Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2017  privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative  pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2017
    În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2017/891 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA.

    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) organizaţie de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    b) alte forme asociative pentru comercializare - asociaţii de organizaţii de producători, organizaţii de producători transnaţionale şi asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători;
    c) asociaţie de organizaţii de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituite la iniţiativa organizaţiilor de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) organizaţie de producători transnaţională - orice organizaţie în cadrul căreia cel puţin una dintre exploataţiile producătorilor se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    e) asociaţie transnaţională de organizaţii de producători - orice asociaţie de organizaţii de producători în cadrul căreia cel puţin una dintre organizaţiile asociate se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    f) program operaţional - ansamblu de măsuri pe care organizaţia de producători sau orice formă asociativă pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor le implementează pentru îndeplinirea a cel puţin două obiective specifice, cu scopul de a accesa fondurile Uniunii Europene cu această destinaţie;
    g) obiectivele specifice ale programelor operaţionale - obiectivele prevăzute la art. 33 alin. (1) şi la art. 152 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    h) fond operaţional - sursa de finanţare a programelor operaţionale aprobate care se compune din: contribuţiile financiare ale membrilor organizaţiei de producători şi/sau ale organizaţiei de producători înseşi sau ale formelor asociative pentru comercializare prin intermediul membrilor acestora, după caz, şi ajutorul financiar din partea Uniunii Europene.


    ART. 3
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţia tehnică de specialitate, este autoritatea naţională competentă responsabilă pentru:
    a) elaborarea şi implementarea politicii pentru sectorul fructelor şi legumelor;
    b) recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative de comercializare din sectorul fructelor şi legumelor al căror sediu social se află în România;
    c) controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere, precum şi stabilirea şi aplicarea de sancţiuni administrative;
    d) comunicarea cu Comisia Europeană.


    ART. 4
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este responsabilă pentru:
    a) aprobarea programelor operaţionale, inclusiv a cuantumurilor fondurilor operaţionale aferente;
    b) controlul şi monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în programele operaţionale aprobate;
    c) gestionarea şi efectuarea plăţii ajutorului financiar destinat organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare, după caz;
    d) aplicarea de măsuri corective, sancţiuni administrative şi financiare prilejuite de punerea în aplicare a programelor operaţionale aprobate.


    ART. 5
    (1) Pentru a beneficia de ajutor financiar, organizaţiile de producători recunoscute şi alte forme asociative pentru comercializare trebuie să depună şi să aibă aprobat un program operaţional potrivit prevederilor art. 4 lit. a).
    (2) Programele operaţionale au o durată minimă de 3 ani şi maximă de 5 ani.
    (3) Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene este egal cu valoarea contribuţiilor financiare ale membrilor organizaţiei de producători şi/sau ale organizaţiei de producători înseşi sau ale formelor asociative pentru comercializare prin intermediul membrilor acestora, după caz, plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate, conform programului operaţional aprobat.
    (4) Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene este limitat la 4,1% din valoarea producţiei comercializate, denumită în continuare VPC, a fiecărei organizaţii de producători sau forme asociative pentru comercializare, după caz.
    (5) Procentul prevăzut la alin. (4) poate fi majorat la 4,6% din VPC în cazul organizaţiilor de producători şi la 4,7% din VPC în cazul altor forme asociative pentru comercializare, cu condiţia ca suma ce depăşeşte 4,1% din VPC să fie destinată măsurilor de prevenire şi gestionare a crizelor.
    (6) La solicitarea organizaţiei de producători, procentul prevăzut la alin. (3) este de 60% pentru un program operaţional sau o parte a unui program operaţional, în condiţiile stabilite la art. 34 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (7) Limita prevăzută la alin. (3) poate creşte la 100%, în condiţiile stabilite la art. 34 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (8) La solicitarea MADR către Comisia Europeană, organizaţiile de producători care derulează programe operaţionale pot beneficia şi de asistenţă financiară naţională, în condiţiile art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale art. 52 al Regulamentului delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei şi ale art. 18 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 892/2017 al Comisiei.

    ART. 6
    Ajutorul financiar plătit în mod nejustificat se recuperează conform Regulamentului delegat (UE) nr. 891/2017 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează norme privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 8
    (1) Organizaţiile de producători recunoscute până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi păstrează recunoaşterea şi pot beneficia de prevederile acesteia dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 154 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (2) Organizaţiile de producători care au un program operaţional aprobat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri solicită în scris la centrele judeţene ale APIA, până la data de 1 noiembrie 2017, după caz:
    a) continuarea acestuia până la finalizare, în condiţiile aplicabile în temeiul legislaţiei în vigoare la momentul aprobării acestuia;
    b) modificarea programului operaţional pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri;
    c) înlocuirea cu un nou program operaţional pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri.


    ART. 9
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică inclusiv programelor operaţionale depuse spre aprobare pentru care nu a fost finalizată procedura de aprobare până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 10
    Produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Victor Negrescu

    Bucureşti, 5 octombrie 2017.
    Nr. 740.
    ANEXA 1

    LISTA
    produselor care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume

    ┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Codul tarifar │ Denumirea produsului │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0702 00 00 │Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0703 │Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte legume aliaceae,│
    │ │în stare proaspătă sau refrigerată │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0704 │Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi produse comestibile │
    │ │similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau │
    │ │refrigerată │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0705 │Salată verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), │
    │ │în stare proaspătă sau refrigerată │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0706 │Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, barba-caprei, │
    │ │ţelină de rădăcină, ridichi şi rădăcinoase comestibile │
    │ │similare, în stare proaspătă sau refrigerată │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0707 00 │Castraveţi şi cornişon, în stare proaspătă sau refrigerată │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │07 08 │Legume păstăi, curăţate sau nu de păstăi, în stare proaspătă│
    │ │sau refrigerată │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ex. 07 09 │Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, cu excepţia│
    │ │legumelor de la subpoziţiile 0709 60 91, 0709 60 95, │
    │ │0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 şi 0709 99 60 │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ex. 08 02 │Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite │
    │ │sau fără pieliţă, cu excepţia nucilor de arec (sau betel) şi│
    │ │de cola de la subpoziţia 0802 70 00, 0802 80 00 │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0806 10 10 │Struguri de masă proaspeţi │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0807 │Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeţi │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0808 │Mere, pere şi gutui proaspete │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0809 │Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv piersici fără puf │
    │ │şi nectarine), prune şi porumbe, proaspete │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0810 │Alte fructe, proaspete │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0813 50 31 │Amestecuri constituite numai din fructele cu coajă de la │
    │ │poziţiile 0801 şi 0802 │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0813 50 39 │ │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │0910 20 │Şofran │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ex 0910 99 │Cimbru, proaspăt sau refrigerat │
    ├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ex 1211 90 86 │Busuioc, melisă, mentă, Origanum vulgare (măghiran), │
    │ │rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau refrigerată │
    └─────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016