Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 424 din 9 aprilie 1970  privind stabilirea unor măsuri în legătură cu regimul paşapoartelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 424 din 9 aprilie 1970 privind stabilirea unor măsuri în legătură cu regimul paşapoartelor

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 32 din 12 aprilie 1970
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
        Comisia pentru problemele de paşapoarte şi vize de pe lîngă Consiliul de Miniştri îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului muncii şi conducerii colective. Comisia lucrează în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi ia hotărîri cu jumătate plus unu din numărul total al membrilor ce o compun.

    ART. 2
        Preşedintele, ajutat de vicepreşedinţi şi de secretar, asigură conducerea operativă a activităţii comisiei.

    ART. 3
        Organele Ministerului Afacerilor Interne exercită atribuţii cu privire la paşapoarte şi vize, după cum urmează:
    1. Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei:
    a) rezolvă cererile ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat şi obşteşti de eliberare a paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi simple, pentru persoanele propuse de acestea să călătorească în străinătate în interes de serviciu;
    b) rezolvă cererile străinilor cu domiciliul în România, de acordare a vizelor pentru stabilire în străinătate, precum şi cererile persoanelor fără cetăţenie, de eliberare a paşapoartelor şi acordarea vizelor în vederea stabilirii domiciliului în străinătate;
    c) rezolvă cererile de prelungire a şederii în străinătate a cetăţenilor români posesori de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi simple, precum şi cele cu privire la extinderea vizei române;
    d) rezolvă cererile de eliberare a paşapoartelor pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate;
    e) rezolvă cererile străinilor pentru acordarea vizei de intrare-ieşire;
    f) eliberează paşaportul simplu, paşaportul pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, paşaportul pentru persoane fără cetăţenie, prevăzute cu viza corespunzătoare precum şi alte acte pentru trecerea frontierei stabilite prin înţelegeri internaţionale la care România este parte;
    g) rezolvă orice alte cereri de competenţa Inspectoratului miliţiei municipiului, Bucureşti, inspectoratelor de miliţie judeţene şi punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat.

    2. Inspectoratul miliţiei municipiului Bucureşti şi inspectoratele de miliţie judeţene:
    a) rezolvă cererile cetăţenilor români şi ale persoanelor fără cetăţenie cu domiciliul în România, pentru eliberarea paşapoartelor, precum şi cererile cetăţenilor români şi ale străinilor de acordare a vizelor pentru călătorii temporare în interes personal;
    b) acordă viză turistică şi prelungirea acesteia pentru străini şi pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, aflaţi temporar în România;
    c) acordă viza de prelungire a tranzitului;
    d) rezolvă cererile străinilor pentru prelungirea termenului de şedere în România;
    e) acordă vize de ieşire din România străinilor care nu au ieşit din ţară în termenele prevăzute în actele sau vizele în baza cărora au intrat în ţară, precum şi celor care în timpul şederii pe teritoriul român şi-au pierdut actul de trecere a frontierei de stat;
    f) eliberează paşapoarte pentru călătorii temporare în străinătate, în interes personal, pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie.

    3. Organele miliţiei municipale îndeplinesc atribuţiile prevăzute la punctul 2 lit. b, c şi d din prezentul articol.
    4. Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat:
    a) acordă viza turistică pentru străini şi pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care vin temporar în România;
    b) acordă viza de tranzit.    ART. 4
        Organele Ministerului Afacerilor Externe exercită atribuţii cu privire la paşapoarte şi vize, după cum urmează:
    A. Direcţia consulară:
    1. emite paşapoarte diplomatice, de serviciu, precum şi paşapoarte simple pentru călătorii în interes de serviciu, pe baza comunicării Direcţiei pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei din Ministerul Afacerilor Interne;
    2. acordă vize pentru personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare străine, numit la post în România, precum şi pentru persoanele care vin la aceste misiuni şi oficii sau la membrii acestora, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne.

    B. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România:
    1. emit paşapoarte simple, paşapoarte pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi paşapoarte pentru persoane fără cetăţenie;
    2. acordă vize pentru:
    a) personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare străine, numit la post în România, precum şi pentru persoanele care vin la aceste misiuni şi oficii sau la membrii acestora;
    b) curierii diplomatici care vin la misiunile diplomatice şi oficiile consulare din România;
    c) reprezentanţii şi funcţionarii străini la organizaţiile şi organismele internaţionale care au sediul sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, precum şi pentru persoanele care vin la aceste organizaţii şi organisme;
    d) însoţitorii şi membrii de familie ai persoanelor prevăzute la lit. a şi c;
    e) persoanele care tranzitează teritoriul României;
    f) străinii şi cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care călătoresc în România în scop turistic;
    g) străinii care vin la organizaţii socialiste sau la alte organizaţii din România;
    h) cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care vin definitiv în România.
        Vizele prevăzute la lit. a, c şi d se vor acorda pe baza aprobării Ministerului Afacerilor Externe, dată cu avizul Ministerului Afacerilor Interne.

    3. rezolvă cererile cetăţenilor români domiciliaţi sau aflaţi temporar în străinătate pentru prelungirea valabilităţii paşapoartelor. Prelungirea valabilităţii paşapoartelor cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate se face cu aprobarea prealabilă a Direcţiei pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei din Ministerul Afacerilor Interne;
    4. rezolvă cererile de prelungire a vizei, ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate în interes personal. Prelungirea vizei se acordă pînă la 3 luni pentru îmbolnăviri grave, accidente, decesul unui membru al familiei sau alte motive temeinice;
    5. rezolvă cererile cetăţenilor români aflaţi în străinătate în interes personal, privind extinderea vizei române pentru alte ţări în cadrul valabilităţii vizei, cu aprobarea Direcţiei pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei.    ART. 5
        Paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu, paşaportul simplu şi paşaportul pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate se eliberează potrivit anexei.

    ART. 6
        Vizele străine se obţin, în ţară, de Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia consulară, iar în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare române. Pentru călătoriile în interes personal, aceste vize se pot obţine şi direct, precum şi prin agenţiile Oficiului Naţional de turism al Republicii Socialiste România.

    ART. 7
        Viza română poate fi acordată pe o perioadă mai mare de 6 luni şi pentru mai multe călătorii, următoarelor categorii de persoane:
    a) personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România;
    b) reprezentanţilor permanenţi ai guvernului Republicii Socialiste România, precum şi funcţionarilor cetăţeni români angajaţi la organizaţiile şi organismele internaţionale în străinătate;
    c) personalului agenţiilor şi reprezentanţelor române aflat în misiune permanentă în străinătate;
    d) curierilor diplomatici;
    e) membrilor echipajelor navelor şi aeronavelor române care efectuează curse în străinătate;
    f) însoţitorilor de transporturi pe căi ferate, precum şi conducătorilor auto şi însoţitorilor de transporturi rutiere, din traficul internaţional;
    g) specialiştilor cetăţeni români trimişi în străinătate pe o perioadă mai mare de 6 luni în baza înţelegerilor internaţionale la care România este parte sau în baza unor contracte încheiate de persoane juridice române;
    h) cetăţenilor români aflaţi la studii în străinătate pentru o perioadă mai mare de 6 luni.


    ART. 8
        Viza română pentru mai multe călătorii, pe o perioadă determinată de pînă la 6 luni, se poate acorda următorilor:
    a) angajaţilor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerţului Exterior, Camerei de Comerţ, Comisiei guvernamentale de colaborare şi cooperare economică şi tehnică, şi altor organe şi organizaţii socialiste române cu sarcini de comerţ exterior, care prin natura atribuţiilor lor de serviciu se deplasează în mod frecvent în străinătate;
    b) altor persoane care îndeplinesc sarcini permanente de a trece frontiera de stat română, în conformitate cu înţelegerile internaţionale la care România este parte.


    ART. 9
        Străinilor care vin în România în alt scop decît turistic li se acordă, la cerere, viza de intrare-ieşire pentru o călătorie; pe bază de reciprocitate, această viză se poate acorda şi pentru mai multe călătorii pe o durată determinată.

    ART. 10
        Deplasarea cetăţenilor români în străinătate, în scop personal, se poate face numai o dată la 2 ani calendaristici, în afara cazurilor cînd:
    a) prin înţelegeri internaţionale, la care România este parte, nu se prevede altfel;
    b) se participă pe cont propriu la congrese, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, seminarii şi alte forme de reuniuni sau manifestări cu caracter internaţional, precum şi la documentare ştiinţifică, artistică, culturală şi alte asemenea acţiuni. Persoanele în cauză trebuie să aibă acordul organului central ai căror angajaţi sînt;
    c) solicitantul posedă valută, în conturi valutare deschise în ţară;
    d) cei în cauză merg în vizită la membrii de familie sau alte rude aflate în străinătate, la post, la misiunile diplomatice, oficiile consulare sau la alte reprezentanţe ale Republicii Socialiste România, ori ca funcţionari la organisme internaţionale;
    e) scopul călătoriei este pentru tratament medical, cu recomandarea Ministerului Sănătăţii; vizită la rude grav bolnave; decesul unei rude apropiate; citare într-un proces;
    f) alte situaţii deosebite şi temeinic justificate, cu aprobarea de la caz la caz, a Comisiei pentru problemele de paşapoarte şi vize de pe lîngă Consiliul de Miniştri.


    ART. 11
        Conţinutul şi forma documentelor române pentru trecerea frontierei de stat se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în afara cazurilor cînd conţinutul şi forma lor sînt prevăzute în înţelegeri internaţionale la care România este parte.

    ART. 12
        Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2414/1968 privind stabilirea unor măsuri în legătură cu regimul paşapoartelor, cu modificările şi completările aduse prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2089/1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.

                         Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                  ION GHEORGHE MAURER
        Bucureşti, 9 aprilie 1970.
        Nr. 424.
    ANEXA 1

    1. Paşaportul diplomatic se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român;
    b) preşedintele şi vicepreşedinţii Marii Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România;
    c) preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România;
    d) preşedintele, prim vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România;
    e) soţiile (soţii) celor prevăzuţi la literele a-d, iar copiii numai cînd însoţesc pe titular;
    f) şefii secţiilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi adjuncţii şefilor Secţiilor Relaţii Externe şi Internaţională ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român;
    g) miniştrii şi primii adjuncţi ai miniştrilor, persoanele asimilate acestora, precum şi adjuncţii ministrului afacerilor externe şi ai ministrului comerţului exterior;
    h) procurorul general al Republicii Socialiste România şi preşedintele Tribunalului Suprem;
    i) preşedintele Academiei Republicii Socialiste România, preşedintele Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale;
    j) primii secretari ai comitetelor judeţene ale Partidului Comunist Român şi ai Comitetului municipal de partid Bucureşti;
    k) preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi preşedintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti;
    l) conducătorii delegaţiilor guvernamentale care au depline puteri pentru a participa la reuniuni internaţionale sau tratative pentru încheierea de acorduri internaţionale;
    m) funcţionarii cu grad diplomatic sau consular care pleacă temporar în străinătate în interes de serviciu;
    n) personalul cu grad diplomatic sau consular încadrat la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România;
    o) reprezentanţii permanenţi ai guvernului Republicii Socialiste România la organizaţiile şi organismele internaţionale;
    p) membrii de familie ai celor prevăzuţi la literele n-o, dar numai pentru perioada şi ţările în care titularul se află în misiune;
    r) curierii diplomatici;
    s) alte persoane, cu aprobarea Comisiei pentru problemele de paşapoarte şi vize de pe lîngă Consiliul de Miniştri.
        În sensul prevederilor de la litera p de mai sus, prin termenul "membrii de familie" se înţeleg soţul, soţia şi copiii minori.

    2. Paşaportul de serviciu se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român;
    b) adjuncţii şefilor de secţii ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român, alţii decît cei prevăzuţi la pct. 1 lit. f;
    c) membrii delegaţiilor Marii Adunări Naţionale şi membrii delegaţiilor guvernamentale;
    d) deputaţii Marii Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România;
    e) adjuncţii miniştrilor, alţii decît cei prevăzuţi la pct. 1 lit. g, secretarii generali şi persoanele asimilate acestora;
    f) secretarii Comitetului municipal Bucureşti şi ai comitetelor judeţene ale Partidului Comunist Român;
    g) prim vicepreşedinţii şi vicepreşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi respectiv ai Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti;
    h) funcţionarii fără grad diplomatic sau consular ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România;
    i) funcţionarii permanenţi ai Republicii Socialiste România la organizaţiile şi organismele internaţionale;
    j) corespondenţii permanenţi de presă în străinătate;
    k) membrii de familie ai celor prevăzuţi la literele h-j, dar numai pentru perioada şi ţările în care titularii se află în misiune;
    l) conducătorii organizaţiilor centrale obşteşti, pentru călătorii în interes de serviciu;
    m) delegaţii ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat şi obşteşti, care călătoresc în interes de serviciu;
    n) alte persoane, cu aprobarea Direcţiei pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei din Ministerul Afacerilor Interne.

    3. Paşaportul simplu se eliberează persoanelor care călătoresc în străinătate în interes personal, precum şi persoanelor trimise în străinătate în interes de serviciu, care nu se încadrează în prevederile de la pct. 1 şi 2 ale prezentei anexe.
    4. Paşaportul pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate se eliberează cetăţenilor români autorizaţi să-şi stabilească domiciliul în străinătate.

                            ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016