Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 414 din 27 mai 2020  privind desemnarea coordonatorului naţional şi a utilizatorilor pentru baza de date  a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf, precum şi pentru aprobarea activităţilor de înregistrare a profesiilor reglementate din România şi cooperarea administrativă  cu Comisia Europeană şi autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene,  ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 414 din 27 mai 2020 privind desemnarea coordonatorului naţional şi a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf, precum şi pentru aprobarea activităţilor de înregistrare a profesiilor reglementate din România şi cooperarea administrativă cu Comisia Europeană şi autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 484 din 9 iunie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (4^3), art. 37 alin. (1) şi art. 37^1 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare desemnarea coordonatorului naţional şi a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate din statele membre - RegProf, aprobarea activităţilor de înregistrare a profesiilor reglementate din România şi cooperarea administrativă cu Comisia Europeană şi autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate competentă - autoritate publică sau organism profesional prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 200/2004, sau în acte normative în vigoare de reglementare a unei profesii, precum şi toate autorităţile cu competenţă de reglementare, autorizare şi/sau control pentru orice alte profesii înfiinţate ulterior printr-un act normativ, având competenţe specifice în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale;
    b) coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, desemnat prin Legea nr. 200/2004 - coordonator naţional pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf, denumit în continuare coordonator naţional RegProf;
    c) EU Login - pagina web a Serviciului de Autentificare al Comisiei Europene care permite conectarea la baza de date RegProf;
    d) RegProf - baza publică de date electronică a Comisiei Europene cu profesiile reglementate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
    e) utilizator RegProf - reprezentant desemnat de o autoritate competentă care are rolul de a înregistra în RegProf informaţiile privind profesia/profesiile reglementată/reglementate de această autoritate şi de persoana de contact.

    (2) Prevederile art. 2, art. 3 alin. (1)-(3), art. 5, 5^1, 6, 8, art. 14-16 şi art. 37 alin. (1^1) din Legea nr. 200/2004 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 3
    (1) Se desemnează Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în calitate de coordonator naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale pentru a îndeplini rolul de coordonator naţional RegProf.
    (2) Utilizatorii RegProf se desemnează de autorităţile competente prin norme interne, după caz, din rândul personalului cu atribuţii în domeniul profesiilor reglementate.
    (3) Îndeplinirea rolului de coordonator naţional RegProf şi de utilizator RegProf nu aduce atingere competenţelor, modului de organizare şi subordonării ierarhice ale autorităţilor competente.
    (4) Coordonatorul naţional RegProf, utilizatorii RegProf şi autorităţile competente îndeplinesc funcţiile şi atribuţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, şi de actele legislative cu aplicabilitate directă ale Uniunii Europene.

    ART. 4
    (1) Principalele activităţi pe care le desfăşoară coordonatorul naţional RegProf sunt următoarele:
    a) colectarea informaţiilor privind condiţiile de acces la profesiile reglementate din România;
    b) utilizarea RegProf;
    c) înregistrarea autorităţilor competente în RegProf pentru profesiile reglementate în România;
    d) acordarea de asistenţă, la activarea accesului la RegProf, utilizatorilor desemnaţi de autorităţile competente;
    e) asocierea utilizatorilor RegProf ca persoane de contact pentru fiecare profesie reglementată în România;
    f) instruirea utilizatorilor RegProf;
    g) asigurarea de asistenţă tehnică pentru utilizatorii RegProf;
    h) verificarea şi transmiterea Comisiei Europene a informaţiilor introduse de utilizatorii RegProf în toate cele 3 categorii de formulare din RegProf (General/Transparenţă, Examinarea legislaţiei de reglementare - Screening, Proporţionalitate), iar în cazul în care constată că informaţiile introduse nu sunt complete, respingerea şi retransmiterea acestora autorităţilor competente pentru completare/verificare;
    i) monitorizarea statusului formularelor RegProf pentru care autorităţile competente au obligaţia să actualizeze permanent informaţiile şi diseminarea către autorităţile competente, respectiv către utilizatorii RegProf, a cerinţelor care trebuie îndeplinite;
    j) monitorizarea îndeplinirii obligaţiei de către autorităţile competente privind raportarea datelor statistice anuale referitoare la dosarele de recunoaştere profesională pentru stabilirea profesională în România, respectiv pentru prestarea temporară de servicii în România;
    k) asigurarea corespondenţei cu Comisia Europeană privind toate aspectele tehnice şi de conţinut referitoare la informaţiile înregistrate în RegProf cu privire la profesiile reglementate în România.

    (2) În urma desemnării coordonatorului naţional pentru RegProf, autorităţile competente vor fi notificate în vederea actualizării listei utilizatorilor RegProf.

    ART. 5
    (1) Autorităţile competente recunosc, conform Legii nr. 200/2004, altor reglementări naţionale specifice sau unor norme cu aplicabilitate directă adoptate la nivelul Uniunii Europene, calificările profesionale care dau dreptul, în statul de origine, la exercitarea uneia din profesiile reglementate înregistrate în RegProf de autorităţile statului respectiv. Autorităţile competente desemnează, prin norme interne, persoanele responsabile cu recunoaşterea calificărilor profesionale care dau dreptul la exercitarea unei profesii reglementate pe teritoriul României.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile competente române verifică în RegProf statutul profesiei reglementate în statul membru de origine.
    (3) Autorităţile competente verifică în RegProf statutul profesiei reglementate în alt stat membru în vederea eliberării atestării prevăzute la art. 36 din Legea nr. 200/2004.

    ART. 6
    (1) Principalele activităţi pe care le desfăşoară utilizatorii RegProf sunt următoarele:
    a) înregistrarea contului de utilizator pe platforma EU Login, solicitând ulterior, prin acest cont, accesul la RegProf;
    b) utilizarea RegProf cu rolul de a furniza informaţii privind profesiile reglementate;
    c) solicitarea, ori de câte ori este cazul, de asistenţă coordonatorului naţional RegProf pentru activarea accesului la RegProf;
    d) introducerea/actualizarea în RegProf a datelor de contact asociate autorităţilor competente şi ale tuturor utilizatorilor desemnaţi;
    e) solicitarea, ori de câte ori este cazul, de instruire furnizată de către coordonatorul naţional RegProf;
    f) introducerea în RegProf a informaţiilor pentru cele trei categorii de formulare (General/Transparenţă, Examinarea legislaţiei de reglementare - Screening, Proporţionalitate) şi transmiterea coordonatorului naţional RegProf după completarea tuturor rubricilor obligatorii pentru a fi transmise Comisiei Europene;
    g) monitorizarea permanentă a statusului formularelor RegProf, având obligaţia să actualizeze informaţiile în cazul modificărilor legislative, precum şi dacă informaţiile nu au fost aprobate de către coordonatorul naţional RegProf sau Comisia Europeană;
    h) raportarea datelor statistice anuale referitoare la dosarele de recunoaştere profesională pentru stabilirea profesională în România, respectiv pentru prestarea temporară de servicii în România;
    i) solicitarea de asistenţă tehnică coordonatorului naţional RegProf;
    j) furnizarea de răspunsuri în termenele stabilite la solicitările primite de la coordonatorul naţional RegProf şi de la Comisia Europeană.

    (2) Utilizatorii RegProf înregistrează în RegProf şi profesiile reglementate pentru exercitarea cărora recunoaşterea calificărilor profesionale se realizează în mod distinct printr-un act legislativ al Uniunii Europene, altul decât Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, revizuită, transpusă prin Legea nr. 200/2004 şi prin celelalte dispoziţii specifice profesiilor reglementate în România.
    (3) Utilizatorii RegProf îşi asumă răspunderea pentru legalitatea, corectitudinea, acurateţea şi valabilitatea informaţiilor înregistrate în RegProf prin utilizatorii RegProf desemnaţi.

    ART. 7
    Pentru îndeplinirea obligaţiilor de cooperare administrativă, coordonatorul naţional RegProf, autorităţile competente şi utilizatorii RegProf respectă dispoziţiile legislaţiei naţionale în vigoare şi normele Uniunii Europene cu aplicabilitate directă, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

    ART. 8
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor de cooperare administrativă, coordonatorul naţional RegProf sprijină autorităţile competente şi utilizatorii RegProf desemnaţi de acestea, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în privinţa utilizării RegProf şi a recunoaşterii calificărilor profesionale, asigurând periodic pregătirea utilizatorilor.
    (2) Autorităţile competente şi utilizatorii RegProf desemnaţi de acestea au obligaţia de a asigura participarea la activităţile organizate de coordonatorul naţional RegProf, pentru pregătirea în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor, inclusiv a celor de cooperare administrativă prin Sistemul de informare al pieţei interne, denumit în continuare Sistemul IMI, în care Comisia Europeană va include RegProf.
    (3) Coordonatorul naţional RegProf realizează anual şi ori de câte ori este necesar o evaluare a îndeplinirii obligaţiilor de cooperare administrativă, de recunoaştere a calificărilor profesionale şi a utilizării RegProf şi propune Guvernului măsurile necesare pentru asigurarea conformităţii cu reglementările Uniunii Europene în domeniu.
    (4) În vederea asigurării unei bune coordonări a mecanismelor de cooperare administrativă şi a implementării Sistemului IMI, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în calitatea sa legală de coordonator naţional IMI de arie legislativă pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, iniţiază constituirea de grupuri de lucru, având ca obiectiv îmbunătăţirea mecanismelor de cooperare administrativă la nivel naţional.
    (5) Autorităţile competente emit reglementările interne necesare ducerii la îndeplinire a obligaţiilor privind RegProf, precum şi a celor de cooperare administrativă prevăzute de Legea nr. 200/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, actele legislative cu aplicabilitate directă ale Uniunii Europene şi de prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Tudor Polak,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 27 mai 2020.
    Nr. 414.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016