Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 788 din 10 noiembrie 1998  privind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 10 noiembrie 1998 privind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii "Stimularea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii şi sprijinirea noilor întreprinderi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 434 din 17 noiembrie 1998
    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, şi ale art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,
    Guvernul României hotărăşte:
    ART. 1
    Se aprobă Programul de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii "Stimularea infiintarii de întreprinderi mici şi mijlocii şi sprijinirea noilor întreprinderi", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului pentru Reforma pe anul 1998 la cap. 78.01 "Cheltuieli din Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare", cu suma de 10 miliarde lei din Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare, pentru implementarea programului prevăzut la art. 1.

    ART. 3
    Consiliul pentru Reforma va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    Ministerul Finanţelor va introduce în bugetul de stat modificările care decurg din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    RADU VASILE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul reformei,
                    preşedintele Consiliului pentru Reforma,
                    Ioan Muresan
                    Ministrul finanţelor,
                    Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
    Stimularea infiintarii de întreprinderi mici şi mijlocii şi sprijinirea noilor întreprinderi
    Programul de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, are drept scop revitalizarea şi dezvoltarea bazei antreprenoriale locale printr-un parteneriat activ între reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, agenţi economici cu capital privat şi de stat, sindicate, organizaţii neguvernamentale, agenţii regionale de dezvoltare, precum şi altele asemenea.
    1. Obiectivele programului
    Prezentul program urmăreşte:
    1. stimularea infiintarii de întreprinderi mici şi mijlocii prin sprijinirea acestora în faza de demarare a afacerii, sprijin care consta în oferirea unui pachet de servicii de consultanţa şi în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile reprezentând capital iniţial privat pentru demararea afacerii;
    2. sprijinirea noilor întreprinderi mici şi mijlocii cu capital integral privat prin acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru achiziţionarea de echipament;
    3. dezvoltarea instituţională a organizaţiilor de consultanţa implicate în derularea prezentului program prin acordarea de ajutoare financiare nerambursabile care să contribuie la creşterea capacităţii acestora de a acorda servicii în conformitate cu scopul şi cu obiectivele programului.

    2. Descrierea programului
    Prezentul program consta în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile următorilor beneficiari:
    1. potenţiali întreprinzători care doresc sa demareze propria afacere;
    2. microintreprinderi existente cu capital integral privat, care doresc să îşi dezvolte afacerea;
    3. organizaţii de consultanţa cu capital privat şi/sau cu scop nepatrimonial, care acorda sprijin categoriilor menţionate mai sus şi care răspund de implementarea programului la nivel local.
    Prezentul program va fi implementat de către un coordonator naţional, pe baza unui contract încheiat cu Consiliul pentru Reforma.
    Programul se aplică în 5 localităţi-pilot propuse de către coordonatorul naţional al programului şi trebuie să îndeplinească următoarele criterii minimale:
    - existenta solicitării de a participa la program, precum şi a angajamentului autorităţilor administraţiei publice locale privind disponibilitatea acestora de a sprijini potentialii întreprinzători;
    – angajarea unei contribuţii locale semnificative (financiare şi în natura), care să fie folosită exclusiv pentru atingerea obiectivelor programului;
    – existenta unor organizaţii de consultanţa care să contribuie, prin experienta lor, la implementarea pe plan local a programului şi să ofere serviciile precizate în program;
    – potenţial antreprenorial local şi preocuparea comunităţii locale de a incuraja înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor.

    La nivelul fiecărei localităţi-pilot se constituie un organ consultativ, denumit în continuare consortiu local, format din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale respective, ai camerei de comerţ şi industrie teritoriale, ai organizaţiilor de consultanţa, precum şi, după caz, din reprezentanţi ai asociaţiilor de întreprinzători şi ai băncilor. Consortiul local desemnează una dintre organizaţiile de consultanţa membre ca responsabil local pentru implementarea programului la nivel local.
    Prin prezentul program se finanţează următoarele tipuri de asistenţa:

    2.1. asistenţa tehnica pentru implementarea programului;
    2.2. programe de instruire destinate potenţialilor întreprinzători care doresc sa înfiinţeze o întreprindere mica sau mijlocie;
    2.3. pachet de servicii de consultanţa acordat potenţialilor întreprinzători care doresc sa înfiinţeze o întreprindere mica sau mijlocie;
    2.4. ajutoare financiare nerambursabile pentru dezvoltarea instituţională a responsabililor locali;
    2.5. ajutoare financiare nerambursabile pentru potentialii întreprinzători care doresc sa înfiinţeze o întreprindere mica sau mijlocie, sub forma de capital iniţial pentru demararea afacerii;
    2.6. ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii existente, pentru achiziţionarea de echipamente.
    Bugetul total alocat programului este de 10 miliarde lei.

    3. Descrierea tipurilor de asistenţa şi a beneficiarilor, rolul, atribuţiile şi condiţiile de participare, pe categorii de beneficiari
    3.1. Asistenţa tehnica pentru implementarea programului
    Asistenţa tehnica pentru implementarea programului se adresează următorilor beneficiari:
    - Consiliul pentru Reforma;
    – coordonatorul naţional al programului (C.N.P.);
    – responsabilul local.


    3.1.1. Sprijinirea Consiliului pentru Reforma în lansarea şi selectarea C.N.P., reprezentând acoperirea cheltuielilor legate de organizarea licitaţiei, selectare şi contractare
    Costuri eligibile pentru Consiliul pentru Reforma:
    - costuri de personal;
    – costuri cu publicitatea;
    – contractare de servicii;
    – consumabile;
    – cheltuieli administrative şi de secretariat.

    Consiliul pentru Reforma contractează implementarea programului cu o organizaţie având experienta în conducerea unor asemenea programe, denumita în continuare C.N.P., care poate fi ajutata în teritoriu de către o reţea specializată. Aceasta va fi desemnată de către Consiliul pentru Reforma, prin selecţie, ca urmare a procedurii de licitaţie publică restrânsă, prevăzută la art. 2.13 din Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994, republicat în anul 1997, cu modificările ulterioare.
    În vederea selectării C.N.P., Consiliul pentru Reforma asigura, conform Normelor metodologice nr. 45.184/1996 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, elaborate de Ministerul Finanţelor, cu modificările ulterioare, următoarele:
    A. numirea unei comisii de licitaţie, conform pct. 2.1- 2.7 din normele metodologice;
    B. publicitatea, conform pct. 2.10 din normele metodologice;
    C. elaborarea documentelor licitaţiei, conform pct. 2.11. lit. a), b), d) şi f), pct. 2.12, 2.17, 3.1-6.1 şi 7.1 din normele metodologice;
    D. primirea, deschiderea, evaluarea ofertelor, conform pct. 8.5-8.15, 9.1-9.6, 10.1-10.10 şi 11.1-11.5 din normele metodologice;
    E. selectarea contractantului, conform pct. 12.1-12.12 din normele metodologice;
    F. încheierea contractului cu C.N.P.

    Consiliul pentru Reforma va declansa procedurile de organizare a licitaţiei în termen de 15 zile de la publicarea prezentului program în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    3.1.2. Sprijinirea C.N.P. în implementarea programului, reprezentând acoperirea cheltuielilor aferente realizării programului C.N.P. are rolul şi responsabilitatea de a asigura implementarea programului în conformitate cu contractul încheiat între acesta şi Consiliul pentru Reforma şi cu oferta prezentată, în urma căreia a fost selectat, care face parte integrantă din contract.
    În vederea implementarii programului, C.N.P. va asigura elaborarea documentaţiei şi realizarea activităţilor necesare, şi anume:
    - promovarea locală a programului în cele 5 localităţi pilot aprobate prin contract;
    – stabilirea procedurilor de lucru cu responsabilii locali şi cu consortiile locale;
    – elaborarea schemelor pentru acordarea asistenţei prevăzute în program;
    – elaborarea documentaţiei şi formularelor-tip necesare, prevăzute în program;
    – elaborarea contractelor dintre C.N.P. şi responsabilii locali şi a celor dintre C.N.P. şi alţi beneficiari ai asistenţei, prevăzuţi în program;
    – stabilirea modului de raportare tehnico-financiară, monitorizare şi evaluare a programului la nivel local şi naţional;
    – elaborarea formularelor-tip de raportare;
    – verificarea rapoartelor tehnico-financiare şi a altor tipuri de rapoarte primite de la responsabilii locali;
    – organizarea evaluării programului.

    Costuri eligibile pentru C.N.P.:
    - costuri de personal;
    – costuri cu publicitatea/promovarea;
    – contractare de servicii;
    – consumabile;
    – cheltuieli administrative şi de secretariat;
    – cheltuieli pentru obiecte de inventar;
    – cheltuieli cu transportul.


    3.1.3. Sprijinirea responsabilului local în implementarea programului, reprezentând acoperirea cheltuielilor aferente realizării programului pe plan local.
    Responsabilul local are rolul şi responsabilitatea de a asigura implementarea programului în conformitate cu contractul încheiat între acesta şi C.N.P.
    În vederea implementarii programului la nivel local, responsabilul local va asigură realizarea tuturor activităţilor necesare, şi anume:
    - organizarea evaluării planurilor de afaceri primite de la beneficiarii programului şi selectarea persoanelor pentru programul de instruire;
    – organizarea şi susţinerea programului de instruire;
    – controlul financiar al deconturilor înaintate de către beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile;
    – centralizarea rapoartelor tehnico-financiare de la beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile şi transmiterea acestora către C.N.P.;
    – organizarea şi susţinerea activităţii de consultanţa pentru persoanele eligibile prevăzute în program, inclusiv elaborarea contractelor-tip individuale pentru beneficiarii serviciilor de consultanţa.

    În contractul încheiat între C.N.P. şi responsabilul local se prevede şi cofinantarea a 50% din costurile eligibile legate de furnizarea serviciilor de consultanţa, cu condiţia ca acestea sa îndeplinească următoarele criterii:
    - să fie acordate numai persoanelor eligibile;
    – să fie servicii eligibile, şi anume: furnizarea de servicii juridice, de marketing, vânzări, financiare, alte servicii de consultanţa necesare pentru înfiinţarea unei întreprinderi şi realizarea unui plan de afaceri;
    – să fie furnizate pe bază de contracte încheiate între persoanele interesate şi responsabilul local.

    Pentru prestarea serviciilor de consultanţa responsabilii locali sunt plătiţi trimestrial de către C.N.P., pe baza costului unitar mediu convenit cu C.N.P. pentru furnizarea de servicii pe fiecare trimestru, inmultit cu numărul de persoane care participa la consultanţa.
    În acest sens, responsabilii locali vor transmite C.N.P.:
    - rapoarte lunare cu privire la desfăşurarea activităţilor, la rezultate, la numărul de persoane consiliate, al utilizarea resurselor financiare;
    – alte raportări (dacă este cazul);
    – raport final la doua luni după expirarea termenului contractului.

    Formularele-tip de raportare şi alte prevederi referitoare la desfăşurarea activităţii vor fi incluse în contractul încheiat între C.N.P. şi responsabilul local.
    Costuri eligibile pentru responsabilii locali:
    - costuri de personal;
    – costuri de transport;
    – contractare de servicii;
    – consumabile;
    – costuri pentru organizarea cursurilor;
    – costuri pentru prestarea serviciilor de consultanţa;
    – costuri administrative şi de secretariat.


    3.2. Programe de instruire destinate potenţialilor întreprinzători care doresc sa înfiinţeze o întreprindere mica sau mijlocie
    Condiţii de eligibilitate:
    - persoane fizice cu domiciliul într-o localitate-pilot şi care doresc sa demareze o afacere.

    Condiţii de participare:
    Persoanele fizice interesate trebuie să se adreseze responsabilului local, de la care pot ridica formularele-tip de înscriere. Acestea se completează prin dactilografiere şi se depun la sediul responsabilului local.
    În termen de 10 zile de la depunerea formularului-tip de înscriere, persoanele selectate vor primi un răspuns în care se vor preciza data, modalitatea de înscriere şi condiţiile de participare la cursurile de instruire.
    Cursurile de instruire durează doua luni şi se finalizează prin elaborarea planurilor de afaceri de către toţi participanţii.
    Evaluarea planurilor de afaceri va fi organizată de către responsabilul local. Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate vor fi informate, în scris, asupra rezultatului şi vor beneficia de un pachet complet de servicii de consultanţa pentru demararea afacerii şi pe parcursul întregii perioade de demarare.

    3.3. Pachet de servicii de consultanţa acordat potenţialilor întreprinzători care doresc sa înfiinţeze o întreprindere mica sau mijlocie
    Condiţii de eligibilitate:
    - participanţii la programul de instruire ale căror planuri de afaceri au fost selectate şi care au fost informati în scris de către responsabilul local;
    – persoane fizice care nu au participat la cursul de instruire, dar care au elaborat deja un plan de afaceri.

    Condiţii de participare:
    Persoanele care au fost selectate se vor prezenta la responsabilul local la termenul indicat în scrisoarea de răspuns, transmisă de către acesta. Fiecare persoana va fi repartizata unui consultant care o va sprijini în procesul de înfiinţare a noii întreprinderi.
    Persoanele care nu au participat la cursul de instruire se prezintă direct la responsabilul local şi completează un formular-tip, la care anexează planul de afaceri. Responsabilul local, în urma organizării şi evaluării planurilor de afaceri, va informa, în scris, persoanele selectate, care se vor prezenta la responsabilul local la termenul indicat în scrisoarea de răspuns. Fiecare persoana va fi repartizata unui consultant care o va sprijini în procesul de înfiinţare a noii întreprinderi.

    3.4. Ajutoare financiare nerambursabile pentru dezvoltarea instituţională a responsabililor locali
    Condiţii de participare:
    Responsabilii locali solicita de la C.N.P. formularul-tip pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, destinat dezvoltării instituţionale. Acest formular, completat, se depune la C.N.P. În termen de 15 zile de la data depunerii, C.N.P. va transmite o scrisoare de înştiinţare privind observaţiile comisiei de evaluare cu privire la suma solicitată şi la suma aprobată de către aceasta. Aceasta înştiinţare, împreună cu formularul-tip semnat de către responsabilul local devin contract între părţi.
    Costuri eligibile:
    - achiziţionarea echipamentelor şi a materialelor de birou;
    – costuri cu promovarea responsabilului local (elaborare de broşuri, materiale promotionale);
    – achiziţionarea de materiale informative, publicaţii şi cărţi de specialitate;
    – achiziţionarea de mic mobilier de birou.

    Sumele aprobate vor fi transferate de către C.N.P. pe baza contractului, astfel:
    - o primă transa de 40%, reprezentând avans spre decontare;
    – o transa finala de 60%, numai pe bază de decont de cheltuieli, însoţit de documente justificative, în original şi în copie (factura şi ordinul de plată vizat de banca plătitorului şi dovada receptionarii efective a bunurilor şi/sau a serviciilor care au făcut obiectul plăţii).

    Ajutoarele financiare nerambursabile nu vor depăşi suma de 100 milioane lei pentru fiecare solicitant.

    3.5. Ajutoare financiare nerambursabile pentru potentialii întreprinzători care doresc sa înfiinţeze o întreprindere mica sau mijlocie, sub forma de capital iniţial pentru demararea afacerii
    Condiţii de eligibilitate:
    - absolvenţi ai cursurilor de pregătire, al căror plan de afaceri a fost selectat şi recomandat de către responsabilul local, şi care au depus actele necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale;
    – persoane care au beneficiat de servicii de consultanţa, care au un plan de afaceri selectat şi recomandat de către responsabilul local şi care au depus actele necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale;
    – ajutorul financiar nerambursabil se acordă numai dacă din planul de afaceri rezultă necesitatea unor fonduri suplimentare pentru demararea afacerii, fondurile puse la dispoziţie de către potenţialul intreprinzator (după epuizarea tuturor resurselor disponibile) dovedindu-se a fi insuficiente.

    Condiţii de participare:
    Persoanele eligibile se adresează responsabilului local pentru obţinerea capitalului iniţial pentru demararea afacerii. Acestea vor completa un formular-tip, la care anexează planul de afaceri. În termen de 20 de zile de la data depunerii, solicitanţii ale căror planuri de afaceri au fost aprobate vor fi înştiinţaţi, în scris, de către responsabilul local.
    Pe baza recomandarii responsabilului local, C.N.P. va încheia un contract cu beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil. Sumele maxime aprobate nu vor depăşi 20 milioane lei şi ele vor fi virate într-o singura transa, imediat după semnarea contractului.
    Decontarea se face pe bază de documente justificative, în original şi în copie.
    Costuri eligibile:
    - acoperirea unei cote-părţi din capitalul social;
    – analize de piaţa;
    – strategii de dezvoltare a afacerii;
    – planificare financiară.

    Contractul stipulează condiţiile în care se utilizează fondul şi modul de raportare tehnico-financiară.

    3.6. Ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltării microintreprinderilor existente, pentru achiziţionarea de echipamente
    Asistenţa financiară pentru întreprinderile existente consta în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile exclusiv pentru cofinantarea achiziţionării de echipamente.
    Condiţii de eligibilitate:
    - microintreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi şi cu o durată de funcţionare de până la 2 ani;
    – se solicita achiziţionarea de echipamente;
    – se solicita un ajutor financiar nerambursabil de maximum 50% din costul total de achiziţie al echipamentului.

    Condiţii de participare:
    Întreprinderile eligibile se adresează responsabilului local pentru a completa formularul-tip de solicitare a ajutorului financiar nerambursabil pentru achiziţionarea de echipament, pe care îl depun împreună cu planul de afaceri la sediul responsabilului local.
    Întreprinderile eligibile vor fi contactate de către responsabilul local pentru detalii în ceea ce priveşte planul de afaceri.
    Planurile de afaceri care au recomandarea pozitiva a responsabilului local vor fi evaluate de către o comisie de evaluare.
    Întreprinderile ale căror planuri de afaceri şi solicitări de cofinantare a achiziţionării echipamentului au fost aprobate vor fi înştiinţate, în scris, de responsabilul local în termen de 30 de zile de la data depunerii solicitării.
    Beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil încheie un contract cu C.N.P., care stipulează condiţiile de finanţare şi modul de raportare.
    Întreprinzătorii pot primi un ajutor financiar nerambursabil pentru cofinantarea achiziţionării echipamentelor, în suma de 50-100 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea totală de achiziţie a acestora, care va fi plătită de către C.N.P. direct în contul furnizorilor de echipament în momentul în care întreprinzătorul face dovada ca a achitat 50% din valoarea facturii emise de către furnizor. În situaţia în care costul echipamentului conform facturii este mai mic decât costul aprobat iniţial în proiect, întreprinzătorii primesc 50% din costul real al echipamentului, în care este inclus şi transportul.
    Pentru achiziţionarea echipamentelor întreprinzătorii trebuie să prezinte cel puţin 3 oferte de la 3 furnizori diferiţi.

    4. Raportarea, monitorizarea şi evaluarea programului
    4.1. Raportarea
    Responsabilul local are obligaţia contractuală de a raporta C.N.P. stadiul în care se afla programul. În acest sens acesta va transmite:
    1. rapoarte tehnico-financiare lunare, întocmite pe baza raportarilor primite de la beneficiarii de asistenţa, prevăzuţi în program;
    2. raportări financiare, ori de câte ori se solicita aceasta de către C.N.P.
    C.N.P. are obligaţia contractuală de a raporta direct Consiliului pentru Reforma.


    4.2. Monitorizarea şi evaluarea
    Responsabilul local al programului răspunde, prin contract, de monitorizarea şi evaluarea programului pe plan local. Acesta va transmite trimestrial rapoarte de evaluare către C.N.P., care le va centraliza şi va elabora un raport la nivel naţional, pe care îl va inainta Consiliului pentru Reforma.
    C.N.P. poate contracta activitatea de monitorizare şi evaluare. Consiliul pentru Reforma va efectua cel puţin semestrial o evaluare independenta a programului, angajând în acest scop un expert care va întocmi rapoarte de evaluare şi va indica soluţii, în cazul în care se constata abateri de la programul de derulare prevăzut iniţial.

    5. Bugetul programului

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Bugetul │
│Denumirea programului/ │total │
│tipurile de asistenţă │(miliarde│
│ │lei) │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Stimularea înfiinţării de │ │
│întreprinderi mici şi │10 │
│mijlocii şi sprijinirea │ │
│noilor întreprinderi │ │
├──┬─────────────────────────┼─────────┤
│ │Asistenţă tehnică pentru │ │
│1.│implementarea │1 │
│ │programului, din care, │ │
│ │pentru: │ │
├──┼────┬────────────────────┼─────────┤
│ │1.1.│Consiliul pentru │0,1 │
│ │ │Reformă │ │
├──┼────┼────────────────────┼─────────┤
│ │ │Coordonatorul │ │
│ │1.2.│naţional al │0,6 │
│ │ │programului │ │
├──┼────┼────────────────────┼─────────┤
│ │1.3.│Responsabilul local │0,3 │
│ │ │al programului │ │
├──┼────┴────────────────────┼─────────┤
│ │Programe de instruire, │ │
│2.│organizate de │1 │
│ │responsabilul local │ │
├──┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Cofinanţarea serviciilor │ │
│3.│de consultanţă oferite de│0,2 │
│ │responsabilul local │ │
├──┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Ajutoare financiare │ │
│ │nerambursabile pentru │ │
│4.│dezvoltarea │0,6 │
│ │instituţională a │ │
│ │responsabilului local │ │
├──┼─────────────────────────┼─────────┤
│5.│Capitalul iniţial pentru │2 │
│ │demararea afacerii │ │
├──┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Cofinanţare pentru │ │
│6.│achiziţionarea de │5,2 │
│ │echipamente │ │
└──┴─────────────────────────┴─────────┘


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016