Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 531 din 24 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 531 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 634 din 31 iulie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după punctul 25 se introduc paisprezece noi puncte, punctele 26-39, cu următorul cuprins:
    "26. administrează participaţiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a operatorilor şi pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de instituţie publică implicată în privatizare şi din calitatea de acţionar a statului la operatorii economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, transportul energiei electrice şi gazelor naturale;
27. desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţile de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţile postprivatizare;
28. iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;
29. propune şi elaborează, în vederea supunerii spre aprobare Guvernului, strategii de privatizare pe domenii de activitate specifice Ministerului Economiei;
30. asigură aplicarea strategiei de privatizare şi monitorizează realizarea procesului de restructurare şi privatizare a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora aflaţi sub autoritatea sa;
31. asigură pregătirea societăţilor pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege şi în condiţiile actelor normative aplicabile;
32. realizează monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele încheiate în cadrul proceselor de privatizare;
33. participă la elaborarea strategiei anuale privind restructurarea şi privatizarea operatorilor economici cu capital de stat şi, după caz, a filialelor acestora;
34. iniţiază/elaborează strategia de privatizare, elementele esenţiale ale mandatului instituţiei publice implicate pentru vânzarea acţiunilor, în vederea aprobării acestora de către Guvern sau de către ministrul economiei, după caz;
35. monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora;
36. asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi finanţarea cheltuielilor aferente acestei activităţi din bugetul aferent activităţii de privatizare;
37. preia active sau active funcţionale, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăţi. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanţe bugetare, acestea pot fi date în administrarea unor instituţii publice, prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii;
38. derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa;
39. înfiinţează, în condiţiile legii, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate, şi asigură cheltuielile legate de această operaţiune din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare."

    2. La articolul 4 litera A, punctele 3 şi 15 se abrogă.
    3. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 286 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."

    4. Anexele nr. 2, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

    ART. II
    Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 5 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Niculae Bădălău
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 24 iulie 2019.
    Nr. 531.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)
    UNITĂŢILE
    aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Unităţi care funcţionează în │
│subordinea Ministerului Economiei │
├──────────────────────────────────────┤
│a) cu finanţare de la bugetul de stat:│
├──┬───────────────────────────────────┤
│ │Oficiul de Compensare pentru │
│ │Achiziţii de Tehnică Specială - 8 │
│ │posturi │
├──┴───────────────────────────────────┤
│b) cu finanţare din venituri proprii: │
├──┬───────────────────────────────────┤
│1 │Oficiul de Stat pentru Invenţii şi │
│ │Mărci - OSIM - 243 de posturi │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Centrul de Pregătire pentru │
│2 │Personalul din Industrie Buşteni - │
│ │58 de posturi │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Inspecţia de Stat pentru Controlul │
│3 │Cazanelor, Recipientelor sub │
│ │Presiune şi Instalaţiilor de │
│ │Ridicat - ISCIR - 103 posturi │
├──┴───────────────────────────────────┤
│c) cu finanţare din venituri proprii │
│şi subvenţii de la bugetul de stat: │
├──┬───────────────────────────────────┤
│1 │Biroul Român de Metrologie Legală -│
│ │BRML Bucureşti - 659 de posturi │
├──┼───────────────────────────────────┤
│2 │Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri │
│ │Radioactive - 54 de posturi │
├──┴───────────────────────────────────┤
│II. Unităţi care funcţionează în │
│coordonarea Ministerului Economiei │
├──┬───────────────────────────────────┤
│1 │Asociaţia de Standardizare din │
│ │România - ASRO │
├──┼───────────────────────────────────┤
│2 │Asociaţia de Acreditare din România│
│ │- RENAR │
├──┴───────────────────────────────────┤
│III. Unităţi care funcţionează în │
│coordonarea ministrului economiei, cu │
│finanţare integrală de la bugetul de │
│stat │
├──┬───────────────────────────────────┤
│ │Autoritatea Naţională pentru │
│1 │Protecţia Consumatorilor - 982 de │
│ │posturi, exclusiv demnitarii │
├──┼───────────────────────────────────┤
│2 │Autoritatea pentru Administrarea │
│ │Activelor Statului - 227 de posturi│
├──┴───────────────────────────────────┤
│IV. Unităţi care funcţionează sub │
│autoritatea Ministerului Economiei │
├──┬───────────────────────────────────┤
│ │Compania Naţională de Transport al │
│1 │Energiei Electrice „Transelectrica“│
│ │- S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Societatea Naţională de Transport │
│2 │Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. │
│ │Mediaş │
├──┼───────────────────────────────────┤
│3 │Societatea Naţională a Apelor │
│ │Minerale - S.A. Bucureşti │
├──┼───────────────────────────────────┤
│4 │Societatea Naţională a Sării - S.A.│
│ │Bucureşti │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Compania Naţională a Cuprului, │
│ │Aurului şi Fierului „Minvest“ - │
│5 │S.A. Deva, cu filialele societăţi │
│ │comerciale şi societăţile │
│ │comerciale pentru servicii │
├──┼───────────────────────────────────┤
│6 │Societatea „Moldomin“ - S.A. │
│ │Moldova Nouă │
├──┼───────────────────────────────────┤
│7 │Societatea „Băiţa“ - S.A. Ştei │
├──┼───────────────────────────────────┤
│8 │Societatea „Cupru Min“ - S.A. Abrud│
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Compania Naţională a Metalelor │
│ │Preţioase şi Neferoase „Remin“ - │
│9 │S.A. Baia Mare, cu filiala │
│ │Societatea Comercială de Închidere │
│ │a Obiectivelor Miniere ECONORD - │
│ │S.A. Baia Mare │
├──┼───────────────────────────────────┤
│10│Societatea „Minbucovina“ - S.A. │
│ │Vatra Dornei │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Societatea de Conservare şi │
│11│Închidere a Minelor „Conversmin“ - │
│ │S.A. Bucureşti │
├──┼───────────────────────────────────┤
│12│Compania Naţională „Romarm“ - S.A. │
│ │Bucureşti, cu filialele societăţi │
├──┼───────────────────────────────────┤
│13│Societatea „Radioactiv Mineral“ - │
│ │S.A. Măgurele │
├──┼───────────────────────────────────┤
│14│Societatea „Uzina Mecanică Orăştie“│
│ │- S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│15│Societatea „Avioane“ - S.A. Craiova│
├──┼───────────────────────────────────┤
│16│Societatea „IAR“ - S.A. Braşov │
├──┼───────────────────────────────────┤
│17│Societatea „IOR“ - S.A. Bucureşti │
├──┼───────────────────────────────────┤
│18│Societatea „Romaero“ - S.A. │
│ │Bucureşti │
├──┼───────────────────────────────────┤
│19│Societatea „Construcţii │
│ │Aeronautice“ - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│20│Societatea „Şantierul Naval │
│ │Mangalia“ - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│21│Societatea „Oltchim“ - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│22│Societatea „Romplumb“ - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│23│Societatea „Şantierul Naval 2 Mai“ │
│ │- S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│24│Societatea Institutul de Proiectări│
│ │Chimice „IPROCHIM“ - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│25│Societatea „Simtex“ - S.A. - │
│ │participaţia statului │
├──┼───────────────────────────────────┤
│26│Societatea „ICEM“ - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│27│Societatea Naţională „Plafar“ - │
│ │S.A. Bucureşti │
├──┼───────────────────────────────────┤
│28│Societatea „I.P.I.U. - Consulting │
│ │Engineering“ - S.A. Bucureşti │
├──┼───────────────────────────────────┤
│29│Societatea EUROTEST - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│30│Societatea BRML - CERT - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│31│Societatea „FORADEX“ - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│32│Societatea „SANEVIT 2003“ - S.A. │
│ │Arad │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Compania Naţională pentru Controlul│
│33│Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat│
│ │şi Recipientelor sub Presiune - │
│ │S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│34│Minvest Roşia Montană - S.A. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│35│Societatea UZINA MECANICĂ DRĂGĂŞANI│
│ │- S.A. │
└──┴───────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)
    Mijloacele de transport pentru activităţile specifice

┌────┬───────────┬────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Consumul │
│ │ │ │Numărul │maxim de │
│Nr. │ │Tipul │maxim │carburant│
│crt.│Unitatea │mijlocului │aprobat │pentru un│
│ │ │de transport│(bucăţi)│vehicul │
│ │ │ │* │(litri/ │
│ │ │ │ │lună) │
├────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Aparatul │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │Pentru │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │
│ │de marfă şi│Autovehicule│27 │300 │
│ │persoane │ │ │ │
│ │(delegaţii)│ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────┴─────────┘


    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    N O T Ă:
    Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016