Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 77 din 15 februarie 2019  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 15 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 138 din 21 februarie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) îndeplineşte atribuţiile de autoritate competentă, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor («Regulamentul privind ameliorarea animalelor»);"

    2. La articolul 3, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) efectuează un program de ameliorare pentru o anumită rasă, dacă nu există nicio societate de ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare cu animalele de reproducţie de rasă pură din rasa respectivă, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului;"

    3. La articolul 4, literele d)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) efectuează controale oficiale asupra operatorilor, respectiv societăţi de ameliorare, exploataţii de ameliorare, părţi terţe desemnate de societăţile de ameliorare sau exploataţiile de ameliorare, centre de colectare sau de depozitare a materialului seminal, centre de colectare sau producere a embrionilor, şi crescători de animale, pentru verificarea conformităţii cu normele prevăzute de legislaţia în vigoare;
e) elaborează proceduri pentru asigurarea şi verificarea caracterului adecvat, imparţialităţii, calităţii şi coerenţei controalelor oficiale şi a altor activităţi oficiale pe care le desfăşoară, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei sau prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după caz;
f) controlează îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de autorizare şi/sau acreditare a organizaţiilor şi/sau asociaţiilor, precum şi a prestatorilor de servicii implicate/implicaţi în organizarea şi desfăşurarea activităţii de ameliorare şi reproducţie la animale;"

    4. La articolul 4, literele g) şi k) se abrogă.
    5. La articolul 4, literele i) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) participă în comisiile de bonitare a animalelor din ferme de elită;
    ……………………………………………….....…………………
    l) reprezintă organul abilitat de stat în domeniu care constată contravenţiile şi aplică sancţiuni contravenţionale în domeniul său de competenţă şi instituie alte măsuri adecvate de natură administrativă pentru prevenirea şi remedierea cazurilor de neconformitate."

    6. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Recunoaşteri, autorizări, certificări, atestări, avize aprobări în zootehnie
"

    7. La articolul 5, literele a), b), e), f) şi i) se modifică şi vor aveaurmătorulcuprins:
    "a) recunoaşte societăţile de ameliorare şi exploataţiile de ameliorare în scopul desfăşurării unui program de ameliorare cu animale de reproducţie de rasă pură înscrise în registrul genealogic/registrele genealogice sau a unui program de ameliorare cu porci de reproducţie hibrizi înregistraţi în registrul zootehnic/registrele zootehnice condus/conduse sau înfiinţat/înfiinţate de aceasta;
b) autorizează din punct de vedere zootehnic:
    (i) centrele de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal;
    (ii) centrele de depozitare şi comercializare de embrioni şi material seminal congelat;
    (iii) centrele pentru colectarea sau producerea de embrioni la animale.
    ……………………………………………….....…………………
    e) autorizează, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului, părţile terţe cărora li s-a externalizat testarea performanţelor sau evaluarea genetică de către societăţile de ameliorare sau exploataţiile de ameliorare;
    f) autorizează stupinele de elită şi stupinele de multiplicare, acordă codurile de identificare pentru stupine;
    ……………………………………………….....…………………
    i) aprobă programele de ameliorare cu animale de reproducţie desfăşurate de societăţile de ameliorare şi exploataţiile de ameliorare recunoscute;"

    8. La articolul 5, după litera i) se introduc două noi litere, literele i^1) şi i^2), cu următorul cuprins:
    "i^1) asigură menţinerea biodiversităţii genetice pentru toate speciile de animale prin reorganizarea şi dezvoltarea băncii naţionale de gene animale;
i^2) codifică reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale;"

    9. La articolul 5, literele g), l) şi m) seabrogă.
    10. La articolul 6, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) realizarea obiectivelor programelor de ameliorare aprobate desfăşurate de societăţi de ameliorare şi/sau exploataţii de ameliorare recunoscute;
b) testarea performanţelor şi corectitudinea evaluării genetice pentru animalele de reproducţie cuprinse în programele de ameliorare aprobate;"

    11. La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) remedierea cazurilor de neconformitate şi modifică, suspendă sau revocă măsurile luate în funcţie de gravitatea cazului de neconformitate şi a unor dovezi clare care atestă respectarea din nou a cerinţelor, potrivit procedurilor specifice aprobate prin decizia directorului general al Agenţiei;"

    12. La articolul 6, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) identificarea stupinelor şi stupilor - constituie şi actualizează baza de date naţională apicolă;"

    13. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    Agenţia creează o platformă pentru stocarea şi gestionarea tuturor informaţiilor din domeniul de activitate şi dezvoltă sistemul informatic pentru conservarea şi ameliorarea speciilor de animale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea zootehniei nr. 32/2019."

    14. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Potrivit domeniului său de activitate, în condiţiile legii şi cu respectarea legislaţiei în domeniul concurenţial, Agenţia efectuează în laboratoarele proprii, contra cost:
    a) analiza laptelui crud;
    b) teste de biologie moleculară şi teste de genotipizare a scrapiei;
    c) verificarea parametrilor fizico-chimici ai laptelui şi ai produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri;
    d) expertiza capacităţii de fertilizare a materialului seminal;
    e) analiza calităţii furajelor;
    f) analiza calităţii lânii.
    (2) Agenţia certifică prin buletine de analiză/expertiză rezultatele obţinute la analizele/testele/expertizele prevăzute la alin. (1)."

    15. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Agenţia prestează contra cost următoarele servicii:
    a) eliberează paşapoarte duplicat şi înlocuitor pentru ecvidee;
    b) produce cu instalaţiile proprii şi livrează agent criogenic lichid;
    c) organizează şi desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cursuri de formare, specializare şi perfecţionare profesională în cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie, precum şi evaluarea pentru certificarea competenţelor profesionale în cadrul centrului de evaluare a competenţelor profesionale, pentru ocupaţia operator însămânţări artificiale la animale;
    d) pune la dispoziţie aplicaţia web aferentă Sistemului informatic pentru conservarea şi ameliorarea speciilor de animale - SICASA pentru a fi accesată de către societăţile de ameliorare recunoscute şi părţile terţe autorizate de Agenţie."

    16. La articolul 9, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare, specializare şi perfecţionare profesională, precum şi evaluarea pentru certificarea competenţelor profesionale, pentru ocupaţia operator însămânţări artificiale la animale, se stabilesc prin decizie a directorului general, în condiţiile legii.
    ..................................................................................................
(5) Agenţia colaborează cu unităţi din domeniul cercetării ştiinţifice, institutele de învăţământ superior de profil, societăţi de ameliorare, exploataţii de ameliorare, centre de colectare autorizate şi alte autorităţi competente, în scopul dezvoltării, pe baza protocoalelor de colaborare, a noi programe de promovare în domeniul zootehnic, inclusiv a programului de producere a embrionilor în România."

    17. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Activităţile pentru colectarea sau producerea de embrioni se efectuează în cadrul centrelor pentru colectarea sau producerea de embrioni."

                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Alexandru-Victor Micula,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 15 februarie 2019.
    Nr. 77.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016