Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 9 din 25 martie 2019  privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor externi ai mass-mediei şi a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 25 martie 2019 privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor externi ai mass-mediei şi a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 236 din 27 martie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de faptul că acreditarea observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-mediei se face de către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, pentru toate secţiile de votare din raza de competenţă a acestora, la cererea scrisă a conducerii organizaţiilor neguvernamentale sau a instituţiilor mass-media din România, făcută cu cel puţin 5 zile înaintea zilei de referinţă,
    constatând că adeverinţele prevăzute de art. 73 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, trebuie eliberate înainte de împlinirea termenului menţionat, ceea ce implică transmiterea sau depunerea cererilor pentru eliberarea acestora cu suficient timp înainte, astfel încât Autoritatea Electorală Permanentă să dispună de un termen rezonabil pentru soluţionarea lor,
    observând că, în lipsa unor termene pentru transmiterea sau depunerea cererilor menţionate, respectiv pentru eliberarea adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, dreptul de a contesta în justiţie un eventual refuz al Autorităţii Electorale Permanente, conform art. 73 alin. (13) din aceeaşi lege, nu ar fi unul efectiv,
    luând în considerare faptul că adeverinţele eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă vizează, potrivit legii, condiţii care trebuie să fie îndeplinite de organizaţiile neguvernamentale şi de instituţiile mass-media din România,
    văzând că legiuitorul a prevăzut, în mod expres, că, pentru a solicita acreditarea de observatori interni, organizaţiile neguvernamentale trebuie să fie legal constituite cu cel puţin 6 luni înainte de ziua de referinţă şi să aibă ca obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a drepturilor omului,
    constatând că legiuitorul nu a prevăzut, în mod expres, condiţii pe care instituţiile mass-media din România trebuie să le îndeplinească pentru a solicita acreditarea reprezentanţilor lor interni,
    având în vedere că din economia textelor art. 73 alin. (4), (5) şi (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, rezultă că singura condiţie pentru a solicita acreditarea reprezentanţilor interni este aceea de a desfăşura activităţi în domeniul mass-media, potrivit legii,
    ţinând cont de rolul mass-mediei în organizarea scrutinelor democratice, corecte şi transparente,
    observând Recomandarea CM/Rec (2011)7 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru statele membre privind o nouă noţiune a mass-mediei, precum şi prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 100 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând punctul de vedere exprimat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 5.402 din 7.03.2019, înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 4.145 din 13.03.2019,
    având în vedere faptul că Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2014 privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 a fost aplicabilă numai la alegerile din anul 2014,
    în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează adeverinţa prevăzută de art. 73 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, organizaţiei neguvernamentale care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) formulează o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) are ca obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a drepturilor omului;
    c) este legal constituită cu cel puţin 6 luni înainte de ziua de referinţă.

    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei neguvernamentale.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Modelul adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 2
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează adeverinţa prevăzută de art. 73 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, instituţiei mass-media care formulează o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de documente din care să rezulte faptul că instituţia desfăşoară activităţi în domeniul mass-media.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Modelul adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, este prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 3
    (1) Cererile prevăzute la art. 1 şi 2 trebuie transmise sau depuse la Autoritatea Electorală Permanentă cu cel puţin 15 zile înainte de ziua de referinţă.
    (2) Adeverinţele eliberate conform art. 1 şi 2 se transmit solicitanţilor prin poştă, e-mail sau fax, conform solicitării acestora, ori se predau persoanelor desemnate de aceştia, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua de referinţă.

    ART. 4
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanţii externi ai mass-mediei şi observatorii externi pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.
    (2) Modelul acreditării eliberate reprezentanţilor externi ai mass-mediei şi observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European este prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 5
    Autoritatea Electorală Permanentă afişează pe pagina proprie de internet lista organizaţiilor neguvernamentale şi a instituţiilor mass-media cărora le-a eliberat adeverinţe conform art. 1 şi 2.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 7
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Zsombor Vajda

    Bucureşti, 25 martie 2019.
    Nr. 9.
    ANEXA 1


    Modelul cererii de eliberare a adeverinţei care atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale a condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
    CERERE
    Subsemnatul, ...............^1), deţinător al actului de identitate ...............^2), reprezentant legal al ...............^3), solicit eliberarea adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, de către ...............^3).
    ^1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale.
    ^2) Se înscriu denumirea, seria şi numărul actului de identitate.
    ^3) Se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale.

    ..........................................^4)
    ^4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale, precum şi semnătura olografă a acestuia.

    ..........................................^5)
    ^5) Se înscrie data.


    ANEXA 2


    Modelul adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 (a se vedea imaginea asociată)
    ADEVERINŢĂ
    În temeiul art. 73 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, adeverim prin prezenta că organizaţia neguvernamentală ..................^1) îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.
    ^1 Se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale.

    Preşedinte,
    .......................................^2)
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, se înscrie semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
    NOTĂ:
    Prezenta adeverinţă este valabilă atât în original, cât şi în copie şi permite organizaţiei neguvernamentale să solicite birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate acreditarea ca observatori interni a reprezentanţilor săi care declară în scris că nu au apartenenţă politică.


    ANEXA 3


    Modelul cererii de eliberare a adeverinţei care atestă îndeplinirea de către instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
    CERERE
    Subsemnatul, ..................^1), deţinător al actului de identitate ...................^2), reprezentant legal al ...................^3), solicit eliberarea adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, de către ......................^3).
    ^1 Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al instituţiei mass-media.
    ^2) Se înscriu denumirea, seria şi numărul actului de identitate.
    ^3) Se înscrie denumirea instituţiei mass-media.

    ..............................^4)
    ^4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al instituţiei mass-media, precum şi semnătura olografă a acestuia.

    ..............................^5)
    ^5) Se înscrie data.


    ANEXA 4


    Modelul adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 (a se vedea imaginea asociată)
    ADEVERINŢĂ
    În temeiul art. 73 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, adeverim prin prezenta că instituţia mass-media ..................^1) îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a participa cu reprezentanţi interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.
    ^1 Se trece denumirea instituţiei mass-media.

    Preşedinte,
    ................................^2)
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, se înscrie semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
    NOTĂ:
    Prezenta adeverinţă este valabilă atât în original, cât şi în copie şi permite instituţiei mass-media să solicite birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate acreditarea reprezentanţilor săi, cu condiţia ca instituţia mass-media să declare în scris că reprezentanţii propuşi se află în relaţii contractuale cu aceasta.


    ANEXA 5


    Modelul acreditării pentru reprezentanţii externi ai mass-mediei şi observatorii externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
 (a se vedea imaginea asociată)
    ACREDITARE
    Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu nr. .................., înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. ....................,
    în temeiul prevederilor art. 73 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează ca .................^1) pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European următoarele persoane:
    ^1) Se înscriu sintagma observatori externi sau reprezentanţi externi ai mass-mediei, după caz, precum şi denumirea organizaţiei sau a instituţiei mass-media străine.
    1. ....................................^2);
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului extern al mass-mediei sau ale observatorului extern, după caz.

    2. ....................................;
    3. ....................................;
    4. .................................... .

    Preşedinte,
    ............................^3)
    ^3) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, se înscrie semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.
    NOTE:
    Prezenta acreditare (în original sau în copie) însoţită de actul de identitate al persoanei acreditate permite acesteia accesul în spaţiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi la birourile electorale ale secţiilor de votare.
    La birourile electorale ale secţiilor de votare, persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016