Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 699 din 27 septembrie 2017 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 699 din 27 septembrie 2017  privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări  a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 699 din 27 septembrie 2017 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 775 din 29 septembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre stabileşte măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, care trebuie aduse la îndeplinire de către autorităţile cu atribuţii în materie electorală.

    ART. 2
    (1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale parţiale, fără personalitate juridică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale parţiale se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne
    în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii sau societăţi prevăzute în anexa nr. 1.

    (3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale parţiale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

    ART. 3
    (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării în care se organizează alegeri locale parţiale, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
    (3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziţionarea timbrelor autocolante, respectiv a plicurilor din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015, precum şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“.
    (5) Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură imprimarea buletinelor de vot;
    b) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
    c) asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
    d) organizează, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente, sesiunile de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.


    ART. 4
    Preşedinţii tribunalelor asigură desemnarea preşedinţilor birourilor electorale judeţene şi a locţiitorilor acestora, precum şi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, prin tragerea la sorţi, conform Legii nr. 115/2015, a judecătorilor în exerciţiu sau a juriştilor înscrişi în Corpul experţilor electorali, după caz.

    ART. 5
    (1) Instituţiile prefectului împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi Autoritatea Electorală Permanentă asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene, în limita fondurilor alocate.
    (2) Primarii asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie comunală sau municipală, după caz, în limita fondurilor alocate.

    ART. 6
    (1) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, în scopul asigurării posibilităţii organismelor electorale de a verifica respectarea dispoziţiilor art. 93 şi 94 din Legea nr. 115/2015.
    (2) Operatorul de calculator trebuie să realizeze înregistrarea video-audio prevăzută la alin. (1) dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general.
    (3) Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării video-audio ori să permită accesul altor persoane la înregistrare.

    ART. 7
    (1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari birourilor electorale judeţene pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor locale parţiale, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii, în limita fondurilor alocate.
    (2) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor locale parţiale.
    (3) Institutul Naţional de Statistică, prin direcţiile teritoriale de statistică, asigură tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale parţiale.

    ART. 8
    (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) asigură funcţionarea şi asistenţa tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    b) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    c) asigură terminalele informatice necesare înregistrării video-audio a procedurilor, în condiţiile prevăzute la art. 6.

    (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură constituirea în fiecare judeţ în care se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale a câte unui centru de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
    (3) Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă se asigură de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale verifică existenţa înregistrării video-audio, consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice şi le mută pe un mediu de stocare, cu ocazia primirii terminalelor informatice de la operatorii de calculator. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 3 luni de la data alegerilor.
    (5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia birourilor electorale constituite pentru alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, la cererea acestora, pentru soluţionarea unei contestaţii, cereri sau sesizări în materie electorală, copii ale înregistrării video-audio realizate în condiţiile prevăzute la art. 6. Copiile se restituie după soluţionarea contestaţiei, cererii sau a sesizării.
    (6) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale distruge, prin proceduri ireversibile, înregistrările şi eventuale copii realizate pentru scopul prevăzut la alin. (5).
    (7) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează Ministerului Afacerilor Interne date strict necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3.

    ART. 9
    (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale parţiale, fără personalitate juridică, în judeţele în care se
    constituie birouri electorale judeţene, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conform Legii nr. 115/2015.

    (2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene se stabileşte de prefect prin ordin, conform anexei nr. 2.
    (3) La şedinţele comisiilor tehnice judeţene pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
    (4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de subprefecţi, formate din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului. Din grupul tehnic de lucru vor face parte şi 2-3 funcţionari publici din aparatul de specialitate al consiliilor judeţene.
    (5) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice judeţene, membrii acestora sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu.
    (6) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituţiile sau autorităţile publice de la care aceştia provin.

    ART. 10
    (1) Prefecţii stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral.
    (2) În situaţia în care prefectul este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, precum şi în cazurile în care această funcţie este vacantă, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit Legii nr. 115/2015, este asigurată de subprefect.
    (3) În perioada electorală, Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă vor acorda sprijin de specialitate autorităţilor locale, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale.

    ART. 11
    (1) Prefecţii împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale judeţene.
    (2) Prefecţii împreună cu primarii asigură sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie comunală sau municipală, după caz.
    (3) Sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secţiilor de votare se asigură de către primari împreună cu prefecţii.
    (4) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale judeţene, a birourilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi utilizate bunurile aparţinând autorităţilor prevăzute la alin. (1)-(3).
    (5) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare de funcţionare.
    (6) În cazurile în care bunurile necesare amenajării şi dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi de către primari, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă.
    (7) Autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.

    ART. 12
    Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
    a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente, conform graficului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă;
    b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale complementare;
    c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi extrasele de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
    d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    e) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    f) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
    g) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării;
    h) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute la art. 8 alin. (1);
    i) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 8 alin. (1), precum şi protecţia fizică a acestora.

    ART. 13
    Autoritatea Electorală Permanentă duce la îndeplinire următoarele măsuri specifice:
    a) asigură colectarea datelor şi informaţiilor privind rezultatele alegerilor locale parţiale şi aducerea la cunoştinţă publică a acestora prin publicare pe pagina proprie de internet;
    b) desemnează preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora;
    c) întocmeşte lista juriştilor înscrişi în Corpul experţilor electorali şi o transmite tribunalelor în a căror rază teritorială au loc alegeri locale parţiale;
    d) desemnează operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    e) asigură asistenţă de specialitate pentru prefecţi şi primari privind îndeplinirea atribuţiilor care le revin în materie electorală.

    ART. 14
    Prefecţii sprijină, potrivit legii, activitatea de topire a buletinelor de vot întrebuinţate sau neîntrebuinţate, a celor nule, a proceselor-verbale şi a ştampilelor necesare votării, a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral, precum şi a listelor de susţinători.

    ART. 15
    (1) Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale parţiale vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale parţiale în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017.
    (2) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale parţiale va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 17
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 octombrie 2017.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin Florin Mituleţu Buică
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
                    administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Sevil Shhaideh
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mihai Busuioc

    Bucureşti, 27 septembrie 2017.
    Nr. 699.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare
    a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
    Preşedinte:
    - ministrul afacerilor interne

    Membri:
    - secretar de stat pentru ordine şi siguranţă publică din Ministerul Afacerilor Interne;
    – secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;

    a) reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, secretar general sau director general, ai:
    - Secretariatului General al Guvernului;
    – Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
    – Ministerului Finanţelor Publice;
    – Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
    – Ministerului Educaţiei Naţionale;
    – Ministerului Sănătăţii;
    – Autorităţii Electorale Permanente;
    – Institutului Naţional de Statistică;
    – Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
    – Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    b) reprezentanţi ai:
    - Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
    – societăţilor comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;
    – Societăţii Române de Televiziune;
    – Societăţii Române de Radiodifuziune.

    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale parţiale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.


    ANEXA 2

    COMPONENŢA
    Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare
    a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
    Preşedinte:
    - prefectul judeţului

    Membri:
    - subprefectul;
    – secretarul judeţului;
    – directorul executiv al direcţiei regionale/judeţene de statistică;
    – directorul general al direcţiei regionale a finanţelor publice/şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
    – inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie;
    – inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean;
    – şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor;
    – şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
    – inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean;
    – inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean;
    – directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului;
    – reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    – reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente;
    – reprezentanţi teritoriali ai societăţilor comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;
    – corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.

    NOTĂ:
    Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judeţene sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016