Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 septembrie 2017  privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului  pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 septembrie 2017 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 29 septembrie 2017
    Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la accesul unor persoane neautorizate în arhiva Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie (DGPA) şi eventuala folosire a informaţiilor obţinute din studierea documentelor în afara prevederilor legale prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,
    în vederea elucidării circumstanţelor producerii acestor evenimente şi pentru stabilirea măsurilor ce ar putea fi dispuse,
    în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
    Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:
    a) stabilirea rolului activ al ministrului de resort la adoptarea Hotărârii Guvernului privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei nr. 127/2006, precum şi ce acte au fost întocmite în intervalul celor 3 luni prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 127/2006, de ce nu s-au finalizat procedurile de desfiinţare prevăzute în art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 şi de ce nu s-a emis o nouă hotărâre pentru prelungirea termenului;
    b) identificarea procedurilor stabilite pentru inventariere, preluare de către comisia numită prin ordin, predare, depozitare şi păstrare a arhivei (ce acte au fost întocmite, cine le-a preluat şi sub ce formă, unde au fost depozitate), precum şi procedura stabilită pentru accesul la documentele din arhiva SIPA;
    c) solicitarea de la Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, Parchetul General, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Administraţia Prezidenţială, precum şi de la alte instituţii publice care au emis informări din anul 2004 până în prezent privitoare la arhiva Serviciului Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie (SIPA) sau incidentele de securitate care au legătură cu arhiva SIPA;
    d) identificarea măsurilor dispuse începând din anul 2006 până în prezent de fiecare ministru de resort în vederea desfiinţării Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie (ce acte s-au efectuat, dacă s-au luat, în mod efectiv, măsuri în momentul constatării unor nereguli în administrarea documentelor din arhivă);
    e) audierea persoanelor care au numit comisiile de inventariere, care au avut acces în arhivă în mod legal, cu privire la informaţiile sau documentele pe care le-au accesat, în ce scop au fost folosite şi care este actul constatator al acestor verificări, precum şi a persoanelor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care au avut în custodie arhiva;
    f) identificarea şi audierea persoanelor care au avut acces în arhivă fără respectarea condiţiilor legale cu acelaşi obiectiv ca cel prevăzut la lit. e), precum şi la solicitarea şi cu acceptul cui au accesat arhiva;
    g) identificarea şi audierea persoanelor care au avut acces la arhivă în raport cu sistemele de supraveghere video, obligatorii, fiind vorba de o arhivă care conţinea şi documente clasificate strict secret;
    h) verificarea autenticităţii informaţiilor cuprinse în raportul 096 din 17.04.2008; împrejurările în care s-a dispus la data de 18 august 2016 sporirea gradului de secretizare;
    i) dacă documentele aflate în arhivă, hardurile, alte documente în format electronic au fost fotocopiate, sustrase, distruse, de către cine şi în ce scop;
    j) identificarea şi audierea persoanelor care în luna ianuarie 2005 au sustras din arhiva SIPA registrul de intrări-ieşiri, documente secrete şi strict secrete, care înseamnă nume de persoane semnalate, conţinutul foarte succint, de unde proveneau şi beneficiarii informaţiilor.


    ART. 2
    (1) Comisia parlamentară de anchetă se compune din 15 membri, deputaţi şi senatori, desemnaţi de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit configuraţiei politice a Parlamentului României.
    (2) Comisia parlamentară de anchetă este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi în prima şedinţă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (3) Componenţa nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (4) Deputaţii şi senatorii desemnaţi ca membri ai prezentei Comisii parlamentare de anchetă îşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, respectiv ale Senatului.

    ART. 3
    În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

    ART. 4
    Convocarea şedinţelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puţin 24 de ore înainte, de către preşedintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte.

    ART. 5
    (1) Pentru ca şedinţele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.
    (2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul este deschis.

    ART. 6
    Detaliile privind organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

    ART. 7
    Împiedicarea în orice fel a activităţii Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuţiilor sale se sancţionează potrivit legii penale.

    ART. 8
    (1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei.
    (2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorităţii sau instituţiei unde desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiei respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei şi care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde şi în scris comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informaţiile solicitate, sau poate transmite prin poştă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deţine şi care sunt utile comisiei parlamentare de anchetă.
    (4) Refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentară de anchetă de a furniza informaţiile solicitate sau de a pune la dispoziţia acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deţinute utile activităţii comisiei poate fi considerat ca obstrucţionare sau împiedicare a aflării adevărului şi poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
    (5) În cazul în care este necesară prezenţa unor experţi pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.
    (6) Dispoziţiile legale referitoare la invitarea, prezentarea şi ascultarea martorilor, precum şi cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.
    (7) Preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă atrage atenţia persoanei audiate că are obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştie.

    ART. 9
    (1) În activitatea sa, Comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza specialişti, fără drept de vot, desemnaţi de către grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat şi aprobaţi de Biroul Comisiei parlamentare de anchetă.
    (2) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează şi se stenografiază.

    ART. 10
    (1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în termen de 60 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de Birourile permanente reunite, la cererea motivată a preşedintelui de comisie.
    (2) După primirea raportului, Birourile permanente reunite îl vor pune la dispoziţia grupurilor parlamentare şi îl vor înscrie pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

    ART. 11
    În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaţilor şi Senatul vor asigura personalul de specialitate şi logistica necesare, cu aprobarea Birourilor permanente reunite.

    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 27 septembrie 2017.
    Nr. 67.
    ANEXA 1

    Componenţa nominală a Comisiei parlamentare de anchetă
    a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele
    ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie
    I. Componenţa comisiei
    1. Domnul Nicolae Şerban, senator, grupul parlamentar al PSD;
    2. Domnul Pavel Marian, senator, Grupul parlamentar al PSD;
    3. Domnul Diaconu Adrian-Nicolae, senator, Grupul parlamentar al PSD;
    4. Domnul Bălănescu Alexandru, deputat, Grupul parlamentar al PSD;
    5. Domnul Dunava Costel, deputat, Grupul parlamentar al PSD;
    6. Domnul Pleşoianu Liviu Ioan Adrian, deputat, Grupul parlamentar al PSD;
    7. Domnul Popa Mihai Valentin, deputat, Grupul parlamentar al PSD;
    8. Domnul Andronache Gabriel, deputat, Grupul parlamentar al PNL;
    9. Doamna Trăilă Cristina, deputat, Grupul parlamentar al PNL;
    10. Domnul Fenechiu Cătălin-Daniel, senator, Grupul parlamentar al PNL;
    11. Domnul Goţiu Remus-Mihai, senator, Grupul parlamentar al USR;
    12. Domnul Turos Lóránd, senator, Grupul parlamentar al UDMR;
    13. Domnul Surgent Marius-Gheorghe, deputat, Grupul parlamentar ALDE;
    14. Domnul Turcescu Robert-Nicolae, deputat Grupul parlamentar al PMP;
    15. Domnul/Doamna .............................., deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

    II. Componenţa biroului comisiei
    Preşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSD
    Vicepreşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNL
    Secretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016