Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook

 HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş - Turda“, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Sântimbru din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000, prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 1.832,10 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, art. 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    MIHAI TUDOSE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 4 august 2017.
    Nr. 565.
    ANEXA NR. 1
──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────
    ANEXA NR. 2
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din
    coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda“ - lot 1
    secţiunea B, km 14+000 - km 17+000 pe raza localităţilor Alba Iulia şi Sântimbru din judeţul Alba,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

    
    ┌────┬─────┬──────────┬─────────────────────┬─────┬─────────┬───────────┬────┬──────┬─────────┬──────────┬───────┬───────────┬────────────┐
    │Nr. │Judeţ│ U.A.T. │ Nume proprietar/ │Tarla│ Parcelă │ Categorie │Nr. │ Nr. │Suprafaţă│Suprafaţă │Supra- │Intravilan/│ Valoarea │
    │crt.│ │ │ deţinător teren │ │ │ de │cad/│ CF │ totală │ de │faţă │Extravilan │despăgubirii│
    │ │ │ │ │ │ │ folosinţă │topo│ │ acte │expropriat│con- │ │ terenului, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ [mp] │ [mp] │struc- │ │ conform │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţie │ │ Legii │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ampren-│ │nr. 255/2010│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tă la │ │ (lei) │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sol │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[mp] │ │ │
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │1 │Alba │Alba Iulia│ALDEA GHEORGHE │ │146/3 │Arabil │ │ 87460│ 515,00│ 20.00│ │Extravilan │ 276,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │2 │Alba │Alba Iulia│BREDA MIHAELA CARMEN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │BREDA VALENTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │GHEORGHE │ │138/1 │Vie │ │ 98468│ 700,00│ 11,00│ │Extravilan │ 151,80│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │3 │Alba │Alba Iulia│LANCRANJAN FRANCHINI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │LIGIA │ │138/2 │Vie │9046│ 38255│ 600,00│ 3,00│ │Extravilan │ 41,40│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │4 │Alba │Alba Iulia│MIRZA ŞTEFAN │ │165/1/1 │Arabil │ │104003│ 2.330,00│ 2.330,00│ │Extravilan │ 32.154,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │5 │Alba │Alba Iulia│JELER MARCEL VALERIAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │JELER MONICA │ │165/1/a │Arabil │7598│ 94408│ 800,00│ 800,00│ │Extravilan │ 11.040,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │6 │Alba │Alba Iulia│TRIPSA ALEXANDRU │ │201/7/1 │Neproductiv│ │ 89692│ 9.065,00│ 6.041,00│ │Extravilan │ 8.336,58│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │7 │Alba │Alba Iulia│DOMBI MARIA │ │201/6/1 │Neproductiv│ │104008│ 50,00│ 50,00│ │Extravilan │ 69,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │8 │Alba │Alba Iulia│NYARADI ANA │ │201/5/1/1│Neproductiv│ │103884│ 374,00│ 374,00│ │Extravilan │ 516,12│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │9 │Alba │Alba Iulia│TRIPSA PARTENIE │ │201/5/2/1│Neproductiv│ │103852│ 231,00│ 231,00│ │Extravilan │ 318,78│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │10 │Alba │Alba Iulia│MARZA TEODOR FLORIN │ │201/53/1 │Neproductiv│ │ 99724│ 2.683,00│ 275,00│ │Extravilan │ 379,50│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │11 │Alba │Alba Iulia│BUMBU CONSTANTIN, │ │283/3 │Arabil │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │BUMBU MARIA │ │20/4/4 │Fâneaţă │6012│ 94854│ 5.800,00│ 2.592,00│ │Intravilan │ 208.008,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │12 │Alba │Alba Iulia│MARINESCU GRIGORE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │MARINESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │MAGDALENA │ │283/1 │Arabil │7596│ 94455│ 2.300,00│ 2.300,00│ │Extravilan │ 31.740,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │13 │Alba │Alba Iulia│PUICAN SIMION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │TRIPSA LIVIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │RADU SUSANA │ │283/2 │Arabil │ │ │ 2.300,00│ 2.300,00│ │Extravilan │ 31.740,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │14 │Alba │Alba Iulia│MIRZA MIHAI │ │165/3 │Arabil │ │ │ 3.200,00│ 425,00│ │Extravilan │ 5.865,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │15 │Alba │Alba Iulia│HARFAS MARIA │ │165/2 │Arabil │ │ │ 3.200,00│ 1.217,00│ │Extravilan │ 16.794,60│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │16 │Alba │Alba Iulia│MARIA CRISAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │CAROLINA ROTEA, IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │DAN, VIRGINIA DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │VIRGINIA DAN │ │283/4 │Arabil │ │ │ 6.000,00│ 1.048,00│ │Intravilan │ 84.102,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │17 │Alba │Alba Iulia│LANCRANJAN FRANCHINI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │LIGIA │ │283/5 │Arabil │ │ 79828│ 5.800,00│ 732,00│ │Intravilan │ 58.743,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │18 │Alba │Alba Iulia│HARFAS ANDREI, NEATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │MANDICA │ │283/6 │Arabil │ │ │ 2.800,00│ 262,00│ │Intravilan │ 21.025,50│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │19 │Alba │Alba Iulia│NEMES ELEONORA │ │283/7 │Arabil │ │ 88689│ 8.000,00│ 575,00│ │Intravilan │ 46.143,75│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │20 │Alba │Alba Iulia│DIONISIE NEAMTU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │GHEORGHE SZABO, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │MAGDALENNA SĂMĂRITEAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ALLEXANDRU SABĂU │ │283/9 │Arabil │ │ │ 2.000,00│ 124,00│ │Intravilan │ 9.951,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │21 │Alba │Alba Iulia│PAROHIA ORTODOXĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ROMÂNĂ BARABANT │ │283/8/1 │Arabil │ │ 83690│ 1.998,00│ 122,00│ │Intravilan │ 9.790,50│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │22 │Alba │Alba Iulia│PUICAN IOAN, GOTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │RODICA, OARGA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │NEGREA DOINA, NEGREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │EUGEN, PUICAN IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ISAC │ │283/10/1 │Arabil │ │ 99249│ 1.873,00│ 129,00│ │Intravilan │ 10.352,25│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │23 │Alba │Alba Iulia│DAN VALERIA │ │283/11/1 │Arabil │ │ 99263│ 2.263,00│ 189.00│ │Intravilan │ 15.167,25│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │24 │Alba │Alba Iulia│NEAMTU TODOR, NEAMTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │MATEI, BOTINANT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │VICTORIA │ │283/12/1 │Arabil │ │ 99262│ 2.312,00│ 229,00│ │Intravilan │ 18.377.25│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │25 │Alba │Alba Iulia│VLASSA MARIUS PETRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │VLASSA MAGDALENA │ │283/13/1 │Arabil │ │ 99261│ 6.258,00│ 812,00│ │Intravilan │ 65.163,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │26 │Alba │Alba Iulia│VLASSA MAGDALENA │ │283/14/1 │Arabil │ │ 99221│ 8.843,00│ 1.603,00│ │Intravilan │ 128.640,75│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │27 │Alba │Alba Iulia│MICLAUS DANIEL-MARIUS│ │283/14/1 │Arabil │ │ 99672│ 5.502,00│ 1.459,00│ │Intravilan │ 117.084,75│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │28 │Alba │Alba Iulia│TANCO CORINA EUGENIA │ │283/16/1 │Arabil │ │ 92097│ 3.122,00│ 1.027,00│ │Intravilan │ 82.416,75│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │29 │Alba │Alba Iulia│NEAMTU SUSANA │ │283/17/1 │Arabil │ │ 99384│ 4.013,00│ 1.563,00│ │Intravilan │ 125.430,75│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │30 │Alba │Alba Iulia│NEAMTU LEONTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │GHEORGHE │ │283/18/1 │Arabil │ │ 72808│ 4.810,00│ 2.009,00│ │Intravilan │ 161.222,25│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │31 │Alba │Alba Iulia│NEAMTU TODOR, NEAMTU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │MATEI, GABOR VICTORIA│ │283/19/1 │Arabil │ │ 99244│ 1.600,00│ 694,00│ │Intravilan │ 55.693,50│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │32 │Alba │Alba Iulia│RUSU MARCELA ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │RUSU VICTOR AUREL │ │283/20/1 │Arabil │ │ 93257│ 3.393,00│ 1.505,00│ │Intravilan │ 120.776,25│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │33 │Alba │Alba Iulia│NEAMTU IULIANA │ │283/21/1 │Arabil │ │ 92386│ 1.964,00│ 802,00│ │Intravilan │ 64.360,50│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │34 │Alba │Alba Iulia│FARA IOAN, FARA IOSIF│ │283/22/1 │Arabil │ │ 99347│ 2.402,00│ 885,00│ │Intravilan │ 71.021,25│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │35 │Alba │Alba Iulia│FARA DOMNICA, FARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │IOAN, FARA MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │FARA CONSTANTIN │ │283/23/1 │Arabil │ │ 99410│ 3.504,00│ 1.102,00│ │Intravilan │ 88.435,50│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │36 │Alba │Alba Iulia│OARGA NICOLAE MARIUS │ │283/24/1 │Arabil │ │ 78875│ 2.456,00│ 416,00│ │Intravilan │ 33.384,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │37 │Alba │Alba Iulia│BUDA EUGENIA, BUDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │GHEORGHE, COMSA ELENA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │COMSA VASILE MIRCEA │ │283/25/1 │Arabil │ │102946│ 2.249,00│ 59,00│ │Intravilan │ 4.734,75│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │38 │Alba │Alba Iulia│TRIPSA LIVIA, RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │SUSANA │ │172/1/1 │Fâneaţă │ │ 99401│ 3.813,00│ 6,00│ │Extravilan │ 41,40│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │39 │Alba │Alba Iulia│NOVACEAN DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │SILVIU │ │167/4/1 │Arabil │ │ 87676│ 1.244,00│ 301,00│ │Extravilan │ 4.153,80│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │40 │Alba │Alba Iulia│SZABO MIHAI, SZABO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │GHEORGHE, SAMARTINEAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │MAGDALENA, ALDEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │DOMNICA │ │150/1/1 │Arabil │ │103909│ 564,00│ 412,00│ │Intravilan │ 33.063,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │41 │Alba │Alba Iulia│NEMES ELEONORA │ │ │Arabil │ │ 96116│ 729,00│ 618,00│ │Extravilan │ 8.528,40│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │42 │Alba │Alba Iulia│NEMES ELEONORA │ │ │Arabil │ │ 96116│ 729,00│ 112,00│ │Intravilan │ 8.988,00│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │43 │Alba │Alba Iulia│OPRITESCU EVA │ │149/2 │Arabil │ │ │ 700,00│ 113,00│ │Intravilan │ 9.068,25│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │44 │Alba │Alba Iulia│FLESER PARTENIE │ │149/3 │Arabil │ │ │ 1.400,00│ 150,00│ │Intravilan │ 12.037,50│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │45 │Alba │Alba Iulia│GHEORGHE DAN, IULIANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │BOIERU │ │143/1 │Arabil │ │ │ 1.350,00│ 11,00│ │Extravilan │ 151,80│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │46 │Alba │Alba Iulia│VASILE DAN, MATEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │DAN. IOAN DAN, MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │TOTH, ANA PUICAN │ │146/2 │Arabil │ │ │10.800,00│ 328,00│ │Extravilan │ 4.526,40│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │47 │Alba │Sântimbru │PETRIC TRAIAN, BULZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │CORNELIU IOAN │ │668/27/1 │Arabil │ │ 71606│ 5.039,00│ 136,00│ │Extravilan │ 171,36│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │48 │Alba │Sântimbru │FLESER PETRU │ │668/26/1 │Arabil │ │ 71653│ 5.577,00│ 1.042,00│ │Extravilan │ 1.312,92│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │49 │Alba │Sântimbru │CURTA PARTENIE │ │668/25/1 │Arabil │ │ 71802│ 1.996,00│ 539,00│ │Extravilan │ 679,14│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │50 │Alba │Sântimbru │S.C. HERMAN TRANS - │ │668/24/1 │Arabil │ │ 70493│ 5.559,00│ 1.454,00│ │Extravilan │ 1.832,04│
    │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │51 │Alba │Sântimbru │POPA TRAIAN │ │668/22/1 │Arabil │ │ 71608│ 2.780,00│ 636,00│ │Extravilan │ 801,36│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │52 │Alba │Sântimbru │LOGHIN ROMUL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │LOGHIN ELENA │ │668/22/1 │Arabil │ │ 70550│ 2.789,00│ 415,00│ │Extravilan │ 522,90│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │53 │Alba │Sântimbru │LOGHIN ROMUL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │LOGHIN ELENA │ │668/21/1 │Arabil │ │ 70549│ 4.040,00│ 156,00│ │Extravilan │ 196,56│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │54 │Alba │Sântimbru │SOCIETATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │INDIVIDUALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │INTERLINEA DIALDO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ADILE │ │668/20/1 │Arabil │ │ 71304│ 2.886,00│ 11,00│ │Extravilan │ 13,86│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │55 │Alba │Sântimbru │S.C. TITANIC ANDA- │ │663/5 │Arabil │ 216│ 71322│ 2.900,00│ 1.088.00│ │Extravilan │ 1.370,88│
    │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │56 │Alba │Sântimbru │HALALAI PARTENIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │HALALAI ANA │ │663/4 │Arabil │ │ │ 4.600,00│ 634.00│ │Extravilan │ 798,84│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │57 │Alba │Sântimbru │HALALAI PARTENIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │HALALAI ANA │ │663/4 │Arabil │ │ │ 4.600,00│ 6.00│ │Extravilan │ 7,56│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │58 │Alba │Sântimbru │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │662 │Păşune │ │ │ │ 1.409,00│ │Extravilan │ 887,67│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │59 │Alba │Sântimbru │DAN VIRGINIA │ │660/2 │Arabil │ │ │ 6.300,00│ 2.712,00│ │Extravilan │ 3.417,12│
    ├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
    │60 │Alba │Sântimbru │CURTA MARIA │ │660/1 │Vii │ │ │ 6600│ 26,00│ │Extravilan │ 65,52│
    └────┴─────┴──────────┴─────────────────────┴─────┴─────────┴───────────┴────┴──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤
                                                                                        │ TOTAL │ 48.630,00│ │ │1.832.083,56│
                                                                                        └─────────┴──────────┴───────┴───────────┴────────────┘


──────────
    * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat*“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
──────────
    ----


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii,  HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice