Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 766 din 18 octombrie 2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 766 din 18 octombrie 2017  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017     Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 766 din 18 octombrie 2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Centrul de Analiză şi Strategie“ se modifică şi se înlocuieşte cu denumirea „Departamentul pentru Strategii Guvernamentale“.
    2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Suma de 3.300 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

    3. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2), pe baza propunerii asumate de consilierul de stat care conduce Departamentul pentru Strategii Guvernamentale şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice.
(2) Departamentul pentru Strategii Guvernamentale justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat şi aprobate de ordonatorul principal de credite."

    4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Roxana-Cezarina Bănică
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 18 octombrie 2017.
    Nr. 766.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2017)
    REPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA
    sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a
    la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
    ART. 1
    Suma de 1.300 mii lei prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni realizate de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale independent sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) organizarea şi participarea la proiecte, acţiuni, evenimente de comunicare şi/sau campanii de informare publică şi promovare a imaginii, istoriei, culturii şi intereselor româneşti, desfăşurate în ţară şi peste hotare;
    b) organizarea de consultări şi dezbateri publice, de evenimente şi campanii de informare referitoare la strategii, programe şi politici publice guvernamentale şi/sau subiecte şi teme de actualitate în plan intern şi/sau european/internaţional, precum şi de acţiuni destinate diseminării informaţiilor de interes public privind actul de guvernare şi politicile guvernamentale;
    c) achiziţionarea/realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a unor materiale de prezentare şi promovare a României şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale, precum şi a unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la politicile guvernamentale şi la politicile UE (cărţi, broşuri, publicaţii periodice, enciclopedii, dicţionare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită şi obiecte de vestimentaţie, materiale promoţionale şi alte materiale);
    d) organizarea, finanţarea şi participarea la seminare, colocvii, schimburi de experienţă, vizite de documentare, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, evenimente publice şi reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv acţiuni şi proiecte organizate de instituţii UE sau organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de guvernare şi a susţinerii comunicării europene;
    e) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri) în scopul asigurării informării publice cu privire la actul de guvernare şi a susţinerii proiectelor şi acţiunilor de promovare a culturii, identităţii şi intereselor româneşti, în ţară şi peste hotare;
    f) sprijinirea dotării şcolilor, catedrelor şi bibliotecilor folosite şi/sau frecventate de vorbitori de limbă română în terţe state cu materiale de promovare a limbii şi culturii române, prin achiziţia şi distribuirea de astfel de materiale (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, manuale şcolare, atlase, hărţi, CD-uri, DVD-uri şi altele) către autorităţile abilitate ale ţărilor respective, conform acordurilor bilaterale încheiate cu statele în cauză;
    g) susţinerea financiară a Programului de internship al Guvernului României;
    h) susţinerea financiară a proiectelor şi acţiunilor iniţiate şi implementate, conform reglementărilor legale în vigoare, de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;
    i) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare.


    ART. 2
    Suma de 2.000 mii lei prevăzută la lit. d) „Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni realizate de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale, inclusiv a proiectelor şi acţiunilor realizate în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme şi organizaţii internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, inclusiv acţiuni şi proiecte desfăşurate în ţară sau în străinătate şi dedicate marcării unor evenimente semnificative pentru istoria, cultura şi identitatea naţională;
    b) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, spectacole, evenimente publice desfăşurate în ţară şi în străinătate şi având ca obiectiv promovarea unor măsuri, proiecte, programe şi strategii guvernamentale de interes naţional şi european, inclusiv sprijinirea procesului de reformă a administraţiei publice din România şi dezvoltarea colaborării cu mediul asociativ;
    c) achiziţionarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor şi strategiilor guvernamentale, inclusiv în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor publice şi, respectiv, sprijinirea liberului acces la informaţii de interes public şi a transparenţei decizionale în administraţia publică;
    d) achiziţionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental;
    e) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv în colaborare cu organisme private, structuri de tip asociativ şi instituţii din ţară şi din străinătate;
    f) invitarea în România a reprezentanţilor unor instituţii academice şi de cercetare, a unor experţi şi consultanţi în domeniile de activitate specifice Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, a reprezentanţilor unor instituţii de media, ai unor organizaţii neguvernamentale internaţionale, instituţii europene sau state membre UE;
    g) susţinerea financiară a proiectelor şi acţiunilor iniţiate şi implementate, conform reglementărilor legale în vigoare, de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;
    h) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare.


    ART. 3
    Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 se pot acoperi următoarele cheltuieli:
    a) cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfăşoară activităţi specifice Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfăşoară activităţi specifice Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) masă în barem de 85 lei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice categoria maximum 3 stele pentru participanţii la acţiunile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte structuri, instituţii şi/sau organizaţii din ţară sau străinătate;
    d) trataţii la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţii din ţară sau străinătate, oferite de consilierul de stat, precum şi pentru invitaţii acestuia la evenimente şi acţiuni organizate de către Departamentul pentru Strategii Guvernamentale, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;
    e) transport intern şi internaţional pentru participanţii la acţiunile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte instituţii şi/sau organizaţii din ţară sau străinătate, precum şi transport intern şi internaţional pentru diverse echipamente şi materiale (costume, decoruri, instrumente, aparatură tehnică, exponate) necesare pentru desfăşurarea acţiunilor şi proiectelor menţionate;
    f) burse, taxe de participare la diverse conferinţe, reuniuni, summituri, congrese, seminare, spectacole, concursuri şi alte evenimente şi manifestări desfăşurate în ţară sau în străinătate, taxe de vizitare a unor obiective cultural-turistice din România sau din străinătate, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale, poliţe de asigurare pentru obiecte de artă, exponate muzeale şi artefacte culturale aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice;
    g) onorarii pentru prestaţii artistice şi cultural-ştiinţifice, respectiv pentru solişti, interpreţi de muzică (voce), instrumentişti (violonişti, pianişti etc.), şefi orchestră, şefi partidă, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, coordonatori muzicali, coordonatori artistici, coregrafi, balerini, dansatori, performeri, actori profesionişti sau amatori, regizori, scenarişti, recuziteri şi alt personal tehnico-administrativ, concert-maeştri, regizori scenă, ilustratori muzicali, scriitori, poeţi, artişti plastici (pictori, sculptori, desenatori, graficieni etc.) şi alţi specialişti şi creatori în domeniul artei şi culturii, inclusiv artişti şi meşteri populari, artizani şi meşteşugari, precum şi pentru lectori şi conferenţiari invitaţi să susţină conferinţe şi prelegeri publice în domeniile în care sunt recunoscuţi ca specialişti, în limita maximă a sumei de 15.000 de lei brut/persoană;
    h) achiziţia de servicii de realizare a unor sondaje de opinie, studii, cercetări, analize şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, de realizare de campanii de informare publică şi promovare a imaginii în ţară şi în străinătate, achiziţia de servicii de realizare şi administrare site-uri de internet, precum şi achiziţia de abonamente la publicaţii din ţară şi din străinătate;
    i) achiziţia de filme documentare, filme artistice, filme de scurt-metraj, filme de animaţie, filme de promovare şi videoclipuri pe diverse suporturi (casete, peliculă, CD, DVD, flash-uri USB ş.a.), precum şi achiziţia de servicii de producţie şi conexe destinate realizării unor astfel de materiale audiovideo, inclusiv în cadrul unor parteneriate încheiate cu instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale, respectiv achiziţia de servicii de multiplicare şi distribuire a producţiilor şi materialelor menţionate mai sus, în ţară şi în străinătate;
    j) achiziţia, realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate de materiale de promovare şi obiecte promoţionale: cărţi, broşuri, publicaţii periodice, enciclopedii, dicţionare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVDuri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită şi obiecte de vestimentaţie, materiale promoţionale şi alte materiale;
    k) achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv chirie, servicii de organizare a evenimentelor, conferinţelor, expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, festivalurilor, spectacolelor, congreselor şi a altor manifestări publice, servicii fotografice şi video profesionale şi de procesare şi editare foto/video, servicii de scriere/printare şi multiplicare multimedia (pe CD, DVD, alte suporturi digitale), servicii de traducere (text, simultană, subtitrare), servicii de închiriere a standurilor la diverse manifestări şi de amenajare şi decorare a spaţiilor unde acestea se desfăşoară, achiziţia materialelor de birotică şi închirierea aparaturii tehnice necesare desfăşurării manifestărilor respective, precum şi achiziţia altor servicii şi bunuri mobile.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016