Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 369 din 14 aprilie 2010  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 369 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 283 din 30 aprilie 2010
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 29 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) Din sumele rezervate prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 se alocă suma de 145.155 mii lei, care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul asigurării fondurilor suplimentare necesare, prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Repartizarea sumei prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit anexei nr. 3.
    (3) Standardele de cost per elev, pentru cheltuieli cu salariile, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru activitatea de cămine-cantine se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi, din licee şi şcoli de arte şi meserii. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ la care studiază elevii.
    ART. 4^2
    (1) În cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 5 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2010" la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.
    (2) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de reîncadrare şi a calculului drepturilor salariale, prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului."

    2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
                    Daniel Petru Funeriu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 14 aprilie 2010.
    Nr. 369.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2009)
    Standardele de cost/elev/preşcolar/an

┌────┬─────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │Standarde de │
│ │ │ │ │ │cost │
│ │ │ │ │ │pe elev, pe │
│Nr. │ │Forma│Numar │Standarde │medii │
│crt.│ Nivel/filieră/profil │de │mediu │de cost │ şi pe │
│ │ │învă-│de elevi │pe elev, pe│nivele │
│ │ │ţă- │pe clasă │medii şi pe│(pentru │
│ │ │mânt │ │ nivele │învăţă- │
│ │ │ │ │ -lei- │mântul în │
│ │ │ │ │ │limbile │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │minorităţilor)│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-lei- │
│ │ │ ├─────┬───┼─────┬─────┼────────┬─────┤
│ │ │ │Urban│Ru-│Urban│Rural│ Urban │Rural│
│ │ │ │ │ral│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 1 │Învăţământ preşcolar cu program │ZI │20 │18 │1.895│2.071│ 1.895 │2.071│
│ │normal │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 2 │Învăţământ preşcolar cu program │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prelungit/săptămânal │ZI │20 │20 │3.474│3.474│ 3.474 │3.474│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 3 │Învăţământ primar │ZI │22 │18 │2.180│2.597│ 2.616 │3.116│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 4 │Învăţământ primar - alternative │ZI │22 │18 │4.057│4.057│ 4.868 │4.868│
│ │educaţionale("Step-by-step") şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │altele │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 5 │Învăţământ primar "A doua şansă" │ - │15 │12 │1.679│2.023│ 2.015 │2.428│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 6 │Învăţământ primar vocaţional (fără │ZI │22 │18 │2.742│3.280│ 3.290 │3.936│
│ │muzică) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 7 │Învăţământ primar cu profil de muzică│ZI │22 │18 │4.571│5.467│ 5.485 │6.560│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 8 │Învăţământ gimnazial │ZI │25 │20 │2.857│3.494│ 3.257 │3.983│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│ 9 │Învăţământ gimnazial "A doua şansă" │- │20 │20 │1.902│1.902│ 2.168 │2.168│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│10 │Învăţământ gimnazial vocaţional (fără│ZI │25 │20 │3.428│4.202│ 3.918 │4.803│
│ │muzică) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│11 │Învăţământ gimnazial cu profil de │ZI │25 │20 │5.714│7.005│ 6.531 │8.006│
│ │muzică │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│12 │Învăţământ gimnazial │FR │25 │20 │1.158│1.371│ 1.320 │1.563│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│13 │Învăţământ liceal teoretic │ZI │28*) │28 │2.713│2.713│ 3.066 │3.066│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│14 │Învăţământ liceal teoretic │SERAL│28*) │28 │2.116│2.116│ 2.397 │2.397│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│15 │Învăţământ liceal tehnologic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sportiv, │ZI │28*) │28 │2.953│2.953│ 3.337 │3.337│
│ │militar, pedagogic şi teologic │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│16 │Învăţământ liceal tehnologic, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sportiv, │SERAL│28*) │28 │2.303│2.303│ 2.609 │2.609│
│ │militar, pedagogic şi teologic │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│17 │Învăţământ liceal de arte plastice şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │vizuale, coregrafie, teatru şi │ZI │28*) │28 │3.771│3.771│ 4.272 │4.272│
│ │arhitectură │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│18 │Învăţământ liceal de muzică │ZI │28*) │28 │6.285│6.285│ 7.120 │7.120│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│19 │Învăţământ liceal │FR │28*) │28 │1.114│1.114│ 1.259 │1.259│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│20 │Învăţământ şcoli de arte şi meserii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │an completare │ZI │24 │22 │3.129│3.403│ 3.442 │3.743│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│21 │Postliceal/maiştri │ZI │30 │30 │3.129│3.129│ 3.442 │3.442│
├────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼────────┼─────┤
│22 │Cantine-cămine (elevi cazaţi) │ │ │ │1.132│1.132│ 1.132 │1.132│
└────┴─────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴────────┴─────┘    ---------
──────────
*) Începând cu anul şcolar 2010-2011, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă.──────────

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2009)
    Coeficienţii de diferenţiere pentru standardele de cost/elev/
    preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru
    învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ Nivel/filieră/profil │Forma de │Coeficienţi│Coeficienţi│
│crt.│ │învăţământ│de diferen-│suplimen- │
│ │ │ │ţiere ai │tari pentru│
│ │ │ │standarde- │învăţămân- │
│ │ │ │lor de cost│tul în lim-│
│ │ │ │pe medii şi│bile mino- │
│ │ │ │pe niveluri│rităţilor │
│ │ │ │, faţă de │ │
│ │ │ │coeficient │ │
│ │ │ │"1" (urban │ │
│ │ │ │gimnazial) │ │
│ │ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │ │ │Urban│Rural│Urban│Rural│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1 │Învăţământ preşcolar cu program │ ZI │0,663│0,725│0,000│0,000│
│ │normal │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2 │Învăţământ preşcolar cu program │ │ │ │ │ │
│ │prelungit/săptămânal │ ZI │1,216│1,216│0,000│0,000│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3 │Învăţământ primar │ ZI │0,763│0,909│0,200│0,200│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4 │Învăţământ primar - alternative │ ZI │1,420│1.420│0,200│0,200│
│ │educaţionale("Step-by-step") şi │ │ │ │ │ │
│ │altele │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5 │Învăţământ primar "A doua şansă" │ - │0,588│0,708│0,200│0,200│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6 │Învăţământ primar vocaţional (fără │ ZI │0,960│1,148│0,200│0,200│
│ │muzică) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7 │Învăţământ primar cu profil de muzică│ ZI │1,600│1,913│0,200│0,200│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8 │Învăţământ gimnazial │ ZI │1,000│1,223│0,143│0,143│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│9 │Învăţământ gimnazial "A doua şansă" │ - │0,666│0,666│0,143│0,143│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10 │Învăţământ gimnazial vocaţional (fără│ ZI │1,200│1,471│0,143│0,143│
│ │muzică) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│11 │Învăţământ gimnazial cu profil muzică│ ZI │2,000│2,452│0,143│0,143│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│12 │Învăţământ gimnazial │ FR │0,405│0,480│0,143│0,143│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│13 │Învăţământ liceal teoretic │ ZI │0,950│0,950│0,133│0,133│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│14 │Învăţământ liceal teoretic │ SERAL │0,741│0,741│0,133│0,133│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│15 │Învăţământ liceal tehnologic, │ │ │ │ │ │
│ │sportiv, │ ZI │1,034│1,034│0,133│0,133│
│ │militar, pedagogic şi teologic │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│16 │Învăţământ liceal tehnologic, │ │ │ │ │ │
│ │sportiv, │ SERAL │0,806│0,806│0,133│0,133│
│ │militar, pedagogic şi teologic │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│17 │Învăţământ liceal de arte plastice şi│ │ │ │ │ │
│ │vizuale, coregrafie, teatru şi │ ZI │1,320│1,320│0,133│0,133│
│ │arhitectură │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│18 │Învăţământ liceal de muzică │ ZI │2,200│2,200│0,133│0,133│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│19 │Învăţământ liceal │ FR │0,390│0,390│0,133│0,133│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│20 │Învăţământ Şcoli de arte şi meserii, │ │ │ │ │ │
│ │an completare │ ZI │1,095│1,191│0,100│0,100│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│21 │Postliceal/maiştri │ ZI │1,095│1,095│0,100│0,100│
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22 │Cantine-cămine (elevi cazaţi) │ │0,396│0,396│0,000│0,000│
└────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2009)
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
    pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporuri,
    indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani,
    stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora
    pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2010

                                         - mii lei -

           TOTAL: 145.155
        1. Alba 3.058
        2. Arad 3.425
        3. Argeş 1.802
        4. Bacău 9.764
        5. Bihor 3.735
        6. Bistriţa-Năsăud 3.359
        7. Botoşani 3.756
        8. Braşov 1.249
        9. Brăila 2.208
        10. Buzău 3.720
        11. Caraş-Severin 1.901
        12. Călăraşi 352
        13. Cluj 7.152
        14. Constanţa 3.421
        15. Covasna 2.412
        16. Dâmboviţa 2.830
        17. Dolj 6.334
        18. Galaţi 2.997
        19. Giurgiu 216
        20. Gorj 2.306
        21. Harghita 5.243
        22. Hunedoara 2.335
        23. Ialomiţa 1.637
        24. Iaşi 7.025
        25. Ilfov 51
        26. Maramureş 3.156
        27. Mehedinţi 1.958
        28. Mureş 5.891
        29. Neamţ 2.127
        30. Olt 2.061
        31. Prahova 2.346
        32. Satu Mare 3.027
        33. Sălaj 1.904
        34. Sibiu 1.207
        35. Suceava 3.467
        36. Teleorman 1.087
        37. Timiş 6.349
        38. Tulcea 2.900
        39. Vaslui 6.134
        40. Vâlcea 3.699
        41. Vrancea 4.779
        42. Municipiul Bucureşti 10.775


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016