │ │ │dul│ma │dul│ma │dul│ma │dul│ma │dul│ma │dul│ma │ │
 │ │ │**)│ │**)│ │**)│ │**)│ │**)│ │**)│ │ │
 ├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴───────────────┼───┴───┼───┴───┼───┴───┼───┴───┼───┴───┼───┴───┼───────┤
 │ TOTAL VENITURI: │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

----------
    *) În cazul în care o persoana realizează mai mult de 6 categorii de venituri, va continua completarea codurilor şi a cuantumurilor veniturilor respective pe rândul următor.
    **) Codurile corespunzătoare veniturilor realizate se preiau din lista cuprinzând categoriile de venituri ce se iau în considerare la stabilirea ajutorului bănesc (menţionate la pct. 10 din prezenta cerere).
----------

    4. Venituri familiale lunare - lei, ......
       din care:
                                            ────────────────────────────────────
    4.1. Venituri nete realizate Suprafaţa Venitul net Venitul net
         de familie din anual lunar
         agricultură: (ha) (lei) (lei)
                                            ────────────────────────────────────
         - teren agricol ........ ........*) .......
         - cultivarea şi valorificarea
           zarzavaturilor şi a legumelor
           şi exploatarea pepinierelor
           viticole şi pomicole ........ ........*) .......
         - alte venituri ........ ........*) .......
                                            ────────────────────────────────────
                                            Categoria Numărul Venitul Venitul
                                                                net net
                                                                anual lunar
                                                                (lei) (lei)
                                            ────────────────────────────────────
                                                1 2 3 4
                                            ────────────────────────────────────
    4.2. Venituri nete realizate de
         familie din creşterea şi
         valorificarea animalelor: ..... .....*) .....*) .....
                                              ..... .....*) .....*) .....
                                              ..... .....*) .....*) .....

    4.3. Venituri nete realizate de
         familie din creşterea şi
         valorificarea păsărilor: ..... .....*) .....*) .....
                                              ..... .....*) .....*) .....
                                              ..... .....*) .....*) .....

    4.4. Venituri nete realizate de familie
         din apicultură/sericicultură: .....*) .....*) .....

    4.5. Venituri nete realizate de familie
         din economii, depozite bancare: .....*) .....

    4.6. Venituri nete realizate din
         valorificarea unor bunuri
         în proprietate: .....*) .....

    4.7. Alte venituri nete realizate de
         familie din arende, chirii, rente,
         dividende, din valorificarea unor
         bunuri realizate în gospodărie etc.: .....*) .....

----------
    *) Se completează de către funcţionarul de la primărie, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995 (criterii menţionate la pct. 9 din prezenta cerere).
----------

    5. La data prezentei cereri familia pe care o reprezint nu beneficiază de ajutor bănesc conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 şi nu a depus o altă cerere pentru obţinerea acestuia în luna .......... .
    6. Am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999, potrivit cărora declararea unor date nereale în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite constituie infracţiune care se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal, inclusiv de faptul că tentativa se pedepseşte. De asemenea, nerespectarea celorlalte dispoziţii ale ordonanţei de urgenţă menţionate constituie contravenţie, care se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    7. Veniturile nete din luna anterioară celei pentru care solicit ajutorul bănesc, realizate de familia pe care o reprezint, se compun din veniturile individuale realizate de membrii familiei (pct. 3 din prezenta cerere) şi din veniturile familiale (pct. 4 din prezenta cerere), ceea ce reprezintă o sumă totală de ........... lei.
    8. Venitul net mediu pe membru de familie în luna ......... este de ........ lei (suma reprezentând venitul net total al familiei, menţionat la pct. 7 din prezenta cerere, raportată la numărul total al membrilor de familie, înscris la pct. 2 din prezenta cerere).

                                                  ......................
                                                  (semnătura titularului)

    9. Criterii privind limitele minime ale veniturilor nete care se pot obţine din creşterea şi valorificarea animalelor şi păsărilor, precum şi din valorificarea altor bunuri realizate în gospodărie, care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 67/1995, sunt considerate bunuri ce pot fi păstrate ca fiind necesare nevoilor familiale.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Principalele Limita minima de venit (lei/an şi unitate)
categorii de animale ───────────────────────────────────────────
     şi păsări Zona de fertilitate
                                           I, II şi III IV şi V
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 - Bovine:
   ● vaci, bivoliţe 300.000 180.000
   ● boi, bivoli 500.000 300.000
   ● viţei până la 6 luni 100.000 60.000
   ● tăuraşi 200.000 120.000
 - Porcine 100.000 60.000
 - Ovine 20.000 12.000
 - Caprine 20.000 12.000
 - Cabaline:
   ● cai 600.000 360.000
   ● măgari 200.000 120.000
   ● catâri 300.000 180.000
 - Păsări:
   ● raţe 8.000 5.000
   ● găini 10.000 7.000
   ● gâşte 12.000 6.000
   ● curci 15.000 10.000
 - Familii de albine 20.000 20.000
 - Iepuri de casă 10.000 6.000
 - Nurci, nutrii 15.000 15.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    NOTA:
    Consiliul local va stabili şi va aproba limitele minime de venit şi pentru alte categorii de animale şi păsări, precum şi pentru bunuri realizate în gospodărie, care se valorifică pe piaţa (fructe, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, îmbrăcăminte, încălţăminte etc.).


    10. Categorii de venituri care se iau în considerare la stabilirea ajutorului bănesc conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Codul Categoria de venituri
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 01 Salariul şi alte drepturi salariale, inclusiv cele obţinute în
         temeiul unei convenţii civile ................... în executare,
         care nu au caracter ocazional
 02 Câştigul lunar realizat prin munca temporară şi orice alte sume
         primite ca plată a muncii
 03 Venitul lunar realizat ca întreprinzător particular, membru asociat
         sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate independentă
 04 Ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocaţia
         de sprijin
 05 Pensia de asigurări sociale de stat pentru militari, I.O.V.R. şi
         cea stabilită pentru cinstirea eroilor-martiri şi a urmaşilor acestora
 06 Pensia de asigurări sociale de stat şi pentru agricultori
 07 Pensia suplimentară din sistemul asigurărilor sociale de stat şi
         pensia suplimentară pentru pensionarii militari
 08 Indemnizaţia de îngrijire acordată pensionarilor încadraţi în gradul
         I de invaliditate
 09 Ajutorul social stabilit pe baza legislaţiei de pensii
 10 Ajutorul lunar acordat mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr.
         42/1990, republicată, cu modificările ulterioare
 11 Indemnizaţia, sporul şi renta care se acordă invalizilor, veteranilor
         şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările
         ulterioare
 12 Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive
         politice (Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările
         ulterioare)
 13 Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie
         din considerente politice
 14 Ajutorul bănesc lunar stabilit conform art. 14 din Legea nr. 23/1969
         privind executarea pedepselor, republicată
 15 Drepturile acordate persoanelor cu handicap conform Legii nr. 53/1992,
         cu modificările ulterioare
 16 Salariul plătit pentru îngrijirea, supravegherea şi acordarea de ajutor
         permanent unei persoane cu handicap, conform Legii nr. 53/1992, cu
         modificările ulterioare
 17 Alocaţia de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau
         încredinţaţi, potrivit legii, unor familii sau persoane
 18 Alocaţia de stat pentru copii
 19 Bursa socială pentru elevi şi studenţi
 20 Bursa de studii pentru studenţi
 21 Suma provenită din creanţe sau din convenţii civile de întreţinere
 22 Alte venituri lunare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2

    PRIMĂRIA
    ................ Aprobat un ajutor bănesc
    (municipiu, sector, oraş, comună) de........ lei/luna
    Numărul de înregistrare........
    Ziua ...., luna ......., anul ......

                                                          Primar,
                                                       ............


                           CERERE
pentru acordarea ajutorului bănesc conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, în luna ........

    Subsemnatul/subsemnata ......./(numele şi prenumele)/.................., având calitatea de*) .................., născut/născută la data de ......./(ziua, luna, anul)/.............., domiciliat/domiciliată în localitatea ......../(codul, denumirea)/.............., str. ......./(codul, denumirea)/............... nr. ........, bl. ......., sc. ......, ap. ......, oficiul poştal ............., judeţul/sectorul ............, posesor al actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate) seria ......... nr. ........, eliberat de ............... la data de ................, vă rog să aprobaţi acordarea unui ajutor bănesc familiei pe care o reprezint, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei.
----------
    *) Proprietarul locuinţei, titularul contractului de închiriere, alt membru de familie major şi legal împuternicit.
----------

    Având în vedere datele menţionate în cererea depusă în luna anterioară pentru acordarea ajutorului bănesc, declar pe propria răspundere următoarele:
    1. Numărul membrilor de familie este de ........ persoane.
    2. Venitul net total, realizat de familia pe care o reprezint în luna anterioară celei pentru care solicit ajutorul bănesc, este de ............. lei.
    3. Venitul net mediu pe membru de familie este de ........... lei (pct. 2: pct. 1).
    4. Am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999, potrivit cărora declararea unor date nereale în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite constituie infracţiune care se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal, inclusiv de faptul că tentativa se pedepseşte. De asemenea, nerespectarea celorlalte dispoziţii ale ordonanţei de urgenţă menţionate constituie contravenţie care se sancţionează cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.


                                              ........................
                                             (semnătura solicitantului)


    ANEXA 3


                                                          Aprobat,
                                                        ───────────
                                                          Primar,
                                                   .......................
                                                   (semnătura şi ştampila)


    Judeţul ............. Asociaţia de proprietari/chiriaşi nr. .......,
    Localitatea ......... str. ......................... nr ...........,
    Sectorul ............ bl. ......, sc. ......, codul fiscal ........,
    PRIMĂRIA ............ Contul nr. ...................................
                                    Banca ........................................

                            BORDEROU DE PLATĂ
                 a ajutorului bănesc acordat conform
          Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi Actul de Suma Suma Suma
crt. prenumele identitate Venitul maximă efectivă maximă
     titularului (cartea de mediu aferentă datorată acordată
     ajutorului identitate, Domiciliul net pe venitu- de benefi- conform
     bănesc cartea de (str., nr., membru lui ciarul Ordonan-
                 identitate bl., sc., de mediu ajutorului ţei de
                 provizorie, ap.) familie net bănesc urgenţă
                 buletinul pentru a
                   de încălzire Guvernului
                 identitate) şi apă nr.
                                                             caldă 162/1999
                                                            menajera [art. 10
                                                                     alin. (2)]
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL: - - - - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Verificat veridicitatea documentelor depuse,
     ───────────────────────────────────────────

               Primar, Preşedintele Asociaţiei de
        ...................... proprietari/chiriaşi,
       (semnătura şi ştampila) ...........................
                                                 (semnătura şi ştampila)


                               Pag. 1

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi Actul de Suma Suma Suma
crt. prenumele identitate Venitul maximă efectivă maximă
     titularului (cartea de mediu aferentă datorată acordată
     ajutorului identitate, Domiciliul net pe venitu- de benefi- conform
     bănesc cartea de (str., nr., membru lui ciarul Ordonan-
                 identitate bl., sc., de mediu ajutorului ţei de
                 provizorie, ap.) familie net bănesc urgenţă
                 buletinul pentru a
                   de încălzire Guvernului
                 identitate) şi apă nr.
                                                             caldă 162/1999
                                                            menajeră [art. 10
                                                                     alin. (2)]
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL: - - - - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


     Verificat veridicitatea documentelor depuse,
     ───────────────────────────────────────────

               Primar, Preşedintele Asociaţiei de
        ...................... proprietari/chiriaşi,
       (semnătura şi ştampila) ...........................
                                                 (semnătura şi ştampila)


                            Pag. ....
           (se înscrie la eliberarea documentului)                            ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016