Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 469 din 3 iulie 2019  pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 469 din 3 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti- Adunaţii Copăceni km 7 + 573 - km 19 + 220", precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 578 din 15 iulie 2019
    Având în vedere art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1),art. 8 alin. (3),art. 9 alin. (8) şi art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti - Adunaţii Copăceni km 7 + 573 - km 19 + 220“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 10 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, în sensul rectificării acesteia, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Poziţiile nr. crt. 21, 22, 26, 29, 40, 71, 77, 116, 129, 130, 133-136, 170-172, 175, 187 şi 189 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină.

    ART. II
    Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată - respectiv construcţii - situate pe terenurile supuse exproprierii prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aflate la nr. crt. 19, 123 şi 124 din anexa nr. 2.

    ART. III
    (1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7 + 573 - km 19 + 220“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma totală de 733 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR“.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012, cu modificările şi completările ulterioare, modificată potrivit art. I, precum şi pentru imobilele prevăzute la art. II, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. IV
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 469.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    „Modernizare DN5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7 + 573 - km 19 + 220“, situate pe raza localităţilor Jilava
    şi 1 Decembrie din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────────┬───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │poziţie │ │ │Denumirea/Numele │ │Categoria │Numărul │ │Suprafaţa │Suprafaţa │despăgubirii│
│Nr. │Hotărârea │ │Unitatea │şi prenumele │Adresa/ │de │cadastral│Număr │totală a │de │imobilului, │
│crt.│Guvernului│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/ │Tarlaua/ │folosinţă │/ Numărul│carte │imobilului│expropriat│conform │
│ │nr. 965/ │ │ │deţinătorului │Parcela │şi │topo │funciară│(mp) │(mp) │Legii nr. │
│ │2012 │ │ │imobilului │ │destinaţia│ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. GIRUETA - │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│1 │4 │Ilfov │Jilava │S.A. │Giurgiului│CC │166/8/9 │1242 │1.276 │13 │11.679,88 │
│ │ │ │ │ │nr. 3-5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Sola 2, │ │ │ │ │ │ │
│2 │8 │Ilfov │Jilava │CERBU STOIANA, │Şoseaua │Vie │51122 │51122 │521 │113 │15.249,40 │
│ │ │ │ │CERBU FLORIN │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Sola 2, │ │ │ │ │ │ │
│3 │8^1 │Ilfov │Jilava │CERBU STOIANA, │Şoseaua │CC + A │51123 │51123 │521 │64 │6.017,56 │
│ │ │ │ │CERBU FLORIN │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 23 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. METROTEHNICA │Şoseaua │ │ │(203) │ │ │ │
│4 │10 │Ilfov │Jilava │INTERNAŢIONAL - │Giurgiului│CC │(9) 50909│50505 │721 │33 │40.244,59 │
│ │ │ │ │S.R.L. │nr. 25 bis│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │OMV PETROM │Şoseaua │ │(357) │ │ │ │ │
│5 │11 │Ilfov │Jilava │MARKETING - S.R.L.│Giurgiului│CC │50509 │50909 │2.916 │953 │120.395,12 │
│ │ │ │ │ │km 9 + 100│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. GIL │T 87 P │ │ │ │ │ │ │
│6 │12 │Ilfov │Jilava │INVESTIŢII │285, 286/ │A │233 │131 │23.200 │97 │12.999,62 │
│ │ │ │ │IMOBILIARE - │2, 285, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. │286, 286/1│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.C. TONI TRADING │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│7 │14 │Ilfov │Jilava │COMPANY - S.A. │nr. 29A, T│CC │848 │703 │2.500 │2 │31.671,35 │
│ │ │ │ │ │87, P 286/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │SFETCU VASILICA, │T 46, P 1,│ │ │ │ │ │ │
│8 │16 │Ilfov │Jilava │TONU ADRIANA, VLAD│Şoseaua │CC │(1064) │50484 │1.000 │45 │85.619,69 │
│ │ │ │ │GEORGETA-GABRIELA │Giurgiului│ │50484 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 79 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│9 │18 │Ilfov │Jilava │NEAG MARIA │Giurgiului│CC │ │ │1.200 │11 │31.773,03 │
│ │ │ │ │ │nr. 83 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │DUMITRACHE │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MIHAELA, BUCIUMAR │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GHERGHINA, │nr. 85, │ │ │ │ │ │ │
│10 │19 │Ilfov │Jilava │DUMITRACHE TUDOR, │T45, P 148│CC │ │ │3.280 │14 │89.410,02 │
│ │ │ │ │DUMITRACHE ŞTEFAN,│/22, 145, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DUMITRACHE MARIN, │148, 146, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MUSCALU MARIA │147, 148/1│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│11 │20 │Ilfov │Jilava │ANDREI IRINA │nr. 87 T │CC │239/1 │ │2.800 │2 │9.743,66 │
│ │ │ │ │ │45 P 88, P│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │88/1, P 88│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│12 │23 │Ilfov │Jilava │CÎRSTEA PAULA │Giurgiului│CC │833 │ │1.800 │1 │11.972,59 │
│ │ │ │ │ │nr. 93 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 45, P │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STĂNILOIU MARIA, │129, │ │ │ │ │ │ │
│13 │24 │Ilfov │Jilava │GHEORGHE │130,131, │CC │ │ │1.612 │1 │2.706,29 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN, TUDOR │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ANGELICA │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 95 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│14 │27 │Ilfov │Jilava │VASILE DUMITRA, │Giurgiului│CC │ │ │2.600 │3 │12.203,18 │
│ │ │ │ │VASILE MARIN │nr. 101, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │T45 P 120 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GHIURCA PETRA, │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│15 │32 │Ilfov │Jilava │SIMION MARIA, │Giurgiului│CC │53701 │53701 │2.757 │4 │3.860,53 │
│ │ │ │ │SFETCU FLOREA │nr. 121 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 42 P 50,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │51, 52; T │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │49 P 39, │ │(437) │(303) │ │ │ │
│16 │37 │Ilfov │Jilava │DUMITRESCU STELIAN│42, │CC │50525 │50525 │2.900 │3 │11.713,91 │
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 165 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │NAE VALERIU, NAE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FLORICA, NEAGA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DUMITRU, CHELARIU │T44 P43, │ │ │ │ │ │ │
│17 │38^1 │Ilfov │Jilava │GHEORGHE, NAE │P44, P45 │CC │50527 │50527 │2.265 │3 │282,07 │
│ │ │ │ │IOANA, DAVIDESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIANA ALINA, NAE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │COSTEL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Giurgiului│ │1783 │(3402) │ │ │ │
│18 │41 │Ilfov │Jilava │PISE PETRE │nr. 275, │CC │51996 │51996 │757 │5 │470,12 │
│ │ │ │ │ │CV 43 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │P 9, 10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 43, P 1,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │COOPERATIVA DE │2, 3, 4 │ │(543) │ │ │ │ │
│19 │42 │Ilfov │Jilava │CONSUM JILAVA │Şoseaua │CC │51451 │777 │3.010 │216 │807.664,07 │
│ │ │ │ │ │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 277 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 38 P 3, │ │ │ │ │ │ │
│20 │43 │Ilfov │Jilava │TOADER PETRE │Şoseaua │CC │(2082) │3024 │4.900 │22 │9.998,93 │
│ │ │ │ │ │Giurgiului│ │52973 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 281 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │NEDELCIU DUMITRU, │T64/N 414,│ │ │ │ │ │ │
│21 │44 │Ilfov │Jilava │NEDELCIU TOMA, │412 │A │ │ │2.900 │17 │2.278,28 │
│ │ │ │ │VELICU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│22 │46 │Ilfov │Jilava │VELCIU ION, VELCIU│T 49 P 179│A │53695 │53695 │5.000 │33 │4.422,55 │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│23 │47 │Ilfov │Jilava │VISAN │T 49 P 178│A │53682 │53682 │1.231 │7 │938,12 │
│ │ │ │ │ADRIAN-OVIDIU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│24 │48 │Ilfov │Jilava │S.C. SERVICE BENZ │T 49 P 178│A │(172) │(571) │2.500 │14 │1.876,23 │
│ │ │ │ │COM - S.R.L. │/1/3 │ │51381 │51381 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│25 │48^1 │Ilfov │Jilava │S.C. SERVICE BENZ │T 49 P 178│A │(171) │(572) │2.500 │8 │1.072,13 │
│ │ │ │ │COM - S.R.L. │/1/3 │ │51382 │51382 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TRANDAFIR ROBERT │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │50 │Ilfov │Jilava │CRISTIAN şi │T 49 P 178│A │53700 │53700 │5.000 │34 │4.556,57 │
│ │ │ │ │TRANDAFIR NICULINA│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│27 │52 │Ilfov │Jilava │ZANFIR DECIAN │T 49 P192 │A │(1963) │(2828) │3.884 │63 │35.901,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │52345 │523345 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│28 │53^1 │Ilfov │Jilava │ILIESCU IOANA │T 49 P 191│A │(179) │(113) │544 │10 │1.340,17 │
│ │ │ │ │ │ │ │52912 │52912 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│29 │61 │Ilfov │Jilava │PENCIULICA MARIA, │T 50, P │A │(1370) │50482 │5.000 │242 │32.432,05 │
│ │ │ │ │DOBRE ŞTEFAN │181 │ │50482 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │VOINEA ION, MARIN │T 50, P │ │1727 │ │ │ │ │
│30 │62 │Ilfov │Jilava │MARIA, STAN │181 │A │52306 │2255 │5.000 │264 │35.380,42 │
│ │ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│31 │65 │Ilfov │Jilava │HEDEŞIU LUCIAN │T 50, P │A │(672) │743 │4.883 │167 │22.380,80 │
│ │ │ │ │ │181 │ │50515 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. TRADEX │T 50, P │ │(273) │(174) │ │ │ │
│32 │66 │Ilfov │Jilava │INDUSTRIES - │181 │A │50198 │50198 │11.700 │488 │82.533,05 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Apicola │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pastoral-Georgescu│ │ │ │ │ │ │ │
│33 │72 │Ilfov │Jilava │- S.R.L., │T 69 P 235│CC │50063 │50063 │2.500 │3 │282,07 │
│ │ │ │ │GEORGESCU CORNEL, │ │ │(429) │(281) │ │ │ │
│ │ │ │ │GEORGESCU DORINA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│34 │78^1 │Ilfov │Jilava │S.C. VOLKAN │T 29 P 2 │CC+A │(845) │(701) │700 │1 │94,02 │
│ │ │ │ │COM-PROD - S.R.L. │ │ │50072 │50072 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │LIXANDRU FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │EPURE LUCIA, RUSU │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │79^1 │Ilfov │Jilava │AURELIA, GRIGORE │T45 P415 │A │490 │ │300 │1 │94,02 │
│ │ │ │ │GRIGORE, GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T22 P 125,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MÎINESCU ELENA, │124, │ │2219 │(3342) │ │ │ │
│36 │81 │Ilfov │Jilava │MÎINESCU AUREL │Şoseaua │CC │50480 │50480 │1.269 │30 │15.401,29 │
│ │ │ │ │ │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 110 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│37 │82 │Ilfov │Jilava │PRIBOI IONEL │T 84 P 274│A │ │ │2.500 │91 │12.195,52 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│38 │83 │Ilfov │Jilava │S.C. BAB GROUP - │T 84, P │A │(790) │592 │1.019 │231 │30.957,87 │
│ │ │ │ │S.A. │274 │ │51174 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │MUŞAT LUDOVIC │T 84, P │ │ │ │ │ │ │
│39 │84 │Ilfov │Jilava │SANDEL, MUŞAT │274 │A │51232 │51232 │1.250 │13 │1.742,22 │
│ │ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│40 │88^1 │Ilfov │Jilava │STAN FIRU │T86 P282 │A │514 │ │1.450 │4 │536,07 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │OMV PETROM │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│41 │89 │Ilfov │Jilava │MARKETING - S.R.L.│Giurgiului│CC │77/1/1 │53383 │1.139 │59 │23.977,94 │
│ │ │ │ │ │nr. 46A │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│42 │90 │Ilfov │1 Decembrie │NEDELEA PAULA, │T 12 P 29 │A │893 │50662 │9.067 │80 │10.721,34 │
│ │ │ │ │NEDELEA GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│43 │91 │Ilfov │1 Decembrie │NEDELEA PAULA, │T 12 P 29 │A │892 │50657 │9.067 │133 │17.824,23 │
│ │ │ │ │NEDELEA GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │DOROBANŢU DUMITRU,│T 12, P 28│ │ │ │ │ │ │
│44 │93 │Ilfov │1 Decembrie │ANDREI CONSTANŢA, │/1 │PD │562/3 │3132 │20.414 │1.171 │156.933,61 │
│ │ │ │ │BADEA ANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│45 │94 │Ilfov │1 Decembrie │BUNEA CLAUDIA │T 12, P 28│PD │562/2 │51046 │3.598 │172 │23.050,88 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│46 │95 │Ilfov │1 Decembrie │DOROBANTU MARIA │T 12, P 28│PD │562/1 │3130 │3.468 │130 │17.422,18 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. LUCILLA │T 13, P 31│ │ │ │ │ │ │
│47 │96 │Ilfov │1 Decembrie │INTERNAŢIONAL - │/1 │A │254 │51807 │18.000 │877 │117.532,69 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│48 │97 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. MICHALAND - │T 13, P 31│A │208 │558 │4.745 │244 │32.700,09 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│49 │98 │Ilfov │1 Decembrie │ILCU COSTEL │T 13, P 31│A │207 │455 │5.000 │576 │77.193,65 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│50 │99 │Ilfov │1 Decembrie │VLAS LILIANA │T 13 P 31/│A │248 │50668 │15.000 │50 │6.700,84 │
│ │ │ │ │ │6 │ │ │(424) │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│51 │99^1 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. SERVICII SUD │ │Dr │201 │54029 │279.412 │37 │3.478,90 │
│ │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │(401) │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │POPESCU ANDREI │Fermă 13 +│ │ │ │ │ │ │
│52 │99^2 │Ilfov │1 Decembrie │DANIEL, POPESCU │18 │A │50999 │50999 │5.349 │12 │1.608,20 │
│ │ │ │ │DAVID │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. ADIRAN │T 19, P 60│ │ │ │ │ │ │
│53 │105 │Ilfov │1 Decembrie │PETROCHEMICALS - │/4, 60/5, │A │392 │319 │29.454 │3 │402,05 │
│ │ │ │ │S.A. │60/6, 60/9│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │GUSA T. ŞTEFAN, │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │106 │Ilfov │1 Decembrie │STAN T. ION, GUSA │T42, P 135│A │1455 │1980 │1.200 │3 │402,05 │
│ │ │ │ │T. NICOLAE, GUSA │/1/1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │T. DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│55 │107 │Ilfov │1 Decembrie │SIMA GHEORGHE │T 42, P │A │54603 │54603 │4.000 │11 │1.474,18 │
│ │ │ │ │ │135/8/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│56 │109 │Ilfov │1 Decembrie │OZFOYW ANA │km 15 + │A │50675 │50675 │2.499 │246 │32.968,12 │
│ │ │ │ │ │150, T43 P│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │137/1/8 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│57 │110 │Ilfov │1 Decembrie │CONSTANTIN │T 43/2, P │A │132 │1463 │990 │12 │2.603,75 │
│ │ │ │ │LUCREŢIA │137/3/1/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│58 │110^1 │Ilfov │1 Decembrie │PETOACA STAN │Cv 42 │CC │2968 │54558 │4.218 │2 │188,05 │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│59 │110^2 │Ilfov │1 Decembrie │ZDRASCOVICI │Cv42/P1816│A │(99) │(296) │340 │14 │1.316,34 │
│ │ │ │ │CRISTIAN │ │ │50726 │50726 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│60 │113 │Ilfov │1 Decembrie │POPA IONEL │CV 42 P │CC │2693 │4135 │950 │9 │9.474,35 │
│ │ │ │ │ │1806/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 41, P │ │ │ │ │ │ │
│61 │114 │Ilfov │1 Decembrie │LULEA CONSTANTIN, │1798/1, │CC │51774 │51774 │94 │5 │1.597,56 │
│ │ │ │ │LULEA PAULA │1802, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1803, 1804│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 41, P │ │ │ │ │ │ │
│62 │114^1 │Ilfov │1 Decembrie │LULEA CONSTANTIN, │1798/1, │CC │51773 │51773 │742 │2 │188,05 │
│ │ │ │ │LULEA PAULA │1802, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1803, 1804│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│63 │119 │Ilfov │1 Decembrie │IORDACHE IOANA │Giurgiului│CC │ │ │- │2 │5.293,45 │
│ │ │ │ │ │nr. 249 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│64 │120 │Ilfov │1 Decembrie │PARASCHIV FLOAREA │Giurgiului│CC │ │ │- │3 │17.232,00 │
│ │ │ │ │ │nr. 251 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │SANDU VASILE │CV 39 P │ │ │ │ │ │ │
│65 │122 │Ilfov │1 Decembrie │MARIUS, SANDU │1635, │CC │977/2/1/1│4595 │900 │1 │2.948,79 │
│ │ │ │ │CONSTANŢA │1636, 1637│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│66 │123 │Ilfov │1 Decembrie │VELICU CONSTANTIN,│CV 39, P │CC │(1301) │(1529) │80 │2 │356.506,68 │
│ │ │ │ │VELICU ELENA │1636 │ │52470 │52470 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │CV 39, P │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GHIMPEŢEANU ION, │1633, │ │ │ │ │ │ │
│67 │124 │Ilfov │1 Decembrie │GHIMPEŢEANU │1634, │CC │2091 │1031 │1.027 │9 │534.513,68 │
│ │ │ │ │VASILICA │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 79 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│68 │125 │Ilfov │1 Decembrie │FRÂNCU FLOREA │CV 39, P │CC │ │ │812 │7 │658,17 │
│ │ │ │ │ │1632 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│69 │132 │Ilfov │1 Decembrie │PAROHIA ADORMIREA │T 153, P │A │1572 │50660 │50.000 │141 │18.896,36 │
│ │ │ │ │MAICII DOMNULUI │484/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│70 │132^1 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. COMAICO - │Strada │CC │523 │ │77.801 │10 │1.340,17 │
│ │ │ │ │S.R.L. │Speranţei │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│71 │137 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. TERMOTOP PROD│T 154, P │CC │353 │50663 │3.600 │66 │26.316,64 │
│ │ │ │ │- S.R.L. │488/5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 154, P │ │ │ │ │ │ │
│72 │138 │Ilfov │1 Decembrie │IUGA NECULAI, IUGA│488/7, 488│CC │961/1 │50652 │99 │34 │19.423,49 │
│ │ │ │ │ELENA │/8,488/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9,488/10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 154, P │ │ │ │ │ │ │
│73 │139 │Ilfov │1 Decembrie │IUGA NECULAI, IUGA│488/7, 488│CC │961/2 │50287 │692 │1 │26.901,63 │
│ │ │ │ │ELENA │/8, 488/9,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │488/10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │POPESCU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │POPESCU NADIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IONESCU ION, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IONESCU PAULINA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.C. MEDISTAR - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L., RĂDUŢ RADU│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CRISTIAN, RĂDUŢ │T 154, P │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIA LUIZA, DOXAN│488/7, 488│ │ │ │ │ │ │
│74 │140 │Ilfov │1 Decembrie │MARILENA ROXANA, │/8, 488/9,│CC │961/36 │1998 │1.629 │33 │17.061,82 │
│ │ │ │ │CIURESCU SORIN │488/10 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CĂTĂLIN, PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ANDREI, PETRESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RAHELA ADINA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │BRĂTIANU MATEI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RADU, BRĂTIANU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LAURA ELENA şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │alţii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 154, P │ │ │ │ │ │ │
│75 │141 │Ilfov │1 Decembrie │POPESCU ANDREI │488/7, 488│CC │961/15 │4562 │1.292 │101 │30.420,10 │
│ │ │ │ │DANIEL │/8, 488/9,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │488/10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 154, P │ │ │ │ │ │ │
│76 │142 │Ilfov │1 Decembrie │CIURESCU │488/7, 488│CC │961/35 │50650 │1.154 │99 │13.384,23 │
│ │ │ │ │FLORENTINA DANIELA│/8, 488/9,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │488/10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │POPESCU ADRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │POPESCU NADIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.C. AL │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │HAZAR-IMPEX - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L., S.C. ALMA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MODE - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LUPAŞCU PETRE DAN,│T 154, P │ │ │ │ │ │ │
│77 │143 │Ilfov │1 Decembrie │LUPAŞCU MINODORA, │488/7, 488│CC │961/37 │50704 │561 │12 │5.008,40 │
│ │ │ │ │LUPAŞCU IOANA, │/8, 488/9,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CIURESCU │488/10 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DANIELA, IOAN ION │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MIHAI, IOAN EMILIA│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RODICA, POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ANDREI DANIEL şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │alţii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│78 │144 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. INTERPARK - │T 155, P │A │284/1 │(4623) │13.450 │8 │1.072,13 │
│ │ │ │ │S.R.L. │491/1 │ │ │50696 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│79 │145 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. INTERPARK - │T155 P 491│A │341 │321 │15.000 │3 │402,05 │
│ │ │ │ │S.R.L. │/1, 491/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. RADSTOK │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │147 │Ilfov │1 Decembrie │CONSTRUCŢII - │T 160,161 │CC │50860 │50860 │51.825 │6 │564,15 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. „DA KANG │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MEDICAL CENTRUM“ -│Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│81 │147^1 │Ilfov │1 Decembrie │S.R.L., DA YUN HE │Giurgiu km│CC │314 │ │21.297 │9 │846,22 │
│ │ │ │ │INTERNAŢIONAL - │18 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│82 │147^2 │Ilfov │1 Decembrie │STROE DIDEL │cv38, │CC │261 │(278) │759 │2 │188,05 │
│ │ │ │ │ │p1618 │ │ │53369 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│83 │149 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. ALGE 94 │T9, P 304 │A │440 │(463) │2.000 │27 │3.857,56 │
│ │ │ │ │SERVCOM - S.R.L. │ │ │ │51139 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │S.C. FARMERS │T6, P 12/1│ │ │ │ │ │ │
│84 │150 │Ilfov │1 Decembrie │TEXTIL CONFECTION │, Şoseaua │CC │256 │230 │10.000 │49 │31.270,15 │
│ │ │ │ │- S.R.L. │Giurgiului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 192 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│85 │151 │Ilfov │1 Decembrie │BEJENARU VASILICĂ,│T 7 P 15/9│A │744 │(762) │4.734 │49 │6.566,82 │
│ │ │ │ │BEJENARU DANIELA │/1 │ │ │50669 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │PREOTEASA IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │
│86 │159 │Ilfov │1 Decembrie │IANCU PETRE, IANCU│T7, P15/9/│A │54699 │54699 │1.157 │8 │1.072,13 │
│ │ │ │ │VICTORIA, IANCU │9 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│87 │164 │Ilfov │1 Decembrie │SIMA GHEORGHE │T7/5 P15/9│A │54608 │54612 │1.604 │20 │2.680,34 │
│ │ │ │ │ │/15 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│88 │165 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. VERICOM 2001 │T7 P15/9/ │A │755 │(765) │4.788 │6 │804,10 │
│ │ │ │ │- S.R.L. │17 │ │ │51953 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │PÂRVULESCU AURELIA│ │ │ │ │ │ │ │
│89 │166 │Ilfov │1 Decembrie │MIHAELA, │T 7, P 15/│CC │50990 │50990 │600 │2 │188,05 │
│ │ │ │ │PÂRVULESCU │9/18 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│90 │177 │Ilfov │1 Decembrie │S.C. OSIMO COM - │T 8/7, P17│CC │51513 │51513 │2.378 │8 │3.104,93 │
│ │ │ │ │S.R.L. │/3/31 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│91 │180 │Ilfov │1 Decembrie │POPA VIOLETA │T 7, P 15/│A │671 │717 │1.156 │15 │2.010,25 │
│ │ │ │ │ │9/33 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │CATANĂ FLORIN │T 8/7, P │ │(222) │(271) │ │ │ │
│92 │181 │Ilfov │1 Decembrie │DANUŢ, CATANĂ │17/3/35 │CC │50617 │50617 │1.156 │20 │4.705,48 │
│ │ │ │ │MARIA VIRGINIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │PAPAIANOPOL │T7 P15/9/ │ │ │ │ │ │ │
│93 │185^1 │Ilfov │1 Decembrie │TEODORA, NISIPEANU│53 │A │481 │493 │2.370 │11 │1.474,18 │
│ │ │ │ │MĂRIOARA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│94 │185^2 │Ilfov │1 Decembrie │CUSA GHEORGHE │T8/7/ P17/│A │(577) │(560) │2.106 │1 │134,02 │
│ │ │ │ │ │3/60 │ │51914 │51914 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │TRYPATZIS MARIA │T 8/7 P 17│ │ │ │ │ │ │
│95 │186 │Ilfov │1 Decembrie │LUIZA, TRYPATZIS │/13/62 │A │51891 │51891 │4.768 │8 │1.072,13 │
│ │ │ │ │CHRISTOS │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │T 7 P 15/9│ │ │ │ │ │ │
│96 │188 │Ilfov │1 Decembrie │DRUGA ILIE │/63, P 15/│A │(477/1) │(1776) │5.663 │10 │1.340,17 │
│ │ │ │ │ │9/64, T8 │ │52397 │52397 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │P17/13/63 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│97 │190 │Ilfov │1 Decembrie │SIMA D. GHEORGHE │T 8, P 17/│A │(586) │(579) │6.042 │15 │2.010,25 │
│ │ │ │ │ │13/91 │ │51804 │51804 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│98 │195 │Ilfov │1 Decembrie │IORDACHE ION │T11, P 26/│A │ │ │1.978 │31 │4.154,52 │
│ │ │ │ │ │5/4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│99 │200 │Ilfov │1 Decembrie │SULIMAN IULIAN │T 11/2 P │A │51623 │51623 │5.621 │119 │15.947,99 │
│ │ │ │ │ │26/3/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│100 │200^1 │Ilfov │1 Decembrie │COSTEA MIHAELA │T 11/2, P │A │51622 │51622 │5.622 │87 │11.659,46 │
│ │ │ │ │CORNELIA │26/3/1 │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice