Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005  privind accesul publicului la informaţia privind mediul    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 760 din 22 august 2005
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al dispoziţiilor Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000,
    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre asigura dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de baza şi modalităţile de exercitare a acestui drept.
    (2) Informaţia privind mediul este în mod progresiv diseminata şi pusă la dispoziţia publicului în scopul realizării celei mai largi posibile şi sistematice accesibilitati şi diseminari a acestei informaţii. În vederea atingerii scopului propus se promovează, în special, utilizarea tehnologiei electronice şi/sau a telecomunicatiilor computerizate.

    ART. 2
    Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:
    1. informaţia privind mediul - orice informaţie scrisă, vizuala, audio, electronică sau sub orice formă materială despre:
    a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestra, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine şi costiere, diversitatea biologica şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interactiunea dintre aceste elemente;
    b) factorii, cum sunt substantele, energia, zgomotul, radiatiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversarile şi alte evacuari în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a);
    c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta elementele şi factorii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi măsurile sau activităţile destinate sa protejeze elementele prevăzute la lit. a);
    d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;
    e) analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c);
    f) starea sănătăţii şi siguranţei umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevanta, a lantului trofic, condiţiile de viaţa umană, siturile arheologice, monumentele istorice şi orice construcţii, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c);

    2. autoritate publică:
    a) Guvernul, alte organe ale administraţiei publice, inclusiv organismele lor publice consultative, constituite la nivel naţional, regional sau local;
    b) orice persoană fizica sau juridică care îndeplineşte funcţii publice administrative conform legislaţiei naţionale, inclusiv responsabilităţi, activităţi sau servicii în legătură cu mediul;
    c) orice persoană fizica sau juridică care îndeplineşte responsabilităţi sau funcţii ori furnizează servicii publice în legătură cu mediul şi este sub controlul unui organism sau al unei persoane prevăzute la lit. a) sau b).
    Prezenta definiţie nu include instituţii sau organisme, atunci când acestea acţionează în calitate de organ judiciar sau legislativ;

    3. informaţia deţinută de o autoritate publică - informaţia privind mediul aflată în posesia sa şi care a fost elaborata sau primită de acea autoritate;
    4. informaţia deţinută pentru o autoritate publică informaţia privind mediul care este deţinută în fapt de o persoană fizica sau juridică, în numele unei autorităţi publice;
    5. solicitant - orice persoană fizica sau juridică care solicită informaţii privind mediul, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sunt înregistrate sau în care se afla centrul efectiv al activităţii lor;
    6. public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în conformitate cu legislaţia ori practica naţionala, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora.

    CAP. II
    Accesul, la cerere, la informaţia privind mediul
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 3
    (1) Solicitarea şi furnizarea informatiei privind mediul se fac în conformitate cu prevederile Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.
    (2) Primirea cererilor de informaţii privind mediul şi furnizarea raspunsurilor se realizează de către compartimentele specializate de informare şi relaţii publice organizate în cadrul autorităţilor publice.
    (3) Autorităţile publice sunt obligate sa pună la dispoziţia oricărui solicitant, la cererea acestuia, informaţia privind mediul deţinută de sau pentru ele, fără justificarea scopului în care aceasta informaţie a fost cerută.

    ART. 4
    (1) Informaţia privind mediul se pune la dispoziţia solicitantului, ţinând cont de termenul specificat de acesta, cat mai repede posibil sau cel mai târziu în termen de o luna de la data primirii cererii de către autoritatea publică.
    (2) În cazul în care volumul şi complexitatea informatiei solicitate sunt atât de mari încât termenul de o luna prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, informaţia privind mediul se pune la dispoziţia solicitantului în termen de doua luni de la data primirii cererii de către autoritatea publică. În astfel de cazuri solicitantul este informat, cat mai curând posibil şi cel mai târziu înaintea expirării termenului de o luna, despre prelungirea termenului de răspuns şi motivele care stau la baza acestei prelungiri.

    ART. 5
    (1) În cazul în care cererea este generală, neclara sau nu permite identificarea informatiei solicitate, autoritatea publică cere solicitantului, cat mai curând posibil şi cel mai târziu în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), sa specifice ce solicita. În acest sens autoritatea publică ajuta solicitantul şi prin furnizarea de informaţii cu privire la utilizarea registrelor publice prevăzute în art. 7 alin. (2) lit. c).
    (2) Autoritatea publică poate refuza cererea de informaţii, în baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c), dacă solicitantul nu a specificat ceea ce cere, conform prevederilor alin. (1), în termen de doua luni de la data transmiterii de către autoritatea publică a indicaţiilor de specificare.

    ART. 6
    (1) În cazul în care solicitantul cere autorităţii publice punerea la dispoziţie a informatiei privind mediul într-o anumită forma sau într-un anumit format, inclusiv sub forma de copii, autoritatea publică pune la dispoziţie informaţia în forma sau în formatul cerut, cu excepţia cazului în care:
    a) este deja pusă la dispoziţia publicului, conform art. 20-25, într-o alta forma sau într-un alt format uşor accesibil solicitantului;
    b) este convenabil pentru autoritatea publică sa o pună la dispoziţia publicului într-o alta forma sau într-un alt format, caz în care motiveaza furnizarea informatiei în forma sau în formatul disponibil.

    (2) În acest scop autorităţile publice sunt obligate sa păstreze informaţia privind mediul deţinută de ele sau pentru ele, în forme sau în formate care sunt uşor reproductibile şi accesibile prin folosirea telecomunicatiilor computerizate sau a altor mijloace electronice.
    (3) Respingerea cererii de furnizare a informatiei privind mediul, în totalitate sau în parte, în forma sau în formatul solicitat, se motiveaza şi se comunică solicitantului în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1).

    ART. 7
    (1) Pentru a facilita accesul oricărei persoane la informaţia privind mediul, autorităţile publice sunt obligate să asigure:
    a) îndrumarea publicului, prin reprezentanţii proprii din compartimentele specializate de informare şi relaţii publice, în exercitarea dreptului de acces la informaţia privind mediul;
    b) accesul publicului la listele cu autorităţi publice.

    (2) În vederea exercitării efective a dreptului de acces la informaţia privind mediul, autorităţile publice asigura:
    a) desemnarea persoanelor responsabile cu furnizarea informaţiilor, din cadrul compartimentelor specializate de informare şi relaţii publice;
    b) înfiinţarea şi menţinerea spaţiilor şi a altor facilităţi pentru examinarea informatiei solicitate;
    c) punerea la dispoziţia publicului a registrelor sau listelor conţinând informaţia privind mediul deţinută de acestea ori înfiinţarea unor puncte de informare unde se găsesc indicaţii precise asupra locului în care poate fi gasita informaţia privind mediul deţinută de autorităţile publice.


    ART. 8
    (1) Autorităţile publice au obligaţia de a informa publicul despre drepturile ce decurg din prevederile prezentei hotărâri, scop în care furnizează informaţiile necesare, îndrumă şi ajuta publicul.
    (2) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (1), autorităţile publice au următoarele obligaţii:
    a) afişarea pe propria pagina web a drepturilor pe care le are publicul în baza prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38;
    b) editarea şi punerea la dispoziţia publicului de pliante conţinând drepturile pe care le are publicul în baza prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 39;
    c) utilizarea oricăror alte mijloace de informare corespunzătoare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Măsuri de implementare
    ART. 9
    (1) Cererile pentru furnizarea informaţiilor privind mediul, modalitatea şi termenul de rezolvare a acestora se înscriu într-un registru pentru înregistrarea solicitărilor de informaţii la nivelul fiecărei autorităţi publice.
    (2) Autorităţile publice raportează lunar evidenta cererilor prevăzute la alin. (1), până la data de 10 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea, la autoritatea publică centrala în a carei subordine, coordonare sau autoritate se afla, precum şi la autoritatea publică locală pentru protecţia mediului în a carei raza teritorială îşi au sediul.
    (3) Autorităţile publice locale pentru protecţia mediului centralizează rapoartele prevăzute la alin. (2) şi transmit autorităţii publice regionale pentru protecţia mediului situaţia centralizata a rapoartelor, până la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea. Autorităţile regionale pentru protecţia mediului întocmesc evidenta centralizata pe regiuni şi o transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în termen de 5 zile de la primirea rapoartelor.
    (4) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului întocmeşte evidenta centralizata la nivel naţional a rapoartelor prevăzute la alin. (2), pe care o reactualizează lunar şi o afişează pe propria pagina web până la sfârşitul lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea.
    (5) Autorităţile publice centrale controlează furnizarea informaţiilor privind mediul deţinute de unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre.

    ART. 10
    (1) În vederea aplicării dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. b), autorităţile publice doteaza spaţiile pentru examinarea informatiei solicitate cu următoarele facilităţi: un computer, mobilierul necesar consultării pe loc a informatiei solicitate privind mediul, precum şi registrele sau listele cu informaţiile privind mediul deţinute de sau pentru autoritatea publică.
    (2) Consultarea pe loc a informatiei privind mediul se înregistrează în registrul de evidenta ţinut de compartimentul specializat de informare şi relaţii publice.

    CAP. III
    Excepţii
    ART. 11
    (1) Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul, în cazul în care:
    a) informaţia solicitată nu este deţinută de sau pentru autoritatea publică la care a fost înaintată cererea. În acest caz, dacă autoritatea publică are cunoştinţa ca informaţia este deţinută de sau pentru o alta autoritate publică, transmite cererea acelei autorităţi cat mai repede posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii solicitării, şi informează solicitantul despre aceasta ori informează solicitantul despre autoritatea publică la care considera ca este posibil să fie depusa cererea de informaţii;
    b) cererea este în mod evident nerezolvabila;
    c) cererea este formulată într-o maniera prea generală, luând în considerare dispoziţiile art. 5;
    d) cererea priveşte materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate;
    e) cererea priveşte sistemul de comunicaţii interne, luând în considerare satisfacerea interesului public prin furnizarea informaţiilor.

    (2) În cazul în care o cerere pentru solicitarea de informaţii privind mediul este refuzată pe motivul ca priveşte un material în curs de realizare, autoritatea publică este obligată sa comunice solicitantului denumirea autorităţii care realizează materialul şi data estimativă a finalizarii acestuia.

    ART. 12
    (1) Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul, în cazul în care divulgarea informaţiilor afectează:
    a) confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice, atunci când aceasta este prevăzută de legislaţia în vigoare;
    b) relaţiile internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţionala;
    c) cursul justiţiei, posibilitatea oricărei persoane de a fi subiectul unui proces corect sau posibilitatea unei autorităţi publice de a conduce o ancheta penală ori disciplinară;
    d) confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale, atunci când aceasta este prevăzută de legislaţia naţionala sau comunitara în vigoare privind protejarea unui interes economic legitim, inclusiv interesul public în păstrarea confidenţialităţii statistice şi a secretului taxelor;
    e) drepturile de proprietate intelectuală;
    f) confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o persoană fizica, în cazul în care acea persoana nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor, atunci când confidenţialitatea este prevăzută de legislaţia naţionala sau comunitara în vigoare;
    g) interesele sau protecţia oricărei persoane care a oferit voluntar informaţiile cerute, fără ca acea parte să aibă obligaţia legală sau să fie posibil a fi obligată legal sa furnizeze informaţiile, cu excepţia cazului în care acea persoana a consimţit la divulgarea informatiei respective;
    h) protecţia mediului la care se referă astfel de informaţii cum ar fi localizarea speciilor rare.

    (2) Motivele de refuz prevăzute la alin. (1) şi la art. 11 alin. (1) se interpretează în sens restrictiv, luându-se în considerare, pentru fiecare caz în parte, satisfacerea interesului public prin divulgarea informaţiilor.
    (3) Pentru fiecare caz în parte, satisfacerea interesului public prin divulgare este analizata în comparatie cu interesul satisfăcut prin păstrarea confidenţialităţii.
    (4) Autorităţile publice nu pot refuza o cerere de informaţii care se referă la emisiile în mediu, invocand motivele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), g) şi h).

    ART. 13
    În vederea aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1), autorităţile publice pot elabora o lista de criterii, accesibila publicului, pe baza căreia autoritatea interesată poate decide cum sa gestioneze cererile de informaţie privind mediul.

    ART. 14
    În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. f), autorităţile publice iau în considerare prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    (1) Informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice, care a fost solicitată, este furnizată parţial când este posibila separarea acesteia de informaţia ce intră în domeniul de aplicare a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) şi e) sau ale art. 12 alin. (1).
    (2) Respingerea parţială sau în totalitate a cererii de furnizare a informaţiilor privind mediul se transmite solicitantului în scris sau electronic, în cazul în care cererea a fost formulată în scris sau solicitantul a cerut astfel, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) sau, după caz, la art. 4 alin. (2).
    (3) Respingerea cererii de furnizare a informaţiilor privind mediul conţine motivele refuzului, precum şi informaţiile privind procedura de revizuire prevăzută la art. 16-19.

    CAP. IV
    Accesul la justiţie
    ART. 16
    (1) Orice solicitant care considera ca cererea sa pentru furnizarea unor informaţii privind mediul a fost respinsă nejustificat, parţial sau în totalitate, a fost ignorata ori rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice sau că nu au fost respectate prevederile art. 3-8, art. 11-15 şi ale art. 29-31, se poate adresa cu plângere prealabilă conducătorului respectivei autorităţi publice, solicitând reconsiderarea actelor sau omisiunilor.
    (2) Plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
    (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (1) este scutită de taxe.

    ART. 17
    (1) Solicitantul care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 alin. (1), se considera lezat într-un drept al său prevăzut de prezenta hotărâre sau care nu a primit răspuns la plângerea sa prealabilă în termenul legal stabilit poate depune o cerere la instanţa de contencios administrativ competenţa, unde sunt examinate actele sau omisiunile autorităţii publice în cauza.
    (2) Soluţionarea cererii se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004.

    ART. 18
    Potrivit Legii nr. 554/2004, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi terta persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare a furnizarii de informaţii privind mediul.

    ART. 19
    (1) Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au admis acţiunile formulate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 constituie titluri executorii împotriva autorităţii publice care deţine informaţia privind mediul.
    (2) Hotărârile instanţelor de judecată se redactează în scris şi se motiveaza în fapt şi în drept.

    CAP. V
    Diseminarea informatiei privind mediul
    ART. 20
    (1) Autorităţile publice sunt obligate sa organizeze informaţia privind mediul, relevanta activităţii lor şi care este deţinută de sau pentru acestea, în scopul realizării diseminarii active şi sistematice către public a informatiei privind mediul, în special prin utilizarea telecomunicatiei computerizate şi/sau a tehnologiei electronice.
    (2) Autorităţile publice au obligaţia de a asigura organizarea, în mod progresiv, a informaţiilor privind mediul în baze de date electronice uşor accesibile publicului prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii publice, luând în considerare prevederile art. 34.
    (3) Autorităţile publice au obligaţia de a emite comunicate de presa lunare care cuprind sinteza evenimentelor şi acţiunilor care au avut loc în luna precedenta în legătură cu informaţiile privind mediul prevăzute în art. 22.

    ART. 21
    Informaţia privind mediul pusă la dispoziţia publicului prin mijloacele telecomunicatiei computerizate şi/sau ale tehnologiei electronice poate să nu includă informaţia privind mediul colectata înainte de data de 14 februarie 2003, cu excepţia cazului în care informaţia privind mediul exista deja în forma electronică.

    ART. 22
    Informaţia privind mediul pusă la dispoziţia publicului şi diseminata în mod activ trebuie să fie permanent actualizată şi sa includă cel puţin:
    a) textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi legislaţia locală, regionala, naţionala sau comunitara privind mediul ori în legătură cu mediul;
    b) politicile, planurile şi programele în legătură cu mediul;
    c) rapoartele progreselor privind implementarea documentelor şi instrumentelor prevăzute la lit. a) şi b), atunci când sunt elaborate sau deţinute în forma electronică de autorităţile publice;
    d) rapoartele privind starea mediului, prevăzute la art. 23;
    e) datele sau rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activităţilor ce afectează sau pot afecta mediul;
    f) avizele, acordurile şi autorizaţiile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, precum şi convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu ori indicarea locului unde o asemenea informaţie poate fi solicitată sau gasita, în condiţiile prevederilor art. 3-8;
    g) studiile de impact asupra mediului şi evaluarile de risc privind elementele de mediu prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. a) ori indicarea locului unde o asemenea informaţie poate fi solicitată sau gasita, în condiţiile prevederilor art. 3-8.


    ART. 23
    (1) Fără a aduce atingere oricărei obligaţii specifice de raportare prevăzută de legislaţia comunitara, autorităţile publice pentru protecţia mediului sunt obligate sa publice anual pe propriile pagini web rapoarte naţionale, regionale sau locale, după caz, privind starea mediului.
    (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) includ informaţii privind atât calitatea mediului, cat şi presiunile asupra mediului şi se publică până la data de 15 octombrie a anului următor raportarii.

    ART. 24
    În cazul unor ameninţări iminente asupra sănătăţii umane sau asupra mediului, datorate unor activităţi umane ori unor cauze naturale, autorităţile publice sunt obligate să asigure în mod gratuit diseminarea imediata şi fără întârziere a tuturor informaţiilor privind mediul deţinute de sau pentru aceste autorităţi, care ar permite publicului posibil a fi afectat sa ia măsurile de prevenire ori de ameliorare a daunelor rezultate din acea ameninţare.

    ART. 25
    (1) Obligaţiile prevăzute la art. 20-22 pot face obiectul excepţiilor prevăzute la art. 11, 12 şi 14.
    (2) Autorităţile publice pot duce la îndeplinire prevederile art. 20-24 prin crearea de legături la paginile web unde poate fi gasita informaţia privind mediul respectiva.

    ART. 26
    (1) În scopul diseminarii active a informatiei privind mediul prevăzute la art. 22 lit. e), operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea pe baza unei autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului.
    (2) Constituie contravenţie neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON).
    (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de personalul împuternicit din cadrul autorităţilor publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 mai 2005.
    (4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    În vederea aplicării dispoziţiilor art. 23 alin. (1), autorităţile publice pentru protecţia mediului sunt obligate să-şi asigure resursele financiare necesare.

    CAP. VI
    Calitatea informatiei privind mediul
    ART. 28
    (1) Autorităţile publice asigura, în măsura posibilităţilor, ca orice informaţie privind mediul compilata de acestea sau în numele lor să fie actualizată, corecta şi comparabila.
    (2) La cerere, autorităţile publice sunt obligate sa răspundă solicitantului unei informaţii privind mediul, prevăzută la art. 2 pct. 1 lit. b), despre locul unde poate fi gasita informaţia referitoare la procedurile de determinare, inclusiv despre metodele de analiza, prelevare şi prelucrare a probelor folosite în compilarea informatiei sau despre procedura standard utilizata, dacă informaţia este disponibilă.

    CAP. VII
    Tarife
    ART. 29
    Accesul la orice liste sau registre publice elaborate şi puse la dispoziţia publicului, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. c), precum şi examinarea pe loc a informatiei solicitate se fac în mod gratuit.

    ART. 30
    În cazul în care solicitarea informaţiilor privind mediul implica realizarea de copii de pe documentele deţinute, autoritatea publică aplica tarife pentru copiere; tariful este suportat de solicitant.

    ART. 31
    Autorităţile publice sunt obligate sa publice şi sa pună la dispoziţia solicitanţilor lista tarifelor percepute, precum şi informaţii privind excepţiile de la plata tarifelor.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 32
    (1) Până la data de 14 februarie 2009, Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului elaborează un raport privind experienta dobandita în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Raportul se comunică Comisiei Europene de către Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului până cel mai târziu la data de 14 august 2009.
    (3) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, transmite celorlalte autorităţi publice ghidul privind modalitatea de raportare, până la data de 14 iunie 2008.
    (4) Autorităţile publice au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele solicitate conform prevederilor alin. (3), până la data de 14 noiembrie 2008.

    ART. 33
    Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre actele normative naţionale ce asigura conformarea cu prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi abrogarea Directivei Consiliului 90/313/CEE , în termen de o luna de la intrarea în vigoare a fiecărui act normativ.

    ART. 34
    (1) Autorităţile publice sunt obligate sa elaboreze baze de date cu informaţia privind mediul. Aceste baze de date cuprind:
    a) baza de date cu informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autoritatea publică;
    b) baza de date cu informaţia privind mediul diseminata în mod activ, al cărui conţinut este prevăzut de art. 22.

    (2) Bazele de date prevăzute la alin. (1) se înfiinţează în termen de maximum 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Autorităţile publice sunt obligate să asigure accesibilitatea bazei de date prevăzute la alin. (1) lit. b) prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii publice şi includerea acesteia pe pagina proprie web în termen de maximum 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) Autorităţile publice sunt obligate sa reactualizeze permanent bazele de date prevăzute la alin. (1).
    (5) Înfiinţarea şi gestionarea bazelor de date prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul specializat din cadrul compartimentului relaţii publice, angajat în acest scop.

    ART. 35
    Autorităţile publice sunt obligate sa înfiinţeze la sediul lor spaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) pentru examinarea informatiei privind mediul şi să le doteze conform prevederilor art. 10 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 36
    Autorităţile publice sunt obligate sa realizeze registrele sau listele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (1) şi la art. 10, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi să le reactualizeze lunar.

    ART. 37
    (1) În termen de o luna de la data expirării termenului prevăzut la art. 36, autorităţile publice centrale au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului următoarele documente:
    a) lista centralizata cu autorităţile publice din subordinea sau din coordonarea lor, care deţin informaţii privind mediul, precizându-se datele de contact pentru fiecare autoritate publică, respectiv denumire, sediu, telefon, fax, adresa de e-mail şi a paginii web, numele şi prenumele persoanei de contact;
    b) listele centralizate cu informaţiile privind mediul deţinute de sau pentru autorităţile publice din subordinea sau din coordonarea lor.

    (2) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului elaborează şi afişează pe propria pagina web:
    a) lista la nivel naţional cu autorităţile publice care deţin informaţii privind mediul, cu datele de contact pentru fiecare autoritate publică;
    b) listele la nivel naţional cu informaţiile privind mediul deţinute de sau pentru autorităţile publice.

    (3) Listele prevăzute la alin. (1) se actualizează anual şi se transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în termen de o luna de la reactualizarea lor, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2005.
    (4) În termen de o luna de la data primirii lor, Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului reactualizează şi afişează pe propria pagina web listele la nivel naţional prevăzute la alin. (2).

    ART. 38
    Autorităţile publice sunt obligate sa afiseze pe propria pagina web drepturile pe care le are publicul potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în termen de o luna de la data intrării în vigoare a acesteia.

    ART. 39
    (1) Autorităţile publice sunt obligate sa elaboreze pliantele anuale prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) până la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se realizează pliantele şi să le pună la dispoziţia publicului în spaţiile pentru examinarea informatiei privind mediul.
    (2) Prima editie a pliantelor se realizează şi se pune la dispoziţia publicului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 40
    În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aproba, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, metodologia de colectare, gestionare şi punere la dispoziţia publicului a informatiei privind mediul pentru autorităţile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa.

    ART. 41
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 42
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2002 privind accesul liber la informaţia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 28 octombrie 2002.

    Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi abrogarea Directivei Consiliului nr. 90/313/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E.) nr. L 41 din 14 februarie 2003.


                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
                    Sulfina Barbu
                    Ministrul agriculturii,
                    pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Gheorghe Flutur
                    Ministrul integrării europene,
                    Ene Dinga
                    p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Anghel Andreescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionel Popescu

    Bucureşti, 28 iulie 2005.
    Nr. 878.
    __________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016