Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 759 din 11 octombrie 2017  privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 759 din 11 octombrie 2017 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Se aprobă modificarea descrierii tehnice, adresei şi denumirii, după caz, ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 octombrie 2017.
    Nr. 759.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului
    şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    pentru care se actualizează valoarea de inventar şi se modifică, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi adresa

┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┐
│ │Nr. MFP şi │Administrator│ │ │ │Valoarea │
│Nr. │codul de │(denumire, │Denumirea │Descrierea │Adresa │de │
│crt.│clasificare│CUI) │ │tehnică │ │inventar │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │Municipiul │ │
│ │ │Direcţia │ │construită - │Satu Mare, │ │
│ │MF 102419 │pentru │Clădire │623,83 mp │Str. 1 │ │
│1 │Cod 8.29.08│Agricultură │administrativă│Suprafaţă teren│Decembrie │49.595 │
│ │ │Satu Mare - │ │- 109 mp CF │1918 nr. │ │
│ │ │CUI 3897351 │ │155997 │13, judeţul│ │
│ │ │ │ │ │Satu Mare │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │1.133 mp │ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │
│ │ │ │ │3.399 mp Regim │ │ │
│ │ │ │ │de înălţime - │ │ │
│ │ │ │ │S+P+et. 1 │Municipiul │ │
│ │ │Direcţia │ │Suprafaţă teren│Brăila, │ │
│ │MF 37287 │pentru │Sediu DAJ │- 3.109 mp; │Calea │ │
│2 │Cod 8.28.10│Agricultură │Brăila + │Suprafaţă utilă│Călăraşilor│4.140.100│
│ │ │Brăila - CUI │garaje │- 2.035,91 mp, │nr. 50, │ │
│ │ │4343087 │ │cote-părţi │judeţul │ │
│ │ │ │ │comune - │Brăila │ │
│ │ │ │ │1.391,57 mp │ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │garaje - 155 mp│ │ │
│ │ │ │ │CF nr. 77894, │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │77894-C1-U9-U11│ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Direcţia │ │Suprafaţă │Comuna │ │
│ │ │pentru │Clădire │construită - │Verneşti, │ │
│3 │MF 36343 │Agricultură │administrativă│514 mp P │satul │475.076 │
│ │Cod 8.28.10│Buzău - CUI │cu anexe │Suprafaţă teren│Nişcov nr. │ │
│ │ │4233858 │ │- 4.570 mp CF │9, judeţul │ │
│ │ │ │ │nr. 22813 │Buzău │ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┘┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────────────┬───────────────┬────────┐
│ │Nr. MFP şi │ │ │ │ │Valoarea│
│Nr. │codul de │Administrator │Denumirea │Descrierea │Adresa │de │
│crt.│clasificare│(denumire, CUI)│ │tehnică │ │inventar│
│ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │Direcţia pentru│Clădire │construită - 322 │Municipiul │ │
│ │MF 62550 │Agricultură │pavilion - │mp P+1+M │Bistriţa, │ │
│4 │Cod 8.29.08│Bistriţa-Năsăud│Casa │Suprafaţă │localitatea │666.052 │
│ │ │- CUI 4347461 │Agronomului│desfăşurată - 966│Unirea, judeţul│ │
│ │ │ │ │mp Nr. cad. │Bistriţa-Năsăud│ │
│ │ │ │ │56072-C1 │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Direcţia pentru│ │Suprafaţă teren │Municipiul │ │
│ │MF 99393 │Agricultură │ │curţi-construcţii│Bistriţa, │ │
│5 │Cod 8.05.03│Bistriţa-Năsăud│Teren │- 1.925 mp CF nr.│localitatea │115.211 │
│ │ │- CUI 4347461 │ │56072 │Unirea, judeţul│ │
│ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │Direcţia pentru│ │construită - 190 │Municipiul │ │
│ │MF 34065 │Agricultură │Hală │mp P Suprafaţă │Călăraşi, str. │ │
│6 │Cod 8.28.04│Călăraşi - CUI │laborator │teren │Dunărea nr 7 A,│156.650 │
│ │ │3797182 │Călăraşi │curţi-construcţii│judeţul │ │
│ │ │ │ │- 1.800 mp; │Călăraşi │ │
│ │ │ │ │cărămidă │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │Direcţia pentru│ │construită - 222 │Municipiul │ │
│ │MF 34067 │Agricultură │Laborator │mp P Suprafaţă │Olteniţa, Str. │ │
│7 │Cod 8.28.03│Călăraşi - CUI │de câmp │teren │Depozitelor nr.│433.120 │
│ │ │3797182 │Olteniţa │curţi-construcţii│13, judeţul │ │
│ │ │ │ │- 67.400 mp; │Călăraşi │ │
│ │ │ │ │cărămidă │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │Municipiul │ │
│ │ │Direcţia pentru│Remiză │construită - 225 │Olteniţa, str. │ │
│8 │MF 106291 │Agricultură │maşini │mp P Suprafaţă │Prelungirea │215.200 │
│ │Cod 8.28.08│Călăraşi - CUI │agricole + │curţi-construcţii│Sloboziei nr. │ │
│ │ │3797182 │anexe │- 5.000 mp │19A, judeţul │ │
│ │ │ │ │ │Călăraşi │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │Hală │ │ │ │
│ │ │ │condiţionat│ │Municipiul │ │
│ │ │Direcţia pentru│seminţe şi │Suprafaţă │Olteniţa, Str. │ │
│9 │MF 106355 │Agricultură │remiză │construită - 179 │Depozitelor nr.│28.100 │
│ │Cod 8.28.04│Călăraşi - CUI │maşini │mp │13, judeţul │ │
│ │ │3797182 │agricole │ │Călăraşi │ │
│ │ │ │Olteniţa + │ │ │ │
│ │ │ │anexe │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │Direcţia pentru│Laborator │construită - 240 │Comuna Albeşti,│ │
│10 │MF 34059 │Agricultură │cărămidă │mp, parter │judeţul │54.740 │
│ │Cod 8.28.03│Botoşani - CUI │Albeşti │Suprafaţă │Botoşani │ │
│ │ │3342564 │ │curţi-construcţii│ │ │
│ │ │ │ │- 4.300 mp │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │Municipiul │ │
│ │ │Direcţia pentru│Laborator │construită - 150 │Dorohoi, Str. │ │
│11 │MF 34060 │Agricultură │de câmp din│mp, parter │Progresului nr.│23.029 │
│ │Cod 8.28.03│Botoşani - CUI │cărămidă │Suprafaţă │72, judeţul │ │
│ │ │3342564 │Dorohoi │curţi-construcţii│Botoşani │ │
│ │ │ │ │- 3.000 mp │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │Municipiul │ │
│ │ │Direcţia pentru│ │construită - 390 │Botoşani, str. │ │
│12 │MF 62473 │Agricultură │Casa │mp, parter, │I. C. Brătianu │338.770 │
│ │Cod 8.29.08│Botoşani - CUI │Agronomului│cărămidă, tablă │nr. 100, │ │
│ │ │3342564 │ │zincată, fără │judeţul │ │
│ │ │ │ │teren │Botoşani │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Direcţia pentru│Spaţiu │ │ │ │
│ │MF 106265 │Agricultură │condiţionat│Suprafaţă │Comuna Albeşti,│ │
│13 │Cod 8.28.10│Botoşani - CUI │seminţe │construită - 95 │judeţul │16.795 │
│ │ │3342564 │Albeşti + │mp │Botoşani │ │
│ │ │ │anexe │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │Direcţia pentru│Remiză │ │Municipiul │ │
│ │MF 106297 │Agricultură │maşini │Suprafaţă │Dorohoi, Str. │ │
│14 │Cod 8.28.08│Botoşani - CUI │agricole │construită - 162 │Progresului nr.│14.320 │
│ │ │3342564 │Dorohoi + │mp │72, judeţul │ │
│ │ │ │anexe │ │Botoşani │ │
└────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴────────┘┌────┬───────────┬─────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────┬─────────┐
│ │Nr. MFP şi │Administrator│ │ │ │Valoarea │
│Nr. │codul de │(denumire, │Denumirea │Descrierea │Adresa │de │
│crt.│clasificare│CUI) │ │tehnică │ │inventar │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │Direcţia │ │1.297 mp P+1 │Municipiul │ │
│ │ │pentru │Magazie + │Suprafaţă │Cluj-Napoca,│ │
│15 │MF 36146 │Agricultură │laborator;│desfăşurată - │Str. Fagului│1.164.627│
│ │Cod 8.28.10│Cluj - CUI │anexe, │1.498 mp │nr. -, │ │
│ │ │4288438 │garaj │Suprafaţă │judeţul Cluj│ │
│ │ │ │ │curţi-construcţii│ │ │
│ │ │ │ │- 2.174 mp │ │ │
│ │ │ │ │cărămidă + beton │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │Direcţia │ │ │Municipiul │ │
│ │MF 147557 │pentru │Instalaţii│Ţevi PVC pentru │Cluj-Napoca,│ │
│16 │Cod 8.28.10│Agricultură │apă │alimentare cu apă│Str. Fagului│13.680 │
│ │ │Cluj - CUI │ │ │nr. 17, │ │
│ │ │4288438 │ │ │judeţul Cluj│ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │Direcţia │ │ │Municipiul │ │
│ │MF 107445 │pentru │Sală de │ │Cluj-Napoca,│ │
│17 │Cod 8.28.10│Agricultură │cursuri │Beton │Str. Fagului│1.220.467│
│ │ │Cluj - CUI │ │ │nr. -, │ │
│ │ │4288438 │ │ │judeţul Cluj│ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │Direcţia │ │ │Municipiul │ │
│ │MF 151661 │pentru │ │Suprafaţă - 500 │Cluj-Napoca,│ │
│18 │Cod 8.28.10│Agricultură │Teren │mp │Str. Fagului│33.393 │
│ │ │Cluj - CUI │ │ │nr. 1, │ │
│ │ │4288438 │ │ │judeţul Cluj│ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────┴─────────────────┴────────────┴─────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice