Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 706 din 27 septembrie 2017  privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 706 din 27 septembrie 2017 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - La poziţiile M.F. nr. 27413, 154698, 154699, 39078, 39230, 39290, 101018, 101020, 154947, 154948, 39406, 39408, 100836, 154953, 101074, 104476, 27124, 34282, 100838, 100839, 100840, 34284, 34285, 38661, 39879, 39880, 65421, 154462, 154693, 102559, 36642, 35936, 35938, 40072, 102699, 147092, 106284, 36638, 34179, 104966, 154913, 27946, 34708, 102184, 102181 şi 38839 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


    ART. II
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nu cuprinde numerele cărţilor funciare pentru imobilele având nr. MF 27413, 154698, 154699, 39078, 39230, 39290, 101018, 101020, 154947, 154948, 39406, 39408, 100836, 154953, 101074, 104476, 27124, 34282, 100838, 100839, 100840, 34284, 34285, 38661, 39879, 39880, 65421, 154462, 154693, 102559, 36642, 35936, 35938, 40072, 102699, 147092, 106284, 34179, 104966, 154913, 34708, 102184 şi 102181.

    ART. III
    Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul educaţiei naţionale,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 27 septembrie 2017.
    Nr. 706.
    ANEXA 1
    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică
    ca urmare a reevaluării imobilelor/finalizării unor investiţii

         ┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
         │Ordonator principal de credite│13729380 │Ministerul Educaţiei Naţionale │
         ├──────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
         │Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │ │
         ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
         │Elemente de identificare │ │
    ┌────┼────────┬────────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────────┴──────────┬───────────────────┬────────────┤
    │Nr. │Nr. M.F.│Codul de │Persoana juridică │ │ │ │ Valoarea │
    │crt.│ │clasificaţie│ce administrează │Denumirea │Descriere tehnică │Adresa │de inventar │
    │ │ │ │imobilul │ │ │ │actualizată │
    │ │ │ │ │ │ │ │ - lei - │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 1 │ 27413│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Clădire - fundaţie de │Judeţul │ 1.082.601│
    │ │ │ │Botoşani, │Şcolar - sediu │beton, pereţi cărămidă, │Botoşani, │ │
    │ │ │ │CUI 3372254, │ │planşeu beton, învelitoare│municipiul │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│ │tablă, Sc = 371,1 mp │Botoşani, │ │
    │ │ │ │Botoşani, │ │ │Str. Victoriei │ │
    │ │ │ │CUI 3585660 │ │ │nr. 35A │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 2 │ 154698│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clădire │Sc = 23,90 mp │Judeţul │ 164.606│
    │ │ │ │Botoşani, │centrală │ │Botoşani, │ │
    │ │ │ │CUI 3372254, │termică │ │municipiul │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv │(club sportiv │ │Botoşani, │ │
    │ │ │ │Şcolar Botoşani, │şcolar) │ │Str. Victoriei │ │
    │ │ │ │CUI 3585660 │ │ │nr. 35A │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 3 │ 154699│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Teren │S = 783,20 mp │Judeţul │ 365.929│
    │ │ │ │Botoşani, │ │ │Botoşani, │ │
    │ │ │ │CUI 3372254, │ │ │municipiul │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv │ │ │Botoşani, │ │
    │ │ │ │Şcolar Botoşani, │ │ │Str. Victoriei │ │
    │ │ │ │CUI 3585660 │ │ │nr. 35A │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 4 │ 39078│ 8.26.03│Inspectoratul Şcolar │Inspectoratul │Clădire, Sd = 2.312 mp, │Judeţul Alba, │ 3.400.663│
    │ │ │ │Alba, │Şcolar │regim de înălţime: S+P+E, │municipiul │ │
    │ │ │ │CUI 4562648 │Alba │fundaţie piatră, │Alba Iulia, │ │
    │ │ │ │ │ │zidărie cărămidă, │str. Gabriel Betlen│ │
    │ │ │ │ │ │şarpantă lemn, │nr. 7 │ │
    │ │ │ │ │ │învelitoare ţiglă │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 5 │ 39230│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Clădire, Sd = 480 mp, │Judeţul Alba, │ 1.049.377│
    │ │ │ │Alba, │Şcolar Blaj - │fundaţie beton, │municipiul │ │
    │ │ │ │CUI 4562648, │sediu adm. │zidărie cărămidă, │Alba Iulia, │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv │ │şarpantă lemn, │str. Avram Iancu │ │
    │ │ │ │Şcolar Blaj, │ │învelitoare ţiglă │nr. 2 │ │
    │ │ │ │CUI 4613695 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 6 │ 39290│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Palatul │Clădire P+1E, │Judeţul Braşov, │ 6.062.713│
    │ │ │ │Braşov, │Copiilor │fundaţie beton, │municipiul Braşov, │ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │Braşov │construcţie beton, terasă,│bd. Saturn │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │Steren = 5.697,75 mp │nr. 23A │ │
    │ │ │ │Braşov, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4646862 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 7 │ 101018│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Elevilor│Clădire P+1E, │Judeţul Braşov, │ 142.986│
    │ │ │ │Braşov, │Făgăraş - │fundaţie beton, constr. │municipiul Făgăraş,│ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │corp A │cărămidă, acoperiş ţiglă, │str. Doamna Stanca │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │Steren = 588 mp │nr. 33 │ │
    │ │ │ │Braşov, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4646862 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 8 │ 101020│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Elevilor│Clădire P, fundaţie beton,│Judeţul Braşov, │ 1.000.674│
    │ │ │ │Braşov, │Făgăraş - │constr. cărămidă, │municipiul Făgăraş,│ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │corp B │acoperiş ţiglă, │str. Doamna Stanca │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │Steren = 378 mp │nr. 26 │ │
    │ │ │ │Braşov, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4646862 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 9 │ 154947│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Elevilor│Clădire P+1E, │Judeţul Braşov, │ 762.835│
    │ │ │ │Braşov, │Victoria │Steren = 1.692 mp │oraşul Victoria, │ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │ │ │Str. Stadionului │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │ │nr. 18 │ │
    │ │ │ │Braşov, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4646862 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 10 │ 154948│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Elevilor│Clădire S+P+2E, │Judeţul Braşov, │ 3.234.936│
    │ │ │ │Braşov, │Zărneşti │S teren = 2.728,4 mp │oraşul Zărneşti, │ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │ │ │Str. 13 Decembrie │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │ │nr. - │ │
    │ │ │ │Braşov, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4646862 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 11 │ 39406│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Fundaţii beton, │Judeţul Braşov, │ 1.479.529│
    │ │ │ │Braşov, │Şcolar │construcţie din cadre │municipiul Braşov, │ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │Braşovia, │prefabricate, │str. Titan nr. 1 │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│sală sport │închideri zidărie │ │ │
    │ │ │ │Braşovia, │(imobil) │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4688604 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 12 │ 39408│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Baracă metalică, anexă │Judeţul Braşov, │ 392.434│
    │ │ │ │Braşov, │Şcolar │construcţie de cărămidă, │municipiul Săcele, │ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │Braşovia, │fundaţie beton + │str. Valea Largă │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│sală de forţă │amenajări la complexul │nr. - │ │
    │ │ │ │Braşovia, │(vestiar, │de trambuline │ │ │
    │ │ │ │CUI 4688604 │magazie), │ │ │ │
    │ │ │ │ │complex de │ │ │ │
    │ │ │ │ │trambuline │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 13 │ 100836│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │S terenuri = 45.353 mp, │Judeţul Braşov, │ 2.872.687│
    │ │ │ │Braşov, │Şcolar │2 terenuri de fotbal - │municipiul Braşov, │ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │Braşovia - │gazon, │str. Titan nr. 1 │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│bază sportivă │2 terenuri de fotbal - │ │ │
    │ │ │ │Braşovia, │(terenuri) │nisip, │ │ │
    │ │ │ │CUI 4688604 │ │1 teren - bitum │ │ │
    │ │ │ │ │ │pt. diverse, │ │ │
    │ │ │ │ │ │4 terenuri tenis │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 14 │ 154953│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Clădire P+1E, fundaţie │Judeţul Braşov, │ 1.182.692│
    │ │ │ │Braşov, │Şcolar │beton, pereţi cărămidă │municipiul Braşov, │ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │Braşovia - │ │str. Titan nr. 1 │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│sală sport │ │ │ │
    │ │ │ │Braşovia, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4688604 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 15 │ 101074│ 8.26.04│Inspectoratul Şcolar │Inspectoratul │Clădire P+1E, fundaţie │Judeţul Braşov, │ 2.514.200│
    │ │ │ │Braşov, │Şcolar Braşov │beton, zidărie cărămidă, │municipiul Braşov, │ │
    │ │ │ │CUI 4384290, │ │planşee lemn, învelitoare │str. Gheorghe Dima │ │
    │ │ │ │Casa Corpului │ │ţiglă, Sc = 437,4 mp, │nr. 4 │ │
    │ │ │ │Didactic Braşov, │ │Steren = 509,4 mp │ │ │
    │ │ │ │CUI 4580342 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 16 │ 104476│ 8.26.03│Inspectoratul Şcolar │Inspectoratul │Suprafaţă construită = │Judeţul Tulcea, │ 752.373│
    │ │ │ │Tulcea, │Şcolar Tulcea -│891 mp, suprafaţă │municipiul Tulcea, │ │
    │ │ │ │CUI 3430258 │sediu + Palatul│desfăşurată = 2.950 mp, │str. Dobrogeanu │ │
    │ │ │ │ │Copiilor Tulcea│regimul de înălţime = │Gherea nr. 3-4 │ │
    │ │ │ │ │ │P+4E, structura b.a., │ │ │
    │ │ │ │ │ │zidărie cărămidă+BCA, │ │ │
    │ │ │ │ │ │acoperiş terasă │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 17 │ 27124│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Suprafaţă construită = │Judeţul Tulcea, │ 796.865│
    │ │ │ │Tulcea, │Şcolar Tulcea, │1.160 mp, regimul de │municipiul Tulcea, │ │
    │ │ │ │CUI 3430258, │Cămin cazare │înălţime P+2E, beton, │Str. Spitalului │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv │ │acoperiş terasă │nr. 3 │ │
    │ │ │ │Şcolar, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 3430061 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 18 │ 34282│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Copiilor│Clădire P+1E, structură │Judeţul Brăila, │ 861.614│
    │ │ │ │Judeţean Brăila, │Brăila - imobil│beton, pereţi cărămidă, │municipiul Brăila, │ │
    │ │ │ │CUI 4343060, │ │acoperiş tablă, │bd. Alexandru Ioan │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │Sc = 329,87 mp, │Cuza nr. 97 │ │
    │ │ │ │şi Elevilor Brăila, │ │Sd = 752,85 mp, │ │ │
    │ │ │ │CUI 4205718 │ │Steren = 983 mp │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 19 │ 100838│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Copiilor│Clădire P, pereţi tablă, │Judeţul Brăila, │ 11.833│
    │ │ │ │Judeţean Brăila, │Brăila, magazie│structura metalică, │municipiul Brăila, │ │
    │ │ │ │CUI 4343060, │pentru lemne │Sc = 65,74 mp │bd. Alexandru Ioan │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │ │Cuza nr. 97 │ │
    │ │ │ │şi Elevilor Brăila, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4205718 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 20 │ 100839│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Copiilor│Clădire P, pereţi tablă, │Judeţul Brăila, │ 5.006│
    │ │ │ │Judeţean Brăila, │Brăila, magazie│structura metalică, │municipiul Brăila, │ │
    │ │ │ │CUI 4343060, │pentru │învelitoare tablă │bd. Alexandru Ioan │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │combustibil │ │Cuza nr. 97 │ │
    │ │ │ │şi Elevilor Brăila, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4205718 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 21 │ 100840│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Copiilor│Cuvă din beton, │Judeţul Brăila, │ 2.130│
    │ │ │ │Judeţean Brăila, │Brăila, │Sc = 47,34 mp │municipiul Brăila, │ │
    │ │ │ │CUI 4343060, │bazin mare │ │bd. Alexandru Ioan │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │ │Cuza nr. 97 │ │
    │ │ │ │şi Elevilor Brăila, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4205718 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 22 │ 34284│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Copiilor│Corp C1: P+1E, cărămidă, │Judeţul Brăila, │ 420.860│
    │ │ │ │Judeţean Brăila, │Brăila - imobil│acoperiş şarpantă, │municipiul Brăila, │ │
    │ │ │ │CUI 4343060, │ │Sc = 221,87 mp, corp C2: │str. Radu S. │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │magazie Sc = 26,81 mp, │Câmpiniu nr. 31 │ │
    │ │ │ │şi Elevilor Brăila, │ │Steren = 470 mp │ │ │
    │ │ │ │CUI 4205718 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 23 │ 34285│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Copiilor│Construcţii: vestiar, │Judeţul Brăila, │ 2.648.676│
    │ │ │ │Judeţean Brăila, │Brăila, Baza │magazie, tribună, zid, │municipiul Brăila, │ │
    │ │ │ │CUI 4343060, │Sportivă │amenajări la terenuri, │Aleea Parcului │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │Pescăruşul │pista carting, │nr. - │ │
    │ │ │ │şi Elevilor Brăila, │ │împrejmuiri, teren sport,│Parc Monument │ │
    │ │ │ │CUI 4205718 │ │9.417 mp │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 24 │ 38661│ 8.26.03│Inspectoratul Şcolar │Inspectoratul │Sediul ISJ Gorj - clădire │Judeţul Gorj, │ 3.104.614│
    │ │ │ │Judeţean Gorj, │Şcolar Gorj │P+3E, structura de beton │municipiul Târgu │ │
    │ │ │ │CUI 4666150 │ │şi cărămidă, planşeu │Jiu, Str. Victoriei│ │
    │ │ │ │ │ │beton, acoperiş terasă │nr. 132-134 │ │
    │ │ │ │ │ │Sc = 730 mp │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 25 │ 39879│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Elevilor│Clădire P+1E cu fundaţii │Judeţul Gorj, │ 224.266│
    │ │ │ │Judeţean Gorj, │Ţicleni │de beton, zidărie de │oraşul Ţicleni, │ │
    │ │ │ │CUI 4666150, │ │cărămidă, şarpantă lemn, │Str. Petroliştilor │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │Sc = 272 mp, Sd = 544 mp, │nr. 619 │ │
    │ │ │ │Târgu Jiu, │ │Steren = 1.250 mp │ │ │
    │ │ │ │CUI 9841260 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 26 │ 39880│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Elevilor│Clădire P+1E cu fundaţii │Judeţul Gorj, │ 1.240.059│
    │ │ │ │Judeţean Gorj, │Rovinari │de beton, zidărie de │oraşul Rovinari, │ │
    │ │ │ │CUI 4666150, │ │cărămidă, şarpantă lemn, │Str. Prieteniei │ │
    │ │ │ │Palatul Copiilor │ │Sc = 472 mp, │nr. 3 │ │
    │ │ │ │Târgu Jiu, │ │Steren = 924,20 mp │ │ │
    │ │ │ │CUI 9841260 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 27 │ 65421│ 8.26.04│Inspectoratul Şcolar │Casa Corpului │Clădire P+2E, structură │Judeţul Ilfov, │ 2.889.322│
    │ │ │ │Judeţean Ilfov, │Didactic │prefabricate, acoperiş │comuna Brăneşti, │ │
    │ │ │ │CUI 10276616, │Ilfov - │terasă, Sc =575 mp, │str. Slt. Petre │ │
    │ │ │ │Casa Corpului │clădire │Sd = 1.925 mp │Ionel nr. 2 │ │
    │ │ │ │Didactic Ilfov, │internat │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 12460835 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 28 │ 154462│ 8.26.04│Inspectoratul Şcolar │Casa Corpului │Construcţie P+3E, │Judeţul Ilfov, │ 1.101.913│
    │ │ │ │Judeţean Ilfov, │Didactic - │Sc = 621 mp, │comuna Brăneşti, │ │
    │ │ │ │CUI 10276616, │centrul │Sd = 2.484 mp │str. Slt. Petre │ │
    │ │ │ │Casa Corpului │regional pt. │ │Ionel nr. 4 │ │
    │ │ │ │Didactic Ilfov, │formarea │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 12460835 │personalului │ │ │ │
    │ │ │ │ │didactic │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 29 │ 154693│ 8.26.04│Inspectoratul Şcolar │Teren │Steren = 1.000 mp │Judeţul Ilfov, │ 256.008│
    │ │ │ │Judeţean Ilfov, │ │ │comuna Brăneşti, │ │
    │ │ │ │CUI 10276616, │ │ │str. Slt. Petre │ │
    │ │ │ │Casa Corpului │ │ │Ionel nr. 4 │ │
    │ │ │ │Didactic Ilfov, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 12460835 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 30 │ 102559│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Clădire P, constr. │Judeţul Ilfov, │ 404.886│
    │ │ │ │Judeţean Ilfov, │Şcolar Buftea │cărămidă, Sc = 318 mp │oraşul Buftea, │ │
    │ │ │ │CUI 10276616, │ │ │str. Agricultori │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv │ │ │nr. - │ │
    │ │ │ │Şcolar Buftea, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 13346082 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 31 │ 36642│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │Clubul Copiilor│Clădire: P+1E, zidărie │Municipiul │ 1.982.428│
    │ │ │ │al Municipiului │Sectorul 4 │cărămidă, planşee de │Bucureşti, │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │ │beton, Sc = 243 mp; │Str. Făgetului │ │
    │ │ │ │CUI 4203563, │ │Steren = 815 mp │nr. 12, │ │
    │ │ │ │Clubul Copiilor │ │ │sectorul 4 │ │
    │ │ │ │Sector 1, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4316635 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 32 │ 35936│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Clădire: S+P+1E, zidărie │Municipiul │ 7.048.167│
    │ │ │ │al Municipiului │Şcolar nr. 1 │cărămidă, Sc = 763 mp, │Bucureşti, bd. Ion │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │"Pajura" │Steren = 3.190 mp │Mihalache nr. 162, │ │
    │ │ │ │CUI 4203563, │ │ │sectorul 1 │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│ │ │ │ │
    │ │ │ │nr. 1 "Pajura", │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4284126 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 33 │ 35938│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │C1 Sc = 64 mp, C2 │Municipiul │ 9.995.702│
    │ │ │ │al Municipiului │Şcolar nr. 1 │Sc = 9 mp, C3 Sc = 15 mp, │Bucureşti, │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │"Pajura" │C4 Sc = 72 mp; │str. Izbiceni │ │
    │ │ │ │CUI 4203563, │ │Steren = 14.333 mp; │nr. 64, │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│ │împrejmuiri │sectorul 1 │ │
    │ │ │ │nr. 1 "Pajura", │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4284126 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 34 │ 40072│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Sala de sport clădire P, │Municipiul │ 5.737.201│
    │ │ │ │al Municipiului │Şcolar nr. 2 - │schelet beton armat, │Bucureşti, │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │Baza Pantelimon│Sconstr. = 1.337 mp │Şos. Pantelimon │ │
    │ │ │ │CUI 4203563, │ │Steren = 4.045 mp; │nr. 293, │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│ │amenajări terenuri │sectorul 2 │ │
    │ │ │ │nr. 2, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4992971 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 35 │ 102699│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Clădire P+4 etaje, │Municipiul │ 3.317.618│
    │ │ │ │al Municipiului │Şcolar nr. 4 │Sc = 373 mp; C cantină P,│Bucureşti, Aleea │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │ │Sc = 111; magazie P, │Buchetului nr. 5, │ │
    │ │ │ │CUI 4203563, │ │Sc = 18 mp; │Bucureşti, │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│ │Sd = 1.875 mp; │sectorul 3 │ │
    │ │ │ │nr. 4, │ │S teren = 644 mp │ │ │
    │ │ │ │CUI 4837900 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 36 │ 147092│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Sala de forţă, parter, │Municipiul │ 427.392│
    │ │ │ │al Municipiului │Şcolar nr. 4 │Sc = 108 mp; │Bucureşti, Aleea │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │ │S teren = 208 mp │Buchetului nr. 3, │ │
    │ │ │ │CUI 4203563, │ │ │sectorul 3 │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│ │ │ │ │
    │ │ │ │nr. 4, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4837900 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 37 │ 106284│ 8.26.06│Inspectoratul Şcolar │Clubul Sportiv │Clădire C1: S+P, zidărie │Municipiul │ 11.434.466│
    │ │ │ │al Municipiului │Şcolar nr. 5 │cărămidă şi beton, │Bucureşti, Calea │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │ │Sc = 525 mp, clădire C2: │Plevnei nr. 124, │ │
    │ │ │ │CUI 4203563, │ │P, Sc = 230 mp, clădire │sectorul 6 │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│ │C3: S+P+3E, Sc = 105 mp, │ │ │
    │ │ │ │nr. 5, │ │construcţie anexă C4 - │ │ │
    │ │ │ │CUI 4364381 │ │ghena P, Sc = 5 mp; │ │ │
    │ │ │ │ │ │construcţie anexă C5 - │ │ │
    │ │ │ │ │ │magazie P, Sc = 15 mp; │ │ │
    │ │ │ │ │ │construcţie anexă C6 - │ │ │
    │ │ │ │ │ │magazie P, Sc = 5 mp; │ │ │
    │ │ │ │ │ │construcţie anexă C7 - │ │ │
    │ │ │ │ │ │garaj P, Sc=57 mp, │ │ │
    │ │ │ │ │ │Steren = 2.829 mp │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 38 │ 36638│ 8.26.07│Inspectoratul Şcolar │Baza Sportivă │Clădire administrativă: P,│Municipiul │ 15.358.998│
    │ │ │ │al Municipiului │"Temerarii" │zidărie cărămidă, │Bucureşti, │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │ │Sc = 200 mp, sală de │str. Luică nr. 70, │ │
    │ │ │ │CUI 4203563, │ │sport: Sc = 1.629 mp; C 5 │sectorul 4 │ │
    │ │ │ │Clubul Sportiv Şcolar│ │casă portar Sc = 13 mp; │ │ │
    │ │ │ │nr. 6, │ │C 14 magazie tablă │ │ │
    │ │ │ │CUI 4283775 │ │Sc = 47 mp; terenuri cu │ │ │
    │ │ │ │ │ │amenajări şi împrejmuiri, │ │ │
    │ │ │ │ │ │Steren = 15.423 mp, │ │ │
    │ │ │ │ │ │CF 202499 │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 39 │ 34179│ 8.26.03│Inspectoratul Şcolar │Inspectoratul │Clădire S+P+1E+M, zidărie │Municipiul │ 9.057.689│
    │ │ │ │al Municipiului │Şcolar al │cărămidă, cabină poartă + │Bucureşti, │ │
    │ │ │ │Bucureşti, │Municipiului │cabină registratură + │Str. Icoanei │ │
    │ │ │ │CUI 4203563 │Bucureşti, │împrejmuire, │nr. 19, │ │
    │ │ │ │ │sediu │Sd = 2.310 mp, │sectorul 2 │ │
    │ │ │ │ │ │Steren = 1.264 mp │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 40 │ 104966│ 8.25.06│Clubul Sportiv Şcolar│Clubul Sportiv │Clădire cu fundaţie de │Judeţul Maramureş, │ 1.629.120│
    │ │ │ │Baia Sprie, │Şcolar Filiala │beton, zid cărămidă, │oraşul Baia Sprie, │ │
    │ │ │ │CUI 16031798 │Baia Sprie - │planşeu beton, învelitoare│Str. Speranţei │ │
    │ │ │ │ │imobil │de ţiglă, Sc = 254 mp, │nr. 1 │ │
    │ │ │ │ │ │Steren = 1.749 mp │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 41 │ 154913│ 8.25.06│Clubul Sportiv Şcolar│Clubul Sportiv │Clădire, zidărie cărămidă,│Judeţul Maramureş, │ 503.880│
    │ │ │ │Baia Sprie, │Şcolar Filiala │regim înălţime P + M, │oraşul Baia Sprie, │ │
    │ │ │ │CUI 16031799 │Baia Sprie │Sc = 117,48 mp │Str. Speranţei │ │
    │ │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 42 │ 27946│ 8.26.03│Inspectoratul Şcolar │Inspectoratul │Clădire, fundaţii │Judeţul Satu Mare, │ 5.737.221│
    │ │ │ │Judeţean Satu Mare, │Şcolar Satu │cărămidă, pereţi zidărie │municipiul │ │
    │ │ │ │CUI 3896976 │Mare │cărămidă, planşee beton │Satu Mare, │ │
    │ │ │ │ │ │armat, şarpantă lemn, │Str. 1 Decembrie │ │
    │ │ │ │ │ │Sc = 1.100 mp, regim de │1918 nr. 6 │ │
    │ │ │ │ │ │înălţime: P + 1E, Steren =│ │ │
    │ │ │ │ │ │1.752 mp, CF 159640 │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 43 │ 34708│ 8.26.05│Inspectoratul Şcolar │CCE Mediaş - │Clădire, regim de │Judeţul Sibiu, │ 2.810.825│
    │ │ │ │Judeţean Sibiu, │clădire şi │înălţime: S+P+E, │municipiul Mediaş, │ │
    │ │ │ │CUI 4240707, │teren │construcţie din zidărie │Str. Nucului nr. 5 │ │
    │ │ │ │Clubul Copiilor şi │ │de cărămidă şi lemn, │ │ │
    │ │ │ │Elevilor, │ │Steren = 8.059 mp │ │ │
    │ │ │ │CUI 4241044 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 44 │ 102184│ 8.26.03│Inspectoratul Şcolar │Casa Corpului │clădire, regim de │Judeţul Sibiu, │ 953.662│
    │ │ │ │Judeţean Sibiu, │Didactic - │înălţime: P │municipiul Sibiu, │ │
    │ │ │ │CUI 4240707, │cantină │ │Str. Turismului │ │
    │ │ │ │Casa Corpului │ │ │nr. 15 │ │
    │ │ │ │Didactic, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4270805 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 45 │ 102181│ 8.26.04│Inspectoratul Şcolar │Casa Corpului │Clădire, regim de │Judeţul Sibiu, │ 6.799.671│
    │ │ │ │Judeţean Sibiu, │Didactic - │înălţime: P+3E │municipiul Sibiu, │ │
    │ │ │ │CUI 4240707, │internat │ │Str. Turismului │ │
    │ │ │ │Casa Corpului │ │ │nr. 15 │ │
    │ │ │ │Didactic, │ │ │ │ │
    │ │ │ │CUI 4270805 │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼────────────┤
    │ 46 │ 38839│ 8.29.08│Biblioteca Centrală │Biblioteca │Construcţie, fundaţie de │Judeţul Iaşi, │ 23.486.035│
    │ │ │ │Universitară "Mihai │Centrală │beton, zidărie din │municipiul Iaşi, │ │
    │ │ │ │Eminescu" Iaşi, │Universitară │cărămidă cu beton şi │str. Păcurari nr. 4│ │
    │ │ │ │CUI 4540836 │"M. Eminescu" │acoperită cu tablă │ │ │
    │ │ │ │ │Iaşi │(clădire veche + clădire │ │ │
    │ │ │ │ │ │nouă), Sc = 2.183, │ │ │
    │ │ │ │ │ │Sd = 12.091,47 mp; punct │ │ │
    │ │ │ │ │ │transformare: │ │ │
    │ │ │ │ │ │Sc = Sd = 17 mp; Steren │ │ │
    │ │ │ │ │ │(inclusiv construcţia)= │ │ │
    │ │ │ │ │ │3.545 mp; CF nr. 153462 │ │ │
    │ │ │ │ │ │municipiul Iaşi │ │ │
    └────┴────────┴────────────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴────────────┘

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice