Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 390 din 12 iunie 2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 390 din 12 iunie 2019  pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 390 din 12 iunie 2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 iunie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în limita sumelor anuale aprobate cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                    Bogdan Cristian Iana
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 12 iunie 2019.
    Nr. 390.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente
    proiectului de investiţii „Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională
    pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii“
    1. Informaţii generale
    1.1. Denumirea categoriei de investiţii: „Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii“
    1.2. Ordonator principal de credite: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
    1.3. Beneficiarul investiţiei: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
    1.4. Achizitor: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

    2. Necesitatea şi oportunitatea efectuării achiziţiei
    2.1. Prezentare
    a) Beneficiarul investiţiei
    Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea, este înfiinţată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit legislaţiei în vigoare, ANCOM are rolul punerii în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, asigurând totodată reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii. Autoritatea administrează şi gestionează resursele limitate din domeniul comunicaţiilor electronice - spectrul de frecvenţe radio, resursele de numerotaţie şi alte resurse tehnice asociate - şi monitorizează benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală.
    ANCOM controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligaţiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligaţiilor privind utilizarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor tehnice asociate, realizează controlul pieţei echipamentelor radio.
    Rolul şi funcţiile Autorităţii se desprind şi din directivele din domeniul comunicaţiilor electronice [Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, directive ce în prezent sunt înlocuite prin Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice] şi directivele din domeniul serviciilor poştale.

    b) Deficienţe ale situaţiei actuale
    În prezent, ANCOM are sediul central în imobilul aflat în str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti, spaţiu închiriat începând cu anul 2007, an în care în cadrul Autorităţii a avut loc o reorganizare instituţională. Contractul de închiriere, semnat în anul 2007, modificat şi completat ulterior prin acte adiţionale, prevede închirierea unei suprafeţe de 7.162 mp, din care 6.542 mp reprezintă suprafaţa utilă pentru spaţii active nemijlocit (birouri), spaţii necesare desfăşurării activităţii unităţii fără personal permanent (arhivă, grupuri sanitare, holuri, case de scară, săli pentru întruniri/şedinţe). Diferenţa de 620 mp reprezintă cota din spaţiile comune cu ceilalţi locatari ai imobilului.
    Din cei 6.542 mp reprezentând spaţiile active nemijlocit, conform repartizării actuale a spaţiilor şi a gradului de ocupare a acestora, doar 3.480 mp sunt destinaţi pentru birouri şi cabinete şi 300 mp pentru cele cinci săli de întruniri/şedinţe (ocupate cu personal), restul de spaţiu fiind destinat pentru holuri, case de scară, grupuri sanitare, arhivă etc.
    La sediul central al ANCOM, în spaţiile menţionate anterior, sunt amenajate 84 de spaţii cu destinaţia de birouri şi cabinete în care îşi desfăşoară activitatea 325 de persoane, rezultând că suprafaţa medie alocată ca spaţiu de lucru pentru fiecare persoană din sediul central al ANCOM este de circa 10,70 mp, insuficientă pentru activităţile specifice.
    Pe de altă parte, în statul de funcţii, în prezent (numărul de posturi alocat compartimentelor care îşi desfăşoară activitatea în sediul central), sunt 410 posturi (din care, aşa cum am amintit mai sus, 325 ocupate), valoare ce urmează să fie modificată dat fiind politica de dezvoltare a ANCOM, ce prognozează o creştere a numărului de posturi aferent statului de funcţii cu circa 40 de posturi. În această situaţie, nu există posibilitatea amenajării unor spaţii pentru derularea activităţii acestora.
    Imobilul ocupat în prezent în regim de închiriere, pentru care contractul actual expiră la sfârşitul lunii iunie 2021, nu deţine suficiente spaţii pentru: spaţiile alocate birourilor ori cabinetelor, derularea cursurilor de formare, săli de întruniri/şedinţe, relaţiile cu furnizorii, parcarea autovehiculelor instituţiei, inclusiv a celor destinate monitorizării frecvenţelor radio cu atribuire neguvernamentală şi/sau a autovehiculelor persoanelor ce relaţionează cu instituţia.

    c) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea achiziţiei imobilului
    Prin achiziţionarea unui sediu urmează a fi soluţionate problemele de spaţii necesare pentru activitatea ANCOM - structura centrală, care vor corespunde necesităţilor Autorităţii:
    • spaţiu adecvat pentru birouri, atât pentru personalul existent, cât şi pentru personalul previzionat;
    • asigurarea de spaţii necesare organizării întrunirilor/ şedinţelor în cadrul Autorităţii, precum şi pentru derularea celorlalte evenimente;
    • asigurarea spaţiului aferent locurilor de parcare subterană şi supraterană destinate autovehiculelor instituţiei, inclusiv autospecialelor destinate monitorizării frecvenţelor radio cu atribuire neguvernamentală echipate cu aparatură de măsură;
    • asigurarea unor spaţii pentru păstrarea unor echipamente de monitorizare a spectrului radio cu atribuire neguvernamentală.

    Prin achiziţia unui imobil care să fie destinat sediului central al Autorităţii se urmăreşte:
    1. majorarea spaţiilor active nemijlocit (birouri) în funcţie de numărul de personal existent şi previzionat;
    2. asigurarea utilizării economice a fondurilor publice;
    3. majorarea spaţiilor destinate organizării unor întruniri/ şedinţe cu participare internă, externă şi internaţională;
    4. majorarea spaţiilor destinate parcării autovehiculelor, inclusiv a autospecialelor destinate activităţii de monitorizare a spectrului radio cu atribuire neguvernamentală;
    5. majorarea unor spaţii ce vor fi afectate arhivării;
    6. crearea unui/unor spaţiu/spaţii destinat/destinate formării profesionale, arhivă, spaţii IT etc.

    Spaţiul optim necesar pentru întreaga schemă de personal, care implică atât spaţii active nemijlocit, cât şi spaţii necesare desfăşurării activităţii unităţii fără personal permanent (arhivă, grupuri sanitare, holuri, case de scară, săli de întruniri/ şedinţe/cursuri de formare profesională, spaţii de depozitare, arhivă, magazii, spaţii IT etc.), a fost determinat pe baza a trei moduri de calcul, după cum urmează:
    1) Analiza datelor conform unui studiu efectuat de un expert-evaluator la solicitarea ANCOM
    Din livrabilul pus la dispoziţie reiese că pentru fiecare salariat este nevoie de o suprafaţă utilă de circa 18-22 mp, inclusiv spaţiile comune. Ţinând cont de acest lucru şi raportându-ne la actualele nevoi ale ANCOM, la numărul de posturi - 410 aferente statului de funcţii (numărul de posturi alocat compartimentelor care îşi desfăşoară activitatea în sediul central), dar şi la previziunile că acesta urmează să ajungă la aproximativ 450 de posturi în perioada următoare, rezultă o suprafaţă utilă de aproximativ 9.000 mp la care se adaugă 450 mp utili pentru cabinetele conducerii ANCOM (suprafaţa de 450 mp este distribuită astfel: 150 mp alocaţi pentru 3 birouri aferente conducerii, iar 300 mp alocaţi pentru secretariate, săli de aşteptare, săli de şedinţă, precum şi birourile aferente consilierilor). La suprafaţa rezultată se mai adaugă şi suprafaţa necesară pentru parcarea autovehiculelor aflate la sediul central al Autorităţii, inclusiv a celor dotate cu echipamente specifice domeniului de activitate al ANCOM. Din acest mod de calcul şi determinare a suprafeţei utile necesare, luându-se în considerare normele în vigoare, rezultă că nevoia actuală şi viitoare (pe termen mediu şi lung) a ANCOM este de 9.450 mp utili, în această valoare nefiind inclus spaţiul destinat parcărilor.

    2) Din analiza procedurilor aplicate de alte instituţii publice, procedură bazată pe alocarea de spaţii necesare în corelare cu treptele ierarhice ale instituţiei, aplicabilă şi în cazul ANCOM, reiese o suprafaţă utilă de 9.382 mp utili, conform următorului tabel:

┌─────────────────┬───────┬──────┬─────┐
│Categorie │Număr │Spaţiu│Total│
│personal/spaţiu │de │/mp │mp │
│ │posturi│utili │utili│
├─────────────────┼───────┼──────┼─────┤
│Preşedinte, │3 │50 │150 │
│vicepreşedinţi │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼──────┼─────┤
│Director │ │ │ │
│executiv, │18 │35 │630 │
│director, şef │ │ │ │
│departament │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼──────┼─────┤
│Alte funcţii de │ │ │ │
│conducere/posturi│50 │20 │1.000│
│unice │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼──────┼─────┤
│Funcţii de │379 │11 │4.169│
│execuţie │ │ │ │
├─────────────────┼───────┴──────┼─────┤
│Săli de întruniri│ │400 │
├─────────────────┼───────┬──────┼─────┤
│Cabinete │ │ │ │
│conducere │ │ │ │
│(incluzând │ │ │ │
│secretariate şi │ │ │ │
│săli de │ │100 │300 │
│aşteptare, săli │ │ │ │
│de şedinţă, │ │ │ │
│birouri │ │ │ │
│consilieri) │ │ │ │
├─────────────────┼───────┴──────┼─────┤
│Arhivă │ │220 │
├─────────────────┼──────────────┼─────┤
│Sală servere/ │ │300 │
│spaţii tehnice │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼─────┤
│Magazii │ │300 │
├─────────────────┼──────────────┼─────┤
│Laboratoare │ │350 │
├─────────────────┼──────────────┼─────┤
│Spaţii comune │ │ │
│(grupuri │ │ │
│sanitare, scări, │ │1.563│
│lifturi, holuri │ │ │
│etc.) coeficient │ │ │
│20% │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼─────┤
│Total │ │9.382│
└─────────────────┴──────────────┴─────┘    3) În urma unei analize interne cu privire la necesarul de spaţiu actual şi previzionat, s-a estimat că necesarul de spaţiu pentru birouri şi spaţii conexe (arhivă, sală de întrunire/şedinţe, laboratoare, spaţii tehnice, magazii, spaţiu IT etc.) şi cabinetele conducerii ANCOM, dar fără a lua în considerare şi spaţiile comune (grupuri sanitare, scări, lifturi, holuri etc.), este de aproximativ 7.450 mp utili. La această suprafaţă se mai adaugă:
    • 1.490 mp utili pentru coeficient de 20% alocat spaţiilor comune (grupuri sanitare, scări, lifturi, holuri etc.).


    Ca urmare a analizei interne a rezultat o suprafaţă de 8.940 mp utili, în această valoare nefiind inclus spaţiul destinat parcărilor.
    Având în vedere cele trei moduri de calcul a rezultat că nevoia locativă actuală şi viitoare a ANCOM trebuie să aibă o suprafaţă de minimum 8.500 mp utili şi maximum 10.000 mp utili, la care se adaugă spaţiul destinat parcării (garării) unui număr minim de 66 şi maxim de 75 de autoturisme.

    d) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării achiziţiei imobilului
    În situaţia nerealizării achiziţiei imobilului există premisa ca unele activităţi din cadrul Autorităţii să devină deficitare ori să se desfăşoare în condiţii improprii.
    În cursul anului 2017, în scopul identificării unui imobil corespunzător pentru desfăşurarea activităţii sediului central, au fost transmise solicitări către mai multe instituţii: Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, Primăria Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională a Bunurilor Indisponibilizate, Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Solicitarea Autorităţii către instituţiile indicate anterior a fost aceea de transmitere a unor date legate de spaţii de birouri corespunzătoare necesităţilor ANCOM, care să poată fi atribuite Autorităţii pentru desfăşurarea activităţii sediului central. Răspunsurile primite din partea entităţilor amintite au fost negative, nefiind identificate spaţii disponibile care să respecte minimul de suprafaţă necesar şi condiţiile considerate necesare de către ANCOM.
    În aceste condiţii, ca urmare a recomandărilor Curţii de Conturi, Autoritatea a efectuat demersuri pentru efectuarea unei/unui analize/studiu din care să rezulte varianta cea mai avantajoasă pentru ANCOM: cumpărare, construire în regie proprie sau închiriere. Având în vedere lipsa de competenţe ale ANCOM în domeniul imobiliar, studiul a fost întocmit de către un expert-evaluator ca urmare a achiziţiei unor servicii de consultanţă. Studiul a avut ca scop identificarea soluţiei optime care să satisfacă necesităţile ANCOM şi, în acelaşi timp, să se asigure respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.
    Evaluatorul selectat a realizat trei scenarii: i) închirierea unui imobil, ii) achiziţia unui imobil-clădire şi iii) construirea unui imobil precedată de achiziţia terenului. Concluzia desprinsă a fost aceea că varianta cea mai avantajoasă pentru ANCOM, rezultată în urma aplicării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, este achiziţia unui imobil-cădire.
    În cazul în care achiziţia imobilului nu este realizată, activitatea pentru sediul central al ANCOM urmează să continue în regim de închiriere.


    2.2. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea achiziţiei sediului
    Obiectivul estimat a fi atins prin achiziţia sediului îl reprezintă funcţionarea optimă a activităţii ANCOM, prin asigurarea unor spaţii adecvate pentru salariaţi, conducerea ANCOM şi a altor spaţii fără personal permanent (arhivă, grupuri sanitare, holuri, case de scară, săli pentru întruniri/şedinţe, spaţii tehnice, magazii, parcare subterană etc.).

    2.3. Finanţarea proiectului
    Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    Valoarea estimată a proiectului este de 141.556 mii lei, inclusiv TVA.

    2.4. Factori de risc
    Proiectul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismică.


    3. Informaţii privind regimul juridic
    Imobilul achiziţionat trebuie să fie compus din clădire şi teren, iar până la data predării să se afle în circuitul civil, să nu fie afectat de nicio cauză de inalienabilitate legală sau convenţională, să nu facă obiectul altor contracte de vânzare-cumpărare, schimb sau donaţie şi să nu facă obiectul niciunei urmăriri silite (sau orice drept asupra acestuia, în tot sau în parte), să nu fie înstrăinat şi să fie liber de orice sarcini, servituţi, datorii, să fie înscris în cartea funciară cu număr cadastral, dovedit cu extrasul de carte funciară eliberat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti.

    4. Particularităţi ale viitorului sediu ce se doreşte a fi achiziţionat
    4.1. Descrierea succintă:
    Imobilul trebuie să fie situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, într-un loc uşor accesibil la mijloacele de transport în comun, delimitat de următoarele artere: bd. Iancu de Hunedoara, şos. Ştefan cel Mare, şos. Mihai Bravu, Prelungirea Şoseaua Mihai Bravu, Calea Văcăreşti, str. Niţu Vasile, str. Izvorul Rece, Drumul Găzarului, str. Grigore Vodă, Şos. Giurgiului, Şos. Viilor, Str. Progresului, Bd. Geniului, Pasajul Basarab, şos. Nicolae Titulescu sau în proximitatea acestora.

    4.2. Relaţiile cu zonele învecinate:
    Imobilul să nu fie afectat de sistematizare, iar accesul la acesta să se efectueze uşor atât cu mijloacele de transport în comun (metrou, RATB), cât şi pedestru. Accesul la imobil să se efectueze facil.

    4.3. Nivelul de echipare tehnico-edilitară a imobilului - posibilităţi de asigurare a utilităţilor:
    • suprafaţă utilă cuprinsă între 8.500 mp şi 10.000 mp, exclusiv spaţiul destinat parcării;
    • starea tehnică a imobilului să fie conformă cu necesităţile instituţiei, să respecte standardele de proiectare şi execuţie pentru o clădire modernă şi funcţională sau să poată fi echipată corespunzător în cel mai scurt timp;
    • să fie independent de alţi terţi atât ca spaţii, cât şi ca branşamente pentru utilităţi;
    • să aibă realizate branşamentele pentru utilităţi;
    • starea tehnică a imobilului să fie foarte bună şi imobilul să fie de cel puţin clasa A;
    • să nu prezinte riscuri în exploatare (grad de seismicitate 8 grade pe scara Richter) sau pericol public;
    • să dispună de parcare amenajată pentru parcarea unui număr minim de 66 şi maxim de 75 de autoturisme.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016