Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 469 din 29 aprilie 1972  privind termenele maxime de stabilire şi avizare a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile noi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 469 din 29 aprilie 1972 privind termenele maxime de stabilire şi avizare a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile noi

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 52 din 12 mai 1972
        Consiliul de Miniştri a Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
     Termenele maxime pe categorii de lucrări şi verigi, de stabilire şi avizare a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile noi sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
        În cadrul termenelor prevăzute în anexă, ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu atribuţii de stabilire şi avizare a preţurilor şi tarifelor, vor fixa termene de elaborare, analiză şi verificare a lucrărilor de preţuri pe compartimentele din cadrul fiecărui organ central sau local.
        Aceste termene nu se aplică lucrărilor de elaborare, înaintare şi avizare a proiectelor de legi, decrete sau hotărâri ale Consiliului de Miniştri, care conţin reglementări cu caracter de norme sau normative în domeniul preţurilor şi tarifelor, precum şi lucrărilor de stabilire şi avizare a baremelor şi normativelor de calcul al preţurilor şi tarifelor. De asemenea, nu se aplică la lucrările de stabilire şi avizare a preţurilor pentru legume şi fructe, cartofi şi struguri de masă.
        Termenele maxime prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru obţinerea acordului Comitetului de Stat pentru Preţuri se aplică şi în cazul avizării preţurilor şi tarifelor ce urmează să fie aprobate de Consiliul de Stat sau Consiliul de Miniştri.

    ART. 2
        Pentru produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se stabilesc de întreprinderi, centrale industriale şi alte unităţi cu statut de centrală, beneficiarul este obligat să comunice acordul asupra nivelului de preţ sau tarif în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii propunerii din partea furnizorului, în cazul bunurilor de consum, şi în cel mult 20 zile, în cazul mijloacelor de producţie sau serviciilor. Termenul minim de 20 zile se aplică şi în cazul acordului organului central al principalului beneficiar asupra preţurilor provizorii ce se iau în calcul la elaborarea studiilor tehnico-economice.

    ART. 3
        Propunerile de preţuri şi tarife vor fi însoţite de o documentaţie completă şi temeinic fundamentată. Pentru propunerile de preţuri şi tarife ce se înaintează Comitetului de Stat pentru Preţuri, norma minimă de conţinut a documentaţiei se stabileşte de acest comitet. Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu atribuţii de stabilire sau de avizare a preţurilor şi tarifelor, vor adapta această normă minimă de conţinut a documentaţiei la specificul fiecărei ramuri, subramuri sau chiar pe grupe de produse, după caz.
        Documentaţia incompletă atrage după sine restituirea propunerii de preţ sau tarif. Restituirea propunerii se face în cel mult 5 zile de la primirea acesteia.
        În situaţia în care documentaţia poate fi completată imediat, durata de stabilire sau avizare pentru organul care a solicitat completarea începe de la primirea acesteia.

    ART. 4
     În vederea stabilirii cât mai fundamentate a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile noi executate pentru prima dată în ţară, pentru cele de complexitate deosebită sau de valori mari, pentru produsele care prezintă o gamă largă de sortimente, modele sau dimensiuni, precum şi a preţurilor pe obiecte de construcţii, părţi de obiecte, unităţi fizice şi de folosinţă - care necesită un mare volum de analize, calcule sau expertize unităţile producătoare sunt obligate să trimită organelor ierarhic superioare, iar acestea celor de avizare, cu cel puţin 30 zile înainte de propunerea definitivă de preţ sau tarif, elementele privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale produselor şi serviciilor noi comparativ cu cele similare, cuprinse în norma minimă de conţinut a documentaţiei, prevăzută la art. 3 alin. 1, pe baza cărora aceste organe să poată efectua analizele tehnico-economice preliminare necesare.
        Produsele şi serviciile care se încadrează în categoriile prevăzute în alineatul precedent vor fi precizate, de la caz la caz, de ministerele şi celelalte organe centrale cu atribuţii de stabilire a preţurilor şi tarifelor şi Comitetul de Stat pentru Preţuri.

    ART. 5
        În vederea respectării cu rigurozitate a termenelor maxime de stabilire şi avizare a preţurilor şi tarifelor, ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsurile necesare pentru elaborarea şi înaintarea în mod eşalonat a propunerilor de preţuri şi tarife de unităţile subordonate, în concordanţă cu termenele prevăzute pentru introducerea în fabricaţie a noilor produse sau pentru executarea noilor servicii.

    ART. 6
        Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat sunt obligate să difuzeze şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti ordinele, deciziile sau alte acte de stabilire a preţurilor şi tarifelor la produsele serviciile care fac obiectul activităţii unităţilor de subordonare locală şi care vor fi indicate de Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală. Nu se vor difuza actele de stabilire a preţurilor şi tarifelor pentru comenzile ocazionale.

    ART. 7
        Se recomanda Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, precum şi altor organizaţii obşteşti cu atribuţii în domeniul preţurilor şi tarifelor să adopte în sistemul lor măsurile corespunzătoare prevederilor prezentei hotărâri.
     Pentru preţurile şi tarifele care se stabilesc de organizaţiile prevăzute la alineatul precedent, acordul Comitetului de Stat pentru preţuri se va da în termenele prevăzute în anexă, în funcţie de categoria lucrătorilor.
        Pentru preţurile şi tarifele care se stabilesc de uniunile şi întreprinderile judeţene din sistemul cooperaţiei meşteşugăreşti sau al celei de consum sau ale altor organizaţii obşteşti, acordul comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti se va da în termenele prevăzute în anexă, în funcţie de categoria lucrărilor.

    ART. 8
        Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicare şi se aplică propunerilor de preţuri şi tarife ce se înaintează după acest termen.                                                   p. Preşedintele
                                               Consiliului de Miniştri,
                                                    ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 29 aprilie 1972
        Nr. 469
    ANEXA 1

                                   TERMENE MAXIME
                   de stabilire şi avizare a preţurilor şi tarifelor
                          pentru produsele şi serviciile noi

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │Termene maxime pe │
│ │categorii de lucrări │
│ │- în zilele lucrătoare│
│ │- │
│ ├───────────┬──────────┤
│Verigile prin │pentru │ │
│care circulă │produsele │ │
│lucrările de │din │pentru │
│stabilire şi │categoria: │produsele │
│avizare a │maşini, │care nu se│
│preţurilor şi │utilaje, │încadrează│
│tarifelor │aparate, │în prima │
│ │mijloace de│categorie,│
│ │transport, │precum şi │
│ │precum şi │pentru │
│ │preţurile │servicii │
│ │în │ │
│ │construcţii│ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│I. Stabilirea │ │ │
│preţurilor şi │ │ │
│tarifelor de │ │ │
│către ministere│ │ │
│şi celelalte │ │ │
│organe centrale│ │ │
│ale │ │ │
│administraţiei │ │ │
│de stat, care │ │ │
│au în subordine│ │ │
│unităţi │ │ │
│producătoare, │ │ │
│achizitoare sau│ │ │
│prestatoare │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Fără acordul│ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru │ │ │
│preţurile şi │ │ │
│tarifele care │ │ │
│nu conţin │20 │18 │
│impozite sau │ │ │
│impozitul este │ │ │
│calculat prin │ │ │
│cotă total │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către minister │ │ │
│de la unitatea │20 │18 │
│subordonată şi │ │ │
│pînă la data │ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru │ │ │
│preţurile şi │ │ │
│tarifele care │ │ │
│conţin impozit │29 │27 │
│prin diferenţă │ │ │
│sau nu au cote │ │ │
│de impozit │ │ │
│aprobate total │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către minister │ │ │
│de la unitatea │16 │15 │
│subordonată şi │ │ │
│până la data │ │ │
│înaintării ei │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Finanţelor │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către │ │ │
│Ministerul │10 │9 │
│Finanţelor şi │ │ │
│până la data │ │ │
│comunicării │ │ │
│impozitului │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│comunicării │ │ │
│Ministerul │ │ │
│Finanţelor de │3 │3 │
│către minister │ │ │
│şi până la data│ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cu acordul │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- total │30 │28 │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către minister │ │ │
│de la unitatea │ │ │
│subordonată şi │ │ │
│până la data │ │ │
│înaintării ei │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri (pentru│17 │16 │
│preţurile care │ │ │
│conţin impozit │ │ │
│prin diferenţă │ │ │
│sau nu au cote │ │ │
│de impozit │ │ │
│aprobate, │ │ │
│propunerea se │ │ │
│va înainta şi │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Finanţelor) │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│ministerului de│ │ │
│către Comitetul│ │ │
│de Stat pentru │ │ │
│Preţuri şi până│ │ │
│la data │ │ │
│trimiterii │10 │9 │
│acordului │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│pentru │ │ │
│propunerile │ │ │
│primite de la │ │ │
│Ucecom, │ │ │
│Centrocoop sau │ │ │
│alte organizaţi│ │ │
│obşteşti │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│acordului │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │3 │3 │
│Preţuri de │ │ │
│către minister │ │ │
│şi până la data│ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│II. Stabilirea │ │ │
│preţurilor de │ │ │
│către │ │ │
│Ministerul │ │ │
│Comerţului │ │ │
│Interior sau │ │ │
│alte organe │ │ │
│coordonatoare │ │ │
│ale desfacerii │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Fără acordul│ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru │ │ │
│preţurile care │ │ │
│nu conţin │ │ │
│impozite sau │29 │27 │
│impozitul este │ │ │
│calculat prin │ │ │
│cotă - total │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către │ │ │
│ministerul │ │ │
│producător │ │ │
│(achizitor) sau│ │ │
│comitetul │ │ │
│executiv al │ │ │
│Consiliului │14 │14 │
│popular de la │ │ │
│unitatea │ │ │
│subordonată şi │ │ │
│până la data │ │ │
│înaintării ei │ │ │
│organului │ │ │
│central │ │ │
│coordonator al │ │ │
│desfacerii │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către organul │ │ │
│coordonator al │ │ │
│desfacerii şi │ │ │
│până la data │ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire a │ │ │
│preţului cu │12 │10 │
│amănuntul │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│pentru │ │ │
│propunerile │ │ │
│primite de la │ │ │
│Ucecom, │ │ │
│Centrocoop sau │ │ │
│alte │ │ │
│organizaţii │ │ │
│obşteşti) │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire a │ │ │
│preţului cu │ │ │
│amănuntul de │ │ │
│către organul │ │ │
│tutelar al │ │ │
│unităţii │ │ │
│producătoare │3 │3 │
│(achizitoare) │ │ │
│şi până la data│ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire a │ │ │
│preţului │ │ │
│producătorului │ │ │
│şi - după caz -│ │ │
│a celui de │ │ │
│livrare │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru │ │ │
│preţurile care │ │ │
│conţin impozit │ │ │
│prin diferenţă │29 │29 │
│sau nu au cote │ │ │
│de impozit │ │ │
│aprobate - │ │ │
│total │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către │ │ │
│ministerul │ │ │
│producător │ │ │
│(achizitor) sau│ │ │
│comitetul │ │ │
│executiv al │ │ │
│consiliului │14 │14 │
│popular de la │ │ │
│unitatea │ │ │
│subordonată şi │ │ │
│până la data │ │ │
│înaintării ei │ │ │
│organului │ │ │
│coordonator al │ │ │
│desfacerii şi │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Finanţelor │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către organul │ │ │
│coordonator al │ │ │
│desfacerii şi │ │ │
│până la data │ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire a │ │ │
│preţului cu │ │ │
│amănuntul │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│pentru │ │ │
│propunerile │ │ │
│primite de la │ │ │
│Ucecom, │ │ │
│Centrocoop sau │ │ │
│alte │ │ │
│organizaţii │12 │10 │
│obşteşti); de │ │ │
│la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către │ │ │
│Ministerul │ │ │
│Finanţelor şi │ │ │
│pănă la data │ │ │
│comunicării │ │ │
│impozitului │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│pentru │ │ │
│propunerile │ │ │
│primite de la │ │ │
│Ucecom, │ │ │
│Centrocoop sau │ │ │
│alte │ │ │
│organizaţii │ │ │
│obşteşti) │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire a │ │ │
│preţului cu │ │ │
│amănuntul şi a │ │ │
│comunicării │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Finanţelor a │ │ │
│impozitului, de│ │ │
│către organul │ │ │
│tutelar al │3 │3 │
│unităţii │ │ │
│producătoare │ │ │
│(achizitoare) │ │ │
│şi până la data│ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire a │ │ │
│preţului │ │ │
│producătorului │ │ │
│şi - după caz -│ │ │
│a celui de │ │ │
│livrare. │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cu acordul │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- total │30 │28 │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către │ │ │
│ministerul │ │ │
│producător │ │ │
│(achizitor) sau│ │ │
│comitetul │ │ │
│executiv al │ │ │
│consiliului │ │ │
│popular de la │ │ │
│unitatea │ │ │
│subordonată şi │ │ │
│până la data │ │ │
│înaintării ei │ │ │
│organului │11 │11 │
│coordonator al │ │ │
│desfacerii şi │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri (pentru│ │ │
│preţurile care │ │ │
│conţin impozit │ │ │
│prin diferenţă │ │ │
│sau nu au cote │ │ │
│de impozit │ │ │
│aprobate, │ │ │
│propunerea se │ │ │
│va înainta şi │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Finanţelor) │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către organul │ │ │
│coordonator al │ │ │
│desfacerii de │ │ │
│la organul │ │ │
│tutelar al │ │ │
│unităţii │ │ │
│producătoare │ │ │
│(achizitoare) │ │ │
│şi până la data│ │ │
│înaintării ei │9 │8 │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│pentru │ │ │
│propunerile │ │ │
│primite de la │ │ │
│Ucecom, │ │ │
│Centrocoop sau │ │ │
│alte │ │ │
│organizaţii │ │ │
│obşteşti) │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│organului │ │ │
│central │ │ │
│coordonator al │ │ │
│desfacerii de │7 │6 │
│către Comitetul│ │ │
│de Stat pentru │ │ │
│Preţuri şi până│ │ │
│la data │ │ │
│trimiterii │ │ │
│acordului │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│acordului │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri de │ │ │
│către organul │ │ │
│coordonator al │ │ │
│desfacerii şi │ │ │
│până la data │ │ │
│actului de │ │ │
│stabilire a │ │ │
│preţului cu │ │ │
│amănuntul; de │ │ │
│la data │ │ │
│primirii │3 │3 │
│acordului │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri de │ │ │
│către organul │ │ │
│tutelar al │ │ │
│unităţii │ │ │
│producătoare │ │ │
│(achizitoare) │ │ │
│şi până la data│ │ │
│stabilirii │ │ │
│preţului │ │ │
│producătorului │ │ │
│şi - după caz -│ │ │
│a celui de │ │ │
│livrare │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│III. Stabilirea│ │ │
│preţurilor şi │ │ │
│tarifelor de │ │ │
│către │ │ │
│comitetele │ │ │
│executive ale │ │ │
│consiliilor │ │ │
│populare │ │ │
│judeţene şi al │ │ │
│municipiului │ │ │
│Bucureşti │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru │ │ │
│preţurile şi │ │ │
│tarifele care │ │ │
│nu conţin │25 │24 │
│impozite sau │ │ │
│impozitul este │ │ │
│calculat prin │ │ │
│cotă - total │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│unităţilor │ │ │
│producătoare │ │ │
│(achizitoare, │ │ │
│prestatoare) de│10 │10 │
│către direcţia │ │ │
│tutelară şi │ │ │
│până la data │ │ │
│trimiterii ei │ │ │
│Oficiului de │ │ │
│preţuri şi │ │ │
│tarife │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│direcţiei de │ │ │
│resort de către│ │ │
│Oficiul de │ │ │
│preţuri şi │ │ │
│tarife şi pînă │ │ │
│la data actului│ │ │
│de stabilire │ │ │
│emis de │ │ │
│comitetul │15 │14 │
│executiv al │ │ │
│consiliului │ │ │
│popular │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│discutarea │ │ │
│propunerii în │ │ │
│comisia de │ │ │
│preţuri │ │ │
│constituită │ │ │
│potrivit H.C.M.│ │ │
│nr. 629/1957)*)│ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru │ │ │
│preţurile şi │ │ │
│tarifele care │ │ │
│conţin impozit │ │ │
│prin diferenţă │30 │28 │
│sau nu au cote │ │ │
│de impozit │ │ │
│aprobate - │ │ │
│total │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│unităţii │ │ │
│producătoare │ │ │
│(achizitoare, │ │ │
│prestatoare) de│6 │6 │
│către direcţia │ │ │
│tutelară şi │ │ │
│până la data │ │ │
│trimiterii ei │ │ │
│Oficiului de │ │ │
│preţuri şi │ │ │
│tarife │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│direcţiei de │ │ │
│resort de către│ │ │
│Oficiul de │ │ │
│preţuri şi │ │ │
│tarife şi până │ │ │
│la data │ │ │
│înaintării ei │ │ │
│de către │ │ │
│comitetul │ │ │
│executiv al │12 │11 │
│consiliului │ │ │
│popular │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Finanţelor │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│discutarea │ │ │
│propunerii în │ │ │
│comisia de │ │ │
│preţuri │ │ │
│constituită │ │ │
│potrivit H.C.M.│ │ │
│nr. 629/1957)*)│ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii de │ │ │
│către │ │ │
│Ministerul │9 │8 │
│Finanţelor şi │ │ │
│până la data │ │ │
│comunicării │ │ │
│impozitului │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│comunicării │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Finanţelor de │ │ │
│către comitetul│ │ │
│executiv al │3 │3 │
│consiliului │ │ │
│popular şi până│ │ │
│la data actului│ │ │
│de stabilire │ │ │
│emis de │ │ │
│acesta*) │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cu acordul │ │ │
│Comitetului de │30 │28 │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri - total│ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│unităţi │ │ │
│producătoare │ │ │
│(achizitoare, │ │ │
│prestatoare) de│5 │5 │
│către direcţia │ │ │
│tutelară şi │ │ │
│până la data │ │ │
│trimiterii ei │ │ │
│Oficiului de │ │ │
│preţuri şi │ │ │
│tarife │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│direcţiei de │ │ │
│resort de către│ │ │
│Oficiul de │ │ │
│preţuri şi │ │ │
│tarife şi până │ │ │
│la înaintarea │ │ │
│ei de comitetul│ │ │
│executiv al │ │ │
│consiliului │ │ │
│popular │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│discutarea │ │ │
│propunerii în │ │ │
│comisia de │ │ │
│preţuri │ │ │
│constituită │ │ │
│potrivit H.C.M.│ │ │
│nr. 629/1957): │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│(pentru │ │ │
│preţurile care │ │ │
│conţin impozit │ │ │
│prin diferenţă │ │ │
│sau nu au cote │ │ │
│de impozit │12 │12 │
│aprobate, │ │ │
│propunerea se │ │ │
│va înainta şi │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Finanţelor) │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│propunerii │ │ │
│organului local│ │ │
│de către │ │ │
│Comitetul de │10 │9 │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri şi până│ │ │
│la data │ │ │
│trimiterii │ │ │
│acordului │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│- de la data │ │ │
│primirii │ │ │
│acordului │ │ │
│Comitetului de │ │ │
│Stat pentru │ │ │
│Preţuri de │ │ │
│către comitetul│3 │3 │
│executiv al │ │ │
│consiliului │ │ │
│popular şi până│ │ │
│la data actului│ │ │
│de stabilire │ │ │
│emis de acesta.│ │ │
└───────────────┴───────────┴──────────┘

        *) Termene maxime valabile şi pentru acordul comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru uniunile şi întreprinderile judeţene ale cooperaţiei meşteşugăreşti, cele ale cooperaţiei de consum sau ale altor organizaţii obşteşti.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016