Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 476 din 14 iunie 1999  pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a împrumutului şi de decontare a cheltuielilor în legătura cu achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 476 din 14 iunie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a împrumutului şi de decontare a cheltuielilor în legătura cu achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 iunie 1999

    În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern,

    Guvernul României hotărăşte:

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Normele metodologice privind modul de acordare a împrumutului şi de decontare a cheltuielilor în legătură cu achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        PRIM-MINISTRU
                         RADU VASILE

                       Contrasemnează:
                       ----------------
                    Ministrul agriculturii
                        şi alimentaţiei,
                       Ioan Avram Mureşan

                     Ministrul finanţelor,
                      Decebal Traian Remeş

    Bucureşti, 14 iunie 1999.
    Nr. 476.


    ANEXĂ


                               NORME METODOLOGICE
                 privind modul de acordare a împrumutului şi de
            decontare a cheltuielilor în legătura cu achiziţionarea
               de la producătorii agricoli individuali de grâu de
                     panificaţie pentru consumul intern

    ART. 1
    (1) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei mandatează Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. să achiziţioneze de pe piaţa liberă cantitatea de maximum 100.000 tone grâu panificabil pentru consumul intern, pe baza comenzilor agenţilor economici de morărit şi/sau de panificaţie.
    (2) Mandatarea se va efectua pe baza unui contract de mandat încheiat între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
    ART. 2
    Grâul de panificaţie se cumpăra de la producătorii agricoli, persoane fizice, care au cultivat terenul individual sau în formele de asociere fără personalitate juridică, constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, de la arendaşi, persoane fizice, de la persoanele fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acţionar în baza art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la persoanele fizice care au încheiat contractul de locaţiune potrivit prevederilor art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3
    Preţul de achiziţionare al grâului de panificaţie de la producătorii agricoli prevăzuţi la art. 2 este de 1.500 lei/kg STAS 813-68, respectiv greutate hectolitrică 75 kg, umiditate 14% şi corpuri străine 3%, loco depozitul producătorului, care include şi o prima la producător de 200 lei/kg.
    ART. 4
    (1) Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea grâului de panificaţie se stabilesc pe baza de tarif negociat, prevăzut în contractul de mandat încheiat între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A., care cuprinde cheltuielile generale ale societăţii aferente cantităţilor cumpărate.
    (2) Cheltuielile ocazionate de stocarea cantităţilor cumpărate se stabilesc pe baza de tarife negociate între Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. şi unităţi specializate în păstrarea şi depozitarea grâului de panificaţie, se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1999 şi au la baza tarife maximale stabilite în contractul de mandat încheiat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei cu Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
    (3) În cazul în care operaţiunea de stocare a grâului de panificaţie se face direct în unităţile de morărit şi/sau de panificaţie, aceasta nu face obiectul negocierii între Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. şi unităţile sus-menţionate, nefiind suportată din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
    ART. 5
    Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A., pe baza comenzilor ferme prezentate de agenţii economici de morărit şi/sau de panificaţie, solicită Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei alocarea sumelor, sub forma de împrumut, din fondul de 50,0 miliarde lei constituit pentru achiziţionarea grâului de panificaţie pentru consumul intern, în limita cantităţii de maximum 100.000 tone grâu STAS 813-68, potrivit cererii prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Împrumutul se aloca fără dobânda.
    ART. 6
    (1) În baza cererii prezentate de Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A., Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare către Ministerul Finanţelor, la cap. 86.01 "Împrumuturi".
    (2) După aprobarea cererii pentru deschiderea de credite de către Ministerul Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei se alimentează contul special al Societăţii Naţionale a Produselor Agricole - S.A., deschis pentru aceasta operaţiune, care va proceda la plata grâului de panificaţie achiziţionat.
    ART. 7
    (1) Livrarea grâului de panificaţie către agenţii economici de morărit şi/sau de panificaţie se efectuează pe măsura achiziţionării acestuia la preţul de vânzare prevăzut la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999, la care se calculează T.V.A.
    (2) Plata se efectuează de agenţii economici de morărit şi/sau de panificaţie în momentul achiziţionării cantităţilor de grâu, în contul special al Societăţii Naţionale a Produselor Agricole - S.A.
    ART. 8
    Pe măsura încasării sumelor reprezentând contravaloarea grâului de panificaţie achitat la livrare de agenţii economici de morărit şi/sau de panificaţie, potrivit prevederilor art. 7 din prezentele norme metodologice, acestea pot fi folosite în continuare de Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. în vederea achiziţionării grâului de panificaţie, în limita cantităţii de maximum 100.000 tone STAS 813-68.
    ART. 9
    (1) Lunar, agenţii economici deţinători ai spaţiilor de depozitare special amenajate, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. şi a tarifelor negociate cu aceasta, solicita alocarea de la buget a sumelor aferente cheltuielilor de stocare aferente cantităţilor de grâu de panificaţie cumpărate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999 şi întocmeşte decontul justificativ prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (2) Decontul justificativ se înaintează spre verificare şi aprobare Societăţii Naţionale a Produselor Agricole - S.A.
    (3) După verificare şi aprobare Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. centralizează datele din deconturile justificative înaintate de agenţii economici deţinători ai spaţiilor de depozitare şi întocmeşte decontul justificativ centralizator, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pe care îl înaintează Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei spre aprobare, însoţit de copii de pe deconturile justificative înaintate de agenţii economici deţinători ai spaţiilor de depozitare.
    (4) După verificarea şi aprobarea decontului justificativ centralizator Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei procedează la alimentarea contului Societăţii Naţionale a Produselor Agricole - S.A., de la cap. 67.01. "Agricultura şi silvicultura", titlul "Subvenţii", în vederea efectuării plăţilor către beneficiari.
    ART. 10
    (1) Dobânda acordată de banca la contul de disponibilităţi al Societăţii Naţionale a Produselor Agricole - S.A. se utilizează pentru acoperirea comisioanelor bancare.
    (2) Diferenţa dintre dobânda şi comisioane reîntregeşte împrumutul acordat.
    (3) În cazul în care comisioanele bancare sunt mai mari decât dobânda, diferenţa se suporta din împrumutul acordat.
    ART. 11
    Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. răspunde de gestionarea împrumutului acordat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei conform dispoziţiilor legale în vigoare.
    ART. 12
    Utilizarea grâului cumpărat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999 de către agenţii economici de morărit şi/sau de panificaţie în alt scop decât cel pentru consumul intern atrage majorarea preţului de cumpărare cu 200 lei/kg, reprezentând prima plătită la producător şi suportată de la bugetul de stat, inclusiv plata penalităţilor prevăzute în legislaţia fiscală în vigoare.
    ART. 13
    La data de 31 august 1999 Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A. va restitui suma împrumutată Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei într-un cont special deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, inclusiv diferenţa dintre dobânda şi comisioanele bancare, dacă este cazul, mai puţin suma plătită cu titlu de prima, şi va prezenta decontul justificativ final prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    ART. 14
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.    ANEXA 1
la normele metodologice


    SOCIETATEA NAŢIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
    Sediul ...................................
    Codul fiscal .............................
    Numărul de înregistrare
    în registrul comerţului ..................
    Contul nr. ...............................
    Banca ....................................

                                                   Se aprobă
                                                   ---------
                                        MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
                                             Ordonator principal de credite,
                                            .................................

                                   CERERE
      pentru alocarea sumelor, sub forma de împrumut, necesare în vederea
  achiziţionării cantităţii de 100.000 tone grâu STAS 813-68, în conformitate
     cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999 şi ale
                     Hotărârii Guvernului nr. 476/1999

┌────┬──────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ Agentul economic │Cantitatea solicitată │Preţul de cumpărare │ Suma │
│crt.│ de morărit şi/sau│conform comenzii ferme│ │solicitată│
│ │ de panificaţie │ nr. ../1999 ├────────────────────┼──────────┤
│ │ │din data de ...(tone) │ Total din care│Total din │
│ │ │ │(1.500 lei/ prima de│(mii care│
│ │ │ │kg) (lei) 200 lei/│lei) prima│
│ │ │ │ kg (lei)│ de │
│ │ │ │ │ 200 │
│ │ │ │ │ lei/ │
│ │ │ │ │ kg │
│ │ │ │ │ (mii │
│ │ │ │ │ lei) │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────┬──────────┼─────┬────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────┤
│ │ TOTAL │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴─────┴────┘

          Director general, Director economic,
       ...................... ....................
        (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)    ANEXA 2
la normele metodologice


    AGENTUL ECONOMIC DEŢINĂTOR
    AL SPAŢIULUI DE DEPOZITARE .................................
                                                 (denumirea)
    Sediul .....................................................
    Codul fiscal ...............................................
    Numărul de înregistrare
    în registrul comerţului ....................................
    Contul nr. .................................................
    Banca ......................................................


                  SOCIETATEA NAŢIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
            Se încadrează în tariful negociat cu Ministerul Agriculturii
          şi Alimentaţiei, potrivit contractului de mandat nr. ...../1999.


                  Verificat realitatea datelor şi aprobat pentru decontare,
                  ---------------------------------------------------------
                      Director general, Director economic,
                     .................. .................

                              DECONT JUSTIFICATIV
    privind decontarea cheltuielilor de stocare a grâului de panificaţie,
    potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999
                  şi ale Hotărârii Guvernului nr. 476/1999

┌────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Specificaţie │ U.M. │ Tipul de spaţii de depozitare, │
│crt.│ │ │ păstrare │
│ │ │ ├───────┬─────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │ Siloz │ Magazie │Şoproane│ Total │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1. │ Cantitatea de grâu: │ tone │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1.1.│ - recepţionată │ tone │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1.2.│ - stocată │ tone │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1.3.│ - numărul mediu de zile de │ │ │ │ │ │
│ │ stocare │ zile │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1.4.│ - livrata agenţilor │ tone │ │ │ │ │
│ │ economici │ │ │ │ │ │
│ │ de morărit şi/sau de │ │ │ │ │ │
│ │ panificaţie │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2. │ Tariful negociat pentru: │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.1.│ - stocare │ lei/ │ │ │ │ │
│ │ │ tona/│ │ │ │ │
│ │ │ zi │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 3. │ Suma de plătit - total, │ lei │ │ │ │ │
│ │ din care pentru: │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│3.1.│ - stocare │ lei │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴────────┘

           Director general (manager), Director economic (contabil-şef),
           ........................... ...............................
              (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)    ANEXA 3
la normele metodologice

    Sediul .......................................
    Codul fiscal .................................
    Numărul de înregistrare
    în registrul comerţului ......................
    Contul nr. ...................................
    Banca ........................................

                                                    Se aprobă
                                                    ----------
                                     MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
                                          Ordonator principal de credite,
                                         ................................

                      DECONT JUSTIFICATIV CENTRALIZATOR
    privind decontarea cheltuielilor de stocare aferente cantităţilor de
     grâu de panificaţie cumpărat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
       Guvernului nr. 70/1999 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 476/1999

┌────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Specificaţie │ U.M. │ Tipul de spaţii de depozitare, │
│crt.│ │ │ păstrare │
│ │ │ ├───────┬─────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │ Siloz │ Magazie │Şoproane│ Total │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1. │ Cantitatea de grâu: │ tone │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1.1.│ - recepţionată │ tone │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1.2.│ - stocată │ tone │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1.3.│ - numărul mediu de zile de │ │ │ │ │ │
│ │ stocare │ zile │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│1.4.│ - livrata agenţilor │ tone │ │ │ │ │
│ │ economici │ │ │ │ │ │
│ │ de morărit şi/sau de │ │ │ │ │ │
│ │ panificaţie │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2. │ Tariful negociat pentru: │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.1.│ - stocare │ lei/ │ │ │ │ │
│ │ │ tona/│ │ │ │ │
│ │ │ zi │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│2.2 │ - achiziţionare, cuvenit │ lei/ │ │ │ │ │
│ │ Societăţii Naţionale a │ tona │ │ │ │ │
│ │ produselor Agricole - S.A.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 3. │ Suma de plătit - total, │ lei │ │ │ │ │
│ │ din care pentru: │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│3.1.│ - stocare │ lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│3.2.│ - cheltuieli de achiziţionare│ lei │ │ │ │ │
│ │ ale societăţii Naţionale a │ │ │ │ │ │
│ │ Produselor Agricole - S.A. │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴────────┘

       Director general (manager), Director economic (contabil-şef),
       ........................... .................................
         (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)    ANEXA 4
la normele metodologice


    SOCIETATEA NAŢIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
    Sediul .................................
    Codul fiscal ...........................
    Numărul de înregistrare
    în registrul comerţului ................
    Contul nr. .............................
    Banca ..................................

                                                  Se aprobă
                                                  ----------
                                    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
                                        Ordonator principal de credite,
                                        ..............................

                                DECONT JUSTIFICATIV
    privind cheltuielile care se suporta de la bugetul de stat şi restituirea
    sumei împrumutate de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, potrivit
       prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1999 şi ale
          Hotărârii Guvernului nr. 476/1999, şi a cheltuielilor care se
                               suportă de la buget

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┐
│Nr. │ Specificaţie │ U.M.│ │
│crt.│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 1.│Suma împrumutată de la Ministerul Agriculturii │ │ │
│ │şi Alimentaţiei │ lei │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 2.│Cantitatea achiziţionata de la producătorii agricoli, │ │ │
│ │STAS 813-68 │ tone│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 3.│Suma plătită producătorilor agricoli │ │ │
│ │(rd. 1 x 1.500 lei/kg) │ lei │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│3.1.│Prima de 200 lei/kg plătită producătorilor agricoli │ │ │
│ │(rd. 2 x 200 lei/kg) │ lei │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 4.│Cantitatea vândută agenţilor economici de morărit │ │ │
│ │şi/sau de panificaţie, STAS 813-68 │ tone│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 5.│Suma încasată de la agenţii economici de morărit │ │ │
│ │şi/sau de panificaţie (rd. 4 x 1.300 lei/kg) │ lei │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 6.│T.V.A. de virat la bugetul de stat │ lei │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 7.│Dobânzi încasate de Societatea Naţională │ │ │
│ │a Produselor Agricole - S.A. de la banca în contul │ │ │
│ │de disponibilităţi, aferente sumei împrumutate de la │ │ │
│ │Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei │ lei │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 8.│Comisioane bancare plătite de Societatea │ │ │
│ │Naţională a Produselor Agricole - S.A. la banca, │ │ │
│ │aferente operaţiunilor bancare pentru derularea │ │ │
│ │contractului de mandat nr. ....../1999 │ lei │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ 9.│Suma de restituit la bugetul Ministerului │ │ │
│ │Agriculturii şi Alimentaţiei [rd. 10 = rd. 1 + rd. 7 - │ │ │
│ │(rd. 3.1 + rd. 8)] │ lei │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────┘

               Director general, Director economic,
         ......................... ........................
           (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)


                                -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016