Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 876 din 9 noiembrie 2018  pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 876 din 9 noiembrie 2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 36, numărul curent 4 va avea următorul cuprins:
    "

┌─┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─┬──┬───┬───┐
│ │ │ │Economia │ │ │ │ │
│ │ │ │comerţului, │A│IF│180│120│
│ │ │ │turismului şi│ │ │ │ │
│ │ │Administrarea│serviciilor │ │ │ │ │
│ │ │afacerilor ├─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │ │Merceologie │ │ │ │ │
│ │ │ │şi │A│IF│180│75 │
│ │ │ │managementul │ │ │ │ │
│ │ │ │calităţii │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │Cibernetică, │ │ │ │ │ │
│ │ │statistică şi│Informatică │A│IF│180│75 │
│ │ │informatică │economică │ │ │ │ │
│ │ │economică │ │ │ │ │ │
│ │Facultatea├─────────────┼─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│4│de Ştiinţe│ │Contabilitate│ │ │ │ │
│ │Economice │ │şi │A│IF│180│130│
│ │ │ │informatică │ │ │ │ │
│ │ │ │de gestiune │ │ │ │ │
│ │ │Contabilitate├─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │ │Contabilitate│ │ │ │ │
│ │ │ │şi │A│ID│180│75 │
│ │ │ │informatică │ │ │ │ │
│ │ │ │de gestiune │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │Finanţe │Finanţe şi │A│IF│180│75 │
│ │ │ │bănci │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │ │Management │A│IF│180│90 │
│ │ │Management ├─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │ │Management │A│ID│180│75 │
└─┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─┴──┴───┴───┘

"

    2. Punctul 42 se abrogă.
    3. Punctul 43 va avea următorul cuprins:
    "43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ

┌────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Specializarea/ Programul│Acreditare │ │ │ │
│ │ │ │de studii universitare │(A)/ │ │Număr de │Număr maxim│
│Nr. │ │Domeniul de │de licenţă (locaţia │Autorizare │Forma de │credite de │de studenţi│
│crt.│Facultatea│licenţă │geografică de │de │învăţământ│studii │care pot fi│
│ │ │ │desfăşurare şi limba de │funcţionare│ │transferabile│şcolarizaţi│
│ │ │ │predare)*A │provizorie │ │ │ │
│ │ │ │ │(AP) │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Educaţie │Educaţie fizică şi │ │ │ │ │
│ │ │fizică şi │sportivă │A │IF │180 │50 │
│ │ │sport │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Medicină**)*^1) │A │IF │360 │270 │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Medicină (în limba │A │IF │360 │200 │
│ │ │ │maghiară)*^1) │ │ │ │ │
│ │Facultatea│ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│1 │de │ │Medicină (în limba │A │IF │360 │150 │
│ │Medicină │ │engleză)*^1) │ │ │ │ │
│ │ │Sănătate ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Asistenţă medicală │A │IF │240 │140 │
│ │ │ │generală*^1) │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Balneofiziokinetoterapie│A │IF │180 │50 │
│ │ │ │şi recuperare │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Nutriţie şi dietetică │A │IF │180 │50 │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Medicină dentară*^1) │A │IF │360 │140 │
│ │Facultatea│ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│2 │de │Sănătate │Medicină dentară (în │AP │IF │360 │30 │
│ │Medicină │ │limba engleză)*^1) │ │ │ │ │
│ │Dentară │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Tehnică dentară │A │IF │180 │30 │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Farmacie*^1) (linia de │ │ │ │ │
│ │ │ │studii română şi linia │A │IF │300 │175 │
│ │ │ │de studii maghiară)***) │ │ │ │ │
│ │Facultatea│ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│3 │de │Sănătate │Asistenţă de farmacie │A │IF │180 │40 │
│ │Farmacie │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cosmetică medicală şi │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnologia produsului │AP │IF │180 │40 │
│ │ │ │cosmetic │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ingineria │Automatică şi │A │IF │240 │60 │
│ │ │sistemelor │informatică aplicată │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Inginerie │Ingineria sistemelor │A │IF │240 │60 │
│ │Facultatea│energetică │electroenergetice │ │ │ │ │
│4 │de ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Inginerie │Inginerie │Tehnologia │A │IF │240 │60 │
│ │ │industrială │construcţiilor de maşini│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economică │A │IF │240 │50 │
│ │ │management │industrială │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Informatică │Informatică │A │IF │180 │75 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Istorie │Istorie │A │IF │180 │50 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Limbă şi │Limba şi literatura │ │ │ │ │
│ │ │literatură │română - Limba şi │A │IF │180 │100 │
│ │ │ │literatura engleză │ │ │ │ │
│ │Facultatea├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│5 │de Ştiinţe│Limbi moderne │Limbi moderne aplicate │A │IF │180 │60 │
│ │şi Litere │aplicate │(engleză-franceză) │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ştiinţe ale │Comunicare şi relaţii │A │IF │180 │75 │
│ │ │comunicării │publice │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ştiinţe │Ştiinţe politice │AP │IF │180 │50 │
│ │ │politice ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Studii de securitate │AP │IF │180 │30 │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Economia comerţului, │ │ │ │ │
│ │ │ │turismului şi │A │IF │180 │100 │
│ │ │ │serviciilor │ │ │ │ │
│ │ │Administrarea ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │afacerilor │Economia comerţului, │ │ │ │ │
│ │ │ │turismului şi │AP │IF │180 │50 │
│ │ │ │serviciilor (în limba │ │ │ │ │
│ │ │ │engleză) │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Contabilitate şi │A │IF │180 │90 │
│ │ │ │informatică de gestiune │ │ │ │ │
│ │ │Contabilitate ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Contabilitate şi │A │IFR │180 │75 │
│ │Facultatea│ │informatică de gestiune │ │ │ │ │
│6 │de ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Economie │ │Drept │A │IF │240 │100 │
│ │şi Drept │Drept ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Drept │A │IFR │240 │75 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │A │IF │180 │75 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Management │A │IF │180 │75 │
│ │ │Management ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Management │A │IFR │180 │75 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ştiinţe ale │Pedagogia învăţământului│AP │IF │180 │60 │
│ │ │educaţiei │primar şi preşcolar │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ştiinţe │Administraţie publică │A │IF │180 │100 │
│ │ │administrative│ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────────┴────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────────┤
│**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│***) 100 limba română şi 75 limba maghiară. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"    ART. II
    Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 12 aprilie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 42 se abrogă.
    2. Punctul 43 va avea următorul cuprins:
    "43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ

┌────┬──────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │Domeniul de │Denumirea │ │ │ │Număr de │Număr maxim│
│Nr. │studii │programului de │Locaţia │Limba de│Forma de │credite de │de studenţi│
│crt.│universitare │studii universitare│geografică│predare │învăţământ│studiu │ce pot fi │
│ │de master │de master │ │ │ │transferabile│şcolarizaţi│
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Cercetare │ │ │ │ │ │
│ │ │ştiinţifică │Târgu │română │IF │60 │ │
│ │ │avansată │Mureş │ │ │ │ │
│ │ │medico-farmaceutică│ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Laborator clinic │Târgu │română │IF │120 │ │
│ │ │ │Mureş │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Managementul │Târgu │ │ │ │ │
│ │ │serviciilor de │Mureş │română │IF │60 │ │
│1 │Medicină │sănătate │ │ │ │ │250 │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Nutriţie clinică şi│Târgu │română │IF │120 │ │
│ │ │comunitară │Mureş │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Sănătatea │Târgu │română │IF │60 │ │
│ │ │reproducerii umane │Mureş │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Terapie fizică şi │Târgu │ │ │ │ │
│ │ │reabilitare │Mureş │română │IF │120 │ │
│ │ │funcţională │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Tehnologii │Târgu │ │ │ │ │
│ │ │protetice pe │Mureş │română │IF │120 │ │
│2 │Medicină │implanturi │ │ │ │ │50 │
│ │dentară ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Reabilitare orală │Târgu │română │IF │60 │ │
│ │ │estetică │Mureş │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Biotehnologie │Târgu │maghiară│IF │60 │ │
│ │ │medicală │Mureş │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Calitatea │ │ │ │ │ │
│3 │Farmacie │medicamentului, │Târgu │română │IF │60 │150 │
│ │ │alimentului şi │Mureş │ │ │ │ │
│ │ │mediului │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Cosmetologie şi │Târgu │română │IF │120 │ │
│ │ │dermofarmacie │Mureş │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Ştiinţa │ │ │ │ │ │ │
│4 │sportului şi │Educaţie fizică şi │Târgu │română │IF │120 │50 │
│ │educaţiei │consiliere sportivă│Mureş │ │ │ │ │
│ │fizice │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│5 │Informatică │Tehnologia │Târgu │română │IF │120 │50 │
│ │ │informaţiei │Mureş │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Inginerie │Managementul │Târgu │ │ │ │ │
│6 │energetică │sistemelor de │Mureş │română │IF │120 │50 │
│ │ │energie │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Sisteme automate de│ │ │ │ │ │
│7 │Ingineria │conducere a │Târgu │română │IF │120 │50 │
│ │sistemelor │proceselor │Mureş │ │ │ │ │
│ │ │industriale │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Inginerie │Proiectare şi │Târgu │ │ │ │ │
│8 │industrială │fabricaţie asistate│Mureş │română │IF │120 │50 │
│ │ │de calculator │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Managementul │Târgu │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor │Mureş │română │IF │120 │ │
│ │Inginerie şi │calităţii │ │ │ │ │ │
│9 │management ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤150 │
│ │ │Managementul │Târgu │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor │Mureş │română │IFR │120 │ │
│ │ │calităţii │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Instituţii │Târgu │ │ │ │ │
│ │ │judiciare şi │Mureş │română │IF │60 │ │
│10 │Drept │profesii liberale │ │ │ │ │50 │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Achiziţii publice │Târgu │română │IF │60 │ │
│ │ │ │Mureş │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Masterat │ │ │ │ │ │
│ │Ştiinţe │profesional │Târgu │ │ │ │ │
│11 │administrative│european de │Mureş │română │IF │120 │50 │
│ │ │administraţie │ │ │ │ │ │
│ │ │publică │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Administrarea │ │ │ │ │ │
│12 │Administrarea │afacerilor în │Târgu │română │IF │120 │50 │
│ │afacerilor │comerţ, turism şi │Mureş │ │ │ │ │
│ │ │alte servicii │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│13 │Contabilitate │Contabilitate şi │Târgu │română │IF │120 │100 │
│ │ │audit │Mureş │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│14 │Finanţe │Gestiune │Târgu │română │IF │120 │50 │
│ │ │financiar-bancară │Mureş │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Managementul │Târgu │română │IF │120 │ │
│ │ │afacerilor │Mureş │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│15 │Management │Managementul │Târgu │română │IFR │120 │100 │
│ │ │afacerilor │Mureş │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │
│ │ │Managementul │Târgu │română │IF │120 │ │
│ │ │resurselor umane │Mureş │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Istoria literaturii│Târgu │ │ │ │ │
│ │ │şi sistemul │Mureş │română │IF │120 │ │
│ │ │criticii literare │ │ │ │ │ │
│16 │Filologie ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤100 │
│ │ │Studii │ │ │ │ │ │
│ │ │anglo-americane/ │Târgu │engleză │IF │120 │ │
│ │ │Anglo-american │Mureş │ │ │ │ │
│ │ │studies │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Elitele, cultura şi│Târgu │ │ │ │ │
│ │ │construcţia │Mureş │română │IF │120 │ │
│ │ │europeană │ │ │ │ │ │
│17 │Istorie ├───────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┤100 │
│ │ │Istorie mondială, │Târgu │ │ │ │ │
│ │ │sisteme şi relaţii │Mureş │română │IF │120 │ │
│ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘

"

                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Rovana Plumb
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Mergeani Nicea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 9 noiembrie 2018.
    Nr. 876.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice