Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 758 din 11 octombrie 2017  privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 758 din 11 octombrie 2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii.

    ART. 3
    Administraţia Naţională „Apele Române“ îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apelor şi pădurilor,
                    Adriana-Doina Pană
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 octombrie 2017.
    Nr. 758.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“
    prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor,
    prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
    din domeniul public al statului, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
    în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii

┌───────────────┬─────────┬─────────────┐
│1. Ordonator │ │ │
│principal de │ │ │
│credite │ │Ministerul │
│(ministere sau │36904099 │Apelor şi │
│autorităţi ale │ │Pădurilor │
│administraţiei │ │ │
│publice │ │ │
│centrale) │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│2. Ordonator │ │Administraţia│
│secundar de │RO │Naţională │
│credite │24326056 │„Apele │
│ │ │Române“ │
├───────────────┴─────────┴─────────────┤
│3. Ordonator terţiar de credite │
├─────────────────────────┬─────────────┤
│4. Regii autonome şi │ │
│companii/societăţi │ │
│naţionale aflate sub │ │
│autoritatea ordonatorului│ │
│principal de credite, │ │
│institute naţionale de │ │
│cercetare-dezvoltare care│ │
│funcţionează în baza │ │
│Ordonanţei Guvernului nr.│ │
│57/2002, aprobată cu │ │
│modificări şi completări │ │
│prin Legea nr. 324/2003, │ │
│cu modificările şi │ │
│completările ulterioare, │ │
│şi, după caz, societăţi │ │
│comerciale cu capital │ │
│majoritar de stat care au│ │
│în administrare bunuri │ │
│din patrimoniul public de│ │
│stat │ │
└─────────────────────────┴─────────────┘┌────┬───────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Locul unde │ │ │ │
│ │ │ │Denumirea │sunt │ │ │ │
│ │ │ │bunurilor │situate │ │Descrierea │Valoarea │
│ │ │ │imobile │bunurile │ │tehnică a │mijloacelor│
│ │ │ │conform │imobile │Descrierea tehnică a bunurilor │mijloacelor │fixe care │
│Nr. │Nr. │Cod │anexei nr. │conform │imobile conform anexei nr. 12 la │fixe care │vor fi │
│crt.│M.F.P. │clasificare│12 la │anexei nr. │Hotărârea Guvernului nr. 1.705/ │vor fi │scoase din │
│ │ │ │Hotărârea │12 la │2006 │scoase din │inventar │
│ │ │ │Guvernului │Hotărârea │ │inventar │(lei) │
│ │ │ │nr. 1.705/ │Guvernului │ │ │ │
│ │ │ │2006 │nr. 1.705/ │ │ │ │
│ │ │ │ │2006 │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Putna la│ │
│ │ │ │ │ │ │Clipiceşti L│ │
│ │ │ │ │ │ │= 4,6 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Putna la│ │
│ │ │ │ │ │ │Jorăşti L = │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │2 km │ │
│ │ │ │ │România; │ │Regularizare│ │
│1 │63811 │8.03.09 │Regularizări│judeţ: │Regularizare pr. Putna, L reg = │râu Putna la│2.735.406 │
│ │parţial│ │D.A. Siret │Vrancea; -;│23.600 m, din gabioane │Mirceşti L =│ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │4,9 km │ │
│ │ │ │ │DA Siret │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Putna la│ │
│ │ │ │ │ │ │Boloteşti L=│ │
│ │ │ │ │ │ │1,6 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Putna la│ │
│ │ │ │ │ │ │Vităneşti L │ │
│ │ │ │ │ │ │= 1 km │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │România; │ │râu Putna la│ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │Poiana L = │ │
│2 │63817 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │Apărare mal pr. Putna, Lap = │0,3 km │103.465 │
│ │parţial│ │D.A. Siret │sat │5.420 m, anrocament │Consolidare │ │
│ │ │ │ │Frecăţei; │ │râu Putna la│ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │Bârseşti L =│ │
│ │ │ │ │DA Siret │ │0,4 km │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Consolidare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret la│ │
│ │ │ │ │ │ │Călienii │ │
│ │ │ │ │ │ │Vechi L = │ │
│ │ │ │ │ │ │1,19 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Apărare râu │ │
│ │ │ │ │ │ │Siret la │ │
│ │ │ │ │ │ │Suraia L = │ │
│ │ │ │ │ │ │1,29 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Consolidare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret la│ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │Vadu Roşca L│ │
│ │ │ │ │România; │ │= 1,17 km │ │
│ │63818 │ │Regularizări│judeţ: │Consolidare râu Siret, L reg = │Consolidare │ │
│3 │parţial│8.03.09 │D.A. Siret │Vrancea; -;│3.560 m, Lap = 10.350 m; Lcons │râu Siret la│7.384.404 │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │mal = 0,18 km │Vadu Roşca L│ │
│ │ │ │ │DA Siret │ │= 0,7 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Consolidare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret la│ │
│ │ │ │ │ │ │Vadu Roşca L│ │
│ │ │ │ │ │ │= 1,8 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Consolidare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret la│ │
│ │ │ │ │ │ │Vadu Roşca L│ │
│ │ │ │ │ │ │= 1 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Consolidare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret la│ │
│ │ │ │ │ │ │Călieni L = │ │
│ │ │ │ │ │ │0,48 km │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Râmnicu │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │Sărat la │ │
│ │ │ │ │România; │ │Tătăranu L =│ │
│4 │63819 │8.03.09 │Regularizări│judeţ: │Regularizare r. Râmnicu Sărat, L │0,6 km │574.205 │
│ │parţial│ │D.A. Siret │Vrancea; -;│reg = 16.100 m │Regularizare│ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │râu Râmnicu │ │
│ │ │ │ │DA Siret │ │Sărat la │ │
│ │ │ │ │ │ │Râmniceni L │ │
│ │ │ │ │ │ │= 2,3 km │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │pârâu Năruja│ │
│5 │64639 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │Consolidare pârâu Năruja, 1.400 │la │8.054 │
│ │parţial│ │D.A. Siret │comuna │m, anrocament │Nistoreşti L│ │
│ │ │ │ │Nistoreşti;│ │= 0,10 km │ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │România; │ │şi │ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │consolidare │ │
│6 │64644 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │Regularizare şi consolidare pârâu│pârâu │84.921 │
│ │ │ │D.A. Siret │comuna │Zăbala, 1.390 m, anrocament │Zăbala, │ │
│ │ │ │ │Năruja; -; │ │1.390 m, │ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │anrocament │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │pârâu Aluna │ │
│7 │64645 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │Regularizare pârâu Aluna la │la Varniţa, │45.179 │
│ │ │ │D.A. Siret │sat │Varniţa, 200 m, anrocament │200 m, │ │
│ │ │ │ │Varniţa; -;│ │anrocament │ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │Consolidare │ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │pârâu Coza │ │
│8 │64647 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │Consolidare pârâu Coza la Coza, │la Coza, 470│67.939 │
│ │ │ │D.A. Siret │comuna │470 m, anrocament │m, │ │
│ │ │ │ │Tulnici; -;│ │anrocament │ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │Regularizare│ │
│9 │64650 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │Regularizare pârâu Alba, 5.700 m,│pârâu Alba, │389.748 │
│ │ │ │D.A. Siret │comuna │anrocament │5.700 m, │ │
│ │ │ │ │Răcoasa; -;│ │anrocament │ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │judeţ: │ │pârâu Verdea│ │
│10 │64651 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │Regularizare pârâu Verdea la │la Răcoasa, │154.961 │
│ │ │ │D.A. Siret │comuna │Răcoasa, 7.500 m, beton │7.500 m, │ │
│ │ │ │ │Răcoasa; -;│ │beton │ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │pârâu Ramna │ │
│ │ │ │ │ │ │la Jilişte L│ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │= 2,8 km │ │
│ │ │ │ │România; │ │Consolidare │ │
│ │ │ │ │judeţ: │Amenajare şi consolidare râu │pârâu Ramna │ │
│11 │64654 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │Ramna, anrocament, pământ Gura │la Gologanu │790.226 │
│ │parţial│ │D.A. Siret │comuna Gura│Caliţei-Jilişte-Gologanu-Ciorăşti│L = 0,1 km │ │
│ │ │ │ │Caliţei; -;│ │Regularizare│ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │pârâu Ramna │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │comuna │ │
│ │ │ │ │ │ │Slobozia │ │
│ │ │ │ │ │ │Ciorăşti L =│ │
│ │ │ │ │ │ │0,1 km │ │
└────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘┌────┬───────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────┐
│ │ │ │Denumirea │Locul unde │ │ │ │
│ │ │ │bunurilor │sunt situate │ │ │Valoarea │
│ │ │ │imobile │bunurile │ │Descrierea │mijloacelor│
│ │ │ │conform │imobile │Descrierea tehnică a bunurilor imobile │tehnică a │fixe care │
│Nr. │Nr. │Cod │anexei nr. │conform │conform anexei nr. 12 la Hotărârea │mijloacelor │vor fi │
│crt.│M.F.P. │clasificare│12 la │anexei nr. 12│Guvernului nr. 1.705/2006 │fixe care vor │scoase din │
│ │ │ │Hotărârea │la Hotărârea │ │fi scoase din │inventar │
│ │ │ │Guvernului │Guvernului │ │inventar │(lei) │
│ │ │ │nr. 1.705/ │nr. 1.705/ │ │ │ │
│ │ │ │2006 │2006 │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │ │
│ │ │ │ │judeţ: │Regularizare pârâu Şuşiţa, 9.550 m, │Regularizare │ │
│12 │64655 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │anrocament, pământ, │pârâu Şuşiţa la│52.897 │
│ │parţial│ │D.A. Siret │comuna │Câmpuri-Răcoasa-Varniţa-Panciu │Varniţa L = 0,3│ │
│ │ │ │ │Câmpuri; -; │ │km │ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Milcov la │ │
│ │ │ │ │ │ │Goleşti L = 1,5│ │
│ │ │ │ │ │ │km Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Milcov la │ │
│ │ │ │ │ │ │Unirea-Odobeşti│ │
│ │ │ │ │ │ │L = 1 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Milcov la │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │Supuşi-Odobeşti│ │
│ │ │ │ │România; │ │L = 1,2 km │ │
│ │ │ │ │judeţ: │Regularizare pârâu Milcov, 22.600 m, │Regularizare │ │
│13 │64656 │8.03.09 │Regularizări│Vrancea; │anrocament, │râu Milcov la │879.304 │
│ │parţial│ │D.A. Siret │comuna │Goleşti-Câmpineanca-Mera-Broşteni-Unirea│Câmpineanca L =│ │
│ │ │ │ │Broşteni; -; │ │4,9 km │ │
│ │ │ │ │nr.: -; │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │Vrancea │ │râu Milcov la │ │
│ │ │ │ │ │ │Odobeşti L = │ │
│ │ │ │ │ │ │3,5 km; │ │
│ │ │ │ │ │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Milcov la │ │
│ │ │ │ │ │ │Reghiu L = 0,10│ │
│ │ │ │ │ │ │km Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Milcov la │ │
│ │ │ │ │ │ │Andreiaşu L = │ │
│ │ │ │ │ │ │0,10 km │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │România; │ │râu Schit │ │
│14 │64675 │8.03.09 │Regularizări│judeţ: Neamţ;│Regularizare râu Schit Durău, 4,7 km, │Durău, 4,7 km, │201.816 │
│ │ │ │D.A. Siret │comuna │56.400 mp, anrocamente │56.400 mp, │ │
│ │ │ │ │Ceahlău; -; │ │anrocamente │ │
│ │ │ │ │nr.: -; Neamţ│ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │România; │ │pârâu Nemţişor,│ │
│15 │64679 │8.03.09 │Regularizări│judeţ: Neamţ;│Regularizare pârâu Nemţişor, 1,5 km, │1,5 km, 45.000 │362.938 │
│ │ │ │D.A. Siret │sat Nemţişor;│45.000 mp, beton, anrocament │mp, beton, │ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │anrocament │ │
│ │ │ │ │Neamţ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │Regularizare │ │
│ │ │ │Regularizări│judeţ: Neamţ;│Regularizare pârâu Doamna 1,2 km, 2.400 │pârâu Doamna │ │
│16 │64690 │8.03.09 │D.A. Siret │MRJ │mp, anrocament │1,2 km, 2.400 │206.764 │
│ │ │ │ │Piatra-Neamţ;│ │mp, anrocament │ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │Neamţ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │România; │ │pârâu Izvorul │ │
│17 │64691 │8.03.09 │Regularizări│judeţ: Neamţ;│Regularizare pârâu Izvorul Muntelui 2,5 │Muntelui 2,5 │258.452 │
│ │ │ │D.A. Siret │oraş Bicaz; │km, 37.500 mp, beton, anrocament │km, 37.500 mp, │ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │beton, │ │
│ │ │ │ │Neamţ │ │anrocament │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │România; │ │râu Sabasa la │ │
│18 │64693 │8.03.09 │Regularizări│judeţ: Neamţ;│Regularizare râu Sabasa la Bicaz 2,1 km,│Bicaz 2,1 km, │497.531 │
│ │ │ │D.A. Siret │comuna Borca;│46.200 mp, anrocament │46.200 mp, │ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │anrocament │ │
│ │ │ │ │Neamţ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Consolidare mal│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret la │ │
│ │ │ │ │ │ │Tămăşeni L = │ │
│ │ │ │ │ │ │0,2 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Regularizare │ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret la │ │
│ │ │ │ │ │ │Tămăşeni L = │ │
│ │ │ │ │ │ │0,7 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Consolidare mal│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret │ │
│ │ │ │ │Ţara: │ │pentru mărirea │ │
│ │ │ │ │România; │ │siguranţei în │ │
│ │64696 │ │Regularizări│judeţ: Neamţ;│Amenajare râu Siret, 678.326 mp, Lind - │exploatare a │ │
│19 │parţial│8.03.09 │D.A. Siret │comuna │29.100 m, Lreg - 3.100 m, Lap - 9.430 m,│digului Roman │4.815.297 │
│ │ │ │ │Tămăşeni; -; │beton, anrocament, pământ │Răchiteni L = │ │
│ │ │ │ │nr.: -; Neamţ│ │2,6 km │ │
│ │ │ │ │ │ │Consolidare mal│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret în │ │
│ │ │ │ │ │ │zona │ │
│ │ │ │ │ │ │localităţilor │ │
│ │ │ │ │ │ │Rotunda, Sagna,│ │
│ │ │ │ │ │ │Gădinţi, Ion │ │
│ │ │ │ │ │ │Creangă L = 5 │ │
│ │ │ │ │ │ │km Regularizare│ │
│ │ │ │ │ │ │râu Siret la │ │
│ │ │ │ │ │ │Rotunda L = 1,2│ │
│ │ │ │ │ │ │km │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │Clădire │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │staţie hidro│România; │ │Cabină │ │
│ │65162 │ │Focşani + │judeţ: │Sconstr. = 90 mp, Sdesf. = 270 mp, P+2, │limnigraf │ │
│20 │parţial│8.28.01 │foraje + │Vrancea; MRJ │beton, zidărie BCA, Scurte = 1.480 mp, │Adjudu Vechi │3.113 │
│ │ │ │construcţii │Focşani; Bd. │apă, canal, energie electrică, telefon │Puţ limnigraf │ │
│ │ │ │anexe │Brăilei; nr.:│ │Adjudu Vechi │ │
│ │ │ │ │-; 123 bis │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │ │
│21 │108476 │8.03.11 │Foraje de │judeţ: │Nr. foraje = 104 Suprafaţă ocupată de │Foraj Cuza Vodă│2.451 │
│ │parţial│ │studii │Vrancea; -; │foraje = mp CF = │F1A │ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │D.A.S. │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │ │
│ │ │ │Consolidare │judeţ: │ │L consolidare │ │
│22 │154804 │8.03.09 │mal drept │Vrancea; sat │L consolidare mal = 0,094 km │mal = 0,094 km │789.986 │
│ │ │ │râu Siret │Vadu Roşca; │ │ │ │
│ │ │ │ │-; nr.: -; │ │ │ │
│ │ │ │ │D.A.S. │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016