Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 763 din 11 octombrie 2017  pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 763 din 11 octombrie 2017 pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 836 din 23 octombrie 2017
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) şi ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 312 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, denumit în continuare Consiliul, organism consultativ fără personalitate juridică.
    (2) Consiliul este condus de prim-ministrul României şi are componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (3) Membrii Consiliului pot fi reprezentaţi la şedinţele acestuia de o persoană desemnată cu funcţie de secretar de stat, funcţie cu rang de secretar de stat sau altă funcţie de conducere din cadrul instituţiei pe care o reprezintă.
    (4) La lucrările Consiliului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai Băncii Naţionale a României şi ai mediului academic şi, în funcţie de tematică, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice sau experţi.

    ART. 2
    Consiliul are ca obiectiv elaborarea mandatului general privind poziţia României în contextul negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, denumit în continuare CFM. Mandatul general cuprinde elemente de poziţionare a României în cadrul negocierilor CFM atât pentru componenta de venituri, cât şi pentru cea de cheltuieli, respectiv alocări ale bugetului european.

    ART. 3
    Principiile generale care stau la baza activităţii Consiliului sunt următoarele:
    a) formularea unei poziţii unice, coerente şi fundamentate, care să ofere flexibilitate delegaţiilor României în cadrul negocierilor la nivel european şi în dialogul cu alte state membre;
    b) asigurarea consultării transparente cu partenerii sociali cu privire la diversele paliere de negociere subsumate şi/sau incidente problematicii CFM, pentru a asigura o reflectare unitară, coerentă şi comprehensivă a tuturor aspectelor sectoriale incidente în documentul de poziţionare a României;
    c) comunicarea operativă şi eficientă în cadrul Consiliului ori de câte ori este necesară exprimarea rapidă a unei poziţii pe tema CFM, în primul rând telefonic, prin e-mail sau fax.


    ART. 4
    (1) Consiliul are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) analizarea propunerilor formulate în plan naţional şi european în contextul negocierilor privind CFM şi evaluarea impactului economic, financiar, social şi de mediu al acestora asupra României;
    b) stabilirea priorităţilor României şi formularea poziţiei naţionale în contextul evoluţiilor la nivel european privind negocierile pentru CFM, pe baza analizei efectuate;
    c) actualizarea constantă a priorităţilor României şi a poziţiei naţionale în contextul evoluţiilor la nivel european privind negocierile pentru CFM;
    d) organizarea de consultări cu partenerii sociali, mediul academic şi cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru a lua în considerare interesele tuturor părţilor în formularea poziţiei naţionale a României în contextul negocierilor privind CFM;
    e) stabilirea strategiei de promovare a poziţiei naţionale la nivel european în dialogul cu instituţiile europene şi cu celelalte state membre;
    f) alte acţiuni şi iniţiative care să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiţii a obiectivului prevăzut la art. 2.

    (2) Consiliul urmăreşte definirea strategiei de gestionare a acestui dosar din perspectiva rolului României de preşedinţie rotativă a Consiliului UE pentru primul semestru al anului 2019.

    ART. 5
    Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene şi structurile din subordine, sprijină activitatea Consiliului prin corelarea fundamentărilor şi soluţiilor tehnice ale Consiliului cu direcţiile de politică externă şi de politică generală europeană şi naţională.

    ART. 6
    Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă de lucru, prin decizie a Consiliului.

    ART. 7
    (1) În subordinea Consiliului funcţionează Grupul de lucru tehnic, ca organism permanent de lucru al Consiliului, denumit în continuare Grup de lucru.
    (2) Grupul de lucru este format din reprezentanţii ministerelor şi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăzute în anexă, la nivel de director general/director şi expert, şi este coordonat, la nivel tehnic, de reprezentantul, la nivel decizional, al Ministerului Finanţelor Publice şi la nivel politic de ministrul delegat pentru afaceri europene.
    (3) În formularea mandatelor de poziţie şi soluţiilor tehnice, Grupul de lucru consultă experţii din cadrul Reprezentanţei permanente a României la UE.
    (4) În funcţie de necesitatea colaborării cu alte autorităţi sau instituţii publice şi cu mediul academic pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2), coordonatorul Grupului de lucru solicită, cu consultarea ministrului delegat pentru afaceri europene, participarea acestora, în calitate de invitaţi, la activităţile Grupului de lucru.
    (5) În funcţie de tematică, în cazul în care contribuţia unei autorităţi sau instituţii publice, alta decât cea prevăzută în anexă, este relevantă şi necesară, coordonatorul la nivel tehnic al Grupului de lucru poate solicita respectivei autorităţi sau instituţii publice, cu consultarea ministrului delegat pentru afaceri europene, desemnarea unui reprezentant în cadrul Grupului de lucru.
    (6) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de Ministerul Finanţelor Publice, iar fondurile necesare funcţionării acestuia, precum şi personalul aferent se asigură de către această structură.
    (7) Structura, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Grupului de lucru şi ale secretariatului acestuia se stabilesc prin regulament propriu, care este aprobat de Consiliu.

    ART. 8
    Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale."

    2. La anexa nr. 1 „Consilii interministeriale permanente. Componenţă şi conducere“, după punctul XIV se introduce un nou punct, punctul XV, cu următorul cuprins:
    "

┌────────────────┬───────────────────┬───────────────┐
│CONSILIUL │COMPONENŢĂ │CONDUCERE │
│PERMANENT │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ │1. Prim-ministrul │ │
│ │2. │ │
│ │Viceprim-ministrul │ │
│ │fără portofoliu │ │
│ │3. │ │
│ │Viceprim-ministrul,│ │
│ │ministrul │ │
│ │dezvoltării │ │
│ │regionale, │ │
│ │administraţiei │ │
│ │publice şi │ │
│ │fondurilor europene│ │
│ │4. │ │
│ │Viceprim-ministrul,│ │
│ │ministrul mediului │ │
│ │5. Secretarul │ │
│ │general al │ │
│ │Guvernului │ │
│ │6. Ministrul │ │
│ │afacerilor externe │ │
│ │7. Ministrul │ │
│ │delegat pentru │ │
│ │afaceri europene │ │
│ │8. Ministrul │ │
│ │finanţelor publice │ │
│ │9. Ministrul │ │
│ │delegat pentru │ │
│ │fonduri europene │ │
│ │10. Ministrul │ │
│ │economiei │ │
│ │11. Ministrul │ │
│ │agriculturii şi │ │
│ │dezvoltării rurale │ │
│„XV. Consiliul │12. Ministrul │ │
│interministerial│turismului │ │
│privind │13. Ministrul │ │
│negocierile │transporturilor │ │
│pentru Cadrul │14. Ministrul │ │
│Financiar │educaţiei naţionale│ │
│Multianual al │15. Ministrul │Prim-ministrul“│
│Uniunii Europene│afacerilor interne │ │
│post 2020 şi │16. Ministrul │ │
│pentru │apărării naţionale │ │
│următoarele │17. Ministrul │ │
│cadre financiare│muncii şi justiţiei│ │
│multianuale │sociale │ │
│ │18. Ministrul │ │
│ │culturii şi │ │
│ │identităţii │ │
│ │naţionale │ │
│ │19. Ministrul │ │
│ │comunicaţiilor şi │ │
│ │societăţii │ │
│ │informaţionale │ │
│ │20. Ministrul │ │
│ │justiţiei │ │
│ │21. Ministrul │ │
│ │pentru mediul de │ │
│ │afaceri, comerţ şi │ │
│ │antreprenoriat │ │
│ │22. Ministrul │ │
│ │sănătăţii │ │
│ │23. Ministrul │ │
│ │energiei │ │
│ │24. Ministrul │ │
│ │cercetării şi │ │
│ │inovării │ │
│ │25. Ministrul │ │
│ │tineretului şi │ │
│ │sportului │ │
│ │26. Ministrul │ │
│ │apelor şi pădurilor│ │
│ │27. Preşedintele │ │
│ │Comisiei Naţionale │ │
│ │de Prognoză │ │
│ │28. Preşedintele │ │
│ │Institutului │ │
│ │Naţional de │ │
│ │Statistică │ │
└────────────────┴───────────────────┴───────────────┘

"

                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ion-Marcel Ciolacu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mihai Busuioc
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Alexandru Victor Micula,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Cristian-Gabriel Winzer,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat
                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
                    administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu
                    Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
                    Ilan Laufer
                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Rovana Plumb
                    Ministrul economiei,
                    Gheorghe Şimon
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Ministrul energiei,
                    Toma-Florin Petcu
                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Adriana-Doina Pană
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius Adrian Rîndunică,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    Alexandru Pugna,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul educaţiei naţionale,
                    Petru Andea,
                    secretar de stat
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Puiu-Lucian Georgescu
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Lucian Şova
                    Ministrul tineretului şi sportului,
                    Marius-Alexandru Dunca
                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Mihai-Viorel Fifor
                    Ministrul turismului,
                    Mircea-Titus Dobre

    Bucureşti, 11 octombrie 2017.
    Nr. 763.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Consiliului interministerial privind negocierile pentru
    Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020
    şi pentru următoarele cadre financiare multianuale
    1. Prim-ministrul
    2. Viceprim-ministrul fără portofoliu
    3. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene
    4. Viceprim-ministrul, ministrul mediului
    5. Secretarul general al Guvernului
    6. Ministrul afacerilor externe
    7. Ministrul delegat pentru afaceri europene
    8. Ministrul finanţelor publice
    9. Ministrul delegat pentru fonduri europene
    10. Ministrul economiei
    11. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
    12. Ministrul turismului
    13. Ministrul transporturilor
    14. Ministrul educaţiei naţionale
    15. Ministrul afacerilor interne
    16. Ministrul apărării naţionale
    17. Ministrul muncii şi justiţiei sociale
    18. Ministrul culturii şi identităţii naţionale
    19. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale
    20. Ministrul justiţiei
    21. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat
    22. Ministrul sănătăţii
    23. Ministrul energiei
    24. Ministrul cercetării şi inovării
    25. Ministrul tineretului şi sportului
    26. Ministrul apelor şi pădurilor
    27. Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză
    28. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016