Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 747 din 11 octombrie 2017  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 747 din 11 octombrie 2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000“, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500-km 126+000“, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).
──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500-km 126+000“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Bumbeşti-Jiu, din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor conform anexei nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000“, pe raza localităţii Bumbeşti-Jiu, din judeţul Gorj, sunt în cuantum total de 33 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    Alexandru Pugna,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 octombrie 2017.
    Nr. 747.
    ANEXA

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000“,
    pe raza localităţii Bumbeşti-Jiu, din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬────────────┬───────┬──────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │ │Numele │ │ │ │ │ │ │ │despăgubire│
│ │ │ │proprietarului│Parcela cu│Nr. │ │Intravilan│ │Suprafaţa │Suprafaţa │a │
│Nr. │U.A.T. │Judeţul│/ │număr │cadastral│Categoria de│/ │Nr. │totală │de │terenului, │
│crt.│ │ │deţinătorului │topografic│nr. top │folosinţă │Extravilan│CF │acte [mp] │expropriat│conform │
│ │ │ │terenului │ │ │ │ │ │ │[mp] │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │21.897.300│ │ │
│1 │Bumbeşti-Jiu│Gorj │Obştea Porceni│- │- │Pădure │extravilan│- │(2.189,73 │527 │400 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ha) │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2 │Bumbeşti-Jiu│Gorj │Sf. Mânăstire │- │35505 │Păşune │intravilan│35505│10.449 │4.051 │1.300 │
│ │ │ │Lainici │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3 │Bumbeşti-Jiu│Gorj │Sf. Mânăstire │T7; 28 │37123 │Pădure │extravilan│37123│41.000 │5.119 │3.800 │
│ │ │ │Lainici │P38; 764 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4 │Bumbeşti-Jiu│Gorj │Obştea │UA 26A │- │Pădure │extravilan│- │44.356.793│478 │400 │
│ │ │ │Bumbeşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│5 │Bumbeşti-Jiu│Gorj │Primăria │T3; P97 │- │Neproductiv │intravilan│- │300 │141 │2.100 │
│ │ │ │Bumbeşti-Jiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cc (curţi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţii)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Pe acest │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │teren se │ │ │ │ │4.400 │
│ │ │ │ │ │ │găseşte o │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Primăria │ │ │anexă CA în │ │ │ │ │ │
│6 │Bumbeşti-Jiu│Gorj │Bumbeşti-Jiu │T34; P1037│- │suprafaţă │intravilan│- │1.000 │431 ├───────────┤
│ │ │ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │120 mp, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │care 48 mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │se suprapun │ │ │ │ │20.300 │
│ │ │ │ │ │ │cu coridorul│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expropriere.│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10.747,00 │32.700,00 │
└────┴────────────┴───────┴──────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016