Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 453 din 22 iunie 2016  privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 453 din 22 iunie 2016 privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă declasificarea informaţiilor clasificate secrete de stat, nivel de secretizare "strict secret de importanţă deosebită", cuprinse în documentele emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.
    ART. 2
    Se aprobă declasificarea informaţiilor clasificate secrete de stat, nivel de secretizare "strict secret", cuprinse în documentele emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, prevăzute în anexa nr. 2, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.
    ART. 3
    Se aprobă declasificarea informaţiilor clasificate secrete de stat, nivel de secretizare "secret", cuprinse în documentele emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, prevăzute în anexa nr. 3, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.
    ART. 4
    Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat, care deţin în păstrare documente sau copii ale acestora ce conţin informaţiile clasificate prevăzute la art. 1-3, iau măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare şi scoaterea informaţiilor de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.
    ART. 5
    Documentele care conţin informaţii declasificate conform prevederilor art. 1-3 urmează a fi gestionate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
    ART. 6
    Consultarea documentelor care conţin informaţii declasificate conform prevederilor art. 1-3 se va realiza cu respectarea dispoziţiilor art. 28, 30 şi ale anexei nr. 6 din Legea nr. 16/1996, republicată, precum şi ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                Daniela Pescaru,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 22 iunie 2016.
    Nr. 453.

    ANEXA 1

                                     LISTA
                     categoriilor de informaţii clasificate
          "strict secret de importanţă deosebită" emise de Ministerul
  Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, care se declasifică

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria de informaţii │
│crt.│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Note, referate, situaţii asupra cifrelor propuse de Ministerul │
│ │Finanţelor pentru bugetul de stat pe anul 1955 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Planul financiar centralizat al veniturilor şi cheltuielilor finanţate │
│ │prin Ministerul Finanţelor │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Analize, situaţii şi date privind veniturile şi cheltuielile de la │
│ │bugetul de stat ale Sectorului Special în perioada 1954-1955 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Studii, materiale documentare, situaţii şi puncte de vedere ale │
│ │delegaţiilor Republicii Socialiste România care participă la şedinţe şi │
│ │consfătuiri pe linia Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (sesiuni, │
│ │comitete executive ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc şi │
│ │şedinţe permanente ale consiliului), precum şi rapoartele şi notele de │
│ │informare ale delegaţilor participanţi ai Republicii Socialiste România │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Situaţii, date şi analize asupra cheltuielilor de apărare şi securitate │
│ │ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Forţelor Armate pe │
│ │anul 1954 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │Situaţia planului de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne şi al│
│ │Ministerului Forţelor Armate din perioada 1950-1960 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │Note, referate, situaţii privind planul de credite externe acordate şi │
│ │primite de Ministerul Finanţelor în cadrul convenţiilor internaţionale │
│ │încheiate în perioada 1955-1969 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │Situaţii şi note cu privire la încheierea Convenţiei privind livrări │
│ │mărfuri speciale din Republica Socialistă Cehă (situaţia creditelor │
│ │referitoare la livrarea de mărfuri speciale) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. │Note, adrese privind obligaţiile internaţionale ale Republicii Populare │
│ │Române provenite din credite pentru livrări de mărfuri speciale │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. │Rapoarte şi situaţii asupra creditelor acordate şi primite de Republica │
│ │Populară Română în perioada 1944-1954 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. │Situaţii privind restituirile din creditele externe în perioada │
│ │1959-1972 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. │Note, referate şi situaţii privind planul de credite al Băncii Naţionale│
│ │a Republicii Socialiste România şi al celorlalte bănci - în ansamblu │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. │Comunicări către instituţiile statului privind protocoalele semnate de │
│ │împuterniciţii guvernelor statelor partenere │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. │Situaţii centralizate, tabele privind situaţia obligaţiilor │
│ │internaţionale pe perioada 1955-1969 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. │Note ale Ministerului Finanţelor privind solicitarea deschiderii de │
│ │credite la Banca de Stat a Republicii Populare Române pentru diverse │
│ │plăţi │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. │Adrese, comunicări către Comitetul de Stat al Planificării privind │
│ │transmiterea bugetului de stat pe anul 1955 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

                                     LISTA
   categoriilor de informaţii clasificate "strict secret" emise de Ministerul
  Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, care se declasifică

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria de informaţii │
│crt.│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Ordine, decizii, dispoziţii, instrucţiuni ale ministrului finanţelor │
│ │publice │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Dări de seamă şi planuri de muncă ale Direcţiei Speciale │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Rapoarte privind cifrele de plan, impozitele populaţiei │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Avize proiecte de decrete ale Prezidiului Marii Adunări Naţionale şi ale│
│ │Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Avize proiecte de hotărâri ale Consiliului de Miniştri │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │Situaţii provizorii privind încasarea veniturilor statului │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │Adrese de înaintare a dării de seamă asupra desfăşurării învăţământului │
│ │"Apărarea Locală Antiaeriană", planuri de învăţământ, activitatea │
│ │structurilor "Apărarea Locală Antiaeriană" din Ministerul Finanţelor │
│ │Publice │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │Referate privind realizarea planului de încasare a primelor de asigurare│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. │Referate deschidere credite │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. │Planurile şi rapoartele de încasare daune │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. │Rapoarte de control la structurile teritoriale │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. │Rapoarte privind aprovizionarea cu mărfuri a magazinelor săteşti │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. │Studii privind producţia industrială, investiţiile, preţul de cost, │
│ │cercetarea ştiinţifică, aprovizionarea, munca şi retribuţia personalului│
│ │muncitor │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. │Corespondenţă cu Consiliul de Miniştri, Comitetul Central al Partidului │
│ │Comunist privind indicatorii financiari, veniturile, creditele, │
│ │planurile valutare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. │Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor bugetare din credite externe │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. │Studii, materiale documentare, situaţii şi puncte de vedere ale │
│ │delegaţiilor Republicii Socialiste România care au participat la │
│ │conferinţe pe linia Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a Biroului │
│ │Internaţional de Cooperare Economică şi a Băncii Internaţionale de │
│ │Investiţii, precum şi rapoartele şi notele de informare ale delegaţiilor│
│ │Republicii Socialiste România │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17. │Situaţii privind finanţarea şi creditarea investiţiilor │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18. │Situaţii şi date cu privire la disponibilităţile monetare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19. │Note, referate, situaţii privind planul de credite pe termen mijlociu şi│
│ │lung pe total economie │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20. │Balanţa de plăţi externe anuală şi de perspectivă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21. │Balanţa anuală a creanţelor şi angajamentelor │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22. │Situaţii ale încasărilor, veniturilor, impozitelor şi taxelor şcolare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23. │Situaţiile anuale de realizare a planurilor valutare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24. │Situaţii şi note privind cursurile de revenire medii pe ministere pe │
│ │total de activitate de export sau import │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25. │Studii, situaţii şi sinteze elaborate în legătură cu anumite secţiuni │
│ │ale planului de stat anual, cincinal şi de perspectivă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│26. │Corespondenţă cu instituţiile de ordine publică privind execuţiile │
│ │bugetare şi planurile financiare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27. │Corespondenţă cu Consiliul de Miniştri, Marea Adunare Naţională şi │
│ │Comitetul Central al Partidului Comunist Român privind situaţia │
│ │financiară a României │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

                                     LISTA
      categoriilor de informaţii clasificate "secret" emise de Ministerul
  Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, care se declasifică

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria de informaţii │
│crt.│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Ordine, decizii, dispoziţii ale ministrului de finanţe │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Informări semestriale privind realizările economico-financiare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Rapoarte, situaţii statistice privind încasările de venituri agricole │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Note, propuneri privind planul de venituri şi cheltuieli │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Avize proiecte de decrete privind exproprierile unor terenuri │
│ │proprietate particulară │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │Avize proiecte de hotărâre privind trecerea din proprietatea statului a │
│ │unor terenuri în proprietate cooperatistă, gospodării agricole colective│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │Rapoarte anuale privind situaţia economico-financiară a principalelor │
│ │ramuri din economia locală │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │Rapoarte privind creditele pentru finanţarea agriculturii şi industriei │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. │Note privind modul de determinare a impozitului pe venituri ale │
│ │cooperativelor, întreprinderilor socialiste │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. │Dări de seamă anuale privind stabilirea impozitului pe venit │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. │Centralizatoare ale Sfaturilor Populare regionale privind planul anual │
│ │de finanţare a investiţiilor în economie │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. │Studii privind evoluţia circulaţiei băneşti în România │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. │Rapoarte privind relaţiile financiare ale României cu Uniunea │
│ │Republicilor Socialiste Sovietice, administrarea bunurilor sovietice din│
│ │România │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. │Bilanţurile sovromurilor │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. │Rapoarte privind activitatea sovromurilor │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. │Rapoarte privind relaţiile financiare cu alte state │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17. │Note, informări privind relaţiile cu organisme financiare internaţionale│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18. │Studii şi analize privind nivelul şi dinamica acumulărilor pe ramuri │
│ │economice │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19. │Corespondenţă privind întocmirea planului financiar centralizat pe │
│ │cincinal │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20. │Planul cincinal privind impozitele şi taxele │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21. │Dări de seamă, rapoarte, note privind executarea planurilor de muncă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22. │Planurile anuale de încasări bugetare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23. │Registre, condici, hotărâri ale Consiliului de Miniştri nepublicate, │
│ │evidenţă documente clasificate │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24. │Centralizatoare privind creditele aprobate prin bugetul republican şi │
│ │bugetele sfaturilor populare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25. │Situaţia pagubelor înregistrate pe economie │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│26. │Situaţia creditelor externe │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27. │Planul financiar de credite │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│28. │Planul valutar, rapoarte privind execuţia planului valutar │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│29. │Rapoarte privind activitatea societăţilor cu capital mixt │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30. │Analize, informări, dări de seamă privind planul valutar de operaţiuni │
│ │necomerciale trimestrial, anual şi de perspectivă centralizat │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31. │Planurile de pază ale Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│32. │Scheme de organizare a adăposturilor "Apărare Locală Antiaeriană" │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│33. │Note, referate privind activitatea şi salarizarea consilierilor │
│ │sovietici │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│34. │Situaţii statistice privind impozitul pe circulaţia mărfurilor │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│35. │Instrucţiuni în vederea transformării inspectoratelor raionale şi │
│ │organizării inspectoratelor orăşeneşti în unităţi operative │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016