Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 956 din 29 octombrie 2014  pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 956 din 29 octombrie 2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara Lugoj"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 noiembrie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Timişoara-Lugoj", cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara Lugoj", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

    1. După articolul 2^1 se introduce un nou articol, articolul 2^2, cu următorul cuprins:
    "Art. 2^2. - Din suma totală prevăzută la art. 2, suma de 560 mii lei este aferentă imobilelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

    2. În anexă, după poziţia nr. 314 se introduc 392 de noi poziţii, poziţiile nr. 314^1-314^392, după poziţia nr. 432 se introduc 320 de noi poziţii, poziţiile nr. 432^1-432^320, iar după poziţia 485 se introduc 89 de noi poziţii, poziţiile nr. 486-574, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. II
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara-Lugoj", pe teritoriul localităţilor Recaş, Topolovăţu Mare şi Ghizela, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).
-----------
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    ART. III
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara-Lugoj", prevăzută la art. II, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Recaş, Topolovăţu Mare şi Ghizela, judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirii este cea prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. IV
    Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara-Lugoj", prevăzută la art. II, aflate pe raza localităţilor Recaş, Topolovăţu Mare şi Ghizela, judeţul Timiş, în cuantum total de 560 mii lei prevăzut la art. I pct. 1, se încadrează în suma globală aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. V
    Sumele individuale prevăzute la art. IV se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara-Lugoj", prevăzută la art. II, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. VI
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara-Lugoj", prevăzută la art. II, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. VII
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzută la art. II se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. VIII
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
                 Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat
                          şi Promovarea Exporturilor,
                               Alexandru Năstase,
                                secretar de stat

                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                 Dan Manolescu,
                                secretar de stat

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

    Bucureşti, 29 octombrie 2014.
    Nr. 956.


    ANEXA 2

                                   COMPLETĂRI
                 la lista cuprinzând imobilele care constituie
                    coridorul de expropriere al lucrării de
        utilitate publică "Autostrada Timişoara-Lugoj", situate pe raza
            localităţilor Giarmata, Remetea Mare, Recaş, Topolovăţu
                   Mare, Belinţ şi Ghizela, proprietarii sau
          deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente
   despăgubirilor, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010



┌───────┬──────┬────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┬──────────────┬────────┬───────────┐
│ Nr. │ Jude-│ Unitatea │ │Cate-│ │ Numărul │ Supra- │Valoarea de│
│ crt. │ ţul │ administrativ- │ Numele şi prenumele proprietarului/ │goria│ Numărul cadastral │ cărţii │ faţa de│despăgubire│
│ │ │ teritorială │ deţinătorului terenului │ de │ (număr topo) │ funciare/ │ expro- │a terenului│
│ │ │ │ │folo-│ │ Titlul de │ priat │ conform │
│ │ │ │ │sinţă│ │ proprietate │ (mp) │ Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^1 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │Ps3617/1/1 │50550 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401967 │ 112│ 91,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^2 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ PDT │3616/2/1 │50552 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401897 │ 128│ 264,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^3 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │3615/1/1/1 │50555 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401875 │ 2.892│ 2.371,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^4 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │3615/1/1/1 │50555 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401875 │ 372│ 305,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^5 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │3615/1/1/2 │50555 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │406918 │ 514│ 421,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^6 │TIMIŞ │RECAŞ │TAMAS VASILE │ P │3588/1/1/1 │CF 409128 │ 1.372│ 1.125,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^7 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │3585/1/1 │50560 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │407028 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402096 │ 10│ 8,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^8 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │3585/1/1 │50560 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │407028 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 40209 │ 523│ 428,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^9 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │3569/1/1 │CF 406911 │ 202│ 165,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^10 │TIMIŞ │RECAŞ │IORDACHESCU CRISTINA │ A │3531/1/2 │407041 │ 357│ 364,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^11 │TIMIŞ │RECAŞ │IORDACHESCU CRISTINA │ A │3531/3/3 │407017 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 405257 │ 1.836│ 1.872,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^12 │TIMIŞ │RECAŞ │IORDACHESCU CRISTINA │ A │3531/3/1 │407015 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 405257 │ 1.045│ 1.065,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^13 │TIMIŞ │RECAŞ │S.C. VULTUR DE AUR - S.R.L. │ A │3531/1/4/1 │407039 │ 1.509│ 1.539,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^14 │TIMIŞ │RECAŞ │S.C. VULTUR DE AUR - S.R.L. │ A │3531/1/4/1 │407039 │ 51│ 52,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^15 │TIMIŞ │RECAŞ │S.C. VULTUR DE AUR - S.R.L. │ A │3531/5/1/1 │407018 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401340 │ 4.160│ 4.243,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^16 │TIMIŞ │RECAŞ │S.C. VULTUR DE AUR - S.R.L. │ A │3531/5/1/1 │407018 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401340 │ 71│ 72,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^17 │TIMIŞ │RECAŞ │IORDACHESCU CRISTINA │ A │3524/1/15/1 │CF 402477 │ 216│ 220,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^18 │TIMIŞ │RECAŞ │IORDACHESCU CRISTINA │ A │3524/1/15/3 │50732 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402479 │ 265│ 270,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^19 │TIMIŞ │RECAŞ │PISTRIT ELENA │ A │3524/1/14/1 │51204 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401991 │ 260│ 265,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^20 │TIMIŞ │RECAŞ │PISTRIT ELENA │ A │3524/1/14/1 │51206 │ 815│ 831,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^21 │TIMIŞ │RECAŞ │PISTRIT ELENA │ A │3524/1/13/1 │50727 │ 611│ 623,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^22 │TIMIŞ │RECAŞ │PISTRIT ELENA │ A │3524/1/12/1 │50724 │ 1.711│ 1.745,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^23 │TIMIŞ │RECAŞ │S.C. VULTUR DE AUR - S.R.L. │ A │3524/1/11/1 │50721 │ 592│ 603,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^24 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ PDT │3438/1/1 │50871 │ 277│ 573,39│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^25 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ PDT │3438/2/1 │50876 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401983 │ 205│ 424,35│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^26 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/2/1 │50814 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401321 │ 363│ 370,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^27 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/3/1 │50811 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402039 │ 264│ 269,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^28 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/4/1 │50808 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401886 │ 229│ 233,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^29 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/5/1 │50805 │ 96│ 97,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^30 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/6/1 │50802 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401900 │ 227│ 231,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^31 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/7/1 │50799 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402140 │ 252│ 257,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^32 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/8/1 │51003 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402310 │ 102│ 104,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^33 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/9/1 │50831 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401929 │ 175│ 178,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^34 │TIMIŞ │RECAŞ │GRUIN AGAPIA │ A │3118/10/1 │50834 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402000 │ 172│ 175,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^35 │TIMIŞ │RECAŞ │STOICA GHEORGHE │ A │3118/11/1 │50828 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401872 │ 214│ 218,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^36 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/12/1 │50825 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402403 │ 178│ 181,56│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^37 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/13/1 │50822 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402123 │ 233│ 237,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^38 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/14/1 │50868 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402321 │ 343│ 349,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^39 │TIMIŞ │RECAŞ │KRIS VILHELMINA │ A │3118/15/1/1 │50865 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401974 │ 127│ 129,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^40 │TIMIŞ │RECAŞ │KRIS VILHELMINA │ A │3118/15/2/1 │50819 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401946 │ 24│ 24,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^41 │TIMIŞ │RECAŞ │LENGYEL PRIŞCA │ A │3118/16/1 │50751 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401924 │ 240│ 244,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^42 │TIMIŞ │RECAŞ │DOROS IRINA, BUD SIMION │ A │3118/17/1 │50754 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402406 │ 121│ 123,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^43 │TIMIŞ │RECAŞ │BELEIU CONSTANTIN, BELEIU GHEORGHITA │ A │3118/18/1 │50757 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402296 │ 192│ 195,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^44 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/19/1/1 │50760 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401317 │ 101│ 103,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^45 │TIMIŞ │RECAŞ │CICAGA SORIN │ A │3118/19/2/1 │50763 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402148 │ 26│ 26,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^46 │TIMIŞ │RECAŞ │PELICI IOAN IOSIF, GHEORGHE IACOB │ A │3118/20/1 │50766 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402224 │ 122│ 124,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^47 │TIMIŞ │RECAŞ │RADAC ALEXANDRU │ A │3118/21/1 │50794 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402027 │ 122│ 124,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^48 │TIMIŞ │RECAŞ │MIKLOS VERONICA │ A │3118/22/1/1 │50769 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402346 │ 11│ 11,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^49 │TIMIŞ │RECAŞ │KOHAIDA ELENA │ A │3114/7/1 │CF 401365 │ 30│ 30,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^50 │TIMIŞ │RECAŞ │TREZAK ELENA │ A │3114/8/1 │50662 │ 154│ 157,08│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^51 │TIMIŞ │RECAŞ │NEMETH ETEL │ A │3114/9/1/1 │50664 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401934 │ 317│ 323,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^52 │TIMIŞ │RECAŞ │NEMETH ETEL ESTER, NEMETH LUKACS EVA │ A │3114/9/2/1 │50666 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402153 │ 139│ 141,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^53 │TIMIŞ │RECAŞ │GHERMAN ILEANA │ A │3114/10/1 │50668 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402121 │ 694│ 707,79│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^54 │TIMIŞ │RECAŞ │GHERMAN VASILE │ A │3114/11/1 │50670 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401984 │ 525│ 535,83│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^55 │TIMIŞ │RECAŞ │AMBRUŞ IVAN, IANKULOV MATEI IVAN │ A │3114/12/1/1 │50672 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402104 │ 609│ 621,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^56 │TIMIŞ │RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3114/12/2/1 │407001 │ 818│ 834,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^57 │TIMIŞ │RECAŞ │BRISC IOAN SI VIOLETA │ A │2972/1/1 │407051 │ 1.472│ 1.501,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^58 │TIMIŞ │RECAŞ │MUNTEANU IULIANA │ A │2969/1/1 │406939, 50632 │ 3.681│ 3.754,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^59 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/7/1 │50647 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402096 │ 4│ 4,08│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^60 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/8/1 │50650 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402397 │ 14│ 14,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^61 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/9/a/1 │51229 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402199 │ 26│ 26,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^62 │TIMIŞ │RECAŞ │BITE CORNEL, BITE MARIA │ A │2969/9/b/1 │51226 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402215 │ 26│ 26,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^63 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARIAN │ A │2969/10/1 │50653 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402316 │ 72│ 73,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^64 │TIMIŞ │RECAŞ │BECHERU CORNELIA │ A │2969/11/1 │51208 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401903 │ 93│ 94,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^65 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/12/1 │50605 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402184 │ 99│ 100,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^66 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/13/1 │50608 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402090 │ 178│ 181,56│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^67 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/14/1 │50611 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402492 │ 126│ 128,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^68 │TIMIŞ │RECAŞ │BURZ TEODOR │ A │2969/15/1 │50614 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402015 │ 74│ 75,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^69 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/16/1 │50617 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402262 │ 313│ 319,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^70 │TIMIŞ │RECAŞ │PETREA NICOLAE ŞTEFAN │ A │2969/17/1 │50620 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402289 │ 104│ 106,08│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^71 │TIMIŞ │RECAŞ │STIOP OLIMPIA, STIOP ROMAN │ A │2969/18/1 │50623 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401879 │ 280│ 285,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^72 │TIMIŞ │RECAŞ │GLIGOR AVRAM │ A │2969/19/1 │51211 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402501 │ 508│ 518,16│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^73 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/20/1 │51214 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402170 │ 276│ 281,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^74 │TIMIŞ │RECAŞ │TOROK FRANCISC │ A │2969/21/1 │50626 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402075 │ 152│ 155,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^75 │TIMIŞ │RECAŞ │PETROVICI BIRNSTILL ANA-MARIA, │ │ │50629 │ │ │
│ │ │ │SZABLYAR IOSIF │ A │2969/22/1 │CF 402179 │ 460│ 469,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^76 │TIMIŞ │RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │2950/1 │51258 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │407011 │ 10.899│ 11.117,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^77 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ A │2943/1/1/1/1/1/1/9 │410859 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 408852 │ 2.292│ 2.338,27│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^78 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ A │2943/1/1/1/1/1/1/8 │410858 │ 2.541│ 2.591,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^79 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ A │2943/1/1/1/1/1/1/7 │410857 │ 103│ 104,77│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^80 │TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ A │2943/1/1/1/1/1/1/6 │410034 │ 1.719│ 1.752,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^81 │TIMIŞ │RECAŞ │GEORGIU IOAN, GEORGIU MARIA │ A │2943/1/1/1/1/1/1/3 │410933 │ 1.621│ 1.653,55│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^82 │TIMIŞ │RECAŞ │IOVA GHEORGHE MIHAI IOVA LIA │ A │410934 │410934 │ 705│ 719,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^83 │TIMIŞ │RECAŞ │PETREA NICOLAE ŞTEFAN, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETREA ELISAVETA │ A │2943/1/1/1/1/1/1/3 │410935 │ 599│ 610,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^84 │TIMIŞ │RECAŞ │KOLL PETER │ A │2943/1/1/1/1/1/1/4 │410036 │ 331│ 337,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^85 │TIMIŞ │RECAŞ │GYEPESI CLARA NOEMI │ A │2943/1/1/1/1/1/1/3 │409706 │ 528│ 538,56│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^86 │TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2943/1/1/1/1/1//2 │410856 │ 946│ 964,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^87 │TIMIŞ │RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │2947 │ │ 39│ 39,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^88 │TIMIŞ │RECAŞ │SZABLYAR ELISAVETA WALTER W. PETRU │ Vn │2336/32/2/1 │401996 │ 15│ 38,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^89 │TIMIŞ │RECAŞ │LUKACS IOAN │ Vn │2336/32/3/1 │402131 │ 24│ 61,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^90 │TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ P │2941/1 │51122 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402163 │ 956│ 783,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^91 │TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ P │2933/1/2 │51128 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 409670 │ 1.130│ 926,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^92 │TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ P │2934/2/1 │50898 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402412 │ 1.444│ 1.184,37│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^93 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │2886/1 │50902 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402114 │ 123│ 100,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^94 │TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │2886/1 │50902 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402114 │ 576│ 472,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^95 │TIMIŞ │RECAŞ │PAVEL CORNELIU │ A │2888/1/25/1 │51184 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402454 │ 293│ 298,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^96 │TIMIŞ │RECAŞ │FERKEL DORINA │ A │2888/1/24/1 │51181 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401878 │ 505│ 514,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^97 │TIMIŞ │RECAŞ │FERKEL DORINA │ A │2888/1/23/1 │51178 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401912 │ 510│ 520,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^98 │TIMIŞ │RECAŞ │PELICI IOAN │ A │2888/1/22/4/1 │51175 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401894 │ 5│ 5,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^99 │TIMIŞ │RECAŞ │PELICI IOAN │ A │2888/1/22/3/1 │51172 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402409 │ 13│ 13,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^100│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/19/1 │50942 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402421 │ 11│ 11,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^101│TIMIŞ │RECAŞ │FEKETE MATEDOLEAN VENEZEL LEVENTE │ A │2888/1/18/3 │50939 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401347 │ 62│ 63,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^102│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/17/1 │50936 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402011 │ 249│ 253,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^103│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/16/1 │50933 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402161 │ 564│ 575,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^104│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/15/1 │50930 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402033 │ 389│ 396,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^105│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/14/1 │50927 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402342 │ 788│ 803,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^106│TIMIŞ │RECAŞ │DIOSI IRENE │ A │2888/1/13/1 │50924 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402132 │ 581│ 592,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^107│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/12/1 │50921 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402086 │ 538│ 548,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^108│TIMIŞ │RECAŞ │STANCIU REMUS, STANCIU ANA, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANCIU TITUS, TAKACS MARIA,ELISABETA,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANCIU SIMION, CERNESCU RODICA, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANCIU ELENA MARIA, │ │ │50914 │ │ │
│ │ │ │STANCIU CRISTIAN │ A │2888/1/11/1 │CF 401949 │ 1.481│ 1.510,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^109│TIMIŞ │RECAŞ │STANCIU HILDEGARD ELISABETA │ A │2888/1/10/1 │50911 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402250 │ 684│ 697,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^110│TIMIŞ │RECAŞ │STANCIU SIMION, CERNESCU RODICA │ A │2888/1/9/1 │51107 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402313 │ 1.448│ 1.476,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^111│TIMIŞ │RECAŞ │STOIAN DORU │ A │2888/1/8/1 │51104 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401959 │ 368│ 375,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^112│TIMIŞ │RECAŞ │TODOR MARIA, DUGHIR EMILIA │ A │2888/1/7/1 │51101 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402254 │ 495│ 504,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^113│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/6/1 │51098 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401372 │ 381│ 388,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^114│TIMIŞ │RECAŞ │DUGHIR EMILIA, TODOR IOAN, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TODOR CONSTANTIN, TODOR VIOREL, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOTA DORINA, PASCA MARINEL, │ │ │51095 │ │ │
│ │ │ │PASCA MARIOARA │ A │2888/1/5/1 │CF 402157 │ 436│ 444,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^115│TIMIŞ │RECAŞ │CHIRILA MIRCEA │ A │2888/1/4/1 │51092 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401978 │ 176│ 179,55│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^116│TIMIŞ │RECAŞ │GALEA MONICA, PETRAŞCU RADU, │ │ │51089 │ │ │
│ │ │ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/3/1 │CF 402331 │ 274│ 279,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^117│TIMIŞ │RECAŞ │GALEA MONICA, PETRAŞCU RADU, │ │ │51089 │ │ │
│ │ │ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/3/1 │CF 402331 │ 530│ 540,99│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^118│TIMIŞ │RECAŞ │BRESAN MIHAI ALEXANDRU, │ │ │51086 │ │ │
│ │ │ │BRESAN DAN CONSTANTIN │ A │2888/1/2/1 │CF 403703 │ 306│ 312,05│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^119│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/1/1 │51084 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402282 │ 105│ 107,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^120│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/1/1 │51084 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402282 │ 11│ 11,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^121│TIMIŞ │RECAŞ │MILUTIN ANA │ A │2833/46/1 │51120 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402219 │ 894│ 911,88│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^122│TIMIŞ │RECAŞ │GATAN LUCREŢIA │ A │2833/45/1 │51116 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401956 │ 875│ 892,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^123│TIMIŞ │RECAŞ │GATAN LUCREŢIA │ A │2833/45/3 │51118 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401958 │ 1.716│ 1.750,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^124│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI GHEORGHE │ A │2833/44/1 │51113 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402155 │ 1.122│ 1.144,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^125│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI GHEORGHE │ A │2833/44/3 │51115 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 42158 │ 2.405│ 2.453,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^126│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI VELCO │ A │2833/43/1 │51110 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402193 │ 1.637│ 1.669,74│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^127│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI VELCO │ A │2833/43/3 │51112 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402195 │ 2.816│ 2.872,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^128│TIMIŞ │RECAŞ │CHEVEREŞAN GHEORGHE │ A │2833/42/1 │51283 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402358 │ 876│ 893,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^129│TIMIŞ │RECAŞ │CHEVEREŞAN GHEORGHE │ A │2833/42/3 │51285 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402360 │ 1.098│ 1.119,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^130│TIMIŞ │RECAŞ │ROTARI NICOLAE │ A │2833/41/1 │51280 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402045 │ 809│ 825,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^131│TIMIŞ │RECAŞ │ROTARI NICOLAE │ A │2833/41/3 │51282 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402047 │ 867│ 884,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^132│TIMIŞ │RECAŞ │BELIN EVA │ A │2833/40/1 │51277 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402474 │ 1.757│ 1.792,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^133│TIMIŞ │RECAŞ │BELIN EVA │ A │2833/40/3 │51279 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402476 │ 1.610│ 1.642,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^134│TIMIŞ │RECAŞ │KRSZTIN GHEORGHE │ A │2833/39/1 │51274 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402489 │ 1.723│ 1.757,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^135│TIMIŞ │RECAŞ │KRSZTIN GHEORGHE │ A │2833/39/3 │51276 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402491 │ 1.391│ 1.418,82│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^136│TIMIŞ │RECAŞ │BRANCOV JIVA, SOLOMON ALIN VLADIMIR, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GIT SLAGEANA, SOLOMON ALINA GOARDA, │ │ │51271 │ │ │
│ │ │ │BOGUNOVICI MIODRAG │ A │2833/38/1 │CF 402080 │ 1.779│ 1.814,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^137│TIMIŞ │RECAŞ │BRANCOV JIVA, SOLOMON ALIN VLADIMIR, │ │ │ │ │
│ │ │ │GIT SLAGEANA, SOLOMON ALINA GOARDA, │ │ │51273 │ │ │
│ │ │ │BOGUNOVICI MIODRAG │ A │2833/38/3 │CF 402084 │ 1.225│ 1.249,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^138│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI JIVA │ A │2833/37/1 │51268 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402053 │ 1.436│ 1.464,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^139│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI JIVA │ A │2833/37/3 │51270 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402055 │ 750│ 765,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^140│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI NEVENCA │ A │2833/36/1 │51265 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402561 │ 1.262│ 1.287,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^141│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI NEVENCA │ A │2833/36/3 │51267 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402363 │ 452│ 461,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^142│TIMIŞ │RECAŞ │CHEVEREŞAN VUCOSAVA, OARCEA M. │ A │2833/35/1 │51261 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402302 │ 2.092│ 2.133,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^143│TIMIŞ │RECAŞ │BELICI GHEORGHE │ A │2833/34/1 │51263 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402248 │ 1.587│ 1.618,74│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^144│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI ZORCA │ A │2833/33 │59699/96 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │12.03.2003 │ 303│ 309,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^145│TIMIŞ │RECAŞ │FLORICI JIVA │ A │2833/32/2 │59699/79 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │20.12.2002 │ 458│ 467,16│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^146│TIMIŞ │RECAŞ │MARKOV MARIA │ A │2833/31 │CF 405512 │ 84│ 85,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^147│TIMIŞ │RECAŞ │CHITARICI GHEORGHE, CHITARICI TVEIA │ A │2833/30 │59699/75 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │20.12.2002 │ 141│ 143,82│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^148│TIMIŞ │RECAŞ │TOMICI ZORCA, VELIN GHEORGHE │ A │2833/29 │59699/89 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │12.03.2003 │ 1│ 1,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^149│TIMIŞ │RECAŞ │JAICI MILENCO │ A │2823/1/16/1/1 │51140 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402056 │ 150│ 153,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^150│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/15/1 │51137 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402427 │ 461│ 470,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^151│TIMIŞ │RECAŞ │CHEVEREŞAN GHEORGHE │ A │2823/1/14/1 │51056 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401398 │ 1.421│ 1.449,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^152│TIMIŞ │RECAŞ │MOMIROV MIREANA, MOMIROV SABINA │ A │2823/1/13/1 │51053 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401393 │ 832│ 848,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^153│TIMIŞ │RECAŞ │JARCOV VOISLAV │ A │2823/1/12/1 │51050 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402385 │ 189│ 192,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^154│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/11/1 │51047 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402367 │ 140│ 143,07│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^155│TIMIŞ │RECAŞ │GIT SLAGEANA, BRANCOV JIVA, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOLOMON ALIN, ALINA, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGUNOVICI MIODRAG │ A │2823/1/10/2/1 │CF 402105 │ 165│ 168,17│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^156│TIMIŞ │RECAŞ │SUICI DANITA │ A │2823/1/10/1/1 │51038 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402117 │ 57│ 58,45│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^157│TIMIŞ │RECAŞ │VUC VASILE │ A │2823/1/9/1 │51035 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 42349 │ 186│ 190,01│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^158│TIMIŞ │RECAŞ │SIRBOVAN PARASCHIVA, SIRBOVAN IOAN, │ │ │51032 │ │ │
│ │ │ │SIRBOVAN GHEORGHE │ A │2823/1/8/1 │CF 402418 │ 99│ 100,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^159│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI MARIA │ A │2823/1/7/1 │51029 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401962 │ 58│ 59,16│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^160│TIMIŞ │RECAŞ │POPOVICI IOAN │ A │2823/1/6/1 │50977 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402468 │ 305│ 311,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^161│TIMIŞ │RECAŞ │COŞAR ZORCA │ A │2823/1/5/1 │50980 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402394 │ 599│ 610,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^162│TIMIŞ │RECAŞ │COŞAR ZORCA │ A │2823/1/5/1 │50980 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402394 │ 66│ 67,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^163│TIMIŞ │RECAŞ │PELICI ANA │ A │2823/1/4/1 │50983 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402042 │ 90│ 91,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^164│TIMIŞ │RECAŞ │PELICI ANA │ A │2823/1/4/1 │50983 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402042 │ 176│ 179,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^165│TIMIŞ │RECAŞ │PELICI ANA │ A │2823/1/4/1 │50983 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402042 │ 118│ 120,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^166│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/3/2/1 │50986 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402465 │ 173│ 176,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^167│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/3/2/1 │50986 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402465 │ 343│ 349,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^168│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/3/1/1 │50989 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402225 │ 44│ 44,88│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^169│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/3/1/1 │50989 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402225 │ 133│ 135,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^170│TIMIŞ │RECAŞ │VIDAC MARTITA, LAZAROV ANITA │ A │2823/1/2/3/1 │50997 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402277 │ 51│ 52,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^171│TIMIŞ │RECAŞ │VIDAC MARTITA, LAZAROV ANITA │ A │2823/1/2/3/1 │50997 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402277 │ 1│ 1,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^172│TIMIŞ │RECAŞ │FLOREA VASILE │ A │2823/1/2/2/1 │51000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402355 │ 10│ 10,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^173│TIMIŞ │RECAŞ │FLOREA VASILE │ A │2823/1/2/2/1 │51000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402355 │ 29│ 29,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^174│TIMIŞ │RECAŞ │MARKOV MARIA │ A │2823/1/2/1/1 │50992 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402143 │ 136│ 138,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^175│TIMIŞ │RECAŞ │DESPOT JIVA │ A │2823/1/1/1 │50974 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401970 │ 97│ 98,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^176│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI NEVENCA │ A │2821/1/13/1 │50892 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402276 │ 9│ 9,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^177│TIMIŞ │RECAŞ │BUNDACI ZORCA, ANDREICI ANA │ A │2821/1/12/4 │50889 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402067 │ 128│ 130,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^178│TIMIŞ │RECAŞ │PAVLOV JIVA │ A │2821/1/11/1 │51254 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401330 │ 134│ 136,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^179│TIMIŞ │RECAŞ │CHITARICI GHEORGHE │ A │2821/1/10/1 │51251 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402497 │ 156│ 159,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^180│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2821/1/9/1 │51248 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402461 │ 165│ 167,89│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^181│TIMIŞ │RECAŞ │JAICI MILITA │ A │2821/1/8/1 │51245 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402391 │ 138│ 141,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^182│TIMIŞ │RECAŞ │VULPE ALEXANDRU, VULPE CLAUDIA │ A │2821/1/7/2/1 │51242 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402190 │ 68│ 69,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^183│TIMIŞ │RECAŞ │PELICI IOTA │ A │2821/1/6/1 │51239 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402059 │ 251│ 256,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^184│TIMIŞ │RECAŞ │JARCOV NICOLAE │ A │2821/1/5/1 │51236 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 403881 │ 261│ 266,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^185│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN IVA │ A │2821/1/4/1 │51234 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402018 │ 185│ 189,13│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^186│TIMIŞ │RECAŞ │TOMICI GHEORGHE, TOMICI ELITA │ A │2821/1/3/2/1 │CF 401337 │ 47│ 47,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^187│TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ HB │2820/1 │50896 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │401941 │ 223│ 158,35│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^188│TIMIŞ │RECAŞ │IANCOVICI ANA │ A │2817/1/18/1 │51059 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │402112 │ 27│ 27,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^189│TIMIŞ │RECAŞ │ROMAN COSTEL │ A │2817/1/19/1 │402081 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │51012 │ 96│ 97,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^190│TIMIŞ │RECAŞ │SAVIN ANA, SAVIN SUZANA-ALISA │ A │2817/1/23/1/1 │CF 406907 │ 2.377│ 2.424,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^191│TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ A │2814/5/1 │51125 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402434 │ 263│ 268,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^192│TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ A │2814/5/1 │51125 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402434 │ 1.592│ 1.623,65│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^193│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN NICOLAE, VELIN ANA │ F │2814/4/14 │28575/29 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │29.01.2004 │ 228│ 186,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^194│TIMIŞ │RECAŞ │BRANCOV IOAN │ F │2814/4/12/1 │51202 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402372 │ 63│ 51,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^195│TIMIŞ │RECAŞ │BRANCOV GHEORGHE │ F │2814/4/11/1 │51200 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402340 │ 203│ 166,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^196│TIMIŞ │RECAŞ │TOPICI SLOBODAN │ F │2814/4/10/1 │51198 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402443 │ 144│ 117,71│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^197│TIMIŞ │RECAŞ │BRANCOV IOAN, BRANCOV GHEORGHE │ F │2807/2/11 │28575/26 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │29.01.2004 │ 2│ 1,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^198│TIMIŞ │RECAŞ │TOPICI ZORKA │ F │2807/2/10 │7/73 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │13.09.2007 │ 129│ 105,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^199│TIMIŞ │RECAŞ │JARCOV VOISLAV │ F │2807/2/9/1 │51025 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402257 │ 176│ 144,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^200│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN ZDRAVCO │ F │2807/2/8/1 │51022 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401968 │ 237│ 194,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^201│TIMIŞ │RECAŞ │ILIE LIVIA │ A │2804/3/1 │51192 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402376 │ 324│ 330,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^202│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN ZDRAVCO │ A │2804/2/3 │51191 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402032 │ 372│ 379,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^203│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN ZDRAVCO │ A │2804/2/3 │51191 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402032 │ 59│ 60,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^204│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN ZDRAVCO │ A │2806/2 │7/74 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │13.09.2007 │ 92│ 93,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^205│TIMIŞ │RECAŞ │BELENŢAN GHEORGHE │ F │2806/3/1/1 │51221 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402269 │ 104│ 85,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^206│TIMIŞ │RECAŞ │ILIE LIVIA │ F │2806/1/1 │400293 │ 8│ 6,56│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^207│TIMIŞ │RECAŞ │BERECICI NICOLAE, JIVULOV EMILIA │ F │2806/1/2 │59699/36 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │14.11.2002 │ 188│ 154,16│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^208│TIMIŞ │RECAŞ │CHITARICI TVEIA, CHITARICI GHEORGHE │ F │2806/1/3 │59699/75 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │20.12.2002 │ 5│ 4,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^209│TIMIŞ │RECAŞ │JARCOV GHEORGHE │ A │2977/1/1/3 │51225 │ 540│ 550,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^210│TIMIŞ │RECAŞ │JARCOV GHEORGHE │ A │2977/1/1/1 │51223 │ 3.397│ 3.464,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^211│TIMIŞ │RECAŞ │BELENŢAN DUMITRU │ F │2807/3/1 │51131 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402138 │ 287│ 235,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^212│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN ZDRAVCO │ A │2804/2/1 │51189 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402027 │ 200│ 204,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^213│TIMIŞ │RECAŞ │JAICI NICOLAE │ F │2807/2/6 │8/63 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │23.06.2003 │ 19│ 15,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^214│TIMIŞ │RECAŞ │TOMICI MILORAD │ F │2807/2/7/1 │51027 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402006 │ 250│ 205,33│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^215│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN ZDRAVCO │ F │2807/2/8/3 │51024 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401973 │ 98│ 80,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^216│TIMIŞ │RECAŞ │TOMICI MILORAD, MIHAILOV ANA │ F │2814/4/7 │59699/38 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │14.11.2002 │ 15│ 12,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^217│TIMIŞ │RECAŞ │VELIN ZDRAVCO │ F │2814/4/8/1 │51194 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402023 │ 296│ 242,65│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^218│TIMIŞ │RECAŞ │PETA-BELIN ANA │ F │2814/4/9/1 │51196 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402495 │ 78│ 63,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^219│TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ APJ │2814/5/3 │51127 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402436 │ 514│ 472,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^220│TIMIŞ │RECAŞ │SAVIN ANA, SAVIN SUZANA-ALISA │ A │2817/1/23/3/1 │51021 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 406909 │ 2.934│ 2.992,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^221│TIMIŞ │RECAŞ │SUICI DANITA │ A │2817/3/2/1 │CF 406995 │ 436│ 444,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^222│TIMIŞ │RECAŞ │MILUTIN PARASCHIVA │ A │2821/2/5/1 │CF 407045 │ 814│ 830,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^223│TIMIŞ │RECAŞ │BRANCOV ANA │ A │2821/2/4/2/1 │CF 406999 │ 269│ 274,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^224│TIMIŞ │RECAŞ │BRANCOV ANA │ A │2821/2/4/2/1 │CF 406999 │ 1.103│ 1.125,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^225│TIMIŞ │RECAŞ │BRANCOV ANA │ A │2821/2/4/1 │CF 406998 │ 265│ 270,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^226│TIMIŞ │RECAŞ │MARKOV GHEORGHE │ A │2821/2/3/1 │CF 406997 │ 127│ 129,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^227│TIMIŞ │RECAŞ │PELICI IOTA │ A │2821/2/2/1 │51219 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402483 │ 214│ 218,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^228│TIMIŞ │RECAŞ │JARCOV NICOLAE │ A │2821/2/1/1 │51217 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402245 │ 834│ 850,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^229│TIMIŞ │RECAŞ │JARCOV NICOLAE │ A │2821/1/5/3 │51238 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 403886 │ 350│ 357,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^230│TIMIŞ │RECAŞ │PELICI IOTA │ A │2821/1/6/3 │51241 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │402061 │ 503│ 513,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^231│TIMIŞ │RECAŞ │VULPE ALEXANDRU, VULPE CLAUDIA │ A │2821/1/7/2/3 │51244 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402192 │ 126│ 128,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^232│TIMIŞ │RECAŞ │JAICI MILITA │ A │2821/1/8/3 │51247 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402393 │ 259│ 264,01│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^233│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2821/1/9/3 │51250 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402463 │ 295│ 300,43│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^234│TIMIŞ │RECAŞ │CHITARICI GHEORGHE │ A │2821/1/10/3 │51253 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402499 │ 338│ 345,03│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^235│TIMIŞ │RECAŞ │PAVLOV JIVA │ A │2821/1/11/4 │51257 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401333 │ 362│ 368,97│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^236│TIMIŞ │RECAŞ │BUNDACI ZOREA, ANDREICI ANA │ A │2821/1/12/6 │50891 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402069 │ 358│ 364,89│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^237│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI NEVENCA │ A │2821/1/13/4 │50895 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402281 │ 343│ 350,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^238│TIMIŞ │RECAŞ │DESPOT JIVA │ A │2823/1/1/3 │50976 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401972 │ 179│ 182,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^239│TIMIŞ │RECAŞ │MARKOV MARIA │ A │2823/2/2/3 │50994 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402145 │ 477│ 486,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^240│TIMIŞ │RECAŞ │FLOREA VASILE │ A │2823/1/2/2/3 │51002 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402357 │ 101│ 103,03│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^241│TIMIŞ │RECAŞ │VIDAC MARTITA, LAZAROV ANITA │ A │2823/1/2/3/3 │50999 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402283 │ 177│ 180,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^242│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/3/1/3 │50991 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402229 │ 148│ 150,85│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^243│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/3/2/3 │50986 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402465 │ 455│ 463,99│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^244│TIMIŞ │RECAŞ │PELICI ANA │ A │2823/1/4/3 │50985 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402044 │ 224│ 228,47│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^245│TIMIŞ │RECAŞ │COŞAR ZOREA │ A │2823/1/5/3 │50982 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402396 │ 322│ 328,47│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^246│TIMIŞ │RECAŞ │POPOVICI IOAN │ A │2823/1/6/3 │50979 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402470 │ 130│ 132,77│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^247│TIMIŞ │RECAŞ │ANDREICI MARIA │ A │2823/1/7/3 │51031 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401964 │ 89│ 90,53│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^248│TIMIŞ │RECAŞ │SIRBOVAN PARASCHIVA, SIRBOVAN IOAN, │ │ │51034 │ │ │
│ │ │ │SIRBOVAN GHEORGHE │ A │2823/1/8/1/3 │CF 402420 │ 545│ 556,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^249│TIMIŞ │RECAŞ │VUC VASILE │ A │2823/1/9/3 │51037 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402351 │ 220│ 224,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^250│TIMIŞ │RECAŞ │VUC VASILE │ A │2823/1/9/3 │51037 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402351 │ 151│ 154,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^251│TIMIŞ │RECAŞ │SUICI DANITA │ A │2823/1/10/1/3 │51040 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402120 │ 47│ 47,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^252│TIMIŞ │RECAŞ │GIT SLAGEANA, BRANCOV JIVA, SOLOMON │ │ │51046 │ │ │
│ │ │ │ALIN, ALINA, BOGUNOVICI MIODRAG │ A │2823/1/10/2/3 │CF 402109 │ 149│ 151,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^253│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/11/3 │51049 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402369 │ 123│ 125,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^254│TIMIŞ │RECAŞ │JARCOV VOISLAV │ A │2823/1/12/3 │51052 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402387 │ 143│ 145,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^255│TIMIŞ │RECAŞ │MOMIROV MIREANA, MOMIROV SABINA │ A │2823/1/13/3 │51055 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401395 │ 156│ 159,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^256│TIMIŞ │RECAŞ │CHEVERESAN GHEORGHE │ A │2823/1/14/3 │CF 401400 │ 575│ 586,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^257│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/15/3 │51139 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402429 │ 425│ 433,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^258│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/15/3 │51139 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402429 │ 146│ 148,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^259│TIMIŞ │RECAŞ │JAICI MILENCO │ A │2823/1/16/1/3 │51142 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402058 │ 81│ 82,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^260│TIMIŞ │RECAŞ │JAICI GHEORGHE │ A │2823/1/17/2 │51143 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402048 │ 10│ 10,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^261│TIMIŞ │RECAŞ │MAXIM MAXIMILIAN VASILE, MAXIM MIHAELA│ A │2823/1/17/2, │51146 │ │ │
│ │ │ │ │ │2823/1/17/1 │CF 402152 │ 140│ 142,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^262│TIMIŞ │RECAŞ │MACINICA PETRU │ A │2823/1/18/1 │51148 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402216 │ 578│ 589,56│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^263│TIMIŞ │RECAŞ │MACINICA PETRU, ZORITA │ A │2823/1/19/1 │50149 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402487 │ 853│ 870,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^264│TIMIŞ │RECAŞ │BOJAN LAURENTIU │ A │2892/22/1 │50969 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402020 │ 5.945│ 6.063,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^265│TIMIŞ │RECAŞ │BOJAN LAURENTIU │ A │2892/22/3 │50971 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402022 │ 5.069│ 5.170,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^266│TIMIŞ │RECAŞ │DACZIN LUDOVIC, DACZIN ECATERINA, │ │ │50966 │ │ │
│ │ │ │BOCIORT ECATERINA │ A │2892/21/2/1 │CF 401942 │ 2.509│ 2.559,23│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^267│TIMIŞ │RECAŞ │DACZIN LUDOVIC, DACZIN ECATERINA, │ │ │50968 │ │ │
│ │ │ │BOCIORT ECATERINA │ A │2892/21/2/3 │CF 401945 │ 4.143│ 4.225,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^268│TIMIŞ │RECAŞ │DACZIN VILMA │ A │2892/21/1/1 │50963 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402072 │ 888│ 905,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^269│TIMIŞ │RECAŞ │DACZIN VILMA │ A │2892/21/1/3 │50965 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402074 │ 1.638│ 1.670,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^270│TIMIŞ │RECAŞ │GURZO IOAN │ A │2892/20/1 │50960 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402304 │ 1.907│ 1.945,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^271│TIMIŞ │RECAŞ │GURZO IOAN │ A │2892/20/3 │50962 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402306 │ 4.820│ 4.916,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^272│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2892/19/1 │50957 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402259 │ 698│ 711,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^273│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2892/19/3 │50959 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402261 │ 3.015│ 3.075,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^274│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2892/18/1 │50954 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402327 │ 171│ 174,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^275│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2892/18/3 │50956 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402329 │ 1.755│ 1.790,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^276│TIMIŞ │RECAŞ │OSTOICI ECATERINA │ A │2892/17/1 │50951 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF401952 │ 30│ 30,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^277│TIMIŞ │RECAŞ │OSTOICI ECATERINA │ A │2892/17/3 │50953 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401954 │ 4.799│ 4.894,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^278│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2892/16/3 │50950 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402169 │ 825│ 841,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^279│TIMIŞ │RECAŞ │BRESAN MIHAI ALEXANDRU, │ │ │51088 │ │ │
│ │ │ │BRESAN DAN CONSTANTIN │ A │2888/1/2/3 │CF 403708 │ 359│ 366,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^280│TIMIŞ │RECAŞ │GALEA MONICA, PETRASCU RADU, │ │ │51091 │ │ │
│ │ │ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/3/3 │CF 402333 │ 272│ 277,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^281│TIMIŞ │RECAŞ │CHIRILA MIRCEA │ A │2888/1/4/3 │51094 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401981 │ 117│ 119,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^282│TIMIŞ │RECAŞ │CHIRILA MIRCEA │ A │2888/1/4/3 │51094 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401981 │ 136│ 138,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^283│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/6/3 │51100 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401374 │ 4│ 4,08│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^284│TIMIŞ │RECAŞ │TODOR MARIA, DUGHIR EMILIA │ A │2888/1/7/3 │51103 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402256 │ 57│ 58,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^285│TIMIŞ │RECAŞ │STOIAN DORU │ A │2888/1/8/3 │51106 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401961 │ 64│ 65,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^286│TIMIŞ │RECAŞ │STANCIU SIMION, CERNESCU RODICA │ A │2888/1/9/3 │51109 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402315 │ 373│ 380,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^287│TIMIŞ │RECAŞ │STANCIU HILDEGARD ELISABETA │ A │2888/1/10/3 │50913 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402253 │ 233│ 237,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^288│TIMIŞ │RECAŞ │STANCIU REMUS, STANCIU ANA, STANCIU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TITUS, CERNESCU RODICA, TACKACS MARIAK│ │ │50916 │ │ │
│ │ │ │STANCIU SIMION │ A │2888/1/11/3 │CF 401951 │ 609│ 621,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^289│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/12/3 │50923 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402089 │ 255│ 260,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^290│TIMIŞ │RECAŞ │DIOSI IRENE │ A │2888/1/13/3 │50926 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402137 │ 187│ 190,74│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^291│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/14/3 │50929 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402344 │ 196│ 199,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^292│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/15/3 │50927 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402342 │ 64│ 65,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^293│TIMIŞ │RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2888/1/16/3 │50935 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402164 │ 20│ 20,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^294│TIMIŞ │RECAŞ │FERKEL DORINA │ A │2888/1/24/3 │51183 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401881 │ 251│ 256,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^295│TIMIŞ │RECAŞ │PAVEL CORNELIU │ A │2888/1/25/3 │51186 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402456 │ 701│ 715,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^296│TIMIŞ │RECAŞ │BITE CORNEL, BITE MARIA │ A │2888/1/26/1 │51187 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402247 │ 519│ 529,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^297│TIMIŞ │RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │2886/3/2 │CF 409677 │ 759│ 622,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^298│TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ P │2934/2/3 │50900 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402414 │ 39│ 31,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^299│TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ P │2934/2/3 │50900 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402414 │ 725│ 594,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^300│TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ P │2934/2/3 │50900 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402414 │ 8│ 6,56│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^301│TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ P │2933/3 │51130 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401893 │ 617│ 505,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^302│TIMIŞ │RECAŞ │CRAMELE RECAŞ PROD - S.A. │ P │2941/3 │51124 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402167 │ 2.232│ 1.830,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^303│TIMIŞ │RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ P │2928 │ │ 1.100│ 902,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^304│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │2943/1/1/1/1 │ │ 221│ 225,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^305│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ A │2943/1/1/1/1/2/1 │51158 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402076 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 3463/09 │ 1.448│ 1.476,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^306│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ A │2943/1/1/1/1/1/5 │51157 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402453 │ 419│ 427,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^307│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ A │2943/1/1/1/1/1/5 │51157 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402453 │ 5.670│ 5.783,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^308│ TIMIŞ│RECAŞ │ORAŞ RECAŞ │ NMS │2944/1 │51151 │ 53│ 37,63│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^309│TIMIŞ │RECAŞ │ORAŞ RECAŞ │ A │2943/1/1/1/1/1/4 │51156 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │407009 │ 199│ 202,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^310│ TIMIŞ│RECAŞ │ORAŞ RECAŞ │ A │2954 │407005 │ 159│ 162,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^311│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │2950 │407013 │ 147│ 149,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^312│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │2950 │407013 │ 1.597│ 1.628,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^313│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │2950 │407013 │ 24│ 24,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^314│ TIMIŞ│RECAŞ │PETROVICI BIRNSTILL ANA-MARIA, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SZABLYAR IOSIF │ A │2969/22/3 │402181 │ 87│ 88,74│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^315│ TIMIŞ│RECAŞ │TOROK FRANCISC │ A │2969/21/3 │50628 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │402068 │ 2│ 2,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^316│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/20/3 │402177 │ 106│ 108,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^317│ TIMIŞ│RECAŞ │GLIGOR AVRAM │ A │2969/19/3 │402504 │ 344│ 350,88│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^318│ TIMIŞ│RECAŞ │STIOP OLIMPIA, STIOP ROMAN │ A │2969/18/3 │401885 │ 244│ 248,88│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^319│ TIMIŞ│RECAŞ │PETREA NICOLAE ŞTEFAN │ A │2969/17/3 │402294 │ 95│ 96,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^320│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/16/3 │402264 │ 286│ 291,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^321│ TIMIŞ│RECAŞ │BURZ TEODOR │ A │2969/15/3 │402017 │ 67│ 68,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^322│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/14/3 │402949 │ 68│ 69,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^323│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/13/3 │402092 │ 143│ 145,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^324│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/12/3 │402186 │ 120│ 122,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^325│ TIMIŞ│RECAŞ │BECHERU CORNELIA │ A │2969/11/3 │401905 │ 106│ 108,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^326│ TIMIŞ│RECAŞ │BABALEAN TITUS │ A │2969/10/3 │402318 │ 99│ 100,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^327│ TIMIŞ│RECAŞ │BITE CORNEL, BITE MARIA │ A │2969/9/b/3 │402218 │ 49│ 49,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^328│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/9/a/3 │402202 │ 85│ 86,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^329│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/8/3 │402399 │ 107│ 109,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^330│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/7/3 │402038 │ 63│ 64,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^331│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/6/3 │402176 │ 14│ 14,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^332│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/5/3 │50643 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │402402 │ 29│ 29,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^333│ TIMIŞ│RECAŞ │ARDELEAN JOLDEA VASILE │ A │2969/4/3 │50640 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │402473 │ 19│ 19,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^334│ TIMIŞ│RECAŞ │BRESAN MIHAI ALEXANDRU, │ │ │50637 │ │ │
│ │ │ │BRESAN DAN CONSTANTIN │ A │2969/3/3 │402336 │ 131│ 133,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^335│ TIMIŞ│RECAŞ │PASCA MARINEL, PASCA MARIOARA │ A │2969/2/3 │402339 │ 4.985│ 5.084,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^336│ TIMIŞ│RECAŞ │GOLUBOV IOAN │ A │2967/2 │17008/98 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │22.12.1998 │ 2.407│ 2.455,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^337│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/29/2/1 │50792 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │401234 │ 4.213│ 4.297,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^338│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/29/1/1 │50790 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401932 │ 1.639│ 1.671,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^339│ TIMIŞ│RECAŞ │PELICI IOAN IOSIF, GHEORGHE IACOB │ A │3118/20/3 │50768 │ 53│ 54,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^340│ TIMIŞ│RECAŞ │CICAGA SORIN │ A │3118/19/2/3 │50765 │ 18│ 18,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^341│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/19/1/3 │50762 │ 74│ 75,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^342│ TIMIŞ│RECAŞ │BELEIU CONSTANTIN, BELEIU GHEORGHITA │ A │3118/18/3 │50759 │ 162│ 165,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^343│ TIMIŞ│RECAŞ │DOROS IRINA, BUD SIMION │ A │3118/17/3 │50756 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402408 │ 123│ 125,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^344│ TIMIŞ│RECAŞ │LENGYEL PRIŞCA │ A │3118/16/3 │50753 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401926 │ 239│ 243,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^345│ TIMIŞ│RECAŞ │KRIS VILHEMINA │ A │3118/15/2/3 │50821 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401948 │ 20│ 20,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^346│ TIMIŞ│RECAŞ │KRIS VILHELMINA │ A │3118/15/1/3 │50867 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401976 │ 104│ 106,08│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^347│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/14/3 │50870 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402323 │ 277│ 282,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^348│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/13/3 │50824 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402125 │ 218│ 222,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^349│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/12/3 │50827 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402405 │ 190│ 193,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^350│ TIMIŞ│RECAŞ │STOICA GHEORGHE │ A │3118/11/3 │50830 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401874 │ 227│ 231,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^351│ TIMIŞ│RECAŞ │GRUIN AGAPIA │ A │3118/10/3 │50836 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402002 │ 181│ 184,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^352│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/9/3 │50833 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401931 │ 215│ 219,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^353│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/8/3 │51005 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402312 │ 112│ 114,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^354│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/7/3 │50801 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402142 │ 286│ 291,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^355│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/6/3 │50804 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401902 │ 285│ 290,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^356│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/5/3 │50807 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401921 │ 100│ 102,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^357│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/4/3 │50810 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401888 │ 236│ 240,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^358│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/3/3 │50813 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402041 │ 286│ 291,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^359│ TIMIŞ│RECAŞ │IANKULOV MATEI IVAN │ A │3118/2/3 │50816 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401323 │ 409│ 417,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^360│ TIMIŞ│RECAŞ │IORDACHE STAN, IORDACHE DORICA │ A │3118/1/1 │CF 404112 │ 176│ 179,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^361│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ PDT │3438/2/3 │50878 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401987 │ 502│ 1.039,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^362│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ PDT │3438/1/3 │50873 │ 237│ 490,59│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^363│ TIMIŞ│RECAŞ │POPOVICI PETRU │ A │3524/1/19/1 │50739 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402430 │ 4│ 4,08│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^364│ TIMIŞ│RECAŞ │JACABINE ELEONORA │ A │3524/1/18/1 │ │ 533│ 543,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^365│ TIMIŞ│RECAŞ │PETCU IONEL │ A │3524/1/17/1 │50734 │ 1.615│ 1.647,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^366│ TIMIŞ│RECAŞ │POPOVICI NICOLAE ŞI DORICA │ A │3524/1/20/1 │50676 │ 138│ 140,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^367│ TIMIŞ│RECAŞ │POPOVICI NICOLAIE │ A │3524/1/21/1 │50679 │ 301│ 307,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^368│ TIMIŞ│RECAŞ │S.C. VULTUR DE AUR - S.R.L. │ A │3531/5/3 │401342 │ 127│ 129,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^369│ TIMIŞ│RECAŞ │S.C. VULTUR DE AUR - S.R.L. │ A │3531/5/3 │401342 │ 2.095│ 2.136,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^370│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │3531/6/1 SAU │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3531/1/6 │407037 │ 6.547│ 6.677,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^371│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │3531/1/7 SAU │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3531/7/1 │407035 │ 1.742│ 1.776,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^372│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │3531/8/1 │407022 │ 1.402│ 1.430,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^373│ TIMIŞ│RECAŞ │IORDACHESCU CRISTINA │ A │3531/9 │CF 405666 │ 419│ 427,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^374│ TIMIŞ│RECAŞ │IORDACHESCU CRISTINA │ A │3531/10 │CF 405085 │ 43│ 43,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^375│ TIMIŞ│RECAŞ │NICA MINUTA VIORICA, CONSTANTIN VASILE│ A │3536/3/4/1 │CF 401541 │ 21│ 21,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^376│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │3536/3/3/3 │407089 │ 8│ 8,16│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^377│ TIMIŞ│RECAŞ │DAMIAN GHEORGHE │ A │3536/3/1/1 │50581 │ 52│ 53,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^378│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │3569/3 │401871 │ 59│ 48,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^379│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ P │3569/3 │401871 │ 124│ 101,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^380│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ P │3585/3 │402098 │ 1.224│ 1.003,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^381│ TIMIŞ│RECAŞ │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ P │3583/1 │407000 │ 476│ 390,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^382│ TIMIŞ│RECAŞ │PISTRIT ELENA │ A │3693/1/8 │59678/43 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │19.03.2003 │ 30│ 30,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^383│TIMIŞ │RECAŞ │SUMAN IOAN │ A │3693/1/7 │17067/56 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │14.11.2002 │ 319│ 325,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^384│TIMIŞ │RECAŞ │DAMIAN GHEORGHE, DAMIAN TOMA │ A │3693/1/6 │17067/23 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │26.09.2002 │ 344│ 350,88│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^385│TIMIŞ │RECAŞ │KISS ELENA │ A │3693/1/5 │59678/73 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │19.03.2003 │ 630│ 642,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^386│ TIMIŞ│RECAŞ │MICLOSONI ADRIAN, MICLOSONI LENUTA │ A │3693/1/4/1 │CF 402070 │ 876│ 893,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^387│ TIMIŞ│RECAŞ │CHEVEREŞANU IULIU, CHEVEREŞANU LUCICA │ A │3693/1/3/1 │50577 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402232 │ 2.960│ 3.019,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^388│ TIMIŞ│RECAŞ │DIACONU STELA MINERVA │ A │3693/1/2/1 │50575 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402319 │ 1.715│ 1.749,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^389│ TIMIŞ│RECAŞ │MIRON IOAN │ A │3693/1/1/1 │50573 │ 2.321│ 2.367,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^390│ TIMIŞ│RECAŞ │DAMIAN CONSTANTA │ P │3615/1/3 │CF 402374 │ 2.429│ 1.991,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^391│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ PDT │3616/2/3 │50552 │ 46│ 95,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│314^392│ TIMIŞ│RECAŞ │CONSILIUL LOCAL RECAŞ │ PDT │3617/1/3 │50548 │ 67│ 138,69│
├───────┴──────┴────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┴──────────────┴────────┴───────────┤
│....................................................................................................................................│
├───────┬──────┬────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┬──────────────┬────────┬───────────┤
│432^1 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MARCU MARIA │ A │1211/1/3 │50072 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400694 │ 1.314│ 1.340,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^2 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │1206/2/12/1 │50558 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │400822 │ 176│ 179,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^3 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │1206/2/12/3 │50560 │ 379│ 386,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^4 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GAITA IOAN, GAITA LIVIA SOFIA │ A │1206/2/11/1 │50430 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402932 │ 261│ 266,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^5 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GAITA IOAN, GAITA LIVIA SOFIA │ A │1206/2/10/1 │50432 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402942 │ 786│ 801,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^6 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │1206/2/9/1 │50434 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400489 │ 519│ 529,25│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^7 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │TRION IONEL CORNEL │ A │1206/2/8/3 │50424 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402913 │ 542│ 553,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^8 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CRALOVICEAN NICOLAE │ A │1206/2/7/3 │50427 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402937 │ 470│ 479,85│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^9 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. MAYA TRADING - S.R.L. │ A │1206/2/6/3 │50465 │ 71│ 72,61│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^10 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA MARIUS, UZA CRISTINA │ A │1206/6/6/1 │50474 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401773 │ 304│ 310,35│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^11 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │DRAGHICI MARIA │ A │1206/6/5/1 │50493 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400766 │ 554│ 565,39│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^12 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │STEFANEL AURICA │ A │1206/6/4/3 │50549 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402914 │ 620│ 632,39│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^13 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOLGEA CAMELIA MELANIA │ A │1206/6/3/3 │50499 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402941 │ 959│ 978,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^14 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │1206/6/2/3 │50473 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400639 │ 601│ 613,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^15 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. PROD MAGI IMPEX - S.R.L. │ A │1206/6/1/3 │50502 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401880 │ 252│ 257,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^16 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA FLAVIUS VALENTIN │ A │1206/9/15/1 │50428 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400812 │ 189│ 192,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^17 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ PD │1201/1 │50550 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402946 │ 212│ 438,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^18 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ F │1203/1/1 │50552 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402943 │ 230│ 188,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^19 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ F │1187/3 │50527 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402933 │ 11│ 9,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^20 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ZELEI MONICA, ZELEI ROBERT │ A │548/3/11/1 │50254 │ 12│ 12,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^21 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MULLER CARMEN LUCIA │ A │548/3/12/1 │50089 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402902 │ 684│ 697,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^22 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. PROD MAGI IMPEX - S.R.L. │ A │548/3/13/1 │50092 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402869 │ 1.323│ 1.349,55│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^23 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CRALOVICEAN VIORICA │ A │548/3/14/1 │50095 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401101 │ 856│ 873,63│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^24 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CRALOVICEAN VIORICA │ A │548/1/18/1/1 │401093 │ 40│ 40,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^25 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CRALOVICEAN LUCIAN │ A │548/1/19/1 │50106/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401189 │ 173│ 176,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^26 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SÎRBU ION │ A │548/1/20/1 │50103 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401116 │ 267│ 272,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^27 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CHEVERESAN FLORINA DORINA, │ │ │50100 │ │ │
│ │ │ │CHEVERESAN MALELU │ A │548/1/21/1 │CF 401149 │ 171│ 174,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^28 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SÎRBOVAN PETRU SORIN │ A │548/1/22/1 │50097 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401142 │ 127│ 129,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^29 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ZELEI MONICA, ZELEI ROBERT │ A │548/1/23/1 │50339 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401047 │ 155│ 158,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^30 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │DAMINESCU ELVIRA │ A │548/1/24/1 │50129 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401034 │ 271│ 276,39│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^31 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │HEINRICH ANA │ A │548/1/25/1 │50126 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401049 │ 92│ 93,65│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^32 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │TUDOR PETRU │ A │548/1/26/1 │50123 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401032 │ 222│ 226,89│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^33 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ZELEI MONICA, ZELEI ROBERT │ A │548/1/27/1 │50334 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400983 │ 134│ 136,73│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^34 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ZELEI MONICA, ZELEI ROBERT │ A │548/1/28/1 │50331 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400998 │ 138│ 140,91│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^35 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CINCA FLORICA │ A │548/1/29/1 │50121 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401140 │ 83│ 84,87│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^36 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │548/1/30/1 │50337 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400987 │ 111│ 113,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^37 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │STEFANEL AURICA │ A │548/1/31/1 │50119 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401124 │ 118│ 120,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^38 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │STANICI IONEL │ A │A548/1/32/1 │50117 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401097 │ 4│ 4,08│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^39 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │STANICI IONEL │ A │A548/1/32/1 │50117 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401097 │ 45│ 45,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^40 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MARTA CIUCU IOAN, MARTA CIUCU FELICIA │ A │550/7/1 │50325 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400745 │ 92│ 93,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^41 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ZELEI MONICA, ZELEI ROBERT │ A │550/8/1 │50328 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400800 │ 59│ 60,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^42 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │IANCOVICI IOAN │ A │550/9/1 │50134 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400678 │ 301│ 307,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^43 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BODROYAN AURICA VIOARA │ A │550/10/1 │50137 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400697 │ 577│ 588,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^44 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BODROYAN AURICA VIOARA │ A │550/10/1 │50137 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400697 │ 175│ 178,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^45 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MICLĂESCU TATIANA, MICLĂESCU IOAN │ A │550/11/1 │50140 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400690 │ 198│ 201,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^46 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MATEI SORINA │ A │550/12/1 │50142 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400668 │ 23│ 23,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^47 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │DUMITRU IOAN │ A │550/13/1 │50144 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402911 │ 72│ 73,15│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^48 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ F │558/1/3 │50538 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400782 │ 778│ 638,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^49 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ F │558/1/3 │50538 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400782 │ 26│ 21,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^50 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/9/1 │50311 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400491 │ 349│ 355,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^51 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/8/1 │50314 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400505 │ 631│ 643,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^52 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/7/1 │50317 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400508 │ 1.043│ 1.063,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^53 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GHELESIAN PETRU, GHELESIAN CAIUS │ A │565/1/6/1 │50114 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402986 │ 969│ 988,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^54 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/5/1 │50364 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400506 │ 1.459│ 1.488,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^55 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ZELEI MONICA, ZELEI ROBERT │ A │565/1/4/1 │50322 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401777 │ 815│ 831,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^56 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/3/1 │50320 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401136 │ 2.086│ 2.127,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^57 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/2/1 │CF 401085 │ 397│ 405,23│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^58 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │A565/1/2/1 │CF 401085 │ 3│ 3,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^59 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA MARIUS, UZA CRISTINA │ A │460/1/10/1 │50169 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401160 │ 27│ 27,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^60 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA MARIUS, UZA CRISTINA │ A │460/1/10/1 │50169 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401160 │ 975│ 994,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^61 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │LUPULESCU CONSTANTIN │ A │460/1/9/1 │50173 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401083 │ 599│ 610,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^62 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PETRESCU MARIA, PETRESCU VICHENTIE │ A │460/1/8/1 │50146 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401056 │ 1.843│ 1.880,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^63 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ALDAN AURORA │ A │460/1/7/1 │50148 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │41054 │ 1.434│ 1.462,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^64 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO S.R.L. │ A │460/1/6/1 │CF 401103 │ 2.366│ 2.413,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^65 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │460/1/5/1 │50150 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401079 │ 1.883│ 1.920,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^66 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │IANO ELENA, NOVAC CONSTANTIN │ A │460/1/4/1 │50152 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402917 │ 1.061│ 1.082,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^67 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SECULI VALERICA, │ A │460/1/3/1 │50154 │ │ │
│ │ │ │SECULI CRISTIAN CONSTANTIN │ │ │CF 400666 │ 99│ 100,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^68 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │454/3/4/1 │50236 │ 182│ 185,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^69 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │TUDOSIE P. MARIA, OANCEA P. IOAN │ A │454/3/5/1 │50234 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402912 │ 95│ 96,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^70 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │454/3/6/2 │50358 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400640 │ 2.858│ 2.915,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^71 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │620/1/2/1 │50296 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400717 │ 530│ 540,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^72 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ F │453/1 │50517 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400820 │ 121│ 99,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^73 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ PD │446 │ │ 80│ 165,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^74 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ F │F445/1 │50522 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400736 │ 361│ 296,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^75 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │444/1 │ │ 8│ 8,16│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^76 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/13/1 │50533 │ 73│ 74,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^77 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CIOREI MARIA │ A │623/12/1 │50460 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402909 │ 338│ 344,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^78 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/11/1 │50540 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402936 │ 292│ 297,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^79 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/10/1 │50511 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402948 │ 264│ 269,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^80 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │JURJ SABIN, JURJ SOFIA │ A │623/9/1 │50479 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402989 │ 277│ 282,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^81 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PANTES IOAN, PANTES AURELIA │ A │623/8/1 │50457 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402919 │ 237│ 241,74│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^82 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │COCA GEORGE CONSTANTIN, │ A │623/7/1 │50454 │ │ │
│ │ │ │COCA IULIANA LIA │ │ │CF 400691 │ 206│ 210,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^83 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CHICA DIMITRIE IONEL │ A │623/6/1 │50451 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400849 │ 183│ 186,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^84 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOLDUREAN IOAN PETRU │ A │623/5/1 │50482 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400876 │ 265│ 270,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^85 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SEICULESCU MARIOARA, ORINCAN GABRIELA │ A │623/4/1 │50488 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400887 │ 370│ 377,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^86 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/3/1 │50508 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400879 │ 379│ 386,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^87 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ │ A │623/2/1 │50485 │ │ │
│ │ │ │TOPOLOVĂŢU MARE │ │ │CF 402925 │ 2.172│ 2.215,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^88 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/1/1 │50514 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400737 │ 1.837│ 1.873,29│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^89 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │COŞLEBA GHEORGHE │ A │625/1/1 │50208 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400676 │ 306│ 312,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^90 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BERECICI TOMISLAV │ A │625/2/1 │50205 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400707 │ 2.849│ 2.906,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^91 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOT AUREL IONEL, BOT DORU GHEORGHE │ A │625/3/1 │50202 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400841 │ 1.571│ 1.602,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^92 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SCURTU ILEANA │ A │625/4/1 │50199 │ 2.616│ 2.668,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^93 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GRUICI VICTORIA │ A │625/5/1 │50196 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402905 │ 2.457│ 2.506,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^94 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │FRATELLI SCARPARO │ A │625/6/1 │50194 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400787 │ 147│ 149,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^95 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. PALICOAT - S.R.L. │ A │625/7/1 │50192 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400786 │ 2.444│ 2.492,88│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^96 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SUICI IOSIF │ A │625/8/1 │50224 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402501 │ 627│ 639,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^97 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. CRISTINA ANALISA - S.R.L. │ A │A608/1/3 │50478 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402926 │ 1.915│ 1.953,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^98 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MOROŞANU VALERIA │ A │635/1/1 │50221 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400796 │ 1.108│ 1.130,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^99 │TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MOROŞANU VALERIA │ A │635/1/1 │50221 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400796 │ 315│ 321,30│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^100│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MOROŞANU VALERIA │ A │635/1/1 │50221 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400796 │ 49│ 49,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^101│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOLDUREAN IOAN VIOREL │ A │647/21/1 │50213 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400754 │ 53│ 54,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^102│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │JICHIŢA IANCU, JICHIŢA RODICA, │ A │647/20/1 │50216/1 │ │ │
│ │ │ │JICHIŢA MARIANA, JICHIŢA ISAURA, │ │ │CF 401201 │ 72│ 73,44│
│ │ │ │JICHIŢA OLIVIU │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^103│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │JICHIŢA IANCU, JICHIŢA RODICA, │ A │647/20/1 │50216/1 │ │ │
│ │ │ │JICHIŢA MARIANA, JICHIŢA ISAURA, │ │ │CF 401201 │ 1.666│ 1.699,32│
│ │ │ │JICHIŢA OLIVIU │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^104│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SECULI RODICA, SECULI DIANA, │ A │647/19 │50219 │ │ │
│ │ │ │SECULI RAZVAN │ │ │CF 401162 │ 17.444│ 17.793,15│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^105│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │647/18 │CF 401095 │ 2.432│ 2.480,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^106│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │647/17 │ │ 1.886│ 1.923,75│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^107│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SIMA LUCRETIA │ A │647/16 │2/90 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │03.01.2006 │ 4.170│ 4.253,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^108│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │DRAGAN GEORGE │ A │647/15 │2/93 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │03.01.2006 │ 2.264│ 2.309,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^109│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │TOMA DORICA DOINA │ A │647/14 │2/76 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │04.01.2006 │ 471│ 480,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^110│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │647/13 │ │ 255│ 260,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^111│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOSIOC LUCRETIA, VUIA REMUS, │ A │837/1/2 │1/33 │ │ │
│ │ │ │ICHTERIAN IOAN │ │ │09.04.2003 │ 219│ 223,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^112│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │LAICU DOMNICA, PETROVICI ACHIM │ A │837/1/3 │1/32 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │09.04.2003 │ 233│ 237,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^113│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/5/1 │CF 401058 │ 3│ 3,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^114│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/5/1 │CF 401058 │ 35│ 35,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^115│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/6 │CF 401087 │ 138│ 140,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^116│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/6 │CF 401087 │ 129│ 131,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^117│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/7/1 │50468 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401133 │ 18│ 18,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^118│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/7/1 │50468 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401133 │ 6.309│ 6.435,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^119│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/7/1 │50468 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401133 │ 295│ 300,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^120│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PEPTENAR IOAN │ A │822/15 │1/57 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │10.04.2003 │ 43│ 43,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^121│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/16/1 │CF 401068 │ 452│ 461,53│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^122│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/17/1 │CF 401072 │ 1.200│ 1.223,95│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^123│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/18/1 │CF 401018 │ 646│ 658,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^124│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/19/1 │50248/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401196 │ 57│ 58,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^125│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/19/3 │50248/3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401198 │ 767│ 782,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^126│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/20/1 │50245 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402767 │ 2.600│ 2.652,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^127│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/21/1 │50242 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │401205 │ 1.916│ 1.954,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^128│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CHIDA MARIA, COATA LIVIUS │ A │833/1/2 │2/58 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │28.12.2005 │ 156│ 159,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^129│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │833/1/1/1 │50447 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400811 │ 1.360│ 1.387,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^130│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │833/3/4/1 │50273 │ 536│ 546,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^131│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │833/3/5/1 │50270 │ 2.077│ 2.118,13│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^132│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │833/3/6/1 │50267 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402940 │ 1.264│ 1.289,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^133│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │833/3/7/1 │50264 │ 550│ 561,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^134│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │833/3/8/1 │50261 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400756 │ 594│ 605,88│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^135│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │833/3/8/1 │50261 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400756 │ 1│ 1,02│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^136│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │833/3/9/1 │50259 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400805 │ 298│ 303,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^137│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │833/3/10/1 │400994 │ 5│ 5,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^138│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSTANTINESCU MARGARETA │ A │803/1/50/9/1 │50304/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400991 │ 35│ 35,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^139│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSTANTINESCU MARGARETA │ A │803/1/50/9/3 │50304/3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400993 │ 81│ 82,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^140│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSTANTINESCU MARGARETA │ A │803/1/51/1 │50388 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400728 │ 1.664│ 1.697,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^141│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSTANTINESCU MARGARETA │ A │803/1/51/1 │50388 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400728 │ 1.210│ 1.234,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^142│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU TIMOTEI IONEL, │ A │711/10/1 │50400 │ │ │
│ │ │ │URSU TIMOTEI FLORICA │ │ │CF 400726 │ 133│ 135,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^143│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU TIMOTEI IONEL │ A │711/9/1 │50403 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400797 │ 2.709│ 2.763,18│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^144│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU TIMOTEI IONEL │ A │711/9/3 │50405 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402533 │ 793│ 808,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^145│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU MARIUS PETRU │ A │711/8/1 │50406 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400728 │ 3.622│ 3.694,44│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^146│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU MARIUS PETRU │ A │711/8/3 │CF 401044 │ 680│ 693,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^147│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU MARIUS PETRU │ A │711/8/3 │50408 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │401042 │ 953│ 972,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^148│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU MARIUS PETRU │ A │711/7/1 │50409 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 405534 │ 431│ 439,62│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^149│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU MARIUS PETRU │ A │711/7/3 │50411/3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401023 │ 1.976│ 2.015,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^150│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU MARIUS PETRU │ A │711/7/3 │50411/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │401021 │ 474│ 483,48│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^151│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU LUCIAN, URSU ARGENTINA, │ A │711/6/3 │CF 401153 │ 1.897│ 1.934,94│
│ │ │ │URSU TIMOTEI │ │LOT 1 │ │ │ │
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^152│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU LUCIAN, URSU ARGENTINA, │ A │711/6/3 │50303 │ │ │
│ │ │ │URSU TIMOTEI │ │LOT 3 │CF 401155 │ 816│ 832,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^153│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU STELIAN, URSU MARIA │ A │711/5/3 │50375 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401008 │ 1.112│ 1.134,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^154│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU TIMOTEI IONEL, │ A │711/4/3 │50378 │ │ │
│ │ │ │URSU ARGENTINA FLORICA │ │ │CF 401271 │ 292│ 297,84│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^155│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOC GHEORGHE, BOC VOICHITA DESPINA │ A │711/3/3 │50381 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401158 │ 1.719│ 1.753,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^156│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PRICOP IOAN │ A │711/2/3 │50384 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401004 │ 436│ 444,72│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^157│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │JURJ IOAN MARIN │ A │716/1/1 │50394/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401199 │ 91│ 92,82│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^158│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MATEI AUREL │ A │718/1/1/3 │CF 401250 │ 2│ 2,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^159│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MATEI AUREL │ A │718/1/1/1 │CF 401248 │ 671│ 684,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^160│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │TOMA IOAN │ A │718/1/2/1 │CF 401245 │ 919│ 937,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^161│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │IONESCU MARIA │ A │718/1/3/1 │CF 401242 │ 270│ 275,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^162│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │DRAGHICI DIMITRIE │ A │718/1/4/1 │CF 401239 │ 6│ 6,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^163│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │DRAGHICI DIMITRIE │ A │718/1/4/3 │CF 401241 │ 45│ 45,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^164│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOC MARIA │ A │711/1/1 │50385 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400765 │ 806│ 822,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^165│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PRICOP IOAN │ A │711/2/1 │50382 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400818 │ 406│ 414,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^166│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOC GHEORGHE, BOC VOICHITA DESPINA │ A │711/3/1 │50379 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400730 │ 861│ 878,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^167│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. SCHMETT ERLINGS PARADIES - S.R.L.│ A │711/4/1 │50376 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400770 │ 132│ 134,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^168│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU STELIAN, URSU MARIA │ A │711/5/1 │50373 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400816 │ 550│ 561,00│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^169│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │URSU LUCIAN │ A │711/6/1 │50301 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400742 │ 343│ 349,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^170│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MARINESCU IOAN, MARINESCU LUCIAN, │ A │803/4/3 │50507 │ │ │
│ │ │ │MARINESCU GHEORGHE │ │ │CF 400780 │ 1.166│ 1.189,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^171│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSTANTINESCU MARGARETA │ A │803/1/51/4 │50391 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400761 │ 3.796│ 3.871,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^172│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSTANTINESCU MARGARETA │ A │803/1/51/3 │50390 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402987 │ 1.207│ 1.231,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^173│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSTANTINESCU MARGARETA │ A │803/1/50/9/3 │50306/3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401017 │ 888│ 905,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^174│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSTANTINESCU MARGARETA │ A │803/1/50/9/3 │50306/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401015 │ 6│ 6,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^175│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │DOLIUC VASILE, MARIA │ A │803/1/50/7/1 │50309/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401126 │ 235│ 239,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^176│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │A833/3/6/3/1 │50269/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401251 │ 482│ 491,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^177│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PROPRIETAR PARTICULAR*) │ A │A833/3/5/3 │50272 │ 1.563│ 1.594,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^178│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │A833/3/4/3 │50275 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400807 │ 1.675│ 1.708,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^179│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │833/3/2/1 │50280 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400720 │ 703│ 717,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^180│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │833/3/1/1 │50282 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402988 │ 405│ 413,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^181│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/22/1 │50240 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400808 │ 2.432│ 2.480,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^182│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SC. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/22/1 │50240 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400808 │ 768│ 783,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^183│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SC. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/21/3 │50244 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401207 │ 3.184│ 3.247,68│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^184│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SC. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/20/3 │CF 401194 │ 260│ 265,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^185│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ROSELAND - S.R.L. │ A │822/23/1 │50238 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400723 │ 529│ 539,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^186│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PETCU NICOLAE IOAN, PETCU NICOLAE, │ A │822/24 │1/65 │ │ │
│ │ │ │STANCICI NICOLAE │ │ │10.04.2003 │ 41│ 41,82│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^187│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MIUTA DORINA │ A │837/3/2 │1/25 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │09.04.2003 │ 177│ 180,54│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^188│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SC. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/3/1/1 │CF 401070 │ 895│ 912,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^189│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SC. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/8 │50250/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401213 │ 1.607│ 1.639,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^190│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SC. ROSELAND - S.R.L. │ A │837/1/7/3 │50470 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401002 │ 696│ 709,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^191│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SC. ROSELAND - S.R.L. │ A │851/3/1 │CF 401062 │ 2.776│ 2.831,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^192│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PISTRIT ELENA, URSU IOAN │ A │851/4 │1/82 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │10.04.2003 │ 4.256│ 4.341,12│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^193│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SC. ROSELAND - S.R.L. │ A │857/1/1 │50252/1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400977 │ 17.176│ 17.519,52│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^194│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │HODONEANTU IOAN │ A │857/1/2 │1/39 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │09.04.2003 │ 17.766│ 18.121,27│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^195│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CHERLIA IOAN, CATA IUSTINA │ A │857/1/3 │1/38 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │09.04.2003 │ 2.202│ 2.246,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^196│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │LAZEA MIRCEA, LAZEA CORNELIA, │ A │857/1/4 │1/37 │ │ │
│ │ │ │NOVAC IOAN │ │ │09.04.2003 │ 443│ 451,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^197│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │IOVI ION-ALIN │ A │647/30 │CF 402300 │ 575│ 586,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^198│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │DAVID CORNEL-FRANCISC, DAVID STEFAN, │ A │647/31 │4/21 │ │ │
│ │ │ │VAGNER MAGDALENA-AURORA, │ │ │25.01.2010 │ 250│ 255,00│
│ │ │ │DAVID IOSIF-HELMUTH, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANA ELISABETA-ANTIGONA │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^199│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ROMONTI IOSIF, KURTU IANOS │ A │647/26 │3/91 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │24.09.2007 │ 748│ 762,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^200│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA MARIUS CONSTANTIN, UZA CRISTINA │ A │647/25/1 │CF 402712 │ 4.749│ 4.843,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^201│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MATEESCU ANA │ A │647/24/1 │401256 │ 1.849│ 1.885,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^202│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MATEESCU ANA │ A │647/24/1 │401256 │ 29│ 29,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^203│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MATEESCU ANA │ A │647/23/1 │CF 400979 │ 3.949│ 4.027,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^204│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GRUIA JIVA │ A │647/22/1 │50211 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401010 │ 3.778│ 3.853,56│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^205│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOLDUREAN IOAN VIOREL │ A │647/21/3 │50215 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401089 │ 3.708│ 3.782,16│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^206│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MOROSANU VALERIA │ A │635/1/3 │50223 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400755 │ 130│ 132,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^207│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MOROSANU VALERIA │ A │635/1/3 │50223 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400755 │ 445│ 453,90│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^208│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MOROSANU VALERIA │ A │635/1/3 │50223 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400755 │ 2.447│ 2.495,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^209│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │NEGRU AURELIA, NEGRU PETRU │ A │608/3 │3/78 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │20.09.2007 │ 3│ 3,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^210│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SIRBOVAN CORNELIA, IANOVICI MARIA │ A │608/2 │3/88 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │24.09.2007 │ 2.147│ 2.189,94│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^211│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. CRISTINA ANALISA - S.R.L. │ A │608/1/1 │50476 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400814 │ 6.662│ 6.795,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^212│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GRUICI VICTORIA │ A │625/5/3 │50198 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402904 │ 743│ 757,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^213│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SCURTU ILEANA │ A │625/4/3 │50201 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402921 │ 1.085│ 1.106,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^214│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOT AUREL IONEL, BOT DORU GHEORGHE │ A │625/3/3 │50204 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400877 │ 655│ 668,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^215│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BERECICI TOMISLAV │ A │625/2/3 │50207 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400659 │ 680│ 693,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^216│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/1/3 │50516 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400759 │ 387│ 394,74│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^217│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/1/3 │50516 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400759 │ 114│ 116,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^218│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ │ A │623/2/3 │50487 │ │ │
│ │ │ │TOPOLOVĂŢU MARE │ │ │CF 402927 │ 1.329│ 1.355,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^219│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/3/3 │50510 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400881 │ 179│ 182,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^220│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │SEICULESCU MARIOARA, ORINCAN GABRIELA │ A │623/4/3 │50490 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400889 │ 196│ 199,92│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^221│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BOLDUREAN IOAN PETRU │ A │623/5/3 │50484 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400875 │ 135│ 137,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^222│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CHICA DIMITRIE IONEL │ A │623/6/3 │50453 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400848 │ 88│ 89,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^223│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │COCA GEORGE CONSTANTIN, │ A │623/7/3 │50456 │ │ │
│ │ │ │COCA IULIANA LIA │ │ │CF 400749 │ 99│ 100,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^224│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │PANTES IOAN, PANTES AURELIA │ A │623/8/3 │50459 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402918 │ 112│ 114,24│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^225│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │JURJ SABIN, JURJ SOFIA │ A │623/9/3 │50481 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402990 │ 135│ 137,70│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^226│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/10/3 │50513 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402947 │ 117│ 119,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^227│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/11/3 │50542 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402935 │ 80│ 81,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^228│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CIOREI MARIA │ A │623/12/3 │50462 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402908 │ 21│ 21,42│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^229│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CIOREI MARIA │ A │623/12/3 │50463 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402908 │ 3│ 3,06│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^230│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE │ A │623/13/3 │50535 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400798 │ 105│ 107,10│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^231│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE - │ F │619/1 │50520 │ │ │
│ │ │ │comuna Topolovăţu │ │ │CF 402949 │ 454│ 372,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^232│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA MARIUS, UZA CRISTINA │ A │620/1/3/1 │50503 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401287 │ 23│ 23,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^233│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA MARIUS, UZA CRISTINA │ A │A620/1/3/1 │50503 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401287 │ 649│ 661,98│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^234│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │454/3/7/1 │50232 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400606 │ 944│ 962,88│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^235│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │454/3/8/1 │50230 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400603 │ 629│ 641,58│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^236│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CONSILIUL LOCAL TOPOLOVĂŢU MARE - │ A │454/3/9/1 │50355 │ │ │
│ │ │ │comuna Topolovăţu │ │ │CF 402924 │ 152│ 155,04│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^237│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │POVIAN ANDREA LUCIA, │ A │454/3/10/1 │50286 │ │ │
│ │ │ │POVIAN CRISTINA MARIA │ │ │CF 400643 │ 330│ 336,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^238│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │OLARIU LUCRETIA │ A │454/3/11/1 │50180 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400853 │ 580│ 591,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^239│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │454/3/12/1 │50178 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400605 │ 143│ 145,86│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^240│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. ISOLA AGRI RECAŞ - S.R.L. │ A │454/3/13/1 │50284 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402923 │ 388│ 395,76│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^241│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │RISTA RAFILA │ A │454/3/14/1 │50294 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401808 │ 113│ 115,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^242│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │LUCA DIMITRIE │ A │454/3/15/1 │50176 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402950 │ 41│ 41,82│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^243│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BERZESCU MARIA │ A │460/1/19/1 │50184 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401105 │ 832│ 848,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^244│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │JICHIŢA MARIOARA │ A │460/1/18/1 │50186 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401099 │ 1.114│ 1.136,28│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^245│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │460/1/17/1 │50188 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401036 │ 989│ 1.008,78│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^246│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA MARIUS, UZA CRISTINA │ A │460/1/16/1 │CF 401091 │ 123│ 125,46│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^247│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │BUDARIU PETRU, BUDARIU ANA FLOREA │ A │460/1/15/1 │50156 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401045 │ 1.282│ 1.307,64│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^248│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ABRUDAN ALINA ELENA │ A │460/1/14/1 │50158 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401051 │ 890│ 907,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^249│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ABRUDAN ALINA ELENA │ A │460/1/14/1 │50158 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401051 │ 60│ 61,20│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^250│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CHIHAIA AURICA │ A │460/1/13/1 │50160 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │401046 │ 466│ 475,32│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^251│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │CHIHAIA AURICA │ A │460/1/13/1 │50160 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │401046 │ 367│ 374,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^252│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GRECU CONSTANTIN │ A │460/1/12/2 │CF 401111 │ 940│ 958,80│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^253│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GRECU CONSTANTIN │ A │460/1/12/2 │CF 401111 │ 1.383│ 1.410,66│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^254│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │FRAUTESCU MARIA │ A │460/1/11/3 │50167 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401077 │ 968│ 987,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^255│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │FRAUTESCU MARIA │ A │460/1/11/3 │50167 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401077 │ 1.418│ 1.446,36│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^256│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │UZA MARIUS CONSTANTIN, UZA CRISTINA │ A │460/1/10/3 │50171 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 401060 │ 2.619│ 2.671,38│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^257│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │ZELEI MONICA, ZELEI ROBERT │ A │565/1/4/3 │50324 │ 25│ 25,50│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^258│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/5/3 │50366 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400492 │ 907│ 925,14│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^259│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │GHELESIAN PETRU, GHELESIAN CAIUS │ A │565/1/6/3 │50116 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 402929 │ 570│ 581,40│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^260│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/7/3 │50319 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400509 │ 898│ 915,96│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^261│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/8/3 │50316 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400490 │ 967│ 986,34│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^262│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/9/3 │50313 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400502 │ 1.130│ 1.152,60│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^263│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │MICA DORICA, BECHE DOMNICA │ A │565/1/10/1 │50449 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400740 │ 263│ 268,26│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│432^264│TIMIŞ │TOPOLOVĂŢU MARE │S.C. JF AGRO - S.R.L. │ A │565/1/12/1 │50369 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 400732 │ 161│ 164,22│
├───────┼──────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┼──────&#