Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 697 din 27 septembrie 2017  pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale  din data de 5 noiembrie 2017    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 697 din 27 septembrie 2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 774 din 29 septembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 octombrie 2017.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin Florin Mituleţu Buică

    Bucureşti, 27 septembrie 2017.
    Nr. 697.
    ANEXA 1

    Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale
    a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

    ┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Termenul de realizare a acţiunii, │ │ │ │
    │crt.│ potrivit prevederilor Legii │ Descrierea acţiunii │ Autoritatea sau │ Modalitatea de realizare │
    │ │ nr. 115/2015, coroborat cu termenele │ │ persoana care │ a acţiunii │
    │ │ prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu │ │ realizează │ │
    │ │ modificările şi completările │ │ acţiunea │ │
    │ │ ulterioare │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 1.│Cu cel puţin 35 de zile înaintea │Stabilirea şi aducerea la cunoştinţă │Guvernul │Prin hotărâre ce se publică în │
    │ │votării, cel mai târziu la data de: │publică a datei alegerilor │ │Monitorul Oficial al României, │
    │ │ 2 octombrie 2017 │ │ │Partea I │
    │ │[Art. 10 alin. (2) din Legea │ │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 2.│Odată cu stabilirea datei alegerilor, │Stabilirea calendarului acţiunilor din│Guvernul │Prin hotărâre ce se publică în │
    │ │cel mai târziu la data de: │cuprinsul perioadei electorale, a │ │Monitorul Oficial al României, │
    │ │ 2 octombrie 2017 │cheltuielilor necesare pregătirii şi │ │Partea I │
    │ │[Art. 126 alin. (1) din Legea │desfăşurării în bune condiţii a │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │alegerilor locale şi a măsurilor │ │ │
    │ │ │tehnice necesare bunei organizări şi │ │ │
    │ │ │desfăşurări a alegerilor locale │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 3.│Cu cel puţin 24 de ore înainte de data │Aducerea la cunoştinţă publică a datei│Preşedintele │Prin presa scrisă şi audiovizuală│
    │ │şedinţei pentru desemnarea │şedinţei pentru tragerea la sorţi a │tribunalului │ │
    │ │judecătorilor, cel mai târziu la data │judecătorilor în biroul electoral │ │ │
    │ │de: │judeţean │ │ │
    │ │ 3 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (1) │ │ │ │
    │ │şi art. 38 alin. (2) din Legea │ │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 4.│În termen de cel mult 3 zile de la │Desemnarea preşedintelui biroului │Preşedintele │În şedinţă publică, prin tragere │
    │ │stabilirea datei alegerilor, cel mai │electoral judeţean şi a locţiitorului │tribunalului │la sorţi pe funcţii dintre │
    │ │târziu la data de: │acestuia │ │judecătorii în exerciţiu ai │
    │ │ 4 octombrie 2017 │ │ │tribunalului │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (1) │ │ │Proces-verbal semnat de │
    │ │şi art. 38 alin. (2) din Legea │ │ │preşedintele tribunalului │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 5.│În termen de 24 de ore de la desemnarea│Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris la tribunal │
    │ │preşedintelui biroului electoral │desemnarea preşedintelui biroului │interesate │ │
    │ │judeţean şi a locţiitorului acestuia, │electoral judeţean şi a locţiitorului │ │ │
    │ │cel mai târziu la data de: │acestuia │ │ │
    │ │ 5 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (1)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 6.│În termen de 24 de ore de la │Completarea biroului electoral │Preşedintele │Proces-verbal │
    │ │constituirea biroului electoral │judeţean cu un reprezentant al │biroului electoral │ │
    │ │judeţean, cel mai târziu la data de: │Autorităţii Electorale Permanente, │judeţean │ │
    │ │ 5 octombrie 2017 │desemnat prin hotărâre a acesteia, şi │ │ │
    │ │[Art. 33 alin. (2) din Legea │cu câte un reprezentant al partidelor │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │politice ori al organizaţiilor │ │ │
    │ │ │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │ │ │
    │ │ │naţionale care au grup parlamentar │ │ │
    │ │ │propriu în cel puţin una dintre │ │ │
    │ │ │Camerele Parlamentului │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 7.│În termen de 2 zile de la data │Adoptarea regulamentului privind │Biroul electoral │Prin hotărâre │
    │ │constituirii, cel mai târziu la data │organizarea şi funcţionarea birourilor│judeţean │ │
    │ │de: │electorale │ │ │
    │ │ 6 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (3) │ │ │ │
    │ │şi art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea │ │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 8.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris la tribunal │
    │ │completarea biroului electoral │completarea biroului electoral │interesate │ │
    │ │judeţean, cel mai târziu la data de: │judeţean │ │ │
    │ │ 6 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (1)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 9.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Tribunalul │Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor privind desemnarea │desemnarea preşedintelui biroului │ │ │
    │ │preşedintelui biroului electoral │electoral judeţean şi a locţiitorului │ │ │
    │ │judeţean şi a locţiitorului acestuia, │acestuia │ │ │
    │ │cel mai târziu la data de: │ │ │ │
    │ │ 6 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (2)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 10.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Tribunalul │Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor privind completarea │completarea biroului electoral │ │ │
    │ │biroului electoral judeţean, cel mai │judeţean │ │ │
    │ │târziu la data de: │ │ │ │
    │ │ 7 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (2)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 11.│În termen de 5 zile de la constituirea │Comunicarea semnelor electorale către │Partidele politice,│În scris │
    │ │biroului electoral judeţean, cel mai │biroul electoral judeţean │alianţele politice,│ │
    │ │târziu la data de: │ │alianţele │ │
    │ │ 8 octombrie 2017 │ │electorale şi │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (3) │ │organizaţiile │ │
    │ │şi art. 59 alin. (1) din Legea │ │cetăţenilor │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │aparţinând │ │
    │ │ │ │minorităţilor │ │
    │ │ │ │naţionale │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 12.│În maximum 5 zile de la data │Înregistrarea alianţelor electorale │Partidele politice,│În scris │
    │ │înfiinţării birourilor electorale │ │alianţele politice │ │
    │ │judeţene, cel mai târziu la data de: │ │şi organizaţiile │ │
    │ │ 8 octombrie 2017 │ │cetăţenilor │ │
    │ │[Art. 7 alin. (3) şi art. 10 alin. (2) │ │aparţinând │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │minorităţilor │ │
    │ │ │ │naţionale │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 13.│Cu cel puţin 24 de ore înainte de │Aducerea la cunoştinţă publică a datei│Preşedintele │Prin publicare în presă şi │
    │ │tragerea la sorţi a preşedintelui şi a │şedinţei în care se va efectua │tribunalului │afişare la uşa instanţei │
    │ │locţiitorului biroului electoral de │tragerea la sorţi a preşedintelui │ │ │
    │ │circumscripţie, cel mai târziu la data │biroului electoral de circumscripţie │ │ │
    │ │de: │şi a locţiitorului acestuia │ │ │
    │ │ 10 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 26 alin. (9)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 14.│Înainte de tragerea la sorţi a │Întocmirea listei cu magistraţii care │Preşedintele │În scris │
    │ │preşedintelui şi a locţiitorului │participă la tragerea la sorţi pentru │tribunalului │ │
    │ │biroului electoral de circumscripţie, │desemnarea preşedintelui biroului │Autoritatea │ │
    │ │cel mai târziu la data de: │electoral de circumscripţie şi a │Electorală │ │
    │ │ 10 octombrie 2017 │locţiitorului acestuia │Permanentă │ │
    │ │[Art. 26 alin. (5) din Legea │Întocmirea listei cu juriştii din │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │Corpul experţilor electorali care │ │ │
    │ │ │participă la tragerea la sorţi pentru │ │ │
    │ │ │desemnarea preşedintelui biroului │ │ │
    │ │ │electoral de circumscripţie şi a │ │ │
    │ │ │locţiitorului acestuia │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 15.│A doua zi după expirarea termenului │Aducerea la cunoştinţă publică a │Biroul electoral │Prin publicare în monitorul │
    │ │pentru comunicarea semnelor electorale,│semnelor electorale a denumirilor şi │judeţean │oficial al judeţului │
    │ │cel mai târziu la data de: │a semnelor electorale ale partidelor │ │ │
    │ │ 11 octombrie 2017 │politice, ale alianţelor politice, ale│ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (3), │alianţelor electorale, precum şi ale │ │ │
    │ │art. 39 alin. (1) lit. b) şi art. 59 │organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ │ │
    │ │alin. (7) din Legea nr. 115/2015] │minorităţilor naţionale, legal │ │ │
    │ │ │constituite, care au dreptul să │ │ │
    │ │ │participe la alegerile locale parţiale│ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 16.│În termen de 10 zile de la stabilirea │Desemnarea preşedinţilor birourilor │Preşedinţii │Prin tragere la sorţi în şedinţă │
    │ │datei alegerilor, cel mai târziu la │electorale de circumscripţie şi a │tribunalelor │publică │
    │ │data de: │locţiitorilor acestora │ │ │
    │ │ 11 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 26 alin. (5)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 17.│Începând cu data de: │Depunerea candidaturilor pentru │Partidele politice,│În scris │
    │ │ 11 octombrie 2017 │consiliul local şi pentru funcţia de │alianţele politice,│ │
    │ │[Art. 26 alin. (13), art. 46 şi art. 47│primar │alianţele │ │
    │ │alin. (1) din Legea nr. 115/2015] │ │electorale, │ │
    │ │ │ │organizaţiile │ │
    │ │ │ │cetăţenilor │ │
    │ │ │ │aparţinând │ │
    │ │ │ │minorităţilor │ │
    │ │ │ │naţionale şi │ │
    │ │ │ │candidaţii │ │
    │ │ │ │independenţi │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 18.│În termen de 24 de ore de la desemnarea│Completarea birourilor electorale de │Preşedintele │În ordinea descrescătoare a │
    │ │preşedintelui biroului electoral de │circumscripţie cu reprezentanţii │biroului electoral │numărului cumulat de senatori şi │
    │ │circumscripţie, cel mai târziu la data │propuşi de organizaţiile judeţene ale │de circumscripţie │deputaţi ai fiecărui partid │
    │ │de: │partidelor politice parlamentare care │ │ │
    │ │ 12 octombrie 2017 │depun candidat la funcţia de primar │ │ │
    │ │[Art. 36 alin. (2) din Legea │ │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 19.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către biroul electoral de │Partidele politice │În scris │
    │ │constituirea biroului electoral de │circumscripţie a numelui şi prenumelui│şi organizaţiile │ │
    │ │circumscripţie, cel mai târziu la data │reprezentanţii partidelor politice, │cetăţenilor │ │
    │ │de: │alianţelor politice şi alianţelor │aparţinând │ │
    │ │ 12 octombrie 2017 │electorale ori ai organizaţiilor │minorităţilor │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 26 alin. (14) │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │naţionale care au │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │naţionale care au grup parlamentar │grup parlamentar │ │
    │ │ │propriu în cel puţin una din Camerele │propriu în cel │ │
    │ │ │Parlamentului*) │puţin una din │ │
    │ │ │ │Camerele │ │
    │ │ │ │Parlamentului │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 20.│În termen de 24 de ore de la data │Comunicarea către birourile electorale│Autoritatea │În scris │
    │ │constituirii birourilor electorale de │judeţene şi birourile electorale de │Electorală │ │
    │ │circumscripţie, cel mai târziu la data │circumscripţie a numărului de │Permanentă │ │
    │ │de: │alegători rezultat din Registrul │Primarul │ │
    │ │ 12 octombrie 2017 │electoral şi din listele electorale │ │ │
    │ │[Art. 20 din Legea nr. 115/2015] │complementare │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 21.│În termen de 24 de ore de la desemnarea│Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris │
    │ │preşedintelui biroului electoral de │desemnarea preşedintelui biroului │interesate │ │
    │ │circumscripţie şi a locţiitorului │electoral de circumscripţie şi a │ │ │
    │ │acestuia, cel mai târziu la data de: │locţiitorului acestuia │ │ │
    │ │ 12 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (1)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 22.│În termen de o zi de la constituirea │Aducerea la cunoştinţă publică a │Prefectul │Prin afişare şi prin orice alt │
    │ │birourilor electorale de circumscrip- │sediilor birourilor electorale de │ │mijloc de publicitate │
    │ │ţie, cel mai târziu la data de: │circumscripţie şi a programului de │ │ │
    │ │ 12 octombrie 2017 │activitate al acestora │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 29 din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 23.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Biroul electoral │Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor privind desemnarea │desemnarea preşedintelui biroului │judeţean │ │
    │ │preşedintelui biroului electoral de │electoral de circumscripţie şi a │Tribunalul │ │
    │ │circumscripţie şi a locţiitorului │locţiitorului acestuia │ │ │
    │ │acestuia, cel mai târziu la data de: │ │ │ │
    │ │ 13 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (2)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 24.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris │
    │ │completarea birourilor electorale de │completarea birourilor electorale de │interesate │ │
    │ │circumscripţie, cel mai târziu la data │circumscripţie │ │ │
    │ │de: │ │ │ │
    │ │ 13 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (1)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 25.│Imediat după constituirea birourilor │Comunicarea listei cuprinzând │Biroul electoral │În scris │
    │ │electorale de circumscripţie, cel mai │denumirile şi semnele electorale ale │judeţean │ │
    │ │târziu la data de: │partidelor politice, ale alianţelor │ │ │
    │ │ 13 octombrie 2017 │politice, ale alianţelor electorale, │ │ │
    │ │[Art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea │precum şi ale organizaţiilor │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │ │ │
    │ │ │naţionale, legal constituite, care au │ │ │
    │ │ │dreptul să participe la alegerile │ │ │
    │ │ │locale parţiale, către toate birourile│ │ │
    │ │ │electorale de circumscripţie │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 26.│În termen de 24 de ore de la data │Întocmirea şi punerea la dispoziţia │Preşedinţii │În scris │
    │ │solicitării │partidelor politice, alianţelor │tribunalelor │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 26 │politice, alianţelor electorale şi │împreună cu │ │
    │ │alin. (12) din Legea nr. 115/2015] │organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │prefecţii │ │
    │ │ │minorităţilor naţionale care participă│ │ │
    │ │ │la alegeri a listei cuprinzând datele │ │ │
    │ │ │necesare pentru a fi contactaţi ale │ │ │
    │ │ │preşedinţilor birourilor electorale │ │ │
    │ │ │de circumscripţie şi ale locţiitorilor│ │ │
    │ │ │acestora, precum şi adresele şi │ │ │
    │ │ │numerele de telefon ale sediilor │ │ │
    │ │ │birourilor electorale de │ │ │
    │ │ │circumscripţie │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 27.│În termen de 24 de ore de la expirarea │Completarea biroului electoral de │Preşedintele │În ordinea numărului de │
    │ │termenului pentru comunicarea │circumscripţie cu reprezentanţii │biroului electoral │candidaturi sau prin tragere la │
    │ │reprezentanţilor în biroul electoral │partidelor politice, alianţelor │de circumscripţie │sorţi, după caz │
    │ │de circumscripţie*) │politice şi alianţelor electorale ori │ │ │
    │ │ 13 octombrie 2017 │ai organizaţiilor cetăţenilor │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 26 │aparţinând minorităţilor naţionale │ │ │
    │ │alin. (15) din Legea nr. 115/2015] │care au grup parlamentar propriu în │ │ │
    │ │ │cel puţin una din Camerele │ │ │
    │ │ │Parlamentului*) │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 28.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris │
    │ │completarea biroului electoral de │completarea biroului electoral de │interesate │ │
    │ │circumscripţie cu reprezentanţii │circumscripţie cu reprezentanţii │ │ │
    │ │partidelor politice, alianţelor │partidelor politice, alianţelor │ │ │
    │ │politice şi alianţelor electorale ori │politice şi alianţelor electorale ori │ │ │
    │ │ai organizaţiilor cetăţenilor │ai organizaţiilor cetăţenilor │ │ │
    │ │aparţinând minorităţilor naţionale care│aparţinând minorităţilor naţionale │ │ │
    │ │au grup parlamentar propriu în cel │care au grup parlamentar propriu în │ │ │
    │ │puţin una din Camerele Parlamentului, │cel puţin una din Camerele │ │ │
    │ │cel mai târziu la data de:*) │Parlamentului*) │ │ │
    │ │ 14 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (1)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 29.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea hotărârii prin care a │Biroul electoral │În scris │
    │ │pronunţarea hotărârii, cel mai târziu │fost soluţionată contestaţia privind │judeţean │ │
    │ │la data de: │desemnarea preşedintelui biroului │Tribunalul │ │
    │ │ 14 octombrie 2017 │electoral de circumscripţie şi a │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (4)│locţiitorului acestuia către │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │preşedintele tribunalului │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 30.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Biroul electoral │Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor privind completarea │completarea birourilor electorale de │judeţean. │ │
    │ │birourilor electorale de │circumscripţie │Tribunalul. │ │
    │ │circumscripţie, cel mai târziu la │ │ │ │
    │ │data de: │ │ │ │
    │ │ 14 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (2)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 31.│Până cel mai târziu cu 23 de zile │Depunerea la primar a solicitărilor │Cetăţenii cu drept │Prin cerere scrisă, datată şi │
    │ │înaintea datei scrutinului: │de înscriere în Registrul electoral │de vot, care şi-au │semnată, conform Hotărârii │
    │ │ 14 octombrie 2017 │cu adresa de reşedinţă │stabilit reşedinţa │Autorităţii Electorale Permanente│
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 18 alin. (1)│ │în circumscripţia │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │electorală în care │ │
    │ │ │ │au loc alegeri │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 32.│Până cel mai târziu cu 23 de zile │Actualizarea listelor electorale │Primarul, împreună │ │
    │ │înaintea zilei votării: │complementare │cu formaţiunile │ │
    │ │ 14 octombrie 2017 │ │teritoriale ale │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 21 alin. (4)│ │Inspectoratului │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │General pentru │ │
    │ │ │ │Imigrări │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 33.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Tribunalul │Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor privind completarea │completarea biroului electoral de │ │ │
    │ │biroului electoral de circumscripţie cu│circumscripţie cu reprezentanţii │ │ │
    │ │reprezentanţii partidelor politice, │partidelor politice, alianţelor │ │ │
    │ │alianţelor politice şi alianţelor │politice şi alianţelor electorale ori │ │ │
    │ │electorale ori ai organizaţiilor │ai organizaţiilor cetăţenilor │ │ │
    │ │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │aparţinând minorităţilor naţionale │ │ │
    │ │naţionale care au grup parlamentar │care au grup parlamentar propriu în │ │ │
    │ │propriu în cel puţin una din Camerele │cel puţin una din Camerele │ │ │
    │ │Parlamentului, cel mai târziu la data │Parlamentului*) │ │ │
    │ │de*): │ │ │ │
    │ │ 15 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (6) │ │ │ │
    │ │şi art. 41 alin. (2) din Legea │ │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 34.│În termen de 3 zile de la data │Radierea din lista electorală │Primarul │În scris │
    │ │rămânerii definitive a hotărârii │complementară a cetăţenilor Uniunii │ │ │
    │ │judecătoreşti: │Europene care şi-au pierdut drepturile│ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 21 alin. (6)│electorale │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 35.│În cel mult două zile de la data │Soluţionarea întâmpinărilor împotriva │Primarul │Dispoziţie scrisă │
    │ │înregistrării întâmpinării: │omisiunilor, înscrierilor greşite sau │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 22 alin. (3)│oricăror erori din listele electorale │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │complementare │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 36.│În termen de 24 de ore de la data │Contestarea dispoziţiei scrise privind│Cetăţeanul Uniunii │În scris │
    │ │comunicării: │soluţionarea întâmpinării împotriva │Europene cu drept │ │
    │ │[Art. 22 alin. (4) din Legea │omisiunilor, înscrierilor greşite sau │de vot │ │
    │ │nr. 115/2015] │oricăror erori din listele electorale │ │ │
    │ │ │complementare │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 37.│În termen de două zile de la data │Soluţionarea contestaţiei împotriva │Judecătoria în a │În scris │
    │ │înregistrării: │dispoziţiei scrise a primarului │cărei rază │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 22 alin. (4)│privind soluţionarea întâmpinării │teritorială se află│ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │împotriva omisiunilor, înscrierilor │localitatea pentru │ │
    │ │ │greşite sau oricăror erori din listele│care a fost │ │
    │ │ │electorale complementare │întocmită lista │ │
    │ │ │ │electorală │ │
    │ │ │ │permanentă │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 38.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către persoana interesată │Judecătoria │În scris │
    │ │pronunţare: │şi primar a hotărârii judecătoreşti │ │ │
    │ │[Art. 22 alin. (4) din Legea │prin care a fost soluţionată │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │contestaţia împotriva dispoziţiei │ │ │
    │ │ │scrise a primarului privind │ │ │
    │ │ │soluţionarea întâmpinării împotriva │ │ │
    │ │ │omisiunilor, înscrierilor greşite sau │ │ │
    │ │ │oricăror erori din listele electorale │ │ │
    │ │ │complementare │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 39.│În maximum 5 zile de la data │ÎNREGISTRAREA ALIANŢELOR ELECTORALE │Partidele politice,│În scris │
    │ │înfiinţării birourilor electorale de │ │alianţele politice │ │
    │ │circumscripţie în judeţele în care se │ │şi organizaţiile │ │
    │ │organizează alegeri într-o singură │ │cetăţenilor │ │
    │ │circumscripţie, cel mai târziu la data │ │aparţinând │ │
    │ │de: │ │minorităţilor │ │
    │ │ 15 octombrie 2017 │ │naţionale │ │
    │ │[Art. 7 alin. (3) şi art. 10 alin. (2) │ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 40.│În termen de 5 zile de la constituirea │Comunicarea semnelor electorale către │Partidele politice,│În scris │
    │ │birourilor electorale de circumscripţie│biroul electoral de circumscripţie │alianţele politice,│ │
    │ │în judeţele în care se organizează │ │alianţele │ │
    │ │alegeri într-o singură circumscripţie, │ │electorale şi │ │
    │ │cel mai târziu la data de: │ │organizaţiile │ │
    │ │ 15 octombrie 2017 │ │cetăţenilor │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (6) │ │aparţinând │ │
    │ │şi art. 59 alin. (1) din │ │minorităţilor │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │naţionale │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 41.│În termen de 3 zile până la data la │Comunicarea către biroul electoral de │Filialele locale │În scris │
    │ │care se pot propune candidaturile, cel │circumscripţie a numelui şi prenumelui│ale partidelor │ │
    │ │mai târziu la data de: │reprezentanţilor partidelor politice, │politice, │ │
    │ │ 15 octombrie 2017 │ai alianţelor politice şi ai │alianţelor politice│ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 26 alin. (14) │alianţelor electorale care participă │şi alianţelor │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │la alegeri*) │electorale care │ │
    │ │ │ │participă în │ │
    │ │ │ │alegeri │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 42.│În termen de 3 zile de la data-limită │Transmiterea către Autoritatea │Inspectoratul │În format electronic │
    │ │pentru actualizarea listelor electorale│Electorală Permanentă a unei copii a │General pentru │ │
    │ │complementare, cel mai târziu la data │datelor înscrise în listele electorale│Imigrări │ │
    │ │de: │complementare │ │ │
    │ │ 16 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 21 alin. (5)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 43.│Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea │Solicitarea acordării timpilor de │Partidele politice,│În scris │
    │ │datei alegerilor: │antenă către conducerile posturilor de│alianţele politice,│ │
    │ │ 17 octombrie 2017 │radiodifuziune şi televiziune, publice│alianţele │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 68 alin. (6)│şi private sau, după caz, ale │electorale, │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │studiourilor teritoriale ale acestora │candidaţii │ │
    │ │ │ │independenţi, │ │
    │ │ │ │precum şi │ │
    │ │ │ │organizaţiile │ │
    │ │ │ │cetăţenilor │ │
    │ │ │ │aparţinând │ │
    │ │ │ │minorităţilor │ │
    │ │ │ │naţionale │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 44.│Până la data depunerii candidaturilor │Depunerea la biroul electoral judeţean│Organizaţiile │În scris │
    │ │de către organizaţiile cetăţenilor │sau la biroul electoral de │cetăţenilor │ │
    │ │aparţinând minorităţilor naţionale │circumscripţie, după caz, a listei de │aparţinând │ │
    │ │nereprezentate în Parlament: │membri ai organizaţiilor cetăţenilor │minorităţilor │ │
    │ │[Art. 8 alin. (3) şi art. 46 din │aparţinând minorităţilor naţionale │naţionale care nu │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │sunt reprezentate │ │
    │ │ │ │în Parlament │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 45.│Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de│DEPUNEREA CANDIDATURILOR │Partidele politice,│În scris, │
    │ │data alegerilor: │ │alianţele politice,│în două exemplare originale şi │
    │ │ 17 octombrie 2017 │ │alianţele │două copii │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 46 din │ │electorale şi │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │organizaţiile │ │
    │ │ │ │cetăţenilor │ │
    │ │ │ │aparţinând │ │
    │ │ │ │minorităţilor │ │
    │ │ │ │naţionale care │ │
    │ │ │ │participă la │ │
    │ │ │ │alegeri, sub │ │
    │ │ │ │semnătura │ │
    │ │ │ │conducerii │ │
    │ │ │ │organizaţiilor │ │
    │ │ │ │judeţene ale │ │
    │ │ │ │acestora şi pe baza│ │
    │ │ │ │listei │ │
    │ │ │ │susţinătorilor. │ │
    │ │ │ │Candidaţii │ │
    │ │ │ │independenţi, pe │ │
    │ │ │ │baza listei │ │
    │ │ │ │susţinătorilor │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 46.│După depunerea candidaturilor: │Depunerea unei copii a propunerii de │Depunătorul │ │
    │ │[Art. 52 alin. (6) din │candidatură, certificată de către │candidaturilor │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │biroul electoral de circumscripţie, la│ │ │
    │ │ │judecătoria sau la tribunalul în a │ │ │
    │ │ │cărei rază teritorială se află │ │ │
    │ │ │circumscripţia electorală pentru care │ │ │
    │ │ │se depune candidatura, după caz │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 47.│În termen de 24 de ore de la │Afişarea unuia dintre exemplarele │Biroul electoral de│Prin afişare la sediul biroului │
    │ │înregistrarea fiecărei candidaturi, cel│propunerii de candidatură │circumscripţie │electoral de circumscripţie, la │
    │ │mai târziu la data de: │ │ │loc vizibil │
    │ │ 18 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 52 alin. (7) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 48.│În termen de 24 de ore de la │Respingerea candidaturii cetăţeanului │Biroul electoral de│Prin afişare la sediul biroului │
    │ │înregistrarea candidaturii cetăţeanului│Uniunii Europene care nu conţine │circumscripţie │electoral de circumscripţie, la │
    │ │Uniunii Europene care nu conţine │declaraţia privind exerciţiul │ │loc vizibil │
    │ │declaraţia privind exerciţiul dreptului│dreptului de a candida în statul │ │ │
    │ │de a candida în statul membru de │membru de origine │ │ │
    │ │origine, cel mai târziu la data de: │ │ │ │
    │ │ 18 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 56 alin. (5) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 49.│În termen de cel mult 24 de ore de la │Formularea de contestaţii împotriva │Cetăţenii, │În scris │
    │ │data afişării candidaturii, cel mai │acceptării unei candidaturi │partidele politice,│ │
    │ │târziu la data de: │ │alianţele politice │ │
    │ │ 19 octombrie 2017 │ │şi alianţele │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 54 alin. (1)│ │electorale │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 50.│În cel mult 24 de ore de la data │Formularea de contestaţii împotriva │Candidatul, │În scris │
    │ │afişării respingerii candidaturii, cel │respingerii unei candidaturi │partidele politice,│ │
    │ │mai târziu la data de: │ │alianţele politice │ │
    │ │ 19 octombrie 2017 │ │sau alianţele │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 54 alin. (2)│ │electorale care au │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │propus candidatura │ │
    │ │ │ │respectivă │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 51.│În termen de 24 de ore de la data │Soluţionarea contestaţiilor formulate │Judecătoria │Prin hotărâre │
    │ │înregistrării contestaţiei, cel mai │împotriva admiterii sau respingerii │ │ │
    │ │târziu la data de: │candidaturii │ │ │
    │ │ 20 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 54 alin. (5)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 52.│În termen de 24 de ore de la data │Declararea apelului împotriva │Cetăţenii, │În scris │
    │ │pronunţării hotărârii, cel mai târziu │hotărârii date în soluţionarea │candidaţii, │ │
    │ │la data de: │contestaţiei privind admiterea sau │partidele politice,│ │
    │ │ 21 octombrie 2017 │respingerea candidaturii │alianţele politice │ │
    │ │[Art. 54 alin. (6) din │ │sau alianţele │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │electorale │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 53.│Până la începerea campaniei electorale,│Stabilirea locurilor speciale pentru │Primarul │Prin dispoziţie │
    │ │cel mai târziu la data de: │afişaj electoral şi asigurarea │ │ │
    │ │ 21 octombrie 2017 │amplasării de panouri electorale în │ │ │
    │ │[Art. 79 alin. (1) din │cadrul acestora │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 54.│Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea│Aducerea la cunoştinţă publică a │Primarii, cu │Prin publicaţii în care se indică│
    │ │datei votării: │numărului circumscripţiilor electorale│sprijinul │şi locul de desfăşurare a votării│
    │ │ 22 octombrie 2017 │a delimitării şi numerotării fiecărei │prefecţilor │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) din │secţii de votare, precum şi a │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015 coroborat cu │sediilor acestora │ │ │
    │ │art. 20 alin. (5) şi art. 120 din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 208/2015, cu modificările şi │ │ │ │
    │ │completările ulterioare] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 55.│Cu 15 zile înainte de data alegerilor: │ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE │ │ │
    │ │ 22 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 64 din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 56.│În termen de 24 de ore de la data │Soluţionarea apelului declarat │Tribunalul │Prin hotărâre definitivă │
    │ │înregistrării apelului, cel mai târziu │împotriva hotărârii pronunţate în │ │ │
    │ │la data de: │soluţionarea contestaţiei privind │ │ │
    │ │ 22 octombrie 2017 │admiterea sau respingerea candidaturii│ │ │
    │ │[Art. 54 alin. (6) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 57.│De îndată ce au expirat termenele │Aducerea la cunoştinţa birourilor │Judecătoria sau │În scris │
    │ │prevăzute la art. 54 alin. (5) şi (6) │electorale de circumscripţie a │tribunalul, după │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015, cel mai târziu │hotărârilor definitive privind │caz │ │
    │ │la data de: │candidaturile │ │ │
    │ │ 23 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 54 alin. (8) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 58.│Până la data rămânerii definitive a │Comunicarea către prefect a semnelor │Biroul electoral │În scris │
    │ │candidaturilor, cel mai târziu la data │electorale, în vederea imprimării lor │judeţean. │ │
    │ │de: │pe buletinele de vot │Biroul electoral de│ │
    │ │ 23 octombrie 2017 │ │circumscripţie │ │
    │ │[Art. 59 alin. (7) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 59.│După expirarea termenului de depunere a│RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR │Biroul electoral de│Proces-verbal │
    │ │candidaturilor, la care se adaugă, dacă│ │circumscripţie │ │
    │ │este cazul, termenele prevăzute la │ │ │ │
    │ │art. 54 alin. (1), (2), (5) şi (6), cel│ │ │ │
    │ │mai târziu la data de: │ │ │ │
    │ │ 24 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 55 din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 60.│Cel mai târziu la data de: │Tragerea la sorţi pentru stabilirea │Preşedintele │Prin tragere la sorţi, în │
    │ │ 24 octombrie 2017 │numărului de ordine de pe buletinele │biroului electoral │prezenţa reprezentanţilor │
    │ │[Art. 58 alin. (12) din │de vot │de circumscripţie │partidelor politice, ai │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │alianţelor politice, ai │
    │ │ │ │ │alianţelor electorale şi ai │
    │ │ │ │ │organizaţiilor cetăţenilor │
    │ │ │ │ │aparţinând minorităţilor │
    │ │ │ │ │naţionale care participă la │
    │ │ │ │ │alegeri │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 61.│În termen de 24 de ore de la rămânerea │Completarea biroului electoral de │Preşedintele │În funcţie de numărul │
    │ │definitivă a candidaturilor, cel mai │circumscripţie cu reprezentanţii │biroului electoral │candidaturilor şi prin tragere la│
    │ │târziu la data de: │partidelor politice, ai alianţelor │de circumscripţie │sorţi, dacă este cazul. │
    │ │ 25 octombrie 2017 │politice şi ai alianţelor electorale │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 26 │care participă la alegeri*) │ │ │
    │ │alin. (15) din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 62.│Până la calcularea timpilor de antenă │Repartizarea timpilor de antenă pentru│Societatea Română │Proporţional cu ponderea │
    │ │potrivit prevederilor art. 68 alin (1) │partidele politice parlamentare, │de Televiziune şi │parlamentară │
    │ │şi (2) din Legea nr. 115/2015. │alianţele acestora şi organizaţiile │Societatea Română │ │
    │ │[Art. 68 alin. (3) din │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │de Radiodifuziune │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │naţionale reprezentate în Parlament │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 63.│În termen de 24 de ore de la efectuarea│Comunicarea către prefect a ordinii │Preşedinţii │În scris │
    │ │tragerii la sorţi, cel mai târziu la │pentru înscrierea pe buletinele de vot│birourilor │ │
    │ │data de: │a candidaţilor la funcţia de primar │electorale de │ │
    │ │ 25 octombrie 2017 │ │circumscripţie │ │
    │ │[Art. 58 alin. (11) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 64.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris │
    │ │completarea biroului electoral de │completarea biroului electoral de │interesate │ │
    │ │circumscripţie cu reprezentanţii │circumscripţie cu reprezentanţii │ │ │
    │ │partidelor politice, ai alianţelor │partidelor politice, ai alianţelor │ │ │
    │ │politice, ai alianţelor electorale şi │politice, ai alianţelor electorale şi │ │ │
    │ │ai organizaţiilor cetăţenilor │ai organizaţiilor cetăţenilor │ │ │
    │ │aparţinând minorităţilor naţionale │aparţinând minorităţilor naţionale │ │ │
    │ │neparlamentare care participă la │neparlamentare care participă la │ │ │
    │ │alegeri, cel mai târziu la data de:*) │alegeri*) │ │ │
    │ │ 26 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (1)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 65.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Tribunalul │Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor privind completarea │completarea biroului electoral de │ │ │
    │ │biroului electoral de circumscripţie cu│circumscripţie cu reprezentanţii │ │ │
    │ │reprezentanţii partidelor politice, ai │partidelor politice, ai alianţelor │ │ │
    │ │alianţelor politice, ai alianţelor │politice, ai alianţelor electorale şi │ │ │
    │ │electorale şi ai organizaţiilor │ai organizaţiilor cetăţenilor │ │ │
    │ │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │aparţinând minorităţilor naţionale │ │ │
    │ │naţionale neparlamentare care participă│neparlamentare care participă la │ │ │
    │ │la alegeri, cel mai târziu la data │alegeri*) │ │ │
    │ │de:*) │ │ │ │
    │ │ 27 octombrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (6) │ │ │ │
    │ │şi art. 41 alin. (2) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 66.│Înainte de tipărirea buletinelor de │Prezentarea unui exemplar al primului │Prefectul │ │
    │ │vot: [Art. 60 alin. (3) din │tiraj pentru fiecare tip de buletin de│ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │vot din fiecare circumscripţie │ │ │
    │ │ │electorală membrilor biroului │ │ │
    │ │ │electoral de circumscripţie │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 67.│Cu cel puţin 24 de ore înainte de │Aducerea la cunoştinţă publică a datei│Autoritatea │Prin publicare în presă │
    │ │tragerea la sorţi, cel mai târziu la │şedinţei în care se va efectua │Electorală │ │
    │ │data de: │tragerea la sorţi a preşedintelui │Permanentă │ │
    │ │ 31 octombrie 2017 │biroului electoral al secţiei de │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 30 alin. (3)│votare şi a locţiitorului acestuia │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015 coroborat cu │ │ │ │
    │ │art. 15 alin. (2) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 208/2015, cu modificările şi │ │ │ │
    │ │completările ulterioare] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 68.│Cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei│TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT │Birourile │ │
    │ │alegerilor: │ │electorale de │ │
    │ │ 31 octombrie 2017 │ │circumscripţie, │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 60 alin. (4) │ │prin grija │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │prefecţilor │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 69.│Până cel mai târziu cu 5 zile înaintea │Punerea la dispoziţia partidelor │Primarul │La cererea şi pe cheltuiala │
    │ │datei alegerilor, dar nu mai târziu de │politice, a alianţelor politice, a │ │competitorilor electorali, pe │
    │ │24 de ore de la solicitare: │alianţelor electorale şi a │ │suport electronic sau pe │
    │ │ 31 octombrie 2017 │organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ │suport hârtie │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 17 alin. (2)│minorităţilor naţionale care participă│ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │la alegeri a unui extras din Registrul│ │ │
    │ │ │electoral, cuprinzând alegătorii din │ │ │
    │ │ │respectiva unitate administrativ- │ │ │
    │ │ │teritorială, respectiv numele, │ │ │
    │ │ │prenumele, data naşterii şi domiciliul│ │ │
    │ │ │acestora │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 70.│Cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei│Desemnarea preşedintelui biroului │Autoritatea │Prin tragere la sorţi │
    │ │alegerilor: │electoral al secţiei de votare şi a │Electorală │computerizată. │
    │ │ 31 octombrie 2017 │locţiitorului acestuia │Permanentă │Proces-verbal adus la cunoştinţă │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 30 alin. (3)│ │ │publică prin afişare pe site-ul │
    │ │din Legea nr. 115/2015 coroborat cu │ │ │Autorităţii Electorale Permanente│
    │ │art. 15 alin. (2) şi (4), art. 120 din │ │ │la sediile birourilor electorale │
    │ │Legea nr. 208/2015, cu modificările şi │ │ │de circumscripţie şi pe │
    │ │completările ulterioare] │ │ │site-urile acestora │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 71.│După tipărirea buletinelor de vot: │Preluarea de la prefect a buletinelor │Primarul împreună │Proces-verbal │
    │ │[Art. 61 alin. (1) din │de vot │cu preşedintele │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │biroului electoral │ │
    │ │ │ │de circumscripţie │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 72.│În termen de 24 de ore de la desemnarea│Completarea biroului electoral al │Preşedintele │Proces-verbal │
    │ │preşedintelui biroului electoral al │secţiei de votare cu reprezentanţii │biroului electoral │ │
    │ │secţiei de votare, cel mai târziu la │propuşi de organizaţiile judeţene ale │al secţiei de │ │
    │ │data de: │partidelor politice parlamentare, care│votare │ │
    │ │ 1 noiembrie 2017 │depun candidat la funcţia de primar │ │ │
    │ │[Art. 36 alin. (4) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 73.│În termen de 24 de ore de la desemnarea│Comunicarea reprezentanţilor în biroul│Partidele politice,│În scris │
    │ │preşedintelui biroului electoral al │electoral al secţiei de votare*) │alianţele politice │ │
    │ │secţiei de votare şi a locţiitorului │ │şi alianţele │ │
    │ │acestuia, cel mai târziu la data de: │ │electorale sau │ │
    │ │ 1 noiembrie 2017 │ │organizaţii ale │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 30 alin. (5) │ │minorităţilor │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │naţionale care │ │
    │ │ │ │participă la │ │
    │ │ │ │alegeri care au │ │
    │ │ │ │depus liste de │ │
    │ │ │ │candidaţi la │ │
    │ │ │ │consiliul local în │ │
    │ │ │ │circumscripţia │ │
    │ │ │ │respectivă │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 74.│În termen de 24 de ore de la desemnarea│Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris │
    │ │preşedinţilor birourilor electorale ale│desemnarea preşedinţilor birourilor │interesate │ │
    │ │secţiilor de votare şi a locţiitorilor │electorale ale secţiilor de votare şi │ │ │
    │ │acestora, cel mai târziu la data de: │a locţiitorilor acestora │ │ │
    │ │ 1 noiembrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (1)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 75.│În termen de 2 zile de la tipărirea │Afişarea a câte unui buletin de vot │Preşedintele │ │
    │ │buletinelor de vot, cel mai târziu la │din fiecare categorie, vizat şi anulat│biroului electoral │ │
    │ │data de: │de preşedintele biroului electoral de │de circumscripţie │ │
    │ │ 2 noiembrie 2017 │circumscripţie, la sediul primăriei, │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 62 din │al biroului electoral de │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │circumscripţie şi al biroului │ │ │
    │ │ │electoral al secţiei de votare │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 76.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Biroul electoral de│Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor privind desemnarea │desemnarea preşedinţilor birourilor │circumscripţie │ │
    │ │preşedinţilor birourilor electorale ale│electorale ale secţiilor de votare şi │ │ │
    │ │secţiilor de votare şi a locţiitorilor │a locţiitorilor acestora │ │ │
    │ │acestora, cel mai târziu la data de: │ │ │ │
    │ │ 2 noiembrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 41 alin. (2)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 77.│În termen de 24 de ore de la expirarea │Completarea biroului electoral al │Preşedintele │Proces-verbal │
    │ │termenului pentru comunicarea │secţiei de votare cu reprezentanţii │biroului electoral │ │
    │ │reprezentanţilor în biroul electoral al│partidelor politice, alianţelor │de circumscripţie │ │
    │ │secţiei de votare, cel mai târziu la │politice şi alianţelor electorale sau │ │ │
    │ │data de: │organizaţiilor minorităţilor naţionale│ │ │
    │ │ 2 noiembrie 2017 │care participă la alegeri care au │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 30 │depus liste de candidaţi la consiliul │ │ │
    │ │alin. (4)-(10) din Legea nr. 115/2015] │local în circumscripţia respectivă*) │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 78.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris │
    │ │completarea biroului electoral al │completarea biroului electoral al │interesate │ │
    │ │secţiei de votare, cel mai târziu la │secţiei de votare │ │ │
    │ │data de: │ │ │ │
    │ │ 2 noiembrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 şi art. 41 alin. (1) din │ │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 79.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către preşedintele │Biroul electoral de│În scris │
    │ │soluţionarea contestaţiei privind │tribunalului a hotărârii prin care a │circumscripţie │ │
    │ │desemnarea preşedintelui biroului │fost soluţionată contestaţia privind │ │ │
    │ │electoral al secţiei de votare şi a │desemnarea preşedintelui biroului │ │ │
    │ │locţiitorului acestuia, cel mai târziu │electoral al secţiei de votare şi a │ │ │
    │ │la data de: │locţiitorului acestuia │ │ │
    │ │ 3 noiembrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 41 alin. (3) şi (4) din Legea │ │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 80.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii privind │Persoanele │În scris │
    │ │completarea biroului electoral al │completarea biroului electoral al │interesate │ │
    │ │secţiei de votare cu reprezentanţii │secţiei de votare*) │ │ │
    │ │partidelor politice, alianţelor │ │ │ │
    │ │politice şi alianţelor electorale sau │ │ │ │
    │ │organizaţiilor minorităţilor naţionale │ │ │ │
    │ │care participă la alegeri care au depus│ │ │ │
    │ │liste de candidaţi la consiliul local │ │ │ │
    │ │în circumscripţia respectivă, cel mai │ │ │ │
    │ │târziu la data de: │ │ │ │
    │ │ 3 noiembrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 41 alin. (1) │ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 81.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Biroul electoral de│Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor, cel mai târziu la data │completarea biroului electoral al │circumscripţie │ │
    │ │de: │secţiei de votare │ │ │
    │ │ 3 noiembrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 41 alin. (2) din Legea │ │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 82.│Până cel târziu cu două zile înaintea │Tipărirea listelor electorale │Primarii │ │
    │ │datei alegerilor: │permanente, în două exemplare │Primarii, împreună │ │
    │ │ 3 noiembrie 2017 │Realizarea copiilor de pe listele │cu formaţiunile │ │
    │ │[Art. 49 alin. (5) şi art. 120 din │electorale complementare, în două │teritoriale ale │ │
    │ │Legea nr. 208/2015, cu modificările şi │exemplare │Inspectoratului │ │
    │ │completările ulterioare; art. 10 │ │General pentru │ │
    │ │alin. (2) şi art. 22 alin. (5) din │ │Imigrări │ │
    │ │Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 83.│În termen de o zi de la înregistrarea │Soluţionarea contestaţiilor privind │Biroul electoral de│Prin hotărâre definitivă │
    │ │contestaţiilor, cel mai târziu la data │completarea birourilor electorale ale │circumscripţie │ │
    │ │de*): │secţiilor de votare*) │ │ │
    │ │ 4 noiembrie 2017 │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2), art. 41 alin. (2) │ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 84.│Cu cel puţin o zi înaintea datei │Solicitarea acreditării delegaţilor │Conducerile │În scris │
    │ │alegerilor, cel mai târziu în data de: │care participă la numărarea voturilor │organizaţiilor │ │
    │ │ 4 noiembrie 2017 │către birourile electorale de │judeţene ale │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 93 alin. (2)│circumscripţie │partidelor politice│ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ale alianţelor │ │
    │ │ │ │politice, ale │ │
    │ │ │ │alianţelor │ │
    │ │ │ │electorale şi ale │ │
    │ │ │ │organizaţiilor │ │
    │ │ │ │cetăţenilor │ │
    │ │ │ │aparţinând │ │
    │ │ │ │minorităţilor │ │
    │ │ │ │naţionale care │ │
    │ │ │ │participă la │ │
    │ │ │ │alegeri şi nu au │ │
    │ │ │ │reprezentanţi în │ │
    │ │ │ │biroul electoral al│ │
    │ │ │ │secţiei de votare │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 85.│În termen de 24 de ore de la data │Depunerea contestaţiei împotriva │Persoanele │În scris │
    │ │afişării hotărârii biroului electoral │hotărârii biroului electoral de │interesate │ │
    │ │de circumscripţie în materia campaniei │circumscripţie în materia campaniei │ │ │
    │ │electorale: │electorale │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 80 alin. (4)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 86.│În termen de două zile de la data │Soluţionarea plângerilor şi a │Birourile │ │
    │ │înregistrării contestaţiei împotriva │contestaţiilor în materia campaniei │electorale de │ │
    │ │hotărârii biroului electoral de │electorale │circumscripţie │ │
    │ │circumscripţie în materia campaniei │ │ │ │
    │ │electorale: │ │ │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 80 alin. (5)│ │ │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 87.│În ziua de sâmbătă care precedă data │ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE │ │ │
    │ │alegerilor: │ │ │ │
    │ │ 4 noiembrie 2017, ora 7,00 │ │ │ │
    │ │[Art. 64 din Legea nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 88.│Cel mai târziu în preziua alegerilor: │Înlocuirea reprezentanţilor în │La cererea celor │Proces-verbal │
    │ │ 4 noiembrie 2017 │birourile electorale ai partidelor │care i-au propus, │ │
    │ │[Art. 43 alin. (2) din Legea │politice, ai alianţelor politice, ai │cu aprobarea │ │
    │ │nr. 115/2015] │alianţelor electorale şi ai │biroului electoral │ │
    │ │ │organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ierarhic superior │ │
    │ │ │minorităţilor naţionale │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 89.│În preziua alegerilor: │Predarea următoarelor materiale │Primarii │Proces-verbal │
    │ │ 4 noiembrie 2017 │electorale biroului electoral al │ │ │
    │ │[Art. 31 lit. a) şi b), art. 61 │secţiei de votare: │ │ │
    │ │alin. (1) şi art. 118 alin. (6) din │- un exemplar al listei electorale │ │ │
    │ │Legea nr. 115/2015; art. 18 lit. a), │permanente; │ │ │
    │ │art. 49 alin. (5) şi art. 120 din Legea│- două exemplare ale copiei de pe │ │ │
    │ │nr. 208/2015, cu modificările şi │lista electorală complementară; │ │ │
    │ │completările ulterioare] │- formularele listelor electorale │ │ │
    │ │ │suplimentare; │ │ │
    │ │ │- buletinele de vot; │ │ │
    │ │ │- ştampila de control; │ │ │
    │ │ │- ştampilele cu menţiunea votat; │ │ │
    │ │ │- timbrele autocolante; │ │ │
    │ │ │- alte materiale necesare votării. │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 90.│În ajunul zilei alegerilor, cel mai │Asigurarea prezenţei la sediul secţiei│Toţi membrii │ │
    │ │târziu la data de: │de votare │biroului electoral │ │
    │ │ 4 noiembrie 2017, ora 18,00 │ │al secţiei de │ │
    │ │[Art. 81 alin. (3) din Legea │ │votare │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 91.│În ajunul zilei alegerilor │Luarea măsurilor pentru asigurarea │Preşedintele │ │
    │ │ 4 noiembrie 2017, ora 18,00 │ordinii şi corectitudinii │biroului electoral │ │
    │ │[Art. 81 alin. (3) şi (4) din Legea │operaţiunilor de votare │al secţiei de │ │
    │ │nr. 115/2015] │Solicitarea îndepărtării materialelor │votare │ │
    │ │ │de propagandă electorală de orice tip │ │ │
    │ │ │din şi de pe clădirea sediului secţiei│ │ │
    │ │ │de votare │ │ │
    │ │ │Fixarea posturilor de pază în jurul │ │ │
    │ │ │localului de vot │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 92.│În ziua alegerilor: │Verificarea existenţei materialelor │Preşedintele, în │ │
    │ │ 5 noiembrie 2017, ora 6,00 │necesare votării: urne, liste │prezenţa celorlalţi│ │
    │ │[Art. 82 din Legea nr. 115/2015] │electorale, formularele listelor │membri ai biroului │ │
    │ │ │electorale suplimentare, buletine de │electoral al │ │
    │ │ │vot, ştampile, tuşiere etc. │secţiei de votare │ │
    │ │ │Sigilarea urnelor de vot prin │ │ │
    │ │ │aplicarea ştampilei de control a │ │ │
    │ │ │secţiei de votare │ │ │
    │ │ │Aplicarea ştampilei de control a │ │ │
    │ │ │secţiei de votare pe ultima pagină │ │ │
    │ │ │(albă) a fiecărui buletin de vot, în │ │ │
    │ │ │măsura deschiderii pachetelor sigilate│ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 93.│Până în ziua alegerilor: │Înlocuirea, în caz de deces, │La cererea celor │Proces-verbal │
    │ │ 5 noiembrie 2017 │îmbolnăviri sau accidente a │care i-au propus, │ │
    │ │[Art. 43 alin. (2) din Legea │reprezentanţilor în birourile │cu aprobarea │ │
    │ │nr. 115/2015] │electorale ai partidelor politice, ai │biroului electoral │ │
    │ │ │alianţelor politice, ai alianţelor │ierarhic superior │ │
    │ │ │electorale şi ai organizaţiilor │ │ │
    │ │ │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │ │ │
    │ │ │naţionale │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 94.│ 5 noiembrie 2017, ora 7,00 │ÎNCEPEREA VOTĂRII │Preşedintele │ │
    │ │[Art. 84 din Legea nr. 115/2015] │ │biroului electoral │ │
    │ │ │ │al secţiei de │ │
    │ │ │ │votare │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 95.│ 5 noiembrie 2017, ora 21,00 │ÎNCHIDEREA VOTĂRII │Preşedintele │ │
    │ │[Art. 84 din Legea nr. 115/2015] │ │biroului electoral │ │
    │ │ │ │al secţiei de │ │
    │ │ │ │votare │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 96.│În cel mult 24 de ore de la încheierea │Numărarea voturilor, încheierea │Preşedintele şi │Proces-verbal │
    │ │votării, cel mai târziu la data de: │proceselor-verbale şi întocmirea │membrii biroului │Transportul se face sub paza │
    │ │ 6 noiembrie 2017, ora 21,00 │dosarelor cu rezultatele votării │electoral al │personalului structurilor │
    │ │[Art. 93, art. 94 şi art. 96 din Legea │Predarea către biroul electoral de │secţiei de votare │Ministerului Afacerilor Interne │
    │ │nr. 115/2015] │circumscripţie a dosarelor cuprinzând │Preşedintele │ │
    │ │ │rezultatele votării în secţia de │biroului electoral │ │
    │ │ │votare │al secţiei de │ │
    │ │ │ │votare, împreună cu│ │
    │ │ │ │cel puţin 2 membri │ │
    │ │ │ │ai biroului │ │
    │ │ │ │electoral al │ │
    │ │ │ │secţiei de votare, │ │
    │ │ │ │stabiliţi prin │ │
    │ │ │ │tragere la sorţi de│ │
    │ │ │ │către preşedinte │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 97.│În termen de cel mult 24 de ore de la │Formularea de cereri pentru anularea │Partidele politice,│Cerere scrisă, motivată şi │
    │ │închiderea votării, cel mai târziu la │alegerilor într-o circumscripţie │alianţele politice,│însoţită de dovezile pe care se │
    │ │data de: │electorală │alianţele │întemeiază │
    │ │ 6 noiembrie 2017 │ │electorale, │ │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 39 alin. (3)│ │organizaţiile │ │
    │ │din Legea nr. 115/2015] │ │cetăţenilor │ │
    │ │ │ │aparţinând │ │
    │ │ │ │minorităţilor │ │
    │ │ │ │naţionale şi │ │
    │ │ │ │candidaţii │ │
    │ │ │ │independenţi care │ │
    │ │ │ │au participat la │ │
    │ │ │ │alegeri │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 98.│După primirea dosarelor conţinând │Totalizarea voturilor exprimate şi │Biroul electoral de│Proces-verbal │
    │ │procesele-verbale cu rezultatul │atribuirea mandatelor │circumscripţie │ │
    │ │numărării voturilor, de la toate │ │ │ │
    │ │birourile electorale ale secţiilor de │ │ │ │
    │ │votare şi după soluţionarea │ │ │ │
    │ │contestaţiilor formulate: │ │ │ │
    │ │[Art. 98 alin. (1) din Legea │ │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ 99.│După înregistrarea cererii de anulare a│Soluţionarea cererii privind anularea │Biroul electoral │Hotărâre │
    │ │alegerilor: │alegerilor în circumscripţia │judeţean │ │
    │ │[Art. 33 alin. (3) şi art. 39 alin. (1)│electorală pentru care s-a constituit │ │ │
    │ │lit. h) din Legea nr. 115/2015] │birou electoral judeţean │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │100.│În cel mult 3 zile de la înregistrarea │Soluţionarea sesizărilor privind │Judecătoria │Hotărâre definitivă │
    │ │sesizărilor şi contestaţiilor: │fraude electorale în circumscripţia │ │ │
    │ │[Art. 33 alin. (4) din Legea │electorală pentru care nu s-a │ │ │
    │ │nr. 115/2015] │constituit birou electoral judeţean │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │101.│În termen de cel mult 24 de ore de la │Înaintarea dosarului privind alegerea │Biroul electoral de│Transmiterea dosarelor se face în│
    │ │data întocmirii: │primarului la judecătorie sau la │circumscripţie │vederea validării mandatelor. │
    │ │[Art. 10 alin. (2) şi art. 103 │consiliul local, după caz, sub paza │ │ │
    │ │alin. (5) din Legea nr. 115/2015] │personalului structurilor Ministerului│ │ │
    │ │ │Afacerilor Interne │ │ │
    └────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) şi art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 19 noiembrie 2017.

──────────
    *) Numai pentru circumscripţia electorală în care se organizează alegeri parţiale pentru consiliul local.
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016