Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 887 din 13 septembrie 2001  privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 887 din 13 septembrie 2001 privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 24 septembrie 2001

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se înfiinţează filialele Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăţi comerciale pe acţiuni, denumite în continuare societăţi.
    ART. 2
    (1) Sediul şi capitalul social ale societăţilor înfiinţate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Societăţile înfiinţate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutele proprii, întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Capitalul social iniţial al societăţilor se constituie prin aporturi în natura (active) şi în numerar de la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanţa de verificare contabilă încheiată la data de 30 iunie 2001.
    (4) Participaţiile la capitalul social iniţial sunt subscrise şi integral vărsate de C.F.R., în calitate de acţionar unic, al cărui capital social se diminuează în mod corespunzător.
    (5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1 se va solicita registrului comerţului rectificarea cuvenită, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului, pe baza aprobării adunării generale a acţionarilor.
    (6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social iniţial al societăţilor nu este cuprinsă în capitalul social iniţial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiinţării societăţilor, modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.F.R. şi al societăţilor.
    (7) Pe toată perioada în care C.F.R. este acţionar majoritar la societăţi, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, şi cu acordul adunării generale extraordinare a acţionarilor a C.F.R. şi a fiecărei societăţi implicate, se pot efectua transferuri fără plată de active, corporale şi necorporale, între C.F.R. şi acestea, în condiţiile legii, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social.
    (8) Societăţile înfiinţate potrivit art. 1 se pot privatiza în condiţiile legii, C.F.R. putând păstra pachetul majoritar de acţiuni.
    (9) Pe perioada în care C.F.R. este acţionar majoritar societăţile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa consiliului de administraţie, cu acordul C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condiţiile legii.
    ART. 3
    Investiţiile pentru realizarea unor proiecte ce concură la modernizarea infrastructurii feroviare, în vederea integrării României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează din venituri proprii şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei repartizat pentru C.F.R.
    ART. 4
    Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne sau externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    ART. 5
    Personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii societăţilor este preluat de la C.F.R., în funcţie de competenţa profesională şi de disciplina în activitate şi se consideră transferat. Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăţi personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în contractul colectiv de muncă al C.F.R., corespunzătoare posturilor pe care urmează să le ocupe, precum şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 6
    (1) Societăţile sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor, formată din reprezentanţii C.F.R. şi ai celorlalţi acţionari.
    (2) Adunarea generală a acţionarilor a C.F.R. numeşte reprezentanţii acesteia în adunarea generală a acţionarilor fiecărei societăţi.
    (3) Convocarea, cvorumul şi atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul societăţii, întocmit potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 7
    (1) Adunările generale ale acţionarilor aleg membrii consiliilor de administraţie ale societăţilor. Pe perioada în care C.F.R. deţine participarea majoritară la capitalul social al societăţilor membrii consiliilor de administraţie, preşedinţii acestora şi directorii societăţilor sunt numiţi la propunerea adunării generale a acţionarilor a C.F.R.
    (2) Directorul fiecărei societăţi este şi preşedintele consiliului de administraţie al societăţii respective.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                 ──────────────
                        p. Ministrul lucrărilor publice,
                         transporturilor şi locuinţei,
                                  Ion Şelaru,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

                   Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                                  Marian Sârbu

    Bucureşti, 13 septembrie 2001
    Nr. 887

    ANEXA 1

                           SEDIUL ŞI CAPITALUL SOCIAL
  ale filialelor înfiinţate la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Capitalul Numărul acţiunilor
 crt. Denumirea filialei Sediul social ──────────────────
                                                 - lei - Valoarea nominală
                                                                    - lei -
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Societatea Comercială Municipiul Bucureşti, 13.024.800.000 520.992
    Lucrări de Sudură Piaţa Gării de Nord ────────
    Linii de Căi Ferate nr. 1-3, 25.000
   "Sudarec" - S.A. sectorul 1

 2. Societatea Comercială Municipiul Craiova, 2.740.875.000 109.635
    de Producţie Aleea Depoului nr. 3, ───────
    Industrială de judeţul Dolj 25.000
    Aparataj, Centralizare
    şi Telecomandă Căi
    Ferate "Spiact
    Craiova" - S.A.

 3. Societatea Comercială Municipiul Arad, 1.074.425.000 42.977
    de Producţie str. Aurel Vlaicu ───────
    Industrială de nr. 10-12, 25.000
    Aparataj, judeţul Arad
    Centralizare
    şi Telecomandă Căi
    Ferate "Spiact
    Arad" - S.A.

 4. Societatea Comercială Municipiul Cluj-Napoca, 557.400.000 22.296
    de Producţie Str. Gării nr. 2-4, ───────
    Industrială de judeţul Cluj 25.000
    Aparataj, Centralizare
    şi Telecomandă Căi
    Ferate "Spiact
    Cluj" - S.A.

 5. Societatea Comercială Municipiul Braşov, 3.135.925.000 125.437
    de Producţie Str. Automotoarelor ───────
    Industrială de nr. 10, judeţul Braşov 25.000
    Aparataj, Centralizare
    şi Telecomandă Căi
    Ferate "Spiact
    Braşov" - S.A.

 6. Societatea Comercială Municipiul Galaţi, 2.342.475.000 93.699
    de Producţie str. Moruzi ──────
    Industrială de nr. 19, judeţul 25.000
    Aparataj, Centralizare Galaţi
    şi Telecomandă Căi
    Ferate "Spiact
    Galaţi" - S.A.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 2

                           OBIECTUL DE ACTIVITATE
  al filialelor înfiinţate la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

    1) Societatea Comercială Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate "Sudarec" - S.A.
    Obiectul de activitate:
    - sudarea şinelor şi realizarea căii fără joante pe bază de proiect pentru întreaga reţea de cale ferată, inclusiv sudură aluminotermică;
    - realizarea de joante izolante şi cupoane de tranziţie;
    - montarea schimbătoarelor de cale;
    - întreţinere şi reparaţii curente la utilajele de sudură linii de cale ferată, precum şi la utilajele mici de întreţinere a căii;
    - confecţionarea de parazăpezi;
    - confecţionarea de plăci de polietilenă şi dibluri din lemn;
    - amenajări ale vagoanelor grup social;
    - confecţionarea de forme pentru sudura aluminotermică;
    - recondiţionarea şinelor uzate;
    - lucrări de sudură a liniilor de metrou şi la alte administraţii feroviare;
    - transportul pe calea ferată în scopul desfăşurării activităţii proprii;
    - lucrări de microproducţie piese de schimb;
    - activităţi de aprovizionare comercială şi comerţ, inclusiv comerţ exterior;
    - activităţi de proiectare;
    - asistenţă tehnică de specialitate;
    - lucrări de montaj, de punere în funcţiune şi de service în ţară şi în străinătate pentru produsele din profilul său de activitate;
    - intermedieri, producerea şi/sau comercializarea angros şi en detail, prin unităţi proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;
    - activităţi de intermediere şi reprezentare pentru persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    - efectuarea de operaţiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum şi pentru alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    - prestări de servicii în domeniile: mecanic, electric, electronic, vopsitorie, acoperiri de protecţie, tinichigerie, vulcanizare auto;
    - servicii de reparaţii şi întreţinere a mijloacelor auto, transport auto intern şi internaţional de mărfuri şi de persoane;
    - concesionarea, locaţia de gestiune şi închirierea de active către persoane fizice şi juridice;
    - realizarea de activităţi sociale pentru persoane fizice şi juridice din cadrul societăţii comerciale şi din afară ei.
    2) Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Craiova" - S.A.
    3) Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Arad" - S.A.
    4) Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Cluj" - S.A.
    5) Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Braşov" - S.A. şi
    6) Societatea Comercială de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Galaţi" - S.A.
    Obiectul de activitate:
    - activităţi de producţie industrială, reparaţii şi întreţinere pentru instalaţii şi bunuri, cu caracter preponderent feroviar;
    - activităţi de aprovizionare comercială şi comerţ, inclusiv comerţ exterior;
    - activităţi de proiectare;
    - asistenţă tehnică de specialitate;
    - lucrări de montaj, de punere în funcţiune şi de service în ţară şi în străinătate pentru produsele din profilul său de activitate;
    - intermedieri, comercializarea angro şi en detail a produselor de larg consum proprii sau provenite de la parteneri interni ori externi;
    - activităţi de intermediere şi prezentare pentru persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    - efectuarea de operaţiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum şi pentru alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    - prestări de servicii în domeniile: mecanic, electric, electronic, vopsitorie, acoperiri de protecţie, tinichigerie auto;
    - servicii de reparaţii şi întreţinere a mijloacelor auto, transport auto intern şi internaţional de mărfuri şi de persoane;
    - concesionarea, locaţia de gestiune şi închirierea de active către persoane fizice şi juridice;
    - realizarea de activităţi sociale pentru persoane fizice din cadrul societăţii comerciale şi din afara ei.

    ANEXA 3

                                STATUTUL - CADRU
                            al Filialei ..............

    CAP. I
    Denumirea, forma juridică, sediul, durata

    ART. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea filialei este ................................
    (2) ........................, denumită în continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, filială cu personalitate juridică a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R.
    (3) Sigla şi emblema societăţii sunt prezentate în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul statut.
    (4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societate se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.
    ART. 2
    Forma juridică
    Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
    ART. 3
    Sediul
    (1) Sediul societăţii este în .........................................
    (2) Sediul poate fi schimbat în aceeaşi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea poate înfiinţa reprezentante, agenţii şi alte asemenea subunităţi, în ţară şi în străinătate.
    ART. 4
    Durata
    Societatea se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate

    ART. 5
    Scopul
    Scopul societăţii este următorul: ........................................
    ART. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea are, în principal, următorul obiect de activitate: ............

    CAP. III
    Capitalul social, acţiunile

    ART. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social iniţial al societăţii este de ............. lei, împărţit în ........... acţiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, şi se constituie prin aporturi în natură (active) şi în numerar de la C.F.R., stabilite pe baza datelor din balanţa de verificare contabilă la data de 30 iunie 2001.
    (2) Participaţiile la capitalul social iniţial al societăţii sunt subscrise şi integral vărsate, la data înfiinţării, de către C.F.R. în calitate de acţionar unic.
    (3) Societatea poate fi privatizată în condiţiile legii, C.F.R. având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni.
    ART. 8
    Acţiunile
    (1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
    (2) Societatea va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Registrul se păstrează la sediul societăţii.
    ART. 9
    Reducerea şi majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
    ART. 10
    Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
    (1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de prezentul statut.
    (2) Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statutul societăţii.
    (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
    (4) Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acţionarii răspund numai până la limita capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii, care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor, sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile legii şi ale prezentului statut.
    ART. 11
    Cesiunea acţiunilor
    (1) În orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau către terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
    ART. 12
    Pierderea acţiunilor
    (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în cel puţin două ziare de largă circulaţie.
    (2) Acţiunile pierdute se anulează de către consiliul de administraţie. Decizia de anulare va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acţiunilor anulate.
    (3) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

    CAP. IV
    Adunarea generală a acţionarilor

    ART. 13
    Atribuţii
    (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra politicii economice şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.
    (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
    (3) Împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de 3, din care un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, numiţi sau, după caz, revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor a C.F.R.
    (4) Pentru activitatea depusă împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie stabilită de adunarea generală a acţionarilor a C.F.R.
    (5) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:
    a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a societăţii;
    b) alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, îi descarcă de activitate şi propune numirea sau revocarea acestora de adunarea generală a acţionarilor a C.F.R.;
    c) stabileşte indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor;
    d) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie;
    e) examinează programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii, elaborate de consiliul de administraţie, şi le aprobă;
    f) aprobă constituirea rezervelor statutare;
    g) examinează, aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor, şi aprobă repartizarea profitului;
    h) fixează dividendele;
    i) hotărăşte cu privire la executarea de investiţii şi reparaţii capitale şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie;
    j) aprobă delegări de competenţe pentru consiliul de administraţie al societăţii;
    k) stabileşte nivelul garanţiei cerute administratorilor, în condiţiile legii;
    l) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;
    m) hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor reprezentanţe ale societăţii.
    (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:
    a) aprobă structura organizatorică a societăţii;
    b) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie;
    c) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de reprezentanţe, agenţii şi de alte subunităţi fără personalitate juridică;
    d) hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R.;
    e) hotărăşte reîntregirea capitalului social sau, după caz, reducerea acestuia, cu acordul C.F.R.;
    f) hotărăşte cu privire la mutarea sediului societăţii, cu acordul C.F.R.;
    g) analizează şi propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societăţii, cu acordul C.F.R.;
    h) hotărăşte cu privire la modificarea şi la completarea obiectului de activitate al societăţii în afara activităţii de bază;
    i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăţi comerciale, sau participarea cu capital la alte societăţi comerciale, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al C.F.R.;
    j) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societăţii;
    k) aprobă conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii;
    l) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
    m) hotărăşte cu privire la orice modificare a statutului;
    n) hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea la bursă, vânzarea şi tranzacţionarea pe piaţă a acţiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.;
    o) stabileşte plafoane valorice şi competenţe de efectuare a cheltuielilor;
    p) numeşte directorul societăţii şi îi stabileşte salariul;
    q) stabileşte adaosurile la salariu şi criteriile de acordare a acestora pentru director şi pentru directorii executivi;
    r) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea societăţii, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor.
    (7) Acordul C.F.R., prevăzut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) şi n), este cerut în perioada în care participarea majoritară la capitalul social este deţinută de către C.F.R.
    ART. 14
    Convocarea adunării generale a acţionarilor
    (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de preşedintele consiliului de administraţie, de persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea C.F.R.
    (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
    (3) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se convoacă la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
    (5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul societăţii. În perioada în care C.F.R. este acţionar unic convocarea adunării generale a acţionarilor se va face prin corespondenţă.
    (6) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi.
    (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc indicat în convocare.
    ART. 15
    Organizarea adunării generale a acţionarilor
    (1) Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta.
    (2) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (1), adunarea generală a acţionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritate.
    (3) Pentru valabilitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social;
    b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
    (4) Preşedintele consiliului de administraţie desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezenţă a acţionarilor şi să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarii care l-au întocmit.
    ART. 16
    Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
    (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea acestora şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administrativă.
    (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

    CAP. V
    Consiliul de administraţie

    ART. 17
    Organizarea
    (1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unul din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
    (2) Conducerea executivă a societăţii este asigurată de un director numit de adunarea generală a acţionarilor.
    (3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
    (4) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.
    (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
    (6) Dezbaterilor consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
    (7) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii executive a societăţii şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.
    (8) Preşedintele consiliului de administraţie este reprezentantul legal al societăţii în relaţiile cu autorităţile publice şi cu persoanele fizice sau juridice, române şi străine, şi angajează patrimonial societatea prin semnătura sa, aplicată pe actele juridice, în limita valorică stabilită de adunarea generală a acţionarilor. El poate delega directorului unele dintre atribuţiile sale de reprezentare.
    (9) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei pot fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
    (10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau care sunt în relaţii comerciale directe cu societatea.
    ART. 18
    Atribuţiile consiliului de administraţie
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii;
    b) elaborează documentaţiile privind structura organizatorică şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii şi regulamentul de ordine interioară;
    c) elaborează şi prezintă spre avizare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare a societăţii pe termen lung, mediu şi scurt, care se supune spre aprobare C.F.R.;
    d) hotărăşte cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate;
    e) aprobă investiţiile societăţii, în limita competenţelor şi a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
    f) aprobă criteriile de efectuare a operaţiunilor de încasări şi plăţi;
    g) aprobă efectuarea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare de bunuri şi servicii;
    h) aprobă încheierea contractelor de închiriere;
    i) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
    j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţelor acordate;
    k) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termenul legal de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;
    l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanţii salariaţilor;
    m) aprobă tarifele pentru activităţile specifice societăţii, în condiţiile legii;
    n) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societăţii;
    o) aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii;
    p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
    q) stabileşte drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societăţii;
    r) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi ai societăţii şi le fixează salariile;
    s) hotărăşte şi în alte domenii legate de activitatea societăţii.
    ART. 19
    Atribuţiile directorului societăţii
    (1) În limitele mandatului acordat de adunarea generală a acţionarilor directorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii;
    b) angajează, promovează şi concediază personalul societăţii;
    c) negociază contractul colectiv de muncă;
    d) încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii;
    e) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor;
    f) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit competenţelor acordate.
    (2) Directorul poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor adjuncţi din cadrul societăţii.
    (3) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii.

    CAP. VI
    Gestiunea

    ART. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.
    ART. 21
    Controlul financiar de gestiune
    Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
    ART. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societăţii este supravegheată de acţionari şi de cenzori.
    (2) Societatea are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi.
    (3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi.
    (4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul.
    (5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat, în condiţiile legii, sau expert contabil.
    (6) Pe perioada în care statul va deţine cel puţin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
    (7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită de adunarea generală a acţionarilor.
    (8) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
    a) să supravegheze gestiunea societăţii;
    b) să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele;
    c) să verifice dacă registrele sunt corect ţinute;
    d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale.
    (9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor, dacă nu sunt însoţite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
    a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
    b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor, atunci când nu a fost convocată de către administratori;
    c) să ia parte la adunările generale ordinare sau extraordinare ale acţionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor;
    e) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale actului constitutiv sau ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilanţul contabil şi repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a acţionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie şi ale adunării generale a acţionarilor, fără drept de vot.
    (14) Cenzorilor le este interzis să comunice acţionarilor, în particular, sau terţilor date referitoare la operaţiunile societăţii, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exercitarea mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acţionarilor.
    (17) Cenzorii îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.

    CAP. VII
    Activitatea

    ART. 23
    Exerciţiul financiar
    (1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite societatea utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
    (2) Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii.
    ART. 24
    Personalul
    (1) Personalul este încadrat în condiţiile legii, pe bază de concurs sau examen şi/sau prin alte forme de selecţie.
    (2) Condiţiile de angajare, de organizare şi desfăşurare a concursurilor, a examenelor şi a selecţiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie.
    (3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum şi regulamentului de ordine interioară a societăţii.
    (4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.
    (5) Personalul societăţii beneficiază de facilităţi de călătorie pe calea ferată în aceleaşi condiţii ca şi personalul de la C.F.R.
    ART. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    ART. 26
    Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil
    (1) Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.
    ART. 27
    Calculul şi repartizarea profitului
    (1) Profitul se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
    (2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condiţiile legii.
    (3) Societatea îşi constituie fondul de rezervă şi alte fonduri, în condiţiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societate, în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
    (5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face în condiţiile legii şi pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.
    ART. 28
    Registrele
    Societatea va ţine, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

    CAP. VIII
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    ART. 29
    Modificarea formei juridice
    Adunarea generală a acţionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societăţii, în condiţiile legii.
    ART. 30
    Dizolvarea şi lichidarea
    Dizolvarea şi lichidarea societăţii se vor face conform prevederilor legale.
    ART. 31
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel apărute între societate şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
    (2) Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 32
    Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, precum şi ale Codului comercial.

    ANEXA 1
    ───────
la statut
──────────

                             SIGLA ŞI EMBLEMA
    Societăţii Comerciale Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate "Sudarec" - S.A.
──────────
    *) Notă CTCE:
     Sigla şi emblema Societăţii Comerciale Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate "Sudarec" - S.A., se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001 la pagina 12 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 2
    ───────
la statut
────────

                                SIGLA ŞI EMBLEMA
    Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Craiova" - S.A.,
──────────
    *) Notă CTCE:
     Sigla şi emblema Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Craiova" - S.A., se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001 la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 3
    ──────
la statut
─────────

                           SIGLA ŞI EMBLEMA
    Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Arad" - S.A.

──────────
    *) Notă CTCE:
     Sigla şi emblema Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Arad" - S.A., se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001 la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 4
    ───────
la statut
──────────

                               SIGLA ŞI EMBLEMA
    Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Cluj" - S.A.

──────────
    *) Notă CTCE:
     Sigla şi emblema Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Cluj" - S.A., se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001 la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 5
    ───────
la statut
─────────

                                      SIGLA ŞI EMBLEMA
    Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Braşov" - S.A.
──────────
    *) Notă CTCE:
     Sigla şi emblema Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Braşov" - S.A., se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001 la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 6
    ───────
la statut
─────────

                               SIGLA ŞI EMBLEMA
    Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Galaţi" - S.A.

──────────
    *) Notă CTCE:
     Sigla şi emblema Societăţii Comerciale de Producţie Industrială de Aparataj, Centralizare şi Telecomandă Căi Ferate "Spiact Galaţi" - S.A., se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001 la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016