Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 883 din 9 noiembrie 2018  privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011     Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 883 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 26 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ superior şi se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor."

    2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
    a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;
    b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului."

    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, ale metodologiei proprii şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Pentru obţinerea avizului compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluţia cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e). Această rezoluţie este stabilită de către o comisie sau un consiliu ştiinţific numit(ă) prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de administraţie.
    (2) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, în baza rezoluţiei de la alin. (1) şi a altor documente necesare înscrierii la concurs.
    (3) Avizul este comunicat candidatului în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului."

    5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
    a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
    b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
    c) competenţele didactice ale candidatului;
    d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
    e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;
    f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
    g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia organizatoare de concurs.
    (2) Comisia de concurs are obligaţia de a verifica şi constata îndeplinirea de către candidat a standardelor minimale naţionale."

    6. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    (1) În vederea stabilirii componenţei comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se parcurge aceeaşi procedură ca la stabilirea componenţei comisiei de concurs.
    (2) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizie a rectorului."

    7. La articolul 23 alineatul (10), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) un cadru didactic titular în universitate specialist în domeniul postului sau într-un domeniu apropiat, delegat în acest scop prin votul consiliului departamentului, respectiv al consiliului facultăţii, care organizează concursul."    ART. II
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile de învăţământ superior elaborează Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre. Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar şi publicată pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Rovana Plumb
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Mergeani Nicea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 9 noiembrie 2018.
    Nr. 883.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice