Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 44 din 16 ianuarie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 69 din 31 ianuarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2), art. 4 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, domeniul energetic şi al resurselor energetice, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine, în domeniul turismului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
    (2) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.
    (3) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.

    ART. 2
    (1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politicilor şi strategiilor Guvernului, precum şi a propriilor strategii şi politici, coordonate cu politica Guvernului în domeniile de competenţă prevăzute la art. 1 alin. (1);
    b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniile de competenţă indicate în cuprinsul art. 1 alin. (1) necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, creşterea economică în domeniul politicii industriale, administrarea, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa şi monitorizarea îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;
    c) de control şi monitorizare a domeniului de competenţă, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau a autorităţilor publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenţei legale şi prin care se realizează activităţi de control operativ la entităţile aflate în subordinea şi în coordonarea sa, precum şi la operatorii economici aflaţi sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
    d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;
    e) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniile sale de activitate, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    f) de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
    g) de autoritate de stat:
    1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;
    2. prin care exercită funcţiile de coordonare a politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de monitorizare şi evaluare a acestora, precum şi funcţiile de atragere de investiţii şi promovare a exportului, prin agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului;
    3. prin care se asigură respectarea exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;

    h) de coordonare, la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, a activităţilor privind relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;
    i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
    j) de promovare a destinaţiilor turistice naţionale.

    (2) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este desemnat să exercite calitatea de:
    a) autoritate competentă în domeniul soluţionării alternative a litigiilor, potrivit art. 3 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare;
    b) autoritate competentă în domeniul infrastructurii calităţii, precum şi în ceea ce priveşte activităţile de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, potrivit art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;
    c) autoritate competentă pentru evaluarea conformităţii în temeiul art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;
    d) autoritate competentă pentru transmiterea şi solicitarea informaţiilor şi documentelor ce fac obiectul schimbului de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, potrivit art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) punct de informare despre produse în conformitate cu art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE;
    f) autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.938/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 prin art. 102 lit. l) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de ţiţei şi produse petroliere, potrivit art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere;
    h) autoritate competentă care asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate;
    i) autoritate competentă, desemnată la nivel naţional, responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de importanţă naţională, precum şi a celor de interes comun privind reţeaua de transport gaze naturale, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale;
    j) autoritate competentă la nivel naţional responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanţă naţională, precum şi pentru proiectele de interes comun privind reţeaua electrică de transport, conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport.

    (3) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sunt următoarele:
    a) coerenţă, stabilitate şi predictibilitate în domeniile sale de responsabilitate;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
    c) întărirea autorităţii instituţiei;
    d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
    e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
    f) colaborarea cu partenerii sociali;
    g) asigurarea unui climat concurenţial în domeniile coordonate.


    ART. 3
    În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuţii generale, în conformitate cu reglementările în vigoare:
    1. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;
    2. fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării sale şi urmăreşte execuţia bugetului, proiectarea şi realizarea investiţiilor pentru activităţile din domeniile de activitate;
    3. asigură administrarea proprietăţii statului în domeniile coordonate, în condiţiile legii;
    4. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;
    5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;
    6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniile coordonate;
    7. încheie tratate internaţionale sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    8. este coordonator al politicilor naţionale în domeniul Pieţei interne;
    9. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale conform atribuţiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
    11. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;
    12. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului;
    13. elaborează, actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;
    14. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    15. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora;
    16. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, în domeniile de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
    17. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
    18. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;
    19. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;
    20. asigură implementarea obligaţiilor derivând din implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;
    21. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care îşi desfăşoară activitatea la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanţei;
    22. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
    23. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate şi notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;
    24. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii;
    25. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;
    26. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor în domeniile sale de responsabilitate;
    27. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;
    28. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în domeniile coordonate şi urmăreşte implementarea concluziilor derivate din acestea;
    29. administrează participaţiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a operatorilor şi pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de instituţie publică implicată în privatizare şi din calitatea de acţionar al statului la operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia;
    30. desfăşoară activităţile de privatizare şi postprivatizare, în condiţiile legii;
    31. asigură pregătirea societăţilor pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege şi în condiţiile actelor normative aplicabile;
    32. monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora;
    33. asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi finanţarea cheltuielilor aferente acestei activităţi din bugetul activităţii de privatizare;
    34. preia active sau active funcţionale, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăţi. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanţe bugetare, acestea pot fi date în administrarea unor instituţii publice, prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii;
    35. derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa;
    36. înfiinţează, în condiţiile legii, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate, şi asigură cheltuielile legate de această operaţiune din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare.


    ART. 4
    În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri exercită, în principal, următoarele atribuţii specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:
    A. În domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare:
    1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă:
    a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei extractive în domeniul de activitate propriu şi a industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - industria auto, industria metalurgică, industria de maşini şi echipamente, industria de construcţii navale şi de material rulant, industria construcţiilor metalice, industria construcţiilor de maşini, industria chimică şi petrochimică, industria electrotehnică, electronică şi mecanică fină, industria textilă şi pielărie, industria materialelor de construcţii, industria prelucrării lemnului şi a mobilei, industria de celuloză şi hârtie, industria de reciclare, biotehnologii, economie circulară şi clustere;
    b) comercială, pentru produsele industriale pentru dezvoltarea pieţei interne;
    c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori;

    2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, precum şi a informaţiilor şi datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;
    3. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;
    4. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de normele Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    5. coordonează şi participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul protecţiei consumatorului;
    6. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;
    7. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;
    8. monitorizează piaţa pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;
    9. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislaţiei Uniunii Europene;
    10. coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi urmăreşte aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;
    11. coordonează şi exercită prerogativele de putere publică în relaţia cu ASRO-Asociaţia de Standardizare din România;
    12. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;
    13. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;
    14. reglementează activitatea de producţie, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;
    15. sprijină participarea industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;
    16. sprijină activitatea instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare şi securitate, la programele de compensări în industria de apărare;
    17. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate;
    18. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare şi securitate, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;
    19. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;
    20. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare pentru apărare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează Inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria naţională de apărare, avizează lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii, ale operatorilor economici în domeniu;
    21. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare şi securitate;
    22. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic, în condiţiile legii;
    23. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare şi securitate;
    24. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;
    25. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;
    26. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
    27. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
    28. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
    29. elaborează politici şi reglementări privind evaluarea conformităţii produselor industriale, implementează şi controlează politica de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor şi urmăreşte aplicarea acestora;
    30. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;
    31. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului;
    32. solicită informaţii economice şi sociale, necesare la elaborarea politicilor industriale;
    33. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
    34. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
    35. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
    36. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;
    37. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    38. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislaţiei în domeniu, a fondurilor acordate;
    39. coordonează Comitetul Interministerial pentru Competitivitate;
    40. coordonează monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru competitivitate;
    41. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;
    42. elaborează politica industrială şi politica de cluster şi urmăreşte aplicarea acestora;
    43. acordă asistenţa de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;
    44. participă la elaborarea prognozelor în domeniul deşeurilor industriale reciclabile şi ţine evidenţa operatorilor economici din domeniu;
    45. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
    46. desemnează organisme de inspecţie, laboratoare de încercări sau organisme de certificare pentru eşantionare a combustibililor lichizi şi asigură controlul respectării legislaţiei referitoare la limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;
    47. desemnează şi notifică organismele de evaluare a conformităţii în domeniile de competenţă;
    48. promovează scheme de ajutor de stat în domeniile economie, politici industriale şi competitivitate;
    49. aplică schema de ajutor de stat privind exceptarea parţială a industriei energo-intensive de la contribuţia promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie.

    B. În domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile:
    1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;
    2. sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
    3. diseminează informaţii şi bune practici pentru planificarea strategică participativă a dezvoltării locale;
    4. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al regenerării socioeconomice;
    5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    6. îndeplineşte atribuţii de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. elaborează reglementări în vederea implementării Programului geologic naţional;
    8. elaborează şi implementează programe în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    9. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile;
    11. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit legislaţiei în vigoare;
    13. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice;
    14. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    15. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
    16. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltare durabilă a comunităţilor;
    17. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;
    18. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;
    19. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi şi a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
    20. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    21. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;
    22. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    23. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    24. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    25. acordă asistenţă de specialitate, organizează seminare şi consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    26. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
    27. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
    28. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral;
    29. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    30. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    31. iniţiază sau avizează împreună cu autoritatea competentă în domeniul mediului proiecte de acte normative, de ordine şi de instrucţiuni referitoare la protecţia mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    32. avizează studiile de fezabilitate şi planurile de dezvoltare a companiilor/societăţilor naţionale miniere, precum şi încetarea definitivă sau temporară a activităţii de exploatare;
    33. avizează planul de închidere şi ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere a minelor şi reabilitare a mediului, pentru minele aparţinând companiilor/societăţilor naţionale miniere;
    34. aprobă editarea publicaţiilor „Revista minelor“ şi „Buletinul de resurse minerale neenergetice“;

    C. În domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:
    1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;
    2. elaborează programe şi strategii în vederea promovării proprietăţii intelectuale şi protejării acesteia la nivel naţional şi internaţional;

    D. În domeniul protecţiei consumatorilor:
    1. îndeplineşte rolul, funcţiile şi atribuţiile în calitate de autoritate competentă şi punct unic de contact cu Comisia Europeană, îndeplineşte rolul, funcţiile şi atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare, prin structura responsabilă cu îndeplinirea acestora;
    2. emite reglementări în domeniul protecţiei consumatorilor, în acord cu reglementările europene incidente;

    E. În domeniul energetic şi al resurselor energetice:
    1. elaborează strategia energetică naţională, politica energetică şi asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, potrivit prevederilor art. 6 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriilor energetică şi extractivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. emite actul de autorizare în privinţa lucrărilor offshore conform prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore;
    4. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.938/2017, potrivit art. 102 lit. l) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. V din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
    5. promovează şi facilitează, împreună cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cooperarea dintre operatorii de transport şi de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piaţă internă competitivă a gazelor naturale care se bazează pe principiile de transparenţă, concurenţă, nediscriminare, solidaritate şi securitate, în vederea asigurării consumului de gaze naturale pentru consumatorii finali în condiţii de continuitate şi siguranţă; această cooperare acoperă zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum şi alte zone geografice;
    6. gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează, monitorizează şi pune în aplicare investiţiile din Planul naţional de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 183/2017;
    7. gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea, monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 183/2017;
    8. monitorizează, împreună cu Consiliul Concurenţei, nivelul de acordare a ajutoarelor de stat din domeniul resurselor minerale energetice în conformitate cu deciziile Comisiei Europene;
    9. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniile energetic şi resurselor energetice, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructuri critice naţionale şi europene din domeniile energetic şi resurselor energetice, în condiţiile legii, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. elaborează politica de eficienţă energetică în sectorul de producţie a energiei electrice, în vederea creşterii eficienţei în utilizarea combustibililor şi energiei, potrivit art. 4 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. coordonează activitatea de producere a energiei electrice şi de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea ministerului, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional privind resursele primare de energie, potrivit prevederilor art. 6 lit. p) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“, respectiv pentru Programul operaţional „Infrastructură mare“ în baza art. 3 lit. i) şi art. 4 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniile energetic şi al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepţia activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată, potrivit prevederilor art. 6 lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    16. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor din domeniul resurselor energetice, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 47 lit. j) teza finală din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009;
    18. asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, respectiv derularea contractelor de prestare de servicii pentru eşantionarea benzinei şi motorinei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018;
    19. asigură promovarea resurselor regenerabile de energie, potrivit art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    20. centralizează, prelucrează şi transmite către Comisia Europeană informaţiile şi datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;
    21. stabileşte şi ajustează preţul pentru serviciile de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi preţul dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. (CNU), cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, după avizarea de către Consiliul Concurenţei a fişei de fundamentare a preţurilor;
    22. gestionează şi derulează mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în implementarea Planului naţional de investiţii, precum şi în monitorizarea şi punerea în aplicare a acestuia, în baza art. 10c din Directiva EU-ETS 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 privind schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană, pentru modernizarea sectorului producţiei de energie electrică din România, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare;

    F. În domeniile comerţului, al politicii comerciale şi al relaţiilor economice internaţionale:
    1. elaborează şi îndeplineşte politica naţională în domeniul comerţului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de adaptare continuă la evoluţiile geopolitice şi economice internaţionale ale politicilor de comerţ exterior, în vederea promovării exporturilor de bunuri şi servicii;
    2. pregăteşte şi promovează interesele comerciale naţionale în cadrul instituţiilor europene, elaborează şi susţine poziţia României cu privire la politica comercială comună a Uniunii Europene;
    3. efectuează demersuri pe lângă serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Comitetului de comerţ internaţional al Parlamentului European pentru obţinerea de informaţii relevante în vederea pregătirii şi susţinerii poziţiei naţionale în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene;
    4. monitorizează procedurile de aprobare a rezultatelor negocierilor comerciale bilaterale, regionale, plurilaterale şi multilaterale şi mediatizează prin intermediul surselor media disponibile prevederile convenite în respectivele acorduri şi tratate comerciale;
    5. acordă asistenţă operatorilor economici în vederea valorificării în comerţul cu ţările terţe a avantajelor rezultate din acordurile şi tratatele comerciale încheiate la nivelul Uniunii Europene şi multilateral;
    6. urmăreşte permanent activităţile din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, denumită în continuare OMC, şi asigură participarea ca stat membru al Uniunii Europene la activitatea curentă a Consiliului general al OMC şi a organelor sale subsidiare;
    7. exercită calitatea de punct naţional de informare cu Comisia Europeană şi Secretariatul OMC în domeniul schimbului de informaţii naţionale pentru domeniile reglementate pe plan european şi multilateral prin acordurile de comerţ liber bilaterale, regionale, plurilaterale şi multilaterale; iniţiază şi asigură, după caz, coordonarea cu ministerele/ instituţiile de resort din România;
    8. urmăreşte şi analizează componentele globale din cadrul politicii comerciale comunitare; cooperează în acest sens cu ministerele şi alte instituţii cu responsabilităţi conexe politicii comerciale;
    9. asigură un dialog permanent cu Parlamentul României pe aspecte de politică comercială; elaborează documentaţii specifice pe componente de politică comercială, la solicitările punctuale ale comisiilor de specialitate ale Parlamentului României; participă şi informează asupra stadiului negocierilor comerciale şi pentru ratificarea acordurilor şi tratatelor de comerţ liber bilateral, regional, plurilateral şi multilateral;
    10. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte ministere şi instituţii cu responsabilităţi în domeniul investiţiilor străine, în vederea elaborării, promovării şi susţinerii intereselor investiţionale ale României în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în dialogul cu Comisia Europeană, în cadrul UNCITRAL şi cu alte organisme internaţionale, de exemplu, OCDE;
    11. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte ministere şi instituţii cu responsabilităţi în domeniul investiţiilor, la negocierea de noi acorduri şi tratate bilaterale în domeniul investiţiilor cu ţări terţe de interes şi cu care Comisia Europeană nu are în vedere încheierea pe termen mediu de astfel de acorduri la nivel UE;
    12. avizează proiecte de acte normative ale altor instituţii ale administraţiei publice centrale care includ elemente conexe politicii comerciale, pentru aspecte din competenţa sa;
    13. elaborează sinteze şi informări privind politicile comerciale europene în plan regional, european şi multilateral;
    14. menţine un dialog permanent şi relaţii de colaborare cu structuri neguvernamentale ale mediului de afaceri şi organizează, în colaborare cu acestea, simpozioane, mese rotunde sau seminare destinate operatorilor economici, în cadrul cărora se prezintă informaţii privind specificul ţărilor partenere, noutăţi din legislaţia acestora în domeniul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale, elaborând materiale documentare necesare pentru aceste manifestări;
    15. elaborează, propune şi susţine poziţia României în domeniul măsurilor de apărare comercială la nivelul Comisiei Europene şi asigură participarea la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene care dezbat subiecte de apărare comercială;
    16. acordă, la cerere, asistenţă de specialitate producătorilor naţionali şi europeni în vederea asigurării unei concurenţe loiale pe piaţa internă a Uniunii Europene;
    17. monitorizează investigaţiile şi măsurile de apărare comercială adoptate de ţări terţe împotriva unor produse originare din România sau din Uniunea Europeană; evaluează impactul investigaţiilor şi, după caz, pe cel al măsurilor de apărare comercială cu părţile interesate, pentru a propune modalităţi specifice de acţiune;
    18. participă la activitatea comitetelor şi grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene, ce asigură monitorizarea şi implementarea reglementărilor Uniunii Europene şi aranjamentelor convenite cu ţări terţe în domeniul comerţului cu produse industriale;
    19. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor Uniunii Europene privind eliberarea documentelor de import şi, după caz, export în/din Uniunea Europeană al unor produse aflate în domeniul de competenţă al ministerului;
    20. asigură funcţia de autoritate naţională pentru sistemul electronic comunitar de gestionare a licenţelor de export/import instituite în baza reglementărilor Uniunii Europene;
    21. acordă, la cerere, asistenţă operatorilor economici, în subiectul regimului de import şi de export al Uniunii Europene, al procedurilor de obţinere a licenţelor de import sau de export şi a documentelor de supraveghere la import şi, după caz, la export, aflate în domeniul de competenţă al ministerului;
    22. elaborează poziţia României şi participă la negocierea acordurilor bilaterale în domeniul cooperării economice (şi tehnico-ştiinţifice) sau a altor acorduri ce includ componente economice, cu ţări terţe, acorduri care, conform legislaţiei Uniunii Europene, sunt de competenţă naţională;
    23. întocmeşte documentele necesare începerii negocierilor comerciale, semnării şi aprobării/ratificării acordurilor negociate şi semnate la nivelul Uniunii Europene;
    24. urmăreşte aplicarea în practică a prevederilor decurgând din tariful vamal al Uniunii Europene, a aspectelor conexe cu impact asupra politicii comerciale comune, în special vizând regulile de origine, cooperarea vamală, facilitarea comerţului, suspendări tarifare, colectarea taxelor antidumping şi anti-subvenţie şi asigură conlucrarea cu Direcţia Generală a Vămilor;
    25. elaborează, promovează şi susţine poziţia ministerului la reuniunile de coordonare a afacerilor europene organizate şi coordonate de Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, pe componenta de politici comerciale;
    26. elaborează, promovează şi susţine poziţia ministerului la reuniunile grupului de lucru interministerial privind problematica BREXIT, organizate şi coordonate de MAE, pe componenta de politici comerciale;
    27. cooperează cu coordonatorul naţional pentru problematica Organizaţiei pentru Comerţ şi Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE - MAE, inclusiv în problematica candidaturii României la OCDE;
    28. elaborează, promovează şi susţine poziţia naţională în cadrul Comitetului specializat al OCDE în domeniul politicii comerciale;
    29. participă, în colaborare cu MAE, alte ministere şi instituţii cu relevanţă, la activitatea specifică a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, în scopul susţinerii, în coordonare cu Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene, a poziţiilor politico-economice ale României în materie de comerţ şi dezvoltare;
    30. urmăreşte dezvoltările pe componenta de politică comercială aferentă activităţii organizaţiilor economico-comerciale cu vocaţie universală;
    31. asigură participarea la lucrările Consiliului Interinstituţional, constituit în baza art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    32. asigură emiterea autorizaţiilor/licenţelor de export sau de import privind restricţii comerciale aferente unor mărfuri aflate în sfera de atribuţii, instituite în baza unor sancţiuni internaţionale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    33. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, cu modificările ulterioare;
    34. promovează interesele economice şi comerciale ale României, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea relaţiilor economice cu alte state terţe şi cu organizaţiile economice internaţionale, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;
    35. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în context bilateral, regional, multilateral, la nivelul OMC, precum şi în contextul Politicii comerciale comune a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile legale naţionale în materie;
    36. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;
    37. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comune de către România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
    38. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;
    39. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale, plurilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competenţelor naţionale şi în corelare cu politica Uniunii Europene;
    40. mediatizează, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul OMC şi/sau prin acordurile de comerţ liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerţ;
    41. asigură gestionarea problematicii comerciale rezultate din participarea României la iniţiativele economice regionale europene la care UE este parte sau pe care le sprijină (Cooperarea la Marea Neagră, Parteneriatul Estic);
    42. asigură contribuţii, vizând domeniul politicii comerciale, pentru acţiunile aferente Asistenţei pentru Dezvoltare (ODA) şi Agendei 2030 - Obiectivele de dezvoltare durabilă, gestionate în plan naţional şi la nivelul Consiliului UE de către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe, respectiv ai Secretariatului General al Guvernului - Departamentul dezvoltare durabilă;
    43. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, alte ministere şi instituţii cu relevanţă, la activitatea specifică a UNCTAD (Consiliul şi organele sale subsidiare), în scopul susţinerii, în coordonare cu Comisia Europeană şi statele membre UE, a poziţiilor politico-economice ale ţării noastre în materie de comerţ şi dezvoltare;
    44. urmăreşte evoluţiile pe componenta de politică comercială aferentă activităţii organizaţiilor economico-comerciale cu vocaţie universală;
    45. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţiilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegaţiilor participante, participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;
    46. oferă şi asigură operatorilor economici informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;
    47. asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare comercial-economice, precum şi buna funcţionare a activităţii acestora, prin stabilirea obiectivelor strategice ale activităţii reprezentanţilor comerciali-economici din reţeaua externă, care includ cu prioritate identificarea de oportunităţi de afaceri pentru firmele româneşti şi atragerea de investiţii străine în România, sprijinirea societăţilor comerciale româneşti în vederea facilitării accesului pe pieţele externe, dar şi urmărirea evoluţiilor macroeconomice şi a poziţionărilor actorilor economici majori pe plan internaţional, stabilirea de alianţe economice şi elaborarea de programe concrete de colaborare cu principalii parteneri economici ai României;
    48. cooperează cu reprezentanţele economice şi comerciale acreditate în România pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;
    49. participă la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;
    50. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în materie de diplomaţie economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate;
    51. monitorizează implementarea Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, şi asigură ca atât instrumentele naţionale, cât şi cele europene sau internaţionale de susţinere să atingă obiectivele acestei strategii;
    52. dezvoltă forme de colaborare şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie, asigurând secretariatul Consiliului de export, conform Hotărârii Guvernului nr. 486/2004 privind înfiinţarea Consiliului de export;
    53. elaborează, coordonează şi monitorizează Programul de susţinere şi promovare a exporturilor cu finanţare parţială de la bugetul de stat, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general şi a portalului de comerţ exterior, în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti, precum şi a altor instrumente de promovare a acestora, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    54. urmăreşte implementarea şi eficienţa Programului de susţinere şi promovare a exportului, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor româneşti la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice din străinătate, elaborând şi supunând spre aprobare bugetul şi structura programului, conform Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare;
    55. gestionează Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/2017, cu modificările ulterioare;
    56. monitorizează ajutoarele de stat sau de minimis acordate, putând realiza controale;
    57. verifică respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi dispune măsurile ce se impun, în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate;
    58. acordă asistenţă tehnică operatorilor economici care intenţionează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice internaţionale;
    59. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;
    60. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul comerţului;
    61. realizează lucrări de evaluare a potenţialului existent pe pieţele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de ţări partenere şi/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerţ sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene şi promovării ofertei româneşti de export în condiţiile pieţei concurenţiale;
    62. identifică acele categorii de produse româneşti cu potenţial de export şi realizează analize sectoriale şi de prezentare a capacităţii de absorbţie a ofertei româneşti pe plan extern;
    63. elaborează şi actualizează materiale de informare şi documentare în domeniul comerţului exterior pentru portalul de comerţ;
    64. solicită mediului de afaceri şi autorităţilor publice materiale promoţionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităţilor de afaceri şi a potenţialului economic al României;
    65. utilizează baze de date cu exportatorii şi importatorii din România, precum şi baze de date statistice de comerţ exterior şi realizează lucrări de sinteză privind evoluţia relaţiilor comerciale ale României pe plan internaţional;
    66. mediatizează cererile de produse româneşti şi propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;
    67. iniţiază propuneri de programe şi proiecte pentru promovarea exporturilor româneşti de produse şi servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susţinere a acestora;
    68. organizează întâlniri de afaceri între firmele româneşti şi străine, direct sau în colaborare cu instituţii şi agenţii guvernamentale, camere de comerţ, asociaţii profesionale, organizaţii de promovare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi instituţii partenere de promovare a comerţului din alte ţări;
    69. dezvoltă relaţii de cooperare şi parteneriat cu organizaţii, instituţii şi asociaţii profesionale româneşti şi străine pentru promovarea comerţului pe plan internaţional, potrivit legii;
    70. participă la reuniunile mecanismelor de susţinere a exportatorilor la nivelul Uniunii Europene;
    71. poate atrage fonduri structurale şi implementează proiecte şi programe care vizează eficientizarea şi diversificarea instrumentelor de susţinere a exportatorilor;
    72. participă la proiectele şi programele care vizează creşterea performanţelor la export în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării;
    73. poate asigura, în cazul primirii unor solicitări concrete, managementul unitar al promovării şi derulării operaţiunilor de comerţ exterior pentru societăţile în care acţionar majoritar este statul;
    74. întocmeşte mandatele de reprezentare la nivelul Uniunii Europene şi alte documente relevante la nivelul Uniunii Europene în domeniul politicii comerciale şi relaţiilor economice internaţionale şi solicită avizarea mandatului de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    75. diseminează toate informaţiile legate de activitatea de promovare a exportului către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului;
    76. coordonează activitatea funcţionarilor din agenţii, în legătură cu relaţiile dintre potenţialii exportatori locali şi posibilii parteneri externi, precum şi orice alte activităţi de promovare a exportului;
    77. centralizează situaţiile statistice regionale cu privire la promovarea exportului.

    G. În domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri:
    1. asigură elaborarea, gestionarea şi monitorizarea implementării proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;
    2. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autorităţile publice interesate, pentru aplicarea în România a iniţiativei „Small Business Act“;
    3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;
    4. asigură stimularea şi corelarea acţiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;
    5. reprezintă şi participă, în numele statului român, la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    6. exercită funcţiile de coordonare şi control privind Fundaţia de Post-Privatizare şi asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;
    7. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii activităţilor şi acţiunilor cuprinse în Programul naţional de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    8. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    9. coordonează şi participă împreună cu alte organe ale administraţiei publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri şi cooperaţiei;
    10. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
    11. derulează, gestionează şi coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect, în condiţiile legii;
    12. cooperează în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene şi ale OCDE la implementarea proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;
    13. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planuri de acţiuni pentru mediul de afaceri, în conformitate cu strategiile existente în domeniu;
    14. propune, derulează, asigură şi monitorizează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
    15. organizează, participă şi coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
    16. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, OCDE -, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
    17. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, prin asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajării şi sprijinirii iniţiativei antreprenoriale;
    18. implementează şi coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la reforma reglementărilor formulate de Comisia Europeană şi OCDE;
    19. asigură, coordonează şi răspunde în domeniile de competenţă de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele de acţiune ale Comisiei Europene, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;
    20. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurenţial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
    a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei naţionale anticorupţie, în domeniul de activitate, precum şi al celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;
    b) implementarea standardelor OCDE, Uniunii Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;
    c) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public şi mediul privat;

    21. colaborează cu celelalte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
    22. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizaţiilor internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Asociaţia Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, OCDE -, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
    23. elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice şi pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri;
    24. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene în domeniile coordonate;
    25. asigură coordonarea la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la cooperarea internaţională în domeniul mediului de afaceri;
    26. este autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în relaţiile cu societăţile cooperative şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    27. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    28. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare;
    29. participă la lucrările Comitetului consultativ pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
    30. coordonează acţiunile desfăşurate în cadrul Programului naţional „România HUB“, asigurând administrarea programului;
    31. monitorizează şi raportează periodic stadiul de implementare a măsurilor/acţiunilor prevăzute în Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020;
    32. dezvoltă şi operează un portal în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea prevenirii nr. 270/2017, dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online şi resurse în vederea informării în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea prevenirii nr. 270/2017;
    33. elaborează scheme de ajutor de stat sau de minimis privind stimularea investitorilor individuali-business angels instituite prin lege conform art. 7 din Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;
    34. asigură punerea în aplicare a Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.478/2019 privind aprobarea înfiinţării Registrului naţional de franciză şi a Normelor metodologice privind modul de organizare şi funcţionare a Registrului naţional de franciză, conform art. III alin. (2) din Legea nr. 179/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
    35. promovează prin mijloace specifice de informare, precum: website, e-mail, grupuri de lucru, şi evenimente publice cadrul legislativ cu impact asupra mediului de afaceri şi modificările aduse acestuia;
    36. acordă titlul de incubator de afaceri în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;
    37. constituie Comisia cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri în conformitate cu Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;
    38. sprijină şi consiliază iniţiatorii de acte normative cu implicaţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi le trimite rezultatele testului IMM;
    39. asigură secretariatul GEIEAN, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 699/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în vederea obţinerii Avizului GEIEAN asupra proiectelor de acte normative şi a rapoartelor teste IMM aferente, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    40. transmite spre analiză către GEIEAN rapoarte privind aplicarea testelor IMM;
    41. coordonează activitatea GEIEAN în emiterea de avize consultative cu privire la oportunitatea aprobării proiectelor de acte normative, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    42. asigură consultanţă în vederea realizării raportului de test IMM, conform Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM;
    43. menţine permanent legătura cu stakeholderii reprezentativi la nivelul mediului de afaceri din România;
    44. organizează cursuri în domeniul întreprinderi mici şi mijlocii;
    45. elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii;
    46. asigură dialogul cu entităţile publice şi private implicate în sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    47. gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat şi controlează modul de utilizare a acestora de către instituţiile publice din subordinea ministerului.

    H. În domeniul investiţiilor străine:
    1. avizează, elaborează şi promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul investiţiilor străine directe şi participă la susţinerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere, în condiţiile legii;
    2. elaborează şi implementează strategii, politici publice şi programe în domeniul investiţiilor străine directe;
    3. coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a ţării;
    4. realizează acţiuni de promovare, marketing şi publicitate, în ţară şi în străinătate, pentru atragerea şi implementarea investiţiilor străine directe;
    5. realizează acţiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe pieţele interne şi externe, pentru promovarea investiţiilor străine în România şi a climatului investiţional al României;
    6. încheie contracte, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, asociaţii, firme de specialitate şi experţi din ţară şi din străinătate, în scopul promovării, marketingului, atragerii şi implementării investiţiilor străine directe;
    7. colaborează cu Guvernul, ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii centrale şi locale, precum şi cu parteneri români şi străini, în vederea atragerii investiţiilor străine în România şi prezentării ofertelor investiţionale ale României pe plan extern;
    8. desfăşoară activităţi de promovare a investiţiilor străine pe plan intern şi extern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare în domeniul său de activitate;
    9. identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice, cu societăţile şi regiile autonome interesate, proiecte noi de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigură prezentarea acestora investitorilor străini;
    10. asigură activitatea de promovare şi sprijină implementarea investiţiilor străine, îndeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar între investitori sau parteneri străini, după caz, şi autorităţile centrale şi locale;
    11. examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru implementarea acestora, solicitând, după caz, sprijinul instituţiilor şi societăţilor implicate;
    12. acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistenţă tehnică, sprijin şi consultanţă, împreună cu instituţiile competente, după caz, pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine confirmate, precum şi cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanţare de la autoritatea responsabilă;
    13. evaluează reacţiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acţiona în consecinţă;
    14. organizează, inclusiv în parteneriat cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în ţară şi în străinătate, evenimente, misiuni, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pentru atragerea şi promovarea investiţiilor străine şi participă la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau de organizaţii române ori străine;
    15. organizează misiuni economice şi vizite de informare în ţară, pentru investitorii străini, în scopul promovării şi atragerii investiţiilor străine;
    16. organizează întâlniri pentru schimb de experienţă cu agenţiile sau instituţiile guvernamentale similare, precum şi cu organisme private din ţară şi din străinătate;
    17. acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele, camerele de comerţ bilaterale şi cu ambasadele pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investiţiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative;
    18. realizează şi difuzează materiale promoţionale, broşuri, pliante, afişe, cataloage, postere, ghiduri de investiţie, materiale audiovideo, obiecte de protocol, studii şi analize privind mediul de afaceri naţional şi internaţional;
    19. efectuează studii de marketing;
    20. promovează o imagine atractivă privind politica şi realităţile economice, climatul investiţional din România, în mediile de afaceri naţionale şi internaţionale;
    21. promovează prin intermediul inserţiilor publicitare şi articolelor, în publicaţii scrise şi online de interes general şi specific, climatul investiţional al României şi proiectele de investiţii;
    22. poate accesa fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condiţiile legii;
    23. acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.

    I. În domeniul turismului:
    1. elaborează şi implementează în domeniul turismului strategii şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului şi atragerea investitorilor, politici de promovare şi dezvoltare a turismului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. elaborează, aprobă şi implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;
    3. organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţă internă, cât şi pe pieţele internaţionale;
    4. îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea programului pentru definirea şi promovarea brandului turistic naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României;
    5. autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituţională şi eficacitatea educaţională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement, acreditează/reacreditează organizaţiile de management al destinaţiilor, centrele naţionale/locale de informare şi promovare turistică;
    6. atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de localităţi, la solicitarea autorităţilor publice locale;
    7. organizează evidenţa, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;
    8. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
    9. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;
    10. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituiţilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;
    11. monitorizează îndeplinirea obligaţiilor asumate de beneficiari prin contractele de finanţare din cadrul domeniului major de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“, axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Programul operaţional regional (POR) 2007-2013, prin intermediul Organismului intermediar pentru turism;
    12. aprobă, în condiţiile legii, atât înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor teritoriale, cu sediul în ţară, cât şi atribuţiile ataşaţilor de turism;
    13. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului turismului;
    14. elaborează strategiile şi planurile de acţiune aferente domeniului turismului;
    15. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
    16. derulează sau coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect;
    17. coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Turismului şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul turismului, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;
    18. identifică metode de îmbunătăţire a activităţilor în domeniu, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private;
    19. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri în domeniul coordonat, stimulativ, concurenţial, corect şi integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
    a) organizarea de consultări publice periodice cu privire la implementarea Strategiei naţionale anticorupţie şi a celorlalte politici publice cu impact asupra turismului;
    b) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale ori standarde în implementarea programelor proprii;

    20. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, precum şi congrese, colocvii şi alte acţiuni similare, în ţară şi străinătate, în domeniul turismului;
    21. participă la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate, organizează vizite educaţionale de informare, precum şi evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu alte entităţi ce desfăşoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei;
    22. organizează activităţi de promovare prin producţie/coproducţie de emisiuni TV şi radio;
    23. stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum şi măsuri pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;
    24. efectuează controlul operativ al operatorilor economici din domeniul turismului, activităţilor din turism şi din industria de agrement, conform legislaţiei în vigoare;
    25. efectuează controlul calităţii serviciilor din turism şi din industria de agrement;
    26. monitorizează derularea investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează;
    27. coordonează programele de asistenţă acordată de Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale;
    28. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;
    29. realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing şi promovarea turismului şi a programului de dezvoltare a produselor turistice;
    30. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;
    31. coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investiţiile realizate în parteneriat cu autorităţile publice locale.    ART. 5
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.

    ART. 6
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este autorizat:
    a) să dea unităţilor aflate în subordine şi sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
    b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
    c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;
    d) să emită şi să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;
    e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;
    f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.

    (2) Pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri exercită, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile de instituţie publică implicată şi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, competenţele de autoritate publică tutelară.

    ART. 7
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.

    ART. 8
    (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este prevăzută în anexa nr. 1. Cu respectarea structurii organizatorice şi dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (2) Personalul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este compus din demnitari, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special, care ocupă funcţii publice generale şi funcţii publice specifice, precum şi din personal contractual şi diplomatic.
    (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este de 1098 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie reţeaua economică externă şi pentru reţeaua externă de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine, iar 40 de posturi se utilizează pentru ataşaţii în turism.
    (4) Numirea personalului din birourile prevăzute la alin. (3) se face de către ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor economice, respectiv a birourilor de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine se va derula în baza unui protocol de colaborare încheiat între minister şi Ministerul Afacerilor Externe.
    (5) În cadrul ministerului îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii unităţi de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, şi unităţi de management a proiectelor, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.
    (6) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale UIP şi UMP se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.
    (7) În cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri funcţionează reprezentanţe teritoriale în domeniul turismului, structuri fără personalitate juridică, cu sediul în ţară, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. Activitatea reprezentanţelor teritoriale se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
    (8) În cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sunt angajaţi ataşaţi de turism, care asigură reprezentarea, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a României atât în ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţările terţe, în domeniul politicii turismului şi promovării produselor şi serviciilor turistice, precum şi a formelor de turism autohtone, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (9) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, în condiţiile legii.
    (10) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sunt numiţi şi eliberaţi în condiţiile legii, prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

    ART. 9
    (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.
    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii.
    (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

    ART. 10
    (1) Conducerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se asigură de către ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri.
    (2) Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.
    (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.
    (4) Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pe lângă ministrul economiei funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
    (7) Prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri pot fi delegate atribuţii, în condiţiile legii.
    (8) În cazul în care ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.

    ART. 11
    (1) Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri este ajutat în activitatea sa de 8 secretari de stat, precum şi de secretarul general şi de 4 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ori încredinţate de ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri.
    (3) Secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri.

    ART. 12
    Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 13
    Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.

    ART. 15
    Patrimoniul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Ministerului Energiei, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerului Turismului, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condiţiile art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

    ART. 16
    Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 18
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 16 ianuarie 2020.
    Nr. 44.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    UNITĂŢILE
    aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Unităţi care funcţionează în │
│subordinea Ministerului Economiei, │
│Energiei şi Mediului de Afaceri │
├──────────────────────────────────────┤
│a) Cu finanţare de la bugetul de stat:│
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Oficiul de Compensare pentru │
│1. │Achiziţii de Tehnică Specială - 8 │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│ │şi Mijlocii, Atragere de │
│2. │Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Bucureşti - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│ │şi Mijlocii, Atragere de │
│3. │Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Ploieşti - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│ │şi Mijlocii, Atragere de │
│4. │Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Constanţa - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│5. │şi Mijlocii, Atragere de │
│ │Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Iaşi - 26 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│6. │şi Mijlocii, Atragere de │
│ │Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Braşov - 26 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│ │şi Mijlocii, Atragere de │
│7. │Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Târgu Mureş - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│8. │şi Mijlocii, Atragere de │
│ │Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Cluj - 26 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│9. │şi Mijlocii, Atragere de │
│ │Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Craiova - 26 de posturi│
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia pentru Întreprinderi Mici │
│ │şi Mijlocii, Atragere de │
│10.│Investiţii şi Promovare a │
│ │Exportului Timişoara - 26 de │
│ │posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│11.│Centrul Naţional de Management al │
│ │Apei Grele (CNMAG) - 80 de posturi│
├───┴──────────────────────────────────┤
│b) Cu finanţare din venituri proprii: │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │Oficiul de Stat pentru Invenţii şi│
│ │Mărci - OSIM - 243 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Centrul de Pregătire pentru │
│2. │Personalul din Industrie Buşteni -│
│ │58 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Inspecţia de Stat pentru Controlul│
│3. │Cazanelor, Recipientelor sub │
│ │Presiune şi Instalaţiilor de │
│ │Ridicat - ISCIR - 280 de posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│c) Cu finanţare din venituri proprii │
│şi subvenţii de la bugetul de stat: │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │Biroul Român de Metrologie Legală │
│ │- BRML Bucureşti - 659 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri│
│ │Radioactive - 54 de posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│II. Unităţi care funcţionează în │
│coordonarea Ministerului Economiei, │
│Energiei şi Mediului de Afaceri │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │Asociaţia de Standardizare din │
│ │România - ASRO │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │Asociaţia de Acreditare din │
│ │România - RENAR │
├───┴──────────────────────────────────┤
│III. Unităţi care funcţionează în │
│coordonarea ministrului economiei, │
│energiei şi mediului de afaceri cu │
│finanţare integrală de la bugetul de │
│stat │
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Autoritatea Naţională pentru │
│1. │Protecţia Consumatorilor - 982 de │
│ │posturi, exclusiv demnitarii │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Autoritatea pentru Administrarea │
│2. │Activelor Statului - 227 de │
│ │posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│IV. Unităţi care funcţionează sub │
│autoritatea Ministerului Economiei, │
│Energiei şi Mediului de Afaceri │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR │
│ │MINERALE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │COMPANIA NAŢIONALĂ A CUPRULUI, │
│3. │AURULUI ŞI FIERULUI „MINVEST“ - │
│ │S.A., cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│4. │SOCIETATEA BĂIŢA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│5. │SOCIETATEA CUPRU MIN - S.A. ABRUD │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6. │CONVERSMIN - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│7. │SOCIETATEA RADIOACTIV MINERAL │
│ │MĂGURELE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│8. │MINVEST ROŞIA MONTANĂ ÎN FALIMENT │
│ │- S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│9. │MINBUCOVINA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │COMPANIA NAŢIONALĂ A METALELOR │
│10.│PREŢIOASE ŞI NEFEROASE REMIN - │
│ │S.A., în insolvenţă, cu filiala sa│
├───┼──────────────────────────────────┤
│11.│MOLDOMIN - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12.│COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - S.A., │
│ │cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│13.│AVIOANE CRAIOVA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│14.│IAR - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│15.│IOR - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│16.│ROMAERO - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│17.│ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│18.│UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│19.│UZINA MECANICĂ DRĂGĂŞANI - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│20.│CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A., în│
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21.│COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA │
│ │ROMÂNĂ“ - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU │
│22.│CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR│
│ │DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB │
│ │PRESIUNE „CNCIR“ - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23.│ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24.│IPROCHIM - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25.│SOCIETATEA NAŢIONALĂ „PLAFAR“ - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│26.│SIMTEX - S.A., în reorganizare │
│ │judiciară │
├───┼──────────────────────────────────┤
│27.│INSTITUTUL DE CERCETARI │
│ │METALURGICE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│28.│EUROTEST - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│29.│SANEVIT 2003 - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│30.│OLTCHIM - S.A., în faliment cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│31.│ROMPLUMB - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│32.│FORAJ BUCUREŞTI - S.A., în │
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│33.│OMV PETROM - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│34.│OIL TERMINAL - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│35.│CONPET - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│36.│ROMPETROL RAFINARE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE │
│37.│NATURALE „ROMGAZ“ - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│38.│ENGIE ROMÂNIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│39.│E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│40.│DELGAZ GRID - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│41.│E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE│
│42.│A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE │
│ │„TERMOELECTRICA“ - S.A., în │
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│43.│ELECTROCENTRALE-GRUP - S.A. şi │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│44.│ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A., │
│ │în insolvenţă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│45.│ELECTROCENTRALE CONSTANŢA - S.A., │
│ │în insolvenţă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│46.│SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC │
│ │HUNEDOARA - S.A., în insolvenţă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│47.│SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC │
│ │OLTENIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│48.│UZINA TERMOELECTRICA MIDIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI│
│49.│ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE │
│ │„HIDROELECTRICA“ - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA NAŢIONALĂ │
│50.│„NUCLEARELECTRICA“ - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│51.│SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA - │
│ │S.A. BUCUREŞTI, cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│52.│SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A │
│ │PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│53.│COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - │
│ │S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│54.│COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │INSTITUTUL DE CERCETARE │
│55.│ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ│
│ │ŞI PROIECTARE MINE PE LIGNIT - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI │
│56.│- S.A., în faliment, cu filialele │
│ │sale, în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU │
│57.│ÎNCHIDEREA-CONSERVAREA MINELOR - │
│ │S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│58.│SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERI │
│ │MINE VALEA JIULUI - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│59.│REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI │
│ │NUCLEARE - RA, în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│60.│REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU │
│ │ENERGIA NUCLEARĂ - RATEN │
├───┼──────────────────────────────────┤
│61.│PETROTRANS - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│62.│LITORAL - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│63.│MAMAIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│64.│NEPTUN - OLIMP - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│65.│GERMISARA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│66.│CENTRUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT │
│ │TURISTIC - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│67.│LIDO - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│68.│IEZERUL - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│69.│TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE │
│ │MAREA NEAGRĂ - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│70.│BEGA TURISM - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│71.│ROBINSON TURISM - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│72.│SOCIETATEA CARMEN SILVA 2000 - │
│ │S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│73.│CIUCAŞ - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│74.│ANCA IRINA - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│75.│PREDEAL - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│76.│IMOTRUST - S.A. │
└───┴──────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

┌────┬─────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │Tipul │Numărul │
│Nr. │Unitatea │mijlocului │maxim │
│crt.│ │de transport│aprobat │
│ │ │ │(bucăţi)│
├────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ │Aparatul │ │ │
│ │propriu*) │ │ │
│ │pentru │ │ │
│1. │transport │Autovehicule│137 │
│ │marfă şi │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │(delegaţii) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ │Pentru │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │specifice │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │
│ │de reţeaua │ │ │
│ │comercială │ │ │
│ │externă şi │ │ │
│2. │reţeaua │Autovehicule│117 │
│ │economică │ │ │
│ │externă din │ │ │
│ │cadrul │ │ │
│ │fiecărei │ │ │
│ │misiuni │ │ │
│ │diplomatice a│ │ │
│ │României în │ │ │
│ │străinătate │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────┤
│ │Pentru │ │ │
│ │activităţi │ │ │
│ │specifice │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │
│3. │de oficiile │Autovehicule│16 │
│ │teritoriale │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │întreprinderi│ │ │
│ │mici şi │ │ │
│ │mijlocii │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴────────┘


    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016