Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 775 din 26 octombrie 2017  pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 775 din 26 octombrie 2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 857 din 31 octombrie 2017
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 744/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia Electrică Aeriană, 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional situate pe raza a 4 unităţi administrativ-teritoriale, astfel: în judeţul Mehedinţi: comuna Gogoşu, comuna Gruia, comuna Jiana, oraşul Vânju Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza a 4 unităţi administrativ-teritoriale, astfel: în judeţul Mehedinţi: comuna Gogoşu, comuna Gruia, comuna Jiana, oraşul Vânju Mare, în cuantum total de 384,70 lei, şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 1 - capitolul 81.01 „Combustibili şi energie“ - titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.

    ART. 5
    Suma de 384,70 lei se virează de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    (1) Ministerul Economiei, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Ministerul Economiei are obligaţia înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 3.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“ se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul economiei,
                    Petre Iulian Nicolescu,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu
                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                     Adriana-Doina Pană
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 26 octombrie 2017.
    Nr. 775.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii,
    care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Linia Electrică Aeriană, 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET“

┌────┬─────────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Nume şi │ │ │Valoarea │
│Nr. │ │Unitatea │ │ │Nr. │ │ │prenume/ │Tip │Suprafaţa│stabilită în│
│crt.│Judeţul │administrativ-teritorială│Denumire │Categorie│stâlp│Tarlaua │Parcela│Denumirea │proprietate│(mp) │vederea │
│ │ │(UAT) │ │ │ │ │ │deţinătorului│ │ │exproprierii│
│ │ │ │ │ │ │ │ │terenului │ │ │(lei) │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│1 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Fâneaţă │1 │111 │1 │Consiliul │Privat │15 │73,60 │
│ │ │ │intravilan│ │ │ │ │Local Gogoşu │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│2 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │4 │174 │13 │Oprea Nicu │Privat │52 │15,60 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│3 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │4 │174 │13 │S.C. SIG │Privat │208 │62,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │SILVEN │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Teren │ │ │ │ │S.C. Agri │ │ │ │
│4 │Mehedinţi│Gruia │extravilan│Arabil │8 │43 │A29 │Terenuri - │Privat │18 │5,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │Teren │ │ │ │ │S.C. Agri │ │ │ │
│5 │Mehedinţi│Gruia │extravilan│Arabil │9 │43 │A16 │Terenuri - │Privat │40 │12,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│6 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │15 │147/1 │2 │Draghici E. │Privat │7 │2,10 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│7 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │20 │138/2 │7 │Sima Elena │Privat │3 │0,90 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│8 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │23c │69 │5 │Poponea │Privat │60 │18,00 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Dumitru │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│9 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │23d │69 │4 │Circiumarita │Privat │53 │15,90 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Elena │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│10 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Fâneaţă │25A │68 │1 │Găman Vasile │Privat │60 │18,00 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│11 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Fâneaţă │25B │68 │1 │Găman Vasile │Privat │60 │18,00 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│12 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │27n │67 │2 │Rusu Eugeniu │Privat │60 │18,00 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│13 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │28 │55,66 │1 │Mazilescu │Privat │20 │5,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Cristian │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Moise N. │ │ │ │
│14 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │29 │64 │3 │Angela/ │Privat │17 │5,10 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Burileanu N. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Florina │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│15 │Mehedinţi│Gogoşu │Teren │Arabil │32 │55 │1 │Proprietar │Privat │40 │11,70 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │incert │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│16 │Mehedinţi│Jiana │Teren │Arabil │33 │55,65 │1 │Mazilescu │Privat │20 │6,00 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Cristian │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│17 │Mehedinţi│Jiana │Teren │Arabil │34 │118 │79 │Goga Ion │Privat │18 │5,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│18 │Mehedinţi│Jiana │Teren │Arabil │49 │88 │40 │Simion Ion │Privat │11 │3,30 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│19 │Mehedinţi│Jiana │Teren │Arabil │50 │87 │32 │Bocse Dumitru│Privat │18 │5,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│20 │Mehedinţi│Jiana │Teren │Arabil │51 │85 │44 │Ragman │Privat │18 │5,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│21 │Mehedinţi│Jiana │Teren │Arabil │60 │53,55,56│43 │Burghel V. │Privat │20 │6,00 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│22 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │83 │13 │50 │Staicu Aura │Privat │18 │5,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│23 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │84 │25/5 │35 │Diga │Privat │18 │5,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Constantin │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│24 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │84 │25/5 │36 │Rugina │Privat │0 │0,00 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Frisinia │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│25 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │85 │25/4 │32 │Cracea Iulian│Privat │6 │1,80 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│26 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │85 │25/4 │33 │Vlaasel │Privat │9 │2,70 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Marius │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│27 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │86 │25/2 │12 │Radoi │Privat │7 │2,10 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│28 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │87 │27/3 │14 │Murgu Angela │Privat │22 │6,60 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│29 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │89 │27/1 │A27 │Tantaru Mihai│Privat │23 │6,90 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Movileanu │ │ │ │
│30 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │90 │28 │42 │Nicolae; │Privat │18 │5,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Movileanu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│31 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │92 │28/2 │19 │Toader │Privat │32 │9,60 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Valentin │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│32 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │93 │31/2 │19 │Moldoveanu │Privat │18 │5,40 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Ion │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│33 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │96 │32/2 │29 │Raducan │Privat │14 │4,20 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Constantin │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│34 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │96 │32/2 │30 + 31│Goldrag │Privat │5 │1,50 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │Constanta │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│35 │Mehedinţi│Vânju Mare │Teren │Arabil │99 │33 │38 │S.C. ROSWISS │Privat │47 │14,10 │
│ │ │ │extravilan│ │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────────┘


    TOTAL: 384,70

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016