Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 420 din 9 iunie 2017  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată  situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere  al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii  pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş  şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»“    Twitter Facebook

 HOTĂRÂRE nr. 420 din 9 iunie 2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea“,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj -Oradea»“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*).
──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Iernut din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, aflate pe raza localităţii Iernut din judeţul Mureş, sunt în cuantum de 3,8 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale estimate de către expropriator, prevăzute la alin. (1), se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“ şi se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    SORIN MIHAI GRINDEANU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor,
                    Dragoş Titea,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Viorel Ştefan

    Bucureşti, 9 iunie 2017.
    Nr. 420.
    ANEXA NR. 1
──────────
    Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────
    ANEXA NR. 2
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul
    suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de
    utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii
    pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut,
    Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna
    din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes
    naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe
    raza localităţii Iernut din judeţul Mureş, proprietarii sau
    deţinătorii acestora, precum şi sumele
    individuale aferente despăgubirilor

    
    ┌────┬───────┬────────┬───────────────┬─────────────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
    │Nr. │Judeţul│Unitatea│Numele şi │ Categoria de │Tarlaua│Parcela │ Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Valoarea de │
    │crt.│ │adminis-│prenumele │ folosinţă │ │ │cadastral│ totală │ de │despăgubire,│
    │ │ │trativ- │proprietarului/│ │ │ │ │ (mp) │expropriat│ conform │
    │ │ │terito- │deţinătorului │ │ │ │ │ │ (mp) │ Legii │
    │ │ │rială │terenului │ │ │ │ │ │ │ nr. 255/ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010 │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
    ├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
    │ 1 │Mureş │ Iernut │Mureşan Ion │Arabil Extravilan│ 18 │ 2432/7│ - │ 9.300│ 36,00│ 64,80│
    ├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
    │ 2 │Mureş │ Iernut │Pap Ştefan │Arabil Extravilan│ 18 │ 2432/6│ - │ 5.800│ 134,00│ 241,20│
    ├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
    │ 3 │Mureş │ Iernut │Moldovan Ana │Arabil Extravilan│ 18 │ 2432/5│ - │ 7.700│ 127,00│ 228,60│
    ├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
    │ 4 │Mureş │ Iernut │Szabo Eliza │Arabil Extravilan│ 18 │ 44│ - │ 14.500│ 1.005,00│ 1809,00│
    ├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
    │ 5 │Mureş │ Iernut │Szekely Ida │Arabil Extravilan│ 18 │ 45│ - │ 17.200│ 346,00│ 622,80│
    ├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
    │ 6 │Mureş │ Iernut │Sivu Gheorghe │Arabil Extravilan│ 18 │ 2432/13│ - │ 5.800│ 17,00│ 30,60│
    ├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
    │ 7 │Mureş │ Iernut │Rezervă │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │primărie*) │Arabil Extravilan│ 18 │ 2252│ - │ - │ 433,00│ 779,4│
    ├────┴───────┴────────┴───────────────┴─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
    │ TOTAL │ │ │ │ 60.300│ 2.098,00│ 3.776,40│
    └───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┘


──────────
    *) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Rezervă primărie“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
──────────
    ----


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii,  HOTĂRÂRE nr. 420 din 9 iunie 2017

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice