Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 755 din 14 mai 2004  privind aprobarea unităţilor de măsură legale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 755 din 14 mai 2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 475 din 27 mai 2004
    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 6 alin. 2 şi al art. 7 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă unităţile de măsură legale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Unităţile de măsură legale prevăzute la alin. (1) se utilizează în măsurile efectuate în domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei hotărâri nu exclud utilizarea, în domeniul transportului aerian, maritim şi feroviar, a altor unităţi de măsură decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, care au fost stabilite prin convenţii sau acorduri internaţionale la care România este parte.
    (2) Utilizarea altor unităţi de măsură decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) este admisă pentru:
    a) produse şi echipamente aflate deja pe piaţă şi/sau în uz la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
    b) componente şi părţi ale produselor şi echipamentelor necesare să completeze sau să înlocuiască componente ori părţi ale produselor şi echipamentelor prevăzute la lit. a).


    ART. 3
    (1) Valorile unei mărimi măsurate exprimate în unităţi de măsură legale pot fi însoţite de una sau de mai multe valori ale aceleiaşi mărimi exprimate în alte unităţi de măsură decât cele prevăzute în anexă, denumite indicaţii suplimentare.
    (2) Utilizarea indicaţiilor suplimentare este admisă până la data de 31 decembrie 2009.
    (3) Dimensiunea cifrelor şi literelor utilizate pentru exprimarea valorilor mărimilor măsurate în alte unităţi de măsură decât cele prevăzute în anexă trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu a celor folosite pentru exprimarea valorilor aceloraşi mărimi măsurate în unităţi de măsură legală.

    ART. 4
    Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 80/181/CEE privind alinierea legislaţiei statelor membre privind unităţile de măsură, amendată prin Directiva nr. 85/1/CEE, Directiva nr. 89/617/CEE şi Directiva nr. 1999/103/CE.

    ART. 5
    Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 6
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 854/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală I.M.L. 9-01: Unităţi de măsură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 1 octombrie 2001.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,
                    Iulian Iancu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 mai 2004.
    Nr. 755.
    ANEXA 1

    UNITĂŢI DE MĂSURĂ LEGALE
    1. Unităţi SI şi multiplii şi submultiplii lor zecimali
    1.1. Unităţi SI fundamentale

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │Unitatea │
│Mărimea ├────────┬──────┤
│ │Denumire│Simbol│
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Lungime │metru │m │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Masă │kilogram│kg │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Timp │secundă │s │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Curent electric │amper │A │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Temperatură │kelvin │k │
│termo-dinamică │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Cantitate de substanţă│mol │mol │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Intensitate luminoasă │candelă │cd │
└──────────────────────┴────────┴──────┘

    1.1.1. Definiţii ale unităţilor SI fundamentale
    Unitatea de lungime
    Metrul este lungimea drumului parcurs de lumină, în vid, într-un interval de timp de 1/299792458 secunde.
    [Cea de-a 17-a Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1983); Rezoluţia 1].

    Unitatea de masă
    Kilogramul, unitate de masă, este egal cu masa prototipului internaţional al kilogramului.
    [Cea de-a 3-a Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1901); Raportul Conferinţei, pag, 70].

    Unitatea de timp
    Secunda este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiaţiei corespunzătoare tranziţiei între cele două niveluri de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133.
    [Cea de-a 13-a Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1967); Rezoluţia 1].

    Unitatea de curent electric
    Amperul este intensitatea unui curent electric constant caret menţinut în două conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinită şi cu secţiunea circulară neglijabilă, aşezate în vid la o distanţă de 1 metru unul de altul, ar produce între aceste conductoare o forţă de 2x10^-7 newtoni pe o lungime de 1 metru.
    [Comitetul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (CIPM) (1946)- Rezoluţia 2, aprobată de cea de-a 9-a Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1948)].

    Unitatea de temperatură termodinamică
    Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracţiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu ai apei.
    [Cea de-a 13-a Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1967); Rezoluţia 4].

    Unitatea de cantitate de substanţă
    Molul este cantitatea de substanţă a unui sistem care conţine atâtea entităţi elementare câţi atomi există în 0,012 kilograme de carbon 12.
    Ori de câte ori se utilizează molul, trebuie specificate entităţile elementare, care pot fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule.
    [Cea de-a 14-a Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1971); Rezoluţia 3].

    Unitatea de intensitate luminoasă
    Candela este intensitatea luminoasă, într-o direcţie specificată, a unei surse care emite o radiaţie monocromatică cu frecvenţa de 540x10^12 herti şi a cărei intensitate radiantă, în acea direcţie, este 1/683 waţi pe steradian.
    [Cea de-a 16-a Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1979); Rezoluţia 3].


    1.1.2. Denumirea şi simbolul special a) imitaţii SI de temperatură în cazul temperaturii Celsius

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Unitatea │
│Mărimea ├────────────┬──────┤
│ │Denumire │Simbol│
├──────────────────┼────────────┼──────┤
│Temperatură │grad Celsius│°C │
│Celsius │ │ │
└──────────────────┴────────────┴──────┘

    Temperatura Celsius t este definită prin diferenţa t = T - T(0) între două temperaturi termodinamice T şi T(0), cu T(0) = 273,15 K. Un interval sau o diferenţă de temperatură pot fi exprimate fie în kelvini, fie în grade Celsius. Unitatea "grad Celsius" este egală cu unitatea "kelvin".


    1.2. Alte unităţi SI
    1.2.1. Unităţi SI suplimentare

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │Unitatea │
│Mărimea ├─────────────┬────────┤
│ │Denumire │Simbol │
├───────────────┼─────────────┼────────┤
│Unghi plan │radian │rad │
├───────────────┼─────────────┼────────┤
│Unghi solid │steradian │Sr │
└───────────────┴─────────────┴────────┘

    [Cea de-a 11-a Conferinţă Generală de Măsuri şî Greutăţi (CGPM) (1960); Rezoluţia 12]
    Definiţii ale unităţilor SI suplimentare:
    Unitatea de unghi plan
    Radianul este unghiul cuprins între două raze ale unui cerc care delimitează pe circumferinţa cercului un arc de lungime egală cu raza cercului.
    (Standardul internaţional ISO 31-1: 1992)

    Unitatea de unghi solid
    Steradianul este unghiul solid al unui con care, având vârful în centrul unei sfere, delimitează pe suprafaţa sferei o arie egală cu aria unui pătrat de latură egală cu raza sferei.
    (Standardul internaţional ISO 31-1:1992)    1.2.2 Unităţi SI derivate
    Unităţile derivate într-o manieră coerentă din unităţile SI fundamentale şi din unităţile SI suplimentare sunt exprimate prin expresii algebrice sub forma produselor de puteri ale unităţilor SI fundamentale şi/sau ale unităţilor SI suplimentare cu un factor numeric egal cu 1.

    1.2.3. Unităţi SI derivate cu denumiri speciale şi simboluri proprii

┌──────────────┬────────────────┬────────────────────┐
│ │Unitatea │Expresia │
│ ├─────────┬──────┼───────┬────────────┤
│ │ │ │ │în unităţi │
│Mărimea │ │ │în alte│SI │
│ │Denumire │Simbol│unităţi│fundamentale│
│ │ │ │SI │sau │
│ │ │ │ │suplimentare│
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Frecventă │hertz │Hz │ │s^-1 │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Forţă │newton │N │ │m-kg-s^-2 │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Presiune, │ │ │ │ │
│tensiune │pascal │Pa │N-m^-2 │m^-1-kg-s^-2│
│mecanică │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Energie, lucru│ │ │ │ │
│mecanic, │jouie │J │N-m │m^2-kg-s^-2 │
│cantitate de │ │ │ │ │
│căldură │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Putere*1), │watt │W │J-s^-1 │m^2-kg-s^-3 │
│flux energetic│ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Cantitate de │ │ │ │ │
│electricitate,│coulomb │C │ │s-A │
│sarcină │ │ │ │ │
│electrică │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Tensiune │ │ │ │ │
│electrică, │ │ │ │ │
│potenţial │volt │V │W-A^-1 │m^2-kg-s^~3 │
│electric, │ │ │ │-A^-1 │
│tensiune │ │ │ │ │
│electromotoare│ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Rezistentă │ohm │Gama │V-A^-1 │m^2-kg-s^-3 │
│electrică │ │ │ │-A^-2 │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Conductantă │siemens │S │A-V^-1 │m^-2-kg^-1 │
│electrică │ │ │ │-s^3-A² │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Capacitate │farad │F │C-V^-1 │m^-2-kg^-1 │
│electrică │ │ │ │-s^4-A² │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Flux de │ │ │ │m^2-Kg-s^-2 │
│inducţie │weber │Wb │V-s │-A^-1 │
│magnetică │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Inducţie │tesla │T │Wb-m^-2│kg-s^-2-A^-1│
│magnetică │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Inductantă │henry │H │Wb-A^-1│m^-2-kg-s^-2│
│ │ │ │ │-A^-2 │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Flux luminos │lumen │lm │ │cd sr │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Iluminare │lux │lx │lm-m^-2│m^-2-cd-sr │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Activitate (a │ │ │ │ │
│unui │becquerel│Bq │ │s^-1 │
│radionuclid) │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Doză │ │ │ │ │
│absorbită, │ │ │ │ │
│energie masică│ │ │ │ │
│(comunicată), │gray │Gy │J-kg^-1│m^2-s^-2 │
│kerma, indice │ │ │ │ │
│de doză │ │ │ │ │
│absorbită │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤
│Echivalent de │sievert │Sv │j-kg^-1│m^2-s^-2 │
│doză │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────┴──────┴───────┴────────────┤
│*1) Denumiri speciale pentru unitatea de putere: │
│volt amper (simbol "VA"), când este utilizată să │
│exprime puterea aparentă a curentului electric │
│alternativ şi var (simbol "var"), când este │
│utilizată să exprime puterea electrică reactivă. │
│Unitatea de măsură "var" nu este inclusă în │
│rezoluţiile Conferinţei Generale de Măsuri şi │
│Greutăţi (CGPM). │
└────────────────────────────────────────────────────┘

        NOTE:
    1. Unităţile derivate din unităţile SI fundamentale pot fi exprimate utilizând unităţile din prezenta anexa.
    2. în particular, unităţile SI derivate pot fi exprimate prin denumiri speciale şi simboluri date în tabelul de la pct. 1.2.3; de exemplu, unitatea de viscozitate dinamică poate fi exprimată sub forma m^-1-kg-s^-1 sau N-s-m^-2 sau Pa-s.    1.3. Prefixele şi simbolurile lor utilizate pentru desemnarea unor multipli şi submultipli zecimali

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Factor│Prefix│Simbol│Factor│Prefix│Simbol│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^24 │yotta │Y │10^-1 │decl │d │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^21 │zetta │Z │10^-2 │centi │c │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^18 │exa │E │10^-3 │mili │m │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^15 │peta │P │10^-8 │micro │miu │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^12 │tera │T │10^-9 │nano │n │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^9 │giga │G │10^-12│pico │p │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^6 │mega │M │10^-15│femto │f │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^3 │kilo │k │10^-18│atto │a │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^2 │hecto │h │10^-21│zepto │z │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10^1 │deca │da │10^-24│yocto │y │
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

        NOTE
    1. Denumirile şi simbolurile multiplilor şi submultiplilor zecimali ai unităţii SI de masă sunt formate prin ataşarea prefixelor la cuvântul "gram" şi a simbolurilor lor la simbolul "g"
    2. În scopul formării unor multipli şt submultipli zecimali ai unei unităţi derivate exprimate sub forma unei fracţii, un prefix poate fi ataşat unităţilor care figurează fie la numărător, fie la numitor, fie ambilor termeni ai fracţiei.
    3. Nu sunt admise prefixe compuse, adică prefixe formate prin alăturarea de prefixe.


    1.4. Denumiri şt simboluri speciale, admise, ale unor multipli şi submultipli zecimali ai unor unităţi SI

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Unitatea │
│Mărimea ├────────┬──────┬─────────┤
│ │Denumire│Simbol│Relaţie │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┤
│ │ │l sau │1 l = 1 │
│Volum │litru │L*1) │dmc = 10^│
│ │ │ │-3 mc │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │1 t = 1 │
│Masă │tonă │t │Mg = 10^3│
│ │ │ │kg │
├────────────┼────────┼──────┼─────────┤
│Presiune, │ │ │1 bar - │
│tensiune │bar │bar*2)│10^5 Pa │
│mecanică │ │ │ │
├────────────┴────────┴──────┴─────────┤
│*1)Cele două simboluri "l" şi "L" pot │
│fi utilizate pentru unitatea litru. │
│[Cea de-a 16-a Conferinţa Generală de │
│Măsuri şi Greutăţi (CGPM) (1979) │
│Rezoluţia 5] │
│*2) Unitate preluată din broşura │
│Biroului internaţional de Măsuri şi │
│Greutăţi (BÎPM), dintre unităţile │
│admise temporar │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Prefixele şi simbolurile lor specificate în tabelul de la pct 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu denumirile unităţilor şi cu simbolurile acestora din tabelul de la pct. 1.4.    2. Unităţi care sunt definite pe baza unităţilor SI dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ai acestora

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │Unitatea │
│Mărimea├─────────────┬──────┬─────────┤
│ │Denumire │Simbol│Relaţie │
├───────┼─────────────┼──────┼─────────┤
│ │rotaţie(*)(1)│ │1 rotaţie│
│ │(a) │ │= 2pi rad│
│ ├─────────────┼──────┼─────────┤
│ │grad │ │1 gon = │
│ │centesimal(*)│gon(*)│pi/200 │
│ │sau gon(*) │ │rad │
│ ├─────────────┼──────┼─────────┤
│Unghi │grad │° │1° = pi/ │
│plan │(sexagesimal)│ │180 rad │
│ ├─────────────┼──────┼─────────┤
│ │minut │ │1' = pi/ │
│ │(sexagesimal)│' │10 800 │
│ │ │ │rad │
│ ├─────────────┼──────┼─────────┤
│ │secundă │ │1" = pi/ │
│ │(sexagesimal)│" │648 000 │
│ │ │ │rad │
├───────┼─────────────┼──────┼─────────┤
│ │minut │min │1 min = │
│ │ │ │60 s │
│ ├─────────────┼──────┼─────────┤
│Timp │oră │h │1 h = │
│ │ │ │3600 s │
│ ├─────────────┼──────┼─────────┤
│ │zi │d │1 d = 86 │
│ │ │ │400 s │
├───────┴─────────────┴──────┴─────────┤
│(1)Caracterul (*) situat după o │
│denumire sau un simbol de unitate │
│indică faptul că acestea nu apar în │
│listele de unităţi stabilite de │
│Conferinţa Generală de Măsuri şi │
│Greutăţi (CGPM), Comitetul │
│internaţional de Măsuri şi Greutăţi │
│(CIPM) sau Biroul Internaţional de │
│Măsuri şi Greutăţi (BIPM). Această │
│observaţie este valabilă pentru │
│întreaga anexă. │
│(a) Nu există simbol internaţional │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Prefixele specificate în tabelul de la pct. 1.3 pot fi utilizate numai în conexiune cu denumirile "grad centesimal" sau "gon", iar simbolurile lor se aplică numai simbolului "gon".


    3. Unităţi utilizate cu SI, ale căror valori în unităţi SI sunt obţinute experimental

┌───────┬──────────────────────────────────┐
│ │Unitatea │
│Mărimea├────────────┬──────┬──────────────┤
│ │Denumire │Simbol│Definiţie │
├───────┼────────────┼──────┼──────────────┤
│ │ │ │Electronvoltul│
│ │ │ │este energia │
│ │ │ │cinetică │
│ │ │ │câştigată de │
│Energie│electronvolt│eV │un electron │
│ │ │ │care │
│ │ │ │traversează o │
│ │ │ │diferenţă de │
│ │ │ │potenţial de 1│
│ │ │ │volt în vid │
├───────┼────────────┼──────┼──────────────┤
│ │ │ │Unitatea de │
│ │ │ │masă atomică │
│ │unitate de │ │(unificată) │
│Masă │masă │miu │este egală cu │
│ │atomică │ │1/12 din │
│ │(unificată) │ │masaunui atom │
│ │ │ │al nuclidului │
│ │ │ │^12C │
└───────┴────────────┴──────┴──────────────┘

        NOTĂ:
        Prefixele şi simbolurile lor specificate în tabelul de la pct. 1.3 se aplică celor două unităţi şi simbolurilor acestora


    4. Unităţi şi denumiri de unităţi admise numai în domenii specializate

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Unitatea │
│Mărimea ├─────────┬──────┬────────┤
│ │Denumire │Simbol│Valoare │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Vergenţa │dioptrie │ │1 │
│sistemelor │(*) │ │dioptrie│
│optice │ │ │= 1 m^-1│
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Masa │ │ │1 carat │
│pietrelor │carat │ │metric =│
│preţioase │metric │ │2 x │
│ │ │ │10^-4 kg│
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Suprafaţa │ │ │1 a = │
│terenurilor │ar │a │10² mp │
│agricole │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Masa │ │ │ │
│raportată la│ │ │ │
│unitatea de │ │ │1 tex = │
│lungime a │tex (*) │tex(*)│10^-6 │
│firelor şi │ │ │kg-m^-1 │
│fibrelor │ │ │ │
│textile │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Presiunea │ │ │1 mm Hg │
│sângelui şi │milimetru│mm Hg │= │
│a altor │coloană │(*) │133.322 │
│fluide din │de mercur│ │Pa │
│corp │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Aria │ │ │ │
│secţiunii │barn │b │1 b = 10│
│eficace │ │ │^-28 mp │
│transversale│ │ │ │
└────────────┴─────────┴──────┴────────┘

        NOTĂ:
    Prefixele şi simbolurile lor specificate în tabelul de la pct. 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu denumirile unităţilor şi cu simbolurile acestora din tabelul de la pct. 4, cu excepţia milimetrului coloană de mercur şi a simbolului acestuia. Totuşi, multiplul 10^2 a al arului este denumit "hectar" (ha).


    5. Unităţi compuse
    Unităţile de măsură compuse se constituie prin combinaţii între unităţile specificate în prezenta anexă.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016