Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 682 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 682 din 21 septembrie 2017  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007     Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 682 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 2.d), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " subscripţie publică - vânzarea de titluri de stat de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de emitent, către investitori, pe parcursul unei perioade de subscriere, în baza unui prospect de emisiune, la un nivel al dobânzii stabilit necompetitiv, înaintea perioadei de subscriere."

    2. La punctul 3.2.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) titlurile de stat lansate pe pieţele internaţionale, precum şi titlurile de stat lansate pe piaţa internă, fie pe piaţa interbancară supravegheată de către Banca Naţională a României şi/sau pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie cele lansate pentru populaţie prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit;"

    3. Punctul 4.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.1.1. Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizează ţinându-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, care vor fi incluse în strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice va anunţa programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă şi externă pentru anul următor. Programul poate fi modificat în cursul anului, în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare şi de modificarea necesităţilor de finanţare. Programul anual se detaliază prin anunţuri trimestriale şi prospecte de emisiune emise în cursul anului şi poate conţine informaţii cu privire la planul emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie, atât cele lansate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât şi cele realizate prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, precum şi alte operaţiuni cu titluri de stat, cum ar fi operaţiuni de răscumpărări în avans (buybacks) sau de preschimbare a titlurilor de stat (exchange)."

    4. Punctul 4.1.a), b).1^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.1.a), b).1^2. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului presupune parcurgerea următoarelor etape:
    1. În cadrul programului indicativ de emisiuni de titluri de stat pentru anul următor se stabilesc plafonul anual alocat emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, ca procent din valoarea planului total de finanţare anunţat de Ministerul Finanţelor Publice pentru anul respectiv, precum şi frecvenţa lansării emisiunilor. Titlurile de stat destinate populaţiei sunt titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanţelor Publice prin subscripţie publică prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului; titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă şi sunt netransferabile.
    2. Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice şi include condiţiile de derulare şi termenii specifici fiecărei emisiuni, caracteristicile principale ale titlurilor de stat şi alte elemente considerate relevante de către emitent.
    3. Referatul de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului va cuprinde principalele elemente caracteristice ale emisiunilor, cum ar fi: suma anunţată, perioada de subscriere, maturitatea sau structura de maturităţi, după caz, plafonul alocat fiecărei emisiuni, nivelul de dobândă pentru fiecare maturitate propusă şi alte elemente considerate relevante de către emitent.
    4. Decontarea emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei se realizează prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să plătească comisioane, cheltuieli legate de realizarea de activităţi de promovare a tranzacţiei, prin mijloace de comunicare mass-media, şi alte costuri aferente lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 20 «Bunuri şi servicii», alin. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.02 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne».
    5. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, rambursare şi plată a dobânzilor, de înregistrare şi raportare prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice."

    5. După punctul 4.1.a), b).1^2 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a), b).1^3, cu următorul cuprins:
    "4.1.a), b).1^3. Procedura de răscumpărare anticipată/ preschimbare a titlurilor de stat în lei emise pe piaţa internă are în vedere următoarele:
    1. În scopul administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale şi în funcţie de condiţiile de piaţă, Ministerul Finanţelor Publice poate utiliza operaţiuni specifice de piaţă prin răscumpărarea anticipată a unor titluri de stat emise în lei pe piaţa internă şi tranzacţionate pe piaţa secundară şi/sau preschimbarea acestora cu titluri de stat noi, în lei, pe piaţa internă, emise fie prin plasarea de emisiuni noi, fie prin redeschiderea emisiunilor existente.
    2. Cadrul general privind obiectivele, strategia şi modul de utilizare a operaţiunilor de răscumpărare anticipată şi preschimbare a titlurilor de stat în administrarea datoriei publice se aprobă de către ministrul finanţelor publice.
    3. Operaţiunile de administrare a datoriei publice se comunică de Ministerul Finanţelor Publice fie prin intermediul prospectelor de emisiune, fie prin anunţuri prealabile, în baza unei fundamentări aprobate la nivelul secretarului de stat coordonator, care va conţine cel puţin următoarele elemente: scopul utilizării instrumentelor respective, instrumentele utilizate, respectiv seriile de titluri de stat care fac obiectul operaţiunii de răscumpărare anticipată sau preschimbare, caracteristicile emisiunii noi, precum şi referinţele indicative de preţ ale titlurilor care se răscumpără sau se preschimbă de la momentul analizei.
    4. Ministerul Finanţelor Publice poate răscumpăra anticipat orice titlu de stat în lei aflat în circulaţie care face obiectul unei operaţiuni de răscumpărare anticipată sau preschimbare. Seriile de titluri de stat care sunt eligibile pentru operaţiunile de răscumpărare anticipată şi preschimbare se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, împreună cu volumul indicativ aferent acestor operaţiuni.
    5. Răscumpărările anticipate/Preschimbările de titluri de stat se efectuează prin licitaţie, fie de către Ministerul Finanţelor Publice, fie de către Banca Naţională a României sau prin alt agent autorizat de către Ministerul Finanţelor Publice în acest scop. Suma finală şi celelalte caracteristici ale emisiunilor răscumpărate anticipat sau preschimbate şi ale emisiunii de obligaţiuni noi sau redeschise vor fi stabilite la momentul executării tranzacţiei, în funcţie de condiţiile de piaţă, şi ulterior publicate prin mijloacele de comunicare anterior menţionate.
    6. Cu două zile lucrătoare înainte de licitaţie, Ministerul Finanţelor Publice anunţă titlurile de stat care fac obiectul răscumpărării anticipate sau preschimbării, prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice şi prin utilizarea aceloraşi mijloace de comunicare utilizate în cazul licitaţiilor pe piaţa primară, respectiv prin intermediul platformelor electronice de ştiri financiare.
    7. Participanţii la operaţiunile de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de stat sunt dealerii primari.
    8. În ziua licitaţiei, dealerii primari prezintă oferta în cont propriu şi în contul clienţilor lor, deţinători legali de titluri de stat din seriile anunţate pentru răscumpărare anticipată/ preschimbare.
    9. În cazul operaţiunilor de răscumpărare anticipată de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice publică următoarele elemente:
    a) data licitaţiei, locul şi momentul-limită pentru depunerea ofertelor;
    b) data decontării tranzacţiei;
    c) volumul indicativ;
    d) elemente de identificare a titlurilor de stat ce urmează să fie răscumpărate, respectiv tipul, seria (codul ISIN), rata anuală a cuponului, data scadenţei etc.;
    e) valoarea nominală individuală;
    f) valoarea nominală totală minimă cu care se poate participa individual la licitaţie;
    g) valoarea dobânzii acumulate pe titlu la data decontării tranzacţiei;
    h) precizarea dacă se acceptă sau nu oferte necompetitive, iar, dacă se acceptă, procentul maxim în care acestea trebuie să se încadreze, precum şi categoriile de investitori care pot transmite astfel de oferte.
    10. Dealerii primari specifică în ofertele depuse preţul net, exprimat cu 4 zecimale, la care sunt dispuşi să vândă titlurile către Ministerul Finanţelor Publice. În cazul în care preţul net al ofertei este mai mic decât preţul net maxim acceptat, oferta este acceptată în totalitate; în cazul în care preţul net al ofertei este egal cu preţul net maxim acceptat, Ministerul Finanţelor Publice poate accepta întreaga ofertă la acest nivel sau o poate accepta parţial.
    11. În cazul operaţiunilor de preschimbare de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice publică următoarele elemente:
    a) data licitaţiei, locul şi momentul-limită pentru depunerea ofertelor;
    b) data decontării tranzacţiei;
    c) volumul indicativ pentru titlurile de stat ce vor fi preschimbate;
    d) elemente de identificare a titlurilor de stat, atât pentru titlurile emise, cât şi pentru cele care fac obiectul preschimbării: tipul, seria (codul ISIN), rata anuală a cuponului, data scadenţei, valoarea nominală individuală;
    e) valoarea nominală totală minimă pentru care se vor depune oferte individuale, dacă este cazul;
    f) valoarea dobânzii acumulate pe titlu la data decontării tranzacţiei, atât pentru titlurile nou-emise, cât şi pentru cele care fac obiectul preschimbării;
    g) precizarea dacă se acceptă sau nu oferte necompetitive, iar, dacă se acceptă, procentul maxim în care acestea trebuie să se încadreze, precum şi categoriile de investitori care pot transmite astfel de oferte;
    h) în ziua licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice publică preţul net fix, exprimat cu 4 zecimale, care va sta la baza răscumpărării titlurilor supuse preschimbării.
    11.1. Dealerii primari specifică în ofertele depuse preţul net la care sunt dispuşi să cumpere titlurile din seria nou-emisă sau redeschisă (exprimat cu 4 zecimale), numărul şi valoarea nominală totală a acestora (care se va încadra în valoarea totală individuală a ofertelor depuse pentru seriile de titluri de stat vizate pentru preschimbare), precum şi numărul şi valoarea nominală totală a titlurilor pe care doresc să le preschimbe.
    11.2. În cadrul alocării pentru titlul de stat nou-emis/ redeschis, în cazul în care preţul net al unei oferte individuale este mai mare decât preţul net minim acceptat, oferta este acceptată. Valoarea ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant se calculează după formula:

        VTO(PP) = Σ N(PRi) x P(Fi) x VN(Pi),
                  i

    unde:
    VTO(PP) = valoarea totală a ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant;
    N(PRi) = numărul de titluri pe care participantul doreşte să le preschimbe pentru fiecare serie (cod ISIN) supusă preschimbării;
    P(Fi) = preţul brut fix stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;
    VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce va fi preschimbat.
    În cazul în care preţul net al unei oferte este egal cu preţul net minim acceptat, Ministerul Finanţelor Publice poate accepta integral sau parţial oferta la acest nivel de preţ.
    În cazul depunerii mai multor oferte la acelaşi nivel de preţ, alocarea titlurilor se va face pro rata.
    11.3. Numărul de titluri noi alocate pentru fiecare tranşă se determină pentru fiecare participant, rotunjit în plus, după formula:

                          S(AT)
        N(TNA) = ──────────────────── ,
                 P(NT) x VN(N) + D(a)

    unde:
    N(TNA) = numărul de titluri noi alocate pentru fiecare tranşă individuală;
    S(AT) = suma individuală alocată pe fiecare tranşă pentru titlurile noi, pentru fiecare participant;
    P(NT) = preţul net al tranşei individuale;
    VN(N) = valoarea nominală aferentă seriilor de titluri nou-emise/redeschise;
    D(a) = dobânda acumulată pentru titlurile noi.
    11.4. Ponderea de alocare a titlurilor preschimbate pentru fiecare participant se determină după formula:

                   N(PR) x P(F) x VN(P)
        P(Ai) = ───────────────────────── ,
                Σ N(PRi) x P(Fi) x VN(Pi)
                i

    unde:
    P(Ai) = ponderea fiecărui ISIN în total ofertă individuală a fiecărui participant;
    N(PR) = numărul de titluri pe care participantul doreşte să le preschimbe pentru un anumit ISIN supus preschimbării;
    P(F) = preţul brut fix stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru un anumit ISIN supus preschimbării;
    VN(P) = valoarea nominală individuală aferentă unui anumit ISIN ce se preschimbă;
    N(PRi) = numărul de titluri pe care participantul doreşte să le preschimbe pentru fiecare ISIN supus preschimbării;
    P(Fi) = preţul brut fix stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;
    VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce se preschimbă.
    11.5. După stabilirea valorii alocate individuale aferente preschimbării pentru fiecare participant, se va stabili numărul de titluri preschimbate din fiecare ISIN aferent fiecărui participant, rotunjindu-se în minus, după formula:


                   P(Ai) x min[VTO(PP);V(AI)]
        N(TTRi) = ─────────────────────────── ,
                         P(Fi) x VN(Pi)

    unde:
    N(TTRi) = numărul total de titluri preschimbate aferent fiecărui participant din fiecare ISIN;
    P(Ai) = ponderea fiecărui ISIN în total ofertă individuală a fiecărui participant;
    VTO(PP) = valoarea totală a ofertelor de preschimbare pentru fiecare participant;
    V(AI) = valoarea de alocare individuală a fiecărui participant;
    P(Fi) = preţul brut fix stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare ISIN supus preschimbării;
    VN(Pi) = valoarea nominală individuală aferentă fiecărui ISIN ce se preschimbă.
    11.6. În cadrul etapei de emisiune aferente operaţiunii de preschimbare, Ministerul Finanţelor Publice poate emite titluri de stat într-un volum maxim egal cu suma totală solicitată de către deţinătorii titlurilor de stat supuse preschimbării. Diferenţa dintre valoarea brută adjudecată de fiecare participant şi valoarea brută aferentă titlurilor oferite spre preschimbare de către acesta va fi plătită de fiecare dintre participanţi la data decontării operaţiunii.
    12. Rezultatul licitaţiei se publică printr-un anunţ postat pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, pe platformele electronice de ştiri financiare, pe platforma de licitaţie şi/sau pe site-ul Băncii Naţionale a României, în calitate de agent al statului, după caz.
    13. Ministerul Finanţelor Publice poate răscumpăra anticipat sau preschimba titluri de stat emise şi tranzacţionate pe piaţa internă în funcţie de condiţiile de piaţă, de obiectivele urmărite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi de cererea deţinătorilor titlurilor de stat.
    14. Titlurile de stat din seriile care fac obiectul răscumpărării anticipate sau preschimbării se anulează, iar volumul în circulaţie al seriei de titluri se diminuează în mod corespunzător cu valoarea nominală aferentă titlurilor anulate.
    15. Utilizarea operaţiunilor de administrare a datoriei publice poate genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligaţiile de natura datoriei publice guvernamentale existente şi/sau viitoare, date fiind caracteristicile obligaţiunilor de tip benchmark care fac obiectul tranzacţiei. Decontarea operaţiunilor de administrare a datoriei publice interne se evidenţiază potrivit prevederilor subpct. 4 de la pct. 4.1.a), b)1, ale subpct. 5.3.1, precum şi:
    a) cu diferenţa favorabilă de reevaluare din operaţiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat, exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlurilor de stat răscumpărate sau preschimbate şi preţul net al acestora, în cazul în care preţul net este mai mic decât valoarea nominală, diminuându-se obligaţia de plată a capitalului aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat sau preschimbate;
    b) cu diferenţa nefavorabilă de reevaluare din operaţiunea de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat, exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlurilor de stat şi preţul net al acestora, în cazul în care preţul net este mai mare decât valoarea nominală, majorându-se obligaţia de plată a capitalului aferent titlurilor de stat răscumpărate anticipat sau preschimbate, care se va asigura, după caz, din sursele prevăzute la subpct. 5.3.1.;
    c) dobânda acumulată datorată pentru titlurile de stat supuse operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe"

    6. La punctul 4.1. a), b) 2, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:
    "16. Contravaloarea în lei a sumelor în valută, reprezentând dobânzi şi/sau principal, returnate emitentului de agentul fiscal, după expirarea perioadei de prescripţie prevăzute în documentaţia contractuală a emisiunilor, se face venit la bugetul de stat."

    7. La punctul 5, punctul 5.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.9. Dacă prin acordul de împrumut subsidiar se stabileşte că plăţile se fac prin Ministerul Finanţelor Publice, subîmprumutatul/beneficiarul final va vira Ministerului Finanţelor Publice, cu 10 zile calendaristice înainte de scadenţa prevăzută în acordul de împrumut, suma în lei sau echivalentul în lei al obligaţiei de plată în valută, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii către Ministerul Finanţelor Publice, la care se adaugă o marjă asigurătoare de 5%, care va acoperi eventuala fluctuaţie de curs valutar pentru perioada dintre data plăţii către Ministerul Finanţelor Publice şi data plăţii către creditor. În cazul în care echivalentul în lei astfel calculat nu acoperă obligaţia de plată a subîmprumutatului/beneficiarului final, respectiv echivalentul în lei la cursul de schimb valutar valabil cu cel puţin 4 zile calendaristice înainte de data scadenţei către creditor, acesta, din proprie iniţiativă, va achita diferenţa Ministerului Finanţelor Publice. Eventualele sume virate în plus de subîmprumutatul/ beneficiarul final, rezultate din fluctuaţia de curs valutar, se vor returna de către Ministerul Finanţelor Publice din proprie iniţiativă la data scadenţei obligaţiei de plată la extern."


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 21 septembrie 2017.
    Nr. 682.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016