Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 499 din 17 iulie 2019  privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 5    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 499 din 17 iulie 2019 privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 5

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al art. 12 alin. (1) şi art. 37 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional DN 5, km 19+380-km 23+130, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al comunei Adunaţii-Copăceni, declarându-se din bun de interes public naţional în bun de interes public local, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobă declasarea sectorului de drum naţional DN 5, km 19+380-km 23+130 prevăzut la alin. (1), din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local.
    (3) Contractul de concesiune având ca obiect sectorul de drum în cauză se modifică în mod corespunzător, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 2
    Se modifică traseul drumului naţional DN 5, km 19+380-km 23+130, pe sectorul de drum corespunzător Variantei ocolitoare Adunaţii-Copăceni şi se comasează nr. MFP 163047 cu nr. MFP 12162, precum şi nr. MFP 163048 cu nr. MFP 99790, rezultând bunurile imobile, conform anexei nr. 2.

    ART. 3
    Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ca urmare a comasării conform prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Predarea- preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 17 iulie 2019.
    Nr. 499.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale sectorului de drum naţional DN 5, km 19+380-km 23+130, inclusiv ale terenului aferent,
    care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public
    al comunei Adunaţii-Copăceni, precum şi declasarea acestora din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
    şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes local

┌─────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Denumirea │ │Valoarea │Persoana │ │ │ │
│ │Codul de │sectorului│Descrierea│de │juridică care │Persoana juridică│Indicativ│Indicativ│
│Nr. MFP │clasificaţie│de drum │tehnică │inventar │predă sectorul │care preia │vechi │nou │
│ │ │care se │ │(lei) │de drum │sectorul de drum │ │ │
│ │ │transmite │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │km │ │ │Consiliul Local │ │ │
│12162 │ │DN 5 km │19+380-km │ │Ministerul │al Comunei │ │ │
│(parţial)│8.12.03.01 │19+380 - │23+130 │10.997.963│Transporturilor│Adunaţii-Copăceni│DN 5 │DC │
│ │ │km 23+130 │L = 3,75 │ │(CUI 13633330) │(CUI 4578024) │ │ │
│ │ │ │km │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │S = 6,17 │ │Ministerul │Consiliul Local │ │ │
│99790 │8.12.03.01 │Teren DN 5│ha; │307.012 │Transporturilor│al Comunei │Teren DN │Teren DC │
│(parţial)│ │ │C.F. 34523│ │(CUI 13633330) │Adunaţii-Copăceni│5 │ │
│ │ │ │ │ │ │(CUI 4578024) │ │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale drumului naţional DN 5, inclusiv ale terenului aferent, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Transporturilor, ca urmare a comasării nr. MFP 12162 cu nr. MFP 163047 şi a nr. MFP 99790 cu nr. MFP 163048,
    şi ale bunurilor imobile rezultate în urma comasării

┌─────────────────────┬────────┬───────────────┐
│Ordonator principal │ │ │
│de credite (ministere│ │Ministerul │
│sau autorităţi ale │13633330│Transporturilor│
│administraţiei │ │ │
│publice centrale) │ │ │
├─────────────────────┼────────┼───────────────┤
│Regii autonome şi │ │ │
│companii/societăţi │ │ │
│naţionale aflate sub │ │ │
│autoritatea │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal, instituţii│ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare,│ │ │
│care funcţionează în │ │În concesiunea │
│baza Ordonanţei │ │Companiei │
│Guvernului nr. 25/ │ │Naţionale de │
│1995 privind │16054368│Administrare a │
│reglementarea │ │Infrastructurii│
│organizării şi │ │Rutiere - S.A. │
│finanţării │ │ │
│activităţii de │ │ │
│cercetare-dezvoltare,│ │ │
│aprobată cu │ │ │
│modificări şi │ │ │
│completări prin Legea│ │ │
│nr. 51/1996, cu │ │ │
│modificările │ │ │
│ulterioare │ │ │
└─────────────────────┴────────┴───────────────┘


┌────┬──────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │imobilului │ │
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea │Descrierea │Adresa │şi a │Tipul │
│crt.│M.F.P.│clasificaţie│imobilului │tehnică │ │terenului │bunului│
│ │ │ │ │ │ │aferent │ │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │
├────┼──────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │DN 5 km 7+573 - │ │ │ │
│ │ │ │ │km 19+380; km │ │ │ │
│ │ │ │ │23+130 - km │Ţara: România; │ │ │
│1 │12162 │8.12.03.01 │DN5 │64+884; L = │judeţul: │353.254.193│imobil │
│ │ │ │ │49,561 km; km │Bucureşti-Giurgiu│ │ │
│ │ │ │ │62+640 - km │ │ │ │
│ │ │ │ │63+000; L = 0,360│ │ │ │
│ │ │ │ │km │ │ │ │
├────┼──────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │Varianta de │ │ │ │ │
│ │ │ │ocolire │Suprafaţa = km │Ţara: România; │ │ │
│2 │163047│8.12.03.01 │Adunaţii-Copăceni│0+000 - km 3+750;│judeţul: Giurgiu;│45.512.791 │imobil │
│ │ │ │(DN 5 km 19+380 -│L =3,750 km │-; -; nr: - │ │ │
│ │ │ │km 23+130 │ │ │ │ │
├────┴──────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┤
│Bunul rezultat în urma comasării │
├────┬──────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┤
│ │ │ │ │DN 5 km 7+573 - │ │ │ │
│ │ │ │ │km 64+884; L = │Ţara: România; │ │ │
│3 │12162 │8.12.03.01 │DN 5 │53,311; km 62+640│judeţul: │398.766.984│imobil │
│ │ │ │ │- km 63+000; L = │Bucureşti-Giurgiu│ │ │
│ │ │ │ │0,360 km │ │ │ │
├────┼──────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa = 99,83│Ţara: România; │ │ │
│4 │99790 │8.12.03.01 │teren DN5 │ha │judeţul: │4.967.434 │imobil │
│ │ │ │ │ │Bucureşti-Giurgiu│ │ │
├────┼──────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │Teren │ │ │ │ │
│ │ │ │Varianta de │ │Ţara: România; │ │ │
│5 │163048│8.12.03.01 │ocolire │Suprafaţa = 13,9 │judeţul: Giurgiu;│1.645.654 │imobil │
│ │ │ │Adunaţii-Copăceni│ha │-; -; nr: - │ │ │
│ │ │ │(DN 5 km 19 + 380│ │ │ │ │
│ │ │ │- km 23 + 130 │ │ │ │ │
├────┴──────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┤
│Bunul rezultat în urma comasării │
├────┬──────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa = │ │ │ │
│ │ │ │ │113,73 ha; C.F. │ │ │ │
│ │ │ │ │33322, 33218, │ │ │ │
│ │ │ │ │33085, 33303, 653│ │ │ │
│ │ │ │ │/N şi 652/N, │ │ │ │
│ │ │ │ │33173, 33095, │ │ │ │
│ │ │ │ │33094, 33111, │ │ │ │
│ │ │ │ │33107, 33121, │ │ │ │
│ │ │ │ │33138, 34375, │ │ │ │
│ │ │ │ │33131, 33310, │ │ │ │
│ │ │ │ │33296, 33110, │ │ │ │
│ │ │ │ │33185, 33244, │ │ │ │
│ │ │ │ │33259, 33093, │ │ │ │
│ │ │ │ │33092, 33091, │ │ │ │
│ │ │ │ │33238, 33117, │ │ │ │
│ │ │ │ │33118, 33119, │ │ │ │
│ │ │ │ │33311, 33307, │ │ │ │
│ │ │ │ │33084, 33088, │ │ │ │
│ │ │ │ │33083, 33198, │ │ │ │
│ │ │ │ │33199, 33225, │ │ │ │
│ │ │ │ │1744/N 738/N, │ │ │ │
│ │ │ │ │33100, 33308, │ │ │ │
│ │ │ │ │33309, 33096, │ │ │ │
│ │ │ │ │33099, 33116, │ │ │ │
│ │ │ │ │33137, 33132, │ │ │ │
│ │ │ │ │33171, 33241, │ │ │ │
│ │ │ │ │33114, 33172, │ │ │ │
│ │ │ │ │33090, 33089, │ │ │ │
│ │ │ │ │33120, 33122, │ │ │ │
│ │ │ │ │33086, 33087, │ │ │ │
│ │ │ │ │33098, 33097, │ │ │ │
│ │ │ │ │33133, 33136, │ │ │ │
│ │ │ │ │33135, 33113, │ │ │ │
│ │ │ │ │33232, 33213, │ │ │ │
│ │ │ │ │33237, 33205, │ │ │ │
│ │ │ │ │33217, 33203, │ │ │ │
│ │ │ │ │33312, 33221, │ │ │ │
│ │ │ │ │33210, 33209, │ │ │ │
│ │ │ │ │721, 33197, │ │ │ │
│ │ │ │ │33207, 33208, │ │ │ │
│ │ │ │ │33206, 33313, │ │ │ │
│ │ │ │ │33211, 33314, │ │ │ │
│ │ │ │ │33212, 33196, │ │ │ │
│ │ │ │ │33226, 33112, │ │ │ │
│ │ │ │ │33227, 33230, │ │ │ │
│ │ │ │ │33228, 33229, │ │ │ │
│ │ │ │ │33200, 33201, │ │ │ │
│ │ │ │ │33240, 33233, │ │ │ │
│ │ │ │ │33214, 33220, │ │ │ │
│ │ │ │ │33224, 34128, │ │ │ │
│ │ │ │ │34127, 33215, │ │ │ │
│ │ │ │ │34370, 33202, │ │ │ │
│ │ │ │ │33219, 33260, │ │ │ │
│ │ │ │ │33170, 33134, │ │ │ │
│ │ │ │ │33130, 33142, │ │ │ │
│ │ │ │ │33182, 33123, │Ţara: România; │ │ │
│6 │99790 │8.12.03.01 │teren DN5 │33102, 33108, │judeţul: │6.613.088 │imobil │
│ │ │ │ │33184, 33129, │Bucureşti-Giurgiu│ │ │
│ │ │ │ │33140, 33124, │ │ │ │
│ │ │ │ │33103, 33109, │ │ │ │
│ │ │ │ │33141, 33128, │ │ │ │
│ │ │ │ │33139, 33125, │ │ │ │
│ │ │ │ │33104, 33162, │ │ │ │
│ │ │ │ │33161, 33160, │ │ │ │
│ │ │ │ │33159, 33268, │ │ │ │
│ │ │ │ │33082, 33158, │ │ │ │
│ │ │ │ │33157, 33315, │ │ │ │
│ │ │ │ │33316, 33304, │ │ │ │
│ │ │ │ │33295, 33293, │ │ │ │
│ │ │ │ │33305, 33297, │ │ │ │
│ │ │ │ │33306, 645, │ │ │ │
│ │ │ │ │33317, 33115, │ │ │ │
│ │ │ │ │33165, 33223, │ │ │ │
│ │ │ │ │33222, 33236, │ │ │ │
│ │ │ │ │33216, 33156, │ │ │ │
│ │ │ │ │33155, 33235, │ │ │ │
│ │ │ │ │33164, 33261, │ │ │ │
│ │ │ │ │33195, 33318, │ │ │ │
│ │ │ │ │33262, 33263, │ │ │ │
│ │ │ │ │33264, 33265, │ │ │ │
│ │ │ │ │33266, 33181, │ │ │ │
│ │ │ │ │33319, 33180, │ │ │ │
│ │ │ │ │33179, 33178, │ │ │ │
│ │ │ │ │33177, 33176, │ │ │ │
│ │ │ │ │33175, 33174, │ │ │ │
│ │ │ │ │34371, 33267, │ │ │ │
│ │ │ │ │33189, 33190, │ │ │ │
│ │ │ │ │33101, 33191, │ │ │ │
│ │ │ │ │33192, 33321, │ │ │ │
│ │ │ │ │33234, 33188, │ │ │ │
│ │ │ │ │33187, 33186, │ │ │ │
│ │ │ │ │33193, 33194, │ │ │ │
│ │ │ │ │33301, 33169, │ │ │ │
│ │ │ │ │33302, 33168, │ │ │ │
│ │ │ │ │33299, 33167, │ │ │ │
│ │ │ │ │33300, 33166, │ │ │ │
│ │ │ │ │34376, 33183, │ │ │ │
│ │ │ │ │33294, 33242, │ │ │ │
│ │ │ │ │33126, 723, │ │ │ │
│ │ │ │ │34125, 1710/N, │ │ │ │
│ │ │ │ │33239, 33231, │ │ │ │
│ │ │ │ │33154, 33153, │ │ │ │
│ │ │ │ │33320, 2835/N, │ │ │ │
│ │ │ │ │33152, 33151, │ │ │ │
│ │ │ │ │33150, 33148, │ │ │ │
│ │ │ │ │33147, 33146, │ │ │ │
│ │ │ │ │33163, 33145, │ │ │ │
│ │ │ │ │33144, 33143 şi │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 33298 aflate │ │ │ │
│ │ │ │ │pe teritoriul │ │ │ │
│ │ │ │ │administrativ al │ │ │ │
│ │ │ │ │comunei │ │ │ │
│ │ │ │ │Adunaţii-Copăceni│ │ │ │
└────┴──────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016