Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 685 din 21 septembrie 2017  privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 685 din 21 septembrie 2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 777 din 2 octombrie 2017
    Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reorganizează Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, cu sediul în municipiului Arad, Calea Bodrogului nr. 32, judeţul Arad, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.
    (3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad administrează un teren aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de 1.090,9363 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, şi un teren aparţinând domeniului privat al statului, în suprafaţă de 12,9499 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.14 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare–Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.
    (5) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 după deducerea cheltuielilor aferente valorificării se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 3
    (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii bovinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011, Cultivarea plantelor nepermanente; grupa 0111, Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0119, Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012, Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128, Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129, Cultivarea altor plante permanente; grupa 014, Creşterea animalelor; clasa 0141, Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142, Creşterea altor bovine; clasa 0145, Creşterea ovinelor şi caprinelor; clasa 0149, Creşterea altor animale; grupa 015, Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150, Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016, Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161, Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162, Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163, Activităţi după recoltare; clasa 0164, Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 101, Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor de carne; clasa 1011, Prelucrarea şi conservarea cărnii; clasa 1013, Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre; grupa 105, Fabricarea produselor lactate; clasa 1051, Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109, Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091, Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
    c) diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331, Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312, Repararea maşinilor; clasa 3319, Repararea altor echipamente;
    d) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462, Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621, Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623, Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624, Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463, Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632, Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633, Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
    e) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 479, Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799, Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
    f) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494, Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941, Transporturi rutiere de mărfuri;
    g) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 682, Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820, Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
    h) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţa în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţa în domeniul fiscal;
    i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721, Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211, Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;
    j) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732, Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; grupa 7320, Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
    k) diviziunea 75 - Activităţi veterinare; grupa 750, Activităţi veterinare, clasa 7500, Activităţi veterinare;
    l) diviziunea 77 - Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773, Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731, Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;
    m) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782, Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820, Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    n) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855, Alte forme de învăţământ; clasa 8559, Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 856, Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560, Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ.

    (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad reorganizată se preia de noua unitate fără concurs.
    (2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
    (3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

    ART. 9
    Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este de 82.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 11
    (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.
    (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad.

    ART. 12
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, la propunerea consiliului de administraţie.
    (2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie format din 5 membri;
    b) director.

    (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii.
    (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.
    (4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, care constituie anexă la contractul individual de muncă.
    (7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad.

    ART. 14
    Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

    ART. 15
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi două autoturisme de teren.

    ART. 16
    Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:
    a) actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a terenului din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 151672 şi a valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 116629, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
    b) modificarea codului unic de înregistrare fiscală al staţiunii conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
    c) scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.


    ART. 17
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Puiu-Lucian Georgescu
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 21 septembrie 2017.
    Nr. 685.
    ANEXA 1

    BUNURILE
    din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea
    Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.I. 18558620
    1. Bunurile din domeniul public al statului

    ┌──────┬────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐
    │ Nr. │Codul de│ Denumirea │ Descrierea tehnică (pe scurt) │ Adresa │Valoarea de│
    │ M.F │clasi- │ │ │ │ inventar │
    │ │ficare │ │ │ │ (lei) │
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116599│ 8.28.13│Pavilion utilitar │Cărămidă, acoperiş azbociment, S = 332 mp,│Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C55 │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ 109.441│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116624│ 8.28.10│Clădire lăptărie │Cărămidă, acoperiş azbociment, S = 241 mp,│Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C54 │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ 19.708│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116629│ 8.29.08│Pavilion administrativ │Suprafaţă construită = 612 mp, regimul de │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │înălţime = 2 niveluri, cărămidă, acoperiş │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │ţiglă, CF 334148 - C100 │ │ 512.868│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116634│ 8.28.12│Locuinţă muncitori │Suprafaţă construită = 207 mp, regimul de │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │beton, CF 334148 - C11 │ │ 59.839│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116641│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.612 mp, │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, acoperiş │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │beton armat, CF 334148 - C87 │ │ 78.863│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116686│ 8.28.12│Locuinţă muncitori │Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │S = 259 mp, CF 334148 - C3 │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ 43.235│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116693│ 8.28.12│Locuinţă muncitori │Suprafaţă construită = 174 mp, regimul de │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │beton, CF 334148 - C12 │ │ 51.619│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116726│ 8.28.12│Locuinţă muncitori │Suprafaţă construită = 210 mp, regimul de │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │beton, CF 334148 - C14 │ │ 53.342│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116736│ 8.28.12│Locuinţă muncitori │Suprafaţă construită = 430 mp, construcţie│Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │cărămidă, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C6 │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ 142.245│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116741│ 8.28.12│Locuinţă muncitori │Suprafaţă construită = 413 mp, construcţie│Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │cărămidă, acoperiş ţiglă, CF 334148 - C4 │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ 43.235│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116747│ 8.28.12│Bloc locuinţe │Suprafaţă construită = 362 mp, regimul de │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │înălţime = 3 niveluri, construcţie beton +│Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │BCA, planşee beton, acoperiş ţiglă, │ │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C26 │ │ 109.511│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116756│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.599 mp, │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, acoperiş │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │beton armat, CF 334148 - C90 │ │ 46.160│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116770│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.592 mp, │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, acoperiş │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │beton armat, CF 334148 - C91 │ │ 69.715│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116771│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.571 mp, │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, acoperiş │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │beton armat, CF 334148 - C92 │ │ 45.545│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116788│ 8.28.12│Locuinţă muncitori │Construcţie cărămidă, S = 281 mp, │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C19 │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ 52.770│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116814│ 8.28.12│Locuinţă muncitori │Construcţie cărămidă S = 240 mp, CF 334148│Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │- C7 │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ 42.906│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │116815│ 8.27.03│Siloz de suprafaţă │Suprafaţă construită = 783 mp, beton armat│Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C72 │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ 49.861│
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │151672│ 8.05.03│Total suprafaţă │1.090,9363 ha, conform cărţilor funciare │Ţara: România, judeţul Arad, municipiul │ 37.223.512│
    │ │ │ │nr. 335545, nr. 335570, nr. 335580, │Arad, Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │nr. 335558, nr. 336268, nr. 335547, │ │ │
    │ │ │ │nr. 336215, nr. 336281, nr. 336280, │ │ │
    │ │ │ │nr. 336283, nr. 336287, nr. 336288, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335635, nr. 335638, nr. 335628, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335600, nr. 335631, nr. 335646, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335608, nr. 335617, nr. 335557, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335548, nr. 335546, nr. 330246, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330449, nr. 330181, nr. 330434, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330391, nr. 330386, nr. 330519, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330512, nr. 330273, nr. 330238, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330227, nr. 333534, nr. 333530, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333583, nr. 333608, nr. 333562, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333625, nr. 334034, nr. 334036, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334040, nr. 334045, nr. 334050, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334046, nr. 334080, nr. 334065, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334044, nr. 334049, nr. 334043, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334037, nr. 334061, nr. 334073, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334091, nr. 334066, nr. 334076, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334094, nr. 334102, nr. 334099, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334110, nr. 334108, nr. 334112, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334134, nr. 334143, nr. 334137, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334173, nr. 334196, nr. 334156, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333903, nr. 333750, nr. 333697, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333678, nr. 333746, nr. 333795, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333558, nr. 333601, nr. 333717, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333763, nr. 333716, nr. 333767, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334078, nr. 334100, nr. 334104, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334183, nr. 334237, nr. 334205, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334243, nr. 334200, nr. 334197, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333860, nr. 333817, nr. 333819, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334203, nr. 335647, nr. 333537, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335556, nr. 335555, nr. 335626, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335587, nr. 335599, nr. 335595, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335601, nr. 335562, nr. 335554, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335550, nr. 330232, nr. 330235, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330228, nr. 330187, nr. 330522, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330185, nr. 330179, nr. 330189, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330203, nr. 330218, nr. 330508, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330477, nr. 330425, nr. 330192, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330222, nr. 330517, nr. 330513, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330468, nr. 330451, nr. 333588, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333538, nr. 333605, nr. 334053, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334093, nr. 334039, nr. 334095, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334101, nr. 334105, nr. 334107, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334136, nr. 334151, nr. 334154, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334226, nr. 334229, nr. 334231, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334238, nr. 334153, nr. 334144, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334185, nr. 333744, nr. 333843, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333781, nr. 333711, nr. 333631, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333659, nr. 333778, nr. 333709, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333655, nr. 333808, nr. 334062, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333759, nr. 334147, nr. 334247, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335593, nr. 335589, nr. 335622, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335625, nr. 335576, nr. 335572, │ │ │
    │ │ │ │nr. 335553, nr. 335552, nr. 330310, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330302, nr. 330292, nr. 330284, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330278, nr. 330265, nr. 330262, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330260, nr. 330252, nr. 330240, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330421, nr. 330448, nr. 333635, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333543, nr. 333559, nr. 334103, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334075, nr. 334052, nr. 334058, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334070, nr. 334096, nr. 334109, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334135, nr. 334155, nr. 334165, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334182, nr. 334222, nr. 333782, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333837, nr. 333888, nr. 333848, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333807, nr. 333651, nr. 333657, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333669, nr. 333622, nr. 333615, │ │ │
    │ │ │ │nr. 333900, nr. 334148, nr. 330186, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330190, nr. 330198, nr. 330521, │ │ │
    │ │ │ │nr. 330520, nr. 334098, nr. 334198, │ │ │
    │ │ │ │nr. 334236, nr. 334157, nr. 334152 │ │ │
    ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ │ │ TOTAL │ │ │ 38.754.375│
    └──────┴────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘


    2. Bunurile din domeniul privat al statului

    ┌────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐
    │Nr. │Grupa│ Denumirea │Valoarea de│Situaţia juridică│
    │crt.│ │ │ inventar │ │
    │ │ │ │ (lei) │ │
    ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
    │ 1 │ - │Terenuri (12,9499 ha, cf. anexei nr. 7.14 la Legea nr. 45/2009, cu│ │ │
    │ │ │modificările şi completările ulterioare) │ 2.219.509│ în administrare│
    ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
    │ 2 │ 1 │Construcţii │ 486.351│ în administrare│
    ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
    │ 3 │ 2 │Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii │ - │ - │
    ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
    │ 4 │ 3 │Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor│ │ │
    │ │ │umane şi materiale şi alte active corporale │ - │ - │
    ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
    │ │ │TOTAL │ 2.705.860│ │
    └────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘


    2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

    ┌────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────┬──────────┐
    │Nr. │ Nr. inventar P4000 │ Denumirea mijloacelor fixe │ Descrierea tehnică │ Adresa │Anul │Valoarea │
    │crt.│ │ │ │ │dobân-│contabilă │
    │ │ │ │ │ │dirii │ netă la │
    │ │ │ │ │ │ │31.12.2016│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 1. │INVPPS 24358909 - 2016│Grajd tinere taurine │Cărămidă, acop. azbocim., 814 mp │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │ │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1979│ 5.520│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 2. │INVPPS 24358911 - 2016│Grajd tineret taurin 240 capete│Constr. cărămidă, acop. ţiglă, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │215 mp │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1979│ 6.422│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 3. │INVPPS 24358913 - 2016│Grajd tineret taurin 580 capete│Cărămidă, acop. azbocim., 784 mp │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │ │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1979│ 38.494│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 4. │INVPPS 24358915 - 2016│Grajd tineret taurin 480 capete│Cărămidă, acop. azbocim., 799 mp │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │ │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1979│ 13.630│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 5. │INVPPS 24358917 - 2016│Grajd tineret taurin 580 capete│Cărămidă, acop. azbocim., 814 mp │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │ │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1979│ 38.452│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 6. │INVPPS 24358919 - 2016│Magazie seminţe │Cărămidă, acop. azbocim., 337 mp │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │ │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1995│ 65.526│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 7. │INVPPS 24358921 - 2016│Filtru sanitar │Cărămidă, acop. azbocim. │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │ │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1979│ 16.451│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 8. │INVPPS 24358923 - 2016│Pavilion utilitar + abator │Cărămidă, acop. azbocim. │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │ │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1979│ 11.919│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 9. │INVPPS 24358925 - 2016│Grajd tineret taurin 231 capete│Cărămidă, acop. azbocim., 784 mp │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │ │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1965│ 16.283│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 10.│INVPPS 24358927 - 2016│Clădire administrativă │Constr. cărămidă, parter + │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │pivniţă, termoficare proprie, │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │apă curentă │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1988│ 37.161│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 11.│INVPPS 24358929 - 2016│Şopron întreţinere tractoare │Piloni de beton, acop. azbocim., │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │pardoseală beton │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1990│ 35.418│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 12.│INVPPS 24358931 - 2016│Atelier mecanic │Constr. cărămidă, acoperiş ţiglă,│Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │curent trifazic │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1990│ 102.178│
    ├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┼──────────┤
    │ 13.│INVPPS 24358933 - 2016│Laborator agricol │Constr. cărămidă, parter + │Ţara: România, judeţul Arad,│ │ │
    │ │ │ │pivniţă, acoperiş ţiglă, curent │municipiul Arad, │ │ │
    │ │ │ │trifazic │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1981│ 98.898│
    └────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────┴──────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
    Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.I. 18558620,
    care pot fi închiriate în condiţiile legii

    ┌───────┬────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐
    │Nr. M.F│Codul de│ Denumirea │ Descrierea tehnică (pe scurt) │ Adresa │Valoarea de│
    │ │clasifi-│ │ │ │ inventar │
    │ │care │ │ │ │ (lei) │
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116634│ 8.28.12│Locuinţă muncitori│Suprafaţă construită = 207 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ 59.839│
    │ │ │ │regimul de înălţime = 2 niveluri,│municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │cărămidă, planşee beton, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C11 │ │ │
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116686│ 8.28.12│Locuinţă muncitori│Construcţie cărămidă, acoperiş │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │ţiglă, S = 259 mp, CF 334148 - C3│municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 43.235│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116693│ 8.28.12│Locuinţă muncitori│Suprafaţă construită = 174 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │regimul de înălţime = 2 niveluri,│municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │cărămidă, planşee beton, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C12 │ │ 51.619│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116726│ 8.28.12│Locuinţă muncitori│Suprafaţă construită = 210 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │regimul de înălţime = 2 niveluri,│municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │cărămidă, planşee beton, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C14 │ │ 53.342│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116736│ 8.28.12│Locuinţă muncitori│Suprafaţă construită = 430 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie cărămidă, acoperiş │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │ţiglă, CF 334148 - C6 │Calea Bodrogului nr. 32 │ 142.245│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116741│ 8.28.12│Locuinţă muncitori│Suprafaţă construită = 413 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie cărămidă, acoperiş │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │ţiglă, CF 334148 - C4 │Calea Bodrogului nr. 32 │ 43.235│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116747│ 8.28.12│Bloc locuinţe │Suprafaţă construită = 362 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │regimul de înălţime = 3 niveluri,│municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │construcţie beton + BCA, planşee │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │beton, acoperiş ţiglă, │ │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C26 │ │ 109.511│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116788│ 8.28.12│Locuinţă muncitori│Construcţie cărămidă, S = 281 mp,│Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │CF 334148 - C19 │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 52.770│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116814│ 8.28.12│Locuinţă muncitori│Construcţie cărămidă, S = 240 mp,│Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │CF 334148 - C7 │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │ │Calea Bodrogului nr. 32 │ 42.906│
    └───────┴────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 3

    BUNURILE
    din domeniul public al statului şi din administrarea
    Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.I. 18558620
    care trec în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, casării,
    conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

    ┌───────┬────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐
    │Nr. M.F│Codul de│ Denumirea │ Descrierea tehnică (pe scurt) │ Adresa │Valoarea de│
    │ │clasifi-│ │ │ │ inventar │
    │ │care │ │ │ │ (lei) │
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116625│ 8.27.07│Grajd tineret │Suprafaţă construită = 796 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │taurin │construcţie cărămidă, acoperiş │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │azbociment, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C77 │ │ 1.080│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116685│ 8.28.10│Maternitate vaci │Suprafaţă construită = 1.046 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │acoperiş beton armat, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C104 │ │ 5.380│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116700│ 8.27.07│Grajd tineret │Suprafaţă construită = 892 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │taurin │construcţie cărămidă, acoperiş │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │azbociment, CF 334148 - C73 │Calea Bodrogului nr. 32 │ 1.290│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116710│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.605 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │acoperiş beton armat, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C88 │ │ 74.224│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116717│ 8.27.07│Grajd tineret │Suprafaţă construită = 783 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │taurin │construcţie cărămidă, acoperiş │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │azbociment, CF 334148 - C71 │Calea Bodrogului nr. 32 │ 12.008│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116732│ 8.27.07│Grajd tineret │Suprafaţă construită = 1.603 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │taurin │construcţie cărămidă, acoperiş │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │ţiglă, CF 334148 - C89 │Calea Bodrogului nr. 32 │ 73.489│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116751│ 8.28.10│Maternitate vaci │Suprafaţă construită = 1.023 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie beton, acoperiş beton│municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │armat, CF 334148 - C74 │Calea Bodrogului nr. 32 │ 7.191│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116777│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.604 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │acoperiş beton armat, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C93 │ │ 78.521│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116782│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.607 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │acoperiş beton armat, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C94 │ │ 46.907│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116793│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.613 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │acoperiş beton armat, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C95 │ │ 69.111│
    ├───────┼────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
    │ 116799│ 8.27.07│Grajd vaci │Suprafaţă construită = 1.612 mp, │Ţara: România, judeţul Arad,│ │
    │ │ │ │construcţie beton + cărămidă, │municipiul Arad, │ │
    │ │ │ │acoperiş beton armat, │Calea Bodrogului nr. 32 │ │
    │ │ │ │CF 334148 - C96 │ │ 78.522│
    └───────┴────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale suprafeţei minime de teren, din domeniul public al statului, aflată în administrarea
    Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, judeţul Arad,
    indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

    ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
    │Locul unde este situat terenul│ Caracteristicile tehnice ale terenului │Nr. carte funciară│
    │ ├───────┬───────────┬────────────┬───────────────┤ │
    │ │Tarlaua│ Parcela│Categoria de│ Suprafaţa ha │ │
    │ │ │ │ folosinţă │ │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Municipiul Arad │ 22│ 255 │ arabil │ 19,6037 │ 335545 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 22│ 256 │ arabil │ 8,2000 │ 335570 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 22│ 257 │ arabil │ 8,7396 │ 335580 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 22│ 258 │ arabil │ 6,4978 │ 335558 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 24│ 259 │ arabil │ 9,4640 │ 336268 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 22│ 260 │ arabil │ 13,1185 │ 335547 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 24│ 261 │ arabil │ 7,3121 │ 336215 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 29│ 348 │ arabil │ 4,6392 │ 336281 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 29│ 348/1 │ arabil │ 5,0154 │ 336280 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 29│ 349 │ arabil │ 17,7986 │ 336283 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 29│ 350 │ arabil │ 22,2858 │ 336287 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 30│ 361/1 │ arabil │ 16,5881 │ 336288 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 31│ 364 │ arabil │ 7,3689 │ 335635 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 31│ 366/1 │ arabil │ 9,9554 │ 335638 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 31│ 366/3 │ arabil │ 1,2199 │ 335628 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 32│ 373 │ arabil │ 17,8859 │ 335600 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 33│ 381 │ arabil │ 0,6035 │ 335631 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 33│ 384/1 │ arabil │ 7,8608 │ 335646 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 33│ 385/1 │ arabil │ 26,6717 │ 335608 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 33│ 386 │ arabil │ 23,5750 │ 335617 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 34│ 402/1 │ arabil │ 10,9408 │ 335557 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 34│ 403/1 │ arabil │ 9,4074 │ 335548 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 34│ 403/3 │ arabil │ 0,2276 │ 335546 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ 515 │ arabil │ 8,9785 │ 330246 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ 517 │ arabil │ 35,4040 │ 330449 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ 521 │ arabil │ 20,3539 │ 330181 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ 533/1 │ arabil │ 6,0009 │ 330434 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ 537 │ arabil │ 9,5700 │ 330391 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ 538 │ arabil │ 14,2182 │ 330386 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ 539 │ arabil │ 12,4000 │ 330519 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ 540/1 │ arabil │ 13,4324 │ 330512 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 45│ 578/1 │ arabil │ 29,9546 │ 330273 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 45│ 578/3 │ arabil │ 3,4684 │ 330238 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 45│ 609 │ arabil │ 1,6306 │ 330227 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 50│619/3/1/1 │ arabil │ 19,6275 │ 333534 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 50│619/3/3/1 │ arabil │ 4,1035 │ 333530 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 50│ 627/1 │ arabil │ 0,2850 │ 333583 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 50│ 627/1 │ arabil │ 16,7633 │ 333608 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ 627/1 │ arabil │ 18,0670 │ 333562 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ 630 │ arabil │ 31,4398 │ 333625 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 52│ 650/1 │ arabil │ 5,9313 │ 334034 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 52│ 650/3/1 │ arabil │ 10,5278 │ 334036 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 53│ 655/1 │ arabil │ 0,7518 │ 334040 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 53│ 655/3/1 │ arabil │ 26,0309 │ 334045 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 53│ 655/3/3 │ arabil │ 0,6429 │ 334050 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 53│ 655/4 │ arabil │ 0,6544 │ 334046 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 663/1 │ arabil │ 16,1713 │ 334080 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 663/3 │ arabil │ 4,9685 │ 334065 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 55│ 668/1 │ arabil │ 2,2738 │ 334044 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 55│ 668/4/1 │ arabil │ 1,5191 │ 334049 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 55│ 668/5/1 │ arabil │ 21,1798 │ 334043 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 55│ 670 │ arabil │ 4,8277 │ 334037 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 56│677/1/1/1 │ arabil │ 0,0822 │ 334061 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 56│677/1/1/3 │ arabil │ 0,9382 │ 334073 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 56│677/3/3/3 │ arabil │ 15,2655 │ 334091 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 56│677/3/1/1 │ arabil │ 2,6737 │ 334066 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 57│681/1/1/1 │ arabil │ 5,2499 │ 334076 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 57│681/3/1/1 │ arabil │ 5,8456 │ 334094 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 58│ 686 │ arabil │ 8,0100 │ 334102 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 59│ 688/1 │ arabil │ 36,3038 │ 334099 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 59│ 688/2 │ arabil │ 1,9905 │ 334110 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 59│ 688/3 │ arabil │ 1,8217 │ 334108 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 60│ 692/1 │ arabil │ 0,3641 │ 334112 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 60│ 692/3 │ arabil │ 2,4591 │ 334134 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 703/1 │ arabil │ 30,6590 │ 334143 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 703/2 │ arabil │ 0,1736 │ 334137 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 703/6 │ arabil │ 12,1496 │ 334173 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 719/1 │ arabil │ 7,4938 │ 334196 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 62│ 725 │ arabil │ 21,8827 │ 334156 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ 736 │ arabil │ 2,4600 │ 333903 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ 743 │ arabil │ 0,4326 │ 333750 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 65│ 751 │ arabil │ 36,5566 │ 333697 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ 761/2 │ arabil │ 17,3238 │ 333678 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ 762 │ arabil │ 28,0010 │ 333746 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ 763 │ arabil │ 19,2107 │ 333795 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 69│ 779/1 │ arabil │ 1,3145 │ 333558 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 69│ 779/3 │ arabil │ 16,9278 │ 333601 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 72│774/1/9/1 │ arabil │ 1,5633 │ 333717 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 72│774/1/9/2 │ arabil │ 1,2500 │ 333763 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 72│774/1/10/1 │ arabil │ 1,7077 │ 333716 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 72│774/1/10/2 │ arabil │ 1,7000 │ 333767 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 151│1531/1/1/1 │ arabil │ 11,3606 │ 334078 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 151│ 1531/2 │ arabil │ 39,7099 │ 334100 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │ arabil │ 929,0381 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Municipiul Arad │ 54│ 664 │ păşune │ 24,4790 │ 334104 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 719/4 │ păşune │ 0,1030 │ 334183 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 720 │ păşune │ 0,7844 │ 334237 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 723/1 │ păşune │ 3,1723 │ 334205 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 723/7 │ păşune │ 0,5791 │ 334243 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 727 │ păşune │ 1,1211 │ 334200 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 63│ 731/1 │ păşune │ 11,3772 │ 334197 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ 736 │ păşune │ 8,8805 │ 333860 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ 740 │ păşune │ 10,8143 │ 333817 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ 741 │ păşune │ 24,6544 │ 333819 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 63│ 731/4 │ păşune │ 0,4950 │ 334203 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │ păşune │ 86,4603 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Municipiul Arad │ 33│ 383 │ fâneaţă │ 0,3136 │ 335647 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 50│ 620/1 │ fâneaţă │ 3,6492 │ 333537 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │ fâneaţă │ 3,9628 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │ agricol │ 1.019,4612 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Municipiul Arad │ 22│ HC 272 │ ape, bălţi │ 0,9206 │ 335556 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 22│ HC 273 │ ape, bălţi │ 0,1052 │ 335555 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 31│ HC 370 │ ape, bălţi │ 0,1125 │ 335626 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ HC 374 │ ape, bălţi │ 0,0805 │ 335587 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 32│ HC 375 │ ape, bălţi │ 0,1207 │ 335599 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ HC 376 │ ape, bălţi │ 0,2820 │ 335595 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 33│ HC 396 │ ape, bălţi │ 0,8736 │ 335601 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 34│ HC 402/2 │ ape, bălţi │ 0,1349 │ 335562 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 34│ HC 408 │ ape, bălţi │ 0,3016 │ 335554 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 34│ HC 410 │ ape, bălţi │ 0,4416 │ 335550 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ HC 525 │ ape, bălţi │ 0,8613 │ 330232 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ HC 526 │ ape, bălţi │ 0,5515 │ 330235 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ HC 543 │ ape, bălţi │ 0,3879 │ 330228 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ HC 546 │ ape, bălţi │ 0,2189 │ 330187 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ HC 548 │ ape, bălţi │ 0,5408 │ 330522 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ HC 567 │ ape, bălţi │ 0,2101 │ 330185 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ HC 567/1 │ ape, bălţi │ 0,0972 │ 330179 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ HC 567/2 │ ape, bălţi │ 0,0903 │ 330189 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 46│ HC 567/3 │ ape, bălţi │ 0,1354 │ 330203 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ HC 568 │ ape, bălţi │ 0,5771 │ 330218 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ HC 572 │ ape, bălţi │ 0,3735 │ 330508 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ HC 575 │ ape, bălţi │ 0,3116 │ 330477 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 46│ HC 594/1 │ ape, bălţi │ 0,7608 │ 330425 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 47│ HC 594/2 │ ape, bălţi │ 0,4207 │ 330192 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ HCN 595 │ ape, bălţi │ 0,3487 │ 330222 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 46│ HC 597 │ ape, bălţi │ 0,3517 │ 330517 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 46│ HC 600 │ ape, bălţi │ 0,2107 │ 330513 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 46│ HC 605 │ ape, bălţi │ 0,2601 │ 330468 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 47│ HC 608/2 │ ape, bălţi │ 0,1990 │ 330451 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 50│ HC 627/2 │ ape, bălţi │ 0,0783 │ 333588 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 50│ HC 636 │ ape, bălţi │ 0,2662 │ 333538 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ HC 641 │ ape, bălţi │ 0,6068 │ 333605 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ HC 659/1 │ ape, bălţi │ 0,6878 │ 334053 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ HC 666 │ ape, bălţi │ 0,4582 │ 334093 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 55│ HC 671 │ ape, bălţi │ 0,3737 │ 334039 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 56│ HC 678 │ ape, bălţi │ 0,6497 │ 334095 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ HC 680 │ ape, bălţi │ 0,3595 │ 334101 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 57│ HC 683 │ ape, bălţi │ 0,4275 │ 334105 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 59│ HC 689 │ ape, bălţi │ 0,3380 │ 334107 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 60│ HC 696 │ ape, bălţi │ 0,3305 │ 334136 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ HC 697 │ ape, bălţi │ 0,2045 │ 334151 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ HB 703/4 │ ape, bălţi │ 0,6867 │ 334154 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ HC 723/3 │ ape, bălţi │ 0,3267 │ 334226 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ HC 723/4 │ ape, bălţi │ 0,1788 │ 334229 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ HC 723/5 │ ape, bălţi │ 0,1196 │ 334231 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ HC 723/6 │ ape, bălţi │ 0,2943 │ 334238 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ HC 711 │ ape, bălţi │ 0,3418 │ 334153 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ HC 714/2 │ ape, bălţi │ 0,1510 │ 334144 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 63│ HC 733 │ ape, bălţi │ 0,5008 │ 334185 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ HC 744 │ ape, bălţi │ 0,2010 │ 333744 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ HC 747 │ ape, bălţi │ 0,8575 │ 333843 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ HC 752 │ ape, bălţi │ 0,1974 │ 333781 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ HC 753 │ ape, bălţi │ 0,3352 │ 333711 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ HC 756 │ ape, bălţi │ 0,2825 │ 333631 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ HC 759 │ ape, bălţi │ 0,1000 │ 333659 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ HC 764 │ ape, bălţi │ 0,3972 │ 333778 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ HC 765 │ ape, bălţi │ 0,2767 │ 333709 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ HC 766 │ ape, bălţi │ 0,0556 │ 333655 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 72│ HC 809/1 │ ape, bălţi │ 0,0454 │ 333808 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │ ape, bălţi │ │ │
    │ │ │ │(ape, bălţi,│ │ │
    │ │ │ │canale) │ 20,4094 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Municipiul Arad │ 54│ 657 │vegetaţie │ │ │
    │ │ │ │forestieră │ 0,2032 │ 334062 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ 742 │vegetaţie │ │ │
    │ │ │ │forestieră │ 0,2737 │ 333759 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 703/3 │vegetaţie │ │ │
    │ │ │ │forestieră │ 0,5247 │ 334147 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 703/7 │vegetaţie │ │ │
    │ │ │ │forestieră │ 0,0314 │ 334247 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │vegetaţie │ │ │
    │ │ │ │forestieră │ 1,0330 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Municipiul Arad │ - │ 271 │ drum │ 0,1535 │ 335593 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 274 │ drum │ 0,0724 │ 335589 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 31│ 371 │ drum │ 0,0709 │ 335622 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 31│ 372 │ drum │ 0,1098 │ 335625 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 401 │ drum │ 0,1938 │ 335576 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 34│ 402/3 │ drum │ 0,1534 │ 335572 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 34│ 403/2 │ drum │ 0,1341 │ 335553 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 407 │ drum │ 0,3373 │ 335552 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ 513/1 │ drum │ 0,0372 │ 330310 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ 513/2 │ drum │ 0,1124 │ 330302 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ 541/1 │ drum │ 0,0750 │ 330292 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ 541/2 │ drum │ 0,0788 │ 330284 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ 576/1 │ drum │ 0,1510 │ 330278 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ 576/2 │ drum │ 0,1150 │ 330265 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 44│ 576/3 │ drum │ 0,0372 │ 330262 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 46│ 576/4 │ drum │ 0,0751 │ 330260 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 46│ 576/5 │ drum │ 0,1177 │ 330252 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 46│ 606/1 │ drum │ 0,1980 │ 330240 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 47│ 606/2 │ drum │ 0,0644 │ 330421 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 47│ 608/3 │ drum │ 0,4148 │ 330448 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 627/3 │ drum │ 0,2174 │ 333635 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 50│ 633 │ drum │ 0,1487 │ 333543 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 645 │ drum │ 0,6705 │ 333559 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 665 │ drum │ 0,7128 │ 334103 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 667 │ drum │ 0,1653 │ 334075 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 55│ 672 │ drum │ 0,6820 │ 334052 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 55│ 673 │ drum │ 0,3143 │ 334058 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 56│ 676 │ drum │ 0,1076 │ 334070 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 56│ 679 │ drum │ 0,5038 │ 334096 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 59│ 690/1 │ drum │ 0,0087 │ 334109 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 698 │ drum │ 0,3862 │ 334135 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 712 │ drum │ 0,1896 │ 334155 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 716 │ drum │ 0,3210 │ 334165 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 62│ 726 │ drum │ 0,2949 │ 334182 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 63│ 731/3 │ drum │ 0,3389 │ 334222 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 741/1 │ drum │ 0,1653 │ 333782 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 64│ 745 │ drum │ 0,6624 │ 333837 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 748 │ drum │ 0,1797 │ 333888 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 749 │ drum │ 0,1160 │ 333848 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 750 │ drum │ 0,2483 │ 333807 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 757 │ drum │ 0,1940 │ 333651 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 67│ 761/1 │ drum │ 0,3249 │ 333657 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 767 │ drum │ 0,3492 │ 333669 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ - │ 780 │ drum │ 0,2639 │ 333622 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 70│ 781/2 │ drum │ 0,2299 │ 333615 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 72│ 803 │ drum │ 0,0373 │ 333900 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │ drumuri │ 10,5344 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Municipiul Arad │ 54│ 724 │ curţi, │ │ │
    │ │ │ │construcţii │ 35,1469 │ 334148 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │ curţi │ 35,1469 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Municipiul Arad │ 42│ 546/1 │neproductiv │ 0,0790 │ 330186 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ 546/2 │neproductiv │ 0,0339 │ 330190 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 42│ 546/3 │neproductiv │ 0,0284 │ 330198 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ 548/1 │neproductiv │ 0,1350 │ 330521 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 43│ 548/2 │neproductiv │ 0,1357 │ 330520 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 58│ 685 │neproductiv │ 1,6255 │ 334098 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 54│ 723/2 │neproductiv │ 0,3483 │ 334198 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 704/1 │neproductiv │ 0,7602 │ 334236 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 703/5 │neproductiv │ 0,8238 │ 334157 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ 61│ 703/8 │neproductiv │ 0,3816 │ 334152 │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │neproductiv │ 4,3514 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │Total │ │ │neagricol │ 71,4751 │ │
    ├──────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │TOTAL GENERAL │ │ │ │ 1.090,9363*)│ │
    └──────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────────┴──────────────────┘


──────────
    *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 151672.
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016