Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 676 din 21 septembrie 2017 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt cu privire la obţinerea vizei de lungă şedere pe teritoriul României şi la prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o anumită categorie de străini
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 676 din 21 septembrie 2017  pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt cu privire la obţinerea vizei de lungă şedere pe teritoriul României şi la prelungirea dreptului de şedere temporară pentru  o anumită categorie de străini    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 676 din 21 septembrie 2017 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt cu privire la obţinerea vizei de lungă şedere pe teritoriul României şi la prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o anumită categorie de străini

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre are ca obiect acordarea de facilităţi pe termen scurt pentru un număr de 100 de cetăţeni sirieni înregistraţi în Republica Turcia, în scopul admisiei legale pe teritoriul României, în aplicarea art. 4 alin. (3a) din Decizia (UE) 2015/1.601 a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei şi al Greciei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din data de 24 septembrie 2015, astfel cum a fost modificată prin Decizia (UE) 2016/1.754 a Consiliului din 29 septembrie 2016, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 268 din data de 1 octombrie 2016.
    (2) Facilităţile prevăzute la alin. (1) se referă la documentele necesare şi termenele procedurale pentru acordarea vizei de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, pentru angajare în muncă şi pentru reîntregirea familiei, precum şi cu privire la prelungirea dreptului de şedere temporară în aceste scopuri.
    (3) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta hotărâre au sensul şi înţelesul stabilite prin art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale se acordă, la cerere, cu condiţia prezentării documentelor prevăzute la art. 43 alin. (5) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a următoarelor documente:
    a) certificatul constatator eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin care străinii fac dovada că deţin calitatea de acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române;
    b) extras de cont eliberat de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean străin, solicitant al vizei de lungă şedere, prin care fac dovada că dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 euro, în cazul străinilor asociaţi într-o societate cu răspundere limitată, şi cel puţin 150.000 euro, pentru străinii acţionari într-o societate pe acţiuni.

    (2) Cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în Republica Turcia.

    ART. 3
    (1) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă, la cerere, străinilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1), cu condiţia prezentării documentelor prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a unei oferte ferme de angajare care să conţină elementele prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a)-g) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Străinii prevăzuţi la alin. (1) pot fi angajaţi în muncă în calitate de lucrători permanenţi în sensul art. 2 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în Republica Turcia.
    (4) Dispoziţiile art. 44 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 4
    (1) Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei se acordă la cererea formulată de sponsorii străinilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1).
    (2) Categoriile de persoane pentru care poate fi solicitată reîntregirea familiei sunt cele prevăzute la art. 46 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) La cererea-tip pentru reîntregirea familiei depusă în condiţiile art. 46 alin. (7) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se anexează documentele prevăzute la art. 46 alin. (7) lit. a)-c) şi f)-h) din acelaşi act normativ, precum şi următoarele documente:
    a) angajamentul solicitantului din care să rezulte că este în măsură să asigure spaţiul de locuit;
    b) un document din care să rezulte că deţine mijloacele de întreţinere în cuantum corespunzător salariului minim net pe economie.

    (4) Documentele prevăzute la art. 46 alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă în copie tradusă şi legalizată.
    (5) Angajamentul prevăzut la alin. (3) lit. a) se anexează la cererea-tip pentru reîntregirea familiei.
    (6) Dispoziţiile art. 46 alin. (9) lit. a) şi d), alin. (12)-(14) şi alin. (15) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 5
    Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul prevăzut la art. 30 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de până la 15 zile de la data primirii solicitării din partea Ministerului Afacerilor Externe.

    ART. 6
    (1) Cererile pentru acordarea vizei de lungă şedere se soluţionează în sensul acordării sau refuzului acordării vizei de lungă şedere, în termen de până la 30 de zile.
    (2) Dispoziţiile art. 31 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător

    ART. 7
    La rubrica „observaţii“ a autocolantului de viză aferent tipurilor de vize prevăzute la art. 1 alin. (2) se înscrie numărul prezentei hotărâri.

    ART. 8
    (1) Prelungirea dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b)-d), alin. (2) lit. c)-f), alin. (3) lit. c), d) şi f), alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dreptul de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi comerciale se prelungeşte cu o perioadă de până la 2 ani, în condiţiile alin. (1).

    ART. 9
    (1) Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă se face în condiţiile art. 56 alin. (1)-(5) şi alin. (8), (9) şi (9^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte cu o perioadă de până la 2 ani, dar nu mai mult decât valabilitatea contractului individual de muncă cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute la alin. (1).

    ART. 10
    (1) Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei se face în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) şi (iii), lit. b) pct. (i) şi (ii), alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Documentele menţionate la art. 62 alin. (1) lit. a) pct. (i) şi lit. b) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă în copie tradusă şi legalizată.
    (3) Dreptul de şedere temporară pentru reîntregirea familiei se prelungeşte cu o perioadă de până la 2 ani, în condiţiile alin. (1), dar nu mai mult decât valabilitatea dreptului de şedere al sponsorului, pe teritoriul României.

    ART. 11
    (1) Dispoziţiile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, faţă de care nu se instituie facilităţi prin prezenta hotărâre, continuă să se aplice străinilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1), în mod corespunzător.
    (2) Inspectoratul General pentru Imigrări raportează lunar Comisiei Europene numărul de străini prevăzuţi la art. 1 alin. (1), admişi legal pe teritoriul României în baza prezentei hotărâri.

    ART. 12
    Prezenta hotărâre se aplică pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    George Ciamba,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
                    Gheorghe-Gabriel Gheorghe,
                    secretar de stat
                    Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Victor Negrescu

    Bucureşti, 21 septembrie 2017.
    Nr. 676.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016