Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 374 din 3 iunie 2019  pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 374 din 3 iunie 2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe rambursabile, fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare alocate prin Programul operaţional sectorial Transport 2007-2013, din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operaţional Infrastructură mare aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 3 iunie 2019.
    Nr. 374.
    ANEXA 1

    CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
    ai obiectivului de investiţii „Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon“
    Titular: Ministerul Transporturilor
    Beneficiar: Metrorex - S.A.
    Amplasament: municipiul Bucureşti
    Indicatori tehnico-economici

┌───────────────────────┬────┬─────────┐
│- Valoarea totală a │ │ │
│investiţiei (inclusiv │ │ │
│TVA) │mii │9.161.319│
│(în preţuri valabile la│lei │ │
│28.04.2017; 1 euro = │ │ │
│4,5333 lei) │ │ │
├───────────────────┬───┼────┼─────────┤
│• din care │ │mii │6.663.098│
│construcţii-montaj │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Secţiunea 1 [Râul│ │ │ │
│Doamnei - Eroilor │ │mii │ │
│(P.S. Operă), │INV│lei/│3.223.676│
│inclusiv Galeria de│/C │mii │/ │
│legătură, Staţia şi│+ M│lei │2.275.708│
│Depoul Valea │ │ │ │
│Ialomiţei] │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Secţiunea 2 │ │ │ │
│[Eroilor (P.S. │ │ │ │
│Operă) - │ │ │ │
│Universitate - │ │ │ │
│Piaţa Iancului] │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │INV│mii │2.923.743│
│ │/C │lei/│/ │
│ │+ M│mii │2.233.722│
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Secţiunea 3 │ │ │ │
│(Piaţa Iancului - │ │ │ │
│Pantelimon) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │INV│mii │3.013.900│
│ │/C │lei/│/ │
│ │+ M│mii │2.153.668│
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Capacităţi: │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Lungime traseu │ │km │16,2 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Număr de staţii +│ │nr. │22 + 2 │
│depouri │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Capacitate │ │ │ │
│transport (călători│ │nr. │50.000 │
│/oră/sens) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Viteză comercială│ │km/h│36 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Secţiunea 1 [Râul│ │ │ │
│Doamnei - Eroilor │ │ │ │
│(P.S. Operă), │ │ │ │
│inclusiv Galeria de│ │luni│84 │
│legătură, Staţia şi│ │ │ │
│Depoul Valea │ │ │ │
│Ialomiţei] │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Secţiunea 2 │ │ │ │
│[Eroilor (P.S. │ │ │ │
│Operă) - │ │luni│60 │
│Universitate - │ │ │ │
│Piaţa Iancului] │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Secţiunea 3 │ │ │ │
│(Piaţa Iancului - │ │luni│84 │
│Pantelimon) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Valoarea │ │ │ │
│investiţiei rest de│ │ │ │
│executat (inclusiv │ │ │ │
│TVA) │ │mii │7.332.299│
│(în preţuri │ │lei │ │
│valabile la │ │ │ │
│28.04.2017; 1 euro │ │ │ │
│= 4,5333 lei) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• din care │ │mii │5.356.483│
│construcţii-montaj │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│Din care: │ │ │ │
├───────────────────┴───┴────┴─────────┤
│v Secţiunea 1 [Râul Doamnei - Eroilor │
│(P.S. Operă), inclusiv Galeria de │
│legătură, Staţia şi Depoul Valea │
│Ialomiţei] │
├───────────────────┬───┬────┬─────────┤
│- Valoarea │ │ │ │
│investiţiei rest de│ │ │ │
│executat (inclusiv │ │ │ │
│TVA) │ │mii │1.394.656│
│(în preţuri │ │lei │ │
│valabile la │ │ │ │
│28.04.2017; 1 euro │ │ │ │
│= 4,5333 lei) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• din care │ │mii │969.094 │
│construcţii-montaj │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Capacităţi: │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Lungime traseu │ │km │0,59 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Număr de staţii +│ │nr. │3 + 0 │
│depouri │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Capacitate │ │ │ │
│transport (călători│ │nr. │50.000 │
│/oră/sens) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Viteză comercială│ │km/h│36 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Durata de │ │ │ │
│realizare a │ │luni│12 │
│investiţiei rest de│ │ │ │
│executat │ │ │ │
├───────────────────┴───┴────┴─────────┤
│v Secţiunea 2 [Eroilor (P.S. Operă) - │
│Universitate - Piaţa Iancului] │
├───────────────────┬───┬────┬─────────┤
│- Valoarea │ │ │ │
│investiţiei rest de│ │mii │2.923.743│
│executat (inclusiv │ │lei │ │
│TVA) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│(în preţuri │ │ │ │
│valabile la │ │ │ │
│28.04.2017; 1 euro │ │ │ │
│= 4,5333 lei) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• din care: │ │mii │2.233.722│
│construcţii-montaj │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│Eşalonarea │INV│ │ │
│investiţiei - rest │/C │ │ │
│de executat │+ M│ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul I │ │lei/│585.000/ │
│ │ │mii │447.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul II │ │lei/│585.000/ │
│ │ │mii │447.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul III │ │lei/│585.000/ │
│ │ │mii │447.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul IV │ │lei/│585.000/ │
│ │ │mii │447.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul V │ │lei/│583.743/ │
│ │ │mii │445.722 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Capacităţi: │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Lungime traseu │ │km │5,4 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Număr de staţii │ │nr. │6 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Capacitate │ │ │ │
│transport (călători│ │nr. │50.000 │
│/oră/sens) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Viteză comercială│ │km/h│36 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Durata de │ │ │ │
│realizare a │ │luni│60 │
│investiţiei rest de│ │ │ │
│executat │ │ │ │
├───────────────────┴───┴────┴─────────┤
│v Secţiunea 3 (Piaţa Iancului - │
│Pantelimon) │
├───────────────────┬───┬────┬─────────┤
│- Valoarea │ │ │ │
│investiţiei rest de│ │mii │3.013.900│
│executat (inclusiv │ │lei │ │
│TVA) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│(în preţuri │ │ │ │
│valabile la │ │ │ │
│28.04.2017; 1 euro │ │ │ │
│= 4,5333 lei) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• din care: │ │mii │2.153.668│
│construcţii-montaj │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│Eşalonarea │INV│ │ │
│investiţiei - rest │/C │ │ │
│de executat │+ M│ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul I │ │lei/│431.000/ │
│ │ │mii │308.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul II │ │lei/│431.000/ │
│ │ │mii │308.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul III │ │lei/│431.000/ │
│ │ │mii │308.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul IV │ │lei/│431.000/ │
│ │ │mii │308.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul V │ │lei/│431.000/ │
│ │ │mii │308.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul VI │ │lei/│431.000/ │
│ │ │mii │308.000 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│ │ │mii │ │
│• Anul VII │ │lei/│427.900/ │
│ │ │mii │305.668 │
│ │ │lei │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Capacităţi: │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Lungime traseu │ │km │3,8 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Număr de staţii +│ │nr. │6 + 1 │
│depouri │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Capacitate │ │ │ │
│transport (călători│ │nr. │50.000 │
│/oră/sens) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│• Viteză comercială│ │km/h│36 │
├───────────────────┼───┼────┼─────────┤
│- Durata de │ │ │ │
│realizare a │ │luni│84 │
│investiţiei rest de│ │ │ │
│executat │ │ │ │
└───────────────────┴───┴────┴─────────┘

    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe rambursabile, fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare alocate prin Programul operaţional sectorial Transport 2007-2013, din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operaţional Infrastructură mare aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice