Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 466 din 3 iulie 2019  pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 466 din 3 iulie 2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 567 din 10 iulie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (8) şi art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Se aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ - Lot 4, cu suma totală de 2,27 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM), articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.

    ART. II
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda“ - Lot 4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 7 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Poziţiile nr. crt. 186, 213, 264, 357, 378, 619, 620, 645, 656, 666, 684, 690, 695, 733, 736, 757 şi 766 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. III
    (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
    (2) Suma prevăzută la art. I se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. IV
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 466.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică
    "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4, situate pe raza localităţilor Mirăslău, Unirea din judeţul Alba,
    respectiv Moldoveneşti, Călăraşi şi Mihai Viteazu din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬──────────┬───────┬────────────┬──────────────┬─────┬───────┬─────────┬───────┬──┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │Poziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │Hotărârea │ │ │ │ │ │Categoria│Nr. │ │Suprafaţă│Suprafaţă │Intravilan│despăgubire│
│Nr. │Guvernului│Judeţul│U.A.T. │Numele │Tarla│Parcelă│de │cad./ │CF│acte │de │/ │conform │
│crt.│nr. 762/ │ │ │proprietarului│ │ │folosinţă│Topo │ │(mp) │expropriat│Extravilan│Legii nr. │
│ │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1 │186 │Alba │Unirea │BOCAN VICTOR │42 │480/40/│A │- │- │1.500,00 │246,00 │extravilan│282,90 │
│ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2 │213 │Alba │Unirea │TATAR SILVIA │42 │480/17/│A │- │- │1.900,00 │160,00 │extravilan│184,00 │
│ │ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3 │264 │Alba │Unirea │BELEA MARIA │41 │472/1/2│A │- │- │3.000,00 │1.403,00 │extravilan│1.613,45 │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │CONSILIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │357 │Cluj │Moldoveneşti│LOCAL │67 │- │A │- │- │2.900,00 │354,00 │extravilan│109,92 │
│ │ │ │ │MOLDOVENEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │CONSILIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │378 │Cluj │Moldoveneşti│LOCAL │67 │- │A │- │- │12.240,00│187,00 │extravilan│58,06 │
│ │ │ │ │MOLDOVENEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │S.C. TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SERV - S.R.L.,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │619 │Cluj │Moldoveneşti│CREDIT EUROPE │- │- │Cc │50654 │- │30.000,00│733,00 │intravilan│11.707,17 │
│ │ │ │ │BANK ROMANIA -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │S.C. TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SERV - S.R.L.,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │620 │Cluj │Moldoveneşti│CREDIT EUROPE │- │- │Cc │50654 │- │30.000,00│635,00 │intravilan│10.630,89 │
│ │ │ │ │BANK ROMANIA -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│8 │645 │Cluj │Călăraşi │TURDEAN EMIL, │- │- │A │50259 │- │6.400,00 │5.210,00 │extravilan│1.617,71 │
│ │ │ │ │TURDEAN HILDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ROTAR DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VALENTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ROTAR ALINA │ │ │ │55 │ │ │ │ │ │
│9 │656 │Cluj │Călăraşi │GABRIELA, │- │- │A │(50372)│- │5.700,00 │1.979,00 │extravilan│614,48 │
│ │ │ │ │DUNCA DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DUNCA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│10 │666 │Cluj │Mihai │PAPP EVA │43 │- │A │52755 │- │84.000,00│53.897,00 │extravilan│16.735,02 │
│ │ │ │Viteazu │MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihai │VALERIA, │ │ │ │834 │ │ │ │ │ │
│11 │684 │Cluj │Viteazu │TURDEAN │43 │275 │A │(51182)│- │53.581,00│49.845,00 │extravilan│15.476,87 │
│ │ │ │ │MONICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TURDEAN DANIEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Mihai │CUTCAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │690 │Cluj │Viteazu │HORTENSIA │43 │357 │A │- │- │25.300,00│10.692,00 │extravilan│3.319,87 │
│ │ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│13 │695 │Cluj │Mihai │BAJKA OLIVER │43 │362 │A │51164 │- │10.800,00│10.146,00 │extravilan│3.150,33 │
│ │ │ │Viteazu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│14 │733 │Cluj │Mihai │MOLDOVAN IOSIF│43 │284 │A │50487 │- │2.074,00 │2.071,00 │extravilan│643,05 │
│ │ │ │Viteazu │VICENTIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │CADAR VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CADAR NICOLAE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CADAR MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihai │FILIMON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │736 │Cluj │Viteazu │VICTORIA, │43 │288 │A │808 │- │2.042,00 │1.637,00 │extravilan│508,29 │
│ │ │ │ │HUDREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CLAUDIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │HUDREA DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OARGA VICTORIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│16 │757 │Cluj │Mihai │VARGA C. MARIA│43 │63 │A │129 │- │2.958,00 │1.017,00 │extravilan│315,78 │
│ │ │ │Viteazu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Mihai │CONSILIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │766 │Cluj │Viteazu │LOCAL MIHAI │43 │- │A │- │- │- │174,00 │extravilan│54,03 │
│ │ │ │ │VITEAZU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴────────────┴──────────────┴─────┴───────┴─────────┴───────┴──┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice