Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 853 din 28 iunie 2006  privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 853 din 28 iunie 2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 599 din 11 iulie 2006
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se înfiinţează staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, ca instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate potrivit prevederilor legale din venituri proprii, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, care se desfiinţează.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, constituit din bunuri proprietate publică a statului, bunuri proprietate privată a statului şi bunuri proprii, după caz, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2005, prevăzut în anexele nr. 1.a) şi 2.a), se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la staţiunile de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, care se desfiinţează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se balanţa de verificare, la data respectivă, din partea predătorului, conform reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.b), în domeniul privat al statului şi în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (3) Suprafeţele de teren, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.c) şi 2.c), aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, trec în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate.
    (4) Se aprobă trecerea în domeniul public al statului şi în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, a suprafeţelor de teren aflate în domeniul privat al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi concesionate staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.d).
    (5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (6) Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, vor prelua toate drepturile şi obligaţiile staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, care se desfiinţează.

    ART. 3
    (1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.e), care se transmit, la cererea comisiilor judeţene comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) În cazul în care pe suprafaţa de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, potrivit alin. (1), se află investiţii funcţionale, unitatea recuperează contravaloarea acestora rămasă neamortizată, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiţiei, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.

    ART. 4
    Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, au obiectul de activitate, codificat conform codului CAEN, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 5
    Finanţarea activităţilor staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se asigură din venituri provenite din:
    a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate din fonduri publice obţinute în condiţiile legii;
    b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau prin încredinţare directă;
    c) contracte de finanţare a programelor internaţionale obţinute de unităţile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini;
    d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;
    e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate de acestea;
    g) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante, precum şi asupra altor creaţii originale în domeniu;
    h) vânzări de licenţe, de soiuri, hibrizi de plante, tehnologii şi metode;
    i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilităţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;
    j) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
    k) alte venituri, conform dispoziţiilor legale.


    ART. 6
    Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.

    ART. 7
    Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condiţiile legii.

    ART. 8
    Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, funcţionează pe bază de autonomie financiară, calculează şi înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii şi conduc evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

    ART. 9
    Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pot înfiinţa în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, subunităţi cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate, care conduc şi organizează contabilitatea potrivit legii.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora.
    (2) Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de consiliul de administraţie, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

    ART. 11
    Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, beneficiază de prevederile art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Personalul staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii se preia de staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, cu aceleaşi drepturi salariale, până la negocierea contractului colectiv de muncă.
    (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
    (3) În anii în care staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, beneficiază de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.

    ART. 13
    Anexele nr. 1, 2, 1.a), 2.a), 1.b), 1.c), 2.c), 2.d) şi 1.e) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Gheorghe Flutur
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Mihail Hărdău
                    p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Paul Victor Dobre,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                    Gheorghe Barbu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 28 iunie 2006.
    Nr. 853.
    ANEXA 1

    Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa
    1. Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Işalniţa, judeţul Dolj, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa, care se desfiinţează.
    2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa are ca obiect de activitate, următoarele activităţi, codificate conform clasificării CAEN:
    a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
    b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare, silvicultură; grupa 011 Cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pieţei, horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii; grupa 012 Creşterea animalelor; clasa 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui; clasa 0123 Creşterea porcinelor; clasa 0125 Creşterea altor animale; grupa 014 Activităţii de servicii anexe agriculturii; clasa 0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic, arhitectură peisagistică;
    c) Diviziunea 15 Industria alimentară şi a băuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; grupa 158 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1587 Fabricarea condimentelor;
    d) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor; grupa 221 Activitatea editurilor; clasa 2211 Editura cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor similare, inclusiv editarea hărţilor şi a schemelor; grupa 222 Tipărirea şi activităţi anexe; clasa 2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
    e) Diviziunea 24 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice; grupa 242 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; clasa 2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;
    f) Diviziunea 45 Construcţii; grupa 451 Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului; clasa 4511 Demolare construcţii; grupa 452 Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; clasa 4521 Construcţii de clădiri; clasa 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; grupa 453 Lucrări de instalaţii pentru clădiri; clasa 4531 Lucrări de instalaţii electrice; clasa 4534 Alte lucrări de instalaţii; grupa 454 Lucrări de finisare; clasa 4541 Lucrări de ipsoserie; clasa 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; clasa 4543 Lucrări de pardosire şi placare pereţi; clasa 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli, montare geamuri;
    g) Diviziunea 51 Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); grupa 511 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata (import-export); clasa 5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semiproduse(import-export); clasa 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie - servicii de intermediere în vânzarea îngrăşămintelor(import-export); grupa 512 Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); clasa 5122 Comerţul cu ridicata al florilor şi al plantelor(import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului(import-export); clasa 5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor(import-export); grupa 515 Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor(import-export); clasa 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice(import-export); grupa 518 Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor(import-export); clasa 5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor(import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicata al altor produse(import-export); clasa 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse(import-export);
    h) Diviziunea 52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti; grupa 521 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 522 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete; clasa 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare; grupa 524 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al altor produse n.c.a.; clasa 5248 Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine;
    i) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 552 Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;
    j) Diviziunea 60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;
    k) Diviziunea 63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale agenţiilor de turism; grupa 631 Manipulări şi depozitări; clasa 6312 Depozitări;
    l) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 702 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; grupa 7020 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate.
    m) Diviziunea 71 închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti; grupa 712 închirierea altor mijloace de transport; clasa 7121 închirierea altor mijloace de transport terestru; grupa 713 închirierea maşinilor şi echipamentelor; clasa 7131 închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole;
    n) Diviziunea 72 Informatică şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;
    o) Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri şi management; clasa 7412 Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal; clasa 7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj; clasa 7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; grupa 743 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7430 Activităţi de testări şi analize tehnice; grupa 748 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; clasa 7481 Activităţi fotografice; clasa 7482 Activităţi de ambalare;
    p) Diviziunea 80 învăţământ; grupa 804 Alte forme de învăţământ; clasa 8042 Alte forme de învăţământ;
    r) Diviziunea 91 Activităţi asociative diverse; grupa 911 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale;
    s) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.

    3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa preia toate drepturile şi toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa.
    3.1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa.
    4. Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa se preia de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa.
    5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa, se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
    6. Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalnita este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
    b) director.

    6.1. Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
    6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalnita.
    7. Valoarea totală a patrimoniului, cuprins în anexele nr. 1.a) şi nr. 1.b), care se preia în administrare de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalnita, nou înfiinţată, de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalnita, care se desfiinţează, potrivit prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, este de 1.271.149 lei RON.

    ANEXA 2

    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut
    1. Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Iernut, strada Energeticianului, nr.1/A, judeţul Mureş, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut, care se desfiinţează.
    2. Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut are ca obiect de activitate, următoarele activităţi, codificate conform clasificării CAEN:
    a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
    b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare, silvicultură; grupa 011 Cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pieţei, horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii; grupa 012 Creşterea animalelor; clasa 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui; clasa 0123 Creşterea porcinelor; clasa 0125 Creşterea altor animale; grupa 014 Activităţii de servicii anexe agriculturii; clasa 0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic, arhitectură peisagistică;
    c) Diviziunea 15 Industria alimentară şi a băuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; grupa 158 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1587 Fabricarea condimentelor;
    d) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor; grupa 221 Activitatea editurilor; clasa 2211 Editura cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor similare, inclusiv editarea hărţilor şi a schemelor; grupa 222 Tipărirea şi activităţi anexe; clasa 2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a;
    e) Diviziunea 24 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice; grupa 242 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; clasa 2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;
    f) Diviziunea 45 Construcţii; grupa 451 Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului; clasa 4511 Demolare construcţii; grupa 452 Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; clasa 4521 Construcţii de clădiri; clasa 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; grupa 453 Lucrări de instalaţii pentru clădiri; clasa 4531 Lucrări de instalaţii electrice; clasa 4534 Alte lucrări de instalaţii; grupa 454 Lucrări de finisare; clasa 4541 Lucrări de ipsoserie; clasa 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; clasa 4543 Lucrări de pardosire şi placare pereţi; clasa 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli, montare geamuri;
    g) Diviziunea 51, Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); grupa 511 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata (import-export); clasa 5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semiproduse (import-export); clasa 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie - servicii de intermediere în vânzarea îngrăşămintelor (import-export); grupa 512 Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); clasa 5122 Comerţul cu ridicata al florilor şi al plantelor (import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor (import-export); grupa 515 Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor (import-export); clasa 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice (import-export); grupa 518 Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor (import-export); clasa 5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor (import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicata al altor produse (import-export); clasa 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse(import-export);
    h) Diviziunea 52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti; grupa 521 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 522 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete; clasa 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare; grupa 524 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al altor produse n.c.a.; clasa 5248 Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine;
    i) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 552, Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;
    j) Diviziunea 60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;
    k) Diviziunea 63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale agenţiilor de turism; grupa 631 Manipulări şi depozitări; clasa 6312 Depozitări;
    l) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 702 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; grupa 7020 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;
    m) Diviziunea 71 închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti; grupa 712 închirierea altor mijloace de transport; clasa 7121 închirierea altor mijloace de transport terestru; grupa 713 închirierea maşinilor şi echipamentelor; clasa 7131 închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole;
    n) Diviziunea 72 Informatică şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date;
    o) Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri şi management; clasa 7412 Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal; clasa 7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj; clasa 7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; grupa 743 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7430 Activităţi de testări şi analize tehnice; grupa 748 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; clasa 7481 Activităţi fotografice; clasa 7482 Activităţi de ambalare;
    p) Diviziunea 80 Învăţământ; grupa 804 Alte forme de învăţământ; clasa 8042 Alte forme de învăţământ;
    r) Diviziunea 91 Activităţi asociative diverse; grupa 911 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale;
    s) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.

    3. Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut preia toate drepturile şi toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut.
    3.1. Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut.
    4. Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut se preia de către Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut.
    5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
    6. Conducerea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut este asigurată de :
    a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
    b) director.

    6.1. Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
    6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut.
    7. Valoarea totală a patrimoniului, cuprins în anexa nr. 2a), care se preia în administrare de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, nou înfiinţată, de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut, care se desfiinţează, potrivit prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, este de 4.381.744 lei RON.

    ANEXA 1.a)

    BUNURILE
    din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie
    Legumicolă Işalniţa care trec în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa
    1. Bunurile din domeniu public al statului

┌──────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridica │ │
│ │ │ │ │Anul │Valoarea│ │actuala │ │
│ │ │ ├─────────┬──────────┬────────┤doâandirii│de ├────────┬────────────┤Concesiune│ │
│Nr. │Cod de │Denumire │ │ │ │/ │inventar│ │ │/ │Tip │
│M.F. │clasificare│ │Descriere│Vecinătăţi│ │dării în │(în lei │ │În │Închiriat/│bun │
│ │ │ │tehnica │(după │Adresa │folosinţă │RON) │Baza │administrare│Dat cu │ │
│ │ │ │(pe │caz, │ │ │ │legala │/ │titlu │ │
│ │ │ │scurt) │ │ │ │ │ │concesiune │gratuit │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117388│8.28.06. │Remiza │P;198 mp │Incinta │Judeţul │1970 │950 │1970 │În │ │imobil│
│ │ │ingrasaminte│ │unitatii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │Cladire │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117389│8.29.06. │statie │P;540 mp │Incinta │Judeţul │1984 │21.050 │1970 │În │ │imobil│
│ │ │miceliu │ │unităţii │Dolj │ │ │HG │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │5091993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Isalnita│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117393│8.29.06. │Cladire │P;297 mp │Incinta │Judeţul │1965 │25.030 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │cantina │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Conducte,│ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117397│8.29.06. │Depozit │beton │Incinta │Judeţul │1966 │5.010 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │carburanti │P;43 mp │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │Modern. │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117403│8.29.06. │Sist. │Conducte │Incinta │Judeţul │1981 │15.040 │1980 │În │ │imobil│
│ │ │Irigatii │beton │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │Modern. │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117404│8.29.06. │Sist. │Conducte │Incinta │Judeţul │1988 │20.520 │1980 │În │ │imobil│
│ │ │Irigatii │beton │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV R │ │ │ │
│117416│8.29.06. │Remiza │P;198 mp │Incinta │Judeţul │1954 │1.020 │HG 659/ │În │ │imobil│
│ │ │masini │ │unităţii │Dolj │ │ │1968 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117420│8.29.06. │Cladire │P+1;700 │Incinta │Judeţul │1961 │350.020 │1961 │În │ │imobil│
│ │ │laborator │mp │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117424│8.29.06. │Cladire │P;200 mp │Incinta │Judeţul │1962 │21.050 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │caramida │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 576/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1971 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117426│8.29.06. │Cladire │P;200 mp │Incinta │Judeţul │1962 │21.050 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │caramida │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 576/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1971 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117430│8.29.06. │Magazie │P;582 mp │Incinta │Judeţul │1962 │50.030 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │ferma │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117434│8.29.06. │Mag. cond │P;540 mp │Incinta │Judeţul │1971 │50.030 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │seminte │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 576/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1971 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117437│8.29.06. │Magazie │P;532 mp │Incinta │Judeţul │1962 │60.020 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │cereale │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 576/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1971 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117440│8.29.06. │Cladire │P;244 mp │Incinta │Judeţul │1950 │25.010 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │magazie │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117452│8.29.06. │Cladire │P;316 mp │Incinta │Judeţul │1962 │21.050 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │caramida │ │unităţii │Dolj │ │ │1970 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117455│8.29.06. │Magazie │P;154 mp │Incinta │Judeţul │1967 │10.020 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │sortat rosii│ │unităţii │Dolj │ │ │1970 │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117473│8.29.06. │Atelier │P;432 mp │Incinta │Judeţul │1967 │60.040 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │mecanic │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117474│8.29.06. │Cladire │P;316 mp │Incinta │Judeţul │1961 │21.020 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │caramida │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │777.960 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────┘


    2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul.
    3. Bunurile proprii

┌────┬─────┬───────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoarea│ │
│Nr. │ │ │d │Situaţia │
│crt.│Grupa│Denumirea │inventar│juridică │
│ │ │ │- lei │ │
│ │ │ │RON │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│1. │1. │Construcţii│67.236 │În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│2. │2. │Echipamente│51.265 │În │
│ │ │tehnologice│ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │ │Aparate şi │ │ │
│ │ │instalaţii │ │ │
│3. │3. │de │4.300 │În │
│ │ │măsurare, │ │proprietate│
│ │ │control şi │ │ │
│ │ │reglare │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│4. │4. │Mijloace de│448 │În │
│ │ │transport │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│5. │5. │Animale şi │- │- │
│ │ │plantaţii │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │ │Mobilier, │ │ │
│ │ │aparatură │ │ │
│6. │6. │de birotică│1.166 │În │
│ │ │şi alte │ │proprietate│
│ │ │active │ │ │
│ │ │corporale │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │TOTAL│ │124.415 │ │
└────┴─────┴───────────┴────────┴───────────┘    ANEXA 2.a

    BUNURILE
    din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie
    Legumicolă - Iernut, care trec în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură-Iernut
    1. Bunurile din domeniul public al statului

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupa 8(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬─────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridica │ │
│ │ │ │ │Anul │Valoarea│ │actuala │ │
│ │ │ ├─────────┬──────────┬───────┤doândirii│de ├────────┬────────────┤Concesiune│ │
│Nr. │Cod de │Denumire │ │ │ │/ │inventar│ │ │/ │Tip │
│M.F. │clasificare│ │Descriere│Vecinătăţi│ │dării în │(în lei │ │În │Închiriat/│bun │
│ │ │ │tehnica │(după │Adresa │folosinţă│RON) │Baza │administrare│Dat cu │ │
│ │ │ │(pe │caz, │ │ │ │legala │/ │titlu │ │
│ │ │ │scurt) │ │ │ │ │ │concesiune │gratuit │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │180 ml, │N-V │Tara: │ │ │PVR 1632│ │ │ │
│ │ │ │conducte │raul │România│ │ │/ │ │ │ │
│ │ │Sistem │otel, │Mures, │Judeţul│ │ │Iunie │În │ │ │
│105205│8.29.06 │irigatii câmp│diametru │E-V │Mures, │1987 │67.429 │1987, │administrare│ │imobil│
│ │ │experimental │219 mm, │teren │Or. │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │hidranti │părţi- │Iernut │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │culare │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │23 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladiri │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│105217│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │1.737 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │beton │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106133│8.29.06 │statie │S=36 mp │staţiunii │Mures, │1990 │41.516 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │pompare │ │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │23 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106139│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │1.737 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PVR 1632│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │/ │ │ │ │
│ │ │Drenaj sol │Tuburi │în incinta│Judeţul│ │ │Iunie │În │ │ │
│106157│8.29.06 │irigatii │azboci- │staţiunii │Mures, │1990 │517 │1987, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ment │ │Or. │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PVR 1632│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │/ │ │ │ │
│ │ │ │Amenajari│în incinta│Judeţul│ │ │Iunie │În │ │ │
│106160│8.29.06 │Terasamente │în terase│staţiunii │Mures, │1987 │3.218 │1987, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Or. │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │40 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Dormitor │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106162│8.29.06 │comun │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │2.132 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │89 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106165│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │2.116 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │172mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106168│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │2.043 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │32 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106171│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │1.737 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │83 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106175│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │1.968 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │47 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106178│8.29.06 │locuit │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │2.022 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │23 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106180│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │2.133 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │212mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106216│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │4.223 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PVR 1632│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │/ │ │ │ │
│ │ │Canal │300 ml, │în incinta│Judeţul│ │ │Iunie │În │ │ │
│106217│8.29.06 │colector │aerian │staţiunii │Mures, │1987 │1.821 │1987, │administrare│ │imobil│
│ │ │drenaj │ │ │Or. │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106221│8.29.06 │Birou ferma │55 mp │staţiunii │Mures, │1901 │2.893 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Or. │ │ │PVR 2/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │iunie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │28 mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106224│8.29.06 │locuinta │acoperis │staţiunii │Mures, │1901 │2.134 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tigla │ │Or. │ │ │PVR 2/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │iunie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PVR 1632│ │ │ │
│ │ │ │500 ml, │ │România│ │ │/ │ │ │ │
│ │ │Drenaj │aerian │în incinta│Judeţul│ │ │Iunie │În │ │ │
│106254│8.29.06 │coloana │cu dale │staţiunii │Mures, │1986 │3.336 │1987, │administrare│ │imobil│
│ │ │principala │din beton│ │Or. │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │2000 ml, │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │teava │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Retele │otel │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106261│8.29.06 │distributie │diam. │staţiunii │Mures, │1990 │31.967 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │irigatii │219, │ │Or. │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │hidranti │ │Iernut │ │ │12 iunie│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106262│8.29.06 │Garaj │30 mp │staţiunii │Mures, │1901 │1.989 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106263│8.29.06 │Baraca │18 mp │în incinta│Mures, │1980 │3.297 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │caramida │ │staţiunii │Or. │ │ │PVR │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │12 iunie│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106264│8.29.06 │Adapost │60 mp │în incinta│Mures, │1980 │3.718 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │animale │ │staţiunii │Or. │ │ │PVR │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │12 iunie│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Depozit │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pt. │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │semin- │N Sere │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106268│8.29.06 │Pivnita │te butasi│E Pro- │Mures, │1980 │88.278 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │butasi │cu camere│tan │Or. │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │de lucru │ │Iernut │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │S=163 mp │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │S=100 mp │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106271│8.29.06 │Pivnita beton│din beton│staţiunii │Mures, │1987 │1.079 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │S=4mp │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106285│8.29.06 │Castel apa │caramida │staţiunii │Mures, │1987 │623 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S=50mp │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Magazie │caramida │în incinta│Judeţul│ │ │167/ │În │ │ │
│106287│8.29.06 │seminte │cu acope-│staţiunii │Mures, │1990 │1.133 │1980, │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ris tigla│ │Or. │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │167/ │ │ │ │
│ │ │Drenaje │ │în incinta│Judeţul│ │ │1980, │În │ │ │
│106298│8.29.06 │irigatii │ │staţiunii │Mures, │1987 │2.855 │PVR │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Or. │ │ │1632/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │iunie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106303│8.29.06 │Statie │79 mp │în incinta│Mures, │1998 │71.693 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │pompare │ │staţiunii │Or. │ │ │PVR │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │12/1990 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106307│8.29.06 │Cladire pompa│S=4 mp │în incinta│Mures, │1980 │718 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │apa │ │staţiunii │Or. │ │ │PVR │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │12 iunie│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106309│8.29.06 │Atelier │S=70mp │în incinta│Mures, │1901 │4.067 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │mecanic │ │staţiunii │Or. │ │ │PV │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106315│8.29.06 │Cladire grup │S=6 mp │în incinta│Mures, │1980 │912 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │electric │ │staţiunii │Or. │ │ │PV │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106319│8.29.06 │Cantina sala │S=20mp │în incinta│Mures, │1901 │1.268 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │mese │ │staţiunii │Or. │ │ │PV │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106320│8.29.06 │Birou │S=15mp │în incinta│Mures, │1901 │1.425 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │administratie│ │staţiunii │Or. │ │ │PV │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106324│8.29.06 │Cladire │S=43mp │în incinta│Mures, │1901 │2.270 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │locuinta │ │staţiunii │Or. │ │ │PV │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106326│8.29.06 │Grajd │S=50mp │în incinta│Mures, │1901 │1.107 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │cabaline │ │staţiunii │Or. │ │ │PV │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106330│8.29.06 │Magazie │S=60mp │în incinta│Mures, │1901 │5.931 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │cereale │ │staţiunii │Or. │ │ │PV │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106331│8.29.06 │Depozit │rezervor │în incinta│Mures, │1980 │1.668 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │carburanti │tabla │staţiunii │Or. │ │ │PV │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │preluare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106333│8.29.06 │Platforma │S=800 mp │în incinta│Mures, │1987 │21.086 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │betonata │ │staţiunii │Or. │ │ │PVR 2050│administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │iulie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Platforma │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106349│8.29.06 │tehnologica │S=350 mp │în incinta│Mures, │1990 │8.868 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │seminte │ │staţiunii │Or. │ │ │PVR │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │nr.1/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │dec. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106356│8.29.06 │Atelier │Caramida,│în incinta│Mures, │1901 │1.035 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │fierarie │S=40 mp │statiunii │Or. │ │ │PVR │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │nr.1/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │dec. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul│ │ │167/ │ │ │ │
│106360│8.29.06 │Tunele │S=1600 mp│în incinta│Mures, │1963 │4.199 │1980, │În │ │imobil│
│ │ │solaria │ │staţiunii │Or. │ │ │PVR │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │nr.1/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr: │ │ │dec. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴───────┴─────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│Total │405.898 │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────┘


    2. Bunurile din proprietatea privată a statului

┌────┬─────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│crt.│ │ │inventar │juridică │
│ │ │ │- lei RON│ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│1. │1. │Construcţii│2.332.413│În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│2. │2. │Echipamente│1.791 │În │
│ │ │tehnologice│ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Aparate şi │ │ │
│3. │3. │instalaţii │580 │În │
│ │ │de │ │proprietate│
│ │ │măsurare │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│4. │4. │Mijloace de│2.179 │În │
│ │ │transport │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│5. │5. │Animale şi │- │- │
│ │ │plantaţii │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Mobilier, │ │În │
│6. │6. │aparatură │- │proprietate│
│ │ │de birotică│ │ │
├────┴─────┴───────────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL │2.336.963│ │
└──────────────────────┴─────────┴───────────┘


    3. Bunurile proprii

┌────┬─────┬───────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoarea│ │
│Nr. │ │ │de │Situaţia │
│crt.│Grupa│Denumirea │inventar│juridică │
│ │ │ │- lei │ │
│ │ │ │RON │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│1. │1. │Construcţii│- │În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │ │Echipamente│ │ │
│ │ │tehnologice│ │ │
│2. │2. │(maşini, │16.978 │În │
│ │ │utilaje şi │ │proprietate│
│ │ │Instalaţii │ │ │
│ │ │de lucru) │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│3. │4. │Mijloace de│16.560 │În │
│ │ │transport │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │ │Mobilier, │ │ │
│ │ │aparatură │ │ │
│4. │6. │de birotică│1.814 │- │
│ │ │şi alte │ │ │
│ │ │active │ │ │
│ │ │corporale │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │ │Obiecte de │ │În │
│5. │ │inventor în│9.969 │proprietate│
│ │ │folosinţă │ │ │
├────┴─────┴───────────┼────────┼───────────┤
│TOTAL │45.321 │ │
└──────────────────────┴────────┴───────────┘    ANEXA 1.b)

    Bunurile
    din domeniul public al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa
    care trec în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa

┌──────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridica │ │
│ │ │ │ │Anul │Valoarea│ │actuala │ │
│ │ │ ├─────────┬──────────┬────────┤dobândirii│de ├────────┬────────────┤Concesiune│ │
│Nr. │Cod de │Denumire │ │ │ │/ │inventar│ │ │/ │Tip │
│M.F. │clasificare│ │Descriere│ │ │dării în │(în lei │ │În │Închiriat/│bun │
│ │ │ │tehnica │Vecinatati│Adresa │folosinţă │RON) │Baza │administrare│Dat cu │ │
│ │ │ │(pe │(după caz,│ │ │ │legală │/ │titlu │ │
│ │ │ │scurt) │ │ │ │ │ │concesiune │gratuit │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │Modern. │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117400│8.29.06. │Sist. │Conducte │Incinta │Judeţul │1980 │15.020 │1980 │În │ │imobil│
│ │ │Irigatii │beton │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117407│8.29.06. │Statie pomp.│Caramida │Incinta │Judeţul │1974 │5.020 │1980 │În │ │imobil│
│ │ │cladire │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Schel. │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117409│8.29.06. │Centrala │Met │Incinta │Judeţul │1962 │2.020 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │termica │+sticlă │unităţii │Dolj │ │ │HG │administrare│ │ │
│ │ │ │P;363 mp │ │Comuna │ │ │509/1993│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │Protocol│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │predare │ │ │ │
│117412│8.29.06. │Cladire │P;94 mp │Incinta │Judeţul │1900 │5.010 │primire │În │ │imobil│
│ │ │dormitor │ │unităţii │Dolj │ │ │SCPL │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │Isalnita│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │Protocol│ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │predare │ │ │ │
│117414│8.29.06. │Casa birou │P;46 mp │Incinta │Judeţul │1930 │3.060 │primire │În │ │imobil│
│ │ │ │ │unităţii │Dolj │ │ │SCPL │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │Isalnita│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117421│8.29.06. │Anexe │P;54 mp │Incinta │Judeţul │1968 │1.010 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │gospodăresti│ │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117432│8.29.06. │Magazie │P;314 mp │Incinta │Judeţul │1950 │65.040 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │ferma │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │ │ │ │ │
│117448│8.29.06. │Cladire │P;132 mp │Incinta │Judeţul │1957 │920 │PV R │În │ │imobil│
│ │ │magazie │ │unităţii │Dolj │ │ │1970 HG │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117449│8.29.06. │Cladire │P;440 mp │Incinta │Judeţul │1955 │80.030 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │magazie │ │unităţii │Dolj │ │ │1970 HG │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │ │ │ │ │
│117458│8.29.06. │Bloc 8 │P+1; │Incinta │Judeţul │1961 │160.050 │PV R │În │ │imobil│
│ │ │apartamente │614mp │unităţii │Dolj │ │ │1970 HG │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117463│8.29.06. │Remiza │P; 127 mp│Incinta │Judeţul │1970 │950 │1970 │În │ │imobil│
│ │ │ingrăşăminte│ │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117464│8.29.06. │Platforma │P; 325 mp│Incinta │Judeţul │1988 │8.020 │1988 │În │ │imobil│
│ │ │tehn. │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117467│8.29.06. │Platforma │P; 325 mp│Incinta │Judeţul │1988 │8.020 │1988 │În │ │imobil│
│ │ │tehnica │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │PV │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │receptie│ │ │ │
│117470│8.29.06. │Platforma │P; 325 mp│Incinta │Judeţul │1988 │8.020 │1988 │În │ │imobil│
│ │ │tehnica │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Tara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România │ │ │PV │ │ │ │
│117471│8.29.06. │Cladire │P; 120 mp│Incinta │Judeţul │1948 │6.120 │receptie│În │ │imobil│
│ │ │caramida │ │unităţii │Dolj │ │ │HG 569/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Işalniţa│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │368.310 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────┘


    ANEXA 1.c)

    Date de identificare a suprafeţelor de teren din domeniul public al statului care se
    dau în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa

┌┬──────────┬─────┬───────┬───────────┬─────────┐
││ │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┴───────┴───────────┴─────────┤
││ │Caracteristicile tehnice ale │
││Locul unde│terenului │
├┤este ├─────┬───────┬───────────┬─────────┤
││situat │ │ │Categoria │Suprafaţa│
││terenul │Tarla│Parcelă│de │- ha - │
││ │ │ │folosinţă │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│9 │49 │Arabil │0,80 │
││Craiova │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │9 │51/1 │Arabil │4,39 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │7 │32 │Arabil │1,99 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │10 │53 │Arabil │1,05 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │12 │64 │Arabil │9,74 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │12 │66 │Arabil │2,87 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │12 │68 │Arabil │4,70 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │69 │Arabil │2,44 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │71 │Arabil │2,94 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │73 │Arabil │3,95 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │76 │Arabil │2,95 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │79 │Arabil │0,90 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │81 │Arabil │1,54 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │82 │Arabil │0,50 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │84 │Arabil │0,54 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │86 │Arabil │0,58 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │88 │Arabil │0,75 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │89 │Arabil │0,81 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │91 │Arabil │0,25 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │92 │Arabil │0,70 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │93 │Arabil │0,87 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │96 │Arabil │0,68 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │98 │Arabil │1,34 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │100 │Arabil │3,06 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │101 │Arabil │0,25 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │103 │Arabil │0,19 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │105 │Arabil │0,30 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│13 │106 │Arabil │0,35 │
││Craiova │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │108 │Arabil │0,39 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │110 │Arabil │0,18 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │112 │Arabil │0,15 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │115 │Arabil │0,15 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │116 │Arabil │0,36 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │117 │Arabil │1,47 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │14 │123 │Arabil │3,99 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │15 │127 │Arabil │15,04 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │134 │Arabil │5,05 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │32 │268 │Arabil │16,36 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │33 │271 │Arabil │20,21 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │36 │282 │Arabil │17,19 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Arabil │131,97 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Comuna │65 │901 │Arabil │1,30 │
││Almaj │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │66 │906 │Arabil │17,85 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │67 │908 │Arabil │5,88 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │68 │912 │Arabil │11,20 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │69 │914 │Arabil │25,60 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Arabil │61,83 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│9 │48 │Păşuni │0,39 │
││Craiova │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │135 │Păşuni │2,48 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │139 │Păşuni │0,37 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │141 │Păşuni │0,25 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │143 │Păşuni │0,50 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Păşuni │3,99 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│7 │42 │Perdele │0,39 │
││Craiova │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │10 │54 │Perdele │0,41 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Perdele │0,80 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│15 │127/1 │Ape │2,00 │
││Craiova │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Ape │2,00 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Comuna │68 │910 │Ape │0,56 │
││Almaj │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Ape │0,56 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│7 │38 │Drumuri │0,05 │
││Craiova │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │7 │39 │Drumuri │0,05 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │7 │40 │Drumuri │0,06 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │9 │50 │Drumuri │0,04 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │9 │51/2 │Drumuri │0,62 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │10 │59 │Drumuri │0,33 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │10 │60 │Drumuri │0,08 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │11 │62 │Drumuri │0,52 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │12 │65 │Drumuri │0,11 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │12 │67 │Drumuri │0,05 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │78 │Drumuri │0,08 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │85 │Drumuri │0,11 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │87 │Drumuri │0,15 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │94 │Drumuri │0,04 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │95 │Drumuri │0,05 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │97 │Drumuri │0,06 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │99 │Drumuri │0,07 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │104 │Drumuri │0,19 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│13 │107 │Drumuri │0,02 │
││Craiova │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │109 │Drumuri │0,02 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │111 │Drumuri │0,02 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │113 │Drumuri │0,02 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │114 │Drumuri │0,17 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │119 │Drumuri │0,06 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │121 │Drumuri │0,16 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │14 │126 │Drumuri │0,21 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │15 │133 │Drumuri │0,71 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │32 │266 │Drumuri │0,11 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │32 │270 │Drumuri │0,18 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │33 │273 │Drumuri │0,19 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │36 │283 │Drumuri │0,15 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Drumuri │4,68 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Comuna │65 │905 │Drumuri │0,21 │
││Almaj │ │ │ │ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │67 │907 │Drumuri │0,12 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │68 │909 │Drumuri │0,38 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │68 │911 │Drumuri │0,37 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │68 │913 │Drumuri │0,20 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │69 │915 │Drumuri │0,38 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Drumuri │1,66 │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│7 │31 │Curţi │0,50 │
││Craiova │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │9 │36 │Curţi │0,35 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │9 │52 │Curţi │0,05 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │70 │Curţi │0,06 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │72 │Curţi │0,11 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │74 │Curţi │0,13 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │75 │Curţi │0,55 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │77 │Curţi │0,11 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │80 │Curţi │0,03 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │83 │Curţi │0,60 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │102 │Curţi │0,15 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │118 │Curţi │0,06 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │120 │Curţi │0,13 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │13 │122 │Curţi │0,07 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │14 │124 │Curţi │0,18 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Municipiul│14 │125 │Curţi │0,19 │
││Craiova │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │15 │128 │Curţi │0,11 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │137 │Curţi │0,11 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │138 │Curţi │0,70 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │140 │Curţi │0,23 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │17 │142 │Curţi │2,23 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │32 │265 │Curţi │0,27 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │32 │269 │Curţi │1,10 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │33 │272 │Curţi │0,45 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │36 │281 │Curţi │0,32 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Curţi │8,79 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Comuna │65 │902 │Curţi │0,05 │
││Almaj │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │ │903 │Curţi │4,44 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │70 │916 │Curţi │0,56 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │73 │938 │Curţi │1,32 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │ │939 │Curţi │0,50 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Curţi │6,87 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Comuna │142 │1925/4 │Curţi │0,87 │
││Şimnic │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │146 │1938/1 │Curţi │0,35 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │ │Curţi │1,22 │
││ │ │ │construcţii│ │
├┼──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
││TOTAL │ │ │ │224,37*) │
││GENERAL │ │ │ │ │
└┴──────────┴─────┴───────┴───────────┴─────────┘

    *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 117475.

    ANEXA 2.c)

    Date de identificare a suprafeţelor de teren din domeniul public al statului care se
    dau în administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura
    - Iernut

┌┬───────┬───────┬───────────┬─────────┐
││ │ │ │ │
├┼───────┼───────┴───────────┴─────────┤
││Locul │Caracteristicile tehnice ale │
││unde │terenului │
├┤este ├───────┬───────────┬─────────┤
││situat │Tarla, │Categoria │Suprafaţa│
││terenul│parcelă│de │- ha - │
││ │ │folosinţă │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Comuna │ │ │ │
││Cuci - │317/1/1│arabil │9,70 │
││Mureş │ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │317/1 │Arabil │7,96 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │313/1 │Arabil │0,49 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │323 │Arabil │0,40 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │325 │Arabil │10,98 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │331 │Arabil │6,69 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │337/1 │Arabil │1,20 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │337/2 │Arabil │1,89 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │340 │Arabil │6,67 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │342 │Arabil │0,56 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │353 │Arabil │0,92 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │361/1 │Arabil │0,32 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │356 │Arabil │0,28 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Arabil │48,06 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Iernut │1396/1 │Arabil │6,31 │
││Mureş │ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1492/1 │Arabil │1,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1495 │Arabil │8,60 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1496 │Arabil │6,44 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1497 │Arabil │3,01 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1396/2 │Arabil │3,69 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1396/3 │Arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1444 │Arabil │10,45 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1446 │Arabil │5,67 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Arabil │45,72 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Comuna │ │ │ │
││Cuci - │306 │Fâneţe │1,08 │
││Mureş │ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │393/1 │Fâneţe │1,97 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │393/2 │Fâneţe │0,02 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │336 │Fâneţe │0,20 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │394 │Fâneţe │0,99 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │357 │Fâneţe │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Fâneţe │4,31 │
││Cuci │ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││TOTAL │ │AGRICOL │98,09 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Cuci │330 │Pădure │0,68 │
││Mureş │ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │358 │Pădure │0,06 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │ │Pădure │0,74 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │324 │ape, bălţi │0,25 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │347 │ape, bălţi │0,02 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Ape, bălţi │0,27 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Cuci │316/1 │Drumuri │0,28 │
││Mureş │ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │315 │Drumuri │0,08 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │391 │Drumuri │0,34 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │332 │Drumuri │0,22 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │339 │Drumuri │0,06 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │341 │Drumuri │0,12 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │354 │Drumuri │0,02 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Drumuri │1,12 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Iernut │1448 │Drumuri │0,15 │
││- Mureş│ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1493 │Drumuri │0,06 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1494 │Drumuri │0,10 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Drumuri │0,31 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Cuci │326 │Neproductiv│0,10 │
││Mureş │ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Neproductiv│0,10 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Cuci │322 │curţi, │1,45 │
││Mureş │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │327 │curţi, │0,04 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │329 │curţi, │0,13 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │333 │curţi, │0,33 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │334 │curţi, │0,17 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │338 │curţi, │0,21 │
││ │ │constr │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │curţi, │2,33 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Iernut │1397 │curţi, │0,04 │
││- Mureş│ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1489 │curţi, │0,10 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1490 │curţi, │0,02 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1491 │curţi, │0,53 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1395/4 │curţi, │1,5 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1492/2 │curţi, │0,92 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Curţi, │3,11 │
││ │ │construcţii│ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││TOTAL │ │NEAGRICOL │7,98 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││TOTAL │ │ │106,07*) │
││GENERAL│ │ │ │
└┴───────┴───────┴───────────┴─────────┘

    *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 106364.

    ANEXA 2.d)

    Date de identificare a suprafeţelor de teren din domeniul privat al statului, care trec în
    domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
    Legumicultura Iernut

┌┬───────┬───────┬───────────┬─────────┐
├┼───────┼───────┴───────────┴─────────┤
││Locul │Caracteristicile tehnice ale │
││unde │terenului │
├┤este ├───────┬───────────┬─────────┤
││situat │Tarla, │Categoria │Suprafaţa│
││terenul│parcelă│de │- ha - │
││ │ │folosinţă │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Iernut │1297 │arabil │0,50 │
││- Mureş│ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1299 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1301 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1303 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1305 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1307 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1309 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1311 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1313 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1315 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1317 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1319 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1321 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1323 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1325 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1327 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1329 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1331 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1333 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1335 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1337 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1339 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1341 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1343 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1345 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1347 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1349 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1351 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Iernut │1353 │arabil │0,75 │
││- Mureş│ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1355 │arabil │0,75 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1357 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1359 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1361 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1363 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1365 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1367 │arabil │0,50 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Arabil │24,00 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1369/3 │fâneaţă │0,56 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Fâneaţă │0,56 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││TOTAL │ │AGRICOL │24,56 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1296 │drumuri │0,31 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1298 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1300 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1302 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1304 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1306 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1308 │drumuri │0,27 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1310 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1312 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1314 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1316 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1318 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1320 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1322 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1324 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1326 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1328 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1330 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1332 │drumuri │0,78 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1334 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1336 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1338 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1340 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1342 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1344 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1346 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1348 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Iernut │1350 │drumuri │0,07 │
││- Mureş│ │ │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1352 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1354 │drumuri │0,07 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1356 │drumuri │1,30 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1358 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1360 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1362 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1364 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1366 │drumuri │0,05 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Drumuri │4,70 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Cipău -│2162 │Curţi, │0,87 │
││Mureş │ │construcţii│ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Iernut │1295 │curţi, │3,32 │
││- Mureş│ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1332/1 │Curţi, │0,78 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││ │1368 │curţi, │2,73 │
││ │ │constr. │ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │Curţi, │7,70 │
││ │ │construcţii│ │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││Total │ │neagricol │12,40 │
├┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
││TOTAL │ │ │36,96 │
││GENERAL│ │ │ │
└┴───────┴───────┴───────────┴─────────┘


    ANEXA 1.e)

    Date de identificare a suprafeţelor de teren aflate în domeniul public al statului şi în
    administrarea Agenţiei Domeniilor Statului care trec în domeniul privat al statului şi se
    transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

┌┬────────┬───────┬────┬────┬─────────┬─────────┐
├┼────────┼───────┼────┴────┴─────────┴─────────┤
││Locul │Comisia│Caracteristicile tehnice ale │
││unde │locală │terenului │
├┤este │la care├─────────┬─────────┬─────────┤
││situat │se │Tarla, │Categoria│Suprafaţa│
││terenul │predă │parcelă │de │- ha - │
││ │terenul│ │folosinţă│ │
├┼────────┼───────┼────┬────┼─────────┼─────────┤
││SCDL │ │ │ │ │ │
││Işalniţa│Comuna │ │ │ │ │
││- │Şimnic │142 │1930│Arabil │17,54 │
││Com. │ │ │ │ │ │
││Şimnic │ │ │ │ │ │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │143 │1931│Arabil │34,13 │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │1444│1932│Arabil │15,90 │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │142 │1925│Arabil │4,19 │
││ │ │ │/3 │ │ │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │154 │1957│Arabil │2,43 │
││ │ │ │/2 │ │ │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │146 │1939│Arabil │1,44 │
││ │ │ │/1 │ │ │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │146 │1939│Arabil │0,90 │
││ │ │ │/2 │ │ │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │149 │1948│Arabil │2,45 │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │15 │127 │Arabil │0,53 │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │149 │1929│Drumuri │0,48 │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││ │ │149 │1349│Perdele │0,39 │
├┼────────┼───────┼────┼────┼─────────┼─────────┤
││Total │ │ │ │ │80,38*) │
└┴────────┴───────┴────┴────┴─────────┴─────────┘

──────────
*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 117475
    ------------
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016