Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 790 din 3 august 2011  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 790 din 3 august 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 591 din 22 august 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 2 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale «Victor Babeş» îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte periodic prin certificare, care se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale «Victor Babeş»."

    2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale «Victor Babeş» se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii."

    3. Articolul 10 se abrogă la 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale «Victor Babeş» se abrogă la 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    5. Anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale «Victor Babeş»" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi intră în vigoare la data aprobării structurii organizatorice prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. II
    (1) La 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul sănătăţii va emite ordinul pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş".
    (2) Până la data emiterii ordinului prevăzut la alin. (1), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" va funcţiona cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999.

    ART. III
    Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" i se aplică în continuare prevederile specifice, până la data expirării acreditării ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, şi, respectiv, până la data publicării hotărârii de neacordare a certificării conform art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Cseke Attila
                    Ministrul muncii, familiei
                    şi protecţiei sociale,
                    Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu
                    Ministrul educaţiei, cercetării,
                    tineretului şi sportului,
                    Daniel Petru Funeriu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 3 august 2011.
    Nr. 790.
    ANEXA

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999)
    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
    Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei
    şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", denumit în continuare I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", este persoană juridică română de drept public, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 99-101, sectorul 5.
    (2) I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" are ca obiect principal de activitate activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul patologiei şi ştiinţelor biomedicale.
    (3) I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

    ART. 2
    I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul specific şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale şi europene de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 3
    (1) Obiectul de activitate al I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" cuprinde:
    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul patologiei umane, geneticii medicale, imunologiei, medicinii celulare şi moleculare - cod CAEN 7219:

    A1. Efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, după cum urmează:
    a) în domeniul patologiei - anatomie patologică, biologie celulară şi moleculară, genetică medicală şi imunologie, în scopul:

    a1) îmbunătăţirii diagnosticului;
    a2) testării eficacităţii unor măsuri terapeutice noi în funcţie de nevoile sănătăţii publice, reieşite din studii proprii şi din programele aprobate de Ministerul Sănătăţii, precum şi de nevoile de dezvoltare a institutului şi de aliniere la nivelul ştiinţific mondial;
    a3) dezvoltării fundamentelor ştiinţifice ale medicinii;
    b) cercetări în vederea elaborării şi standardizării de teste moleculare pentru diagnostic, prognostic şi monitorizare a terapiei;
    c) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară şi umorală privind mecanismele imunomodulatoare; rolul receptorilor celulari şi al funcţiilor celulare prin mediatori; mecanisme moleculare şi celulare ale bolilor autoimune şi ale imunodeficienţei;
    d) cercetare-dezvoltare în domeniul biotehnologiei în vederea realizării unor produse biologice de uz medical - cod CAEN 7211;
    e) elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniilor ştiinţei şi tehnologiei;
    f) cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate, cu prioritate, la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe;
    g) colaborarea la realizarea unor activităţi de cercetaredezvoltare privind domeniile strategice: arme chimice, biologice, nucleare şi de apărare naţională.

    A2. În afara Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, Programului nucleu, programelor sectoriale şi colaborărilor internaţionale, efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul propriu de activitate, realizate pe bază de contract încheiat cu operatori economici sau cu alţi beneficiari interesaţi.
    B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:

    B1. Activităţi de asistenţă tehnico-metodologică şi acordarea de servicii specializate:
    a) asigurarea funcţiei de for metodologic de îndrumare în domeniul propriu de activitate;
    b) furnizarea de servicii medicale către unităţi medicale şi direct populaţiei în probleme de diagnostic - inclusiv consultul medical în cazurile dificile - în domeniul propriu de activitate prin Centrul de diagnostic şi laboratoare specializate;
    c) elaborarea unui sistem de evaluare a eficienţei profesionale în unităţile de profil din ţară şi implementarea tehnică a acestuia.

    B2. Activităţi, în condiţiile legii, de formare, specializare, perfecţionare profesională şi pregătire postuniversitară de specialitate - cod CAEN 8559:
    a) organizarea anuală de cursuri teoretice şi practice în domeniul său specific de activitate, cu participări naţionale şi internaţionale, cursanţi şi lectori;
    b) organizarea de reuniuni ştiinţifice şi cu caracter tehnicometodologic în domeniile sale de interes;
    c) perfecţionarea personalului ştiinţific prin burse, stagii de schimb de experienţă etc. în alte instituţii de profil din ţară şi străinătate; sprijinirea afilierii membrilor săi la societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
    d) organizarea unui sistem complex de documentare ştiinţifică şi operativ-informatizată, inclusiv accesul la servicii de documentare-informare ştiinţifică internaţională specializate;
    e) organizarea şi participarea la formarea profesională şi pregătirea postuniversitară de specialitate în domeniile medicină şi farmacie, colaborând cu universităţile de medicină şi farmacie, alte instituţii de învăţământ superior, Academia de Ştiinţe Medicale, institute medicale cu activitate de cercetare, instituţii de cercetare şi alte institute naţionale de cercetare.

    B3. Activităţi de microproducţie, constând în execuţia de unicate şi serii mici, precum şi activităţi de comerţ:
    a) creşterea şi întreţinerea animalelor de laborator - şobolani Wistar şi şoareci din linia C57B1/6 -, precum şi a unor tulpini de animale modificate genetic; conceperea şi realizarea de modele experimentale, monitorizarea acestora, precum şi realizarea tuturor procedurilor experimentale implicând animalele de laborator; întreţinerea de linii tumorale: prin pasaje în vivo - carcinom Lewis şi melanom B16 pe şoarece, carcinom Walker - forma ascitică şi solidă - şi epiteliom Guerin pe şobolan - cod CAEN 0149;
    b) producerea şi comercializarea dispozitivului medical "Baterie pentru depistarea fenilcetonuriei" folosit în screeningul naţional al nou-născuţilor; participarea la Programul naţional de sănătate "Mama şi copilul" pentru depistarea bolilor rare, coordonat de Ministerul Sănătăţii - cod CAEN 8690 - alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

    (2) Evidenţa contabilă a activităţilor menţionate la alin. (1) lit. B3 se va realiza în mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată.

    ART. 4
    Pentru realizarea obiectului său de activitate, I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică în funcţie de: nevoile sănătăţii publice, reieşite din studii proprii şi din programele abordate de Ministerul Sănătăţii, cerinţele dezvoltării proprii şi de aliniere la nivelul ştiinţific mondial; programele naţionale de cercetare şi dezvoltare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Academiei Române şi Academiei de Ştiinţe Medicale;
    b) încheie contracte de cercetare cu organisme naţionale şi internaţionale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) iniţiază şi încheie convenţii de cooperare ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în domeniul său de activitate;
    d) dirijează resursele umane şi materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare ştiinţifică stabilite pentru fiecare etapă;
    e) asigură asistenţa tehnică de profil, în vederea experimentării şi aplicării tehnologiilor elaborate;
    f) furnizează servicii ştiinţifice şi tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi;
    g) evaluează periodic stadiul de realizare a programelor proprii de cercetare;
    h) urmăreşte şi sprijină din punct de vedere organizatoric şi material difuzarea rezultatelor ştiinţifice proprii în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional;
    i) asigură conform prevederilor legale protecţia rezultatelor ştiinţifice brevetabile;
    j) asigură corelarea acţiunilor de specializare şi promovare a cadrelor proprii cu necesităţile dezvoltării programelor sale de cercetare;
    k) promovează şi urmăreşte aplicarea şi valorificarea complexă a rezultatelor ştiinţifice;
    l) asigură baza materială şi condiţiile necesare pentru exploatarea corectă a bio-bazei;
    m) asigură direct către populaţie şi alţi solicitanţi desfacerea de produse biologice şi animale de laborator;
    n) asigură servicii medicale de profil: expertize, analize de laborator şi alte prestaţii de specialitate către populaţie şi alte instituţii sau unităţi;
    o) coordonează şi asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, în vederea menţinerii capacităţii de cercetare, asistenţă tehnică şi învăţământ, cu forţe proprii sau cu terţi;
    p) stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, precum şi de securitate şi sănătate în muncă;
    q) asigură dezvoltarea aplicaţiilor IT în toate sectoarele de activitate pentru decizii operative în domeniul organizatoric şi tehnico-economic, precum şi pentru susţinerea documentării şi cercetării ştiinţifice;
    r) asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal;
    s) realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza şi execuţia acestora şi stabileşte destinaţia veniturilor conform legislaţiei în vigoare;
    ş) alte atribuţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


    CAP. III
    Patrimoniul
    ART. 5
    (1) Patrimoniul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2010, este în valoare de 65.320.391 lei, din care imobilizări corporale şi necorporale în valoare de 16.176.516 lei şi active circulante în valoare de 49.143.875 lei.
    (2) Patrimoniul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 6
    (1) I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite se află în administrarea I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" şi se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetărilor, obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare, aparţin I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" în calitate de persoană juridică executantă, precum şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se realizează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În exercitarea drepturilor sale I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.
    (4) În scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie inclusiv prin asociere în participaţiune, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

    CAP. IV
    Structura organizatorică şi funcţională
    ART. 7
    (1) I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" are în structura sa organizatorică secţii, departamente, organizate la nivel de direcţii, laboratoare, compartimente, o bio-bază, un centru de diagnostic, laboratoare specializate, precum şi alte structuri necesare realizării obiectului său de activitate, fără personalitate juridică.
    (2) Structura organizatorică a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

    CAP. V
    Organele de conducere
    ART. 8
    (1) Conducerea I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) comitetul de direcţie;
    c) directorul general.

    (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

    ART. 9
    Conducătorii componentelor structurii organizatorice răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

    CAP. VI
    Consiliul de administraţie
    ART. 10
    (1) Consiliul de administraţie este format din 9 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
    (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general al I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", care este şi preşedintele consiliului de administraţie;
    b) preşedintele consiliului ştiinţific al I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş";
    c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetaredezvoltare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
    f) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii.

    (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu, propuşi de Ministerul Sănătăţii.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin, de către acelaşi organ care a făcut numirea.

    ART. 11
    (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al I.N.C.D.D.P.S.B "Victor Babeş", iar până la data de 31 decembrie 2011 se acordă într-un procent de 1% din salariu de bază al directorului general.
    (3) Persoanele numite ca membrii ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" are relaţii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care personal sau soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp asociaţi sau administratori eventual la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" se află în relaţii comerciale directe.

    ART. 12
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare ale I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală în domeniul propriu;
    b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" în vederea realizării obiectului său de activitate;
    c) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş";
    d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", pe care îl depune la Ministerul Sănătăţii în vederea aprobării conform reglementărilor legale în vigoare;
    e) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii, şi aprobă raportul de gestiune pentru activitatea desfăşurată de I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" în exerciţiul financiar precedent;
    f) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
    g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează să fie realizate de I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finanţate din surse proprii, alocaţii de la bugetul de stat şi credite bancare;
    h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş";
    i) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite cu respectarea prevederilor legale;
    j) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific, ale cărui componenţă, constituire şi atribuţii se stabilesc potrivit prevederilor legale;
    k) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
    l) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;
    m) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş".

    (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

    ART. 13
    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de Ministerul Sănătăţii. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor săi.
    (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa lui, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

    ART. 15
    (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

    ART. 16
    La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

    ART. 17
    Pentru luarea unor hotărâri vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

    ART. 18
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş".
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta Ministerul Sănătăţii.
    (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" ca urmare a acestui fapt.

    ART. 19
    În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Sănătăţii un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.

    ART. 20
    Secretariatul consiliului de administraţie se asigură de I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş". Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

    CAP. VII
    Comitetul de direcţie
    ART. 21
    (1) Conducerea operativă a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" este asigurată de un comitet de direcţie compus din directorul general, directorii şi şefii de secţie din structura sa organizatorică.
    (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentat al sindicatului reprezentativ din I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

    ART. 22
    (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
    (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş";
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) programul de investiţii;
    e) sistemul de asigurare a calităţii;
    f) alte obligaţii.


    ART. 23
    Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" o impun.

    CAP. VIII
    Directorul general
    ART. 24
    (1) ) Activitatea curentă a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, aprobată prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu ministrul sănătăţii.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică directorului general al cărui mandat se află în curs la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

    ART. 25
    Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile compartimentelor din structura organizatorică a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
    c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş";
    d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
    e) angajează şi concediază personalul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
    f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
    g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" de la bugetul de stat;
    k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş";
    l) angajează prin semnătură unitatea în relaţiile cu terţii, în limita competenţelor aprobate de consiliul de administraţie şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare;
    m) aprobă comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile de cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific gradele I, II şi III, la propunerea consiliului ştiinţific;
    n) organizează activitatea de audit public intern, potrivit legii;
    o) aprobă normele privind disciplina tehnologică;
    p) emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unităţii în conformitate cu prevederile legale;
    q) răspunde de întocmirea regulamentului intern, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz;
    r) premiază sau sancţionează personalul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", la propunerea conducătorilor de compartimente, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
    s) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.


    CAP. IX
    Consiliul ştiinţific
    ART. 26
    (1) Consiliul ştiinţific este format din 13 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", aleşi pentru o perioadă de 4 ani prin vot secret de către personalul cu studii superioare din I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş".
    (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş".
    (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
    (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

    ART. 27
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) elaborează strategia de dezvoltare şi inovare a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş", programele proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare şi ia măsurile necesare pentru realizarea acestora;
    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş";
    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" şi a ramurii;
    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    f) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;
    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate;
    i) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
    j) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora;
    k) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetaredezvoltare;
    l) propune comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile atestabile şi confirmă rezultatele concursului pentru funcţiile de cercetător ştiinţific gradele I, II şi III şi cercetător ştiinţific.


    CAP. X
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare. Reglementarea litigiilor. Relaţii comerciale
    ART. 28
    (1) I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi situaţiile financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.

    ART. 29
    (1) Veniturile şi cheltuielile I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

    ART. 30
    Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat.

    ART. 31
    (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit legii.
    (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 32
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

    ART. 33
    (1) I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin Ministerul Sănătăţii, potrivit legii.
    (2) Ministerul Sănătăţii va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionări de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş".
    (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 34
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.
    (2) I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
    (3) I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.

    ART. 35
    I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" organizează controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

    ART. 36
    Litigiile I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" cu persoane fizice sau persoane juridice nesoluţionate pe cale amiabilă sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    -----------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016