Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 27 septembrie 2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 68 din 27 septembrie 2017  pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului  privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 27 septembrie 2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
    Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:
    a) verificarea modului în care au fost transpuse în legislaţia secundară obligaţiile ce decurg din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) analiza modului în care au fost respectate atribuţiile şi obligaţiile care decurg din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi analiza modului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din punctul de vedere al structurii organizatorice, al promovării personalului, al desfăşurării activităţii de control privind modul în care operatorii şi-au îndeplinit obligaţiile legale;
    c) verificarea modului în care a fost asigurat un mediu concurenţial eficient, transparent şi nediscriminatoriu în funcţionarea pieţelor de energie electrică, gaze naturale, energie regenerabilă şi certificate verzi;
    d) verificarea modului în care a fost asigurată protecţia consumatorului final şi sprijinirea clienţilor vulnerabili;
    e) analiza modului în care lucrările de mentenanţă, întreţinere, exploatare şi investiţii au fost realizate de către operatori şi modul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a urmărit realizarea acestora, respectiv analiza modului în care au fost asigurate condiţiile adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, funcţionarea în condiţii de siguranţă şi securitate a Sistemului Electroenergetic Naţional şi dezvoltarea reţelelor pe termen lung;
    f) verificarea modului în care a acţionat Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru dezvoltarea unui sistem energetic naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumator şi cum şi-a respectat rolul de neutralitate şi arbitru între operatorii din sectorul energetic, respectiv producători, transportatori, distribuitori şi furnizori, pe de o parte, şi consumatorul final, în special consumatorul casnic;
    g) analiza legislaţiei secundare şi modul în care aceasta a influenţat modificarea preţului energiei la consumatorul final.


    ART. 2
    (1) Comisia parlamentară de anchetă se compune din 15 membri, deputaţi şi senatori, desemnaţi de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit configuraţiei politice a Parlamentului României.
    (2) Comisia parlamentară de anchetă este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi în prima şedinţă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (3) Componenţa nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (4) Deputaţii şi senatorii desemnaţi ca membri ai prezentei Comisii parlamentare de anchetă îşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, respectiv ale Senatului.

    ART. 3
    În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

    ART. 4
    Convocarea şedinţelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puţin 24 de ore înainte, de către preşedintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte.

    ART. 5
    (1) Pentru ca şedinţele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.
    (2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul este deschis.

    ART. 6
    Detaliile privind organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

    ART. 7
    Împiedicarea în orice fel a activităţii Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuţiilor sale se sancţionează potrivit legii penale.

    ART. 8
    (1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei.
    (2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor Comisiei parlamentare de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorităţii sau instituţiei unde desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiei respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei şi care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde şi în scris Comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informaţiile solicitate, sau poate transmite prin poştă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deţine şi care sunt utile Comisiei parlamentare de anchetă.
    (4) Refuzul persoanelor invitate la comisia parlamentară de anchetă de a furniza informaţiile solicitate sau de a pune la dispoziţia acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deţinute utile activităţii comisiei poate fi considerat ca obstrucţionare sau împiedicare a aflării adevărului şi poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
    (5) În cazul în care este necesară prezenţa unor experţi pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.
    (6) Dispoziţiile legale referitoare la invitarea, prezentarea şi ascultarea martorilor, precum şi cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.
    (7) Preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă atrage atenţia persoanei audiate că are obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştie.

    ART. 9
    (1) În activitatea sa, Comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza specialişti, fără drept de vot, desemnaţi de către grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat şi aprobaţi de biroul Comisiei parlamentare de anchetă.
    (2) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează şi se stenografiază.

    ART. 10
    (1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în termen de 60 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de Birourile permanente reunite, la cererea motivată a preşedintelui de comisie.
    (2) După primirea raportului, Birourile permanente reunite îl vor pune la dispoziţia grupurilor parlamentare şi îl vor înscrie pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

    ART. 11
    În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaţilor şi Senatul vor asigura personalul de specialitate şi logistica necesare, cu aprobarea Birourilor permanente reunite.

    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 27 septembrie 2017.
    Nr. 68.
    ANEXA 1

    Componenţa nominală a Comisiei parlamentare de anchetă
    a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea
    Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
    I. Componenţa comisiei
    1. Domnul Marin N. Gheorghe, senator, Grupul parlamentar al PSD;
    2. Domnul Oprea Ştefan Radu, senator, Grupul parlamentar al PSD;
    3. Domnul Smarandache Miron-Alexandru, senator, Grupul parlamentar al PSD;
    4. Domnul Bota Marius Sorin-Ovidiu, deputat, Grupul parlamentar al PSD;
    5. Domnul Chiriţă Dumitru, deputat, Grupul parlamentar al PSD;
    6. Domnul Iancu Iulian, deputat, Grupul parlamentar al PSD;
    7. Domnul Nistor Laurenţiu, deputat, Grupul parlamentar al PSD;
    8. Domnul Bode Lucian Nicolae, deputat, Grupul parlamentar al PNL;
    9. Domnul Popescu Virgil-Daniel, deputat, Grupul parlamentar al PNL;
    10. Domnul Zamfir Daniel, senator, Grupul parlamentar al PNL;
    11. Doamna Prună Cristina-Mădălina, senator, Grupul parlamentar al USR;
    12. Domnul Tánczos Barna, senator, Grupul parlamentar al UDMR;
    13. Domnul Cupă Ion, deputat, Grupul parlamentar ALDE;
    14. Domnul Mocanu Adrian, deputat, Grupul parlamentar al PMP;
    15. Domnul/Doamna …………, deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

    II. Componenţa biroului comisiei
    Preşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSD
    Vicepreşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNL
    Secretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016