Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 43 din 16 ianuarie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 55 din 28 ianuarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 62 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, economie verde, infrastructură de mediu, rezilienţă ecologică, meteorologie, schimbări climatice, protejarea, conservarea şi ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetăţenilor la riscurile de mediu, economia circulară şi gestionarea deşeurilor, gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, evaluarea şi gestionarea calităţii aerului şi zgomotului ambiant, controlul poluării industriale şi managementul riscului, protecţia atmosferei, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, siguranţa construcţiilor şi amenajărilor hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor, sistemul de management de mediu şi audit - EMAS, eticheta UE ecologică şi infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale din domeniul de competenţă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.
    (3) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice, economiei circulare şi gestionării deşeurilor, gospodăririi apelor, siguranţei construcţiilor şi amenajărilor hidrotehnice, silvic şi cinegetic, cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii.
    (4) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind planificarea strategică, mediu, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, siguranţa construcţiilor şi amenajărilor hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, meteorologie, în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale.
    (5) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante şi respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru sectoarele mediu şi pentru domeniile gospodăririi apelor, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020.
    (6) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, implementare, monitorizare şi revizuire a politicii naţionale privind dezvoltarea durabilă din domeniul de competenţă.
    (7) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale.
    (8) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.293/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007.
    (9) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat operator de program, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, pentru programele RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, RO04 - Reducerea substanţelor periculoase şi RO07 - Adaptarea la schimbările climatice.
    (10) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat operator de program pentru Programul RO-Mediu „Mediu, adaptarea la schimbările climatice şi ecosisteme“, conform Memorandumului de înţelegere privind punerea în aplicare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei şi Guvernul României, semnat la Bucureşti la 13 octombrie 2016.
    (11) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune.
    (12) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de implementare a Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006.
    (13) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură coordonarea interministerială a implementării măsurilor pentru protecţia şi conservarea sturionilor din Bazinul Dunării, elaborate în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, precum şi a Planului de acţiune pentru conservarea sturionilor, de pe poziţia de membru a structurii naţionale de implementare, elaborată de Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator naţional.
    (14) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este desemnat agenţie de implementare pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi şi în această calitate are întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea lui, conform Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 46/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016, ratificat prin Legea nr. 46/2017.

    ART. 2
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, şi/sau în alte sedii secundare, în condiţiile legii.

    ART. 3
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului şi fostul Minister al Apelor şi Pădurilor sunt parte, pentru domeniul de competenţă.

    ART. 4
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor exercită, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, următoarele funcţii:
    a) de strategie şi planificare;
    b) de reglementare şi avizare;
    c) de reprezentare;
    d) de autoritate de stat;
    e) de monitorizare, inspecţie şi control;
    f) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate;
    g) de administrare.


    ART. 5
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor exercită, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general:
    a) organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;
    b) colaborează cu asociaţiile profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;
    c) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea relaţiilor de colaborare dintre acestea;
    d) participă, cu experţi proprii desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;
    e) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;
    f) asigură, în funcţie de necesităţi, finanţarea activităţii de reglementare din domeniile sale de activitate;
    g) finanţează, în condiţiile legii, versiunile în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale din domeniile sale de activitate;
    h) susţine şi promovează constituirea de parteneriate la nivel central şi local în domeniile sale de activitate;
    i) susţine tranziţia economiei româneşti către o economie verde şi economia circulară, rezilientă la efectele schimbărilor climatice, prin politici de creştere economică durabilă cu emisii reduse de gaze cu efect de seră şi utilizare eficientă a resurselor naturale;
    j) iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;
    k) realizează cercetări de opinie publică, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;
    l) poate contracta servicii specializate, în condiţiile legii, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor, informaţiilor şi raportărilor, necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;
    m) editează, direct sau prin unităţile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    n) organizează şi sprijină activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;
    o) dezvoltă, monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
    p) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;
    q) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;
    r) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
    s) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice;
    ş) asigură transparenţa şi accesul publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind domeniile sale de activitate;
    t) desfăşoară activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
    ţ) poate contracta, în condiţiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanţă şi reprezentare juridică internă şi internaţională, de traduceri, documentare şi arhivare de documente;
    u) încheie protocoale, acorduri, convenţii de colaborare şi schimb de informaţii, la nivel naţional şi internaţional, cu alte instituţii publice şi private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale, în condiţiile legii;
    v) emite dispoziţii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii;
    w) solicită informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;
    x) efectuează acte de control şi inspecţie, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naţionale, europene şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare, iar entităţile controlate sau inspectate au obligaţia să le pună la dispoziţie în termenul solicitat, în condiţiile legii;
    y) organizează şi administrează activităţi de voluntariat, în condiţiile legii.


    ART. 6
    În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
    I. în exercitarea funcţiei de strategie şi planificare:
    1. elaborează, actualizează şi coordonează şi monitorizează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează:
    a) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice;
    b) Strategia naţională şi Planul naţional privind contribuţia României în atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050;
    c) Planul naţional de gestionare a deşeurilor;
    d) Planul naţional de prevenire a generării deşeurilor;
    e) Strategia privind gestionarea substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole;
    f) Strategia naţională şi Planul naţional privind gestionarea siturilor contaminate din România;
    g) Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii;
    h) Strategia naţională privind biosecuritatea;
    i) Strategia naţională pentru securitatea mediului;
    j) Planul naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, ratificată prin Legea nr. 261/2004, cu modificările ulterioare;
    k) Planul naţional de tranziţie pentru instalaţiile de ardere din domeniul emisiilor industriale, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
    m) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea apelor;
    n) Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre;
    o) Strategia forestieră naţională şi Planul de acţiune în domeniul forestier;
    p) Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul silviculturii;
    q) Programul naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură;
    r) Planul naţional integrat pentru energie şi schimbări climatice, în colaborare cu autoritatea publică centrală competentă în domeniul energiei, pentru componenta privind schimbările climatice;
    s) Strategia naţională privind acţiunea de responsabilizare climatică şi planul naţional de acţiune;
    ş) Planul naţional de achiziţii publice verzi - conform Legii nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi;
    t) alte strategii şi planuri ce decurg din angajamentele europene şi internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi din cele stabilite la nivel naţional, prin alte acte normative;

    2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;
    3. asigură elaborarea de cercetări, studii, evaluări de risc şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;
    4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;
    5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;

    II. în exercitarea funcţiei de reglementare şi avizare:
    1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum şi pentru asigurarea armonizării legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific şi cerinţele la nivel european şi internaţional;
    2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au legătură cu sfera sa de competenţă;
    3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;
    4. coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei europene şi naţionale în domeniul său de competenţă;
    5. stabileşte metodologia şi măsurile necesare implementării privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;
    6. aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune în domeniile sale de activitate;
    7. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;
    8. stabileşte metodologia şi procedura sistemului de plăţi a programelor şi proiectelor derulate şi finanţate prin Fondul pentru mediu;
    9. aprobă conţinutul-cadru al Raportului naţional anual privind starea mediului în România, conform cerinţelor Raportului european de starea mediului (SOER), potrivit prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. aprobă ghidurile pentru domeniul emisiilor industriale, conform prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. aprobă metodologii în domeniul evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător, conform prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. aprobă metodologii şi ghiduri în domeniul privind emisii de poluanţi atmosferici, conform prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. aprobă Ghidul privind protocoalele de monitorizare şi metodologiile unitare de monitorizare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar, în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice (Directiva Habitate 92/43/CEE), transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. aprobă Ghidul cu protocoalele de monitorizare şi metodologii unitare de monitorizare a stării de conservare a habitatelor de interes comunitar, în conformitate cu prevederile Directivei Habitate 92/43/CEE, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. aprobă Ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile Directivei Habitate 92/43/CEE, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    16. aprobă Ghidul standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România ce include 17 protocoale de monitorizare, în conformitate cu prevederile Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări 2009/147), transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. aprobă ghiduri şi metodologii pentru domeniul conservării biodiversităţii şi protecţiei naturii, în conformitate cu prevederile Directivei Habitate 92/43/CEE, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    18. elaborează şi aprobă Lista roşie naţională a speciilor de păsări din România, în conformitate cu prevederile Directivei Păsări 2009/147, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. elaborează şi aprobă Lista speciilor de păsări de interes comunitar pentru care România are o responsabilitate mare în asigurarea conservării acestora, în conformitate cu prevederile Directivei Păsări 2009/147, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    20. elaborează şi aprobă Lista roşie a habitatelor carpatice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, convenţie ratificată prin Legea nr. 389/2006;
    21. elaborează şi aprobă Lista roşie a speciilor carpatice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, convenţie ratificată prin Legea nr. 389/2006;

    III. în exercitarea funcţiei de reprezentare, reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional;
    IV. în exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:
    1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;
    2. asigură realizarea acţiunilor necesare îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante în conformitate cu planurile de măsuri asumate, în domeniile sale de activitate;
    3. coordonează, monitorizează şi asigură participarea României în procesul de negociere şi promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene;
    4. asigură compatibilitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene în domeniul său de competenţă, precum şi implementarea acesteia;
    5. asigură implementarea tratatelor internaţionale, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte, în domeniul său de competenţă;
    6. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi internaţional, şi promovarea intereselor naţionale în domeniile sale de activitate, precum şi pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;
    7. propune şi recomandă autorităţilor ori instituţiilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor obiectivelor din domeniile de competenţă în celelalte politici sectoriale;
    8. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;
    9. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;
    10. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanţare şi monitorizare a investiţiilor din domeniile sale de competenţă;
    11. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile sale de competenţă;
    12. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile sale de competenţă;
    13. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de activitate;
    14. iniţiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează şi implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    15. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului şi societăţii civile;
    16. solicită autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, în domeniile sale de activitate, şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;
    17. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaţionale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorităţi responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;
    18. coordonează realizarea inventarului naţional anual al consumurilor de energie defalcate pe tipuri de combustibili şi al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii de ardere care intră sub incidenţa domeniului privind emisiile industriale, a inventarelor instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul emisiilor industriale şi a inventarelor amplasamentelor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul managementului riscului;
    19. coordonează elaborarea inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici, urmăreşte respectarea plafoanelor naţionale de emisii stabilite şi a angajamentelor de reducere a emisiilor pentru anumiţi poluanţi atmosferici şi asigură măsurile pentru corelarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene în domeniu;
    20. coordonează realizarea inventarului naţional privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu prevederile Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificată prin Legea nr. 8/1991;
    21. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea şi promovarea la nivel naţional a sistemului UE de management de mediu şi audit (EMAS);
    22. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea şi promovarea la nivel naţional a sistemului UE privind etichetarea ecologică;
    23. colaborează cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii, în ceea ce priveşte activitatea în domeniul managementului riscului şi al controlului asupra pericolelor de accidente de mediu majore;
    24. coordonează elaborarea Raportului naţional anual privind starea mediului în România, conform cerinţelor legislaţiei europene, în conformitate cu prevederile art. 75 lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    25. asigură dezvoltarea unui sistem naţional privind proiecţiile emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu prevederile europene în domeniu;
    26. asigură coordonarea implementării Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România;
    27. administrează, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, conturile naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor internaţionale în vigoare;
    28. asigură adaptarea cadrului naţional în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020;
    29. asigură coordonarea procesului de raportare, conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE;
    30. elaborează şi actualizează, în conformitate cu principiile europene, politica naţională de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi asigură coordonarea implementării acesteia la nivel naţional, precum şi raportarea rezultatelor conform cerinţelor europene şi internaţionale;
    31. asigură Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice;
    32. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, în colaborare cu celelalte autorităţi competente;
    33. coordonează Sistemul naţional de evaluare şi gestionare a calităţii aerului şi administrează Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, obiectiv de interes public naţional;
    34. organizează şi coordonează evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător, potrivit legii;
    35. asigură menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător, după caz, prin urmărirea aplicării de către autorităţile şi organismele competente a măsurilor pentru gestionarea calităţii aerului înconjurător;
    36. analizează şi aprobă propunerile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru sistemele de măsurare, metodele, echipamentele, reţelele şi laboratoarele utilizate pentru monitorizarea calităţii aerului înconjurător şi metodele, sistemele şi echipamentele pentru controlul şi măsurarea emisiilor;
    37. asigură realizarea, pe domeniul propriu de competenţă, a datelor spaţiale şi a serviciilor facilitate de reţea, împreună cu metadatele aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată;
    38. coordonează monitorizarea radioactivităţii, în colaborare cu Laboratorul Naţional de Referinţă de Radioactivitate şi cu celelalte autorităţi competente potrivit legii;
    39. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind substanţele şi preparatele periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;
    40. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind prevenirea generării şi gestionarea deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;
    41. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica şi programul de reciclare, precum şi valorificarea energetică a deşeurilor;
    42. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;
    43. organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale în acord cu politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi internaţional;
    44. asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate din reţeaua naţională prin structuri de administrare special constituite, funcţionând în una dintre următoarele forme: în subordine, sub autoritate, în coordonare sau în relaţie contractuală;
    45. asigură monitorizarea, evaluarea şi controlul în domeniul administrării ariilor naturale protejate, cu excepţia celor de interes judeţean sau local, precum şi a activităţilor desfăşurate în interiorul acestora;
    46. constituie şi coordonează Comisia Patrimoniului Speologic, cu competenţe în domeniul explorării, protecţiei şi conservării patrimoniului speologic, potrivit prevederilor art. 43 alin. (5^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    47. stabileşte, dezvoltă şi actualizează împreună cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate bazele de date privind Reţeaua naţională de arii naturale protejate, stabileşte limitele ariilor naturale protejate din cadrul acestei reţele, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor, hărţile topografice, regiunile biogeografice, actualizează lista naţională a ariilor protejate;
    48. înştiinţează deţinătorii şi administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate şi organizează consultări cu toţi factorii interesaţi;
    49. atestă persoanele juridice şi fizice care întocmesc studiile de meteorologie;
    50. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor meteorologice periculoase;
    51. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;
    52. coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole şi cooperează în acest sens cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, în condiţiile stabilite în legislaţia europeană în domeniu;
    53. urmăreşte aplicarea măsurilor necesare pentru întreţinerea şi asigurarea accesului la baza de date şi informaţii cu caracter confidenţial a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki;
    54. stabileşte, în condiţiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi unităţile din subordinea şi de sub autoritatea acestuia reglementează introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, precum şi proceduri pentru desfăşurarea activităţilor solicitate de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activităţi remunerate de către această instituţie;
    55. susţine iniţierea şi dezvoltarea de scheme şi programe de investiţii verzi, cu respectarea reglementărilor legale;
    56. îndeplineşte funcţiile de secretariat pentru tratatele, convenţiile, acordurile şi memorandumurile bilaterale/ internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;
    57. asigură plata contribuţiilor obligatorii, la cererea secretariatelor tratatelor şi convenţiilor internaţionale în domeniile sale de activitate la care România este parte, sau a contribuţiilor voluntare;
    58. iniţiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru instituţiile şi administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control;
    59. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;
    60. aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului condiţiile de elaborare a raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului, a bilanţului de mediu, a raportului privind situaţia de referinţă, a raportului de securitate şi a studiului de evaluare adecvată, regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiei de atestare, precum şi criteriile de atestare, conform prevederilor art. 12 alin. (3) şi ale art. 33 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
    61. asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor din domeniile sale de competenţă;
    62. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniile sale de competenţă;
    63. iniţiază şi sprijină perfecţionarea continuă a personalului, inclusiv a celui aparţinând administratorilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;
    64. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale din domeniile privind reglementarea emisiilor industriale, limitarea emisiilor de poluanţi atmosferici, infrastructura pentru informaţii spaţiale, prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
    65. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;
    66. coordonează elaborarea şi reactualizarea planurilor de management şi amenajare a bazinelor hidrografice;
    67. coordonează activităţile de protecţie şi reabilitare a mediului marin al Mării Negre şi de elaborare a programelor de măsuri necesare;
    68. atestă persoanele juridice care întocmesc studiile de gospodărire a apelor, hidrologie, hidrogeologie şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;
    69. asigură baza metodologică a studiilor şi proiectelor de gospodărire a apelor, precum şi a documentaţiilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor, digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a altor lucrări hidrotehnice;
    70. coordonează activitatea de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor sau digurilor de apărare împotriva inundaţiilor existente, a documentaţiilor de proiectare care privesc realizarea, modificarea soluţiilor constructive sau a regimului de exploatare, postutilizarea sau dezafectarea barajelor sau digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă sau a acordurilor, după caz, pentru situaţiile sus-menţionate, în conformitate cu prevederile Legii siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare;
    71. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare-alarmare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;
    72. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;
    73. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, a hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii şi a planurilor de management al riscului la inundaţii;
    74. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, încadrate în categoriile de importanţă C şi D;
    75. aprobă lista definitivă a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor deţinute de deţinătorii cu orice titlu;
    76. certifică personalul de conducere şi coordonare din domeniul activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi controlează activitatea acestuia;
    77. elaborează lista de specificaţii tehnice şi asigură adoptarea la nivel naţional de metode standardizate şi de metodologii şi ghiduri tehnice pentru analiza şi monitorizarea integrată a stării apelor;
    78. elaborează, coordonează şi monitorizează aplicarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase în ape de suprafaţă;
    79. organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;
    80. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apă potabilă, calitatea apei necesare susţinerii vieţii organismelor din mediul acvatic de apă dulce şi marin, a peştilor şi crustaceelor;
    81. colaborează cu instituţiile abilitate pentru realizarea activităţilor legate de funcţionarea Sistemului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, cu modificările ulterioare;
    82. coordonează activitatea comitetelor de bazin;
    83. îndeplineşte funcţiile de secretariat pentru tratatele, convenţiile, acordurile şi memorandumurile bilaterale/ internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional/coordonator de arie prioritară 5 „gestionarea riscurilor de mediu“ în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale în domeniile ape şi păduri la care România este parte;
    84. organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigură folosirea rezultatelor obţinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;
    85. elaborează strategii specifice diferitelor domenii ale sectorului forestier şi cinegetic într-o concepţie unitară, prin corelarea acestora cu obiectivele Strategiei naţionale pentru gospodărirea durabilă a pădurilor;
    86. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare în domeniul silviculturii în activităţile de formare profesională specifice acestui domeniu;
    87. asigură evidenţa rapoartelor statistice din domeniul forestier;
    88. exercită atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier naţional, potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în fondul cinegetic, potrivit Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    89. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în concepţie unitară, a amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 19 şi 21 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    90. aprobă solicitările de schimbare a categoriei de folosinţă silvică pentru terenurile forestiere, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    91. aprobă solicitările de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    92. realizează continuu şi actualizează periodic elaborarea inventarului forestier naţional, conform prevederilor art. 89 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    93. aprobă sau avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din circuitul silvic a unor terenuri, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    94. atestă unităţile specializate pentru activitatea de amenajare a pădurilor, ocoalele silvice şi structurile de rang superior, conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    95. atestă persoane juridice pentru lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor;
    96. autorizează confecţionarea şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, conform prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    97. coordonează tehnic acţiunile de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    98. elaborează Programul naţional de împădurire, conform prevederilor art. 88 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    99. autorizează ocoalele silvice prin înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, ţinut la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit legii, conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    100. încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, de Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    101. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    102. asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    103. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;

    V. în exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control:
    1. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de activitate;
    2. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;
    3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea sa;
    4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;
    5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;
    7. asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, controlul respectării legislaţiei în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    8. coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
    9. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;
    10. organizează periodic acţiuni tematice de verificare a stării tehnice şi funcţionale a barajelor, digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, iazurilor de decantare din industria extractivă, haldelor de depozitare industriale, precum şi a altor lucrări hidrotehnice, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;
    11. organizează periodic exerciţii de simulare a producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice domeniului de activitate, cu implicarea tuturor componentelor abilitate ale Sistemului Naţional al Situaţiilor de Urgenţă, în vederea verificării funcţionării fluxului informaţional-decizional şi a capacităţii de răspuns;

    VI. în exercitarea funcţiei de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate:
    1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;
    2. pune la dispoziţia publicului informaţiile referitoare la evaluarea de mediu pentru planuri/programe, evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte, evaluarea adecvată pentru planuri/programe/proiecte, autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului şi informaţia de mediu;
    3. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;
    4. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora;

    VII. în exercitarea funcţiei de administrare:
    1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare, conform prevederilor legale;
    2. primeşte în administrare sau închiriază, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;
    3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;
    4. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public al statului sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin.    ART. 7
    (1) Atribuţiile Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi ori instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa ori prin alte autorităţi, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.
    (3) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, în condiţiile legii.

    ART. 8
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice.

    ART. 9
    (1) Organigrama Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor este de 484, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
    (3) În organigrama Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.
    (4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
    (5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
    (6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

    ART. 10
    (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unităţile prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie, după caz, direct prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor, conform legislaţiei aplicabile în cazul fiecărei unităţi.
    (3) Regulamentele de organizare şi funcţionare şi statele de funcţii din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în limita numărului maxim de posturi.

    ART. 11
    (1) În subordinea şi/sau în structura Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectului, conduse de câte un director/manager de proiect, pentru implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în acest sens.
    (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
    (3) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi stabileşte competenţele directorului/managerului de proiect.

    ART. 12
    (1) Pe lângă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor funcţionează următoarele organisme:
    a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional;
    b) Comisia pentru eticheta UE ecologică;
    c) Comitetul EMAS;
    d) Comisia tehnico-economică;
    e) Comisia naţională privind schimbările climatice;
    f) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom;
    g) Comisia interministerială pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi;
    h) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU);
    i) Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB);
    j) Comisia naţională pentru siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor (CONSIDIG);
    k) Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional;
    l) Consiliul interministerial al apelor;
    m) Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură;
    n) Consiliul Naţional de Vânătoare;
    o) Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor.

    (2) Comitetul prevăzut la alin. (1) lit. f) are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) decide asupra măsurilor pe care le ia Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru asumarea responsabilităţii execuţiei obligaţiilor de mediu asumate prin contractul de privatizare, pe baza propunerilor structurii de specialitate cu atribuţii în acest sens;
    b) aprobă realizarea expertizelor acolo unde situaţia o impune;
    c) analizează referatul elaborat de către structura de specialitate cu atribuţii privind notificările preliminare şi intermediare, precum şi pentru notificările de plată primite de la Societatea Comercială „Petrom“ - S.A., punctele de vedere, observaţiile şi recomandările exprimate asupra acestora şi decide asupra lor;
    d) decide asupra aprobării sau refuzului plăţilor prevăzute în notificările de plată.

    (3) Preşedintele Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom este desemnat prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
    (4) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom are în structura sa reprezentanţi ai direcţiilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Naţionale „Apele Române“, Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, ai altor ministere cu atribuţii în acest domeniu în baza legii, precum şi experţi externi solicitaţi, după caz.
    (5) Componenţa nominală a comitetului prevăzut la alin. (1) lit. f), atribuţiile specifice şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
    (6) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) nu sunt remuneraţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau de unităţile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.
    (7) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor prevăzute la alin. (1), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor sau prin ordin comun al ministerelor componente, după caz.

    ART. 13
    (1) Conducerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se asigură de către ministrul mediului, apelor şi pădurilor.
    (2) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor reprezintă ministerul în justiţie, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
    (3) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, care pot avea caracter normativ sau individual.
    (5) Prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pot fi delegate atribuţii şi persoanelor cu funcţii de conducere, cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 14
    (1) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, numiţi prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de doi secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Ministrul mediului, apelor şi pădurilor poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi.
    (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

    ART. 15
    (1) Pe lângă ministrul mediului, apelor şi pădurilor funcţionează ca entitate consultativă Colegiul ministerului.
    (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale entităţii consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

    ART. 16
    În cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sunt încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 17
    (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în caz de alte urgenţe de gospodărire a apelor, precum şi pentru inspecţiile silvice se utilizează un număr de 34 de autovehicule.

    ART. 18
    (1) Patrimoniul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Mediului şi al Ministerului Apelor şi Pădurilor pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului pe noile funcţii se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 19
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 20
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) art. 1-20 din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Ioan Burduja,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 ianuarie 2020.
    Nr. 43.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    ORGANIGRAMA
    Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    Unităţi care funcţionează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
    1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │
│crt. │ │
├─────┴────────────────────────────────┤
│I. Instituţii publice cu personalitate│
│juridică finanţate integral din │
│bugetul de stat │
├─────┬────────────────────────────────┤
│1 │Agenţia Naţională pentru │
│ │Protecţia Mediului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2 │Administraţia Rezervaţiei │
│ │Biosferei „Delta Dunării“ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3 │Garda Naţională de Mediu │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4 │Gărzi forestiere │
├─────┴────────────────────────────────┤
│II. Instituţii publice cu │
│personalitate juridică finanţate din │
│venituri proprii şi subvenţii de la │
│bugetul de stat │
├─────┬────────────────────────────────┤
│1 │Agenţia Naţională pentru Arii │
│ │Naturale Protejate │
├─────┴────────────────────────────────┤
│III. Unităţi fără personalitate │
│juridică │
├─────┬────────────────────────────────┤
│1 │Unităţi de management al │
│ │proiectului (UMP) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2 │Unităţi de implementare a │
│ │proiectului (UIP) │
└─────┴────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.912, din care:
    - Garda Naţională de Mediu - 809 posturi;
    – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 1.925 de posturi;
    – Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ - 171 de posturi.
    – Gărzi forestiere - 1.007 posturi.    2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1 │Administraţia Naţională de │
│ │Meteorologie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2 │Regia Naţională a Pădurilor - │
│ │Romsilva │
└──────┴───────────────────────────────┘    3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │
│crt. │ │
├──────┴───────────────────────────────┤
│I. Unităţi finanţate din venituri │
│proprii │
├──────┬───────────────────────────────┤
│1 │Administraţia Fondului pentru │
│ │Mediu │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2 │Administraţia Naţională „Apele │
│ │Române“ │
└──────┴───────────────────────────────┘
    ANEXA 3

    Schema parcului auto al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

┌────┬─────────────┬──────────┬────────┐
│ │Ministerul │ │ │
│ │Mediului, │Tipul │Numărul │
│Nr. │Apelor şi │mijlocului│maxim │
│crt.│Pădurilor - │de │aprobat │
│ │aparat │transport │(bucăţi)│
│ │propriu │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Parc auto │ │ │
│ │miniştri, │ │ │
│ │secretari de │ │ │
│ │stat, │ │ │
│1 │secretari │autoturism│9 │
│ │generali, │ │ │
│ │secretari │ │ │
│ │generali │ │ │
│ │adjuncţi │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│2 │Parc auto │autoturism│3 │
│ │comun │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │Parc auto │ │ │
│ │situaţii de │ │ │
│ │urgenţă, │ │ │
│ │activităţi de│ │ │
│3 │control, │autoturism│34 │
│ │delegaţii, │microbuz │ │
│ │transport │ │ │
│ │persoane, │ │ │
│ │transport │ │ │
│ │marfă │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴────────┘


    Numărul de autoturisme de la parcul comun poate varia în funcţie de numărul posturilor la nivelul ministerului şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTE:
    I. Autoturismele din parcul auto al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau alte categorii de salariaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Alte categorii de salariaţi vor conduce autoturismele ministerului cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    II. Cotele privind consumul lunar de carburanţi vor fi aprobate de către ordonatorul principal de credite.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016