Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 891 din 27 octombrie 2015  privind revenirea de drept a unei părţi de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 891 din 27 octombrie 2015 privind revenirea de drept a unei părţi de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Partea de imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmisă în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în baza Hotărârii Guvernului nr. 392/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 2
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la poziţia cu nr. MFP 103928, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu.
    ART. 4
    După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 3 se va utiliza în vederea realizării unor obiective de investiţii, respectiv extinderea spre est a cimitirului ortodox municipal, aflat în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, construirea de blocuri de locuinţe, realizarea unui centru pentru persoanele vârstnice, amenajarea unei zone de agrement şi sistematizarea zonei prin crearea de noi artere de circulaţie şi reţele edilitar gospodăreşti, într-un termen de 10 ani de la semnarea protocolului de predare-primire.
    ART. 5
    Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu asigură din fonduri proprii, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele:
    a) refacerea împrejmuirilor pe laturile est-vest şi nord ale imobilului 341 Târgu Jiu, din plasă bordurată pe stâlpi metalici;
    b) refacerea căilor de acces din incinta imobilului 341 Târgu Jiu care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 6
    În cazul în care nu se respectă una din condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5, partea de imobil transmisă potrivit prevederilor art. 3 revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 7
    Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 3 se face în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.
    ART. 8
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

                         Ministrul apărării naţionale,
                                  Mircea Duşa

                        Ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                 Sevil Shhaideh

                         Ministrul finanţelor publice,
                           Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 27 octombrie 2015.
    Nr. 891.


    ANEXA 1


                             DATELE DE IDENTIFICARE
            ale unei părţi dintr-un imobil care revine de drept din
                  domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi
        din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în
                domeniul public al statului şi în administrarea
                        Ministerului Apărării Naţionale


 ┌───────┬───────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. MFP│Codul de │Denumirea │ Adresa/ │ Valoarea │ Elementele-cadru de descriere tehnică │Persoana juridică │Persoana juridică│
 │ │clasificare│bunului │Carte funciară/│ de inventar │ │ de la care │ la care │
 │ │ │ │Nr. cadastral │ (lei) │ │ se transmite │ se transmite │
 │ │ │ │ │ │ │ imobilul/CUI │ imobilul/CUI │
 ├───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
 │103.928│ 8.19.01│imobil 341 -│Judeţul Gorj, │21.107.328,49│1. Construcţii: │Domeniul public al│Statul român, în │
 │- │ │parţial │municipiul │ │Pavilionul H2: │municipiului Târgu│administrarea │
 │parţial│ │ │Târgu Jiu, │ │- Suprafaţă construită - 80 mp │Jiu │Ministerului │
 │ │ │ │str. Tudor │ │- Suprafaţă desfăşurată - 80 mp │CUI - 4956065 │Apărării │
 │ │ │ │Vladimirescu │ │- Valoare contabilă - 21.001,6 lei │ │Naţionale │
 │ │ │ │nr. 131 │ │Pavilionul H3: │ │CUI - 4183229 │
 │ │ │ │CF 44844 │ │- Suprafaţă construită - 206 mp │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastrale:│ │- Suprafaţă desfăşurată - 206 mp │ │ │
 │ │ │ │47395 şi 47396 │ │- Valoare contabilă - 9.392,4 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul H5: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 189 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 189 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 96.870,48 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul H7: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 45 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 45 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 2.012,70 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul M: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 165 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 165 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 5.736,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul M1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 47 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 47 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 9.670,10 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul N: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 17 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 5.444,90 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul N1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 17 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 5.444,90 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul O2: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 64 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 64 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 44.803,44 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 71 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 12.022,20 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 71 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 12.022,20 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P2: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 35.324,30 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P3: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 87.612,24 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P4: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 87.612,24 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul R: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 1.132 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 1.132 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 506.371,80 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul R1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 51 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 51 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 32.474,70 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul S: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 75 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 75 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 19.601,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul S1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 196 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 196 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 145.741,68 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 187 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 187 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 50.948,30 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 137 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 137 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 37.336,20 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V2: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 185 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 185 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 50.364,90 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V3: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 63 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 63 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 17.112,40 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V4: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 114 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 114 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 31.113,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V5: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 94 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 94 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 25.474,20 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V6: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 143 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 143 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 97.229,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V7: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită -238 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 238 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 161.887,25 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V8: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 112 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 112 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 54.448,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V9: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 308 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 308 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 209.529,75 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul L8: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 0,28 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul L9: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 0,28 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul L10: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 0,28 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul L11: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 0,27 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Total suprafaţă construită - 4.619 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │Total suprafaţă desfăşurată - 4.619 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │2. Amenajări la terenuri: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Drum pavat - 1.375 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 3.630 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Platou cu macadam - 720 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 1.238,40 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Împrejmuire din plăci beton │ │ │
 │ │ │ │ │ │prefabricate - 1.100 m │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 8.085 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Împrejmuire din sârmă ghimpată │ │ │
 │ │ │ │ │ │- 1.040 m │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 426,40 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │3. Suprafaţa terenului - 39,3839 ha │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 19.219.343,20 lei│ │ │
 └───────┴───────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 2


                             DATELE DE IDENTIFICARE
             ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat
                  al bunurilor din domeniul public al statului
                      aflate în administrarea Ministerului
    Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform
              art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
                       privind reevaluarea şi amortizarea
          activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,
  aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare


 ┌───────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
 │Nr. MFP│Codul de │Denumirea │ Adresa/Carte funciară/ │Elementele-cadru │Valoarea de inventar│ Valoarea de │ Administratorul │
 │ │clasificare│bunului din │ Nr. cadastral │de descriere tehnică│a bunului imobil │ inventar │ bunului/CUI │
 │ │ │domeniul │ │ │înregistrată în │actualizată a │ │
 │ │ │public al │ │ │inventarul │bunului imobil│ │
 │ │ │statului │ │ │centralizat al │ (lei) │ │
 │ │ │ │ │ │bunurilor din │ │ │
 │ │ │ │ │ │domeniul public al │ │ │
 │ │ │ │ │ │statului (lei) │ │ │
 ├───────┼───────────┼────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
 │103928 │ 8.19.01│Imobil 341 │Judeţul Gorj, municipiul │Construcţii şi │ 44.767.572│ 45.662.726,30│Ministerul │
 │ │ │ │Târgu Jiu, str. Tudor │teren*) │ │ │Apărării Naţionale│
 │ │ │ │Vladimirescu nr. 131 │ │ │ │CUI - 4183229 │
 │ │ │ │CF 44844 │ │ │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastrale: 47395, 47396,│ │ │ │ │
 │ │ │ │47394 │ │ │ │ │
 └───────┴───────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘

──────────
    *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
──────────


     ANEXA 3


                             DATELE DE IDENTIFICARE
                     ale unei părţi dintr-un imobil care se
         transmite din domeniul public al statului şi din administrarea
  Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu


 ┌───────┬───────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. MFP│Codul de │Denumirea │ Adresa/ │ Valoarea │ Elementele-cadru de descriere tehnică │Persoana juridică │Persoana juridică│
 │ │clasificare│bunului │Carte funciară/│ de inventar │ │ de la care │ la care │
 │ │ │ │Nr. cadastral │ (lei) │ │ se transmite │ se transmite │
 │ │ │ │ │ │ │ imobilul/CUI │ imobilul/CUI │
 ├───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
 │103.928│ 8.19.01│imobil 341 -│Judeţul Gorj, │21.556.304,95│1. Construcţii: │Statul român, din │Domeniul public │
 │- │ │parţial │municipiul │ │Pavilionul H2: │administrarea │al municipiului │
 │parţial│ │ │Târgu Jiu, │ │- Suprafaţă construită - 80 mp │Ministerului │Târgu Jiu │
 │ │ │ │str. Tudor │ │- Suprafaţă desfăşurată - 80 mp │Apărării Naţionale│CUI - 4956065 │
 │ │ │ │Vladimirescu │ │- Valoare contabilă - 21.001,6 lei │CUI - 4183229 │ │
 │ │ │ │nr. 131 │ │Pavilionul H3: │ │ │
 │ │ │ │CF 44844 │ │- Suprafaţă construită - 206 mp │ │ │
 │ │ │ │Nr. cadastrale:│ │- Suprafaţă desfăşurată - 206 mp │ │ │
 │ │ │ │47395 şi 47396 │ │- Valoare contabilă - 9.392,4 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul H5: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 189 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 189 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 96.870,48 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul H7: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 45 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 45 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 2.012,70 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul M: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 165 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 165 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 5.736,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul M1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 47 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 47 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 9.670,10 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul N: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 17 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 5.444,90 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul N1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 17 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 5.444,90 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul O2: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 64 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 64 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 44.803,44 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 71 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 12.022,20 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 71 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 12.022,20 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P2: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 35.324,30 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P3: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 87.612,24 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul P4: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 87.612,24 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul R: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 1.132 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 1.132 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 506.371,80 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul R1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 51 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 51 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 32.474,70 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul S: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 75 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 75 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 19.601,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul S1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 196 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 196 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 145.741,68 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 187 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 187 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 50.948,30 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V1: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 137 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 137 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 37.336,20 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V2: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 185 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 185 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 50.364,90 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V3: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 63 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 63 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 17.112,40 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V4: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 114 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 114 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 31.113,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V5: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 94 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 94 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 25.474,20 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V6: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 143 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 143 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 97.229,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V7: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 238 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 238 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 161.887,25 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V8: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 112 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 112 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 54.448,50 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul V9: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 308 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 308 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 209.529,75 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul L8: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 0,28 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul L9: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 0,28 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul L10: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 0,28 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Pavilionul L11: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 0,27 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │Total suprafaţă construită - 4.619 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │Total suprafaţă desfăşurată - 4.619 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │2. Amenajări la terenuri: │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Drum pavat - 1.375 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 3.630 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Platou cu macadam - 720 mp │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 1.238,40 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Împrejmuire din plăci beton │ │ │
 │ │ │ │ │ │prefabricate - 1.100 m │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 8.085 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Împrejmuire din sârmă ghimpată │ │ │
 │ │ │ │ │ │- 1.040 m │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 426,40 lei │ │ │
 │ │ │ │ │ │3. Suprafaţa terenului - 39,3839 ha │ │ │
 │ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - 19.668.319,66 lei│ │ │
 └───────┴───────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘


                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice