Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 698 din 27 septembrie 2017  privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii  a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 698 din 27 septembrie 2017 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 112 alin. (3) şi art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, care se suportă din bugetul de stat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, a bugetelor Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi Autorităţii Electorale Permanente cu sumele prevăzute la pct. II şi III din anexă.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituţiilor prefectului sumele necesare pentru activităţile acestora legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017.
    (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2017.

    ART. 2
    (1) Pe perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar şi statisticienii le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
    (2) Preşedinţii birourilor electorale judeţene, ai birourilor electorale de circumscripţie, locţiitorii acestora şi membrii birourilor electorale judeţene şi ai birourilor electorale de circumscripţie primesc o indemnizaţie de 85 lei pentru fiecare zi de activitate.
    (3) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale şi statisticienii primesc o indemnizaţie de 65 lei pentru fiecare zi de activitate.
    (4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia primesc câte o indemnizaţie de 150 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.
    (5) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare primeşte o indemnizaţie de 150 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.
    (6) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc câte o indemnizaţie de 65 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.
    (7) Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii, operatorii de calculator şi personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale secţiilor de votare primesc o indemnizaţie pentru cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru ziua votării.
    (8) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2)-(4), (6) şi (7) se face în baza listelor de prezenţă semnate de către preşedinţii birourilor electorale.
    (9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (5) se face în baza fişelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza informaţiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (10) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
    (11) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (2)-(7), membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, statisticienii şi operatorii de calculator care îşi au domiciliul sau reşedinţa în alte localităţi beneficiază pe durata îndeplinirii atribuţiilor în cadrul birourilor electorale sau pe lângă acestea de indemnizaţiile de detaşare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, după caz, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene şi al birourilor electorale de circumscripţie va fi dimensionat în funcţie de bugetul alocat.
    (13) Fondul indemnizaţiei stabilite pentru personalul tehnic auxiliar şi statisticieni, potrivit alin. (3), nu poate depăşi:
    a) 7.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie comunală;
    b) 15.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie municipală;
    c) 20.000 lei, în cazul birourilor electorale judeţene.

    (14) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), la cererea temeinic justificată a preşedinţilor birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume suplimentare peste plafonul indemnizaţiei prevăzute la alin. (13), cu încadrare în bugetul alocat conform anexei.

    ART. 3
    În perioada electorală, cheltuielile cu telefoanele efectuate de autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare.

    ART. 4
    (1) Ministerul Afacerilor Interne asigură din bugetul aprobat pe anul 2017 sumele necesare acoperirii următoarelor categorii principale de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;
    b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;
    c) cheltuielile pentru achiziţionarea timbrelor autocolante;
    d) cheltuielile pentru achiziţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“;
    e) cheltuielile pentru achiziţionarea plicurilor din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

    (2) Ministerul Afacerilor Interne asigură din bugetul aprobat pe anul 2017, prin bugetele instituţiilor prefectului, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii principale de cheltuieli:
    a) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;
    b) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripţie, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;
    c) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;
    d) indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale secţiilor de votare;
    e) cheltuieli privind spaţiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislaţiei electorale;
    f) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
    g) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
    h) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale;
    i) cheltuieli pentru organizarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
    j) cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice judeţene.

    (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă din sumele prevăzute la pct. I din anexa la prezenta hotărâre.

    ART. 5
    Autoritatea Electorală Permanentă asigură sumele necesare acoperirii următoarelor categorii principale de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
    b) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
    c) cheltuieli de informare a alegătorilor;
    d) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali;
    e) cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator;
    f) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari;
    g) cheltuielile generate de controalele specifice perioadei electorale;
    h) cheltuielile generate de realizarea publicaţiilor specifice perioadei electorale.


    ART. 6
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale suportă din bugetul propriu sumele necesare acoperirii următoarelor categorii principale de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    b) cheltuielile aferente participării personalului propriu la sesiunile de selecţie a operatorilor de calculator;
    c) cheltuielile aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    d) cheltuieli pentru asigurarea asistenţei tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestuia.


    ART. 7
    Categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2), sunt următoarele:
    a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare;
    c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul birourilor electorale judeţene.


    ART. 8
    Municipiile şi comunele suportă din bugetul propriu următoarele categorii principale de cheltuieli:
    a) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente;
    b) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale complementare şi a copiilor de pe listele electorale complementare;
    c) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe listele electorale permanente, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
    d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    e) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    f) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
    g) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie municipală şi comunală;
    h) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare;
    i) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării;
    j) cheltuielile pentru plata drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (11), pentru membrii, personalul tehnic auxiliar şi statisticienii birourilor electorale de circumscripţie municipală şi comunală, precum şi pentru operatorii de calculator ai secţiilor de votare.


    ART. 9
    (1) Judeţele suportă din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreţinerea, dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale judeţene.
    (2) Judeţele suportă din bugetul propriu cheltuielile pentru plata drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (11), pentru membrii, personalul tehnic auxiliar şi statisticienii birourilor electorale judeţene.

    ART. 10
    În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 11
    (1) Sumele alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale se vor vira cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale.
    (2) În termen de 30 de zile de la data alegerilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital.

    ART. 12
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 octombrie 2017.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
                    Sevil Shhaideh
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mihai Busuioc

    Bucureşti, 27 septembrie 2017.
    Nr. 698.
    ANEXA 1

    BUGETUL ŞI STRUCTURA
    cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea
    şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

                                                                                          - mii lei -
    ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────┬────────┐
    │ INSTITUŢIA │ Capitol│ Cheltuieli │ TOTAL │
    │ │ ├──────────┬──────────┬────────────┤ │
    │ │ │ Personal │ Bunuri şi│ Active │ │
    │ │ │ │ servicii │nefinanciare│ │
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │I. Ministerul Afacerilor Interne │ │ 1.290│ 2.845│ 0│ 4.135│
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │TOTAL CAP. 51.01 - pentru instituţiile prefectului│ 51.01│ 1.290│ 445│ 0│ 1.735│
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │TOTAL CAP. 61.01 │ 61.01│ 0│ 2.400│ 0│ 2.400│
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │II. Secretariatul General al Guvernului │ 51.01│ 0│ 100│ 0│ 100│
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │- Institutul Naţional de Statistică │ 51.01│ 0│ 100│ 0│ 100│
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │1. Aparat propriu │ 51.01│ 0│ 15│ 0│ 15│
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │2. Direcţiile teritoriale de statistică │ 51.01│ 0│ 85│ 0│ 85│
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │III. Autoritatea Electorală Permanentă │ 51.01│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │1. Aparat propriu │ 51.01│ 0│ 133│ 0│ 133│
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
    │TOTAL GENERAL │ │ 1.290│ 3.078│ 0│ 4.368│
    └──────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────┘


    Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor care revin Serviciului de Telecomunicaţii Speciale vor fi asigurate din bugetul acestuia pe anul 2017.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016