Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 514 din 20 iulie 2016  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 514 din 20 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene va avea următorul cuprins:
    "Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de Directiva 98/85/CE a Comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată în JOCE, seria L, nr. 315 din 25 noiembrie 1998, de Directiva 2001/53/CE a Comisiei din 10 iulie 2001, publicată în JOCE, seria L, nr. 204 din 28 iulie 2001, de Directiva 2002/75/CE a Comisiei din 2 septembrie 2002, publicată în JOCE, seria L, nr. 254 din 23 septembrie 2002, de art. 5 din Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a directivelor privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave publicată în JOCE, seria L, nr. 324 din 29 noiembrie 2002, de Directiva 2008/67/CE a Comisiei din 30 iunie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 171 din 1 iulie 2008, de Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009, publicată în JOUE, seria L, nr. 113 din 6 mai 2009, de Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010, publicată în JOUE, seria L, nr. 305 din 20 noiembrie 2010, de Directiva 2011/75/UE a Comisiei din 2 septembrie 2011, publicată în JOUE, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2011, de Directiva 2012/32/UE a Comisiei din 25 octombrie 2012, publicată în JOUE, seria L, nr. 312 din 10 noiembrie 2012, de Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013, publicată în JOUE, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013, de Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014, publicată în JOUE, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014, şi de Directiva (UE) 2015/559 a Comisiei din 9 aprilie 2015, publicată în JOUE, seria L, nr. 95 din 10 aprilie 2015."

    2. Anexele A, A.1 şi A.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

    ART. II
    Echipamentele prevăzute în coloana 1 din anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind transferate din anexa A.2, care au fost fabricate înainte de data de 30 aprilie 2016, în conformitate cu procedurile de aprobare de tip deja în vigoare înainte de acea dată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, pot fi în continuare introduse pe piaţă şi montate la bordul unei nave care arborează pavilionul român, până la data de 30 aprilie 2018.
    ART. III
    Ministerul Transporturilor comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri, precum şi textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva (UE) 2015/559 a Comisiei din 9 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, după publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2015/559 a Comisiei din 9 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 95 din 10 aprilie 2015.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                           Ministrul transporturilor,
                                Petru Sorin Buşe

                    Viceprim-ministru, ministrul economiei,
                 comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
                              Costin Grigore Borc

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                            Alexandru Victor Micula,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 20 iulie 2016.
    Nr. 514.


    ANEXA 1
    (Anexa A la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

                          Lista abrevierilor utilizate

    A.1, Amendament 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO
    A.2, Amendament 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO
    AC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO
    CAT, Categorie pentru echipament radar, astfel cum este definită la secţiunea 1.3 din standardul IEC 62388 (2007)
    IEC, Comisia Electrotehnică Internaţională
    Circ., Circulară
    COLREG, Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare
    COMSAR, Subcomitetul IMO pentru radiocomunicaţii şi operaţiuni de căutare şi salvare
    EN, Standard european
    ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicaţiilor
    FSS, Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului
    FTP, Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc
    HSC, Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză
    IBC, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase
    IGC, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate
    IMO, Organizaţia Maritimă Internaţională
    ISO, Organizaţia Internaţională de Standardizare
    LSA, Codul internaţional al mijloacelor de salvare
    MARPOL, Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
    MEPC, Comitetul pentru protecţia mediului marin
    MSC, Comitetul pentru siguranţa maritimă
    NO(x), oxizi de azot
    ICAO, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
    Reg., Regulă
    Rez., Rezoluţie
    Sisteme O(2)/HC, sisteme oxigen - hidrocarburi
    SOLAS, Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
    SO(x), oxizi de sulf
    ITU, Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii


    ANEXA 2
    (Anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

                                  ECHIPAMENTE
                   pentru care există standarde de încercări
                   detaliate în instrumentele internaţionale

    Note generale:
    a) Regulile SOLAS se referă la convenţia SOLAS, cu amendamentele ulterioare.
    b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt menţionate în mod independent şi sunt separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).
    Note privind anexa A.1 în ansamblu:
    a) Generalităţi: în afara standardelor de încercări menţionate explicit, o serie de dispoziţii a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în aprobarea de tip), astfel cum se prevede în modulele de evaluare a conformităţii din anexa B, figurează în cerinţele aplicabile din cadrul convenţiilor internaţionale, rezoluţiilor şi circularelor corespunzătoare ale IMO.
    b) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 765/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 9-a modificare a anexei A la MED), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013.
    c) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 424/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 10-a modificare a anexei A la MED), publicată în JOUE, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014.
    d) Coloana 5: în cazul în care se face trimitere la rezoluţii ale IMO, sunt aplicabile doar standardele de încercare incluse în secţiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluţii; sunt excluse dispoziţiile din cadrul rezoluţiilor propriu-zise.
    e) Coloana 5: convenţiile internaţionale şi standardele de încercare se aplică în versiunea lor actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercare, certificatele şi declaraţiile de conformitate trebuie să menţioneze standardul de încercare specific aplicat şi versiunea acestuia.
    f) Coloana 5: în cazul în care două seturi de denumiri de standarde sunt separate prin "sau", fiecare set îndeplineşte toate cerinţele de încercare în conformitate cu standardele de performanţă ale IMO. Astfel, încercarea pe baza unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.
    g) Cerinţele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerinţelor privind transportul din cadrul convenţiilor internaţionale.

    1. Mijloace de salvare
    Coloana 4: Se aplică MSC/Circ. 980 a IMO, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.1 │Colaci de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.2 │Lumini de indicare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │poziţiei pentru │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E │
│ │mijloacele de salvare: │ │- Reg. III/26, │ │B + F │
│ │a) pentru bărci de │ │- Reg. III/32, │ │ │
│ │salvare şi bărci de │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │urgenţă, │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │b) pentru colaci de │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │salvare, │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │c) pentru veste de │ │II, IV a IMO, │ │ │
│ │salvare. │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.3 │Semnale fumigene cu │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │declanşare automată │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │pentru colaci de │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │salvare │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.4 │Veste de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 922, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1304, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1470. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.5 │Costume de imersiune │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │şi costume de protecţie │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E │
│ │concepute pentru a fi │ │- Reg. III/32, │ │B + F │
│ │purtate │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │CU o vestă de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │a) costume de imersiune │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │fără calităţi izolante │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │proprii │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │b) costume de imersiune │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │cu calităţi izolante │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │proprii │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ │
│ │c) costume de protecţie │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.6 │Costume de imersiune │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │şi costume de protecţie │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E │
│ │concepute pentru a fi │ │- Reg. III/32, │ │B + F │
│ │purtate │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │FĂRĂ o vestă de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │a) costume de imersiune │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │fără calităţi izolante │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │proprii │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │b) costume de imersiune │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │cu calităţi izolante │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │proprii │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ │
│ │c) costume de protecţie │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.7 │Mijloace de protecţie │- Reg. III/4, │- Reg. III/22, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │termică │- Reg. X/3. │- Reg. III/32, │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, II a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.8 │Rachete paraşută │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │luminoase │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │(pirotehnice) │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, III a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.9 │Facle de mână │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │(pirotehnice) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, III a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.10 │Semnale fumigene │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │plutitoare │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E │
│ │(pirotehnice) │ │I, III a IMO. │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.11 │Aparate de lansare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/18, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │bandulei │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, VII a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.12 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│ │gonflabile │- Reg. X/3. │- Reg. III/21, │Iar pentru perioade extinse│B + E │
│ │ │ │- Reg. III/26, │între operaţiunile de │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/31, │întreţinere: │ │
│ │ │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.13 │Plute de salvare rigide │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/31, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.14 │Plute de salvare cu │- Reg. III/4, │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │redresare automată │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │Iar pentru perioade extinse│B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │între operaţiunile de │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │întreţinere: - IMO MSC.1/ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC 48(66)-(Cod LSA) │Circ. 1328. │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.15 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │închise, reversibile │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │Iar pentru perioade extinse│B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │între operaţiunile de │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │- IMO MSC/Circ. 1006, │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 15738 (2002). │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809 │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.16 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │degajare liberă a │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │ │B + E │
│ │plutelor de salvare │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │(dispozitive │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │hidrostatice de │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │declanşare) │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.17 │Bărci de salvare: │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │a) bărci de salvare │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F │
│ │lansate la apă cu │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ajutorul gruielor: │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │- parţial închise; │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │- complet închise; │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │b) bărci de salvare │ │I, IV a IMO, │ │ │
│ │lansate la apă prin │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │cădere liberă. │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1423. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.18 │Bărci de urgenţă │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│ │rigide │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, V a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.19 │Bărci de urgenţă │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│ │gonflabile │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- ISO 15372 (2000). │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, V a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.20 │Bărci de urgenţă │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │rapide: │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC/Circ. 1006, │B + F │
│ │a) gonflabile; │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 15372 (2000). │G │
│ │b) rigide; │ │I,V a IMO, │ │ │
│ │c) gonflabile rigide. │ │- IMO MSC/Circ. 1016, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1094. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.21 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/23, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă care folosesc │- Reg. X/3. │- Reg. III/33, │ │B + E │
│ │curenţi (gruie) │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.22 │Mijloace de lansare la │Punctul a fost mutat la A.2/1.3. │
│ │apă prin degajare │ │
│ │liberă pentru │ │
│ │ambarcaţiunile de │ │
│ │salvare │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.23 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă prin cădere liberă │- Reg. X/3. │- Reg. III/23, │ │B + E │
│ │a bărcilor de salvare │ │- Reg. III/33, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.24 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/12, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă a plutelor de │- Reg. X/3. │- Reg. III/16, │ │B + E │
│ │salvare │ │- Reg. III/34, │ │B + F │
│ │(gruie) │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.25 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │apă a bărcilor de │ │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │urgenţă rapide │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + F │
│ │(gruie) │ │I, VI a IMO, │ │G │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.26 │Mecanisme de │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │declanşare: │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E │
│ │a) a bărcilor de salvare│ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │şi a bărcilor de │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │urgenţă (lansate prin │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │folosirea unui curent │ │I, IV, VI a IMO, │ │ │
│ │sau a mai multor │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │curenţi) │ │2000) 8 a IMO, │ │ │
│ │b) a plutelor de salvare│ │- IMO MSC.1/Circ. 1419 │ │ │
│ │(lansate prin folosirea │ │ │ │ │
│ │unui curent sau a mai │ │ │ │ │
│ │multor curenţi); │ │ │ │ │
│ │c) a bărcilor de salvare│ │ │ │ │
│ │lansate la apă prin │ │ │ │ │
│ │cădere liberă. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.27 │Instalaţii de evacuare │- Reg. III/4, │- Reg. III/15, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │la apă │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.28 │Mijloace de salvare │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│ │ │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC/Circ.810. │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, VI a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.29 │Scări de îmbarcare │- Reg. III/4, │- Reg. III/11, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│ │ │- Reg. III/11, │- Reg. III/34, │- ISO 5489 (2008). │B + F │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │ │ │
│ │ │ │HSC 1994) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod │ │ │
│ │ │ │LSA) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │ │ │
│ │ │ │HSC 2000) a IMO. │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1285. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.30 │Materiale │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. A.658(16) a IMO. │B + D │
│ │reflectorizante │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.31 │Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.1/5.17 şi A.1/5.18. │
│ │de emisie-recepţie în │ │
│ │VHF pentru │ │
│ │ambarcaţiunile de │ │
│ │salvare │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/1.32 │Transponder SAR în │Punctul a fost mutat la A.1/4.18. │
│ │bandă de 9 GHz │ │
│ │(SART) │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.33 │Reflector radar pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- EN ISO 8729 (1998), │B + D │
│ │bărci de salvare şi │- Reg. X/3. │- Rez A.384(X) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │bărci de urgenţă (pasiv)│ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 │B + F │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │sau │ │
│ │ │ │I, IV, V a IMO, │- EN ISO 8729 (1998), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 8729-1 (2010), │ │
│ │ │ │ │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │ │ │ │IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 8729-1 (2010), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.34 │Compas pentru bărci │Punctul a fost mutat la A.1/4.23. │
│ │de salvare şi bărci de │ │
│ │urgenţă │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/1.35 │Echipament portabil │Punctul a fost mutat la A.1/3.38. │
│ │de stingere a │ │
│ │incendiului pentru │ │
│ │bărci de salvare şi │ │
│ │bărci de urgenţă │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.36 │Motoare de propulsie │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │pentru bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E │
│ │salvare şi bărci de │ │IV, V a IMO. │ │B + F │
│ │urgenţă │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.37 │Motoare exterioare de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │propulsie pentru bărci │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E │
│ │de urgenţă │ │V a IMO. │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.38 │Proiectoare pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │folosire la bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E │
│ │salvare şi bărci de │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F │
│ │urgenţă │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, IV, V a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.39 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │B + D │
│ │reversibile deschise │- Reg. X/3. │1994) 8 a IMO, anexa 10, │1994) a IMO anexa 10, │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │
│ │ │ │I a IMO, │2000) a IMO anexa 11, │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Iar pentru perioade extinse│ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO, anexa 11, │între operaţiunile de │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │întreţinere: │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.40 │Instalaţie mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/4.48. │
│ │ridicare a pilotului │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.41 │Vinciuri pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D │
│ │ambarcaţiuni de salvare │- Reg. X/3. │- Reg. III/17, │ │B + E │
│ │şi bărci de urgenţă: │ │- Reg. III/23, │ │B + F │
│ │a) bărci de salvare │ │- Reg. III/24, │ │G │
│ │lansate la apă cu │ │- Reg. III/34, │ │ │
│ │ajutorul gruielor; │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │b) bărci de salvare │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │lansate la apă prin │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │cădere liberă; │ │I, VI a IMO, │ │ │
│ │c) plute de salvare; │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │d) bărci de urgenţă; │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
│ │e) bărci de urgenţă │ │ │ │ │
│ │rapide. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.42 │Scară pentru pilot │Punctul a fost mutat la A.1/4.49. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.43 │Bărci de urgenţă │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D │
│ │rigide/gonflate │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006, │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34, │- ISO 15372 (2000). │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │ │ │I, V a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    2. Prevenirea poluării marine


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din MARPOL │ Regulile din MARPOL 73/78,│ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │73/78, cu modifică- │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │rile ulterioare prin│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ care se cere │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ "aprobarea de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.1 │Echipament de filtrare │- anexa I, Reg. 14. │- anexa I, Reg. 14. │- Rez. MEPC.107(49) a IMO. │B + D │
│ │a hidrocarburilor │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │B + E │
│ │(pentru un conţinut de │ │ │ │B + F │
│ │hidrocarburi al │ │ │ │ │
│ │efluentului care nu │ │ │ │ │
│ │depăşeşte 15 ppm) │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.2 │Detectoare ale │- anexa I, Reg. 32. │- anexa I, Reg. 32. │- Rez. MEPC.5(XIII) a IMO. │B + D │
│ │suprafeţei de separaţie │ │ │ │B + E │
│ │hidrocarburi/apă │ │ │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.3 │Aparate de măsură a │- anexa I, Reg. 14. │- anexa I, Reg. 14. │- Rez. MEPC.107(49) a IMO. │B + D │
│ │conţinutului de │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │B + E │
│ │hidrocarburi │ │ │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/2.4 │Elemente de procesare │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │destinate ataşării la │ │
│ │echipamentul de │ │
│ │separare │ │
│ │apă/hidrocarburi │ │
│ │existent (pentru un │ │
│ │conţinut de │ │
│ │hidrocarburi al │ │
│ │efluentului care nu │ │
│ │depăşeşte 15 ppm) │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/2.5 │Instalaţie de │- anexa I, Reg. 31. │- anexa I, Reg. 31. │- Rez. MEPC.108(49) a IMO. │B + D │
│ │supraveghere şi │- IMO MEPC.1/ │ │ │B + E │
│ │control al deversărilor │Circ. 761 Rev. 1 │ │ │B + F │
│ │de hidrocarburi pentru │ │ │ │ │
│ │petroliere │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.6 │Instalaţii de tratare a │- anexa IV, Reg. 9. │- anexa IV, Reg. 9. │Până la 31 decembrie 2015: │B + D │
│ │apelor uzate │ │ │- Rez. MEPC.159(55) a IMO. │B + E │
│ │ │ │ │De la 1 ianuarie 2016: │B + F │
│ │ │ │ │- Rez. MEPC.227(64) a IMO │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.7 │Incineratoare de bord │- anexa VI, Reg. 16.│- anexa VI, Reg. 16, │- Rez. MEPC.76(40) a IMO. │B + D │
│ │pentru nave │ │- IMO MEPC.1/Circ. 793 │ │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
│ │ │ │ │ │G │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.8 │Analizor NO(x) pentru │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │- Rez. MEPC.177 (58) a IMO │B + D │
│ │utilizare la bord în │a IMO-(MARPOL, │(MARPOL, anexa VI revizuită,│- (Codul tehnic NO(x) 2008)│B + E │
│ │conformitate cu Codul │anexa VI revizuită, │Reg. 13), │ │B + F │
│ │tehnic privind │Reg. 13). │- Rez. MEPC.177 (58) a IMO- │ │G │
│ │NO(x) 2008 │ │(Codul tehnic NO(x) 2008), │ │ │
│ │ │ │- Rez. MEPC.198(62) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MEPC.1/Circ. 638. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/2.9 │Echipament care │Punctul a fost mutat la A.2/2.4. │
│ │utilizează alte metode │ │
│ │tehnologice de reducere │ │
│ │a emisiilor de SO(x) │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/2.10 │Instalaţii de bord │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │- Rez. MEPC.184(59) a IMO. │B + D │
│ │pentru epurarea gazelor │a IMO-(MARPOL, │(MARPOL, anexa VI revizuită,│ │B + E │
│ │arse │anexa VI revizuită, │Reg. 4). │ │B + F │
│ │ │Reg. 4), │ │ │G │
│ │ │- Rez. MEPC.184(59) │ │ │ │
│ │ │a IMO. │ │ │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.1 │Învelişul │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP│B + D │
│ │nedemontabil al │- Reg. II-2/6, │- Reg. II-2/6, │2010) a IMO. │B + E │
│ │punţii │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.2 │Stingătoare portabile │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/4, │- EN 3-7 (2004) inclusiv │B + D │
│ │de incendiu │- Reg. X/3, │- Reg. II-2/10, │A.1 (2007), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)- │- Reg. II-2/18, │- EN 3-8 (2006) inclusiv │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 4 a IMO │- Reg. II-2/19, │A.1 (2007), │ │
│ │ │ │- Reg. II-2/20, │- EN 3-9 (2006) inclusiv │ │
│ │ │ │- Rez. A.951(23) a IMO, │AC (2007), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 3-10 (2009). │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │4 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1239, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1275. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.3 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Îmbrăcăminte de protecţie │B + D │
│ │pompieri: │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │pentru combaterea │B + E │
│ │îmbrăcăminte de │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │incendiilor: │B + F │
│ │protecţie (echipament │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 469 (2005), inclusiv │ │
│ │pentru contactul cu │ │2000) 7 a IMO, │A1 (2006) şi AC (2006). │ │
│ │focul) │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Îmbrăcăminte de protecţie │ │
│ │ │ │3 a IMO. │pentru combaterea │ │
│ │ │ │ │incendiilor - îmbrăcăminte │ │
│ │ │ │ │reflectorizantă pentru │ │
│ │ │ │ │operaţii speciale de │ │
│ │ │ │ │combatere a incendiilor: │ │
│ │ │ │ │- EN 1486 (2007). │ │
│ │ │ │ │Îmbrăcăminte de protecţie │ │
│ │ │ │ │pentru combaterea │ │
│ │ │ │ │incendiilor - îmbrăcăminte │ │
│ │ │ │ │de protecţie cu strat │ │
│ │ │ │ │exterior reflectorizant: │ │
│ │ │ │ │- ISO 15538 (2001) nivel 2.│ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.4 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 15090(2012). │B + D │
│ │pompieri: bocanci │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.5 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 659 (2003) inclusiv │B + D │
│ │pompieri: mănuşi │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │A1(2008) şi AC (2009). │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.6 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 443 (2008). │B + D │
│ │pompieri: cască │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.7 │Aparat de respiraţie │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 136 (1998), inclusiv │B + D │
│ │autonom acţionat cu │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │AC(2003), │B + E │
│ │aer comprimat │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │- EN 137 (2006) │B + F │
│ │Notă: În cazul │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │şi, în cazul în care │ │
│ │accidentelor care │ │2000) 7 a IMO, │aparatul este utilizat în │ │
│ │implică mărfuri │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │accidentele care implică │ │
│ │periculoase, este │ │3 a IMO. │încărcătura: │ │
│ │necesară o mască cu │ │şi, în cazul în care │- ISO 23269-3(2011). │ │
│ │presiune pozitivă. │ │aparatul este utilizat în │ │ │
│ │ │ │accidentele care implică │ │ │
│ │ │ │încărcătură: │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) │ │ │
│ │ │ │14 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) │ │ │
│ │ │ │14 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.8 │Aparat de respiraţie │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 14593-1 (2005), │B + D │
│ │cu aer comprimat │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 7 a IMO. │- EN 14593-2 (2005), │B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 7 a │ │inclusiv AC (2005), │B + F │
│ │ │IMO. │ │- EN 14594 (2005), inclusiv│ │
│ │ │Notă. Acest │ │AC (2005). │ │
│ │ │echipament este │ │ │ │
│ │ │destinat numai │ │ │ │
│ │ │navelor de mare │ │ │ │
│ │ │viteză construite │ │ │ │
│ │ │conform prevederilor│ │ │ │
│ │ │Codului HSC din 1994│ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.9 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- Rez. A.800(19) a IMO. │B + D │
│ │instalaţiilor cu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/9, │ │B + E │
│ │sprinklere pentru │- Reg. X/3, │- Reg. II-2/10, │ │B + F │
│ │încăperile de locuit, │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │de serviciu şi │(Cod FSS) 8 a IMO. │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │posturile de comandă, │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO, │ │ │
│ │echivalente cu cele │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │prevăzute în │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │Convenţia SOLAS 74 │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │Reg. II-2/12 (numai │ │8 a IMO, │ │ │
│ │pentru duze şi │ │- IMO MSC/Circ. 912. │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │ │
│ │acestora). │ │ │ │ │
│ │[Duzele pentru │ │ │ │ │
│ │instalaţii fixe cu │ │ │ │ │
│ │sprinklere pentru navele│ │ │ │ │
│ │de mare viteză (HSC) │ │ │ │ │
│ │sunt incluse la acest │ │ │ │ │
│ │punct.] │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.10 │Duze pentru instalaţii │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 1165, │B + D │
│ │fixe de stingere a │- Reg. X/3, │- Reg. MSC.36(63)-(Cod │Apendicele A. │B + E │
│ │incendiilor cu apă │- Rez. MSC.98(73)- │HSC 1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │pulverizată sub │(Cod FSS) 7 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │ │ │
│ │presiune, în încăperile │ │HSC 2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │de maşini şi în │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │ │ │
│ │compartimentele │ │FSS) 7 a IMO. │ │ │
│ │pompelor de marfă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.11 │Construcţii de tip "A" │Tip "A": │- Reg.II-2/9 şi │- Rez. MSC. 307 (88)- │B + D │
│ │şi "B" rezistente la foc│- Reg. II-2/3.2. │Tip "A": │(Cod FTP 2010) a IMO, │B + E │
│ │a) construcţii de │Tip "B": │- Reg. II-2/3.2, │- IMO MSC.1/Circ. 1435 (cea│B + F │
│ │tip "A", │- Reg. II-2/3.4. │- IMO MSC/Circ. 1120, │din urmă este destinată │ │
│ │b) construcţii de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1434. │doar construcţiilor de │ │
│ │tip "B". │ │Tip "B": │tip "A"). │ │
│ │ │ │- Reg. II-2/3.4. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.12 │Dispozitive pentru │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN ISO 16852 (2010), │Pentru alte │
│ │prevenirea trecerii │- Reg. II-2/16. │- Reg. II-2/16. │- ISO 15364 (2007), │echipamente │
│ │flăcărilor în tancurile │ │ │- IMO MSC/Circ. 677. │decât │
│ │de marfă de la │ │ │ │supapele: │
│ │petroliere │ │ │ │B + D │
│ │ │ │ │ │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
│ │ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │ │supape: │
│ │ │ │ │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.13 │Materiale incombustibile│- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC. 307 (88)-(Cod │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │ │- Reg. II-2/9, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.14 │Materiale, altele decât │Punctul a fost inclus la A.1/3.26 şi A.1/3.27. │
│ │oţelul, destinate │ │
│ │tubulaturilor care │ │
│ │traversează construcţii │ │
│ │de tip "A" sau "B" │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.15 │Materiale, altele decât │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │Ţevi şi racorduri: │B + D │
│ │oţelul, destinate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. A.753(18) a IMO, │B + E │
│ │tubulaturilor pentru │ │1994) 7, 10 a IMO, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP│B + F │
│ │hidrocarburi sau │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │2010) a IMO. │ │
│ │combustibili lichizi: │ │2000) 7, 10 a IMO, │Supape: │ │
│ │a) ţevi şi racorduri de │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │- EN ISO 10497 (2010). │ │
│ │plastic; │ │ │Ansambluri de ţevi │ │
│ │b) supape; │ │ │flexibile: │ │
│ │c) ansambluri de ţevi │ │ │- EN ISO 15540 (2001), │ │
│ │flexibile şi │ │ │- EN ISO 15541 (2001). │ │
│ │compensatoare; │ │ │Componente ale ţevilor │ │
│ │d) componente ale │ │ │metalice cu garnituri de │ │
│ │ţevilor metalice cu │ │ │etanşare elastice şi din │ │
│ │garnituri de etanşare │ │ │elastomeri: │ │
│ │elastice sau din │ │ │- ISO 19921 (2005), │ │
│ │elastomeri. │ │ │- ISO 19922 (2005). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.16 │Uşi antifoc │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │ │ │ │FTP 2010) a IMO, │B + E │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1319. │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.17 │Componente ale │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │sistemelor de comandă │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │pentru uşi antifoc. │ │2000) 7 a IMO. │ │B + F │
│ │Notă: În cazul în care │ │ │ │ │
│ │se utilizează expresia │ │ │ │ │
│ │"componente ale │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor" în │ │ │ │ │
│ │coloana 2, aceasta poate│ │ │ │ │
│ │însemna că o singură │ │ │ │ │
│ │componentă, un grup de │ │ │ │ │
│ │componente sau o │ │ │ │ │
│ │întreagă instalaţie │ │ │ │ │
│ │trebuie încercată pentru│ │ │ │ │
│ │a verifica conformitatea│ │ │ │ │
│ │cu cerinţele │ │ │ │ │
│ │internaţionale. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.18 │Materiale de finisare şi│- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │acoperire a pardoselilor│- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │cu caracteristici de │- Reg. II-2/6 pentru│- Reg. II-2/6, │ │B + F │
│ │propagare lentă a │a), b), c), │- Reg. II-2/9, │ │ │
│ │flăcărilor: │- Reg. II-2/9 pentru│- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │a) furniruri decorative;│e) şi f), │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │b) sisteme de vopsire; │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │c) materiale de │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │acoperire a │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ │
│ │pardoselilor; │ │ │ │ │
│ │d) acoperiri de izolaţie│ │ │ │ │
│ │pentru ţevi; │ │ │ │ │
│ │e) adezivi utilizaţi la │ │ │ │ │
│ │construcţiile de tip │ │ │ │ │
│ │"A", "B" şi "C"; │ │ │ │ │
│ │f) acoperiri pentru │ │ │ │ │
│ │tubulaturi de │ │ │ │ │
│ │combustibil. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.19 │Draperii, perdele şi │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │alte elemente textile │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │FTP 2010) a IMO, │B + E │
│ │suspendate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC.1/Circ. 1456. │B + F │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.20 │Mobilier tapiţat │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │ │- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │ │B + F │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.21 │Cazarmament │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │ │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.22 │Clapete antifoc │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │ │ │ │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.23 │Treceri incombustibile │Punctul a fost mutat la A.1/3.26. │
│ │de tubulaturi prin │ │
│ │construcţii de tip "A" │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/3.24 │Treceri de cabluri │Punctul a fost mutat la A.1/3.26 a). │
│ │electrice prin │ │
│ │construcţii de tip "A" │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.25 │Ferestre şi hublouri │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │antifoc de tip "A" şi │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │"B" │ │ │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.26 │Treceri prin construcţii│- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │de tip "A" │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │a) treceri de cabluri │ │[aplicabil exclusiv pentru │ │B + F │
│ │electrice, │ │b)] │ │ │
│ │b) treceri de │ │ │ │ │
│ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ │
│ │puţuri etc. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.27 │Treceri prin construcţii│- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │de tip "B" │ │ │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │a) treceri de cabluri │ │ │ │B + F │
│ │electrice, │ │ │ │ │
│ │b) treceri de │ │ │ │ │
│ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ │
│ │puţuri etc. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.28 │Instalaţii cu sprinklere│- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- ISO 6182-1 (2014) │B + D │
│ │(limitate la capetele │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │sau │B + E │
│ │sprinklerelor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 12259-1 (1999), │B + F │
│ │[Duzele pentru │ │1994) 7 a IMO, │inclusiv A1(2001), │ │
│ │instalaţii fixe cu │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO, │A2(2004) şi A3(2006). │ │
│ │sprinklere pentru navele│ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │de mare viteză (HSC) │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │sunt incluse la acest │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │punct.] │ │8 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 912 │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.29 │Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 14540 (2004), inclusiv│B + D │
│ │cu diametrul = 52 mm │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │A.1(2007). │B + E │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.30 │Echipament portabil │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │pentru analiza │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3, │IEC 60945 │B + E │
│ │oxigenului şi detectarea│ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2008) sau │B + F │
│ │gazelor │ │15 a IMO. │IEC 60945 (2002), inclusiv │ │
│ │ │ │ │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │ │ │ │(2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60533 (1999) şi, după│ │
│ │ │ │ │caz, aplicabile pentru: │ │
│ │ │ │ │a) categoria 1: (zonă de │ │
│ │ │ │ │securitate): │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007); │ │
│ │ │ │ │b) categoria 2: (atmosfere │ │
│ │ │ │ │gazoase explozive): │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007), │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A11:2013, │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-1 (2007), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60079-1 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-10-1 (2009), │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-11 (2012), │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-15 (2010), │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-26 (2007). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.31 │Duze pentru instalaţii │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/3.9 şi A.1/3.28. │
│ │fixe cu sprinklere │ │
│ │pentru navele de mare │ │
│ │viteză (HSC) │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.32 │Materiale pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │limitarea incendiului │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │(cu excepţia │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │mobilierului) pentru │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │navele de mare viteză │ │- IMO MSC.1/Circ. 1457. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.33 │Materiale pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │limitarea incendiului │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │pentru mobilierul │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │navelor de mare viteză │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.34 │Construcţii rezistente │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │la foc pentru navele de │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1457. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.35 │Uşi antifoc pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │navele de mare viteză │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.36 │Clapete antifoc pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │navele de mare viteză │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.37 │Treceri prin construcţii│- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │rezistente la foc la │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │navele de mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │a) treceri de cabluri │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
│ │electrice, │ │ │ │ │
│ │b) treceri de │ │ │ │ │
│ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ │
│ │puţuri etc. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.38 │Echipament portabil de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- EN 3-7 (2004), inclusiv │B + D │
│ │stingere a incendiului │- Reg. X/3. │- Rez. A.951(23) a IMO, │A1 (2007), │B + E │
│ │pentru bărci de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 3-8 (2006), inclusiv │B + F │
│ │şi bărci de urgenţă │ │1994) 8 a IMO, │AC (2007), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- EN 3-9 (2006), inclusiv │ │
│ │ │ │I, IV, V a IMO, │AC(2007), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 3-10 (2009). │ │
│ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.39 │Duze pentru instalaţiile│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 1165. │B + D │
│ │echivalente de stingere │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E │
│ │a incendiilor cu apă sub│- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │formă de ceaţă în │(Cod FSS) 7 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │încăperi de maşini şi în│ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │compartimentele pompelor│ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │de marfă │ │7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1458. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.40 │Instalaţii de iluminat │- Reg. II-2/13, │- Reg. II-2/13, │- Rez. A.752(18) a IMO │B + D │
│ │amplasate la joasă │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. A.752 (18) a IMO. │sau │B + E │
│ │înălţime (numai │(Cod FSS) 11 a IMO. │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS)│- ISO 15370 (2010). │B + F │
│ │componente) │ │11 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.41 │Aparate de respiraţie │- Reg. II-2/13. │- Reg. II-2/13, │- ISO 23269-1 (2008) şi, pe│B + D │
│ │pentru evacuare în caz │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │rând: Pentru aparate de │B + E │
│ │de urgenţă (EEBD) │ │3 a IMO, │protecţie respiratorie │B + F │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 849. │autonome cu circuit deschis│ │
│ │ │ │ │cu aer comprimat, cu mască │ │
│ │ │ │ │completă sau ansamblu │ │
│ │ │ │ │muştiuc: │ │
│ │ │ │ │- EN 402(2003). │ │
│ │ │ │ │Pentru aparate de protecţie│ │
│ │ │ │ │respiratorie izolante │ │
│ │ │ │ │autonome cu circuit deschis│ │
│ │ │ │ │cu aer comprimat cu cagulă │ │
│ │ │ │ │pentru evacuare: │ │
│ │ │ │ │- EN 1146(2005). │ │
│ │ │ │ │Pentru aparate de protecţie│ │
│ │ │ │ │respiratorie izolante, │ │
│ │ │ │ │autonome, cu circuit închis│ │
│ │ │ │ │pentru evacuare: │ │
│ │ │ │ │- EN 13794(2002). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.42 │Componente ale │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │- IMO MSC/Circ. 353. │B + D │
│ │instalaţiilor cu gaz │ │- Rez. A.567(14) a IMO, │ │B + E │
│ │inert │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + F │
│ │ │ │15 a IMO, │ │G │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 353, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 485, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 731, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.43 │Duze pentru instalaţiile│- Reg. II-2/1, │- Reg. II-2/1, │- ISO 15371 (2009). │B + D │
│ │de stingere a │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │B + E │
│ │incendiilor (manuale sau│- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F │
│ │automate) destinate │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │aparatelor de gătit cu │ │- IMO MSC.1/Circ. 1433. │ │ │
│ │grăsime │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.44 │Echipament pentru │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS)│B + D │
│ │pompieri - saulă │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │3 a IMO, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP 2010) a IMO. │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.45 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 848, │B + D │
│ │instalaţiilor │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC.1/Circ. 1316. │B + E │
│ │echivalente fixe cu gaz │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │de stingere a │(Cod FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │incendiilor (agenţi de │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │stingere, valvule de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │capăt şi duze) pentru │ │5 a IMO, │ │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │- IMO MSC/Circ. 848, │ │ │
│ │compartimentele pompelor│ │- IMO MSC.1/Circ. 1313, │ │ │
│ │de marfă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1316. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.46 │Instalaţii echivalente │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1270, │B + D │
│ │fixe cu gaz de stingere │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv Rectificarea 1. │B + E │
│ │a incendiilor pentru │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │încăperile de maşini │(Cod FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │(instalaţii cu aerosol) │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │5 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1270, │ │ │
│ │ │ │inclusiv Rectificarea 1, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.47 │Concentrat pentru │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 670. │B + D │
│ │instalaţii fixe de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E │
│ │stingere a incendiilor │ │6 a IMO. │ │B + F │
│ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ │
│ │ridicat de expandare în │ │ │ │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │ │ │ │
│ │compartimentele pompelor│ │ │ │ │
│ │de marfă │ │ │ │ │
│ │Notă: Instalaţiile fixe │ │ │ │ │
│ │de stingere a │ │ │ │ │
│ │incendiilor cu spumă cu │ │ │ │ │
│ │coeficient ridicat de │ │ │ │ │
│ │expandare (inclusiv │ │ │ │ │
│ │instalaţiile care │ │ │ │ │
│ │utilizează aerul din │ │ │ │ │
│ │interiorul spaţiilor de │ │ │ │ │
│ │lucru pentru a │ │ │ │ │
│ │funcţiona) pentru │ │ │ │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │ │ │ │
│ │compartimentele pompelor│ │ │ │ │
│ │de marfă trebuie să fie │ │ │ │ │
│ │încercate cu │ │ │ │ │
│ │concentratul aprobat şi │ │ │ │ │
│ │considerat conform de │ │ │ │ │
│ │către Administraţie. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.48 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1387. │B + D │
│ │instalaţiilor fixe de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E │
│ │stingere a incendiilor │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │pe bază de apă şi cu │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │acţiune directă │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
│ │destinate încăperilor de│ │ │ │ │
│ │maşini de tip "A" │ │ │ │ │
│ │(pentru duze şi │ │ │ │ │
│ │încercări ale │ │ │ │ │
│ │caracteristicilor). │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.49 │Instalaţii fixe de │- Reg. II-2/19, │- Reg. II-2/19, │- IMO MSC.1/Circ. 1430. │B + D │
│ │stingere a incendiilor │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │B + E │
│ │cu apă în încăperile │- Reg. X/3, │- Rez. A.123(V) a IMO, │ │B + F │
│ │ro-ro, încăperile pentru│- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │vehicule şi încăperile │(Cod FSS) 7 a IMO │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │de categorie specială: │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │a) Sisteme bazate pe │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │prescripţii, în │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │conformitate cu Circ. │ │7 a IMO │ │ │
│ │1430, pct. 4, │ │ │ │ │
│ │b) Sisteme bazate pe │ │ │ │ │
│ │performanţă, în │ │ │ │ │
│ │conformitate cu Circ. │ │ │ │ │
│ │1430, pct. 5. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.50 │Îmbrăcăminte de │Punctul a fost mutat la A.2/3.9. │
│ │protecţie rezistentă la │ │
│ │acţiunea substanţelor │ │
│ │chimice │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.51 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │Echipament de control şi │B + D │
│ │instalaţiilor fixe de │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │semnalizare. Instalaţii │B + E │
│ │detectare şi avertizare │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │electrice de la bordul │B + F │
│ │în caz de incendiu │(Cod FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │navelor: │ │
│ │pentru posturile de │ │2000) 7 a IMO, │- EN 54-2 (1997), inclusiv │ │
│ │comandă, încăperile de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │AC(1999) şi A1(2006). │ │
│ │serviciu, încăperile de │ │9 a IMO, │Echipament de alimentare cu│ │
│ │locuit, balcoanele │ │- IMO MSC.1/Circ. 1242. │energie electrică: │ │
│ │cabinelor, încăperile de│ │ │- EN 54-4 (1997), inclusiv │ │
│ │maşini şi încăperile de │ │ │AC(1999), A1(2002) şi │ │
│ │maşini nesupravegheate │ │ │A2(2006). │ │
│ │a) Echipament de control│ │ │Detectoare de căldură - │ │
│ │şi de semnalizare │ │ │Detectoare punctuale: │ │
│ │b) Echipament de │ │ │- EN 54-5 (2000), inclusiv │ │
│ │alimentare cu energie │ │ │A1(2002). │ │
│ │electrică │ │ │Detectoare de fum - │ │
│ │c) Detectoare de căldură│ │ │Detectoare punctuale care │ │
│ │- Detectoare punctuale │ │ │funcţionează pe principiul │ │
│ │d) Detectoare de fum: │ │ │difuziei luminii, │ │
│ │Detectoare punctuale │ │ │transmisiei luminii sau │ │
│ │care funcţionează pe │ │ │ionizării: │ │
│ │principiul difuziei │ │ │- EN 54-7 (2000), inclusiv │ │
│ │luminii, transmisiei │ │ │A1(2002) şi A2(2006). │ │
│ │luminii sau ionizării │ │ │Detectoare de flăcări - │ │
│ │e) Detectoare de │ │ │Detectoare punctuale: │ │
│ │flăcări: Detectoare │ │ │- EN 54-10 (2002), inclusiv│ │
│ │punctuale │ │ │A1(2005). │ │
│ │f) Avertizoare de │ │ │Avertizoare de incendiu cu │ │
│ │incendiu cu comandă │ │ │comandă manuală: │ │
│ │manuală │ │ │- EN 54-11 (2001), inclusiv│ │
│ │g) Izolatori de scurt │ │ │A1(2005). │ │
│ │circuit │ │ │Izolatori de scurt circuit:│ │
│ │h) Dispozitive de │ │ │- EN 54-17 (2007), inclusiv│ │
│ │intrare/ieşire │ │ │AC (2007). │ │
│ │i) Cabluri │ │ │Dispozitive de intrare/ │ │
│ │ │ │ │ieşire: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-18 (2005), inclusiv│ │
│ │ │ │ │AC (2007). │ │
│ │ │ │ │Cabluri: │ │
│ │ │ │ │- EN 60332-1-2 (2004), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60092-376 (2003). │ │
│ │ │ │ │Şi, după caz, instalaţii │ │
│ │ │ │ │electrice şi electronice de│ │
│ │ │ │ │la bordul navelor: │ │
│ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011). │ │
│ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.52 │Stingătoare de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/4, │- EN 1866-1 (2007). │B + D │
│ │fixe şi mobile │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/10, │- EN 1866-3 (2013). │B + E │
│ │ │ │- Reg. X/3, │sau │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ISO 11601 (2008). │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.53 │Dispozitive de alarmă │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │Dispozitive acustice │B + D │
│ │în caz de incendiu - │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 54-3 (2001), inclusiv │B + E │
│ │dispozitive acustice │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │A1(2002) şi A2(2006), │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │inclusiv IEC 60092-504 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2011), │ │
│ │ │ │9 a IMO, │- IEC 60533 (1999). │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1242. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.54 │Echipament fix pentru │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- IEC 60092-504 (2001), │B + D │
│ │analiza oxigenului şi │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3, │inclusiv IEC 60092-504 │B + E │
│ │detectarea gazelor │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2011), │B + F │
│ │ │ │15 a IMO. │- IEC 60533 (1999), │ │
│ │ │ │Adiţional, pentru sisteme │şi, după caz, aplicabile │ │
│ │ │ │O(2)/HC combinate: │pentru: │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │a) categoria 4: (zonă de │ │
│ │ │ │ │securitate) │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ │
│ │ │ │ │b) categoria 3: (atmosfere │ │
│ │ │ │ │gazoase explozive) │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A11:2013, │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007). │ │
│ │ │ │ │Adiţional, pentru sisteme │ │
│ │ │ │ │O(2)/HC combinate: │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.55 │Duze de tip combinat │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Ţevi manuale destinate │B + D │
│ │(jet pulverizat/jet │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │serviciilor de pompieri şi │B + E │
│ │compact) │ │1994) 7 a IMO, │de salvare. Ţevi mixte cu │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │debit şi jet reglabile │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │PN 16: │ │
│ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2009), │ │
│ │ │ │ │- EN 15182-2 (2007), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2009). │ │
│ │ │ │ │Ţevi manuale destinate │ │
│ │ │ │ │serviciilor de pompieri şi │ │
│ │ │ │ │de salvare. Ţevi cu jet │ │
│ │ │ │ │compact şi/sau pulverizat │ │
│ │ │ │ │cu unghi fix PN 16: │ │
│ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2009). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.56 │Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 671-1 (2012). │B + D │
│ │(tip mosor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.57 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10.8.1, │- IMO MSC/Circ. 798. │B + D │
│ │instalaţiilor de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E │
│ │stingere a incendiilor │ │14 a IMO, │ │B + F │
│ │cu spumă cu coeficient │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ │
│ │mediu de expandare - │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ │
│ │dispozitive fixe cu │ │ │ │ │
│ │spumă pentru punţile │ │ │ │ │
│ │navelor-cisternă │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.58 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + D │
│ │instalaţiilor fixe de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + E │
│ │stingere a incendiilor │ │6, 14 a IMO, │Rectificarea 1. │B + F │
│ │cu spumă cu coeficient │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ │
│ │redus de expandare │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ │
│ │pentru încăperile de │ │ │ │ │
│ │maşini şi protecţia │ │ │ │ │
│ │punţilor navelor- │ │ │ │ │
│ │cisternă │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.59 │Spumă expandabilă pentru│- Reg. II-2/1, │- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + D │
│ │instalaţii fixe de │- Rez. MSC.4(48)- │11 a IMO, │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + E │
│ │stingere a incendiilor │(Cod IBC) 11 a IMO. │- IMO MSC/Circ. 553. │Rectificarea 1. │B + F │
│ │de la bordul navelor │ │ │ │ │
│ │care transportă produse │ │ │ │ │
│ │chimice │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.60 │Duze pentru instalaţii │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1268. │B + D │
│ │fixe de stingere a │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E │
│ │incendiilor cu apă │(Cod FSS) 7 a IMO. │7 a IMO, │ │B + F │
│ │pulverizată sub │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
│ │presiune, destinate │ │ │ │ │
│ │balcoanelor cabinelor │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.61 │a) Instalaţii de │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10. │- IMO MSC.1/Circ. 1384. │B + D │
│ │stingere a incendiilor │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E │
│ │cu spumă cu coeficient │ │6 a IMO │ │B + F │
│ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ │
│ │aer interior pentru │ │ │ │ │
│ │încăperile de maşini, │ │ │ │ │
│ │compartimentele pompelor│ │ │ │ │
│ │de marfă, încăperile │ │ │ │ │
│ │pentru vehicule şi │ │ │ │ │
│ │ro-ro, încăperile de │ │ │ │ │
│ │categorii speciale şi │ │ │ │ │
│ │încăperile de marfă. │ │ │ │ │
│ │b) Instalaţii de │ │ │ │ │
│ │stingere a incendiilor │ │ │ │ │
│ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ │
│ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ │
│ │aer exterior pentru │ │ │ │ │
│ │încăperile de maşini, │ │ │ │ │
│ │compartimentele pompelor│ │ │ │ │
│ │de marfă, încăperile │ │ │ │ │
│ │pentru vehicule şi │ │ │ │ │
│ │ro-ro, încăperile de │ │ │ │ │
│ │categorii speciale şi │ │ │ │ │
│ │încăperile de marfă. │ │ │ │ │
│ │Notă: Instalaţiile de │ │ │ │ │
│ │stingere a incendiilor │ │ │ │ │
│ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ │
│ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ │
│ │aer interior/exterior │ │ │ │ │
│ │pentru încăperile de │ │ │ │ │
│ │maşini, compartimentele │ │ │ │ │
│ │pompelor de marfă, │ │ │ │ │
│ │încăperile pentru │ │ │ │ │
│ │vehicule şi ro-ro, │ │ │ │ │
│ │încăperile de categorii │ │ │ │ │
│ │speciale şi încăperile │ │ │ │ │
│ │de marfă trebuie să fie │ │ │ │ │
│ │încercate cu │ │ │ │ │
│ │concentratul aprobat şi │ │ │ │ │
│ │acceptate de către │ │ │ │ │
│ │Administraţie. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.62 │Instalaţii de stingere a│- Reg. II-2/1. │- Reg. II-2/1, │- IMO MSC.1/Circ. 1315. │B + D │
│ │incendiilor cu pulbere │ │- Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) │ │B + E │
│ │chimică uscată │ │11 a IMO. │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.63 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS)│B + D │
│ │instalaţiilor de │- Reg. II-2/19, │- Reg. II-2/19, │10 a IMO şi pentru: │B + E │
│ │detectare a fumului prin│- Reg. II-2/20. │- Reg. II-2/20, │Echipament de control şi │B + F │
│ │prelevare de eşantioane │ │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS)│semnalizare. │ │
│ │de aer │ │10 a IMO. │Instalaţii electrice de la │ │
│ │ │ │ │bordul navelor: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-2 (1997), inclusiv │ │
│ │ │ │ │AC(1999) şi A1(2006). │ │
│ │ │ │ │Echipament de alimentare │ │
│ │ │ │ │electrică: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-4 (1997), inclusiv │ │
│ │ │ │ │AC(1999), A1(2002) şi │ │
│ │ │ │ │A2(2006). │ │
│ │ │ │ │Detectoare de fum prin │ │
│ │ │ │ │aspiraţie: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-20 (2006), inclusiv│ │
│ │ │ │ │AC (2008). │ │
│ │ │ │ │Şi, după caz, instalaţii │ │
│ │ │ │ │electrice şi electronice de│ │
│ │ │ │ │la bordul navelor: │ │
│ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011). │ │
│ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ │
│ │ │ │ │Şi, după caz, pentru │ │
│ │ │ │ │atmosfere explozive: │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A11:2013. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.64 │Construcţii de tip "C" │- Reg. II-2/3. │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D │
│ │ │ │- Reg. II-2/9. │FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.65 │Instalaţie fixă de │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │- IMO MSC.1/Circ. 1370, │B + D │
│ │detectare a gazului de │ │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod │- EN 60079-0 (2012) │B + E │
│ │hidrocarburi │ │FSS) 16 a IMO, │inclusiv A11:2013, │B + F │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │- EN 60079-29-1 (2007), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001) │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.66 │Sisteme de ghidare a │- Reg. II-2/13. │- Reg. II-2/13, │- IMO MSC.1/Circ. 1168. │B + D │
│ │evacuării utilizate ca │ │- IMO MSC.1/Circ. 1168. │ │B + E │
│ │alternativă la │ │ │ │B + F │
│ │instalaţiile de iluminat│ │ │ │ │
│ │amplasate la joasă │ │ │ │ │
│ │înălţime │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.67 │Mijloace de stingere a │- Reg. II-2/18. │- Reg. II-2/18, │- EN 13565-1 (2003), │B + D │
│A se │incendiilor cu spumă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1431. │inclusiv A1 (2007). │B + E │
│vedea │pentru dotarea │ │ │ │B + F │
│nota b) │elicopterelor │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │
│prezenta │ │ │ │ │ │
│anexă A.1│ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.68 │Componente ale │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- ISO 15371(2009). │B + D │
│Ex. │instalaţiilor fixe de │ │ │ │B + E │
│A.2/3.22 │stingere a incendiilor │ │ │ │B + F │
│ │pentru conductele de │ │ │ │ │
│ │evacuare ale cuptoarelor│ │ │ │ │
│ │din bucătării │ │ │ │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    4. Echipamente de navigaţie
    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie
    Coloana 4: Echipamentele de navigaţie sunt conforme, după caz, cu părţile pertinente din Rezoluţia A.1021(26) a Adunării IMO "Codul privind alarmele şi indicatorii, 2009" şi Rezoluţia MSC.302(87) a MSC "Adoptarea standardelor de performanţă pentru managementul alarmelor pe puntea de comandă".
    Coloana 5:
    Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectarea Ethernet
    Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.1 │Compas magnetic: │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 1069 (1973), │B + D │
│ │Clasa A pentru nave │- Reg. X/3, │- Rez. A.382(X) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │G │
│ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO. │- ISO 1069 (1973), │ │
│ │ │IMO. │ │- ISO 25862 (2009), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.2 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │transmiterea informaţiei│- Reg. V/19, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │de drum THD (metoda │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │magnetică) │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22090-2 (2014), │ │
│ │ │IMO, │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 22090-2 (2014), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.3 │Girocompas │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN ISO 8728 (1998), │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.424(XI) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2008), │G │
│ │ │ │ │- seria EN 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 8728 (1997), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.4 │Echipament radar │Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 şi A.1/4.36. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.5 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.34. │
│ │trasare radar (ARPA) │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.6 │Sondă ultrason │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN ISO 9875 (2001) │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.224(VII) a IMO, │inclusiv Rectificarea │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │tehnică ISO 1: 2006, │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│G │
│ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │(2008), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 │anexa 4, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │2000) 13 a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 9875 (2000), inclusiv│ │
│ │ │ │ │Rectificarea tehnică │ │
│ │ │ │ │ISO 1: 2006, │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.7 │Echipament de măsurare a│- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │vitezei şi a distanţei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │inclusiv IEC 60945, │B + E │
│ │(SDME) │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.824(19) a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61023 (2007), │G │
│ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 │ 2000) 13 a IMO, │ (2014-07) │ │
│ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61023 (2007), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.8 │Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 şi A.1/4.22. │
│ │cârmei, al vitezei de │ │
│ │rotaţie a elicei, al │ │
│ │pasului elicei │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.9 │Indicator al vitezei de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │giraţie │- Reg. X/3, │- Rez. A.526(13) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)- (Cod HSC │- seria EN 61162, │G │
│ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- ISO 20672 (2007), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)- (Cod HSC │inclusiv Rectificarea 1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO │(2008), │ │
│ │ │ IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 20672 (2007), │ │
│ │ │ │ │inclusiv Rectificarea 1 │ │
│ │ │ │ │(2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.10 │Radiogoniometru │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.11 │Echipament Loran-C │Punctul a fost mutat la A.2/4.38 │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.12 │Echipament Chayka │Punctul a fost mutat la A.2/4.39 │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.13 │Echipament de navigaţie │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │Decca │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.14 │Echipament GPS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 │1994) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │G │
│ │ │a IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 │- Rez. MSC.112(73) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-1 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2003), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.15 │Echipament GLONASS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.113(73) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-2 Ed. 1.0 │ │
│ │ │ │ │(1998), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.16 │Sistem de control al │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- ISO 11674 (2006), │B + D │
│ │direcţiei de deplasare │ │- Rez. A.342(IX) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │(HCS) │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.64(67), anexa 3, │(2008), │G │
│ │ │ │a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 11674 (2006), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).│ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.17 │Instalaţie mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/1.40. │
│ │ridicare a pilotului │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.18 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │poziţionare pentru │- Reg. IV/14, │- Reg. III/26, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │operaţiuni de căutare şi│- Reg. V/18, │- Reg. IV/7, │(2008), │B + F │
│ │salvare (Search and │- Reg. X/3, │- Rez. A.530(13) a IMO, │- EN 61097-1 (2007) │G │
│ │rescue locating devices,│- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.802(19) a IMO, │sau │ │
│ │SRLD) │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │Transponder SAR în bandă│IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │de 9 GHz (SART) │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 8, 14 a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 61097-1 (2007). │ │
│ │ │IMO. │2000) 8, 14 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- ITU-R M.628-3 (11/93). │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.19 │Echipament radar pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. │
│ │navele de mare viteză │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.20 │Indicator al unghiului │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │cârmei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 20673 (2007), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 20673 (2007), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.21 │Indicator al vitezei de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │rotaţie a elicei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22554 (2007), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 22554 (2007), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.22 │Indicator al pasului │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │elicei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22555 (2007), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- ISO 22555 (2007), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.23 │Compas pentru bărci de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- ISO 1069 (1973), │B + D │
│ │salvare şi bărci de │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 25862 (2009), │B + E │
│ │urgenţă │- Rez. MSC.36(63)- │IV, V a IMO, │- IEC 60945 (2002), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │G │
│ │ │IMO, │1994) 8, 13 a IMO, │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 8, 13 a IMO. │ │ │
│ │ │IMO. │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.24 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. │
│ │trasare radar (ARPA) │ │
│ │pentru navele de mare │ │
│ │viteză │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.25 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.35. │
│ │urmărire a drumului │ │
│ │(ATA) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.26 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.38. │
│ │urmărire a drumului │ │
│ │(ATA) pentru navele de │ │
│ │mare viteză │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.27 │Dispozitiv electronic de│Punctul a fost mutat la A.1/4.36. │
│ │trasare (EPA) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.28 │Sistem de punte integrat│Punctul a fost mutat la A.2/4.30. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.29 │Înregistrator de date │- Reg. V/18, │- Reg. V/20, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │privind voiajul (VDR) │- Reg. V/20, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61996-1 (2013), │ │
│ │ │ IMO, │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.333(90) a IMO. │sau │ │
│ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 61996-1 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2013-05), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.30 │Sistem electronic de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │date şi vizualizare a │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │hărţilor maritime cu │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │dispozitiv de rezervă │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │(ECDIS) şi sistem de │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61174 (2008) │ │
│ │vizualizare a hărţilor │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │cu grafică raster (RCDS)│(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.232(82) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. SN.1/Circ. 266 a IMO.│- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │[Copiile de siguranţă ECDIS │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │şi RCDS sunt aplicabile │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │numai în cazul în care │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │această funcţie este inclusă│- IEC 61174 (2008), │ │
│ │ │ │în ECDIS. Certificatul │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │pentru modulul B trebuie să │(2014-07). │ │
│ │ │ │indice dacă aceste opţiuni │ │ │
│ │ │ │au fost încercate sau nu]. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.31 │Girocompas pentru navele│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16328 (2001), │B + D │
│ │de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.821(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008), │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 16328 (2001), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.32 │Echipament AIS (sistem │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │automat de identificare)│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │universal │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │- EN 61993-2 (2013), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07) sau │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- ITU-R M.1371- 5(2014). │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │Notă: ITU-R M. 1371-5(2014) │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │se aplică numai în │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │conformitate cu │- IEC 61993-2 (2012), │ │
│ │ │ │dispoziţiile Rez. MSC.74(69)│- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │a IMO. │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.33 │Sistem de urmărire a │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │drumului navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │(funcţionează la viteza │ │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │navei, de la viteza │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G │
│ │minimă de manevră până │ │ │- EN 62065 Ed.2.0 │ │
│ │la viteza de 30 de │ │ │(2014-02), │ │
│ │noduri) │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- EN 62065 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-02), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.34 │Echipament radar CAT 1 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19. │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │ │- Rez. A.823(19) a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │(2014-07), │ │
│ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- EN 62388 (2013) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2013-06). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.35 │Echipament radar CAT 2 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- EN 62388 (2013) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2013-06). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.36 │Echipament radar CAT 3 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- EN 62388 (2013) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2013-06). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.37 │Echipament radar pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │(CAT 1H şi CAT 2H) │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62388 (2013) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2013-06). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.38 │Echipament radar aprobat│- Reg. X/3, │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │cu opţiune de hartă │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │nautică, respectiv: │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │a) CAT 1C; │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│ │b) CAT 2C; │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │c) CAT 1HC pentru HSC; │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ │
│ │d) CAT 2HC pentru HSC. │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62388 (2013) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2013-06). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.39 │Reflector radar - tip │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 8729-1 (2010), │B + D │
│ │pasiv │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2008) │G │
│ │ │IMO, │2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- ISO 8729-1 (2010), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │IMO. │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.40 │Sistem de control al │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16329 (2003), │B + D │
│ │direcţiei de deplasare │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.822(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │pentru navele de mare │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │viteză │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008), │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 16329 (2003), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.41 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 22090-3 (2014), │B + D │
│ │transmiterea informaţiei│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │de drum THD (metoda │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │GNSS) │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008), │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 22090-3 (2014), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.42 │Reflector pentru navele │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 17884 (2004), │B + D │
│ │de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2008) │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO. │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │ │- ISO 17884 (2004), │ │
│ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.43 │Echipament pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16273 (2003), │B + D │
│ │vizibilitate nocturnă │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │destinat navelor de mare│(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │viteză │IMO, │- Rez. MSC.94(72) a IMO, │(2008), │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO. │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 16273 (2003), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.44 │Receptor diferenţial de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │baliză pentru echipament│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │DGPS şi DGLONASS │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- IEC 61108-4 (2004), │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.114(73) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │IMO. │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.45 │Material cartografic │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/4.38. │
│ │pentru radarul de bord │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.46 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 22090-1 (2014), │B + D │
│ │transmiterea informaţiei│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │de drum THD (metoda │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F │
│ │giroscopică) │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008), │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │IMO │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 22090-1 (2014), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1./4.47│Înregistrator │- Reg. V/20. │- Reg. V/20, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │simplificat de date │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │privind voiajul (S-VDR) │ │- Rez. MSC.163(78) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G │
│ │ │ │ │- EN 61996-2 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 61996-2 (2007), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.48 │Instalaţie mecanică de │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat [deoarece Rez. MSC.308(88) a IMO, care intră în │
│ │ridicare a pilotului │vigoare la 1 iulie 2012, prevede: "Instalaţiile mecanice de ridicare a pilotului nu se │
│ │ │utilizează"]. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.49 │Scară pentru pilot │- Reg. V/23, │- Reg. V/23, │- Rez. A.1045(27) a IMO, │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. A.1045(27) a IMO, │- ISO 799 (2004). │B + E │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1428. │ │B + F │
│ │ │ │ │ │G │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.50 │Echipament DGPS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-4 (2004), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.112(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.114(73) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-1 (2003), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.51 │Echipament DGLONASS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │


│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-4 (2004), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.113(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.114(73) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-2 (1998), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.52 │Lampă de semnalizare pe │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │timp de zi │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- ISO 25861 (2007) │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.95(72) a IMO, │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │ 2000) a IMO. │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │IMO. │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- ISO 25861 (2007). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.53 │Amplificator de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 8729-2 (2009), │B + D │
│ │radiolocaţie │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008) │G │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- ISO 8729-2 (2009), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │IMO. │- ITU-R M.1176-1 (02/13). │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.54 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18. │- Reg. V/19. │- ISO 25862 (2009), │B + D │
│ │relevment │ │ │- IEC 60945 (2002), │B + E │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │B + F │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │G │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.55 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │poziţionare pentru │- Reg. IV/14. │- Reg. III/26, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │operaţiuni de căutare şi│ │- Reg. IV/7, │(2008), │B + F │
│ │salvare (Search and │ │- Rez. MSC.246(83) a IMO, │- EN 61097-14 (2010) │G │
│ │rescue locating devices,│ │- Rez. MSC.256(84) a IMO, │sau │ │
│ │SRLD) │ │- ITU-R M.1371-5(2014). │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │Echipament AIS SART │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-14 (2010). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.56 │Receptor Galileo │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.813(19) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61108-3 (2010), │G │
│ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │sau │ │

│ │ │ │- Rez. MSC.233(82) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-3 (2010), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.57 │Sistem de alarmă şi │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │supraveghere a │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │navigaţiei pe punte │ │- Rez. MSC.128(75) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │(BNWAS) │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62616 (2010), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 62616 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2012) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- IEC 62616 (2010), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 62616 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2012). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.58 │Sistem de recepţie │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│A se │acustică │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│nota b) │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│din │ │IMO, │- Rez. MSC.86(70) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│prezenta │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07), │ │
│anexă A.1│ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO, │- ISO 14859 (2012) │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- ISO 14859 (2012). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.59 │Sistem de navigaţie │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│A se │integrat │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F │
│nota c) │ │(Cod HSC 1994) a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G │
│din │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│prezenta │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ │
│anexă A.1│ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 61924-2 (2012) │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.252(83) a IMO, │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.302(83) a IMO - │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │[gestionarea semnalelor de │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │alertă pe puntea de comandă,│Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │(BAM)]. │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61924-2 (2012). │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    5. Echipamente de radiocomunicaţii
    Note aplicabile secţiunii 5: Echipamente de radiocomunicaţii.
    Coloana 5: În cazul în care dispoziţiile MSC/Circ.862 a IMO şi cerinţele standardelor de încercări ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispoziţiile MSC/Circ. 862 a IMO.
    Coloana 5:
    Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
       - IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
       - IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
       - IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet
    Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
       - EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
       - IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet.


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.1 │Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D │
│ │bandă VHF care permite │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │transmisia şi recepţia │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.385(X) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F │
│ │prin ASN şi │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.524(13) a IMO, │(2008), │ │
│ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.803(19) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2010-02), │ │
│ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2010-02), │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │(2004-06), │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI EN 301 925 V1.4.1 │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32, │(2013-05). │ │
│ │ │ │- ITU-R M.489-2 (10/95), │ │ │
│ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │ │ │
│ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │ │ │
│ │ │ │- ITU -R M.689-3 (03/12). │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.2 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │EN 60945 (2002), inclusiv │B + D │
│ │ASN în bandă VHF │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.803(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ │
│ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ │
│ │ │ │- ITU -R M.489-2 (10/95), │(2013-09), │ │
│ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 │ │
│ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │(2004-06). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.3 │Receptor NAVTEX │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 │ │
│ │ │IMO, │1994) 14 a IMO, │(2009-01), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │2000) 14 a IMO, │(2004-06) │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.148(77) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- ITU -R M.540-2 (06/90), │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12). │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-6 (2012-01). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.4 │Receptor EGC │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │inclusiv IEC 60945 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(1996-05), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 460/ A1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1997-11), │ │
│ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.306(87) a IMO, │(1998-03), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 │ │
│ │ │ │ │(2012-08) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-4 (2012-05). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.5 │Receptor în bandă HF │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │pentru informaţii │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │privind siguranţa │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │maritimă (MSI) (receptor│(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.699(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │HF NBDP) │IMO, │- Rez. A.700(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.806(19) a IMO, │(1990-11), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1│ │
│ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │(1993-10) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau - IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │- ITU -R M.492-6 (10/95), │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ │
│ │ │ │- ITU -R M.540-2 (06/90), │(1990-11), │ │
│ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12), │- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1│ │
│ │ │ │- ITU -R M.688 (06/90). │(1993-10). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.6 │Radiobaliză în bandă de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D │
│ │406MHz (COSPAS-SARSAT) │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.662(16) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ │
│ │ │IMO, │- Rez. A.696(17) a IMO, │- ETSI EN 300 066 V 1.3.1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.810(19) a IMO, │(2001-01) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │- IMO MSC/Circ.862, │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- IEC 61097-2 (2008). │ │
│ │ │ │- ITU -R M.633-4 (12/10), │Notă: IMO MSC/Circ. 862 se │ │
│ │ │ │- ITU -R M.690-2 (03/12). │aplică doar dispozitivului │ │
│ │ │ │ │opţional care permite │ │
│ │ │ │ │activarea de la distanţă, │ │
│ │ │ │ │nu şi radiobalizei │ │
│ │ │ │ │propriu-zise. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/5.7 │Radiobaliză în bandă-L │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │(INMARSAT) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/5.8 │Receptor de veghe în │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │bandă de 2 182 KHz │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/5.9 │Generator de semnal de │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │alarmă bitonal │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/5.10 │Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/9, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D │
│ │bandă MF care permite │- Reg. X/3, │- Reg. IV/10, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │transmisia şi recepţia │- Rez. MSC.36(63)- │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F │
│ │prin ASN şi │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ │
│ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. A.804(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │Notă: În conformitate cu│- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ │
│ │deciziile IMO şi ITU, │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │cerinţele pentru │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ │
│ │generatorul de semnal de│ │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │alarmă bitonal şi │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI ETS 300 373-1 V1.4.1│ │
│ │transmisie în H3E nu se │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2013-09), │ │
│ │mai aplică în │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ │
│ │standardele de │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │(2004-06). │ │
│ │încercări. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.11 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/9, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ASN în bandă MF │- Reg. X/3, │- Reg. IV/10, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Reg. X/3, │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │IMO, │- Rez. A.804(19) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2010-02), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2010-02), │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2013-09), │ │
│ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ │
│ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │(2004-06) │ │
│ │ │ │- ITU -R M.1173-1 (03/12). │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-3 (1994), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-8 (1998). │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.12 │Inmarsat-B SES │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D │
│ │Notă: Serviciul va fi │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │întrerupt începând de la│- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F │
│ │data de 31 decembrie │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008) │ │
│ │2016. │IMO, │- Rez. A.808(19) a IMO, │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 862, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │ │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.13 │Inmarsat-C SES │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.664(16) a IMO (se │(2008), │ │
│ │ │IMO, │aplică doar dacă Inmarsat-C │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │SES include funcţii EGC), │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(1996-05), │ │
│ │ │IMO. │- Rez. A.807(19) a IMO, │- ETSI ETS 300 460/ A1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(1997-11), │ │
│ │ │ │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1998-03), │ │
│ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.306(87) a IMO, │(2012-08) │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │sau │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-4 (2012), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.14 │Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D │
│ │bandă MF/HF care permite│- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │transmisia şi recepţia │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F │
│ │prin ASN, NBDP şi │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.806(19) a IMO, │(2008), │ │
│ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │Notă: În conformitate cu│- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ │
│ │deciziile IMO şi ITU, │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1990-11), │ │
│ │cerinţele pentru │IMO. │2000) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 │ │
│ │generatorul de semnal │ │- IMO MSC/Circ. 862, │(1993-10), │ │
│ │de alarmă bitonal şi │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ │
│ │transmisie în A3H nu │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2010-02), │ │
│ │se mai aplică în │ │- ITU -R M.476-5 (10/95), │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ │
│ │standardele de │ │- ITU -R M.492-6 (10/95), │(2010-02), │ │
│ │încercări. │ │- ITU -R M.493-13(10/09), │- ETSI ETS 300 373-1 V1.4.1│ │
│ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │(2013-09), │ │
│ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ │
│ │ │ │- ITU -R M.1173-1 (03/12). │(2004-06). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.15 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │ASN în bandă MF/HF │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.806(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ │
│ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ │
│ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │(2013-09), │ │
│ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ │
│ │ │ │ │(2004-06) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-3 (1994), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-8 (1998), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/5.16 │Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.2/5.8 │
│ │aeronautic de emisie │ │
│ │recepţie în VHF │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/5.17 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │portabil de emisie - │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │recepţie în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.809(19) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ambarcaţiunile de │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 225 V1.4.1 │ │
│ │salvare │IMO, │1994) 8, 14 a IMO, │(2004-12), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │ 2000) 8, 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.149(77) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │- ITU -R M.489-2 (10/95). │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-12 (1996). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.18 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D │
│ │fix de emisie-recepţie │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E │
│ │în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.809(19) a IMO, │(2008), │B + F │
│ │ambarcaţiunile de │(Cod HSC 1994) 14 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 466 V1.1.1 │ │
│ │salvare │a IMO, │1994) 8, 14 a IMO, │(2000-10) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 │2000) 8, 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │a IMO. │- ITU -R M.489-2 (10/95). │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-12 (1996). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A1/5.19 │Inmarsat-F 77 │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.570(14) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.808(19) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IEC 61097-13 (2003) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circ.862, │ │
│ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61097-13 (2003). │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    6. Echipamente cerute de convenţia COLREG 72


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din COLREG │ Regulile din COLREG, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │72 prin care se cere│ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/6.1 │Lumini de navigaţie │- COLREG anexa I/14.│- COLREG anexa I/14, │- EN 14744 (2005), inclusiv│B + D │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │AC (2006), │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.253(83) a IMO. │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + F │
│ │ │ │ │IEC 60945 Rectificarea │G │
│ │ │ │ │1 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- EN 14744 (2005), inclusiv│ │
│ │ │ │ │AC (2006), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere
    Nu există niciun astfel de echipament în prezenta anexă.

    8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1. Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/8.1 │Detectoare ale nivelului│- Reg. II-1/22-1, │- Reg. II-1/25, │- IEC 60092-504 (2001), │B + D │
│ │apei │- Reg. II-1/25, │- Reg. XII/12, │inclusiv IEC 60092-504 │B + E │
│ │ │- Reg. XII/12. │- Rez. A.1021(26) a IMO, │Rectificarea 1 (2011), │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.188(79) a IMO. │- IEC 60529 (2001) Ed.2.2 │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1464 │(2001), │ │
│ │ │ │Rev.1. │- Rez. MSC.188(79) a IMO, │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1291. │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 3
    (Anexa A.2 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

                                  ECHIPAMENTE
                  pentru care nu există standarde de încercări
                   detaliate în instrumentele internaţionale

    Note generale:
    a) Regulile SOLAS se referă la convenţia SOLAS, cu amendamentele ulterioare.
    b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt menţionate în mod independent şi sunt separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).

    1. Mijloace de salvare
    Coloana 4: Se aplică IMO MSC/Circ.980, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/1.1 │Reflector radar pentru │- Reg. III/4, │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │plute de salvare │- Reg. III/34, │a IMO. │ │ │
│ │ │- Reg. X/3. │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/1.2 │Materiale pentru │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │costumele de imersiune │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/1.3 │Mijloace de lansare la │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │apă prin degajare liberă│ │
│ │pentru ambarcaţiunile de│ │
│ │salvare │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/1.4 │Scări de îmbarcare │Punctul a fost mutat la A.1/1.29. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/1.5 │Instalaţii de alarmă │- Reg. III/6. │- Rez. A.1021(26) a IMO, │ │ │
│ │generală în caz de │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │urgenţă şi de comunicare│ │1994) a IMO, │ │ │
│ │cu publicul (atunci când│ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ │
│ │se utilizează ca │ │a IMO, │ │ │
│ │dispozitiv de alarmă în │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │caz de incendiu se │ │2000) a IMO, │ │ │
│ │aplică A.1/3.53). │ │- IMO MSC/Circ.808. │ │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    2. Prevenirea poluării marine


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din MARPOL │ Regulile din MARPOL 73/78, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │ 73/78, cu │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ modificările │ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ ulterioare, prin │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ care se cere │ ale IMO, după caz │ │ │
│ │ │ "aprobarea de tip" │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/2.1 │Analizor NO(x) de tip │Punctul a fost mutat la A.1/2.8. │
│ │detector │ │
│ │chemiluminescent (CLD) │ │
│ │sau detector │ │
│ │chemiluminescent │ │
│ │încălzit (HCLD) pentru │ │
│ │utilizare la măsurători │ │
│ │directe la bordul navei │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/2.2 │Instalaţii de bord de │Punctul a fost mutat la A.1/2.10. │
│ │epurare a gazelor arse │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/2.3 │Echipament care │- Anexa VI, Reg. 4. │- Anexa VI, Reg. 4. │ │ │
│ │utilizează alte metode │ │ │ │ │
│ │echivalente de reducere │ │ │ │ │
│ │a emisiilor de NO(x) la │ │ │ │ │
│ │bord │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/2.4 │Echipament care │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │ │ │
│ │utilizează alte metode │a IMO- (MARPOL, │(MARPOL, Anexa VI revizuită,│ │ │
│ │tehnologice de reducere │Anexa VI revizuită, │Reg. 4). │ │ │
│ │a emisiilor de SO(x) │Reg. 4), │ │ │ │
│ │ │- Rez. MEPC.184(59) │ │ │ │
│ │ │a IMO. │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/2.5 │Analizori de NO(x) la │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat, deoarece acest tip de echipament este inclus │
│ │bord care utilizează o │în A.1/2.8 │
│ │metodă de măsurare │ │
│ │diferită de metoda │ │
│ │măsurării şi │ │
│ │monitorizării directe │ │
│ │din Codul tehnic │ │
│ │privind NO(x) 2008 │ │
└─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.1 │Stingătoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.52. │
│ │fixe şi mobile │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.2 │Duze pentru instalaţii │Punctul a fost mutat la A.1/3.49. │
│ │fixe de stingere a │ │
│ │incendiilor cu apă sub │ │
│ │presiune în încăperile │ │
│ │de categorie specială, │ │
│ │încăperile ro-ro pentru │ │
│ │marfă, încăperile ro-ro │ │
│ │şi încăperile pentru │ │
│ │vehicule │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.3 │Pornirea grupurilor │Punctul a fost mutat la A.2/8.1. │
│ │generatoare pe vreme │ │
│ │rece (dispozitive de │ │
│ │pornire) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.4 │Duze de tip combinat │Punctul a fost mutat la A.1/3.55. │
│ │(jet pulverizat/jet │ │
│ │compact) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.5 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
│ │instalaţiilor fixe de │ │
│ │detectare şi avertizare │ │
│ │în caz de incendiu │ │
│ │pentru posturile de │ │
│ │comandă, încăperile de │ │
│ │serviciu, încăperile de │ │
│ │locuit, încăperile de │ │
│ │maşini şi încăperile de │ │
│ │maşini nesupravegheate │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.6 │Detectoare de fum │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.7 │Detectoare de căldură │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.8 │Lampă electrică de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- seria IEC 60079. │ │
│ │siguranţă │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │3 a IMO. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.9 │Îmbrăcăminte de │- Reg. II-2/19. │- Reg. II-2/19, │- EN 943-1 (2002) inclusiv │ │
│ │protecţie rezistentă la │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │AC (2005), │ │
│ │acţiunea substanţelor │ │1994) 7 a IMO, │- EN 943-2 (2002), │ │
│ │chimice │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN ISO 6529 (2001), │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │- EN ISO 6530 (2005), │ │
│ │ │ │ │- EN 14605 (2005), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2009), │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.10 │Instalaţii de iluminat │Punctul a fost mutat la A.1/3.40. │
│ │amplasate la joasă │ │
│ │înălţime │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.11 │Duze pentru instalaţii │Punctul a fost mutat la A.1/3.10. │
│ │fixe de stingere a │ │
│ │incendiilor cu apă │ │
│ │pulverizată sub presiune│ │
│ │în încăperile de maşini │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.12 │Instalaţii echivalente │Punctul a fost mutat la A.1/3.45. │
│ │fixe cu gaz de stingere │ │
│ │a incendiilor pentru │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │
│ │compartimentele pompelor│ │
│ │de marfă │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.13 │Aparat de respiraţie cu │Punct anulat. │
│ │aer comprimat │ │
│ │(nave de mare viteză - │ │
│ │HSC). │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.14 │Furtunuri de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.56. │
│ │(tip mosor) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.15 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.63. │
│ │instalaţiilor de │ │
│ │detectare a fumului prin│ │
│ │prelevare de eşantioane │ │
│ │de aer │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.16 │Detectoare de flăcări │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.17 │Avertizoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
│ │cu comandă manuală │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.18 │Dispozitive de alarmă în│Punctul a fost mutat la A.1/3.53. │
│ │caz de incendiu │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.19 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.48. │
│ │instalaţiilor fixe de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │pe bază de apă şi cu │ │
│ │acţiune directă │ │
│ │destinate încăperilor │ │
│ │de maşini de tip "A" │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.20 │Mobilier tapiţat │Punctul a fost mutat la A.1/3.20. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.21 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239. │ │ │
│ │stingere a incendiilor │ │ │ │ │
│ │pentru magazii de │ │ │ │ │
│ │vopsele şi lichide │ │ │ │ │
│ │inflamabile │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.22 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.68 │
│ │instalaţiilor fixe de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │pentru conductele de │ │
│ │evacuare ale │ │
│ │cuptoarelor din │ │
│ │bucătării │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.23 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.67 │
│ │instalaţiilor de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │pentru eliporturi │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.24 │Dispozitive portabile de│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ │
│ │aplicare a spumei │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │ │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ │
│ │ │ │4 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.25 │Construcţii de tip "C" │Punctul a fost mutat la A.1/3.64. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.26 │Instalaţii cu │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │ │ │
│ │combustibil gazos pentru│ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ │
│ │uz casnic (componente) │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.27 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Dispozitive electrice │ │
│ │instalaţiilor fixe de │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/20, │automate de comandă şi │ │
│ │stingere a incendiilor │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │temporizare: │ │
│ │cu gaz (CO(2)) │ │1994) 7 a IMO, │- EN 12094-1 (2003). │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Dispozitive neelectrice │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO, │automate de comandă şi │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │temporizare: │ │
│ │ │ │5 a IMO, │- EN 12094-2 (2003). │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1313, │Dispozitive manuale de │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1318, │declanşare şi oprire: │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1456. │- EN 12094-3 (2003). │ │
│ │ │ │ │Ansambluri de supape şi │ │
│ │ │ │ │declanşatoarele lor: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-4 (2004). │ │
│ │ │ │ │Robinete direcţionale de │ │
│ │ │ │ │înaltă şi joasă presiune şi│ │
│ │ │ │ │declanşatoarele lor: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-5 (2006). │ │
│ │ │ │ │Dispozitive neelectrice de │ │
│ │ │ │ │scoatere din funcţiune: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-6 (2006). │ │
│ │ │ │ │Duze pentru sisteme cu │ │
│ │ │ │ │CO(2): │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-7 (2000), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1 (2005). │ │
│ │ │ │ │Racorduri: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-8 (2006). │ │
│ │ │ │ │Manometre şi presostate: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-10 (2003). │ │
│ │ │ │ │Dispozitive mecanice de │ │
│ │ │ │ │cântărire: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-11 (2003). │ │
│ │ │ │ │Clapete antiretur: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-13 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv AC (2002). │ │
│ │ │ │ │Dispozitive odorizante │ │
│ │ │ │ │pentru instalaţiile cu │ │
│ │ │ │ │CO(2) de joasă presiune: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-16 (2003). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.28 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.57. │
│ │instalaţiilor de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │cu spumă cu coeficient │ │
│ │mediu de expandare - │ │
│ │dispozitive fixe cu │ │
│ │spumă pentru punţile │ │
│ │navelor-cisternă │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.29 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.58. │
│ │instalaţiilor fixe de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │cu spumă cu coeficient │ │
│ │redus de expandare │ │
│ │pentru încăperile de │ │
│ │maşini şi protecţia │ │
│ │punţilor navelor- │ │
│ │cisternă │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.30 │Spumă expandabilă pentru│Punctul a fost mutat la A.1/3.59. │
│ │instalaţii fixe de │ │
│ │stingere a incendiilor │ │
│ │de la bordul navelor │ │
│ │care transportă produse │ │
│ │chimice │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A2/3.31 │Instalaţii manuale de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ │
│ │pulverizare a apei │- Reg. II-2/19. │- Reg. II-2/19. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.32 │Stingătoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.62 │
│ │cu pudră chimică uscată │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A2/3.33 │Furtunuri de incendiu cu│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ │
│Echipa- │diametru > 52 mm │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ment nou │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    4. Echipamente de navigaţie
    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie
    Coloanele 3 şi 4: Trimiterile la capitolul V din SOLAS se vor considera ca trimiteri la SOLAS 1974, astfel cum a fost modificat la MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.
    Coloana 4: Echipamentele de navigaţie sunt conforme, după caz, cu părţile pertinente din Rezoluţia A.1021(26) a Adunării IMO "Codul privind alarmele şi indicatorii, 2009" şi Rezoluţia MSC.302(87) a MSC "Adoptarea standardelor de performanţă pentru managementul alarmelor pe puntea de comandă".
    Coloana 5:
    Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectarea Ethernet
    Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.1 │Girocompas pentru navele│Punctul a fost mutat la A.1/4.31. │
│ │de mare viteză │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.2 │Sistem de control al │Punctul a fost mutat la A.1/4.40. │
│ │direcţiei de deplasare │ │
│ │pentru navele de mare │ │
│ │viteză (anterior, pilot │ │
│ │automat) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.3 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.41. │
│ │transmiterea informaţiei│ │
│ │de drum THD │ │
│ │(metoda GNSS) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.4 │Lampă de semnalizare pe │Punctul a fost mutat la A.1/4.52. │
│ │timp de zi │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.5 │Reflector pentru navele │Punctul a fost mutat la A.1/4.42. │
│ │de mare viteză │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.6 │Echipament pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.43. │
│ │vizibilitate nocturnă │ │
│ │destinat navelor de mare│ │
│ │viteză │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.7 │Sistem de urmărire a │Punctul a fost mutat la A.1/4.33. │
│ │drumului navei │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.8 │Sistem electronic de │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. │
│ │date şi vizualizare a │ │
│ │hărţilor maritime │ │
│ │(ECDIS) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.9 │Dispozitiv de rezervă │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. │
│ │pentru sistemul │ │
│ │electronic de date şi │ │
│ │vizualizare a hărţilor │ │
│ │maritime (ECDIS) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.10 │Sistem de vizualizare a │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. │
│ │hărţilor cu grafică │ │
│ │raster (RCDS) │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.11 │Echipament combinat │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │GPS/GLONASS │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-2 (1998), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.115(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-1 (2003), │ │
│ │ │ │ │- IEC 61108-2 (1998), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.12 │Echipament DGPS şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50 şi A.1/4.51. │
│ │DGLONASS │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.13 │Girocompas pentru navele│Punctul a fost mutat la A.1/4.31. │
│ │de mare viteză │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.14 │Înregistrator de date │Punctul a fost mutat la A.1/4.29. │
│ │privind voiajul (VDR) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.15 │Sistem de navigaţie │Punctul a fost mutat la A.1/4.59. │
│ │integrat │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.16 │Sistem de punte integrat│Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.17 │Amplificator de │Punctul a fost mutat la A.1/4.53. │
│ │radiolocaţie │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.18 │Sistem de recepţie │Punctul a fost mutat la A.1/4.58. │
│ │acustică │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.19 │Compas magnetic pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.382(X) a IMO, │- ISO 1069 (1973), │ │
│ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), │ │
│ │ │IMO, │1994) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO. │sau │ │
│ │ │IMO. │ │- ISO 1069 (1973), │ │
│ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.20 │Sistem de control al │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │drumului pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │- nave de mare viteză │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │(2008), │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ │
│ │ │IMO. │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.21 │Material cartografic │Punctul a fost mutat la A.1/4.45. │
│ │pentru radarul de bord │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.22 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.46. │
│ │transmiterea informaţiei│ │
│ │de drum THD (metoda │ │
│ │giroscopică) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.23 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.2. │
│ │transmiterea informaţiei│ │
│ │de drum THD (metoda │ │
│ │magnetică) │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.24 │Indicator de împingere │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │IMO. │ │-IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.25 │Indicatoare ale │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │împingerii laterale, ale│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │cârmei şi ale regimului │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ │
│ │de funcţionare │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │(2014-07) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.26 │Indicator al vitezei de │ │
│ │giraţie │Punctul a fost mutat la A.1/4.9. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.27 │Indicator al unghiului │ │
│ │cârmei │Punctul a fost mutat la A.1/4.20. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.28 │Indicator al vitezei de │ │
│ │rotaţie a elicei │Punctul a fost mutat la A.1/4.21. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.29 │Indicator al pasului │ │
│ │elicei │Punctul a fost mutat la A.1/4.22. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.30 │Sistem de punte integrat│Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.31 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.54. │
│ │relevment │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.32 │Sistem de alarmă şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.57. │
│ │supraveghere a │ │
│ │navigaţiei de punte │ │
│ │(BNWAS) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.33 │Sistem de control pentru│Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │urmărirea drumului navei│ │
│ │(funcţionează la viteza │ │
│ │navei de peste 30 de │ │
│ │noduri) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.34 │Echipament având funcţii│Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │de identificare şi │ │
│ │urmărire la distanţă │ │
│ │mare a navelor (LRIT) │ │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.35 │Receptor Galileo │Punctul a fost mutat la A.1/4.56. │
├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.36 │Echipament AIS SART │Punctul a fost mutat la A.1/4.55. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.37 │Clinometru electronic │- Reg. V/18-7. │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│(echipa- │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ment nou)│ │ │- Rez. MSC.363(92) a IMO, │(2008), │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.982, │- seria EN 61162 │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1228. │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.38 │Echipament Loran-C │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│Ex A.1/ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ │
│4.11 │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.818(19) a IMO, │(2008), │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO │sau │ │
│ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │-IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.39 │Echipament Chayka │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│Ex A.1/ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ │
│4.12 │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.818(19) a IMO, │(2008), │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ │
│ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 │2000) 13 a IMO │sau │ │
│ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ │
│ │ │ │ │(2014-07). │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    5. Echipamente de radiocomunicaţii
    Note aplicabile secţiunii 5: Echipamente de radiocomunicaţii
    Coloana 5:
    Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet
    Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
      - IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet.


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.1 │Radiobaliză EPIRB în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/8, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │bandă VHF │- Reg. X/3, │- Rez. A.662(16) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. A.805(19) a IMO, │sau │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │IMO. │2000) a IMO, │ │ │
│ │ │ │- ITU-R M.489-2 (10/95), │ │ │
│ │ │ │- ITU-R M.693-1 (03/12). │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.2 │Sursă de energie de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/13, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │rezervă pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │alimentare radio │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.702(17) a IMO, │(2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ │
│ │ │IMO, │1994) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO, │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.16, │ │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/5.3 │Inmarsat-F SES │Punctul a fost mutat la A.1/5.19. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/5.4 │Panou pentru cazuri de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │sinistru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │sau │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.5 │Panou pentru semnale de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │alertare sau semnalizare│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │în caz de sinistru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │sau │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/5.6 │Radiobaliză în bandă-L │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │(INMARSAT) │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/5.7 │Sistem de alarmă de │ │- Reg. XI-2/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │securitate al navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.147(77) a IMO, │(2008), │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ.1072. │- seria EN 61162 │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.8 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│Ex A.1/ │aeronautic de emisie- │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│5.16 │recepţie în VHF │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ │
│ │ │Cod HSC 1994) 14 a │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 688 V1.1.1 │ │
│ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2000-07) │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 14 a IMO, │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 │- Rez. MSC.80(70) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │a IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32, │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │- Convenţia ICAO, anexa 10, │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │reglementări privind │- ETSI EN 301 688 V1.1.1 │ │
│ │ │ │radiocomunicaţiile. │(2000-07). │ │
└─────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    6. Echipamente cerute de Convenţia COLREG 72


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din COLREG │ Regulile din COLREG, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │72 prin care se cere│ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │circularele corespunzătoare │ │conformităţii│
│ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/6.1 │Lumini de navigaţie │Punctul a fost mutat la A.1/6.1. │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/6.2 │Mijloace de semnalizare │- COLREG 72 anexa │- COLREG 72 anexa III/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ │
│ │acustică │III/3. │- Rez. A.694(17) a IMO. │IEC 60945 Rectificarea 1 │ │
│ │ │ │ │(2008), │ │
│ │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 anexa│ │
│ │ │ │ │III/1 (funcţionare), │ │
│ │ │ │ │- Clopote sau gonguri - │ │
│ │ │ │ │COLREG 72 anexa III/2 │ │
│ │ │ │ │(funcţionare) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 anexa│ │
│ │ │ │ │III/1 (funcţionare), │ │
│ │ │ │ │- Clopote sau gonguri - │ │
│ │ │ │ │COLREG 72 anexa III/2 │ │
│ │ │ │ │(funcţionare). │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


    7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/7.1 │Calculator de încărcare │- Reg. XII/11, │- Reg. XII/11, │- IMO MSC.1/Circ 1229. │ │
│ │ │- Conferinţa SOLAS │- Conferinţa SOLAS 1997, │ │ │
│ │ │1997, Rez. 5. │Rez. 5. │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/7.2 │Indicatoare ale │Punct anulat. │
│ │nivelului apei pentru │ │
│ │vrachiere │ │
└─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1


┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de │
│ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a │
│ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii│
│ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ │
│ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/8.1 │Pornirea grupurilor │- Reg. II-1/44, │- Reg. II-1/44, │ │ │
│ │generatoare pe vreme │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ │
│ │rece (dispozitive de │ │1994) 12 a IMO, │ │ │
│ │pornire) │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ │
│ │ │ │2000) 12 a IMO, │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ 1464 Rev.1.│ │ │
└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘


                                     ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
Moni