Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 892 din 9 noiembrie 2018  privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii  prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 892 din 9 noiembrie 2018 privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 990 din 22 noiembrie 2018
    Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (5), art. 28 alin. (3) şi art. 54 alin. (1^2) şi (1^11) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Reorganizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti
    ART. 1
    Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti cu sediul în comuna Voineşti, Strada Principală nr. 387, judeţul Dâmboviţa, în instituţie de drept public, organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, denumită în continuarea prezentului capitol Staţiunea, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din patrimoniul actual al Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti, preluat potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (1) cuprinde, la data încheierii, prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul în curs.
    (3) Staţiunea administrează terenul agricol şi neagricol din domeniul public al statului, cu suprafaţa de 172,75 ha, potrivit anexei nr. 3.31 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care este înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la numerele de inventar MFP 116076 şi 157994.
    (4) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii, sunt prevăzute în anexa nr. 1 a), care cuprinde şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Patrimoniul Staţiunii se actualizează potrivit prevederilor art. 17.

    ART. 3
    (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
    c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
    d) diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; grupa 257 Producţia de unelte şi articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor;
    e) diviziunea 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;
    f) diviziunea 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deşeurilor; clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; clasa 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea, dezasamblarea maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
    g) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
    h) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specialitate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
    i) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;
    j) diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;
    k) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie neclasificate altundeva „n.c.a.“;
    l) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor, clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
    m) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;
    n) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    o) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 741 Activităţi de design specializat; clasa 7410 Activităţi de design specializat; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.“; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.“;
    p) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    q) diviziunea 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
    r) diviziunea 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestat în principal întreprinderilor; grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
    s) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 853 Învăţământ secundar; clasa 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învăţământ superior; clasa 8541 Învăţământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ „n.c.a.“; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
    ş) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale, clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii „n.c.a.“.

    (2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Staţiunea organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti se preia de către Staţiune fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.
    (3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări de servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este 28.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 11
    Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Staţiunea preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti şi se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti.

    ART. 13
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar ocuparea funcţiei de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege.
    (3) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

    ART. 15
    Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, aprobat în conformitate cu prevederile art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

    ART. 17
    Staţiunea are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea ei, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Staţiunea să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti“ şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.31 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    CAP. II
    Reorganizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa
    ART. 18
    Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sector 1, în instituţie de drept public, organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, denumită în continuarea prezentului capitol Staţiunea, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa.

    ART. 19
    (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din patrimoniul actual al Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa, preluat potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (1) cuprinde, la data încheierii, prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul în curs.
    (3) Staţiunea administrează terenul agricol şi neagricol din domeniul public al statului, cu suprafaţa de 430,0 ha, potrivit anexei nr. 3.35 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi este înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la numărul de inventar MFP 108348.
    (4) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii, sunt prevăzute în anexa nr. 2, care cuprinde şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Patrimoniul Staţiunii va fi actualizat potrivit prevederilor art. 34.

    ART. 20
    (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007:
    a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
    c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
    d) diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; grupa 257 Producţia de unelte şi articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor;
    e) diviziunea 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;
    f) diviziunea 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deşeurilor; clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; clasa 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea, dezasamblarea maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
    g) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
    h) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
    i) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;
    j) diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;
    k) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie „n.c.a.“;
    l) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor, clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
    m) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;
    n) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    o) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 741 Activităţi de design specializat; clasa 7410 Activităţi de design specializat; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.“; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.“;
    p) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    q) diviziunea 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
    r) diviziunea 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestat în principal întreprinderilor; grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
    s) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 853 Învăţământ secundar; clasa 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învăţământ superior; clasa 8541 Învăţământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ „n.c.a.“; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
    ş) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii „n.c.a“.

    (2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
    Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    (1) Staţiunea organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa se preia de către Staţiune fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003, cu completările ulterioare.
    (3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări de servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este 75.

    ART. 27
    (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 28
    Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 29
    Staţiunea preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa şi se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa.

    ART. 30
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 31
    (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar ocuparea funcţiei de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege.
    (3) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

    ART. 32
    Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific conform regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, aprobat în conformitate cu prevederile art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 33
    Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

    ART. 34
    Staţiunea are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea ei, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Staţiunea să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 35
    (1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin actualizarea, după caz, a valorilor de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexelor nr. 1.a) şi 2 la prezenta hotărâre, şi prin scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.b) la prezenta hotărâre din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre a Guvernului.

    ART. 36
    Anexele nr. 1.a), 1.b) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul cercetării şi inovării,
                    Puiu-Lucian Georgescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Mergeani Nicea,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 9 noiembrie 2018.
    Nr. 892.
    ANEXA 1.a)

    Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti - CUI 15236116

┌──────┬───────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────┐
│Nr. │Cod │ │Descriere │ │Valoarea│
│M.F. │clasificare│Denumire │tehnică (pe │Adresă │de │
│ │ │ │scurt) │ │inventar│
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Clădire │Clădire 2 │judeţul │ │
│101249│8.28.13 │cantină │nivele, S = │Argeş, │160.809 │
│ │ │ │97 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Valea Mare │ │
│ │ │ │ │Pravăţ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Microfermă 25│Clădire, │judeţul │ │
│101257│8.28.10 │capete │parter S = │Argeş, │282.192 │
│ │ │ │300 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Valea │ │
│ │ │ │ │Mare-Pravăţ│ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Spaţiu │România; │ │
│ │ │Hală sortat │sortare │judeţul │ │
│101287│8.28.10 │fructe │depozitare │Argeş, │125.794 │
│ │ │ │fructe, │comuna │ │
│ │ │ │S = 250 mp │Valea │ │
│ │ │ │ │Mare-Pravăţ│ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Spaţiu │România; │ │
│ │ │ │sortare şi │judeţul │ │
│101334│8.28.10 │Şopron fructe│depozitare │Argeş, │56 │
│ │ │ │fructe, S = │comuna │ │
│ │ │ │240 mp │Valea │ │
│ │ │ │ │Mare-Pravăţ│ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Clădire birou│Parter, S = │judeţul │ │
│101336│8.29.08 │administraţie│232 mp │Argeş, │87 │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Valea │ │
│ │ │ │ │Mare-Pravăţ│ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Locuinţă │Parter, 2 │judeţul │ │
│101344│8.28.12 │familişti │apartamente,│Argeş, │173.700 │
│ │ │ │S = 180 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Valea │ │
│ │ │ │ │Mare-Pravăţ│ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Clădire │ │România; │ │
│101356│8.28.03 │laboratoare +│Parter, S = │judeţul │100 │
│ │ │locuinţă │101 mp │Argeş, │ │
│ │ │paznic │ │municipiul │ │
│ │ │ │ │Câmpulung │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Locuinţe │Parter, 2 │judeţul │ │
│101370│8.28.12 │familişti │apartamente,│Argeş, │175.191 │
│ │ │ │S = 180 mp │comuna │ │
│ │ │ │ │Valea │ │
│ │ │ │ │Mare-Pravăţ│ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│116024│8.27.07 │Grajd cai │24 mp │judeţul │1.827 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│116050│8.28.10 │Depozit + │150 to, 600 │judeţul │2.259 │
│ │ │şopron │mp │Dâmboviţa, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│144893│8.27.07 │Grajd vaci a │S = 1.002 mp│judeţul │830 │
│ │ │114 capete │ │Dâmboviţa, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Grajd 100 │ │România; │ │
│144894│8.27.07 │capete │S = 444 mp │judeţul │802 │
│ │ │tineret │ │Dâmboviţa, │ │
│ │ │taurin │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┴───────────┴─────────────┴────────────┴───────────┼────────┤
│TOTAL │923.647 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘


    ANEXA 1.b)

    Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti (CUI - 15236116), situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, care au trecut în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Protocolului de predare-preluare nr. 177.417/14.08.2014, care se scot din inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

┌──────┬───────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │Descriere│ │Valoarea│
│Nr. │Cod │Denumire │tehnică │Adresă │de │
│M.F. │clasificare│ │(pe │ │inventar│
│ │ │ │scurt) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115928│8.28.13 │Atelier │542 mp │judeţul │47.348 │
│ │ │mecanic │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115929│8.28.10 │Casierie, │56 mp │judeţul │10.433 │
│ │ │cabină poartă│ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115933│8.28.10 │Adăpost │2 mp │judeţul │196 │
│ │ │aparate meteo│ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115934│8.28.13 │Magazie │233 mp │judeţul │8.915 │
│ │ │materiale │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115936│8.28.03 │Clădire lab. │P + etaj,│judeţul │318.260 │
│ │ │cercetare │444 mp │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Seră │ │România, │ │
│115938│8.27.06 │laborator cu │198 mp │judeţul │23.236 │
│ │ │încălzire │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │centrală │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Clădire │ │România, │ │
│115940│8.28.10 │staţie │20 mp │judeţul │3 │
│ │ │pompare │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115945│8.28.10 │Depozit │41 mp │judeţul │27.659 │
│ │ │cărbune │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115955│8.28.10 │Birouri ADT │88 mp │judeţul │29 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115960│8.28.10 │Birouri │88 mp │judeţul │108 │
│ │ │contabilitate│ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115968│8.28.10 │Magazie │211 mp │judeţul │49 │
│ │ │pesticide │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Birou tehnic │ │România, │ │
│115984│8.28.10 │+ cameră │200 mp │judeţul │212 │
│ │ │oficială │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│115990│8.28.13 │Magazie │363 mp │judeţul │64.943 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116004│8.28.13 │Centrală │101 mp │judeţul │101 │
│ │ │termică │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116007│8.27.03 │Siloz fructe │511 mp │judeţul │462 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116010│8.28.12 │Cantină │14 mp │judeţul │728 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116015│8.28.10 │Rezervor │30 to │judeţul │15 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116019│8.28.10 │Rezervor │100 mc │judeţul │100.617 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116030│8.28.10 │Platformă │160 mp │judeţul │96.987 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116045│8.27.07 │Grajd animale│25 mp │judeţul │38 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Şopron │ │România, │ │
│116053│8.28.10 │adăpost │800 mp │judeţul │113 │
│ │ │utilaje şi │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ambalaje │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116057│8.28.10 │Sediu fermă │77 mp │judeţul │218 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116063│8.28.10 │Clădire P2 │39 mp │judeţul │38 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116065│8.28.10 │Depozit │200 mp │judeţul │15.512 │
│ │ │carburanţi │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Magazie │ │România, │ │
│116068│8.28.10 │materiale │243 mp │judeţul │14.409 │
│ │ │unelte │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│116073│8.28.10 │Sediu fermă │80 mp │judeţul │58.960 │
│ │ │ │ │Dâmboviţa,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Voineşti │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │TOTAL │- │- │789.589 │
└──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴────────┘


    ANEXA 2

    Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - C.U.I. 1581530

┌──────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Cod │ │Descriere │ │Valoarea │
│M.F. │clasificare│Denumire │tehnică (pe │Adresă │de │
│ │ │ │scurt) │ │inventar │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Casă de │ │Bucureşti,│ │
│108146│8.28.10 │reglare gaze │P.42 mp │sectorul │28.700 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│108150│8.28.10 │Clădire paznic│P.8 mp │sectorul │5.467 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Pavilion │ │Bucureşti,│ │
│108156│8.28.10 │machete │P.64 mp │sectorul │43.733 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│108157│8.28.12 │Casă oaspeţi │P.64 mp │sectorul │64.000 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Locuinţă │ │Bucureşti,│ │
│108213│8.28.12 │serviciu │P.69 mp │sectorul │69.000 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Şopron atelier│ │Bucureşti,│ │
│108214│8.28.10 │mecanic │P.540 mp │sectorul │368.997 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Atelier │ │Bucureşti,│ │
│108252│8.28.13 │mecanic │P.354 mp │sectorul │241.898 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Sere bloc 1 │ │Bucureşti,│ │
│108255│8.27.06 │buc. │P.512 mp │sectorul │207.209 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Seră cu 5 │ │Bucureşti,│ │
│108257│8.27.06 │pante │S = 638 mp │sectorul │258.203 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│108260│8.28.12 │Vestiar – sală│P = 260 mp │judeţul │148.560 │
│ │ │de mese │ │Ilfov, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Afumaţi │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│108263│8.28.13 │Magazie │P = 103 mp │judeţul │58.853 │
│ │ │ │ │Teleorman,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Poroschia │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│108265│8.28.12 │Clădire │P = 92 mp │judeţul │92.000 │
│ │ │locuinţă │ │Teleorman,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Poroschia │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│108268│8.28.10 │Clădire gazat │P = 303 mp │judeţul │173.129 │
│ │ │pomi │ │Teleorman,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Poroschia │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│108270│8.28.10 │Gospodărie │S + P = 17 mp │judeţul │9.714 │
│ │ │carburanţi │ │Ilfov, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Afumaţi │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Pavilion │ │Ţara: │ │
│ │ │dormitor, │ │România, │ │
│108282│8.28.12 │atelier │P = 360 mp │judeţul │205.698 │
│ │ │mecanic, │ │Ilfov, │ │
│ │ │centrală │ │comuna │ │
│ │ │termică │ │Afumaţi │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │S = 11.828 mp,│municipiul│ │
│ │ │ │compusă din 19│Bucureşti,│ │
│108286│8.27.06 │Seră 19 buc. │compartimente │sectorul │4.786.869 │
│ │ │ │de diferite │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │mărimi │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │Grup de cinci │municipiul│ │
│ │ │ │sere în │Bucureşti,│ │
│108307│8.27.06 │Sere │suprafaţă de │sectorul │276.819 │
│ │ │ │684 mp │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │Subsol, │municipiul│ │
│ │ │Clădire zid │parter, etaj │Bucureşti,│ │
│108310│8.29.08 │sediu centrală│şi mansardă Sd│sectorul │3.723.205 │
│ │ │ │= 2.130 mp │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Pavilion │Parter şi 2 │Bucureşti,│ │
│108312│8.28.03 │laboratoare │etaje, Sd = │sectorul │429.130 │
│ │ │ │628 mp │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Reţea irigaţii│Irigaţii în │România, │ │
│108317│8.28.10 │în plantaţii │plantaţii şi │judeţul │11.803 │
│ │ │şi pepinieră │pepinieră │Teleorman,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Poroschia │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Reţea irigaţii│Irigare şi │Bucureşti,│ │
│108320│8.28.10 │şi desecare pe│desecare │sectorul │3.292.631 │
│ │ │30 ha │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Clădire │ │Bucureşti,│ │
│108322│8.28.13 │centrală │P = 85 mp │sectorul │58.083 │
│ │ │termică │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Reţea irigaţii│Irigaţii în │România, │ │
│108323│8.28.10 │- Trup 1 + │plantaţii de │judeţul │49.127 │
│ │ │Trup 2 │pomi │Ilfov, │ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Afumaţi │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Clădire │ │România, │ │
│108326│8.28.12 │administrativă│P = 94 mp │judeţul │53.710 │
│ │ │şi locuinţă │ │Teleorman,│ │
│ │ │ │ │comuna │ │
│ │ │ │ │Poroschia │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Centrală │ │Bucureşti,│ │
│108330│8.28.13 │termică │P = 292 mp │sectorul │275.804 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│108332│8.27.06 │Seră olandeză │S = 402 mp │sectorul │162.693 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │ │ │Bucureşti,│ │
│108334│8.27.06 │Seră mică │S = 1.886 mp │sectorul │763.277 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │ │S = 1.236 mp │Bucureşti,│ │
│108336│8.27.06 │Seră hangar │în două │sectorul │500.217 │
│ │ │ │compartimente │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Seră cu 5 │ │Bucureşti,│ │
│108338│8.27.06 │pante │S = 360 mp │sectorul │145.694 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │ │S = 684 mp în │Bucureşti,│ │
│108339│8.27.06 │Seră │5 │sectorul │276.819 │
│ │ │ │compartimente │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Compartimentul│România, │ │
│ │ │ │major în │municipiul│ │
│ │ │Consolidare │suprafaţă de │Bucureşti,│ │
│108341│8.27.06 │seră │10.130 mp din │sectorul │4.099.678 │
│ │ │ │sera │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │specificată la│Ionescu de│ │
│ │ │ │nr. MF 108286 │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România, │ │
│ │ │ │ │municipiul│ │
│ │ │Pavilion │Parter, S = │Bucureşti,│ │
│108345│8.28.10 │floricultură │150 mp │sectorul │102.499 │
│ │ │ │ │1, bd. Ion│ │
│ │ │ │ │Ionescu de│ │
│ │ │ │ │la Brad │ │
│ │ │ │ │nr. 4 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │20.983.219│
└──────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016