Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 816 din 4 august 2010  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 816 din 4 august 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 573 din 12 august 2010
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. IV şi V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 898/2003 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome "Rami - Dacia" a Companiei de Export-Import "Comicex",
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 21 mai 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Vasile Blaga
                    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                    Mihai Constantin Şeitan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 4 august 2010.
    Nr. 816.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010)
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Societatea Comercială "Comicex" - S.A.
    Adresa: str. Eforie nr. 3
    C.U.I.: RO 16173830
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
                                    - mii lei -


┌─────────┬───────────────┬───┬──────────┐
│ │INDICATORI │Nr.│BVC 2010 │
│ │ │rd.│Rectificat│
├─────┬───┼───────────────┼───┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │VENITURI TOTALE│ │ │
│I. │ │(rd. 02 + rd. │1 │1.647,67 │
│ │ │10 + rd. 15) │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Venituri din │ │ │
│ │1. │exploatare - │2 │1.647,07 │
│ │ │total, din │ │ │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) din │ │ │
│ │ │producţia │3 │1.645,99 │
│ │ │vândută │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) din vânzarea│4 │ │
│ │ │mărfurilor │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din│ │ │
│ │ │subvenţii de │ │ │
│ │ │exploatare │5 │ │
│ │ │aferente cifrei│ │ │
│ │ │de afaceri │ │ │
│ │ │nete, din care:│ │ │
├───┬─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │subvenţii, cf. │ │ │
│ │ │ │preved. legale │6 │ │
│ │ │ │în vigoare │ │ │
├───┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │transferuri, │ │ │
│ │ │ │cf. preved. │7 │ │
│ │ │ │legale în │ │ │
│ │ │ │vigoare │ │ │
├───┴─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia de│8 │ │
│ │ │imobilizări │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte │ │ │
│ │ │venituri din │9 │1,08 │
│ │ │exploatare │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Venituri │ │ │
│ │2. │financiare - │10 │0,60 │
│ │ │total, din │ │ │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) din │ │ │
│ │ │imobilizări │11 │ │
│ │ │financiare │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) din alte │ │ │
│ │ │investiţii şi │ │ │
│ │ │împrumuturi │12 │ │
│ │ │care fac parte │ │ │
│ │ │din activele │ │ │
│ │ │imobilizate │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din│13 │0,60 │
│ │ │dobânzi │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte │ │ │
│ │ │venituri │14 │ │
│ │ │financiare │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Venituri │15 │ │
│ │ │extraordinare │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │CHELTUIELI │ │ │
│II. │ │TOTALE (rd. 17 │16 │1.345,32 │
│ │ │+ rd. 48 + rd. │ │ │
│ │ │51) │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │1. │exploatare - │17 │1.345,32 │
│ │ │total, din │ │ │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli │18 │17,40 │
│ │ │materiale │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte │ │ │
│ │ │cheltuieli │19 │7,90 │
│ │ │externe (cu │ │ │
│ │ │energie şi apă)│ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli │ │ │
│ │ │privind │20 │ │
│ │ │mărfurile │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli │ │ │
│ │ │cu personalul, │21 │629,18 │
│ │ │din care: │ │ │
├─┬─┬─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salarii │22 │453,81 │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │ │asigurările şi │ │ │
│ │ │ │ │protecţia │ │ │
│ │ │ │d2 │socială │23 │157,82 │
│ │ │ │ │şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii │ │ │
│ │ │ │ │legale, din │ │ │
│ │ │ │ │care │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli │ │ │
│ │ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │ │contribuţia la │24 │119,40 │
│ │ │ │ │asigurări │ │ │
│ │ │ │ │sociale │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind │ │ │
│ │ │ │ │contribuţia de │25 │2,36 │
│ │ │ │ │asigurări pt. │ │ │
│ │ │ │ │şomaj │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli │ │ │
│ │ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │ │contribuţia la │26 │30,13 │
│ │ │ │ │asigurări │ │ │
│ │ │ │ │sociale │ │ │
│ │ │ │ │de sănătate │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli │ │ │
│ │ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │ │contribuţiile │ │ │
│ │ │ │ │la fondurile │27 │1,21 │
│ │ │ │ │speciale │ │ │
│ │ │ │ │aferente │ │ │
│ │ │ │ │fondului de │ │ │
│ │ │ │ │salarii │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli │ │ │
│ │ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │ │contribuţia de │ │ │
│ │ │ │ │asigurări │27a│0,73 │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │accidente de │ │ │
│ │ │ │ │muncă şi boli │ │ │
│ │ │ │ │profesionale │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli │ │ │
│ │ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │ │contribuţia │27b│3,99 │
│ │ │ │ │pentru concedii│ │ │
│ │ │ │ │şi indemnizaţii│ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │alte cheltuieli│ │ │
│ │ │ │d3 │cu personalul, │28 │17,55 │
│ │ │ │ │din care: │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. │ │ │
│ │ │ │ │sociale │ │ │
│ │ │ │ │prevăzute la │ │ │
│ │ │ │ │art. 21, │ │ │
│ │ │ │ │din Legea nr. │ │ │
│ │ │ │ │571/2003 │29 │ │
│ │ │ │ │privind Codul │ │ │
│ │ │ │ │Fiscal, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările│ │ │
│ │ │ │ │şi completările│ │ │
│ │ │ │ │ulterioare, din│ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete de │ │ │
│ │ │ │ │creşă (cf. art.│ │ │
│ │ │ │ │3 din Legea nr.│ │ │
│ │ │ │ │193/2006, │30 │ │
│ │ │ │ │cu modificările│ │ │
│ │ │ │ │şi completările│ │ │
│ │ │ │ │ulterioare) │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou│ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │cheltuieli │ │ │
│ │ │ │ │sociale │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii │31 │ │
│ │ │ │ │nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările│ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare) │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) tichete │32 │ │
│ │ │ │ │de masă │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete │33 │ │
│ │ │ │ │de vacanţă │ │ │
├─┴─┴─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ch. cu │ │ │
│ │ │plăţile │ │ │
│ │ │compensatorii │ │ │
│ │ │cf. CCM │ │ │
│ │ │aferente │34 │ │
│ │ │disponibiliză- │ │ │
│ │ │rilor potrivit │ │ │
│ │ │programelor de │ │ │
│ │ │disponibilizări│ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) ch. cu │ │ │
│ │ │drepturile │ │ │
│ │ │salariale │ │ │
│ │ │cuvenite în │35 │ │
│ │ │baza unor │ │ │
│ │ │hotărâri │ │ │
│ │ │judecătoreşti │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g) ch. cu │ │ │
│ │ │amortizarea │ │ │
│ │ │imobilizărilor │36 │20,15 │
│ │ │corporale şi │ │ │
│ │ │necorporale │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h) ch. cu │ │ │
│ │ │prestaţiile │37 │464,37 │
│ │ │externe │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │i) alte │ │ │
│ │ │cheltuieli de │38 │206,32 │
│ │ │exploatare, din│ │ │
│ │ │care: │ │ │
├─┬─┬─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i1 │contract de │39 │107,06 │
│ │ │ │ │mandat │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. de │ │ │
│ │ │ │i2 │protocol, din │40 │3,96 │
│ │ │ │ │care: │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou│ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii │ │ │
│ │ │ │ │nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu │41 │ │
│ │ │ │ │modificările şi│ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. de reclamă │ │ │
│ │ │ │i3 │şi publicitate,│42 │ │
│ │ │ │ │din care: │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou│ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │cheltuieli de │ │ │
│ │ │ │ │reclamă şi │ │ │
│ │ │ │ │publicitate │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii │43 │ │
│ │ │ │ │nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi│ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou│ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │cheltuieli │ │ │
│ │ │ │ │pentru campanii│ │ │
│ │ │ │ │de marketing, │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei,│ │ │
│ │ │ │ │promovarea pe │ │ │
│ │ │ │ │pieţe │44 │ │
│ │ │ │ │existente sau │ │ │
│ │ │ │ │noi, potrivit │ │ │
│ │ │ │ │Legii nr. 193/ │ │ │
│ │ │ │ │2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi│ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare) │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i4 │cheltuieli cu │45 │ │
│ │ │ │ │sponsorizarea │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │taxa pt. │ │ │
│ │ │ │ │activitatea de │ │ │
│ │ │ │i5 │exploatare a │46 │ │
│ │ │ │ │resurselor │ │ │
│ │ │ │ │minerale │ │ │
├─┼─┼─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │redevenţa din │ │ │
│ │ │ │i6 │concesionarea │47 │ │
│ │ │ │ │bunurilor │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │ │
├─┴─┴─┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │2. │financiare - │48 │ │
│ │ │total, din │ │ │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │
│ │ │privind │49 │ │
│ │ │dobânzile │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte │ │ │
│ │ │cheltuieli │50 │ │
│ │ │financiare │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Cheltuieli │51 │ │
│ │ │extraordinare │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │REZULTATUL BRUT│ │ │
│III. │ │(profit/ │52 │302,35 │
│ │ │pierdere) │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE │53 │48,38 │
│ │ │PROFIT │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │PROFITUL │ │ │
│ │ │CONTABIL RĂMAS │ │ │
│V. │ │DUPA DEDUCEREA │54 │253,97 │
│ │ │IMPOZITULUI PE │ │ │
│ │ │PROFIT, din │ │ │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Rezerve legale │55 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Alte rezerve │ │ │
│ │ │reprezentand │ │ │
│ │2. │facilităţi │56 │ │
│ │ │fiscale │ │ │
│ │ │prevăzute │ │ │
│ │ │de lege │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Acoperirea │ │ │
│ │3. │pierderilor │57 │ │
│ │ │contabile din │ │ │
│ │ │anii precedenţi│ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Constituirea │ │ │
│ │ │surselor │ │ │
│ │ │proprii de │ │ │
│ │ │finanţare pt. │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │
│ │ │cofinanţate din│ │ │
│ │ │împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum│ │ │
│ │ │şi pt. │ │ │
│ │ │constituirea │ │ │
│ │ │surselor │ │ │
│ │4. │necesare │58 │ │
│ │ │rambursării │ │ │
│ │ │ratelor de │ │ │
│ │ │capital, plăţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, │ │ │
│ │ │comisioanelor │ │ │
│ │ │şi altor │ │ │
│ │ │costuri │ │ │
│ │ │aferente │ │ │
│ │ │acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi │ │ │
│ │ │externe │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Alte │ │ │
│ │5. │repartizări │59 │ │
│ │ │prevăzute de │ │ │
│ │ │lege │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Profit contabil│ │ │
│ │ │rămas după │ │ │
│ │6. │deducerea │60 │253,97 │
│ │ │sumelor de la │ │ │
│ │ │rd. 55, 56, 57,│ │ │
│ │ │58 şi 59 │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Participarea │ │ │
│ │ │salariatilor la│ │ │
│ │ │profit în │ │ │
│ │ │limita a 10% │ │ │
│ │ │din │ │ │
│ │ │profitul net, │ │ │
│ │ │dar nu mai mult│ │ │
│ │ │de nivelul unui│ │ │
│ │7. │salariu de │61 │25,40 │
│ │ │bază mediu │ │ │
│ │ │lunar realizat │ │ │
│ │ │la nivelul │ │ │
│ │ │agentului │ │ │
│ │ │economic │ │ │
│ │ │în exercitiul │ │ │
│ │ │financiar de │ │ │
│ │ │referinţă │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Minim 50% │ │ │
│ │ │vărsăminte la │ │ │
│ │ │bugetul de stat│ │ │
│ │ │sau local, │ │ │
│ │ │în cazul │ │ │
│ │ │regiilor │ │ │
│ │ │autonome, ori │ │ │
│ │ │dividende în │ │ │
│ │ │cazul │ │ │
│ │8. │societăţilor │62 │228,57 │
│ │ │naţionale, │ │ │
│ │ │companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi │ │ │
│ │ │societăţilor │ │ │
│ │ │comerciale cu │ │ │
│ │ │capital │ │ │
│ │ │integral sau │ │ │
│ │ │majoritar de │ │ │
│ │ │stat │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Profitul │ │ │
│ │ │nerepartizat pe│ │ │
│ │ │destinaţiile │ │ │
│ │ │prevăzute la │ │ │
│ │9. │pct. 1-8 se │63 │ │
│ │ │repartizează la│ │ │
│ │ │alte rezerve şi│ │ │
│ │ │constituie │ │ │
│ │ │sursa proprie │ │ │
│ │ │de finanţare │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │SURSE DE │ │ │
│VI. │ │FINANŢARE A │64 │90,00 │
│ │ │INVESTIŢIILOR, │ │ │
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Surse proprii │65 │90,00 │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Alocaţii de la │66 │ │
│ │ │buget │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Credite bancare│67 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) interne │68 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) externe │69 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │4. │Alte surse │70 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │CHELTUIELI │ │ │
│VII. │ │PENTRU │71 │90,00 │
│ │ │INVESTIŢII, din│ │ │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │ │aferente │ │ │
│ │ │investiţiilor, │ │ │
│ │1. │inclusiv cele │72 │ │
│ │ │aferente │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ │ │în curs la │ │ │
│ │ │finele anului │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Rambursări rate│ │ │
│ │ │aferente │ │ │
│ │2. │creditelor │73 │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) interne │74 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) externe │75 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din │76 │ │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Rezerve legale,│77 │ │
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Rezerve │78 │ │
│ │ │statutare │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Alte rezerve │79 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│IX. │ │DATE DE │80 │ │
│ │ │FUNDAMENTARE │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Venituri totale│81 │1.647,67 │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │2. │aferente │82 │1.345,32 │
│ │ │veniturilor │ │ │
│ │ │totale │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Număr prognozat│ │ │
│ │3. │de personal la │83 │9 │
│ │ │finele anului │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │4. │Număr mediu de │84 │8 │
│ │ │salariaţi total│ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Fond de │ │ │
│ │5. │salarii, din │85 │453,81 │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de │ │ │
│ │ │salarii aferent│ │ │
│ │ │personalului │ │ │
│ │ │angajat │86 │447,33 │
│ │ │pe bază de │ │ │
│ │ │contract │ │ │
│ │ │individual de │ │ │
│ │ │muncă │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte │ │ │
│ │ │cheltuieli cu │87 │6,48 │
│ │ │personalul │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Câştigul mediu │ │ │
│ │6. │lunar pe │88 │4.659,69 │
│ │ │salariat (lei/ │ │ │
│ │ │persoană) │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Productivitatea│ │ │
│ │ │muncii pe total│ │ │
│ │ │personal mediu │ │ │
│ │7. │(lei/persoană) │89 │205,96 │
│ │ │(rd. 81/rd. 84)│ │ │
│ │ │- în preţuri │ │ │
│ │ │curente │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Productivitatea│ │ │
│ │ │muncii pe total│ │ │
│ │ │personal mediu │ │ │
│ │8. │(lei/persoană) │90 │205,96 │
│ │ │(rd. 81/rd. 84 │ │ │
│ │ │x ICP) - în │ │ │
│ │ │preţuri │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Productivitatea│ │ │
│ │ │muncii în │ │ │
│ │ │unităţi fizice │ │ │
│ │9. │pe total │91 │ │
│ │ │personal mediu │ │ │
│ │ │(unităţi fizice│ │ │
│ │ │/persoană) │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │ │totale la 1000 │ │ │
│ │ │lei venituri │ │ │
│ │ │totale │ │ │
│ │10.│(cheltuieli │92 │816 │
│ │ │totale/venituri│ │ │
│ │ │totale x 1000) │ │ │
│ │ │= │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1 x│ │ │
│ │ │1000) │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plăţi restante │93 │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) preţuri │94 │ │
│ │ │curente │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) preţuri │95 │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe │96 │ │
│ │ │restante │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) preţuri │97 │ │
│ │ │curente │ │ │
├─────┼───┼───────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) preţuri │98 │ │
│ │ │comparabile │ │ │
└─────┴───┴───────────────┴───┴──────────┘


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016