Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 76 din 23 noiembrie 2015  privind bugetul Senatului pe anul 2016    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 23 noiembrie 2015 privind bugetul Senatului pe anul 2016

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 25 noiembrie 2015

    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

    Senatul adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Bugetul Senatului pe anul 2016, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 129.468 mii lei, din care:

    a) Cheltuieli curente 122.668 mii lei
    din care:
    - cheltuieli de personal 93.536 mii lei
    - bunuri şi servicii 26.500 mii lei
    - transferuri între unităţi ale
    administraţiei publice 1.082 mii lei
    - alte transferuri 1.550 mii lei
    b) Cheltuieli de capital 6.800 mii lei


    (2) Detalierea bugetului pe anul 2016 pe structura clasificaţiei bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senat cuprinde la venituri suma de 350 mii lei, iar la cheltuieli suma de 550 mii lei.
    (2) Veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilităţi înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.
    (3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.
    (4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.
    (5) Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii al Senatului pe anul 2016, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 3
    Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice şi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2016.

    Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 23 noiembrie 2015.
    Nr. 76.


    ANEXA 1

    SENATUL
                              BUGETUL PE ANUL 2016
                       (sume alocate din bugetul de stat)

                                                                    -mii lei-
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
 │ │ │ BUGET │
 │ DENUMIREA INDICATORILOR │ COD │ 2016 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │ A │ B │ 1 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │CHELTUIELI - TOTAL │ 50.01 │ 129.468 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.01.01 │ 122.668 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │I. CHELTUIELI - TOTAL - (1+2) │ 51.01 │ 129.468 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │1. CHELTUIELI CURENTE │ 51.01.01 │ 122.668 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 93.536 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Cheltuieli salariale în bani, din care: │ 10.01 │ 80.850 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Salarii de bază │ 10.01.01 │ 51.178 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Sporuri pentru condiţii de muncă │ 10.01.05 │ 1.980 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara │ 10.01.12 │ 600 │
 │unităţii │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Indemnizaţii de delegare │ 10.01.13 │ 24.242 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte drepturi salariale în bani │ 10.01.30 │ 2.850 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Cheltuieli salariale în natură │ 10.02 │ 84 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Locuinţă de serviciu folosită de salariat │ 10.02.04 │ 84 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Contribuţii │ 10.03 │ 12.602 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 10.03.01 │ 8.849 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10.03.02 │ 280 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 10.03.03 │ 2.913 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii de asigurări pentru accidente de │ 10.03.04 │ 84 │
 │muncă şi boli profesionale │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10.03.06 │ 476 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ 26.500 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Bunuri şi servicii │ 20.01 │ 9.378 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Furnituri de birou │ 20.01.01 │ 193 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Materiale pentru curăţenie │ 20.01.02 │ 155 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 20.01.03 │ 3.600 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Apă, canal şi salubritate │ 20.01.04 │ 840 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Carburanţi şi lubrifianţi │ 20.01.05 │ 1.870 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Piese de schimb │ 20.01.06 │ 281 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Transport │ 20.01.07 │ 5 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Poştă, telecom, radio, tv, Internet │ 20.01.08 │ 363 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Materiale şi prestări servicii cu caracter │ 20.01.09 │ 1.417 │
 │funcţional │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 20.01.30 │ 654 │
 │funcţionare │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Reparaţii curente │ 20.02 │ 3.920 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.05 │ 353 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte obiecte de inventar │ 20.05.30 │ 353 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Deplasări, detaşări, transferări │ 20.06 │ 10.709 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Deplasări interne, detaşări, transferări │ 20.06.01 │ 9.809 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Deplasări în străinătate │ 20.06.02 │ 900 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20.11 │ 261 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Consultanţă şi expertiză │ 20.12 │ 5 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Pregătire profesională │ 20.13 │ 160 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Protecţia muncii │ 20.14 │ 62 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Alte cheltuieli │ 20.30 │ 1.652 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Protocol şi reprezentare │ 20.30.02 │ 568 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Prime de asigurare non-viaţă │ 20.30.03 │ 709 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Fondul Preşedintelui │ 20.30.07 │ 200 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.30.30 │ 175 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 51 │ 1.082 │
 │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Transferuri curente │ 51.01 │ 1.082 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Transferuri către instituţii publice │ 51.01.01 │ 1.082 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI │ 55 │ 1.550 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Transferuri curente în străinătate │ 55.02 │ 1.550 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ 55.02.01 │ 1.550 │
 │internaţionale │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │2. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 6.800 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 6.800 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Active fixe │ 71.01 │ 6.430 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Construcţii │ 71.01.01 │ 3.205 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 71.01.02 │ 3.024 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ 71.01.03 │ 141 │
 │corporale │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte active fixe │ 71.01.30 │ 60 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 71.03 │ 370 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┤
 │ Cod capitol Denumire capitol Număr de posturi în anul 2016│
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 51.01 AUTORITĂŢI PUBLICE 920 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    SENATUL

                              BUGETUL PE ANUL 2016
   (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)


                                                                  - mii lei -
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
 │ │ │ BUGET │
 │ DENUMIREA INDICATORILOR │ COD │ 2016 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │ A │ B │ 1 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 0001.10 │ 350 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │I. VENITURI CURENTE │ 0002 │ 350 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │C. VENITURI NEFISCALE │ 2900 │ 350 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 3300.10 │ 350 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE │ 3310 │ 350 │
 │ACTIVITĂŢI │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Venituri din prestări servicii │ 3310.08 │ 320 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ 3310.50 │ 30 │
 │activităţi │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 5010 │ 550 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │CHELTUIELI CURENTE │ 5010.01 │ 535 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 255 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Cheltuieli salariale în bani, din care: │ 10.01 │ 215 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Salarii de bază │ 10.01.01 │ 158 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Sporuri pentru condiţii de muncă │ 10.01.05 │ 12 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara │ 10.01.12 │ 40 │
 │unităţii │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte drepturi salariale în bani │ 10.01.30 │ 5 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Contribuţii │ 10.03 │ 40 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 10.03.01 │ 27 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10.03.02 │ 1 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 10.03.03 │ 9 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii de asigurări pentru accidente de │ 10.03.04 │ 1 │
 │muncă şi boli profesionale │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10.03.06 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ 280 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Bunuri şi servicii │ 20.01 │ 122 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Furnituri de birou │ 20.01.01 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Materiale pentru curăţenie │ 20.01.02 │ 5 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 20.01.03 │ 80 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Apă, canal şi salubritate │ 20.01.04 │ 10 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Materiale şi prestări servicii cu caracter │ 20.01.09 │ 20 │
 │funcţional │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 20.01.30 │ 5 │
 │funcţionare │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Reparaţii curente │ 20.02 │ 3 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.05 │ 35 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte obiecte de inventar │ 20.05.30 │ 35 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Cărţi, publicaţii, materiale documentare │ 20.11 │ 20 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Consultanţă şi expertiză │ 20.12 │ 5 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Pregătire profesională │ 20.13 │ 10 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Alte cheltuieli │ 20.30 │ 85 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Reclamă şi publicitate │ 20.30.01 │ 10 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Protocol şi reprezentare │ 20.30.02 │ 5 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.30.30 │ 70 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 15 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 15 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │Active fixe │ 71.01 │ 15 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 │- Alte active fixe │ 71.01.30 │ 15 │
 └──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘


    NOTĂ: Deficitul se acoperă din disponibilităţile înregistrate la finele anilor precedenţi.

                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice