Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 634 din 21 august 2013  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ”Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi ”Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN1” şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ”Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi ”Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN13 - DN1”    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 634 din 21 august 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ”Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi ”Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN1” şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ”Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi ”Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN13 - DN1”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 542 din 28 august 2013
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), al art. 8 alin (3), al art. 31 şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN13 - DN1", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (2), situate pe raza localităţilor Ghimbav, Săcele, Braşov, judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor se completează cu lista prevăzută în anexa nr. 4."

    2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    3. La anexa nr. 3, după poziţia 509, se introduce o nouă poziţie, poziţia 509^1, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
    4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. II
    (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN1", aprobată prin Hotărârea Guvernului 27/2012, cu suma totală de 376 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatul General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)".
    (2) Suma prevăzută la alin. (1), este aferentă despăgubirii unor imobile cuprinse în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2012, respectiv nr. crt. 5091, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2012, respectiv nr. crt. 1, nr. crt. 2, nr. crt. 3, nr. crt. 4, nr. crt. 5, nr. crt. 6, nr. crt. 7 şi nr. crt. 8, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. III
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. IV
    Sumele individuale prevăzute la art. II se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 27/2012, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,
                    Dan-Coman Şova
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Ion Moraru
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                    Daniel Chiţoiu
                    Ministrul delegat pentru buget,
                    Liviu Voinea

    Bucureşti, 21 august 2013.
    Nr. 634.
    ANEXA 1

    Completare la Anexa nr. 3
    Lista
    cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire
    a municipiului Braşov, tronson I - DN 1 - DN 11 şi tronson III - DN 13 - DN 1", situate pe raza localităţilor Braşov,
    Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor"

┌────┬──────────────┬──────────────┬───────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │Numele şi │ │ │ │ │despăgubire│
│ │Unitatea │prenumele │ │ │ │Suprafaţa │a │
│Nr. │administrativ-│proprietarului│Tarla/ │Nr. topo/│Carte │de │terenului │
│crt.│teritorială │/ │Parcelă│cadastral│funciară│expropriat│conform │
│ │ │deţinătorului │ │ │ │(mp) │Legii nr. │
│ │ │terenului │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│509^│Săcele │Soos Gavrilă │A 40/5/│A │- │1.171 │19.907 │
│1 │ │ │30 │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Total │ │ │ │19.907 │
└────┴──────────────┴──────────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2012)
    LISTA
    cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I - DN 1
    DN 11 şi tronson III - DN 13 - DN 1", situate pe raza localităţilor Ghimbav, Săcele, Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele
    individuale aferente despăgubirilor

┌────┬────┬───────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Valoare │
│Nr. │din │ │Unitatea │Numele, │Deţinător │ │Nr. top./│Carte │Tip │expropriată│despăgubire│
│crt.│H.G.│Judeţul│administrativ│prenumele │investiţie│Tarla/Parcelă│cadastral│funciară│investiţie │conform │investiţii │
│ │nr. │ │teritorială │proprietarului│ │ │ │ │ │H.G. │(lei) │
│ │27/ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 27/2012│ │
│ │2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Municipiul │Municipiul│T40-A │ │102235 │construcţii,│ │ │
│1 │81 │Braşov │Ghimbav │Braşov │Braşov │298/1/ 88-101│102235 │102237 │împrejmuire │848 │54.628 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ghimbav │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Municipiul │Municipiul│T40-A │ │102235 │construcţii,│ │ │
│2 │82 │Braşov │Ghimbav │Braşov │Braşov │298/1/ 88-101│102237 │102237 │împrejmuire │1.498 │96.501 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ghimbav │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Duca │Duca │ │ │113755 │ │ │ │
│3 │287 │Braşov │Braşov │Paraschivu │Paraschivu│T.147-A.1123 │9093 │Braşov │împrejmuire │215 │7.367 │
│ │ │ │ │Florica │Florica │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│4 │288 │Braşov │Braşov │Braşov │Braşov │T.147-Fn.1122│10443 │113730 │împrejmuire │191 │5.793 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Braşov │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│5 │289 │Braşov │Braşov │Olteanu │Olteanu │T.139- │3563 │40340 │construcţii,│761,00 │20.865 │
│ │ │ │ │Sorin │Sorin │A.1016/4/2 │ │Braşov │împrejmuire │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │S.C. Dio │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Garden - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. (Anexa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │H.G. │S.C. DIO │ │ │105801 │ │ │ │
│6 │393 │Braşov │Săcele │nr. 27/2012 │GARDEN - │A40/5/21 │3258 │Săcele │construcţii │1.849 │63.984 │
│ │ │ │ │Magdo │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Janos căs. cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Magdo Mariana)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │S.C. Dio │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Garden - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. (Anexa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │H.G. │S S.C. DIO│ │ │103025 │ │ │ │
│7 │394 │Braşov │Săcele │nr. 27/2012 │GARDEN - │A40/5/20 │cad 2338 │Săcele │construcţii │1.339 │46.335 │
│ │ │ │ │Magdo │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Janos căs. cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Magdo Mariana)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │S.C. Dio │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Garden - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. (Anexa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │H.G. │S.C. DIO │ │cad 3219/│1737 │ │ │ │
│8 │395 │Braşov │Săcele │nr. 27/2012 │GARDEN - │A40/5/19 │4 │Săcele │construcţii │1.724 │59.658 │
│ │ │ │ │Magdo │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Janos căs. cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Magdo Mariana)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │355.131 │
└────┴────┴───────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┘


      ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016